Posts Tagged ‘28mm’

Napoleonic French Artillery

Posted on May 23rd, 2016 under , , . Posted by

Here are a couple of 6lbs guns for my Napoleonic French army.  These are from Old Glory and I think they turned out pretty good.  Not show winners but they will work on the table.  These took entirely too long to paint but that has been …

Bolt Action – Trenchworx ‘Tanks of the Western Front’ Kickstarter interview

Posted on May 23rd, 2016 under , , , , . Posted by

By Casey

Hey guys! It’s Casey here. I recently had the chance to sit down and talk with Nate from Trenchworx about their newest Kickstarter, “Tanks on the Western Front”, but before I get into that, here’s a quick introduction about me and my love affair with Bolt Action.

Shortly after high school I joined the United States Marine Corps as a rifleman and got to see the world. While in the military I was introduced to Warhammer 40,000. I ended up with quite a few miniatures but as you know, life gets in the way and I never really got around to playing an actual game. That left me with a drive to play a miniatures game but I was never able to find the right one. Fast forward to last year – while scrolling through a  friend’s Facebook feed, I saw some pics of his Bolt Action Soviets and was instantly hooked. I have always had a intense interest in World War II so after some googling and a few YouTube videos, my first army was on its way. Shortly thereafter I was able to get a demo with the infamous Oscar “Sugary Sweet” Barela. After that I was in hooked. Now a little over a year later, I own half a dozen armies, organize events here in Texas, and still can’t wait to throw dice with friends new and old. Enough about me though, on to Nate at Trenchworx and some information about their newest Kickstarter..

Read more »

Zombies, Part 2

Posted on May 22nd, 2016 under , . Posted by

Our survivors along with their new found friends came across an abandoned farm house a mile or two up the road from the camp site in part one. The farm house provided somewhere to stay for a while. However their supplies are running low and it is now t…

Bolt Action – Building A Themed Army: Operation Greif

Posted on May 20th, 2016 under , , , , , . Posted by

By Old Man Morin,

After the D-Day landings, in the winter of 1944, Allied forces continued to push German forces back further and further towards Germany.  There was even optimistic talk of the war ending in a matter of months if not weeks.  These thoughts turned out to be a tad premature as Allied troops were in for a rude surprise.  Hitler had planned a secret counter offensive that later became known as the Battle of the Bulge.  As part of this push, one of Hitler’s favourite SS commanders, the infamous and flamboyant Otto Skorzeny, concocted an audacious and illegal plan to put the enemies of the Reich on the back foot.  Hitler green lit the plan and Operation Greif was born. 

Read more »

45th (1st Nottinghamshire) Foot Complete

Posted on May 20th, 2016 under , , , . Posted by

It’s been a while coming, what with my hobby butterfly approach, and working on them in batches of 8 models at a time, but my very first 28mm scale Napoleonic battalion is complete! I am very happy about this as Napoleonics has always been near the top…

Adira, Dark Champion

Posted on May 20th, 2016 under , , . Posted by

I bumped into Annie last night, in her shop of all places! Whilst proudly showing off the new ogre female miniatures that she’s had beautifully painted by Paul Cubbin, she whipped out  her newly received, hot of the press Adira, Dark Champion 28mm…

Bolt Action – Baconburgers Podcast: Episode 5, parts 1 & 2

Posted on May 19th, 2016 under , , . Posted by

As an amazing siren once warbled “oops we did it again”. Unfortunately we’re not suggestive and ultimately crazy teen pop sensations, we’re the baconburgers. Sorry about this folks, but this is another long one. Our longest to date. At nearly 6 hours w…

The Battle at Peekskill. Bitwa pod Peekskill.

Posted on May 18th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had our AWI campaign game. Campbell’s forces (he act as lord Cornwallis) finishing cleaning from the Rebels New York collony. At the village of Peekskill he met large contingent of Colonists who where willing to fight! I jumped into a game as Campbell’s subordinate with an order to take the village and kill all Rebels. So I had to take the village over the river, it sounds very familiar…
W ostatni czwartek mieliśmy grę z naszej kampanii WNSZ. Oddziały Campbella (wcielił się w postać lorda Cornwallisa) dokańczał oczyszczanie kolonii Nowy Jork z buntowników. We wiosce Peekskill napotkał znaczny kontyngent kolonistów, który był skłonny by walczyć! Wskoczyłem do gry, jako podwładny Campbella z zadaniem wzięcia wioski i zabicia wszystkich rebeliantów. Miałem zająć wioskę za rzeką, brzmi bardzo znajomo…

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły

Jim and Bill played the Americans and me together with Campbell the British.
Jim i Bill grali Amerykanami, natomiast ja i Campbell, Brytyjczykami.

2. The game. Gra.

Game from the beginning divided into two separate battles. Me against Bill defending the village and Campbell who tried crossed the river and face Jim’s forces awaiting in small forest on the hill. In my battle I had under my orders quite big forces, consist of two brigades, supported with a gun. I still had in my memory the struggle I had few months ago, when I had to fight in similar scenario (it was Napoleonic game, when Poles tried to cross a river and take the town). This time I was going to use that experience to win a battle. Therefore I created the firing cover for the troops, who were going to cross the river. This time I pushed soldiers in march columns through the bridge and did not forget to rally my troops. That helped me as same as Bill’s lack of good scores on his dice at the end of the game. I should lost at least one battalion, but lucky for me it hasn’t happened and soon the village was cleared from Colonists.
Gra od początku podzieliła się na dwa oddzielne bitwy. Ja przeciw broniącemu wioski Billowi i pomiędzy siłami Campbella i ukrywające się w lasku na wzgórzu za rzeką, siłami Jima. Pod moimi rozkazami znalazło się dość silne zgrupowanie dwóch brygad, wsparte działem. Wciąż mam w pamięci moje zmagania w podobnym scenariuszu rozegranym kilka miesięcy temu (to była napoleońska gra, gdzie Polacy próbowali przekroczyć rzekę i zdobyć miasto). Tym razem postanowiłem wykorzystać to doświadczenie by wygrać bitwę. Dlatego też stworzyłem strzelającą osłonę, dla oddziałów przekraczających rzekę. To mi pomogło w równym stopniu, jak i bardzo słabe rzuty Billa w końcówce gry. Powinienem był stracić batalion, ale na szczęście to się nie stało i wkrótce wioska została oczyszczona z kolonistów.

Completely different looks game between Campbell and Jim. For the most of the time Campbell tried to cross the river, but his command rolls were terrible bad. For the most of the time his forces were under constant fire from hidden American troops. Finally he managed to cross the river and charged the Colonists with his bayonets. I am not sure when it actually happend, was it during the charge or just before, but he lost one of his battalions who suffer casualties from very accurate American fire. The need for revange pushed Campbell against Rebels and in fierce fight he pushed Americans off the table. Only one American battalion survived, who managed to escape from New York. Now Mr Cornwallis is the time, to cross the Hudson!
Zupełnie inaczej wyglądała gra pomiędzy Campbellem i Jimem. Przez większość czasu Campbell próbował przekroczyć rzekę, jednak jego fatalne rzuty na dowodzenie mu na to nie pozwalały. Z tego też powodu bł ciągle ostrzeliwany przez ukryte oddziały amerykańskie. W końcu mu się to udało i przekroczył rzekę, by przy użyciu swoich bagnetów zaszarżować na Kolonistów. Nie jestem pewien kiedy to się właśnie stało, czy w czasie szarży, czy też krótko przed nią, ale jeden z jego batalionów został zniszczony od bardzo dokładnego ognia Amerykanów. Potrzeba rewanżu pchnęła Campbella przeciw rebeliantom i w zażartym boju zepchnęła Amerykanów ze stołu. Tylko jeden amerykański batalion zdołał się wyrwać z Nowego Jorku. To teraz Panie Cornwallis czas przekroczyć Hudson!

3. Links. Linki.

Michael’s relation:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/05/the-battle-at-peekskill-oct-vi-1776.html
Campbell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032069233497716&id=158670127504302
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666093073873

Bolt Action – Review: Rubicon Models M10 Wolverine

Posted on May 18th, 2016 under , , , , , . Posted by

By Anthony “Anfernee” Mason

Today we are going have a look at the Rubicon Models M10/M36 kit. This is another stunning kit from Rubicon that is brimming to the top with options. This kit not only has the option to make the M10 Wolverine as I have here, but also the M10A1 variant, the 17pdr SP Achilles (Ic or IIc) and the M36 Jackson (M36, M36B1 or M36B2). They model makers at Rubicon have managed to fit this staggering amount of choices into the one box. The modular nature of Rubicon’s kits really make them big game winners in my eyes. So come with me as I crack open this box of goodness and assemble my very own M10 Wolverine.

Read more »

On The Desk – Renaissance Assassin Part 5 – First colours

Posted on May 17th, 2016 under , , , , . Posted by

Now that the base is finally done I began putting some paint on the assassin himself! Here he is primed, my standard zenithal approach although I went a little heavier on the white than I usually do. Due to the recessed nature of the face I decide…

Hill Making Tutorial

Posted on May 17th, 2016 under , , , , , , . Posted by

By Luke Melia

War gaming hills.  They are an integral part of the terrain features on all of our tables no matter what system we play.  Hills also provide depth to tables, block line of site and provide cover from enemy fire.  When people have asked me over the years what types of terrain they should make first for their tables, I always say “hills” without question.  There are a lot of different techniques for making hills and there is, by no means, a right or a wrong way of making them.  Terrain is a very personal thing for me.  Ultimately you have to be happy with the way any piece of terrain looks on your table.  To that end, I would remind everyone that this is the way I like to build hills an it works well for me.   If you have some alternate methods please feel free to share on our forum. 

I am going to show you a couple of different types of hills and rocky outcroppings that I have been working on.

You start with pin (or blue) insulating foam. You as several choices in the thickness of the board.  This will determine how tall your hills will be.  I chose two inch thick so I would get more height, specifically for the rocky outcroppings.  I use a jig saw to cut out the rough shape of the hill then use a Styrofoam cutter that you can purchase from any hobby or craft store to shape the hill into the shape I like.

Read more »

Courting the Four Sisters

Posted on May 16th, 2016 under , , , , . Posted by

Encounter 3 in our ASOBH Campaign: Whispers of the Lich King *** Arcane sigils in the ruins of St Cuthberts direct the adventurers to the Four Sisters: the ancient Scrying Stones deep on the Felldren Woods. Approaching the stones, the clerics sense the foul spirit of necromancy in the air. The elves split off to … Continue reading Courting the Four Sisters

Shén, part 6

Posted on May 16th, 2016 under , , . Posted by

Just a quick pic from the painting table:

The figures for the first element of the Legion of the City of Chrí are mounted, and the base is painted awaiting decoration.

.

Bolt Action – May the Horch be with You, Tournament Recap

Posted on May 16th, 2016 under , , , . Posted by


By Tristan

May the Horch be with you…

A couple weeks back, (the 7th of May to be exact) the Bolt Action Alliance, in conjunction with House of War (HoW) and War and Peace Games ran the second Melbourne based Bolt Action event for the year. It was a 1000 point event running generic platoons with no hard restrictions as we were running the BAA season 3 format.

Read more »

More Home Guard

Posted on May 14th, 2016 under , , , . Posted by

Painted up the heavy weapons set of the Home Guard figures from Foundry.

Bolt Action – US Infantry Painting Guide

Posted on May 13th, 2016 under , , , , . Posted by

By Bryan

Hi guys, welcome to another step-by-step WW2 painting guide. This time for US infantry. I know these miniatures look a little off… They are in fact my Free French which were equipped by the Americans, so apart from some head gear they are exactly the same. This guide presents a method which is designed to get your US army painted quickly with the minimum amount of steps but the maximum ‘punch’ in the depth of the shading. Key to this is the use of Army Painters Quickshade ‘dip’. Read on and I’ll show you how to get the above result in 6 steps.

Read more »

The great update of the blog: March/April games. Wielkie uzupełnienie bloga: gry z marca i kwietnia.Gilchrist

Posted on May 10th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It is a while since I posted something on my blog. Sorry for this. Firstly Hugh’s sudden death took all power off me to posting anything on the blog and then I took the holiday to recharge my batteries and bring myself back in action. Today’s post is about all past, unposted games I had privilage to play. However all that games have been played some time ago, so most of them will be only briefly described.
Już jakiś czas minął od mojego ostatniego posta na blogu. Przepraszam za to. Wpierw nagła śmierć Hugh’a zabrała całą moc ze mnie i nie chciało mi się nic umieszczać na blogu, potem pojechałem na wakacje by ponownie naładować baterie i by znów wrócić do działania. Dzisiejszy post będzie o tych wszystkich grach, nieopublikowanych relacjach z gier, w jakie miałem zaszczyt zagrać. Jednak wszystkie te gry były rozegrane jakiś czas temu, więc opisy będą tylko opisy bardzo ogólne.

GAME 1st. GRA 1.

JUTLAND 1916. JUTLANDIA 1916.

This game was played, to honor 100 aniversary of the original battle and to celebrate finished Angus’s book: “The battle of Jutland” (I think, that the book is already published). Angus choose for us one of the last episodes of the battle, when Beatty’s ships met Hipper’s ships for the last time.
Ta gra była rozegrana by uczcić setną rocznicę oryginalnej bitwy oraz by świętować ukończenie pisania przez Angusa jego książki poświęconej bitwie jutlandzkiej (wydaje mi się, że jest już dostępna w sprzedaży). Angus wybrał dla nas jeden z ostatnich epizodów tej bitwy, kiedy okręty Beatty’iego spotkały po raz ostatni okręty Hippera.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Bill  Gilchrist, Bartek Żynda)
HMS Princes Royal
HMS Tiger
HMS Lion

HMS New Zealand
HMS Indomitable
HMS Inflexible
KAISERLICHE MARINE
(Michael Schneider, Campbell Hardie)SMS Seydlitz
SMS Moltke
SMS Derfflinger
SMS Von der Tann

SMS Schlesvig-Holstein
SMS Schlesien
SMS Pommern
SMS Deutschland
SMS Hessen
SMS Hannover

1.2. The game. Gra.

Rules used/Użyte zasady: General Quarters: Fleet Action Imminent

During this game the we had a special rule, which determiated visibility of the game. Before every turn we rolled a D10, to check how far our ships would be able to spot the enemy. That rule for the most of the time favoured German navy, who managed to came at the close range and gave the Royal Navy a hard lesson. Brits lost two ships: HMS Lion with Beatty and HMS Inflexible with the spectacular explosion. Germans payed for this with only few heavy damaged ships. The most sensational thing is that mostly all damages to British ships were made by the old German pre-dreadnoughts!
Podczas tej gry, mieliśmy specjalną zasadę, która determinowała widoczność podczas gry. Przed każdą turą rzucaliśmy K10, by sprawdzić jak daleko nasze okręty mogły wypatrywać wroga. Ta zasada przez większość gry sprzyjała niemieckiej marynarce, której udało się zbliżyć na krótki zasięg by dać Royal Navy ciężką lekcję. Brytyjczycy stracili dwa okręty: HMS Lion z Beattym na pokładzie oraz HMS Lion, który zatonął przy spektakularnej eksplozji. Niemcy zapłacili za to jedynie kilkoma ciężko uszkodzonymi okrętami. Najbardziej sensacyjna wiadomość z tej gry to taka, że prawie wszystkie straty zadały Brytyjczykom stare niemieckie przeddrednoty!
100% realism of the game! 100% realizm gry!
Fleets are going to meet soon! Za chwile floty się spotkają!
HMS Lion in the middle slowly sinking. HMS Lion powoli sobie tonie w środku.
HMS Inflexible explodes! HMS Inflexible eksploduje!

1.3. Links to that game. Linki do tej gry.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20116.htm
Michaels relation:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/04/31st-of-march-1916-skagerrak.html
Cambpell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018181878219785&id=158670127504302
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157668134205916

GAME 2nd. GRA 2.
Amalfitana, 1516

Rules/Zasady: Pike and Shotte
That game was played on 14th of April and it was about to use more or less all our Renaissance collections.
Ta gra została rozegrana 14 kwietnia i jej ideą, było aby użyć jak największej ilości z naszych renesansowych kolekcji.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Angus Konstam

2.1. Forces. Siły.

We all started the game from 4 different corners. I had Spanish troops and my ally, angus had Venetian on the other corner of the table. My forces faced Donald’s French and in fornt of angus were Campbell’s Frenchmen. After fer than ew turns Michael should arrived with his forces in the random place of the table. However till that moment we did not have idea who is going to get support.
Wszyscy zaczęliśmy grę w czterech różnych rogach stołu. Ja z moimi Hiszpanami, oraz mój sojusznik Angus ze swoimi Wenecjanami stanął po przekątnej stołu. Moje oddziały stanęły naprzeciw Francuzom Donalda, a Angus stanął naprzeciw Francuzów Campbella. Michael ze swoją armia miał nadejść po kilku turach w losowo wybranym miejscu stołu. Do tego tez momentu nie mieliśmy pojęcia, która ze stron uzyska w ten sposób wzmocnienie.

2.2. The game. Gra.

During that game I haven’t been determinated enough to hit Donald as quick as I should. I think that if I would perform my charge of my cavalry few turns quicker it was strong possibility that the whole game would be completely different. In our game the objective was the bridge. That side, who would kept that on the end of the will win the game. My delay cost me break of my cavalry and lost of the initiative, so helped Donald to take the bridge. Angus performed much better than me. He managed to stop Campbell, but then Michaels forces arrived. He roll to arrive beetween Angus’s and Campbell’s forces and he roll again to support French. On that situation Angus decided to withdraw his forces. Another day, another time they said… French victory!
Podczas tej gry nie byłem wystarczająco zdeterminowany by uderzyć na Donalda tak szybko, jak to było możliwe. Wydaje mi się, że jeśli wykonałbym moją szarżę znacznie wcześniej, istniało duże prawdopodobieństwo, że cała gra wyglądała by całkiem inaczej. W naszej grze celem był most, i ta strona w której posiadaniu byłby on na koniec gry zostawała zwycięzcą. Moje opóźnienie kosztowało mnie rozbicie mojej kawalerii i utratę inicjatywy, co pozwoliło Donaldowi przejąć most. Angusowi wiodło się na polu bitwy znacznie lepiej niz mi. Udało mu się zatrzymać oddziały Campbella, ale wtedy nadciągnął Michael ze swoimi oddziałami. Pojawił się on pomiędzy Angusem a Campbellem. Po wykonaniu testu okazało się, że przybył kolejny francuski gracz. W takiej sytuacji Angus wycofał swoje oddziały. Jak to mawiają innym razem, w innym miejscu…. Francuskie zwycięstwo!
Initial setup. Rozstawienie początkowe.
Campbell’s French moving forward. Campbellowi Francuzi maszerują do przodu.
Venetians. Wenecjanie.
Spanish cavalry preparing for charge. Hiszpańska kawaleria przygotowuje się do szarży.

2.3. Links. Linki.

Angus’s relation:
Relacja Angusa:
Michaels relation:
Relacja Michaela:

Cambpell’s relation:
Relacja Campbella:
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157667555160900

GAME 3rd. GRA 3.
1813.

My last game before holiday was Napoleonic Black Powder. Bill and Campbell increases theirs collections recently, so we all decided to try them on the battlefield.
Moją ostatnią gra przed wakacjami była gra z użyciem zasad Black Powder i osadzona w czasach wojen napoleońskich. Bill i Campbell ostatnio powiększyli swoje kolekcji i zdecydowaliśmy się je sprawdzić na polu bitwy.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Campbell Hardie

3.1. Forces. Siły.

RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
2 infantry brigades (3 battalions + gun each)
2 cavalry brigades (2 regiments _ gun each)
WURTTEMBERG&FRENCH/WIRTEMBERGIA&FRANCJA
(Cambpell Hardie, Michael Schneider)
2 infantry brigades (3 battalions + gun each)
2 cavalry brigades (2 regiments _ gun each)

3.2. The game. Gra.

This time for a change I joined the Russians, just for fun (that’s becouse there was no Poles involved). Bill gave me cavalry with the order to crush the French. My horses moved forward and faced French cavalry. In the long duel we both battered each other back and forth until my cavalry finally stand alone. Thanks that, my guns reach the German infantry and from the close range battered them all. We even had a close range duel between the guns. Thanks my actions Bill was able to bring his forces close enough to force Allied to withdraw. Russian victory!
Tym razem dla odmiany dołączyłem do sił rosyjskich (również dlatego, że Polacy w tej bitwie nie byli zaangażowani). Bill dał mi kawalerię i polecił rozbić Francuzów. Moja konnica ruszyła naprzód i stanęła naprzeciw francuskiej kawalerii. Po serii licznych szrż moja kawaleria ostała się jako jedyna na stole. Dzięki temu, moim armatom udało się podejść bardzo blisko do piechoty niemieckiej i z bliskiej odległości razić ich ogniem. Doszło nawet do pojedynku na krótkim zasięgu pomiędzy artylerią. Dzięki moim akcjom Billowi udało się przyprowadzić swoja piechotę na tyle blisko, by zmusić Sprzymierzonych do odwrotu. Rosyjskie zwycięstwo!
For most of the game it was all about cavalry. Przez większość gry liczyła się tylko kawaleria.
Horse artillery played its role too. Konna artyleria także miała swój udział.
Artillery duel. Pojedynek artyleryjski.
Russians push the Allied to withdraw. Rosjanie zmuszają Sprzymierzonych do odwrotu.
Last Russian cavalry regiment, the victorious one. Ostatni rosyjski regiment kawalerii, ten zwycięski

3.3. Links. Linki.

Campbell’s relation:
Relacja Campbella:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1021390664565573&id=158670127504302
My gallery on Flickr with more pictures:
Moja galeria na Flickr z większa ilością zdjęć:
Finally my blog is up to date!
W końcu mój blog jest na bieżąco!

Bolt Action – Ghost Army Podcast Episode 16

Posted on May 10th, 2016 under , , . Posted by

Ghost Army Podcast: Episode 16 – The GAP Strikes Back!The Ghost Army Podcast returns after a break and with a new theme song by Blackwater Drowning! Patch, Bryan and Anfernee dive into what they have been up to for the last few months, followed by a sh…

On The Desk – Renaissance Assassin Part 4 – Finishing the base design

Posted on May 10th, 2016 under , , , , , . Posted by

For this last week I’ve been focussed on finishing the base off for my assassin. As a refresher, below is where we left it.So I’ve added the arch brickwork to the top section, I’ve also added some detailing to the underside of the top. Then looking at …

Skirmish at Alligator Island

Posted on May 9th, 2016 under , , , , , . Posted by

The latest game at Reject HQ saw us come about as close to ‘fantasy wargaming’ as I have ever seen in the shed-o-war. Two rival Pirate Captains and their crews have learned of the secret hiding place of a hoard somewhere on Alligator Island and both ar…

Frostgrave: First battle and thoughts

Posted on May 9th, 2016 under , . Posted by

I have also jumped on the new bandwagon for Frostgrave and I have to admit that it´s a fun little game. Their are flaws in the rulebook composition, it feels a bit old some times. Also some cheat sheets are needed to get the game speed up. But people how liked Necromunda will love this game.

Their is an large amount of luck involved sins you only role one dice for hit and damage and there is no way as I know it to make rerolls. But it´s part of the game and you have to accept it. If you like games that are less luck involved play Warmachine or similar games. This game is all about the narrative game play and have levelling of your Wizards. Also a good mechanic is how it handles the ganging up on foes, you get +1 bonus on your dice roll. Simple and fast way to handle this. Shooting is powerful but you should have plenty off terrain to hide behind. But if you don´t whatch you can your wizard be one shooted.
The down side, the campaign system do not handle the difference between a high level warband and a new one. But this you can fix with some minor of the system, like giving rerolls/certain amount of difference in levels or give gold/exp to the lower level warband. At my club will we start an campaign after the summer holiday and include some kind of level difference system.

So how was my first game?
We played the Genie in a bottle scenario.
My opponent hade a level 6 warband with several magical items so there was uphill battle for me.
I did some mistakes when I built the list, I included to few low tier minions to grab the treasure. But I managed to grabb 3 treasures any way.
Luckily did I not get the Genie because I could have have damaged it at all sins I don´t have any magical items yet. But my opponent slayed the genie and got 300 gold and 200 exp for it. So he clearly won this game.
We played for about 1,5 hours and this was an complete game and I was not fast sins it was my first game of Frostgrave. I had a nice smile after the game it was rewarding even if I loosed the game.

Here are some pictures of the game:
(I am very happy that my gaming club have all these nice scenery to use for these typs of games.)

LPL 8 and 9

Posted on May 8th, 2016 under , , , , . Posted by

Quick pictures of more Lead Adventure entries. It’s been a spur to paint up a large batch of fantasy figs, finish several small skirmish sets, and work on my photography skills. Round 10 is running now, so go look at the pretty brushwork.

Savage Sunday… or a little more "reorcanisation"

Posted on May 8th, 2016 under , , . Posted by

With a big 4,000 points per side game coming up in roughly a month (my Savage Orcs versus and evil combo of Lizardmen and Beasts of Chaos) a little more “reorcanisation” was in order. Last month I finally managed to get my sweaty little grippers on a d…

The Desecration of St. Cuthbert’s Abbey

Posted on May 7th, 2016 under , , , , , . Posted by

“Orcs… only good thing about fighting ’em is you can smell ’em long before you see ’em.” *** In the midst of the Seer’s treasure was an iron key engraved with the symbol of St. Cuthbert. It was wrapped in a scrap of vellum on which were inked the words ““Kneel in the chancel at … Continue reading The Desecration of St. Cuthbert’s Abbey

Zombie Campaign , Day One

Posted on May 7th, 2016 under , . Posted by

A few weeks back we started a mini campaign involving a land that was being over- run by Zombies and a bunch of brave survivors trying to live long enough to escape.Part one is set in a forest. A road runs up the middle and then splits into two. The su…