Author Archive

INBOX074 – Barbarian (NP-B030)

Posted on November 17th, 2017 under , , , . Posted by

I’ll show you another bust – “Barbarian” (NP-B030). The bust is manufactured in 1:12 scale and molded in a high quality resin. This scale is something new for Nuts Planet. The bust is sculpted by Jun Sik Ahn and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie “Barbarian” (NP-B030). Popiersie jest wykonane w skali 1:12 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Ta skala to nowość w ofercie Nuts Planet.  Popiersie zostało wyrzeźbione przes Jun Sik Ahn i wydane przez Nuts Planet.

READ MORE »

Hussar 2017

Posted on November 6th, 2017 under , , . Posted by

My last visit to the Hussar competition took place in 2014. After 3 years I visited this event again. I went to Warsaw with my whole family to spend an autumn weekend in the capital. So it was a 2in1 trip, a painting contest and a weekend with the family. But the kids played a major role in this adventure. For this reason I did not pass the “Hussar afterparty” and the accompanying workshops. Below my photo from still hot moments.

Moja ostatnia wizyta na konkursie Hussar odbyła się w roku 2014. Po 3 latach znów odwiedziłem ta imprezę. Pojechałem do Warszawy z całą rodzinką spędzić jesienny weekend w stolicy. Był to więc wypad 2in1, konkurs malarski i weekend z rodziną. Dzieciaki grały jednak główną rolę w tym wyjeździe. Z tego powodu nie zaliczyłem “Hussar afterparty” i warsztatów towarzyszących imprezie. Poniżej moja fotorelacja i kilka gorących jeszcze wrażeń.

READ MORE »

Hussar 2017

Posted on November 6th, 2017 under , , . Posted by

My last visit to the Hussar competition took place in 2014. After 3 years I visited this event again. I went to Warsaw with my whole family to spend an autumn weekend in the capital. So it was a 2in1 trip, a painting contest and a weekend with the family. But the kids played a major role in this adventure. For this reason I did not pass the “Hussar afterparty” and the accompanying workshops. Below my photo from still hot moments.

Moja ostatnia wizyta na konkursie Hussar odbyła się w roku 2014. Po 3 latach znów odwiedziłem ta imprezę. Pojechałem do Warszawy z całą rodzinką spędzić jesienny weekend w stolicy. Był to więc wypad 2in1, konkurs malarski i weekend z rodziną. Dzieciaki grały jednak główną rolę w tym wyjeździe. Z tego powodu nie zaliczyłem “Hussar afterparty” i warsztatów towarzyszących imprezie. Poniżej moja fotorelacja i kilka gorących jeszcze wrażeń.

READ MORE »

StudioLevel – Wargaming Terrain

Posted on November 3rd, 2017 under , . Posted by

Do you know StudioLevel? Those are the guys from Poland who make cool terrains for the wargamers. They launched their first project on Kikstarter. Today I’ll show you some of their new products.

Znacie StudioLevel? To chłopaki z Polski, którzy robią fajne tereny dla wargamer’ów. Własnie uruchomili swój pierwszy projekt na Kikstarter. Dzisiaj pokaże Wam kilka ich nowych produktów.

READ MORE »

StudioLevel – Wargaming Terrain

Posted on November 3rd, 2017 under , . Posted by

Do you know StudioLevel? Those are the guys from Poland who make cool terrains for the wargamers. They launched their first project on Kikstarter. Today I’ll show you some of their new products.

Znacie StudioLevel? To chłopaki z Polski, którzy robią fajne tereny dla wargamer’ów. Własnie uruchomili swój pierwszy projekt na Kikstarter. Dzisiaj pokaże Wam kilka ich nowych produktów.

READ MORE »

Photo Frames

Posted on October 25th, 2017 under , , . Posted by

Today I will sell you a quick patent for a cheap and attractive base for bigger miniatures and dioramas. I assume that many of you know and use this idea but maybe it is worth putting it on my blog for the next generation of younger painters.

Dzisiaj sprzedam Wam szybki patent na tanią i efektowną podstawkę pod większe figurki i dioramy. Zakładam, że wielu z Was zna i stosuje ten pomysł ale może warto umieścić go na moim blogu dla kolejnych, młodszych pokoleń modelarzy.

READ MORE »

Photo Frames

Posted on October 25th, 2017 under , , . Posted by

Today I will sell you a quick patent for a cheap and attractive base for bigger miniatures and dioramas. I assume that many of you know and use this idea but maybe it is worth putting it on my blog for the next generation of younger painters.

Dzisiaj sprzedam Wam szybki patent na tanią i efektowną podstawkę pod większe figurki i dioramy. Zakładam, że wielu z Was zna i stosuje ten pomysł ale może warto umieścić go na moim blogu dla kolejnych, młodszych pokoleń modelarzy.

READ MORE »

From the workshop… #27

Posted on October 22nd, 2017 under , , . Posted by

Two months have passed since my last post on the blog. And really three months from the creative post. You should have an explanation.

Minęły dwa miesiące od ostatniego mojego wpisu na blogu. A tak naprawdę trzy miesiące od kreatywnego posta. Takiej sytuacji jeszcze u mnie nie było… Należą się Wam wyjaśnienia.

READ MORE »

From the workshop… #27

Posted on October 22nd, 2017 under , , . Posted by

Two months have passed since my last post on the blog. And really three months from the creative post. You should have an explanation.

Minęły dwa miesiące od ostatniego mojego wpisu na blogu. A tak naprawdę trzy miesiące od kreatywnego posta. Takiej sytuacji jeszcze u mnie nie było… Należą się Wam wyjaśnienia.

READ MORE »

Norse Lord

Posted on August 24th, 2017 under , , . Posted by


Next update in my gallery. 54mm figure from Andrea Miniatures. Another figurine waited on the shelf in the paint queue for almost 2 years. I painted the figure completely with a brush. I only used an airbrush to apply a primer to the model.

Kolejne uzupełnienie mojej galerii. Figurka w skali 54mm od Andrea Miniatures. Kolejna figurka, która czekała na półce w kolejce do pomalowania prawie 2 lata. Figurkę pomalowałem całkowicie pędzlem. Aerografu użyłem tym razem tylko do nałożenia podkładu na model. 

READ MORE »

Norse Lord

Posted on August 24th, 2017 under , , . Posted by


Next update in my gallery. 54mm figure from Andrea Miniatures. Another figurine waited on the shelf in the paint queue for almost 2 years. I painted the figure completely with a brush. I only used an airbrush to apply a primer to the model.

Kolejne uzupełnienie mojej galerii. Figurka w skali 54mm od Andrea Miniatures. Kolejna figurka, która czekała na półce w kolejce do pomalowania prawie 2 lata. Figurkę pomalowałem całkowicie pędzlem. Aerografu użyłem tym razem tylko do nałożenia podkładu na model. 

READ MORE »

Grail Knight

Posted on August 1st, 2017 under , , . Posted by

Another addition to my gallery. 54mm figure from Nocturna Models. I was scared to paint a horse model. For this reason, the figurine waited on the shelf in the paint queue for almost 2 years. In addition, I decided to finish the base with a crystal resin. This was my first contact with a two-component resin. I think that for the first time the water effect looks ok.

Kolejne uzupełnienie mojej galerii. Figurka w skali 54mm od Nocturna Models. Strasznie bałem się malowania modelu konia. Z tego powodu figurka czekała na półce w kolejce do pomalowania prawie 2 lata. Dodatkowo postanowiłem wykonać w końcu podstawkę z użyciem przezroczystej żywicy. To było moje pierwsze zetknięcie z dwuskładnikową żywicą. Myślę, że jak na pierwszy raz efekt wody wyszedł zadowalająco.

READ MORE »

Painting “Grunt” (SBS)

Posted on July 17th, 2017 under , , , , , , . Posted by

25 photos and 2 videos from the recently completed “Grunt” project. Beautiful bust from Nuts PlanetAfter painting I watched again the “Platoon” movie… If you have any questions, please leave them in a comments section. I will try to give comprehensive answers :)

25 zdjęć i 2 filmiki z właśnie ukończonego projektu “Grunt”. Przepiękne popiersie od Nuts Planet. Po pomalowaniu jeszcze raz obejrzałem film “Pluton”… Jeśli macie jakieś pytania to pozostawcie je w komentarz. Postaram się udzielić wyczerpujących odpowiedzi :)

READ MORE »

INBOX073 – Yi Sun-sin (NP-B028)

Posted on July 14th, 2017 under , , , . Posted by

I’ll show you another bust – “Yi Sun-sin” (NP-B028). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin. The bust is sculpted by Jun Sik Ahn and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie Yi Sun-sin” (NP-B028). Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Popiersie wyrzeźbione zostało przez Jun Sik Ahn i wydane przez Nuts Planet.

READ MORE »

How to place decals on miniatures?

Posted on July 10th, 2017 under , . Posted by

Every beginner modeler struggles with the problem of how to put decals on a model. This also applies to miniature painters. In this tutorial I will show you how to correctly place the decals on the figurine or model in six simple steps. For this purpose I used Acrylicos Vallejo products. I realize that there are also third-party products available on the market. Perhaps they are more specialized. However, everyone has their own tastes and habits. I will show you my simple but effective way.

Każdy początkujący modelarz boryka się z problemem jak umieścić kalkomanie na modelu. Dotyczy to również malarzy figurek. W tym poradniku pokażę Wam jak w sześciu prostych krokach prawidłowo umieścić kalkomanię na elemencie figurki lub modelu. W tym celu wykorzystałem produkty marki Acrylicos Vallejo. Zdaję sobie sprawę, że na rynku dostępne są również produkty innych firm. Być może są one bardziej specjalistyczne. Każdy ma jednak swoje upodobania i przyzwyczajenia. Ja pokaże Wam mój prosty ale skuteczny sposób.

READ MORE »

Yi Sun-sin

Posted on June 23rd, 2017 under , , , . Posted by

I took the camera and I can present you the “official” photos of my last work. “Yi Sun-sin” bust in a 1:10 scale from Nuts Planet. Painting this model was a real pleasure. I am particularly happy with how I painted the face. I hope you like him :)

Wziąłem aparat do ręki i mogę Wam dzisiaj zaprezentować “oficjalne” zdjęcia mojej ostatniej pracy. Popiersie “Yi Sun-sin” w skali 1:10 od Nuts Planet. Pomalowanie tego modelu było prawdziwą przyjemnością. Szczególnie jestem zadowolony z tego jak udało mi się pomalować twarz. Mam nadzieję, że się Wam podoba :)

READ MORE »

Painting “Yi Sun-sin” (SBS)

Posted on June 19th, 2017 under , , , , , . Posted by


The last SBS in the topic of bust painting I posted 2 months ago. Today I’m catching up. 43 photos and 3 videos from the recently completed “Yi Sun-sin” project. Beautiful bust from Nuts PlanetIf you have any questions, please leave them in a comments section. I will try to give comprehensive answers :)

Ostatni SBS w tematyce malowania popiersia zamieściłem 2 miesiące temu. Dzisiaj nadrabiam zaległości. 43 zdjęcia i 3 filmiki z właśnie ukończonego projektu “Yi Sun-sin”. Przepiękne popiersie od Nuts Planet.  Jeśli macie jakieś pytania to pozostawcie je w komentarz. Postaram się udzielić wyczerpujących odpowiedzi :)

READ MORE »

Scale Model Handbook 17

Posted on June 14th, 2017 under , . Posted by

Today we will look into another edition of the publication from MrBLACK PUBLICATIONS – “Scale Model Handbook 17”.

Dzisiaj zajrzymy w kolejne wydanie publikacji od MrBLACK PUBLICATIONS – “Scale Model Handbook 17”.

READ MORE »

The Guardian

Posted on May 29th, 2017 under , , . Posted by

Another supplement to the gallery. The project was finished in March 2015. I did more better quality pictures. I hope you still like this small diorama :)

Kolejne uzupełnienie galerii. Projekt zakończony w marcu 2015. Wykonałem więcej zdjęć dobrej jakości. Mam nadzieję, że ciągle podoba się Wam ta mała scenka :)

READ MORE »

INBOX072 – Grunt (Nuts Planet NP-i003)

Posted on May 24th, 2017 under , , , , . Posted by

I’ll show you another bust – “GRUNT” (NP-i003). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin. The bust is from “it bust”, sculpted by Jun Sik Ahn and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie “GRUNT” (NP-i003). Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Popiersie pochodzi od “it bust”, wyrzeźbione przes Jun Sik Ahn i wydane przez Nuts Planet.

READ MORE »

From the workshop… #26

Posted on May 15th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Almost 9 months have passed since the previous entry from the “From the workshop…” series. In recent weeks I have returned to hobby with a lot of energy and this is why I’ve wrote 26 article :)

Prawie 9 miesięcy minęło od poprzedniego wpisu z cyklu “From the workshop…“. W ostatnich tygodniach powróciłem do hobby z większą energia i z tego powodu postanowiłem popełnić wpis numer 26 :)

READ MORE »

Painting “Knight of Outremer, 1300” (SBS)

Posted on May 9th, 2017 under , , , , . Posted by

I’m trying to catch up on my blog. It turns out that I have a lot of photos from old projects that I have not presented you yet. The first of these projects is “Knight of Outremer, 1300” on a 75mm scale from FeR. It was a really difficult figurine. I painted it 1,5 year, or rather 1,5 year it took me to finishe it. I put it on a shelf several times and returned to painting again. Fortunately, I was able to finish this excellent (in my opinion) historical model. All photos in this step by step guide were done at the turn of the 1,5 year. Please excuse so poor quality photos. However, I think it’s good that this “documentation” is not lost.

Ostatnio staram się nadrabiać zaległości na blogu. Okazuje się, że posiadam sporo zdjęć ze starych projektów, których jeszcze Wam nie zaprezentowałem. Pierwszy z takich projektów to “Knight of Outremer, 1300” w skali 75mm od FeR. To była naprawdę trudna figurka. Malowałem ją 1,5 roku, a raczej 1,5 roku zajęło mi jej ukończenie. Wielokrotnie odstawiałem ją na półkę i znów wracałem do jej malowania. Na szczęście udało mi się skończyć moim zdaniem ten doskonały model historyczny. Wszystkie zdjęcia w tym poradniku step by step były wykonane właśnie na przełomie 1,5 roku. Proszę więc o Waszą wyrozumiałość co do jakości tych fotografii. Stwierdziłem jednak, że warto aby ta “dokumentacja” nie zaginęła.

READ MORE »

INBOX071 – The Witch King (Rage Craft)

Posted on May 5th, 2017 under , , . Posted by

This time, it will be a bit unusual for me. I will show you today 32mm figurine. As you probably noticed, following my blog, the last such small figurine, I painted in 2013 :) In my hands, however, now is a mini from the Polish company Rage Craft. Model that was sculpted using 3D software. I must admit that he made a very positive impression on me.

Tym razem, będzie trochę nietypowo jak dla mnie. Pokażę Wam dzisiaj figurkę w skali 32mm. Jak zapewne zauważyliście śledząc mój blog, ostatnią tak mała figurkę, pomalowałem w 2013 roku :) W moje ręce trafiła jednak figurka polskiej firmy Rage Craft. Model ten został wyrzeźbiony za pomocą oprogramowania 3D. Muszę przyznać, że zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie.

READ MORE »

Archaic Ruined Temple (StudioLevel)

Posted on April 26th, 2017 under , , , . Posted by

This time a little unusual. I’ll show you a product for players today. As you know, I have not been playing wargames for about five years now. Sebastian from Polish company StudioLevel asked me to look at one of his products. This product is a wargaming terrain called “Archaic Ruined Temple”.

Tym razem trochę nietypowo. Pokażę Wam dzisiaj produkt dla graczy. Jak wiecie nie gram w gry bitewne już od około pięciu lat. Sebastian z polskiej firmy StudioLevel poprosił mnie jednak abym przyjrzał się jednemu z jego produktów. Ten produkt to żywiczny teren do gier bitewnych o nazwie “Archaic Ruined Temple”.

READ MORE »

11 Inowrocławski Konkurs Modelarski (2017)

Posted on April 24th, 2017 under . Posted by

“8 Inowrocławski Konkurs Modelarski” was mainly modeling event. On the competition were however categories, associated with figures and busts. Inowrocław is Located about 40 minutes by car from my home. So I decided to go to this event. I also decided for the first time to induce my 6-year-old daughter Hanie to attend. For a week she worked on a 54mm “Asterix” figurine from Andrea Miniatures. Of course, it was not without my help in the form of transfer of theoretical knowledge, ideas and motivation. Hania won her first prize at the modeling competition. I also received 3 awards in all categories in which I started. Below are some pictures of the event.
“11 Inowrocławski Konkurs Modelarski” był jak zawsze imprezą głównie modelarską. W konkursie były jednak kategorie związane z figurkami i popiersiami. Inowrocław jest Oddalony o 40 min samochodem od mojego miejsca zamieszkania. Postanowiłem  więc wybrać się na tą imprezę. Postanowiłem również po raz pierwszy nakłonić do uczestnictwa moją 6 letnią córkę Hanie. Przez tydzień pracowała nad figurką “Asterix” w skali 54mm od Andrea Miniatures. Oczywiście nie obyło się bez mojej pomocy w postaci przekazania teoretycznej wiedzy, podsunięcia pomysłów i motywacji. No i udało się, Hania zdobyła swoją pierwszą nagrodę na konkursie modelarskim. Ja również otrzymałem 3 wyróżnienia we wszystkich kategoriach, w których startowałem. Poniżej kilka zdjęć z imprezy.

READ MORE »