Last 15 posts from DwarfCrypt

[ENG/PL] Hordes: The Wanderer – Grymkin Warlock (Privateer Press)

Posted on October 14th, 2017 under , , , . Posted by

“If you care not where you roam, every road will take you home.”


Hello all visitors!

Today’s  a complete novelty on blog. I have not had the opportunity to paint models for the very popular battle system Hordes and Warmachine. This is so strange because the Privateer Press miniatures are great, and one of the newest factions, Grymkin, captivated me with my dark look so much that I decided to write to the producer.

       In this way, I present you the first painted model of the Wanderer, who will support with witchcraft art my rising Horde. I will leave the question of the first test games and rules absorption until I’ll painted figures (Your humble servant does not recognize gray plastic or pure metal).

Overall impression:
 • The model consists of two parts – a body and a hand with a lantern.
 • It also has a stand for the miniature and three marker bases.
 • Made of “white metal” with attention to the smallest detail.
 • Subjectively, it looks great!

The Grymkin
The Grymkin are the denizens of the wilderness of Urcaen beyond the protection of the gods – essentially hell for all intents and purposes. Grymkin are not undead, or demons, but have both souls and physical bodies. The warbeasts are the nightmares of the Defiers given flesh and blood. For millenia they tormented the defiers before they learned to control them. The lesser Grymkin are those wicked souls who end up in the wilds of Urcaen and are judged and transformed by the Defiers as an eternal punishment.

The Defiers themselves are five humans who were banished to the wilds of Urcaen for refusing Menoth’s law. Their wills were so strong that they each became demigods dedicated to opposing Menoth and punishing his creation, which they see as corrupt and wicked.

For centuries, the Defiers awaited their chance to return to Caen to unleash their wicked harvest on Menoth’s civilization. It was not until the Old Witch devised a way to create a portal to Urcaen through which the armies of the grymkin could pass that they got their chance. The Old Witch’s motive for unleashing hell on earth was–oddly enough–to use the Grymkin to slow the spread of infernalism that would one day unleash an even worse hell on earth if left unchecked.

If Infernals ever invaded Caen in full force, it would mean the end of the world and the eternal torment of all living souls. The Grymkin, then, are the world’s twisted salvation from annihilation.


The Wanderer
Traveling the unknown parts of Caen, the Wanderer once wished only to go where he pleased—until his confinement within the depths of Urcaen drove him mad. Now freed from that hell, he roams the world seeking those marked by sin to deliver upon them his own twisted and tortuous justice.

And you my dears, what do you associate with the archetype of the “wanderer”?


The Hanged Man by Paul-Albert Besnard, 1873

“Jeśli nie zależy ci na tym, dokąd idziesz, każda droga zabierze Cię do domu.”Witam wszystkich odwiedzających!


Dziś na blogu zupełna nowość. Nie miałem jeszcze okazji malować modeli do bardzo popularnego systemu bitewnego Hordes i jej brata Warmachine. Jest to na tyle dziwne, gdyż figurki od Privateer Press prezentują się znakomicie, a jedna z najnowszych frakcji, Grymkin, urzekła mnie swoim mrocznym lookiem na tyle, iż postanowiłem napisać do producenta.

       W ten oto sposób, przedstawiam Wam pierwszy pomalowany model Wędrowca, który będzie wspierał czarnoksięskimi sztuczkami moją powstającą Hordę. Kwestię pierwszych gier testowych i wchłaniania zasad zostawiam do czasu pomalowania otrzymanych figurek (Wasz uniżony sługa nie uznaje grania szarym plastikiem lub czystym ołowiem). 

Ogólne wrażenie:
 • Model składa się z dwóch części- korpusu oraz ręki z latarnią. 
 • Posiada również podstawkę pod figurkę oraz trzy podstawki znaczników.
 • Wykonany jest z “białego metalu” z dbałością o najmniejszy szczegół.
 • Subiektywnie, wygląda super!


Grymkin (Pewnie ma to coś wspólnego ze słowem Grim-ponury. A i nazwa Ponuraki oddaje klimat modeli)
      Grymkin są mieszkańcami pustyni Urcaen, poza ochroną bogów – takie piekło. 
Nie są nieumarłymi ani demonami, mają zarówno dusze, jak i ciała fizyczne. 

Wędrowiec
Podróżując po nieznanych częściach Caen, Wędrowiec chciał chodzić tylko tam, gdzie mu się podobało, dopóki nie został więziony w głębinach mrocznej pustyni Urcaen. Popadł tam w szaleństwo i jego umysł został wypaczony.
Uwolniony w końcu od tego piekła, przemierza świat, szukając grzeszników, aby wydać na nich swoją własną skręconą i skomplikowaną sprawiedliwość.

A Wy moi drodzy, jakie macie skojarzenia z archetypem “wędrowca” ?

from Bell of Lost Souls

[ENG/PL] The Painter Grip for miniatures and models / Uchwyt do Figurek i Modeli (HobbyZone.pl)

Posted on October 11th, 2017 under , , . Posted by


Hello my friends!

        My fiance recently said that my painting office is like a pigsty. Pigsty? Can not be said. This is an “artistic disorder“, a place where everything is in place, albeit in a controversial way. Word was said and milk was poured out.
        I decided to put myself in the hands of HobbyZone (Look at the manufacturer’s page – they’ll enchant you!), specialists of accessory for modelers and hobbyists. And so I received some gifts, the first of which I would like to review for You today.


Witam wszystkich ogromnie serdecznie!

       Moja narzeczona powiedziała ostatnio, że moje biuro do malowania przypomina chlewik. Chlewik? Nie może być odrzekłem. Toć to “artystyczny nieład“, miejsce w którym wszystko jest na swoim miejscu, choć w kontrowersyjny sposób. Słowo się rzekło i mleko zostało wylane.
       Postanowiłem oddać się w ręce specjalistów od akcesoriów dla modelarzy i hobbystów i napisałem do HobbyZone (zajrzyjcie na stronę producenta- oczarują Was!) I tak oto otrzymałem kilka upominków, z których pierwszy chciałbym dziś Wam zrecenzować.Main Features

All handles are handcrafted with care for the most demanding modelers.

 • The product is covered with natural leather, which is perfectly felt while painting.
 • Desktop base to hold grip upright.
 • Grip onto figures and miniatures to provide maximum level of stabilization (maximum width of gap – 5mm).
 • The Grip can be placed in two positions – vertical and slightly inclined. 
 • Dimensions of the product: 15cm x 4cm x 2.5cm.
 • Price below this link


Główne cechy produktu


Wszystkie elementy Uchwytu wykonane są ręcznie z dbałością o najbardziej wymagających modelarzy.

 • Produkt pokryty jest naturalną skórą, co doskonale czuć podczas malowania.
 • Podstawka, która pozwala na bezdotykowe malowanie figurki lub modelu.
 • Szczelina stabilizująca o maksymalnym rozwarciu do 5mm. 
 • Uchwyt można postawić w dwóch pozycjach- pionowej oraz lekko pochyłej. Ta druga jest na tyle stabilna, iż praca z figurką metalową nie wpływa na drganie całej konstrukcji.
 • Wymiary produktu to: 15cm x 4cm x 2,5cm.
 • Cena pod TYM linkiem


Overall impression

The handle is ready to work right out of the box. You do not need to glue or fold it.
Additionally:
 • The Grip is comfortable and secure (we can put deep into the cabinet of the plugs which we often glued figurines).
 • A stand that solves the problem of the need to release hands or vibration caused by long-lasting paint. Now, we can stably place the model in the holder and then take a break or paint it in a non-contact manner.
 • The gap in which we easily fix each pin with a model or another “stick” at the figurine. The knob at the top of the Grip with the HZ logo controls the clamp that holds your figure or model.
HobbyZone‘s Painter Grip I recommend to all modelers, artists and my friends involved in DIY.
Perfect for working with models made of any material, and the convenience of holding will allow us even for long hours spent with brushes.


Ogólne wrażenie

Uchwyt gotowy jest do pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Nie trzeba go sklejać ani składać. Dodatkowo:
 • Uchwyt trzyma się wygodnie i pewnie (możemy odłożyć głęboko do szafki korki na które często przyklejaliśmy figurki).
 • Podstawka, która rozwiązuję problem potrzeby zwolnienia rąk lub drgania spowodowanego długotrwałym malowaniem. Teraz możemy stabilnie odłożyć model w uchwycie i z tego miejsca zrobić przerwę lub malować dalej w sposób bezdotykowy.
 • Szczelina, w której bez problemu przymocujemy każdy bolec z modelem lub inny “trzymak” przy figurce. Nad wszystkim czuwa  pokrętło do regulacji szczeliny z logo HobbyZone.


Uchwyt do Figurek i Modeli od HobbyZone mogę bez obaw polecić każdemu modelarzowi, artyście plastykowi czy moim koleżankom zajmującym się DIY.
Doskonale sprawdza się w pracy modelami wykonanymi z każdego materiału, a wygoda trzymania pozwoli nam nawet na długie godziny spędzone z pędzlami.

Like HobbyZone on Facebook also
Polubcie również HobbyZone na Facebook’u


[ENG/PL] The Painter Grip for miniatures and models / Uchwyt do Figurek i Modeli (HobbyZone.pl)

Posted on October 11th, 2017 under , , . Posted by


Hello my friends!

        My fiance recently said that my painting office is like a pigsty. Pigsty? Can not be said. This is an “artistic disorder“, a place where everything is in place, albeit in a controversial way. Word was said and milk was poured out.
        I decided to put myself in the hands of HobbyZone (Look at the manufacturer’s page – they’ll enchant you!), specialists of accessory for modelers and hobbyists. And so I received some gifts, the first of which I would like to review for You today.


Witam wszystkich ogromnie serdecznie!

       Moja narzeczona powiedziała ostatnio, że moje biuro do malowania przypomina chlewik. Chlewik? Nie może być odrzekłem. Toć to “artystyczny nieład“, miejsce w którym wszystko jest na swoim miejscu, choć w kontrowersyjny sposób. Słowo się rzekło i mleko zostało wylane.
       Postanowiłem oddać się w ręce specjalistów od akcesoriów dla modelarzy i hobbystów i napisałem do HobbyZone (zajrzyjcie na stronę producenta- oczarują Was!) I tak oto otrzymałem kilka upominków, z których pierwszy chciałbym dziś Wam zrecenzować.Main Features

All handles are handcrafted with care for the most demanding modelers.

 • The product is covered with natural leather, which is perfectly felt while painting.
 • Desktop base to hold grip upright.
 • Grip onto figures and miniatures to provide maximum level of stabilization (maximum width of gap – 5mm).
 • The Grip can be placed in two positions – vertical and slightly inclined. 
 • Dimensions of the product: 15cm x 4cm x 2.5cm.
 • Price below this link


Główne cechy produktu


Wszystkie elementy Uchwytu wykonane są ręcznie z dbałością o najbardziej wymagających modelarzy.

 • Produkt pokryty jest naturalną skórą, co doskonale czuć podczas malowania.
 • Podstawka, która pozwala na bezdotykowe malowanie figurki lub modelu.
 • Szczelina stabilizująca o maksymalnym rozwarciu do 5mm. 
 • Uchwyt można postawić w dwóch pozycjach- pionowej oraz lekko pochyłej. Ta druga jest na tyle stabilna, iż praca z figurką metalową nie wpływa na drganie całej konstrukcji.
 • Wymiary produktu to: 15cm x 4cm x 2,5cm.
 • Cena pod TYM linkiem


Overall impression

The handle is ready to work right out of the box. You do not need to glue or fold it.
Additionally:
 • The Grip is comfortable and secure (we can put deep into the cabinet of the plugs which we often glued figurines).
 • A stand that solves the problem of the need to release hands or vibration caused by long-lasting paint. Now, we can stably place the model in the holder and then take a break or paint it in a non-contact manner.
 • The gap in which we easily fix each pin with a model or another “stick” at the figurine. The knob at the top of the Grip with the HZ logo controls the clamp that holds your figure or model.
HobbyZone‘s Painter Grip I recommend to all modelers, artists and my friends involved in DIY.
Perfect for working with models made of any material, and the convenience of holding will allow us even for long hours spent with brushes.


Ogólne wrażenie

Uchwyt gotowy jest do pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Nie trzeba go sklejać ani składać. Dodatkowo:
 • Uchwyt trzyma się wygodnie i pewnie (możemy odłożyć głęboko do szafki korki na które często przyklejaliśmy figurki).
 • Podstawka, która rozwiązuję problem potrzeby zwolnienia rąk lub drgania spowodowanego długotrwałym malowaniem. Teraz możemy stabilnie odłożyć model w uchwycie i z tego miejsca zrobić przerwę lub malować dalej w sposób bezdotykowy.
 • Szczelina, w której bez problemu przymocujemy każdy bolec z modelem lub inny “trzymak” przy figurce. Nad wszystkim czuwa  pokrętło do regulacji szczeliny z logo HobbyZone.


Uchwyt do Figurek i Modeli od HobbyZone mogę bez obaw polecić każdemu modelarzowi, artyście plastykowi czy moim koleżankom zajmującym się DIY.
Doskonale sprawdza się w pracy modelami wykonanymi z każdego materiału, a wygoda trzymania pozwoli nam nawet na długie godziny spędzone z pędzlami.

Like HobbyZone on Facebook also
Polubcie również HobbyZone na Facebook’u


[ENG/PL] See you in Valhalla! / Do zobaczenia w Walhalli! (V&V Miniatures Vikings #2)

Posted on October 6th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

“Since no ax, spear or blade has reached my son today, he will be known as Bjørn Ironside now.” -Ragnar Lodbrok


Hello everyone!


Today I am returning to the excellent V&V Miniature figurines I received for review. The set is called “Vikings 6”.

V&V Miniature kits feature the great detail of the finest resin models.
There are 40mm and 28mm figures (Vikings, Normans and Anglo-Saxons) in the offer, which will enrich every army, band or team of players and collectors.

Remember that before painting it is very helpful to wash the figures in warm soapy water and to clean the elements from the light residue after the cast. I use modeling scissors and toothbrushes..

Like also V&V Miniatures on Facebook.


The four housecarls present today will play the part of Jarl’s personal defense (historians and sagas have known the courage and protection of the Scandinavian rulers), so they have richly decorated shields and more elaborate costumes – unlike Bondi’s.

       In early medieval Scandinavia, housecarls (Old nordic: húskarlarhúskarl, Old English: huscarlhuscarle or houscarl) were free people who were holding farms.
The original term húskarl, literally means “house man”.
        In Anglo-Saxon England, after the conquest of the Kingdom of Denmark in the eleventh century, this group also appeared. English Housecarl had many roles, both military and administrative.
Harold II at the Battle of Hastings against Wilhelm the Bastard had the protection of the Housecarl’s top-pickers.

“Skoro żaden topór, włócznia ani ostrze nie zdołały dosięgnąć dziś mego syna,będzie teraz znany jako Bjorn Żelaznoboki” -Ragnar LodbrokWitam wszystkich!

Dziś powracam do doskonałych figurek od V&V Miniatures które otrzymałem do zrecenzowania. Zestaw nosi nazwę “Vikings 6”.
Modele od V&V Miniatures cechuje dbałością o najmniejszy szczegół, a ich żywiczne modele wyglądają wręcz doskonale.
Obecnie w ofercie producenta znajdują się figurki w skali 40 mm oraz 28 mm (Wikingowie, Normanowie oraz Anglo-Sasi) które wzbogacą każdą armię, bandę czy drużynę graczy i kolekcjonerów.

Jak to bywa z modelami żywicznymi, ważne jest, aby przed pomalowaniem umyć figurki w ciepłej wodzie z mydłem oraz wyczyścić elementy z lekkich pozostałości po odlewie. Ja w tym celu, używam nożyka modelarskiego oraz szczoteczki do zębów.


Polubcie również V&V Miniatures na Facebooku’u.Przedstawieni dzisiaj wszyscy czterej wojownicy housecarls będą pełnili rolę osobistej ochrony Jarla (w historii i sagach znani byli ze swojej odwagi i ochrony skandynawskich władców). Wikingowie tacy posiadają bogato zdobione tarcze i bardziej majętne stroje – w odróżnieniu do przygotowywanych Bondich (rolników i rybaków).


       We wczesnośredniowiecznej Skandynawii, housecarls (staronordyckie: húskarlar, húskarl; staro-angielskie: huscarl, huscarle lub houscarl) byli wolnymi ludźmi, prowadzącymi gospodarstwa. 

Oryginalny termin húskarl, dosłownie oznacza “Człowieka domu”.
       W Anglosaskiej Anglii, po podboju przez Królestwo Danii w XI wieku, także występowała ta grupa.  Angielski Housecarl miał wiele ról, zarówno wojskowych, jak i administracyjnych. 

Harold II w bitwie pod Hastings przeciwko Wilhelmowi Bękartowi posiadał ochronę złożoną z doborowych toporników Housecarlów.

[ENG/PL] See you in Valhalla! / Do zobaczenia w Walhalli! (V&V Miniatures Vikings #2)

Posted on October 6th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

“Since no ax, spear or blade has reached my son today, he will be known as Bjørn Ironside now.” -Ragnar Lodbrok


Hello everyone!


Today I am returning to the excellent V&V Miniature figurines I received for review. The set is called “Vikings 6”.

V&V Miniature kits feature the great detail of the finest resin models.
There are 40mm and 28mm figures (Vikings, Normans and Anglo-Saxons) in the offer, which will enrich every army, band or team of players and collectors.

Remember that before painting it is very helpful to wash the figures in warm soapy water and to clean the elements from the light residue after the cast. I use modeling scissors and toothbrushes..

Like also V&V Miniatures on Facebook.


The four housecarls present today will play the part of Jarl’s personal defense (historians and sagas have known the courage and protection of the Scandinavian rulers), so they have richly decorated shields and more elaborate costumes – unlike Bondi’s.

       In early medieval Scandinavia, housecarls (Old nordic: húskarlarhúskarl, Old English: huscarlhuscarle or houscarl) were free people who were holding farms.
The original term húskarl, literally means “house man”.
        In Anglo-Saxon England, after the conquest of the Kingdom of Denmark in the eleventh century, this group also appeared. English Housecarl had many roles, both military and administrative.
Harold II at the Battle of Hastings against Wilhelm the Bastard had the protection of the Housecarl’s top-pickers.

“Skoro żaden topór, włócznia ani ostrze nie zdołały dosięgnąć dziś mego syna,będzie teraz znany jako Bjorn Żelaznoboki” -Ragnar LodbrokWitam wszystkich!

Dziś powracam do doskonałych figurek od V&V Miniatures które otrzymałem do zrecenzowania. Zestaw nosi nazwę “Vikings 6”.
Modele od V&V Miniatures cechuje dbałością o najmniejszy szczegół, a ich żywiczne modele wyglądają wręcz doskonale.
Obecnie w ofercie producenta znajdują się figurki w skali 40 mm oraz 28 mm (Wikingowie, Normanowie oraz Anglo-Sasi) które wzbogacą każdą armię, bandę czy drużynę graczy i kolekcjonerów.

Jak to bywa z modelami żywicznymi, ważne jest, aby przed pomalowaniem umyć figurki w ciepłej wodzie z mydłem oraz wyczyścić elementy z lekkich pozostałości po odlewie. Ja w tym celu, używam nożyka modelarskiego oraz szczoteczki do zębów.


Polubcie również V&V Miniatures na Facebooku’u.Przedstawieni dzisiaj wszyscy czterej wojownicy housecarls będą pełnili rolę osobistej ochrony Jarla (w historii i sagach znani byli ze swojej odwagi i ochrony skandynawskich władców). Wikingowie tacy posiadają bogato zdobione tarcze i bardziej majętne stroje – w odróżnieniu do przygotowywanych Bondich (rolników i rybaków).


       We wczesnośredniowiecznej Skandynawii, housecarls (staronordyckie: húskarlar, húskarl; staro-angielskie: huscarl, huscarle lub houscarl) byli wolnymi ludźmi, prowadzącymi gospodarstwa. 

Oryginalny termin húskarl, dosłownie oznacza “Człowieka domu”.
       W Anglosaskiej Anglii, po podboju przez Królestwo Danii w XI wieku, także występowała ta grupa.  Angielski Housecarl miał wiele ról, zarówno wojskowych, jak i administracyjnych. 

Harold II w bitwie pod Hastings przeciwko Wilhelmowi Bękartowi posiadał ochronę złożoną z doborowych toporników Housecarlów.

[ENG/PL] Afterglow: Glad Doss, wandering preacher and mercenary / Glad Doss, wędrowny kaznodzieja i najemnik (White Tree Miniatures)

Posted on October 3rd, 2017 under , , , . Posted by“Living on the ruins of the world is a challenge.
To survive, some try to grasp every chance of shelter or meal.
Many fall into slavery became the property of others without any rights.
Others work as hired laborers, bodyguards or people from dirty work.
There are also those who have made from killing a way of life. ” *

Hello everyone, very warmly.

Today on DwarfCrypt a short rest from dark ages climates to post-apocalyptic regions. In the best world level.

       White Tree is well known for its excellent game accessories and fantasy and S-F busts, but their flagship project is the post-apocalyptic Afterglow game, where they publish outstanding resin miniatures in 28-32mm scale.
        Courtesy of the White Tree crew I received to review and paint one of these models. Luck wanted to be a mercenary named Glad Doss, wanderer the wasteland and contaminated land, hiring for various noble (though more often than not proficient) works and spreading the words of the Apocalypse.

       As I mentioned, miniatures are made of top quality resin, and the sculpture of my model has a lot of beautiful details and clear features. A few of the resulting ingrown wipes/ I cut with a modeling knife, without any problem. Just wash the figurine in hot soapy water and paint it!

Like Afterglow on Facebook also.

Glad Doss

Wastes and ruins are traversed by many killers, murderers and bad asses. Few can
equal to Glad Doss, a merciless mercenary, in which many gloomy stories circulate.
Apparently he was a soldier, trained immediately after the Explosion in some survivor’s hidden military base. Others maintain that he was a spiritual, traveling preacher who sought survivors to comfort them and soothe them in the cruel world. Regardless of who he was, his former life had cut off one event.

One day, while wandering through the wasteland, he fell into the middle of a storm. Having found no shelter, he was exposed to the dust that had contaminated his body and nearly led to cruel death. The hours of anguish in breaking the skin, hindering the breathing of the sharp wind were not the worst thing to happen to him.

When he awoke, covered of dust, turned out that fate prepared him even more cruel torture. He was surrounded by a group of Constructs. The soulless cyborgs threw themselves at him and quickly immobilized. They did not kill him. Before Dossem stood a powerful monster with many arms. The mechanical pliers burst the body, the whirling blades cut the bones, the long needles digging deeply into the inner organs. The cyborg began his work by tearing a piece by piece, and Glad peeled his throat in agonizing screams.

Then something extraordinary happened. A superhuman effort, a man transformed into a living creature, broke free of his arms, and furiously pushed the grenade directly into the throat of the monster that bent over him. The explosion was deafening however
Adrenaline, the effect of Dust, or the chemicals injected by the Clother caused Glad to lose consciousness despite his injuries.

Turning to his feet, he tore one of his feet in the convulsions of the beast, ending up
with a long, toothed blade, and using it as a weapon he threw himself on the other constructions. After a few moments, he knelt alone among the corpse and machine debris. Bleeding from open wounds, panting and dying. But he was not written to die.
Glad Doss survived that day, both his body and mind changed.

Seeing who or what he stood, he realized that his life would no longer be the same as before.
Half-mutant, half-cyborg, the effect of cruel technology of Constructs. He became bitter and taciturn. Over time, his mind went into more and more madness, which could also be the effect of the Dust.

He became a traveling preacher and murderer who preached blasphemous sermons, describing spirited visions of extermination. The world is ending, striving for ever greater degeneration and total destruction. Any resistance is pointless, on the contrary, this moment should be approximated. The humans, elves and dwarves have come to an end with the Explosion, and he is the Messenger of the Apocalypse.

Glad Doss is traversing the wasteland from time to time joining any band whose purpose
there is a sack of destruction. He can work for the cruel robbers, bandits, cannibals,
mutants and even constructs. As long as the purpose of destruction, Glad Doss moves with them, proclaiming the truth about the Apocalypse. The truth he knew in full- body and spirit.*
” Życie na gruzach świata to wyzwanie.
Aby przetrwać niektórzy starają się chwytać każdej szansy na schronienie lub posiłek.
Liczni popadają w niewolę stając się cudzą własnością bez żadnych praw.
Inni pracują jako najemni robotnicy, ochroniarze czy ludzie od brudnej roboty.
Są też tacy, którzy z zabijania zrobili sposób na życie”. *
Witam wszystkich bardzo serdecznie.

Dziś na DwarfCrypt krótki odpoczynek od klimatów wczesnośredniowiecznych na rzecz rejonów post-apokaliptycznych.
I to w najlepszym polskim wydaniu.


       Firma White Tree znana jest ze swoich znakomitych akcesoriów do gier bitewnych oraz popiersi fantasty i S-F, jednakże ich sztandarowym projektem jest post-apokaliptyczna gra Afterglow, do której wydają znakomite żywiczne figurki skali 28-32mm.
       Dzięki uprzejmości załogi White Tree otrzymałem do recenzji i pomalowania jeden z takich modeli. Traf chciał, że będzie to najemnik o imieniu Glad Doss, przemierzający pustkowia i skażoną ziemię najmując się do różnych szlachetnych (choć częściej tych nie do końca) zajęć i szerząc słowa Apokalipsy.

       Jak wspominałem, figurki wykonane są z najwyższej jakości żywicy, a rzeźba mojego modelu bogata jest w piękne detale i wyraźne rysy. Kilka powstałych nadlewek bez problemu usuniemy nożykiem modelarskim. Wystarczy teraz tylko umyć figurkę w gorącej wodzie z mydłem i malować!

Polubcie również Afterglow na Facebook‘uGlad Doss 

Pustkowia i ruiny przemierza wielu morderców, zabijaków i osiłków. Niewielu może się
równać z Glad Dossem, bezlitosnym najemnikiem, o którym krąży wiele ponurych opowieści.
Podobno był żołnierzem, wyszkolonym zaraz po Wybuch w jakiejś ocalałej, ukrytej bazie wojskowej. Inni utrzymują, że był duchownym, wędrownym kaznodzieją, który poszukiwał ocalałych by nieść im otuchę i ukojenie w okrutnym świecie. Niezależnie od tego kim był, jego dawne życie przekreśliło jedno wydarzenie.

Pewnego dnia, podczas wędrówki przez pustkowia, wpadł w środek burzy. Nie znalazłszy schronienia został narażony na działanie Pyłu, który skaził jego ciało i o mało nie doprowadził do okrutnej śmierci. Godziny udręki w zrywającym skórę, utrudniającym oddychanie ostrym wietrze nie były najgorszym co miało go spotkać.

Gdy ocknął się, pokryty warstwą Pyłu, okazało się, że los zgotował dla niego jeszcze bardziej okrutne męczarnie. Był otoczony przez bandę konstruktów. Bezduszne cyborgi rzuciły się na niego i szybko unieruchomiły. Nie zabiły go jednak. Przed Dossem stanęło potężne monstrum o wielu ramionach. Mechaniczne szczypce rozrywały ciało, wirujące ostrza przecinały kości, długie igły wbijały się głęboko w wewnętrzne organy. Łatacz rozpoczął swe dzieło rozrywając nieszczęśnika kawałek po kawałku, a Glad zdzierał gardło w agonalnym krzyku.

Wtedy stało się coś niezwykłego. Nadludzkim wysiłkiem, człowiek, który przemieniany był żywcem w konstrukta, wyrwał się z trzymających go ramion i ze wściekłością wcisnął granat prosto w gardło pochylającego się nad nim potwora. Wybuch był ogłuszający jednak
adrenalina, wpływ Pyłu lub chemikalia wstrzyknięte przez Łatacza sprawiły, że mimo odniesionych ran Glad nie stracił przytomności.

Słaniając się na nogach, oderwał jedną z łap podrygującej w konwulsjach bestii, zakończoną
długim, zębatym ostrzem nogę, i wykorzystując ją jako broń rzucił się na pozostałe konstrukty. Po kilku chwilach klęczał samotnie wśród trupów i szczątków maszyn. Krwawiący z otwartych ran, dyszący i konający. Nie było mu jednak pisane umrzeć.
Glad Doss przeżył jednak tego dnia zmieniło się zarówno jego ciało jak i umysł.


Widząc kim, lub czym, się stał, zrozumiał, że jego życie nie będzie już takie jak dawniej.
Na wpół mutant, na wpół cyborg, efekt okrutnej technologii konstruktów. Stał się zgorzkniały i małomówny. Z czasem jego umysł popadał w coraz większe szaleństwo, co też mogło być efektem działania Pyłu. 


Stał się wędrownym kaznodzieją i mordercą głoszącym bluźniercze kazania, opisując łamiące ducha wizje zagłady. Świat się kończy, dąży do coraz większej degeneracji i całkowitego zniszczenia. Wszelki opór jest bezcelowy, wręcz przeciwnie, należy ten moment przybliżyć. Era ludzi, elfów i krasnoludów dobiegła końca wraz z Wybuchem, a on jest Posłańcem Apokalipsy.

Glad Doss przemierza pustkowia od czasu do czasu dołączając do każdej bandy, której celem
jest sianie zniszczenia. Potrafi pracować dla najokrutniejszych bandytów, rabusiów, kanibali,
mutantów, a nawet konstruktów. Tak długo jak celem destrukcja, Glad Doss rusza wraz z nimi, głosząc przy tym prawdę o Apokalipsie. Prawdę, którą poznał w pełni, całym ciałem i duchem.*

*All quotations are taken from official Afterglow materials / Wszystkie cytaty pochodzą z oficjalnych materiałów Afterglow

Comparison of scale / Porównanie skali[ENG/PL] Afterglow: Glad Doss, wandering preacher and mercenary / Glad Doss, wędrowny kaznodzieja i najemnik (White Tree Miniatures)

Posted on October 3rd, 2017 under , , , . Posted by“Living on the ruins of the world is a challenge.
To survive, some try to grasp every chance of shelter or meal.
Many fall into slavery became the property of others without any rights.
Others work as hired laborers, bodyguards or people from dirty work.
There are also those who have made from killing a way of life. ” *

Hello everyone, very warmly.

Today on DwarfCrypt a short rest from dark ages climates to post-apocalyptic regions. In the best world level.

       White Tree is well known for its excellent game accessories and fantasy and S-F busts, but their flagship project is the post-apocalyptic Afterglow game, where they publish outstanding resin miniatures in 28-32mm scale.
        Courtesy of the White Tree crew I received to review and paint one of these models. Luck wanted to be a mercenary named Glad Doss, wanderer the wasteland and contaminated land, hiring for various noble (though more often than not proficient) works and spreading the words of the Apocalypse.

       As I mentioned, miniatures are made of top quality resin, and the sculpture of my model has a lot of beautiful details and clear features. A few of the resulting ingrown wipes/ I cut with a modeling knife, without any problem. Just wash the figurine in hot soapy water and paint it!

Like Afterglow on Facebook also.

Glad Doss

Wastes and ruins are traversed by many killers, murderers and bad asses. Few can
equal to Glad Doss, a merciless mercenary, in which many gloomy stories circulate.
Apparently he was a soldier, trained immediately after the Explosion in some survivor’s hidden military base. Others maintain that he was a spiritual, traveling preacher who sought survivors to comfort them and soothe them in the cruel world. Regardless of who he was, his former life had cut off one event.

One day, while wandering through the wasteland, he fell into the middle of a storm. Having found no shelter, he was exposed to the dust that had contaminated his body and nearly led to cruel death. The hours of anguish in breaking the skin, hindering the breathing of the sharp wind were not the worst thing to happen to him.

When he awoke, covered of dust, turned out that fate prepared him even more cruel torture. He was surrounded by a group of Constructs. The soulless cyborgs threw themselves at him and quickly immobilized. They did not kill him. Before Dossem stood a powerful monster with many arms. The mechanical pliers burst the body, the whirling blades cut the bones, the long needles digging deeply into the inner organs. The cyborg began his work by tearing a piece by piece, and Glad peeled his throat in agonizing screams.

Then something extraordinary happened. A superhuman effort, a man transformed into a living creature, broke free of his arms, and furiously pushed the grenade directly into the throat of the monster that bent over him. The explosion was deafening however
Adrenaline, the effect of Dust, or the chemicals injected by the Clother caused Glad to lose consciousness despite his injuries.

Turning to his feet, he tore one of his feet in the convulsions of the beast, ending up
with a long, toothed blade, and using it as a weapon he threw himself on the other constructions. After a few moments, he knelt alone among the corpse and machine debris. Bleeding from open wounds, panting and dying. But he was not written to die.
Glad Doss survived that day, both his body and mind changed.

Seeing who or what he stood, he realized that his life would no longer be the same as before.
Half-mutant, half-cyborg, the effect of cruel technology of Constructs. He became bitter and taciturn. Over time, his mind went into more and more madness, which could also be the effect of the Dust.

He became a traveling preacher and murderer who preached blasphemous sermons, describing spirited visions of extermination. The world is ending, striving for ever greater degeneration and total destruction. Any resistance is pointless, on the contrary, this moment should be approximated. The humans, elves and dwarves have come to an end with the Explosion, and he is the Messenger of the Apocalypse.

Glad Doss is traversing the wasteland from time to time joining any band whose purpose
there is a sack of destruction. He can work for the cruel robbers, bandits, cannibals,
mutants and even constructs. As long as the purpose of destruction, Glad Doss moves with them, proclaiming the truth about the Apocalypse. The truth he knew in full- body and spirit.*
” Życie na gruzach świata to wyzwanie.
Aby przetrwać niektórzy starają się chwytać każdej szansy na schronienie lub posiłek.
Liczni popadają w niewolę stając się cudzą własnością bez żadnych praw.
Inni pracują jako najemni robotnicy, ochroniarze czy ludzie od brudnej roboty.
Są też tacy, którzy z zabijania zrobili sposób na życie”. *
Witam wszystkich bardzo serdecznie.

Dziś na DwarfCrypt krótki odpoczynek od klimatów wczesnośredniowiecznych na rzecz rejonów post-apokaliptycznych.
I to w najlepszym polskim wydaniu.


       Firma White Tree znana jest ze swoich znakomitych akcesoriów do gier bitewnych oraz popiersi fantasty i S-F, jednakże ich sztandarowym projektem jest post-apokaliptyczna gra Afterglow, do której wydają znakomite żywiczne figurki skali 28-32mm.
       Dzięki uprzejmości załogi White Tree otrzymałem do recenzji i pomalowania jeden z takich modeli. Traf chciał, że będzie to najemnik o imieniu Glad Doss, przemierzający pustkowia i skażoną ziemię najmując się do różnych szlachetnych (choć częściej tych nie do końca) zajęć i szerząc słowa Apokalipsy.

       Jak wspominałem, figurki wykonane są z najwyższej jakości żywicy, a rzeźba mojego modelu bogata jest w piękne detale i wyraźne rysy. Kilka powstałych nadlewek bez problemu usuniemy nożykiem modelarskim. Wystarczy teraz tylko umyć figurkę w gorącej wodzie z mydłem i malować!

Polubcie również Afterglow na Facebook‘uGlad Doss 

Pustkowia i ruiny przemierza wielu morderców, zabijaków i osiłków. Niewielu może się
równać z Glad Dossem, bezlitosnym najemnikiem, o którym krąży wiele ponurych opowieści.
Podobno był żołnierzem, wyszkolonym zaraz po Wybuch w jakiejś ocalałej, ukrytej bazie wojskowej. Inni utrzymują, że był duchownym, wędrownym kaznodzieją, który poszukiwał ocalałych by nieść im otuchę i ukojenie w okrutnym świecie. Niezależnie od tego kim był, jego dawne życie przekreśliło jedno wydarzenie.

Pewnego dnia, podczas wędrówki przez pustkowia, wpadł w środek burzy. Nie znalazłszy schronienia został narażony na działanie Pyłu, który skaził jego ciało i o mało nie doprowadził do okrutnej śmierci. Godziny udręki w zrywającym skórę, utrudniającym oddychanie ostrym wietrze nie były najgorszym co miało go spotkać.

Gdy ocknął się, pokryty warstwą Pyłu, okazało się, że los zgotował dla niego jeszcze bardziej okrutne męczarnie. Był otoczony przez bandę konstruktów. Bezduszne cyborgi rzuciły się na niego i szybko unieruchomiły. Nie zabiły go jednak. Przed Dossem stanęło potężne monstrum o wielu ramionach. Mechaniczne szczypce rozrywały ciało, wirujące ostrza przecinały kości, długie igły wbijały się głęboko w wewnętrzne organy. Łatacz rozpoczął swe dzieło rozrywając nieszczęśnika kawałek po kawałku, a Glad zdzierał gardło w agonalnym krzyku.

Wtedy stało się coś niezwykłego. Nadludzkim wysiłkiem, człowiek, który przemieniany był żywcem w konstrukta, wyrwał się z trzymających go ramion i ze wściekłością wcisnął granat prosto w gardło pochylającego się nad nim potwora. Wybuch był ogłuszający jednak
adrenalina, wpływ Pyłu lub chemikalia wstrzyknięte przez Łatacza sprawiły, że mimo odniesionych ran Glad nie stracił przytomności.

Słaniając się na nogach, oderwał jedną z łap podrygującej w konwulsjach bestii, zakończoną
długim, zębatym ostrzem nogę, i wykorzystując ją jako broń rzucił się na pozostałe konstrukty. Po kilku chwilach klęczał samotnie wśród trupów i szczątków maszyn. Krwawiący z otwartych ran, dyszący i konający. Nie było mu jednak pisane umrzeć.
Glad Doss przeżył jednak tego dnia zmieniło się zarówno jego ciało jak i umysł.


Widząc kim, lub czym, się stał, zrozumiał, że jego życie nie będzie już takie jak dawniej.
Na wpół mutant, na wpół cyborg, efekt okrutnej technologii konstruktów. Stał się zgorzkniały i małomówny. Z czasem jego umysł popadał w coraz większe szaleństwo, co też mogło być efektem działania Pyłu. 


Stał się wędrownym kaznodzieją i mordercą głoszącym bluźniercze kazania, opisując łamiące ducha wizje zagłady. Świat się kończy, dąży do coraz większej degeneracji i całkowitego zniszczenia. Wszelki opór jest bezcelowy, wręcz przeciwnie, należy ten moment przybliżyć. Era ludzi, elfów i krasnoludów dobiegła końca wraz z Wybuchem, a on jest Posłańcem Apokalipsy.

Glad Doss przemierza pustkowia od czasu do czasu dołączając do każdej bandy, której celem
jest sianie zniszczenia. Potrafi pracować dla najokrutniejszych bandytów, rabusiów, kanibali,
mutantów, a nawet konstruktów. Tak długo jak celem destrukcja, Glad Doss rusza wraz z nimi, głosząc przy tym prawdę o Apokalipsie. Prawdę, którą poznał w pełni, całym ciałem i duchem.*

*All quotations are taken from official Afterglow materials / Wszystkie cytaty pochodzą z oficjalnych materiałów Afterglow

Comparison of scale / Porównanie skali[ENG/PL] Pagan Priest and the story of Arkona / Pogański Kapłan i historia Arkony (Gripping Beast The Blind Seer & His Boy)

Posted on September 30th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted byGreetings to all visitors!


        Today I invite you to meet with a painted model of a blind seer/ soothsayer and a boy. The miniature comes from Gripping Beast and will be a wonderful and atmospheric addition to my collection of Viking and “Dark Ages” minis (thanks to Andy!).

Gripping Beast is a giant on the wargaming scene with miniatures for a game such as SAGA and The Crescent & The Cross. If you do not know them then I invite you to the manufacturer’s website.

       I have already written about seers in Viking society, so today I would like to present to my visitors a little about the history of one of the most famous centers of pagan worship – Arkona. Place where came with gifts Vikings from Jomsborg (and certainly their Slavic part of the crew).


In the early Middle Ages, Arkona was the central defense of West Slavic Rains. It lay on the narrowly accessible headland of the Wittow peninsula (now a rocky cape in the extreme north of Rügen – Mecklenburg-Western Pomerania)
       
        This stronghold was surrounded on three sides by a cliff of 45 meters high descending to the sea, and initially from the earth and moat land, then about 1000 years was expanded and a wooden masonry height of almost 10 meters and a straight line over 250 meters. In addition, from the Baltic side there were 4.5m wide reinforcements.

       Arkona was a well-known center of worship of the Slavic god Svetitevite (Sventevith). According to Saxo Grammaticus, the Temple of the Svetitevite was guarded by a stable of 300 soldiers under the high priest cammand. In the temple was a statue and treasury of Svetitevite, which is actually the treasury of the Rugian state.
        The Danish chronicler mentioned above described that in the temple there was a statue of a giant anthropomorphic creature with four faces. His left hand was supported on the side, and in the right was the horn that the priest filled with honey for the divination during the holidays. The attribute Svetovit was a sword, and the holy animal was a white horse, which was used for fortune tellers before war expeditions; The horse’s left foot was meant to be defeated, and the right to win.

       After being plundered in 1067/1068, and then destroyed in 1125 of Radagoszcz (Radegost, Riedigost, Radigast, Rethra), Arkona became the most important religious site of the Slavs.
At the end of the eleventh century, Arkona was also one of the largest trade fairs on the Baltic coast.

        In 1136, King Frederick II of Denmark forcibly captained the defenders by seizing the waterfronts, but the Ranes quickly regained their independence and the inhabitants built a water tank inside the castle to protect themselves from similar accidents.

        Eventually one of the most important centers of pagan worship was conquered and destroyed on 12 June 1168 by the Danish king Waldemar I. This event preceded the forced Christianization of the inhabitants of this region.

Location of Arkona / Położenie Arkony

The image of the temple in Arkona / Wyobrażenie świątyni w Arkonie
(www.upadeknarodu.cba.pl)
Sventevith statue in Arkona / Posąg Świętowita w Arkonie
(www.upadeknarodu.cba.pl)

Pozdrowienia dla wszystkich odwiedzających!


       Dziś zapraszam na spotkanie z pomalowanym modelem niewidomego mędrca/wieszcza oraz chłopca. Figurka pochodzi od firmy Gripping Beast i będzie wspaniałym i klimatycznym dodatkiem do mojej kolekcji wikingów i modeli z okresu tzw. “Mrocznych Wieków” (dzięki Andy!).

Gripping Beast jest gigantem na rynku produkującym figurki do gier bitewnych takich jak SAGA czy The Crescent & The Cross. Jeżeli jeszcze ich nie znacie to zapraszam na stronę producenta.

       Na temat wieszczek i wieszczów w społeczeństwie wikingów pisałem już w TYM MIEJSCU, dlatego dziś chciałbym przybliżyć nieco moim Gościom historię jednego z najbardziej znanych ośrodków kultu pogańskiego – Arkonę. Miejsca do którego przybywali z darami wikingowie z Jomsborga (a na pewno ich słowiańska część załogi).


       We wczesnym średniowieczu Arkona (niem. Kap Arkona) była centralnym grodem obronnym zachodniosłowiańskich Ranów. Leżała ona na trudno dostępnym wąskim cyplu półwyspu Wittow (obecnie skalisty przylądek w skrajnie północnej części Rugii – Meklemburgia-Pomorze Przednie)
       
       Gród ten otoczony był z trzech stron urwiskiem o wysokości 45 metrów opadającym do morza, a od strony lądu początkowo wałem ziemnym i fosą, następnie ok. 1000 roku został rozbudowany i wzniesiono mur drewniano-ziemny o wysokości niemal 10 metrów i długości w linii prostej ponad 250 metrów. Dodatkowo od strony Bałtyku istniały umocnienia o szerokości 4,5 metra.

       Arkona była znanym ośrodkiem kultu słowiańskiego boga Świętowita (Svątevit, Sventevith). Według Saxo Grammaticusa, świątyni Świętowita (kąciny) strzegła stała załoga licząca 300 wojów, podległych arcykapłanowi. W świątyni znajdował się posąg i skarbiec Świętowita, będący właściwie skarbcem państwa Rugian.
       Wymieniony wyżej duński kronikarz opisywał, iż w tamtejszej świątyni przedstawiać boga miał posąg olbrzymiej, antropomorficznej istoty o czterech twarzach. Lewą ręką wsparty był na boku, a w prawej trzymać miał róg, który kapłan podczas świąt napełniał miodem w celu odprawienia wróżb. Atrybutem Świętowita był miecz, a świętym zwierzęciem biały koń, którym posługiwano się przy wróżbach przed wyprawami wojennymi; ruch konia lewą nogą miał oznaczać klęskę, prawą zaś zwycięstwo.

       Po splądrowaniu w 1067/1068 roku, a następnie zniszczeniu w 1125 roku Radogoszczy, Arkona stała się najważniejszym miejscem kultu religijnego Słowian nadbałtyckich.
Pod koniec XI wieku Arkona była również jednym z największych targów na wybrzeżu Bałtyku.

       W 1136 roku król Danii Eryk II Pamiętny zmusił do kapitulacji obrońców, poprzez zajęcie nadbrzeżnych źródeł wody, jednak Ranowie szybko odzyskali samodzielność, a mieszkańcy zbudowali wewnątrz grodu zbiornik na wodę, by zabezpieczyć się przed podobnymi wypadkami.

       Ostatecznie jeden z najważniejszych ośrodków kultu pogańskiego został zdobyty i zniszczony 12 czerwca 1168 roku przez króla duńskiego Waldemara I. To wydarzenie poprzedziło wymuszoną chrystianizację mieszkańców tego regionu.

Trzech kapłanów / Three priest from Gripping Beast offersPolecam do poczytania:


Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

[ENG/PL] Pagan Priest and the story of Arkona / Pogański Kapłan i historia Arkony (Gripping Beast The Blind Seer & His Boy)

Posted on September 30th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted byGreetings to all visitors!


        Today I invite you to meet with a painted model of a blind seer/ soothsayer and a boy. The miniature comes from Gripping Beast and will be a wonderful and atmospheric addition to my collection of Viking and “Dark Ages” minis (thanks to Andy!).

Gripping Beast is a giant on the wargaming scene with miniatures for a game such as SAGA and The Crescent & The Cross. If you do not know them then I invite you to the manufacturer’s website.

       I have already written about seers in Viking society, so today I would like to present to my visitors a little about the history of one of the most famous centers of pagan worship – Arkona. Place where came with gifts Vikings from Jomsborg (and certainly their Slavic part of the crew).


In the early Middle Ages, Arkona was the central defense of West Slavic Rains. It lay on the narrowly accessible headland of the Wittow peninsula (now a rocky cape in the extreme north of Rügen – Mecklenburg-Western Pomerania)
       
        This stronghold was surrounded on three sides by a cliff of 45 meters high descending to the sea, and initially from the earth and moat land, then about 1000 years was expanded and a wooden masonry height of almost 10 meters and a straight line over 250 meters. In addition, from the Baltic side there were 4.5m wide reinforcements.

       Arkona was a well-known center of worship of the Slavic god Svetitevite (Sventevith). According to Saxo Grammaticus, the Temple of the Svetitevite was guarded by a stable of 300 soldiers under the high priest cammand. In the temple was a statue and treasury of Svetitevite, which is actually the treasury of the Rugian state.
        The Danish chronicler mentioned above described that in the temple there was a statue of a giant anthropomorphic creature with four faces. His left hand was supported on the side, and in the right was the horn that the priest filled with honey for the divination during the holidays. The attribute Svetovit was a sword, and the holy animal was a white horse, which was used for fortune tellers before war expeditions; The horse’s left foot was meant to be defeated, and the right to win.

       After being plundered in 1067/1068, and then destroyed in 1125 of Radagoszcz (Radegost, Riedigost, Radigast, Rethra), Arkona became the most important religious site of the Slavs.
At the end of the eleventh century, Arkona was also one of the largest trade fairs on the Baltic coast.

        In 1136, King Frederick II of Denmark forcibly captained the defenders by seizing the waterfronts, but the Ranes quickly regained their independence and the inhabitants built a water tank inside the castle to protect themselves from similar accidents.

        Eventually one of the most important centers of pagan worship was conquered and destroyed on 12 June 1168 by the Danish king Waldemar I. This event preceded the forced Christianization of the inhabitants of this region.

Location of Arkona / Położenie Arkony

The image of the temple in Arkona / Wyobrażenie świątyni w Arkonie
(www.upadeknarodu.cba.pl)
Świętowit statue in Arkona / Posąg Świętowita w Arkonie
(www.upadeknarodu.cba.pl)

Pozdrowienia dla wszystkich odwiedzających!


       Dziś zapraszam na spotkanie z pomalowanym modelem niewidomego mędrca/wieszcza oraz chłopca. Figurka pochodzi od firmy Gripping Beast i będzie wspaniałym i klimatycznym dodatkiem do mojej kolekcji wikingów i modeli z okresu tzw. “Mrocznych Wieków” (dzięki Andy!).

Gripping Beast jest gigantem na rynku produkującym figurki do gier bitewnych takich jak SAGA czy The Crescent & The Cross. Jeżeli jeszcze ich nie znacie to zapraszam na stronę producenta.

       Na temat wieszczek i wieszczów w społeczeństwie wikingów pisałem już w TYM MIEJSCU, dlatego dziś chciałbym przybliżyć nieco moim Gościom historię jednego z najbardziej znanych ośrodków kultu pogańskiego – Arkonę. Miejsca do którego przybywali z darami wikingowie z Jomsborgu (a na pewno ich słowiańska część załogi).


       We wczesnym średniowieczu Arkona (niem. Kap Arkona) była centralnym grodem obronnym zachodniosłowiańskich Ranów. Leżała ona na trudno dostępnym wąskim cyplu półwyspu Wittow (obecnie skalisty przylądek w skrajnie północnej części Rugii – Meklemburgia-Pomorze Przednie)
       
       Gród ten otoczony był z trzech stron urwiskiem o wysokości 45 metrów opadającym do morza, a od strony lądu początkowo wałem ziemnym i fosą, następnie ok. 1000 roku został rozbudowany i wzniesiono mur drewniano-ziemny o wysokości niemal 10 metrów i długości w linii prostej ponad 250 metrów. Dodatkowo od strony Bałtyku istniały umocnienia o szerokości 4,5 metra.

       Arkona była znanym ośrodkiem kultu słowiańskiego boga Świętowita (Svątevit, Sventevith). Według Saxo Grammaticusa, świątyni Świętowita (kąciny) strzegła stała załoga licząca 300 wojów, podległych arcykapłanowi. W świątyni znajdował się posąg i skarbiec Świętowita, będący właściwie skarbcem państwa Rugian.
       Wymieniony wyżej duński kronikarz opisywał, iż w tamtejszej świątyni przedstawiać boga miał posąg olbrzymiej, antropomorficznej istoty o czterech twarzach. Lewą ręką wsparty był na boku, a w prawej trzymać miał róg, który kapłan podczas świąt napełniał miodem w celu odprawienia wróżb. Atrybutem Świętowita był miecz, a świętym zwierzęciem biały koń, którym posługiwano się przy wróżbach przed wyprawami wojennymi; ruch konia lewą nogą miał oznaczać klęskę, prawą zaś zwycięstwo.

       Po splądrowaniu w 1067/1068 roku, a następnie zniszczeniu w 1125 roku Radogoszczy, Arkona stała się najważniejszym miejscem kultu religijnego Słowian nadbałtyckich.
Pod koniec XI wieku Arkona była również jednym z największych targów na wybrzeżu Bałtyku.

       W 1136 roku król Danii Eryk II Pamiętny zmusił do kapitulacji obrońców, poprzez zajęcie nadbrzeżnych źródeł wody, jednak Ranowie szybko odzyskali samodzielność, a mieszkańcy zbudowali wewnątrz grodu zbiornik na wodę, by zabezpieczyć się przed podobnymi wypadkami.

       Ostatecznie jeden z najważniejszych ośrodków kultu pogańskiego został zdobyty i zniszczony 12 czerwca 1168 roku przez króla duńskiego Waldemara I. To wydarzenie poprzedziło wymuszoną chrystianizację mieszkańców tego regionu.

Trzech kapłanów / Three priest from Gripping Beast offersPolecam do poczytania:


Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

[ENG/PL] Athelings (Ætheling) and Thegns in Anglo-Saxon England #1 / Wysoko-urodzeni w Anglosaskiej Anglii #1

Posted on September 27th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

Hello everyone!


        Last week I was on vacation on the Polish seaside, so I restricted my blog life to commenting my favorite blogs and gaining knowledge at an excellent Blog Forum Gdańsk, party for best polish bloggers.

        Today’s entry, thanks for Footsore Miniatures, will be devoted to the first two miniatures of the high-born “Athelings” set of dark ages England.
Discuss today models you can find on the official site of the manufacturer in THIS place. I also encourage all of you (if you have not done it yet) of early medieval miniatures lovers, great for games like SAGA.


       Ætheling (also spelt Aetheling, Atheling or Etheling) was an Old English term (æþeling) used in Anglo-Saxon England to designate princes of the royal dynasty who were eligible for the kingship.

During the earliest years of the Anglo-Saxon rule in England, the word ætheling was probably used to denote any person of noble birth. Its use was soon restricted to members of a royal family. The prefix æþel- formed part of the name of several Anglo-Saxon kings, for instance Æthelberht of Kent, Æthelwulf of Wessex and Æthelred of Wessex, and was used to indicate their noble birth. According to a document which probably dates from the 10th century, the weregild of an ætheling was fixed at 15,000 thrymsas, or 11,250 shillings, which was equal to that of an archbishop and one-half of that of a king.

The annal for 728 in the Anglo-Saxon Chronicle referred to a certain Oswald as an ætheling, due to his great-great-grandfather being king of Wessex. From the 9th century, the term was used in a much narrower context and came to refer exclusively to members of the house of Cerdic of Wessex, the ruling dynasty of Wessex, most particularly the sons or brothers of the reigning king. According to historian Richard Abels “King Alfred transformed the very principle of royal succession. Before Alfred any nobleman who could claim royal descent, no matter how distant, could strive for the throne. After him, throne-worthiness would be limited to the sons and brothers of the reigning king.” In the reign of Edward the Confessor, Edgar the Ætheling received the appellation as the grandson of Edmund Ironside, but that was at a time when for the first time in 250 years there was no living ætheling according to the strict definition.

Ætheling was also used in a poetic sense to mean ‘a good and noble man’. Old English verse often used ætheling to describe Christ, as well as various prophets and saints. 

The hero of the 8th century Beowulf is introduced as an ætheling, possibly in the sense of a relative of the King of the Geats, though some translators render ætheling as ‘retainer’. Since many early Scandinavian kings were chosen by competition or election, rather than primogeniture, the term may have been reserved for a person qualified to compete for the kingship.

http:swesternrifleshooters.wordpress.comWitam wszystkich serdecznie!


       Ostatnie 1,5 tygodnia przebywałem na urlopie nad polskim morzem, dlatego ograniczałem moje życie blogowe do komentowania moich ulubionych blogów oraz zdobywania wiedzy na znakomitej konferencji dla blogerów i twórców internetowych Blog Forum Gdańsk

       Dzisiejszy wpis, dzięki uprzejmości Footsore Miniatures, poświęcony będzie dwóm pierwszym figurkom z zestawu wysoko-urodzonych “Athelings” we wczesnośredniowiecznej Anglii.
Omawianie dziś modele możecie odszukać na oficjalnej stronie producenta w TYM miejscu. Zachęcam również do zainteresowania się wszystkich (jeśli jeszcze tego nie zrobiliście) miłośników figurek wczesnośredniowiecznych, znakomitych do gier takich jak SAGA.


       Ætheling (zwani także Aetheling, Atheling lub Etheling) to staroangielski termin używany w anglosaskiej Anglii  do nazywania książąt dynastii królewskiej, którzy mieli jednocześnie prawo do tronu. 


W Anglii, czy wcześniej, w anglosaskiej Anglii słowo “Ætheling” prawdopodobnie używane było do przedstawienia osoby szlacheckiej. Jego użycie wkrótce zostało ograniczone do członków rodziny królewskiej. Przedrostek Æ – ukształtowany został na cześć kilku królów anglosaskich, na przykład Æthelberht z Kent, Æthelwulf z Wessex i Æhelred z Wessex, i był używany do wskazania ich szlachetnego pochodzenia. 

Według historyka Richarda Abelsa “Król Alfred zmienił zasadę dziedziczenia królewskiego. Przed Alfredem każdy szlachcic, który twierdził, że ma królewskie pochodzenie, niezależnie od tego, jak dalekim był krewnym, mógł żądać tronu dla siebie. Potem zaszczyt ten został ograniczony do synów i braci panującego króla”.

Słowo Ætheling było również używane w sensie poetyckim do oznaczania “dobrego i szlachetnego człowieka”. Stare angielskie pisma często używały Ætheling do opisu Chrystusa, a także innych proroków i świętych. 

Beowulf , bohater z VIII wieku został przedstawiony jako Ætheling, prawdopodobnie w sensie krewnego króla Geatsa. 

Once was so … / Kiedyś było tak…

Polecam do przeczytania:
Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

[ENG/PL] Athelings (Ætheling) and Thegns in Anglo-Saxon England #1 / Wysoko-urodzeni w Anglosaskiej Anglii #1

Posted on September 27th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

Hello everyone!


        Last week I was on vacation on the Polish seaside, so I restricted my blog life to commenting my favorite blogs and gaining knowledge at an excellent Blog Forum Gdańsk, party for best polish bloggers.

        Today’s entry, thanks for Footsore Miniatures, will be devoted to the first two miniatures of the high-born “Athelings” set of dark ages England.
Discuss today models you can find on the official site of the manufacturer in THIS place. I also encourage all of you (if you have not done it yet) of early medieval miniatures lovers, great for games like SAGA.


       Ætheling (also spelt Aetheling, Atheling or Etheling) was an Old English term (æþeling) used in Anglo-Saxon England to designate princes of the royal dynasty who were eligible for the kingship.

During the earliest years of the Anglo-Saxon rule in England, the word ætheling was probably used to denote any person of noble birth. Its use was soon restricted to members of a royal family. The prefix æþel- formed part of the name of several Anglo-Saxon kings, for instance Æthelberht of Kent, Æthelwulf of Wessex and Æthelred of Wessex, and was used to indicate their noble birth. According to a document which probably dates from the 10th century, the weregild of an ætheling was fixed at 15,000 thrymsas, or 11,250 shillings, which was equal to that of an archbishop and one-half of that of a king.

The annal for 728 in the Anglo-Saxon Chronicle referred to a certain Oswald as an ætheling, due to his great-great-grandfather being king of Wessex. From the 9th century, the term was used in a much narrower context and came to refer exclusively to members of the house of Cerdic of Wessex, the ruling dynasty of Wessex, most particularly the sons or brothers of the reigning king. According to historian Richard Abels “King Alfred transformed the very principle of royal succession. Before Alfred any nobleman who could claim royal descent, no matter how distant, could strive for the throne. After him, throne-worthiness would be limited to the sons and brothers of the reigning king.” In the reign of Edward the Confessor, Edgar the Ætheling received the appellation as the grandson of Edmund Ironside, but that was at a time when for the first time in 250 years there was no living ætheling according to the strict definition.

Ætheling was also used in a poetic sense to mean ‘a good and noble man’. Old English verse often used ætheling to describe Christ, as well as various prophets and saints. 

The hero of the 8th century Beowulf is introduced as an ætheling, possibly in the sense of a relative of the King of the Geats, though some translators render ætheling as ‘retainer’. Since many early Scandinavian kings were chosen by competition or election, rather than primogeniture, the term may have been reserved for a person qualified to compete for the kingship.

http:swesternrifleshooters.wordpress.comWitam wszystkich serdecznie!


       Ostatnie 1,5 tygodnia przebywałem na urlopie nad polskim morzem, dlatego ograniczałem moje życie blogowe do komentowania moich ulubionych blogów oraz zdobywania wiedzy na znakomitej konferencji dla blogerów i twórców internetowych Blog Forum Gdańsk

       Dzisiejszy wpis, dzięki uprzejmości Footsore Miniatures, poświęcony będzie dwóm pierwszym figurkom z zestawu wysoko-urodzonych “Athelings” we wczesnośredniowiecznej Anglii.
Omawianie dziś modele możecie odszukać na oficjalnej stronie producenta w TYM miejscu. Zachęcam również do zainteresowania się wszystkich (jeśli jeszcze tego nie zrobiliście) miłośników figurek wczesnośredniowiecznych, znakomitych do gier takich jak SAGA.


       Ætheling (zwani także Aetheling, Atheling lub Etheling) to staroangielski termin używany w anglosaskiej Anglii  do nazywania książąt dynastii królewskiej, którzy mieli jednocześnie prawo do tronu. 


W Anglii, czy wcześniej w anglosaskiej Anglii słowo “ætheling” prawdopodobnie używane było do przedstawienia osoby szlacheckiej. Jego użycie wkrótce zostało ograniczone do członków rodziny królewskiej. Przedrostek Æ – ukształtowany został na cześć kilku królów anglosaskich, na przykład Æthelberht z Kent, Æthelwulf z Wessex i Æhelred z Wessex, i był używany do wskazania ich szlachetnego pochodzenia. 

Według historyka Richarda Abelsa “Król Alfred zmienił zasadę dziedziczenia królewskiego. Przed Alfredem każdy szlachcic, który twierdził, że ma królewskie pochodzenie, niezależnie od tego, jak dalekim był krewnym, mógł żądać tronu dla siebie. Potem zaszczyt ten został ograniczony do synów i braci panującego króla “

Słowo Ætheling było również używane w sensie poetyckim do oznaczania “dobrego i szlachetnego człowieka”. Stare angielskie pisma często używała Ætheling do opisu Chrystusa, a także innych proroków i świętych. 

Beowulf , bohater z VIII wieku został przedstawiony jako Ætheling, prawdopodobnie w sensie krewnego króla Geatsa. 

Once was so … / Kiedyś było tak…

Polecam do przeczytania:
Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

[ENG/PL] Life and death of Ælla, King of Northumbria / Życie i śmierć króla Elli z Nortumbrii (Footsore Miniatures)

Posted on September 16th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by


Hello everyone!


Today I invite everyone to get acquainted with history of) King Aella, the ruler of Northumbria.
For the opportunity to paint the magnificent statue of the king and standard bearer thanks for Footsore Miniatures. The company offers exemplary models from the “Dark Ages” but not only.
I also encourage you to follow the official site on FB.

I recommend from all my black heart, the more that every month you can get a limited model for your collection by shopping for a certain amount.

In the next week I also goes on vacation, including Blog Forum Gdańsk, party for blogers, so the next post I plan in about 1,5 weeks.
Farewell!

And now…
Aella of Nortumbria was the Anglo-Saxon ruler of the second half of the ninth century, also known as Alle, Alli, Ælla, Ælle. One thing we know for sure – died in March 21, 867.

        The origin of the king is unknown. The Anglo-Saxon monk, Simeon of Durham, says in his chronicle that he had no royal descent. It is very possible, however, that he was associated with the former king of Nortumbria, Redwulf. In turn, Roger of Wendover, the twelfth-century English Benedictine calls that he was brother of Osbert, another ruler of that period.

       Difficulty is also results in Aella’s reign. Chronicles date it for 862 or 863, but coins from this period indicate that even in 866 the ruler was Osbert.

        According to the tradition, Aella removed Osbert (his brother?) From the throne. The chroniclers call him as tyrant and usurper. Simeon of Durham is writing that the degraded ruler Osbert decided to try to regain power. Nortumbria was on the verge of civil war.

       And here begins the most interesting part of the story. At that time the country once again invaded the Vikings under the command of Halfdan and Ivar, son of Ragnar Lodbrok.
In order to make effective defense, both claimants (brothers?) to the throne of Nortumbria have decided to unite their strength and fend off the Scandinavians in York.
       November 1, 866 The Vikings attacked York. The siege lasted until 21 March 867, when the Vikings managed to make a breakthrough in the fortifications. They attacked the city, killing Osbert, Aella and eight other high-born.

       In one of the previous entries I mentioned that Aella was captured and then ritually murdered by the sons of Ragnar through the torture of the “Blood Eagle”. As we all know, this was a cruel revenge for killing Ragnar Lodbrok, but the most famous of the Vikings in next time … :)

        After battle for York, Nortumbria lost its sovereignty and was divided: the former Deira passed into the victorious Vikings, and in Bernice they left the puppet local rulers, who until 895 had the title of king of Nortumbria, and later King of York and York eldorman.

Anglo-Saxon England during the reign of Ælla / Anglosaska Anglia w okresie rządów Ælli

Ælla in the “Vikings” TV series version / Ælla w wersji serialowej “Wikingowie”

Witam wszystkich serdecznie!

Dziś zapraszam wszystkich do zapoznania się historią (barwną jak na czasy w których żył, a jakże!) króla Elli, władcy Northumbrii. 
Za możliwość pomalowania wspaniałej figurki władcy i sztandarowego armii dziękuję Footsore Miniatures. Firma oferuje znakomite wzory modeli z “Mrocznych Wieków” ale nie tylko. Zachęcam również do śledzenia oficjalnej strony na FB. 
Polecam z całego serca, tym bardziej, że co miesiąc możecie otrzymać limitowany model do swojej kolekcji, robiąc zakupy na określoną kwotę.

W najbliższym tygodniu udaje się również na urlop, w tym na prestiżową imprezę
Blog Forum Gdańsk dlatego następny wpis planuję za około 1,5 tygodnia.
Bywajcie!


A teraz…
Elli z Nortumbrii był Anglosaskim władcą z II połowy IX wieku, znanym także jako Alle, Alli, Ælla, Ælle, Aelle. Jedno wiemy na pewno – zmarł 21 marca 867, ale o tym na koniec.

       Nieznane jest pochodzenie władcy. Anglosaski mnich Symeon z Durham stwierdza w swej kronice, że nie miał królewskiego pochodzenia. Bardzo jednak możliwe, że był powiązany z dawnym królem Nortumbrii, Redwulfem. Z kolei Roger z Wendover, XII wieczny angielski benedyktyn nazywa go bratem Osberta, innego władcy z tego okresu.

       Trudności również przysparza okres panowania Elli. Kronikarze datują go na 862 lub 863 rok, jednakże monety z tego okresu wskazują, że jeszcze w 866 roku władcą był wspomniany Osbert.

       Według zapisanej tradycji Ella usunął Osberta (swojego brata?) z tronu. Kronikarze zgodnie nazywają go tyranem i uzurpatorem (moi angielscy znajomi także żyją z tą historyczną tradycją).  Symeon z Durham piszę, że zdegradowany władca Osbert zdecydował się na próbę odzyskania władzy. Nortumbria znalazła się wówczas na progu wojny domowej.

       I tu zaczyna się najciekawsza cześć opowieści. W tym też czasie na kraj po raz kolejny najechali wikingowie pod dowództwem Halfdana i Ivara, syna Ragnara Lodbroka.
W celu stawienia skutecznej obrony, obaj pretendenci (bracia?) do tronu Nortumbrii zdecydowali się zjednoczyć siły i odeprzeć Skandynawów w Yorku. 
1 listopada 866 Wikingowie zaatakowali York. Oblężenie trwało do 21 marca 867 roku, kiedy to wikingom udało się zrobić wyłom w fortyfikacjach. Zaatakowali miasto, zabijając Osberta, Ellę i ośmiu innych wysoko urodzonych. 

       W jednym z poprzednich wpisów wspominałem, że Ella został pojmany, a następnie rytualnie zamordowany przez synów Ragnara poprzez torturę “Krwawego Orła”. Jak doskonale wiemy, była to okrutna zemsta za zabicie Ragnara Lodbroka, ale o tym najbardziej znanym z wikingów innym razem… :)

       Po tej bitwie o York, Nortumbria utraciła swą suwerenność i została podzielona: dawna Deira przeszła w ręce zwycięskich wikingów, zaś w Bernicji pozostawili oni marionetkowych lokalnych władców, którzy do 895 roku posiadali tytuł króla Nortumbrii, a później króla Yorku i eldormana Yorku.

Polecam do poczytania:
Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

[ENG/PL] Life and death of Ælla, King of Northumbria / Życie i śmierć króla Elli z Nortumbrii (Footsore Miniatures)

Posted on September 16th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by


Hello everyone!


Today I invite everyone to get acquainted with history of) King Aella, the ruler of Northumbria.
For the opportunity to paint the magnificent statue of the king and standard bearer thanks for Footsore Miniatures. The company offers exemplary models from the “Dark Ages” but not only.
I also encourage you to follow the official site on FB.

I recommend from all my black heart, the more that every month you can get a limited model for your collection by shopping for a certain amount.

In the next week I also goes on vacation, including Blog Forum Gdańsk, party for blogers, so the next post I plan in about 1,5 weeks.
Farewell!

And now…
Aella of Nortumbria was the Anglo-Saxon ruler of the second half of the ninth century, also known as Alle, Alli, Ælla, Ælle. One thing we know for sure – died in March 21, 867.

        The origin of the king is unknown. The Anglo-Saxon monk, Simeon of Durham, says in his chronicle that he had no royal descent. It is very possible, however, that he was associated with the former king of Nortumbria, Redwulf. In turn, Roger of Wendover, the twelfth-century English Benedictine calls that he was brother of Osbert, another ruler of that period.

       Difficulty is also results in Aella’s reign. Chronicles date it for 862 or 863, but coins from this period indicate that even in 866 the ruler was Osbert.

        According to the tradition, Aella removed Osbert (his brother?) From the throne. The chroniclers call him as tyrant and usurper. Simeon of Durham is writing that the degraded ruler Osbert decided to try to regain power. Nortumbria was on the verge of civil war.

       And here begins the most interesting part of the story. At that time the country once again invaded the Vikings under the command of Halfdan and Ivar, son of Ragnar Lodbrok.
In order to make effective defense, both claimants (brothers?) to the throne of Nortumbria have decided to unite their strength and fend off the Scandinavians in York.
       November 1, 866 The Vikings attacked York. The siege lasted until 21 March 867, when the Vikings managed to make a breakthrough in the fortifications. They attacked the city, killing Osbert, Aella and eight other high-born.

       In one of the previous entries I mentioned that Aella was captured and then ritually murdered by the sons of Ragnar through the torture of the “Blood Eagle”. As we all know, this was a cruel revenge for killing Ragnar Lodbrok, but the most famous of the Vikings in next time … :)

        After battle for York, Nortumbria lost its sovereignty and was divided: the former Deira passed into the victorious Vikings, and in Bernice they left the puppet local rulers, who until 895 had the title of king of Nortumbria, and later King of York and York eldorman.

Anglo-Saxon England during the reign of Ælla / Anglosaska Anglia w okresie rządów Ælli

Ælla in the “Vikings” TV series version / Ælla w wersji serialowej “Wikingowie”

Witam wszystkich serdecznie!

Dziś zapraszam wszystkich do zapoznania się historią (barwną jak na czasy w których żył, a jakże!) króla Elli, władcy Northumbrii. 
Za możliwość pomalowania wspaniałej figurki władcy i sztandarowego armii dziękuję Footsore Miniatures. Firma oferuje znakomite wzory modeli z “Mrocznych Wieków” ale nie tylko. Zachęcam również do śledzenia oficjalnej strony na FB. 
Polecam z całego serca, tym bardziej, że co miesiąc możecie otrzymać limitowany model do swojej kolekcji, robiąc zakupy na określoną kwotę.

W najbliższym tygodniu udaje się również na urlop, w tym na prestiżową imprezę
Blog Forum Gdańsk dlatego następny wpis planuję za około 1,5 tygodnia.
Bywajcie!


A teraz…
Elli z Nortumbrii był Anglosaskim władcą z II połowy IX wieku, znanym także jako Alle, Alli, Ælla, Ælle, Aelle. Jedno wiemy na pewno – zmarł 21 marca 867, ale o tym na koniec.

       Nieznane jest pochodzenie władcy. Anglosaski mnich Symeon z Durham stwierdza w swej kronice, że nie miał królewskiego pochodzenia. Bardzo jednak możliwe, że był powiązany z dawnym królem Nortumbrii, Redwulfem. Z kolei Roger z Wendover, XII wieczny angielski benedyktyn nazywa go bratem Osberta, innego władcy z tego okresu.

       Trudności również przysparza okres panowania Elli. Kronikarze datują go na 862 lub 863 rok, jednakże monety z tego okresu wskazują, że jeszcze w 866 roku władcą był wspomniany Osbert.

       Według zapisanej tradycji Ella usunął Osberta (swojego brata?) z tronu. Kronikarze zgodnie nazywają go tyranem i uzurpatorem (moi angielscy znajomi także żyją z tą historyczną tradycją).  Symeon z Durham piszę, że zdegradowany władca Osbert zdecydował się na próbę odzyskania władzy. Nortumbria znalazła się wówczas na progu wojny domowej.

       I tu zaczyna się najciekawsza cześć opowieści. W tym też czasie na kraj po raz kolejny najechali wikingowie pod dowództwem Halfdana i Ivara, syna Ragnara Lodbroka.
W celu stawienia skutecznej obrony, obaj pretendenci (bracia?) do tronu Nortumbrii zdecydowali się zjednoczyć siły i odeprzeć Skandynawów w Yorku. 
1 listopada 866 Wikingowie zaatakowali York. Oblężenie trwało do 21 marca 867 roku, kiedy to wikingom udało się zrobić wyłom w fortyfikacjach. Zaatakowali miasto, zabijając Osberta, Ellę i ośmiu innych wysoko urodzonych. 

       W jednym z poprzednich wpisów wspominałem, że Ella został pojmany, a następnie rytualnie zamordowany przez synów Ragnara poprzez torturę “Krwawego Orła”. Jak doskonale wiemy, była to okrutna zemsta za zabicie Ragnara Lodbroka, ale o tym najbardziej znanym z wikingów innym razem… :)

       Po tej bitwie o York, Nortumbria utraciła swą suwerenność i została podzielona: dawna Deira przeszła w ręce zwycięskich wikingów, zaś w Bernicji pozostawili oni marionetkowych lokalnych władców, którzy do 895 roku posiadali tytuł króla Nortumbrii, a później króla Yorku i eldormana Yorku.

Polecam do poczytania:
Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

[ENG/PL] About the Ravens in the Nordic world / O Krukach w świecie Nordyckim (HQ Resin Ravens Basing Kit)

Posted on September 11th, 2017 under , , , , , . Posted byGood morning!


The main inspiration for today’s rhinoceros writings in Norse mythology was the HQ Resin models and their RAVENS BASING KIT

HQ Resin sets are crafted with care for the smallest detail, with the highest quality resin. The review of the product, like other arcade sets, can be found in the Hexy-Shop.

Ravens Basing Kit consists of 6 ravens (2 out of 3 designs). The set is perfect for 28-33mm figures in the climate of the early Middle Ages, the Viking Age, the Wild West, the Second World War. Modellers in fantasy or steampunk climates will also be thrilled.
Reviewed Ravens will diversify and enrich every diorama, element of bases or miniatures.
Below I also invite you to take a picture of the raw and ready set.

It is important to remember that before painting it is very helpful to wash the set in warm soapy water and to clean the elements from the light residue after the cast. I use modeling scissors and toothbrushes. Be very careful because the elements are small and can break.About the Ravens in the Nordic world.

        In the tradition of Nordic beliefs, crows are among the most important and most sacred animals. Their ruler is all-father Odin. Practically always seeing the image of the highest of the Nords we see accompanying two ravens – Hugin (thought, thinking) and Munin (memory, remembering).
Their main mission was to bring Odin news from all subordinate worlds. They also often played the role of messengers of Odin’s words. Have you read the Hobbit? The kings of Ereborn also had majestic crows on their services, which carried messages to the surviving kinsmen.

       The All-father is also called in old-iceland Hrafnagudkr (God Raven) or Hrafnass (As Raven), which only highlights the inseparable relationship with these birds. Interestingly, crows were also an important part of Viking life. They were closely related to battle and war, perhaps because they often circled the battlefield in anticipation of the bodies of the fallen (or perhaps Odin himself blessed the warriors in this way?).
        Nevertheless, this bird became the main symbol of the Scandinavians – its images were painted on shields and banners (hrafnmerk – the Crow sign). Most often seen before death, which could confirm them in the belief that they will be taken away at the door of Walhalla.

       In the Viking series, broadcast on the HISTORY channel at various times these mythical birds appear, directly associated with Odin (eg, the news of the death of Ragnar by his sons).
        For centuries, however, the ravens, associated with death, the degenerative mode of life, have become a symbol of evil. They received a demonic image associated with Satan and all that was wrong. The Ravens began to preach death (E.A. Poe “Kruk”), throwing charms, and the witch in addition to black cat and goat also had a raven.


Dzień dobry!

Główną inspiracją do dzisiejszego wpisu na temat kruków w mitologii nordyckiej były  malowane właśnie modele od HQ Resin i ich zestaw RAVENS BASING KIT

Zestawy HQ Resin cechuje wykonanie z dbałością o najmniejszy szczegół, z najwyższej jakości żywicy. Recenzowany produkt podobnie jak inne arcyciekawe zestawy znajdziecie w sklepie Hexy-Shop.

Ravens Basing Kit składa się z 6 kruków (po 2 z trzech wzorów). Zestaw pasuję doskonale do figurek w skali 28-33mm w klimacie od wczesnego średniowiecza, ery wikingów, poprzez Dziki Zachód, na drugiej wojnie światowej kończąc. Twórcy w klimatach fantasy czy steampunk także będą zachwyceni.
Recenzowane Kruki urozmaicą i wzbogacą każdą dioramę, element terenu czy figurkę.
Poniżej zapraszam również do zdjęć surowego i gotowego zestawu

Warto pamiętać, że przed malowaniem bardzo pomocne będzie umycie zestawu w ciepłej wodzie z mydłem oraz wyczyszczenie elementów z lekkich pozostałości po odlewie. Ja używam nożyka modelarskiego oraz szczoteczki do zębów. Bądźcie przy tym bardzo ostrożni, ponieważ elementy są małe i mogą ulec złamaniu.


O krukach w świecie nordyckim.

       W tradycji wierzeń nordyckich kruki należą do najważniejszych i najświętszych zwierząt. Ich władcą jest wszech-ojciec Odyn. Praktycznie zawsze widząc obraz najwyższego z Nordów widzimy towarzyszące mu dwa kruki- Hugina (myśl, myślący) oraz Munina (pamięć, pamiętającego).
Ich główną misją było przynoszenie Odynowi wieści ze wszystkich podległych światów. Często występowały też w roli posłańców słów Odyna. Czytaliście Hobbita? Królowie Erebornu także mieli na swoich usługach majestatyczne kruki, które przenosiły wiadomości do dalej mieszkających pobratymców.

         Wszech-ojciec w staroislandzkim nazywany jest także Hrafnagudkr (Bóg Kruków) czy Hrafnass (As Kruków) co tylko podkreśla jego nierozerwalną więź z tymi ptakami. Co ciekawe, kruki były także ważnym elementem życia wikingów. Były ściśle związane z bitwą i wojną, być może dlatego że często krążyły nad polem bitwy w oczekiwaniu na ciała poległych (a może sam Odyn błogosławił w ten sposób wojowników?).
       Niemniej jednak, ptak ten stał się głównym symbolem Skandynawów – jego wizerunki malowali na tarczach i sztandarach (hrafnmerki– kruczy znak). Jego najczęściej widzieli przed śmiercią, co mogło utwierdzać ich w przekonaniu, że zaraz zostaną zabrani pod wrota Walhalli.

       W serialu Wikingowie, emitowanego na kanale HISTORY w różnych momentach pojawiają się te mityczne ptaki, bezpośrednio kojarzące się z Odynem (np. przyjęcie wiadomość o śmierci Ragnara przez jego synów).
       Przez wieki jednak, kruki, kojarzone ze śmiercią, padlinożerczym trybem życia, stały się symbolem zła. Otrzymały demoniczny wizerunek, związany z Szatanem i wszystkim co złe. Kruki zaczęły zwiastować śmierć (E.A. Poe “Kruk”), rzucać uroki, a czarownica oprócz czarnego kota i kozła miała także kruka.

Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

[ENG/PL] About the Ravens in the Nordic world / O Krukach w świecie Nordyckim (HQ Resin Ravens Basing Kit)

Posted on September 11th, 2017 under , , , , , . Posted byGood morning!


The main inspiration for today’s rhinoceros writings in Norse mythology was the HQ Resin models and their RAVENS BASING KIT

HQ Resin sets are crafted with care for the smallest detail, with the highest quality resin. The review of the product, like other arcade sets, can be found in the Hexy-Shop.

Ravens Basing Kit consists of 6 ravens (2 out of 3 designs). The set is perfect for 28-33mm figures in the climate of the early Middle Ages, the Viking Age, the Wild West, the Second World War. Modellers in fantasy or steampunk climates will also be thrilled.
Reviewed Ravens will diversify and enrich every diorama, element of bases or miniatures.
Below I also invite you to take a picture of the raw and ready set.

It is important to remember that before painting it is very helpful to wash the set in warm soapy water and to clean the elements from the light residue after the cast. I use modeling scissors and toothbrushes. Be very careful because the elements are small and can break.About the Ravens in the Nordic world.

        In the tradition of Nordic beliefs, crows are among the most important and most sacred animals. Their ruler is all-father Odin. Practically always seeing the image of the highest of the Nords we see accompanying two ravens – Hugin (thought, thinking) and Munin (memory, remembering).
Their main mission was to bring Odin news from all subordinate worlds. They also often played the role of messengers of Odin’s words. Have you read the Hobbit? The kings of Ereborn also had majestic crows on their services, which carried messages to the surviving kinsmen.

       The All-father is also called in old-iceland Hrafnagudkr (God Raven) or Hrafnass (As Raven), which only highlights the inseparable relationship with these birds. Interestingly, crows were also an important part of Viking life. They were closely related to battle and war, perhaps because they often circled the battlefield in anticipation of the bodies of the fallen (or perhaps Odin himself blessed the warriors in this way?).
        Nevertheless, this bird became the main symbol of the Scandinavians – its images were painted on shields and banners (hrafnmerk – the Crow sign). Most often seen before death, which could confirm them in the belief that they will be taken away at the door of Walhalla.

       In the Viking series, broadcast on the HISTORY channel at various times these mythical birds appear, directly associated with Odin (eg, the news of the death of Ragnar by his sons).
        For centuries, however, the ravens, associated with death, the degenerative mode of life, have become a symbol of evil. They received a demonic image associated with Satan and all that was wrong. The Ravens began to preach death (E.A. Poe “Kruk”), throwing charms, and the witch in addition to black cat and goat also had a raven.


Dzień dobry!

Główną inspiracją do dzisiejszego wpisu na temat kruków w mitologii nordyckiej były  malowane właśnie modele od HQ Resin i ich zestaw RAVENS BASING KIT

Zestawy HQ Resin cechuje wykonanie z dbałością o najmniejszy szczegół, z najwyższej jakości żywicy. Recenzowany produkt podobnie jak inne arcyciekawe zestawy znajdziecie w sklepie Hexy-Shop.

Ravens Basing Kit składa się z 6 kruków (po 2 z trzech wzorów). Zestaw pasuję doskonale do figurek w skali 28-33mm w klimacie od wczesnego średniowiecza, ery wikingów, poprzez Dziki Zachód, na drugiej wojnie światowej kończąc. Twórcy w klimatach fantasy czy steampunk także będą zachwyceni.
Recenzowane Kruki urozmaicą i wzbogacą każdą dioramę, element terenu czy figurkę.
Poniżej zapraszam również do zdjęć surowego i gotowego zestawu

Warto pamiętać, że przed malowaniem bardzo pomocne będzie umycie zestawu w ciepłej wodzie z mydłem oraz wyczyszczenie elementów z lekkich pozostałości po odlewie. Ja używam nożyka modelarskiego oraz szczoteczki do zębów. Bądźcie przy tym bardzo ostrożni, ponieważ elementy są małe i mogą ulec złamaniu.


O krukach w świecie nordyckim.

       W tradycji wierzeń nordyckich kruki należą do najważniejszych i najświętszych zwierząt. Ich władcą jest wszech-ojciec Odyn. Praktycznie zawsze widząc obraz najwyższego z Nordów widzimy towarzyszące mu dwa kruki- Hugina (myśl, myślący) oraz Munina (pamięć, pamiętającego).
Ich główną misją było przynoszenie Odynowi wieści ze wszystkich podległych światów. Często występowały też w roli posłańców słów Odyna. Czytaliście Hobbita? Królowie Erebornu także mieli na swoich usługach majestatyczne kruki, które przenosiły wiadomości do dalej mieszkających pobratymców.

         Wszech-ojciec w staroislandzkim nazywany jest także Hrafnagudkr (Bóg Kruków) czy Hrafnass (As Kruków) co tylko podkreśla jego nierozerwalną więź z tymi ptakami. Co ciekawe, kruki były także ważnym elementem życia wikingów. Były ściśle związane z bitwą i wojną, być może dlatego że często krążyły nad polem bitwy w oczekiwaniu na ciała poległych (a może sam Odyn błogosławił w ten sposób wojowników?).
       Niemniej jednak, ptak ten stał się głównym symbolem Skandynawów – jego wizerunki malowali na tarczach i sztandarach (hrafnmerki– kruczy znak). Jego najczęściej widzieli przed śmiercią, co mogło utwierdzać ich w przekonaniu, że zaraz zostaną zabrani pod wrota Walhalli.

       W serialu Wikingowie, emitowanego na kanale HISTORY w różnych momentach pojawiają się te mityczne ptaki, bezpośrednio kojarzące się z Odynem (np. przyjęcie wiadomość o śmierci Ragnara przez jego synów).
       Przez wieki jednak, kruki, kojarzone ze śmiercią, padlinożerczym trybem życia, stały się symbolem zła. Otrzymały demoniczny wizerunek, związany z Szatanem i wszystkim co złe. Kruki zaczęły zwiastować śmierć (E.A. Poe “Kruk”), rzucać uroki, a czarownica oprócz czarnego kota i kozła miała także kruka.

Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)