Posts Tagged ‘28mm’

28mm T34/85s for sale

Posted on January 22nd, 2017 under , , , . Posted by

I got a 3 tank platoon of 28mm resin T34/85s for sale. They are painted Russian green with no markings so that they can be used for WW2 as well as for Moderns. Looking for $90 for all three plus $15 for shipping in the US.Thanks,Doc

Status Update and some Carolingians!

Posted on January 22nd, 2017 under , , , . Posted by

Hoi,

This update is long overdue, but real life is messing things up yet again. While I have made less progress in the Challenge than I wanted, I am steadily nibbling away at my 28mm unpainted pile and a post with my Carolingian foot soldiers is up at the Challenge Website HERE.

Some other things I wanted to mention here are two tech-innovations and a bit of GW news, well at least to me.

First up, for my Birthday I bought a Daylight Lamp, best thing to happening to me for pretty much all of 2017! This makes sooooo much difference while painting, you just cannot believe it!

 
The second innovation I tried out recently is “The Masters Brush Cleaners” it is also a revolution in cleaning your precious utensils!

Just yesterday evening I tried it on some older brushes and it worked brilliantly really worth a try! This tutorial shows you how it works.

Now GW has deemed it right to revert the White Dwarf back to it’s old format and I bought the January issue and…had a blast reading it. At almost €10,- I find the price  a bit steep but it’s a thick magazine with some very good and light reading articles in there. I will buy one on occasion.

For now that’s all cheers Folks!

Little Steps

Posted on January 20th, 2017 under , , . Posted by

I went out today with the intention of spending money. Pure retail therapy. I came back with a brush. An expensive brush because the only shop in town that now sells brushes other than GW, Hobbycraft (which has become a bit crap, sorry Andy if you are …

55 Days at Peking… The Boxers are ordered

Posted on January 20th, 2017 under , . Posted by

Loads of reading has continued to keep me enthused and a couple of days ago I sorted out the first order from Redoubt Enterprises. This comprises the majority of the troops for the Boxer forces. Given this is the larger block of painting I wanted it ou…

Colin’s Necromunda Stag Day.

Posted on January 20th, 2017 under , , , . Posted by

Another blog update. Today, the first event of the year. It was Colin’s Jack Stag Day and as the true wargamer, Colin instead spending that day on drinking, dancing etc., he decided to have a game with us. For that purpose Dave O’Brian together with Tim Watson prepared a game for him. It was Necromunda game. For me, who never played the game produced by Game Workshop, that was the first time. For the venue we used again The Goth in Prestonpans. 
Uzupełniania bloga, ciąg dalszy. Tym razem pierwsze wydarzenie tego roku. Był to kawalerski dzień Colina Jack’a i jako że jest on prawdziwym wargamerem, więc zamiast spędzać ten dzień na pijaństwie, tańcach itp. zdecydował się na grę z nami. W tym celu Dave O’Brian wspólnie z Timem Watsonem zorganizowali grę dla niego. Była to Necromunda. Dla mnie, który do tej pory nie miał nic wspólnego z grami z tej stajni była to też duża nowość. Na miejsce całego zdarzenia wybraliśmy ponownie The Goth w Prestonpans.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O’Brian
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O’Brian
SCENERY/SCENERIA: Tim Watson, Dave O’Brian, Colin Jack
MODELS/MODELE: Tim Watson, Dave O’Brian, Colin Jack, Dave Paterson

There was 6 players and everyone got a 1000 pts gang. I was using Dave’s O’Brian Redemptionists. It was quite handy gang with one small advantage/disadvantage: they hate everything and everyone and also they hate that they hate everything, it was pleasure to play with them. I really liked their equipment, specially so many flamethrowers! That also caused some problems. Because of that huge hatred of my gang other players decided to stay away from me, so I got fourth part of the table for myself only…
W grze wzięło udział 6 graczy i każdy z nas dysponował gangiem o wartości 1000 pkt. Ja otrzymałem Redemptorystów (chyba dobrze przetłumaczyłem tą nazwę) z kolekcji Dave O’Briana. To bardzo użyteczny gang z jedną małą zaletą/wadą: nienawidzą wszystkich i wszystkiego, oraz tego że tak nienawidzą nienawidzić też, to była czysta przyjemność grać nimi. Szczególnie podobało mi się ich wyposażenie, szczególnie olbrzymia ilość miotaczy ognia! To prowadziło też do małego problemu. Z powodu tak wielkiej nienawiści ze strony mojego gangu, nikt z graczy nie chciał się znaleźć w moim pobliżu i w ten sposób do swojej dyspozycji miałem jedną czwartą stołu. 

Dave O’Brian together with Tim actioned as the umpires and helped us with the rules. The objective of the game was something covered with the smoke worth 30 000 pts in the central place of the table. To win the game one of the players had to take it and keep it till the end of the game apart of me. I just had to destroy it. During the game there was some other ways of earning points either by finding some boxes or killing some monsters like zombies, mutants and gigantic rats etc. or killing other members of the opposite gangs.
Dave O’Brian wspólnie z Timem działali jako mistrzowie gry i udzielali nam niezbędnej pomocy z zasadami. Celem gry było coś przykryte dymem, warte 30 000 pkt w centralnej części stołu. By wygrać grę, gracz musiał opanować to coś i utrzymać do końca gry, oprócz mnie. Ja musiałem to jedynie zniszczyć. Podczas gry można też było zdobywać punkty w inny sposób, albo poprzez znajdywanie skrzynek, zabijanie różnych potworów, takich jak zombie, mutantów czy gigantycznych szczurów albo w ostateczności zabijanie członków innych gangów.


My plan for the game was simple. As soon as possible get to the centre of the table and by using of all my flamethrowers destroy the objective. Simple, but not that much, because on my way was so many monsters, which slower me down. However in that way, by killing them, I managed to collect a massive number of points. Of course, again I had my private competition against Dave Paterson. This time luck was on my side, because his gang was finally destroyed by the monsters. As the “award” he received the Police forces, who attacked my gang from behind, killing my strongest figure. At the end of the game, no one get the objective which was some armoured walker and about the victory decided the small points. I collected around 700 and won the whole game!
Mój plan gry był bardzo prosty, Jak najszybciej dostać się do centrum stołu i przy pomocy moich miotaczy zniszczyć cel. Proste, ale okazało się że nie tak bardzo. Na mojej drodze pojawiła się cała masa potworów, które bardzo mnie spowolniły. Jednakże w ten sposób, poprzez ich zabijanie, zgromadziłem dość pokaźną ilość punktów. Oczywiście, ponownie miałem swoją prywatną rywalizację z Davem Patersonem. Tym razem szczęście było po mojej stronie, ponieważ gang Dave’a został zniszczony przez potwory. W “nagrodę” otrzymał oddział policji i zaatakował mnie od tyłu, zabijając moja najsilniejszą figurkę. Przy końcu gry nikomu nie udało się opanować celu gry, który okazał się jakimś opancerzonym walkerem i o zwycięstwie zadecydowały małe punkty. Tych udało mi się zgromadzić najwięcej, coś około 700 i dzięki temu wygrałem całą grę!

Some links to other relations:
Kilka linków do innych relacji:
Tim:
http://moth107.blogspot.co.uk/2017/01/the-goth-judgement-day.html
Dave O’Brian:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/1388311187875420?pnref=story
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157677617127211

Just About Finished.

Posted on January 19th, 2017 under , , , . Posted by

Having thought I had done all the work I found a few more minor details to do as I was inspecting them. Nothing too major but a number of little niggles. Easy to put right, still a pain though. Mostly done with ink.The decals are drying and the grass t…

(pIp) The saga of painting my little ponies

Posted on January 19th, 2017 under , , , . Posted by

Welsh cavalry Versus Norse Gael raiders

Read more »

Spanish Civil War Miliciana Standard Bearer and AAC-1937 Armoured Car – 5th Submission to AHPC VII

Posted on January 19th, 2017 under , , , . Posted by

I know I had promised an Indochina post, but these two practically leaped onto the table demanding brush and paint, so here they are.

This past summer saw the 80th anniversary of the outbreak of the Spanish Civil War, and this autumn marked when Republican Madrid held fast against Franco’s Nationalist forces. 

A significant amount of credit for the city’s resistance was due to the arrival of reinforcements from Barcelona, led by the charismatic anarchist Jose Durruti. His force, known as the ‘Durutti Column’ became famous for its assistance in fending off Franco’s hardened Moroccan professionals. The anarchists took particularly heavy casualties, including Durruti himself, fighting in the Casa de Campo (Madrid’s largest park).Durruti, in car crudely marked with ‘C.N.T.’, with his column heading west in the autumn of 1936.

Durruti’s ad hoc column of Republican fighters on the move.

Durruti’s death is still shrouded in controversy. Some say he was killed by enemy fire, while others contend he was a victim of friendly fire.  A few go so far as to say he was killed by Soviet-led Communists who saw him as a threat to their leadership within the Republican cause.
So, seen here is a miliciana standard bearer, wearing the distinctive blue workers overalls (el mono azul), giving the Republican clenched-fist salute and holding aloft an anarchist flag. The flag is emblazoned with ‘Columna Durruti’ and the acronyms of the two largest anarchist workers militias, the C.N.T and the F.A.I.

The figure is from the Empress Miniatures’ range and the banner is from Flags of War.

Behind her is a AAC-1937 Chevrolet armoured car. This vehicle is often mistaken for a Soviet BA-3/6, but in fact was built in Valencia, using a Chevy 6×4 chassis as a basis. This one is armed with a hull machine gun along with a 37mm gun with a coaxial MG. It saw service in the later part of the civil war.
Many of these vehicles were captured by the Nationalists, or confiscated by the French during the Republicans’ final retreat into exile. Oddly enough, many would see the end of their active service as German armoured cars on the Eastern Front.
This vehicle is, again, from Empress Miniatures. A nice, simple and clean kit. I’ve given it a fairly basic paint job in dark olive green, which seemed to be a relatively common colour  for vehicles at the time. It has ‘U.H.P.’ on the upper hull, denoting it’s crew as supporters of the Uníos Hermanos Proletarios (United Brothers of the Proletariat) a socialist workers organization, part of the alphabet soup of socialist-anarcho-sydicalist trade unions that were (and still are) popular in and around Barcelona. 

Next up: Indochine (no really, it is, I promise) 


Showcase – Launcelot

Posted on January 17th, 2017 under , , , , . Posted by

Mostly done in 2016 but I’m still calling this my first finished miniature of 2017 as I still had a fair bit to do. As always any comments and questions are welcome! Check out the previous step by step articles for this project herePart 1 – Preperation…

Finishing Touches

Posted on January 16th, 2017 under , , , . Posted by

Not so much done today. I have done some red highlighting on all of the figures. This was a biggish job and has taken up much of the limited time I have had today. I have decided to put a bit of blood on some of the figures and onto the pitch as well. …

Analogue Hobbies Painting Challenge VII – Day 27, or Doomed to Repeat the Mistakes of the Past

Posted on January 14th, 2017 under , , , . Posted by

Yes, it’s that time of year again, when painters from the four corners of the circular globe gather together to honour their shadowy master, the Snowlord, who resides in his icy fastness in the Frozen North, awaiting the tribute of his followers. …

Almost There, Almost

Posted on January 14th, 2017 under , , , . Posted by

Despite my protestations yesterday, I did manage to get some painting done last night when things eventually got quite. For the most part this was just blocking out. Today I have filled in the last of the blocking out and some inking up. My dad would h…

Showcase – Mymeara Spiritseer

Posted on January 13th, 2017 under , , , , , . Posted by

This was the surprise project to go on the James Wappel style base I’ve made (see articles part 1 and part 2) I started painting this back in october after finishing Sinzirith. It’s a challenging scheme and there’s a number of ways of doing it. I’m not…

Lead Reckoning 2017-01-13 04:22:00

Posted on January 13th, 2017 under , , , . Posted by

Other than tidying up the bench about three times, I spent a fair amount of time painting. I don’t seem to have gotten very far. This might be the multiple coats of paint for  light colored pants. This worried me for a bit as I thought they were g…

Ratmen

Posted on January 12th, 2017 under . Posted by

I have spent the day painting the Blood Bowl Orcs. I am getting closer to having a team done and I am “confident” (subject to change) that I will get the orcs done by the end of the month. I am having fun at the moment. I haven’t taken any pictures yet…

Warlord Games, Battle of the Bulge source book

Posted on January 12th, 2017 under , , , , . Posted by

On pre release for the middle of Feb, Warlord games have added to their web store the Battle of the Bulge source book. This book is full with new scenarios, rules for the weather of the time and army lists for the forces on the ground. Having done a couple of Bulge games with Bolt … Continue reading Warlord Games, Battle of the Bulge source book

Schmock Blog – Gewöhnliches für ungewöhnliche Leute. 2017-01-11 13:11:00

Posted on January 11th, 2017 under , , , . Posted by

Kill-Team – Das erste Spiel

Wie Ihr mittlerweile schon mitbekommen habt, veranstalten wir Ende Januar ein kleines Kill-Team Turnier. Gestern hatte ich das große Vergnügen in zwei Spielen bei den Ulmer Strategen meine Teams zu testen und die Regeln nochmals zu vertiefen und auch mein Gelände erneut zu nutzen und auszuprobieren.
Es war ein Heidenspaß, das Spiel geht super flüssig und schnell, es gibt ordentlich auf die Mütze und nach 30min ist alles vorbei. Also genau das richtige für zwischendurch mit Suchtpotenzial (zumindest für mich…)

Ich hab auch wirklich versucht gute Fotos zu machen, allerdings war das gar nicht hat so einfach, da das Spiel so fix geht und man kaum Gelegenheit zum fotografieren hat. Ausserdem war die Heizung ausgefallen und es war a….kalt… Trotz allem, hier einige Impressionen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Orcs, Fousands Of Em

Posted on January 11th, 2017 under , , , . Posted by

Well only twenty actually. It just seems like there are thousands of them. I had another look at what I had done already and decided that they were a little too red. I looked around and most of the pictures I could find showed much more variation on co…

Battle Report from Sabre Squadron

Posted on January 11th, 2017 under , , , , , . Posted by

I found this online this morning an interesting looking ruleset US Marine Airmobile Company vs Soviet Naval Infantry Mechanised Company, Norway, 1986 This was a run through of the air assault rules featuring the USMC attacking a Soviet company defending a set of objectives. All models are 6mm. The helicopters and infantry are by Heroics … Continue reading Battle Report from Sabre Squadron

Perry Miniatures’ English Army 1415-1429 as Teutonic Knights / Drakenborg #9 – Krzyżacy

Posted on January 10th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by


As in the title: just simple Englishmen from English Army 1415-1429 box which were painted in Teutonic Order scheme.  The banner was made as described in this tuto: http://pinatwar.blogspot.com/2016/01/how-to-make-flags-for-miniatures.html

Rycerz z pudła od braci Perrych pomalowani w barwy Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zawartość pudła przedstawiłem jakieś 1.5 roku temu w tym poście  http://pinatwar.blogspot.com/2015/10/perryminiatures.html

Almost There With The First Batch Of Gouged Eye (With The First Coat)

Posted on January 10th, 2017 under , , , , , , . Posted by

I remember the first load of Citadel miniatures I got many, many years ago. By modern standards they are tiny. They were more like 25mm than 28mm and far less “heroic”. I had a troll amongst them. It looks scrawny next to the Blood Bowl orcs. I want to…

Francis I and Montmorency Surveying the Investment of Pavia, October 1524 – 4th Submission to AHPC VII

Posted on January 9th, 2017 under , , , , , . Posted by

For our ‘Armour’ theme, I’ve returned to the Italian Wars with a vignette of Francis I of France overseeing the investment of Pavia, October 1524. 

Francis is seen here with his helmet under his arm, discussing the proposed dispositions of the French siege with one of his advisors, Montmorency, Marshal of France. The two men have recently arrived in front of the city and have placed a map of Pavia on a makeshift table made from a wagon wheel set on a tree stump. A pair of Francis’ hunting dogs, Alaunts (a breed now sadly extinct), are at his side.  His banner-bearer stands at the rear, holding the Royal Standard. Francis’ attendants have brought out a stool with a refreshment of wine in pewter goblets.
Francis’ figure is roughly based on an oilonwood painting from an unknown artist which was contemporary to the battle. In the painting he is depicted wearing gold armour with a red surcoat emblazoned with a large central cross. 
I kept the red surcoat, but instead painted him in his tournament armour, which in real life is  beautifully detailed with representations of fleur de lis on the knees, elbows and helmet (which, of course, nobody can see now due to the placement of the figures. Doh!). Francis’ armour can be seen today at the musée de l’Armée, Les Invalides. 


The figures of Francis, Montmorency and his standard bearer are from the very talented Oliver James over at Steel Fist Miniatures.  These were part of a Kickstarter which I participated in a year or so ago and are now available on his website.
The two Alaunts were sculpted by Steve May as a private commission for Simon over at le Jay Emprins, who kindly provided me with a couple sets (Thanks Simon!).

Alaunts at the kill of a wild boar from The Grimami Breviary, 1490
The tree stump, wagon wheel, stool, wine bottle and goblets I printed off on my 3D printer (I LOVE that thing).


Francis’ brave banner is from Pete’s Flags.

As a historical postscript, the French siege of Pavia went on too long and a Imperialist relief force was dispatched to attempt to raise the siege. After a bold night march, the Spanish Imperial army smashed Francis’ forces on 24th February, 1525. As the ultimate disgrace, Francis himself was captured and sent to Spain as a prisoner to negotiate his own release.

_______________________________


Next Up: I think something from Indochina is in order.

Frostgrave: Forgotten Pacts – Secrets Uncovered Battle Report

Posted on January 9th, 2017 under , , , , , . Posted by

Today’s Battle Report for Frostgrave is a little bit different than my previous Battle Reports. A while ago, I went and visited Guerrilla Miniature Games and played through the first scenario in Forgotten Pacts against Ash Barker. Ash recorded these ga…

Silly Ideas And More Primer

Posted on January 9th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

As I was set up to use some primer and the weather was a little bit better this morning, I decided that I might do a bit more. The good weather did not last long and the heavens opened up again so I have come back inside. In previous houses it was poss…

X-Com Pilots

Posted on January 8th, 2017 under , , , , , . Posted by

There has been some more work in progress of the X-Com game during down time on the Blood Bowl Gouged Eye orcs (primer takes a long time to dry thoroughly). Giving how long I have dragged out this project now I wanted a bit of a win and I figured the e…