Posts Tagged ‘28mm’

Bolt Action Tournament Battle Report – British vs Americans (2nd Edition) – 1000 Points

Posted on December 7th, 2016 under , , , , , . Posted by

Roll a 4, 5 or 6 to hit…All the numbers are here, except the numbers that would actually hit. 8 LMG shots all needing 4s or better to hit. …Yep, that is pretty much how the entire game went.Now this was my second game in the Bolt Action Tourna…

Two rivers in Spain 1811. Dwie rzeki w Hiszpanii 1811.

Posted on December 6th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had Napoleonic game with a Over the Hills rules. This time Angus used the scenario written by Stuart Asquith called ‘Seizing the Initiative’. In our game British forces to win the game had to crossed two rivers and create the bridgehead beyond them. The Wurttembergers had to prevent that.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną napoleońską grę z zasadami Over the Hills. Tym razem Angus użył scenariusza napisanego przez Stuarta Asquitha, zatytułowanego “Seizing the Initiative”. W naszej grze Brytyjczycy by wygrać musieli przekroczyć dwie rzeki i utworzyć przyczółek za drugą z nich. Wirtembergowie musieli temu zapobiec.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Stuart Asquith
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.

Both sides started game with small initial forces and then on turn 3rd (British), 5th,  7th (both) and 9th (Wurttembergers) get some randomly selected reinforcements.
Obie strony zaczęły grę z małymi siłami początkowymi i wtedy podczas tury trzeciej (Brytyjczycy), piątej, siódmej (obie strony) oraz dziewiątej (Wirtembergowie) otrzymały losowo wybrane uzupełnienia.
BRITISH and PORTUGUESE/BRYTYJCZYCY i PORTUGALCZYCY
(Donald Adamson, Peter)

Initial:
Gen. Brig. Adamson
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment
1 Gun Battery

3rd turn:
1 Cavalry Regiment
2 Infantry Battalions

5th turn:
Col. Ronaldo
2 Infantry Battalions (Portuguese)
1 Gun Battery (Portuguese)

7th turn:
Maj. Gen. Hill
2 Infantry Battalions
Lusatian Legion (Portuguese)
WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Cambell Hardie, Bartek Żynda)
Initial:
Village A:
1 Jaeger Battalion

Village B:
Col. von Hoffmann
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment

turn 5th:
Maj. Gen. Flugelhorn
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

turn 7th:
Col. von Schneider
2 Infantry Battalions
1 Gun Battery

turn 9th:
Col. von Pohl
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

2. The game. Gra.

To win a game we had to push the British beyond the first river. I found it very difficult, so our option was to play to draw a game. For that instance we had to prevent British against crossing the second river. That looks very easy, however we had to distracted our opponent with something. As you noticed the British forces had a huge advantage over our troops till turn 5th and if we could kept them busy till that time, the draw was very possible.
By wygrać grę musielibyśmy zepchnąć Brytyjczyków za pierwszą z rzek. Było to bardzo trudne zadanie, więc nasza opcją pozostało granie na remis. By tego dokonać musieliśmy powstrzymać Brytyjczyków by nie przekroczyli drugiej rzeki. Wydawało się to łatwe, jednak musieliśmy czymś odciągnąć uwagę naszego przeciwnika. Jak zauważyliście, do tury piątej, Brytyjczycy mieli zdecydowaną przewagę i trzeba było ich czymś zająć do tego czasu, by remis był wogóle możliwy.
As we predicted, the British forces put all their efforts against our Jeagers in first village. Against them they used all Infantry battalions and did not pushed them forward. During that time we were able to secure only one crossing over the second river. However they push forward their cavalry. Against them we send our horses and unexpectedly for us, our cavalry won the first combat. Then our brave horses has been attacked from the front and the flank and finally get destroyed. The way over the second bridge was open…
Tak jak przewidzieliśmy główny nacisk sił brytyjskich poszedł przeciw naszym Jegrom w pierwszej z wiosek. Przeciw nim użyli oni całej swojej piechoty zamiast rzucić je do przodu. W tym czasie mogliśmy ubezpieczyć jedynie jedną z przepraw przez druga rzekę. Jednakże do przodu rzucili swoją kawalerię. Przeciw niej rzuciliśmy naszą konnicę i niespodziewanie dla nas, nasza kawaleria wygrała pierwszą walkę. Wtedy nasi kawalerzyści zostali zaszarżowani od przodu i z flanki i zostali zniszczeni. Droga przez drugi most stała otworem…

Not really, because, the fight against our cavalry took them a lot of time and we were able to bring our reinforcements. They secured the second crossing. British tried to attack our cavalry on the bridge, but I withdraw them, then replaced them with infantry battalion and created the emergency square. British mighty Dragoons had to withdraw. As the last act of the game, was the British attack on the first village which they were driven back by brave Jeagers. The whole game finished with a draw!
Niekoniecznie, ponieważ walka przeciw naszej kawalerii zajęła im dość dużo czasu i udało nam się ściągnąć posiłki. Zabezpieczyli oni druga przeprawę. Brytyjczycy spróbowali zaatakować naszą kawalerię, ale w porę ją wycofałem i w jej miejsce ustawiłem batalion piechoty, który utworzył czworobok. Wspaniali brytyjscy dragoni musieli się wycofać. Ostatnim aktem gry był atak Brytyjczyków na pierwszą wioskę z której zostali odepchnięci przez dzielnych Jegrów, cała gra zakończyła się więc remisem!
© Angus Konstam
© Angus Konstam

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/las-dos-eques-1811/
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1180324378672200&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157677407514176

Spanish Civil War – Madrid Militia, 1936

Posted on December 5th, 2016 under , , . Posted by

Here are a few Spanish Civil War figures I finished recently in observance of the Siege of Madrid, which occurred 80 years ago this past month.By the end of October, 1936 Franco’s Nationalists closed around Madrid and prepared to assault the Repub…

Wreck Age by Hyacinth Games (Initial Thoughts)

Posted on December 5th, 2016 under , , , . Posted by

In today’s post, I want to give a big shout out to Matt Sears of Hyacinth Games for sending a number of Wreck Age PDF downloads. Thank you.Wreck Age is a game that I have heard about before, but never actually investigated before. The core book itself …

Project Z Spec Ops

Posted on December 3rd, 2016 under , , , , , , , , , , , , , . Posted by

This huge ‘Lock n Load’ offer cranks up the adrenaline as the Project Z spotlight falls on the Spec Ops: If you’ve never ventured the apocalyptic streets this is the set to grab before it’s gone! It includes all you need to play the original Project Z then adds a whole new focus for dealing … Continue reading Project Z Spec Ops

On The Paint Table – Rogue Stars

Posted on November 30th, 2016 under , , . Posted by

With the upcoming release of Rogue Stars I find myself working on miniatures to prep for that game. While North Star Military Figures has the official figures, I decided to work with what I have.Like any game that I collect, I like to have two forces f…

Bolt Action – Review: Warlord Games LVT Buffalo

Posted on November 29th, 2016 under , , , , . Posted by

The Landing Vehicle Tracked (LVT) is a beast and I love it. It is among one of the largest vehicles you will see on the table and is a real centerpiece for an army. Today I will review the LVT Buffalo from Warlord Games and discuss it in game. I will only be speaking about the use of the LVT with Commonwealth forces this time, as the entry differs slightly from those available to the US.

Read more »

Pirates of Prestonpans. Piraci z Prestonpans.

Posted on November 29th, 2016 under , , , . Posted by

Last Saturday I took the part in 2nd memorial game for our good friend Hugh Wilson, which took place in The Goth, the Gothenburg tavern in Prestonpans. Twelve players took part in the game, which was set up according to the last prepared game by our past friend. We used the simple rules created by Hugh for that game, without any changes.
W ostatnią sobotę, wziąłem udział w drugiej grze, rozegranej ku pamięci naszego dobrego przyjaciela Hugha Wilsona, która miała miejsce w The Goth, gothenburskiej tawernie w Prestonpans. W wydarzeniu wzięło udział 12 graczy, by rozegrać grę, która jako ostatnia została przygotowana przez naszego zmarłego przyjaciela. Do gry użyliśmy prostych zasad stworzonych dla tej gry przez Hugha, bez wprowadzania żadnych zmian.
Before I move to the game, few words about the place, we had a game. It is nice tavern and club for the local  community. It was build in 1908 as the part of the British Gothenburg experiment. Now The Goth besides of being the very nice pub with a very good meals have something more. Upstairs it has a little Battle of Prestonpans (1745) memorial, with some nice paintings telling the story of the battle. If you will be some day near by, please have a look.
Before przejdę do samej gry, kilka słów o samym miejscu, w którym mieliśmy okazję gościć. Jest to bardzo miła tawerna i klub dla lokalnej społeczności. Została ona zbudowana w 1908 roku jako część brytyjskiego eksperymentu gothenburskiego. Teraz The Goth, pomimo bycia świetnym pubem z bardzo dobrymi posiłkami posiada coś więcej. Na piętrze znajduje się mała izba pamięci bitwy pod Prestonpans (1745), z kilkoma obrazami opowiadającymi historię całej bitwy. Jeśli kiedykowiek mielibyście okazję być w pobliżu, zajrzyjcie tam, bo warto.
More about Gothenburg experiment:
Więcej o eksperymencie gothenburskim:
http://www.battleofprestonpans1745.org/prestonpans/html/press/experiments/chapter07.html
SCENARIO/SCENARIUSZ: Hugh Wilson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Wilson, Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS/MODELE: various collections.
Tim with the table.
In our game every one started with a gang consist of 10 figures. We started with searching the islands for treasures, which could be exchanged for money. The game would be only won by the player with the bigger amount of pounds. My first opponent was Mike Palmer. Unlucky for him, he started a private war against me about to control one of the islands. He lost and  as the prize I took the half of his money.  That put me on the second place just after Dave Peterson, who earn a lot of money on slaves (he took control over the slave factory). That push both of us for a deadly duel, which has not be resolved, because of lack of time. So finally Dave save his position and won the whole game.
W naszej grze każdy z nas zaczynał z gangiem składającym się z 10 figurek. Zaczęliśmy od przeszukiwania wysp w celu znalezienia skarbów, które mogliśmy wymieniać na pieniądze. Gra mogła zostać wygrana tylko przez jednego gracza z największą ilością zdobytych funtów. Moim pierwszym przeciwnikiem był Mike Palmer, który nieszczęśliwie dla niego rozpoczął prywatną wojnę przeciw mnie w celu opanowania jednej z wysp. Przegrał i w nagrodę otrzymałem połowę jego pieniędzy. To umieściło mnie na drugiej pozycji, zaraz za Davem Petersonem, który zdobył dużą ilość pieniędzy na handlu niewolnikami (zajął faktorię z niewolnikami). To doprowadziło do zaciętego pojedynku pomiędzy nim a mną, który nie został jednak rozstrzygnięty, ze względu na brak czasu. W ten sposób Dave obronił swoją pozycję i wygrał całą grę.
My gang.
My Capitan taking the ship.
The winner of that fight would take all.
Final list of the game:
Ostateczna lista gry:
1. Dave Paterson – £2410
2. Bartek Żynda – £830
3. Dave M. – £730
4. Colin Jack – £580
5. Campbell Hardie – £500
6. Mike Palmer – £440
7. Ray Neal – £220
8. Bob – £170
9. Bill Gilchrist – £130
10. Ian Carter – £60 
Participants (from the left): Mike, Ian, Campbell, myself, Bill, Bob, Ray, Colin, Dave M., Donald and Dave P.  Photo by Tim Watson
Donald with the winner of the day: Dave P and the main prize.

It was great game and we are going to continue that tradition with playing the games, favourites by Hugh. Next meeting soon. In this place I would like to thank Tim and Donal for their hard work, preparing whole venue and for the stuff of the The Goth, for making our day so great.
To była świetna gra i będziemy kontynuować tą tradycję rozgrywania gier, lubianych przez Hugha. Wkrótce następne spotkanie. W tym miejscu chciałbym podziękować Timowi i Donaldowi za ich ciężką pracę w przygotowaniu całego wydarzenia oraz ekipie The Goth, za ich pracę, dzięki czemu nasz dzień był taki super.

Some links for other relations and galleries:Kilka linków do innych galerii i relacji:

Tim:
http://moth107.blogspot.co.uk/2016/11/shug-and-volcano.html
Dave O’Brian:
https://www.facebook.com/david.obrien.3133/posts/1330102480362958?comment_id=1331778970195309&notif_t=mentions_comment&notif_id=1480244568894802
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157673255268503

Into the Breeding Pits

Posted on November 28th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

With this new supplement for Frostgrave, players can lead their warbands into the vast network of catacombs, sewers, and dungeons that run underneath the Frozen City. It was in these dark confines that the ancient wizards known as Beastcrafters experimented on living creatures, creating strange hybrids and deadly monsters, many of which still roam the … Continue reading Into the Breeding Pits

Showcase: British Universal Carrier Mk 1

Posted on November 28th, 2016 under , , . Posted by

Now this is a product that I have reviewed before, but I have done some more work to the model since the review. To complete the work, I added the decals. For those that have not applied decals before, I done so by coating the area where I wanted the d…

The Vikings are raiding again.

Posted on November 27th, 2016 under , , , , . Posted by

The other Friday night we got together for a little Viking raid.The raiders disembarked along the coast and proceeded inland through the surrounding forest.There were a number of Saxon woodsmen in the forest but all but one of them either ran off and h…

Warlord Games Black Friday Offer 3

Posted on November 23rd, 2016 under , , , , , , . Posted by

Warlord Games have posted up offer 3 for Black Friday online. Offer 1 and 2 have been posted here. Offer 3 is for the Armoured Fury box set for just £50/$80. Normally retailing at £80/$128 and already with over £100 worth of tanks, dice and other bits this is a real offer. Warlord are not … Continue reading Warlord Games Black Friday Offer 3

Workbench update 23-11-2016

Posted on November 23rd, 2016 under , . Posted by

Well just to show I have been busy beavering away on a project here it is at the Halfway point.I have posted some normal photographs to the Brigantes Studio blog and you can see them by clicking the link in the sidebar.RegardsLoki

Zombicide Black Plague with pitch forks and torches

Posted on November 23rd, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

So a while ago I posted an article detailing my first foray into Zombicide, since then I have only managed to play one further game, which was the first scenario to use 6 players. If you can remember (or have just read the article) you will see I was a bit scathing of Samson and … Continue reading Zombicide Black Plague with pitch forks and torches

Review: Bases by 6 Squared Studios

Posted on November 23rd, 2016 under , , , . Posted by

Today, we are going to do a comparison of Six Squared Studios 25mm round bases to GW bases. Right off the top, I will admit wholeheartedly that I am a frugal gamer – so this review is looking through the eyes of a budget conscious gamer.As a value cons…

Warlord Games Black Friday Offers

Posted on November 22nd, 2016 under , , , , , . Posted by

Warlord Games have outlined their Black Friday deals. Starting on the 22nd at 1pm GMT there will be 20% of selected resin tanks. This is a limited offer so when its gone its gone. Each tank will have a countdown to show you how many are left, so if your after that King Tiger you’d better be … Continue reading Warlord Games Black Friday Offers

Worst Case Scenario #13 – The Assault on the Aspern Churchyard – May 21, 1809

Posted on November 22nd, 2016 under , , , , , . Posted by

For quite some time I’ve been wanting to put on a large Sharp Practice game, focusing on the struggle for the Aspern churchyard within the Battle of Aspern-Essling. 

The battle of Aspern-Essling is an engagement that I find both fascinating and exciting. It was epic (HUGE), very close run, and resulted in Napoleon’s first significant humiliation on the battlefield. 

Other reasons I was particularly excited to put on this game was that it features Sylvain’s lovely hand-built terrain of the Church and Rectory of Aspern which he made for me several years ago, AND it was graced with many beautiful 28mm Austrian figures from Greg’s collection.

 
Scenario Background

On May 20th, 1809 French troops began crossing the Danube, just a few miles east of Vienna. They were pursuing the Austrian army, led by Archduke Charles, after a grueling, fast-paced campaign which had been initiated by the ill-stared Austrians.

The lead elements of the French force, under Massena and Lannes, quickly moved onto the Marchfeld plain, establishing themselves in two villages separated by about a mile of raised road. The villages were called Aspern and Essling. They positioned themselves, awaiting the rest of their comrades who were lined up for miles on the opposite side of the Danube, queuing to cross the bridges to the northern bank.

The river’s current was fast and in full spring flood. In the midst of the French crossing on the 20th, their pontoon bridges were swept away by debris purposefully launched upriver by the Austrians. This situation created an emergency which left a significant portion of Napoleon’s army separated and isolated in hostile territory. Undeterred, the French Emperor was confident that the Austrians were still in withdrawal, so he maintained his position, awaiting repairs to his bridges. 

But the Austrians were not withdrawing. Archduke Charles had massed his Hauptarmee in a broad crescent in the Marchfeld, just out of eyesight of the French. The next morning, the 21st of May, sensing a rare opportunity, the young Austrian aristocrat ordered his army to advance on the French positions around the villages. His columns would strike first at Aspern…

Maps by Jeff Berry @ Obscure Battles

 

This scenario depicts the assault of Hiller’s VI Corps on the 67th Ligne’s positions in the Aspern churchyard (the leftmost extremity of Napoleon’s tenuous position on the Marshfield). Both the Austrians and French knew that the churchyard was a key tactical feature of the battle and did their utmost to gain and maintain control of it. 
The basis of the scenario is derived from ‘Fondler’s Waterloo’ in the Too Fat Lardies scenario book ‘The Complete Fondler’.

 


Close up of the Churchyard and assaulting Austrians
The action takes place in the mid-afternoon on the 21st, after the French have ejected the Austrian screening force in Aspern. Marshal Massena has just seen Regiment No. 10 Anton Mittrowsky supported by Regiment Klebek approaching from the west and orders Molitor to defend the village to the final extremity.

The table will have the French in possession of the church, rectory and graveyard of Aspern, all ringed by a chest-high stone wall. They will have a defined force, members of the 67e Ligne, to hold the position. The Austrians will assault the position with four waves of infantry from Regiment No. 10 Anton Mittrowsky, supported by Regiment Klebek and heavy artillery support. They have been tasked to overwhelm the defenders and seize the churchyard.

French Force = 144 men TOTAL (18 Groups including Eagle guard) 
8 Command Cards
This force is divided into 3 separate commands, each with it’s own morale rating of 10. 

13 Officers / NCOs:
1 Status IV
3 Status III 
6 Status II 
3 Status I

Each French command is composed of:

1 Status III 
1 Status I 
2 Status II
_______________________________________________

Austrians Assault Force = 104 men for each of 4 waves (13 Groups including one command group) 
7 Command Cards

7 Officers / NCOs
1 Status IV
2 Status III
2 Status II 
2 Status I

The Austrian force (each wave) is composed of one single command, with it’s morale rating being 10

Special Scenario Rules  

– The Austrian guns are abstracted into three ‘beaten zones’, each with a 10 inch frontage. When fired upon they throw 24 attack dice.

– If the artillery targets a single section of wall it can be reduced by hits on 10 ‘misses’. (original misses are re-rolled and any hits are accrued)

– When the Austrian Artillery card is drawn, randomly determine which of the three batteries will fire.

– The Austrian artillery will be masked by any Austrian troops within 6” of the walls or 6” of the church.

– The Austrian first wave starts at the table edge (they can select any 3 sides to enter). 

– Austrians decide if they wish to withdraw a wave and commit a successive wave. This will involve leaving one group as a marker of the ‘highwater’ mark of the assault. 

– If a wave is broken it will give a -1 to the succeeding waves. These minuses are cumulative.  

– Marshal Massena has set up his observation post in the graveyard. His presence can help the French troops ignore up to 20 points of Shock. Once the 20 points are ‘absorbed’ his aides convince him to pull back to a less exposed position. 

– Charles will give one assault wave a +(2D4) to its force morale and also the Aggressive bonus.

– When activated, junior officers/NCOs of both sides can ‘nod’ to their commanding officer. Four ‘nods’ will activate that commander. This is in addition to the normal card activation for the commanding officer.


Can the French hold the churchyard? Will the Austrians sweep the French defenders away and award their Archduke with a victory at Aspern?

Here are a few pictures of our run at the scenario.

It was a fun, hard-fought game, with the Austrians slowly wearing down the French over their four assaults. The third attack was accompanied by the Archduke himself and that battalion took the French defenders’ eagle before withdrawing to allow the final assault to pass through. A real hammering for both sides but still resulting in a decisive victory for the Austrians.


It was great game with many of dramatic moments running through it. My thanks to all the guys who participated, especially Sylvain for his terrific buildings, and Greg, who brought out his beautiful Austrian figures and who took the majority of these pictures.


 

Blood Bowl Games Workshop Winter Pitch details on Twitter.

Posted on November 21st, 2016 under , , , , , , . Posted by

A new winter pitch has been spotted on twitter and showing the price as well. This is double sided for both the Humans and Orc teams. It shows the pitch in the depths of midwinter and comes with a unique weather table. The price has also been snapped and posted up on twitter by @Sonofultramar, … Continue reading Blood Bowl Games Workshop Winter Pitch details on Twitter.

Bolt Action – Late War German Panzer Lehr Tabletop Quality Painting Guide

Posted on November 21st, 2016 under , , , . Posted by

Welcome to another tutorial from the team at the Bolt Action Alliance, this time I, Patchimus, will cover how to paint a Panzer Lehr squad to a good tabletop quality. I have been heavily influenced by ‘The Painting War – WW2’ so if you want a more definitive and diverse guide  do yourself a favour a pick this book up. This guide will concentrate on the uniform and equipment only to keep it a reasonable size, that being said I have skipped over the flesh part however you can locate another guide from Master Bryan here that can assist you. All the paints I have used are Vallejo (Running joke among the crew is that I pronounce it Valley-Joe, which is apparently very wrong but I cant help it!) unless otherwise stated.
Read more »

Frostgrave: The Well of Dreams and Sorrows Battle Report

Posted on November 21st, 2016 under , , , , , . Posted by

Recently, I got a game of Frostgrave in with my friend Dave. For this game, we used just the base rules from the core rule book. The mission that we chose to play was The Well of Dreams and Sorrows. The object of this scenario is to collect treasure, l…

More ’80s Pulp!

Posted on November 20th, 2016 under , . Posted by

Hoi,While painting time is in short supply here, mainly due to me correcting a lot of tests, I painted some more blue clad baddies for my ’80s Pulp Project a while ago.Just the pictures for now, more babble on this project in a later post.Some command …

Viking Longhouse

Posted on November 20th, 2016 under , , , . Posted by

I had been wanting to make a Viking Longhouse for a far while now. Last month I finally made a start.Once I had begun I found that the enthusiasm took over. In the end it took me just over  a week to make and paint.Made from balsa wood sticks carv…

TanksGiving is Back! @ Warlord Games

Posted on November 18th, 2016 under , , , , . Posted by

With it being the 100 years anniversary of the end of the Battle of the Somme and with Thanksgiving coming soon, Warlord Games are now offering 25% off all plastic Tanks in their latest offering called Tanksgiving. So head over to the web Store and fill your boots.

Newark 1776.

Posted on November 17th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Our AWI campaign is still in progress. This time my commander got in trap. Gen. Howe with three line battalions get surrounded in town of Newark. He had to face sixteen Continental battalions. Jack, who acting as Gen. Washington used all his cards against my small forces. He had ‘Delayed Enemy’ (I was not allowed me to call for any reinforcements), ‘Surprise Attack’ (which gave the Americans possibility to attack me from any point of the table) and ‘Forced March’ (it gave Americans possibility of starting game within 12” off my troops). That lead to the battle. It looked like my forces were doomed, however it was small chance that it could be the key to our future victory…
Nasza kampania wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych ciągle trwa. Tym razem mój dowódca wpadł w zasadzkę. Gen. Howe wraz z trzema batalionami został okrążony w miasteczku Newark przez szesnaście batalionów kontynentalnych. Jack, który wcielił się w gen. Waszyngtona użył wszystkich swoich kart przeciw moim małym siłom. Użył karty ‘Delayed Enemy’ (nie mogłem wezwać żadnych posiłków), ‘Surprise Attack’ (Amerykanie mogli zaatakować z dowolnego punktu na stole) oraz ‘Forced March’ (Amerykanie mogli zacząć grę, będąc rozstaweni 12 cali od moich oddziałów). Tak doszło do bitwy. Wyglądało, że moje siły są z góry skazane na porażkę, jednak był cień szansy, że mogła być ta bitwa również kluczem do naszego zwycięstwa…
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campaign game.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist, Jack Glanville

1. Forces. Siły

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda)
Gen. Howe
Gen. Johnson
3 Infantry Battalions
AMERICANS/AMERYKANIE
(Jack Glanville, Bill Gilchrist, Michael Charge, Campbell Hardie)
Gen. Washngton
1 Continental Battalion

Gen. Beall
4 Continental Battalions

Gen. Heath
3 Continental Battalions

Gen. Sullivan
1 Continental Battalion

Col. Glover
1 Continental Battalion
2 Guns

Gen. Wadsworth
3 Continetal Battalions

Gen. Clinton
3 Continental Battalions

2. The Game. Gra.

The ‘Surprising Attack’ card did it job. I was completely surprised by that. I was left with only one way away from the town. I could move only east, however I failed to move and soon Bill with his forces closed the only way out. All my plans failed. Now I was surrounded.  I was offered terms, but I refused. I decided to fight to the last soldier. Gen. Howe took one battalion and charged surprised Americans. However there was too many of them, so soon my battalion get destroyed and Gen. Howe get killed. Rest of my battalions fought bravely, but they were destroyed as well. The game was over… Howe will be avenged!
Karta ‘Surprising Attack’ zadziała znakomicie, powodując całkowite moje zaskoczenie. Pozostała mi jedyna droga ucieczki na wschód. Jednak gdy próbowałem tego dokonać, nie zdałem testu i wkrótce Bill z jego oddziałami zatarasował mi jedyna drogę ucieczki. Wszystkie moje plany zawiodły. Byłem okrążony. Zaoferowano mi warunki kapitulacji, które odrzuciłem. Postanowiłem bronić się do ostatniego żołnierza. Gen. Howe poprowadził do szarży jeden ze swoich batalionów na zaskoczonych Amerykanów. Jednak było ich zbyt wielu i wkrótce mój batalion został zniszczony a Gen. Howe zabity. Reszta moich oddziałów dzielnie broniła się w mieście, jednak również została zniszczona. Gra się zakończyła… Howe zostanie pomszczony!

3. Links. Linki.

Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/11/battle-of-newark.html
Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/11/howe-could-ye-ever-let-that-happen.html
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1158037994234172&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157676622536136
Now my blog will get quiet for some time. I am not able to participate in today’s game and next Thursday will be our club’s AGM. So next game relation will be posted at the end of November or on beginning of December.
Teraz zapanuje na moim blogu chwilowa cisza. Nie jestem w stanie uczestniczyć w dzisiejszej grze a za tydzień nasz klub ma doroczne spotkanie organizacyjne. Następna relacja z gry ukaże się więc pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Wargames Foundry Christmas Deal

Posted on November 17th, 2016 under , , , , , . Posted by

With Christmas just round the corner the avid gamer starts to look at filling out their collections with gifts from loved one. Sorting out the Christmas list is is a must or you will just end up with socks again! BONUS PACK DEALS* – ONLY UNTIL 22nd DECEMBER 2016! 8+2: Buy any 8 standard packs and … Continue reading Wargames Foundry Christmas Deal