Posts Tagged ‘British’

British Starter: Tank War

Posted on September 14th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , . Posted by

If you like to play World War Two but don’t like or have time to paint lots of 28mm figures you could always rock onto […]

RAF Regiment Scorpion

Posted on September 11th, 2017 under , , , , , , . Posted by

On a recent visit to RAF Cosford Museum I took some more photographs of the RAF Regiment Scorpion that was on display in the Cold War exhibition. The RAF Regiment’s mission is protection of RAF bases from ground attack, and patrolling a large area around main operating bases abroad, in order to defend aircraft on … Continue reading “RAF Regiment Scorpion”

Weitzel’s Mill, 1781

Posted on September 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

After long three weeks I am back for gaming! Last Thursday I joined the game organized by Angus and Bill. It was Black Powder AWI game. It was very nice to roll some dice after so long break.
Po długich trzech tygodniach powracam do grania! W ostatni czwartek dołączyłem do gry organizowanej przez Angusa i Bill. To była wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder. To była prawdziwa przyjemność móc znowu poturlać kostki po tak długiej przerwie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Ken Pearce, Bartek Żynda)
CinC: Lt. General Lord Cornwallis

Col. Webster’s Brigade
23rd Foot 
33rd Foot
Guards Brigade
Brigadier Leslie’s Brigade
2nd Bttn, 71st Highlanders
Von Bose Regt.
Col. Tarleton’s Brigade
British Legion Horse
British Legion Foot
Jaegers
Royal Artillery Detachment (2 guns)
AMERICANS/AMERYKANIE
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)
CinC: Maj. Gen. Nathanael Greene

Col. William’s Brigade
Continental Light Infantry Battalion
Rowland’s Virginia Rifles
Crocket’s Virginia Militia
Brigadier Picken’s Brigade(commanded by Col. Campbell)
Preston’s Virginia Rifles
2nd Virginia Rifles
Moore’s North Carolina Militia
Col. “Light Horse Harry” Lee’s Brigade
1st/3rd Continental Dragoons
McCall’s Light Horse
Lee’s Legion

2. The Game. Gra.

The game was started by Americans deployed on the table and the British forces entered the table on the opposite edge. Most of the American units were deployed behind the river, however one of the skirmish units were put by Bill on the opposite side, to block the road to the ford. As that were skirmished I thought that it will be small obstacle for my cavalry and push them to charge. Thanks to my bad roll, my cavalry (or rather man on horses…) was pushed back by Bill’s soldiers. However in next turn he blundered and moved inside the woods. That cleared the way to the ford and again, I push my cavalry forward to charge Militia boys over the ford. However this time the situation repeated, by I failed the morale test and my cavalry was gone. That was very unlucky start…
Gra zaczęła się od Amerykanów rozstawionych na stole  i siłach brytyjskich wkraczających na stół po przeciwnej stronie. Większość oddziałów amerykańskich była wystawiona za rzeką, oprócz jednego oddziału harcowników, którzy blokowali drogę prowadzącą do brodu. Jako że był to oddział harcowników, wydawało mi się, że nie powinni oni stanowić problemu dla mojej kawalerii i zaszarżowałem na nich. Dzięki moim naprawdę słabym rzutom, moja kawaleria (a raczej ludzie na koniach…) zostali odepchnięci przez wojaków Billa. Jednakże w następnej turze jego oddział zaliczył Blundera i weszli oni między drzewa. To oczyściło drogę do brodu i jeszcze raz rzuciłem do szarży moich kawalerzystów na milicję broniącej brodu. Sytuacja się powtórzyła, jednak tym razem nie zdałem testu morale i moja kawaleria przepadła. To nie było szczęśliwe rozpoczęcie gry…
On the other side Ken pushed his boys and attacked two other fords. He was stopped by Americans before the river, but slowly and steady he pushed Americans back. Finally moved over the river, but then he was charged by American cavalry and again, the horses were pushed back. After that he managed to destroy all infantry units and the way was open for the Brits.
Po drugiej stronie Ken pchnął swoich chłopców w kierunku pozostałych dwóch brodów. został zatrzymany przez amerykanów przed rzeką, jednak powoli lecz systematycznie spychał Amerykanów wstecz. Ostatecznie przeprawił się przez rzekę, jednak wtedy jego oddziały zostały zaatakowane przez amerykańską kawalerię i znów konnica została odparta. Po tym udało mu się zniszczyć ostatnie oddziały piechoty i otworzył w ten sposób drogę dla Brytyjczyków.On my side the situation looks bad, but not very and there was still a hope. The reinforcements arrived (Leslie’s Brigade) and with them I moved against the ford. This time there was no problems at all. The militia broke and my units crossed the river. Some sort of threat for my units were the American cavalry, but accurate fire from one of my units disorganized them and I was free to move over the table. The game finished with British victory. 
Po mojej stronie sytuacja wyglądała źle, ale nie beznadziejnie. Przybyły posiłki (brygada Leslie’go) i teraz z nimi ruszyłem ponownie do  brodu. Tym razem nie było żadnych problemów z milicją, która nie wytrzymała ataku i moje oddziały przeprawiły się przez rzekę. Pewnym zagrożeniem była tu amerykańska kawaleria, ale celna salwa jednego z moich oddziałów zdezorganizowała ich i nie stanowili juz więcej problemu. Mogłem swobodnie przejść przez stół. Gra zakończyła się więc zwycięstwem Brytyjczyków.
It was great to be able to play a game, but my blog will go silent for another three weeks. I finally starting my holidays. See you after my return!
To było doskonałe uczucie móc rozegrać grę, jednak mój blok znów zamilknie na kolejne trzy tygodnie. W końcu zaczynam wakacje. Do zobaczenia po moim powrocie!
3. Links. Linki.
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-weitzels-mill-1781/
Bill:
to be updated
Campbell (SESWC):
to be updated
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686014200400

Weitzel’s Mill, 1781

Posted on September 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

After long three weeks I am back for gaming! Last Thursday I joined the game organized by Angus and Bill. It was Black Powder AWI game. It was very nice to roll some dice after so long break.
Po długich trzech tygodniach powracam do grania! W ostatni czwartek dołączyłem do gry organizowanej przez Angusa i Bill. To była wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder. To była prawdziwa przyjemność móc znowu poturlać kostki po tak długiej przerwie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Ken Pearce, Bartek Żynda)
CinC: Lt. General Lord Cornwallis

Col. Webster’s Brigade
23rd Foot 
33rd Foot
Guards Brigade
Brigadier Leslie’s Brigade
2nd Bttn, 71st Highlanders
Von Bose Regt.
Col. Tarleton’s Brigade
British Legion Horse
British Legion Foot
Jaegers
Royal Artillery Detachment (2 guns)
AMERICANS/AMERYKANIE
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)
CinC: Maj. Gen. Nathanael Greene

Col. William’s Brigade
Continental Light Infantry Battalion
Rowland’s Virginia Rifles
Crocket’s Virginia Militia
Brigadier Picken’s Brigade(commanded by Col. Campbell)
Preston’s Virginia Rifles
2nd Virginia Rifles
Moore’s North Carolina Militia
Col. “Light Horse Harry” Lee’s Brigade
1st/3rd Continental Dragoons
McCall’s Light Horse
Lee’s Legion

2. The Game. Gra.

The game was started by Americans deployed on the table and the British forces entered the table on the opposite edge. Most of the American units were deployed behind the river, however one of the skirmish units were put by Bill on the opposite side, to block the road to the ford. As that were skirmished I thought that it will be small obstacle for my cavalry and push them to charge. Thanks to my bad roll, my cavalry (or rather man on horses…) was pushed back by Bill’s soldiers. However in next turn he blundered and moved inside the woods. That cleared the way to the ford and again, I push my cavalry forward to charge Militia boys over the ford. However this time the situation repeated, by I failed the morale test and my cavalry was gone. That was very unlucky start…
Gra zaczęła się od Amerykanów rozstawionych na stole  i siłach brytyjskich wkraczających na stół po przeciwnej stronie. Większość oddziałów amerykańskich była wystawiona za rzeką, oprócz jednego oddziału harcowników, którzy blokowali drogę prowadzącą do brodu. Jako że był to oddział harcowników, wydawało mi się, że nie powinni oni stanowić problemu dla mojej kawalerii i zaszarżowałem na nich. Dzięki moim naprawdę słabym rzutom, moja kawaleria (a raczej ludzie na koniach…) zostali odepchnięci przez wojaków Billa. Jednakże w następnej turze jego oddział zaliczył Blundera i weszli oni między drzewa. To oczyściło drogę do brodu i jeszcze raz rzuciłem do szarży moich kawalerzystów na milicję broniącej brodu. Sytuacja się powtórzyła, jednak tym razem nie zdałem testu morale i moja kawaleria przepadła. To nie było szczęśliwe rozpoczęcie gry…
On the other side Ken pushed his boys and attacked two other fords. He was stopped by Americans before the river, but slowly and steady he pushed Americans back. Finally moved over the river, but then he was charged by American cavalry and again, the horses were pushed back. After that he managed to destroy all infantry units and the way was open for the Brits.
Po drugiej stronie Ken pchnął swoich chłopców w kierunku pozostałych dwóch brodów. został zatrzymany przez amerykanów przed rzeką, jednak powoli lecz systematycznie spychał Amerykanów wstecz. Ostatecznie przeprawił się przez rzekę, jednak wtedy jego oddziały zostały zaatakowane przez amerykańską kawalerię i znów konnica została odparta. Po tym udało mu się zniszczyć ostatnie oddziały piechoty i otworzył w ten sposób drogę dla Brytyjczyków.On my side the situation looks bad, but not very and there was still a hope. The reinforcements arrived (Leslie’s Brigade) and with them I moved against the ford. This time there was no problems at all. The militia broke and my units crossed the river. Some sort of threat for my units were the American cavalry, but accurate fire from one of my units disorganized them and I was free to move over the table. The game finished with British victory. 
Po mojej stronie sytuacja wyglądała źle, ale nie beznadziejnie. Przybyły posiłki (brygada Leslie’go) i teraz z nimi ruszyłem ponownie do  brodu. Tym razem nie było żadnych problemów z milicją, która nie wytrzymała ataku i moje oddziały przeprawiły się przez rzekę. Pewnym zagrożeniem była tu amerykańska kawaleria, ale celna salwa jednego z moich oddziałów zdezorganizowała ich i nie stanowili juz więcej problemu. Mogłem swobodnie przejść przez stół. Gra zakończyła się więc zwycięstwem Brytyjczyków.
It was great to be able to play a game, but my blog will go silent for another three weeks. I finally starting my holidays. See you after my return!
To było doskonałe uczucie móc rozegrać grę, jednak mój blok znów zamilknie na kolejne trzy tygodnie. W końcu zaczynam wakacje. Do zobaczenia po moim powrocie!
3. Links. Linki.
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-weitzels-mill-1781/
Bill:
to be updated
Campbell (SESWto be updated
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1456065407764761

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686014200400

Kas’trum Campaign Pre-Season Game Two – Into the Valley of Death?

Posted on August 9th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

The Hereford’s adjutant was back at his desk. This time it was the reconciliation of the Mess accounts. No matter how he worked the figures he always came up two bottles of claret short – and then there was that troublesome rumour that porter had been seen at table. Most distressing…

A loud cough came from the door behind him – the the endless knocking of junior officers and senior NCOs who needed his help to sort out one minor problem or another had threatened to bring down the whole structure thus a change to a less violent announcement was required.

“Enter  – What is it?” the major snapped, his eyes still focused on the mess accounts – where were those d—ed bottles of claret?
“Burning party ready to depart sir!” replied the Sergeant Major pushing aside the tattered “door” as he entered.
“What’s going out Sar’n’t Major?”
“One company of regulars, a section of Trucial Scouts and a Gatling gun…”
“A what!?”
“A Gatling gun sir, a type of small bore revolving cannon from America. It’s said to have firepower the equivalent to a company of rifles. The Royal Navy swears by them, sir and we ‘ve been ordered to field test one and report back on the results.  Begging your pardon sir, I see the written order from Battalion there on your desk, just under those two bottles of claret…”
“Yes, yes, very good…” was the waspish reply as the Major tucked the offending bottles out of sight beneath the desk,  “Who’s leading this little scientific gun testing party then?”
 “Captain Cybbel sir, late of India I believe. Fancies himself a bit of a writer.”
“Ah yes him. Do you know if he fancies porter?  No never mind that, he has his orders, tell him to get on with it, I have to get back to more pressing matters.”
The Major turned back to his accounts, oblivious to the smart salute rendered by his most senior NCO who depart with all the briskness appropriate to his rank.

The Sergeant Major strode over to the waiting column ending his march with a crashed of highly polished black leather on dusty Martian sand next to a ragged looking horse and a rather less ragged looking rider. He followed with a mathematically precise salute.
“Begging your pardon Captain Cybbel, the Major says you’re to head out sir.”
The rider  was staring fixedly at the two reptilian gashants packing the mechanical gun,
“What rhymes with ‘dinosauria,'” he thought to himself, “Sorry Sergeant Major, what was that?”
“The Major says you are to head out now”
“No words of encouragement to the men from him then?”
“No sir, he just made reference to your written orders….”
“Hrrmm,” Cybbel replied looking concerned, “that’s a touch cold given what happened to Puller’s lot. I’ll have to come up with something myself then. Thank you Sergeant Major, you are dismissed.”
The NCO saluted smartly, the Captain returned the salute equally smartly and returned briefly to his previous thoughts.
“‘In memoria’, yes that might work it wasn’t perfect – but then it didn’t really have the tone he needed to elevate the men’s spirits.”
Cybbel shook way that particular remembrance  and turned to the men and Martians of the little column arrayed before him.
“Now listen up men, we have a job to do and I know you are the right men for it….” his voice was swallowed by the morning mist as he he did his best to instil some pride and honour in these men, no his men that he was about to lead into battle.


The Valley of Death

Once more unto the breech

On the Earth side we have:
Captain Cybbel commanding
Second Company,  Earl of Hereford’s Regiment of Foot Regular V1, Single Shot Breech Loaders
Special Detachment 1st Askari Rifles Regular X3S Muzzle Loader Rifles
No. 7 Experimental Battery Regular V0 Gatling Gun.

The Martian forces are:Har’d’tak commanding

Har’d’tak’s Hellions (Num’da’s Raiders) Irregular V2, ½ Musket, ½ Bow armed
First Band Kas’trum Marines Regular V2S Rifled Musket


Har’d’tak looked down the narrow valley.  Loyalists in the Earther occupied village off the main canal had sent word that a column was on the move, undoubtedly to seek revenge for the massacre at the temple ruins. The prizes, both in loot and hostages were significant, but some of the tribe felt that they were not worth attracting the attention of the invader. The riders had long since passed through carrying with them the booty of rifles, loot and, it was said, a prisoner or two.

The decoy.

Har’d’tak’s job was to slow down any incursions by the red men. His band was split between those armed with bows and those with muskets.  Given the reports of the blundering nature of the Earthers, he put his bows behind a protective row of thorn tress felled for just this purpose. With any luck, the red men would stumble into the bows, allowing these short ranged weapons to have some effect on the battle.

The ambush.

He placed his musket armed troops along one of the ridges defining the valley. They were to hold in place and in cover until the Earthers were occupied with the bows and then sweep in from the flank.

The reserve.

On it’s way was platoon of Kas’trum Marines whether or not they would arrive in time to be useful was the question.


Cybbel looked down again at his printed orders. Yhey read in summary and decreasing order of importance:
  1. Locate and recover any breech loading weapons and if possible ammunition.
  2. Locate and recover any officers or gentlemen held by the enemy.
  3. Regardless of the outcomes of items 1 and 2, burn any buildings and confiscate any live-stock or portable goods. 
  4. Locate and recover any other imperial property such as uniforms, helmets, belting etc and liberate any enlisted men.
  5. (in a different hand that looked suspiciously like that of a certain senior NCO) Assess the utility of the attached Gatling Gun in field operations, compile a report of strengths and weaknesses, and include a list of recommendations in favour or against.

At the bottom inked in large letters was the admonition:

Under no circumstances are wells or other water sources to be interfered with!  

The army had its priorities one supposed but at least that last bit made some sort of sense.

Scouts out and into battle!
An odd array of thorns trees blocks blocks progress.
The glass beads mark the limits at which the Trucial Scouts will uncover the two ambush parties. 
The Scouts press forward – Alert to danger.

Back out of sight behind the ridge line

Concerned that the Scouts were getting too close, Har’d’tak pulled his men back off the ridge.

The Martian view

Looking up the valley as the red tide approaches.

Discovered!

The orange bead shows the limit of bow range.

The Redmen pull up behind the scouts

Skirmishers to the ridge!

The Trucial Scouts open fire!

One hit!

A quick note: In the Soldier’s Companion rules, the base number to hit is a 6 on a d6. This base number can be modified up or down by various factors – usually up. For hit numbers greater than 6, a 6 still counts as a hit but the defending player has a chance to “save” the hit by rolling under the difference.  However, saved hits still count towards the morale check. See below.

But it’s saved.

Open order skirmishers behind cover get a healthy defensive bonus.

The morale roll…

The bowmen hold.

The ambush team fires….

Only half of the figures count as firing because they are using muzzle loaders then factor in long range and nothing much happens.  Afghanis with jezzails these are not.

What’s that odd machine?  The Gatling deploys.

Fancy Footwork

All those years in the grammar school marching band finally pay off as the second rank pivots to face the new threat.

“Give me an L!”

Though not in the letter of the rules, what’s the point of having two rank regulars if you can’t do fancy marching about things with them?

Hellions Fire!

No hits on the red men.

One hit on the traitorous Scouts!

Easily saved

Gatling test script Item 2: Open fire at the enemy


Har’d’tak watched a small red coated figure as it did something at the side of the odd looking gun. little flashes of light flickered from it and for a moment the Hellions watched unconcerned. Then a sandstorm of bullets kicked up the sand up and down their position. Khaki clad figures could be seen  running between the gashants and the gun, bringing ammunition to feed this terrifying beast.

Two hits!

Doubled thanks to Yankee technological know how 

MGs double all hits. This didn’t help here and both were saved.

Morale Failure!

However as noted above, all four hits still modify the morale roll and the skirmishers run away in terror – but still intact.

Run Away!


Har’d’tak’s men squatted nervously on the other side of the ridge. They would not face this new terror for treasure or glory and wishing to live another day, they quietly withdrew.

The Scouts Make another ineffectual effort

Under less than withering fire, the bows continue to hold.

Scouts Withdraw!

Time for the regulars to have a go!

The Red Tide approaches!

Martinis Thunder!

Begging your pardon sir….

No hits?!

There seems to be something wrong with our bloody Martinis today

No hits again?!

The bows execute a tactical retreat

The Earthers advance

The bows keep running

Another shot

No hits?! What madness is this?

The Bows saunter away

Fer C___t’s sake – Hit something, anything – even the bl__dy dirt!

And the game ends as the last bowman walks calmly out of sight.


Cybbel looked down from his mount.
“So what was the problem Sergeant?”
The NCO held out a handful of shiny gold metal fragments.
“Old ammunition sir – the wound brass type case. It’s been in storage so long it’s starting to fall apart.  The men are cleaning their rifles now and I have the platoon NCOs taking stock of the drawn case ammunition and redistributing that. We should have enough for another engagement without haveing to draw on the old stuff”
“Thank you Sergeant, carry on.”

With things well in hand, Cybbel turned back to his poetry.
“When you lie bleeding on the red Martian Plain….”
No that wasn’t right…

In a simple mud hut, in a simple mud village, two dishevelled figures listened expectantly to the sounds of battle in the nearby valley. One sat listlessly, the other searched the ground behind him with his finger tips and having found a not quite blunt bit of rock, began sawing at the thongs that bound his wrists.  Help was coming.  


Kas’trum Campaign Pre-Season Game Two – Into the Valley of Death?

Posted on August 9th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

The Hereford’s adjutant was back at his desk. This time it was the reconciliation of the Mess accounts. No matter how he worked the figures he always came up two bottles of claret short – and then there was that troublesome rumour that porter had been seen at table. Most distressing…

A loud cough came from the door behind him – the the endless knocking of junior officers and senior NCOs who needed his help to sort out one minor problem or another had threatened to bring down the whole structure thus a change to a less violent announcement was required.

“Enter  – What is it?” the major snapped, his eyes still focused on the mess accounts – where were those d—ed bottles of claret?
“Burning party ready to depart sir!” replied the Sergeant Major pushing aside the tattered “door” as he entered.
“What’s going out Sar’n’t Major?”
“One company of regulars, a section of Trucial Scouts and a Gatling gun…”
“A what!?”
“A Gatling gun sir, a type of small bore revolving cannon from America. It’s said to have firepower the equivalent to a company of rifles. The Royal Navy swears by them, sir and we ‘ve been ordered to field test one and report back on the results.  Begging your pardon sir, I see the written order from Battalion there on your desk, just under those two bottles of claret…”
“Yes, yes, very good…” was the waspish reply as the Major tucked the offending bottles out of sight beneath the desk,  “Who’s leading this little scientific gun testing party then?”
 “Captain Cybbel sir, late of India I believe. Fancies himself a bit of a writer.”
“Ah yes him. Do you know if he fancies porter?  No never mind that, he has his orders, tell him to get on with it, I have to get back to more pressing matters.”
The Major turned back to his accounts, oblivious to the smart salute rendered by his most senior NCO who depart with all the briskness appropriate to his rank.

The Sergeant Major strode over to the waiting column ending his march with a crashed of highly polished black leather on dusty Martian sand next to a ragged looking horse and a rather less ragged looking rider. He followed with a mathematically precise salute.
“Begging your pardon Captain Cybbel, the Major says you’re to head out sir.”
The rider  was staring fixedly at the two reptilian gashants packing the mechanical gun,
“What rhymes with ‘dinosauria,'” he thought to himself, “Sorry Sergeant Major, what was that?”
“The Major says you are to head out now”
“No words of encouragement to the men from him then?”
“No sir, he just made reference to your written orders….”
“Hrrmm,” Cybbel replied looking concerned, “that’s a touch cold given what happened to Puller’s lot. I’ll have to come up with something myself then. Thank you Sergeant Major, you are dismissed.”
The NCO saluted smartly, the Captain returned the salute equally smartly and returned briefly to his previous thoughts.
“‘In memoria’, yes that might work it wasn’t perfect – but then it didn’t really have the tone he needed to elevate the men’s spirits.”
Cybbel shook way that particular remembrance  and turned to the men and Martians of the little column arrayed before him.
“Now listen up men, we have a job to do and I know you are the right men for it….” his voice was swallowed by the morning mist as he he did his best to instil some pride and honour in these men, no his men that he was about to lead into battle.


The Valley of Death

Once more unto the breech

On the Earth side we have:
Captain Cybbel commanding
Second Company,  Earl of Hereford’s Regiment of Foot Regular V1, Single Shot Breech Loaders
Special Detachment 1st Askari Rifles Regular X3S Muzzle Loader Rifles
No. 7 Experimental Battery Regular V0 Gatling Gun.

The Martian forces are:Har’d’tak commanding

Har’d’tak’s Hellions (Num’da’s Raiders) Irregular V2, ½ Musket, ½ Bow armed
First Band Kas’trum Marines Regular V2S Rifled Musket


Har’d’tak looked down the narrow valley.  Loyalists in the Earther occupied village off the main canal had sent word that a column was on the move, undoubtedly to seek revenge for the massacre at the temple ruins. The prizes, both in loot and hostages were significant, but some of the tribe felt that they were not worth attracting the attention of the invader. The riders had long since passed through carrying with them the booty of rifles, loot and, it was said, a prisoner or two.

The decoy.

Har’d’tak’s job was to slow down any incursions by the red men. His band was split between those armed with bows and those with muskets.  Given the reports of the blundering nature of the Earthers, he put his bows behind a protective row of thorn tress felled for just this purpose. With any luck, the red men would stumble into the bows, allowing these short ranged weapons to have some effect on the battle.

The ambush.

He placed his musket armed troops along one of the ridges defining the valley. They were to hold in place and in cover until the Earthers were occupied with the bows and then sweep in from the flank.

The reserve.

On it’s way was platoon of Kas’trum Marines whether or not they would arrive in time to be useful was the question.


Cybbel looked down again at his printed orders. Yhey read in summary and decreasing order of importance:
  1. Locate and recover any breech loading weapons and if possible ammunition.
  2. Locate and recover any officers or gentlemen held by the enemy.
  3. Regardless of the outcomes of items 1 and 2, burn any buildings and confiscate any live-stock or portable goods. 
  4. Locate and recover any other imperial property such as uniforms, helmets, belting etc and liberate any enlisted men.
  5. (in a different hand that looked suspiciously like that of a certain senior NCO) Assess the utility of the attached Gatling Gun in field operations, compile a report of strengths and weaknesses, and include a list of recommendations in favour or against.

At the bottom inked in large letters was the admonition:

Under no circumstances are wells or other water sources to be interfered with!  

The army had its priorities one supposed but at least that last bit made some sort of sense.

Scouts out and into battle!
An odd array of thorns trees blocks blocks progress.
The glass beads mark the limits at which the Trucial Scouts will uncover the two ambush parties. 
The Scouts press forward – Alert to danger.

Back out of sight behind the ridge line

Concerned that the Scouts were getting too close, Har’d’tak pulled his men back off the ridge.

The Martian view

Looking up the valley as the red tide approaches.

Discovered!

The orange bead shows the limit of bow range.

The Redmen pull up behind the scouts

Skirmishers to the ridge!

The Trucial Scouts open fire!

One hit!

A quick note: In the Soldier’s Companion rules, the base number to hit is a 6 on a d6. This base number can be modified up or down by various factors – usually up. For hit numbers greater than 6, a 6 still counts as a hit but the defending player has a chance to “save” the hit by rolling under the difference.  However, saved hits still count towards the morale check. See below.

But it’s saved.

Open order skirmishers behind cover get a healthy defensive bonus.

The morale roll…

The bowmen hold.

The ambush team fires….

Only half of the figures count as firing because they are using muzzle loaders then factor in long range and nothing much happens.  Afghanis with jezzails these are not.

What’s that odd machine?  The Gatling deploys.

Fancy Footwork

All those years in the grammar school marching band finally pay off as the second rank pivots to face the new threat.

“Give me an L!”

Though not in the letter of the rules, what’s the point of having two rank regulars if you can’t do fancy marching about things with them?

Hellions Fire!

No hits on the red men.

One hit on the traitorous Scouts!

Easily saved

Gatling test script Item 2: Open fire at the enemy


Har’d’tak watched a small red coated figure as it did something at the side of the odd looking gun. little flashes of light flickered from it and for a moment the Hellions watched unconcerned. Then a sandstorm of bullets kicked up the sand up and down their position. Khaki clad figures could be seen  running between the gashants and the gun, bringing ammunition to feed this terrifying beast.

Two hits!

Doubled thanks to Yankee technological know how 

MGs double all hits. This didn’t help here and both were saved.

Morale Failure!

However as noted above, all four hits still modify the morale roll and the skirmishers run away in terror – but still intact.

Run Away!


Har’d’tak’s men squatted nervously on the other side of the ridge. They would not face this new terror for treasure or glory and wishing to live another day, they quietly withdrew.

The Scouts Make another ineffectual effort

Under less than withering fire, the bows continue to hold.

Scouts Withdraw!

Time for the regulars to have a go!

The Red Tide approaches!

Martinis Thunder!

Begging your pardon sir….

No hits?!

There seems to be something wrong with our bloody Martinis today

No hits again?!

The bows execute a tactical retreat

The Earthers advance

The bows keep running

Another shot

No hits?! What madness is this?

The Bows saunter away

Fer C___t’s sake – Hit something, anything – even the bl__dy dirt!

And the game ends as the last bowman walks calmly out of sight.


Cybbel looked down from his mount.
“So what was the problem Sergeant?”
The NCO held out a handful of shiny gold metal fragments.
“Old ammunition sir – the wound brass type case. It’s been in storage so long it’s starting to fall apart.  The men are cleaning their rifles now and I have the platoon NCOs taking stock of the drawn case ammunition and redistributing that. We should have enough for another engagement without haveing to draw on the old stuff”
“Thank you Sergeant, carry on.”

With things well in hand, Cybbel turned back to his poetry.
“When you lie bleeding on the red Martian Plain….”
No that wasn’t right…

In a simple mud hut, in a simple mud village, two dishevelled figures listened expectantly to the sounds of battle in the nearby valley. One sat listlessly, the other searched the ground behind him with his finger tips and having found a not quite blunt bit of rock, began sawing at the thongs that bound his wrists.  Help was coming.  


Muskets and tomahawks in the South Carolinas

Posted on August 7th, 2017 under , , , , , . Posted by

Somewhere in the South Carolinas

Read more »

Muskets and tomahawks in the South Carolinas

Posted on August 7th, 2017 under , , , , , . Posted by

Somewhere in the South Carolinas

Read more »

Brettevillette 1944

Posted on July 23rd, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another Chain of Command game, but this time we used the Big CoC rules, so we had two infantry platoons plus tank platoon per side.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z zasadami Chain of Command, jednak tym razem użyliśmy reguł do Big CoC, więc na stole pojawiły się po dwa plutony piechoty plus pluton czołgów na stronę.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie, Peter Mearns, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

GERMANY/NIEMCY
(Campbell Hardie):
1st SS Panzergrenadier Platoon + Marder II
Pz IV Platoon
(Peter Mears):
2nd SS Panzergrenadier Platoon + Pz IV
BRITISH/BRYTYJCZYCY:
(Angus Konstam)
Infantry Platoon + Vickers MMG + 6pdr gun
POLES/POLACY
(Bartek Żynda)
Motorised Infantry Platoon + Flamethrower + Vickers MMG
Sherman tank platoon

2. The game. Gra.

Angus prepared the historical scenario, however I changed the Scots for Poles (to fit it with my figures). We played the Attack & Defence Scenario with Allied as the defenders. In the patrol phase I played against Peter and managed to outmaneuvered him on the table, so we took good positions for our jump-off points. The game begins.
Angus przygotował scenariusz, jednak ja zamieniłem Szkotów na Polaków (by bardziej to pasowało do moich figurek). Zagraliśmy scenariusz Attack & Defence z Aliantami jako broniącymi się. Podczas fazy patroli zagrałem przeciw Peterowi i udało mi się go wymanewrować, co dało nam lepsze pozycje na jump-off punkty. Gra się rozpoczęła.

Germans started the game, however they can deploy their forces only on the quarter of the table, whereas our troops started on the half. Peter had only one jump off point, he can use and had to push his forces through that place. Just after that my Poles arrived on the table, they catch up Germans on the open field and easily massacred one of their squads. Peter took the lesson and hide his troops behind the hedges. We started shoot each other but I had two jump off points to use and soon my other units arrived on the table and I was able to shoot at him from two positions which closed his troops on the small square. Finally the tanks arrived. One Panzer IV for Peter and platoon of Shermans for myself. The tank fight begins, however despite of my fire advantage, I was not able to quickly destroy the German tank. Finally I killed his driver and produced so many shocks on his crew, that they abandoned the German tank, my tanks had no scratch at all. When I eliminated the German tank, my Shermans supported Infantry and Peter started to loose his morale points…
Niemcy rozpoczęli grę, jednak mogli wystawiać swoje oddziały tylko na ćwiartce stołu, gdzie nasze mogły być rozstawiane na połowie. Peter miał do dyspozycji jedynie jeden punkt jump-off i musiał wszystkie swoje oddziały wprowadzać właśnie przez ten punkt. Jak tylko moi Polacy zostali wprowadzeni na stół, złapali Niemców w otwartym polu i z łatwością zmasakrowali jedną z ich drużyn. Peter zrozumiał udzielona lekcję i schował resztę swoich oddziałów za żywopłotami. Rozpoczęliśmy wzajemny ostrzał jednak ja miałem do dyspozycji dwa jump-offy, mogłem go ostrzeliwać z dwóch miejsc i wkrótce zamknąłem jego oddziały w małym kwadracie. W końcu na pole bitwy przybyły czołgi. Jeden Panzer IV Petera i mój pluton Shermanów. Walka czołgów się rozpoczęła, jednak pomimo mojej przewagi ogniowej nie potrafiłem szybko zniszczyć niemieckiego czołgu. Ostatecznie udało mi się zabić jego kierowcę i zadać mu tyle szoków, że jego załoga porzuciła czołg, moje czołgi nie ucierpiały nawet rysy. Gdy udało mi się wyeliminować wrogi czołg moje maszyny wsparły moją piechotę co spowodowało, że Peter zaczął tracić punkty morale…
The game had its decisive point on the other side of the table, where Campbell’s Germans attacked Angus’s British. Campbell decided to made a frontal attack on British positions supported with his tanks. That Eastern front tactic was not very accurate among the Normandy hedges. British had good defending positions and simple decimated German troops. German tanks were destroyed either by 6pdr or by PIAT team. Finally Campbell in his style decided to ram the British gun, he managed to destroy the gun, but the German Infantry morale drop to 0 and Germans run away. that finished the game with British/Polish victory.
Gra rozstrzygnęła sie po drugiej strone stołu, gdzie Campbellowi Niemcy atakowali Angusowych Brytyjczyków. Campbell zdecydował się użyć frontalnego ataku na brytyjskie pozycje wspartego własnymi czołgami. Ta zdecydowanie taktyka z frontu wschodniego nie bardzo się sprawdziła w warunkach normandzkich żywopłotów. Brytyjczycy mieli  dobre pozycje obronne i po prostu dziesiątkowali niemieckich żołnierzy. Niemieckie czołgi zostały zniszczone albo przez sześciofuntówkę, albo przez PIATA. Ostatecznie Campbell zdecydował się na staranowanie brytyjskiego działa, udało mu się to, jednak morale jego piechoty spadło do zera i Niemcy uciekli z pola walki. Gra zakończyła się brytyjsko-polskim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/brettevillette-1944/
SESWC (Campbell):
to be updated
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686654524515

Brettevillette 1944

Posted on July 23rd, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another Chain of Command game, but this time we used the Big CoC rules, so we had two infantry platoons plus tank platoon per side.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z zasadami Chain of Command, jednak tym razem użyliśmy reguł do Big CoC, więc na stole pojawiły się po dwa plutony piechoty plus pluton czołgów na stronę.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie, Peter Mearns, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

GERMANY/NIEMCY
(Campbell Hardie):
1st SS Panzergrenadier Platoon + Marder II
Pz IV Platoon
(Peter Mears):
2nd SS Panzergrenadier Platoon + Pz IV
BRITISH/BRYTYJCZYCY:
(Angus Konstam)
Infantry Platoon + Vickers MMG + 6pdr gun
POLES/POLACY
(Bartek Żynda)
Motorised Infantry Platoon + Flamethrower + Vickers MMG
Sherman tank platoon

2. The game. Gra.

Angus prepared the historical scenario, however I changed the Scots for Poles (to fit it with my figures). We played the Attack & Defence Scenario with Allied as the defenders. In the patrol phase I played against Peter and managed to outmaneuvered him on the table, so we took good positions for our jump-off points. The game begins.
Angus przygotował scenariusz, jednak ja zamieniłem Szkotów na Polaków (by bardziej to pasowało do moich figurek). Zagraliśmy scenariusz Attack & Defence z Aliantami jako broniącymi się. Podczas fazy patroli zagrałem przeciw Peterowi i udało mi się go wymanewrować, co dało nam lepsze pozycje na jump-off punkty. Gra się rozpoczęła.

Germans started the game, however they can deploy their forces only on the quarter of the table, whereas our troops started on the half. Peter had only one jump off point, he can use and had to push his forces through that place. Just after that my Poles arrived on the table, they catch up Germans on the open field and easily massacred one of their squads. Peter took the lesson and hide his troops behind the hedges. We started shoot each other but I had two jump off points to use and soon my other units arrived on the table and I was able to shoot at him from two positions which closed his troops on the small square. Finally the tanks arrived. One Panzer IV for Peter and platoon of Shermans for myself. The tank fight begins, however despite of my fire advantage, I was not able to quickly destroy the German tank. Finally I killed his driver and produced so many shocks on his crew, that they abandoned the German tank, my tanks had no scratch at all. When I eliminated the German tank, my Shermans supported Infantry and Peter started to loose his morale points…
Niemcy rozpoczęli grę, jednak mogli wystawiać swoje oddziały tylko na ćwiartce stołu, gdzie nasze mogły być rozstawiane na połowie. Peter miał do dyspozycji jedynie jeden punkt jump-off i musiał wszystkie swoje oddziały wprowadzać właśnie przez ten punkt. Jak tylko moi Polacy zostali wprowadzeni na stół, złapali Niemców w otwartym polu i z łatwością zmasakrowali jedną z ich drużyn. Peter zrozumiał udzielona lekcję i schował resztę swoich oddziałów za żywopłotami. Rozpoczęliśmy wzajemny ostrzał jednak ja miałem do dyspozycji dwa jump-offy, mogłem go ostrzeliwać z dwóch miejsc i wkrótce zamknąłem jego oddziały w małym kwadracie. W końcu na pole bitwy przybyły czołgi. Jeden Panzer IV Petera i mój pluton Shermanów. Walka czołgów się rozpoczęła, jednak pomimo mojej przewagi ogniowej nie potrafiłem szybko zniszczyć niemieckiego czołgu. Ostatecznie udało mi się zabić jego kierowcę i zadać mu tyle szoków, że jego załoga porzuciła czołg, moje czołgi nie ucierpiały nawet rysy. Gdy udało mi się wyeliminować wrogi czołg moje maszyny wsparły moją piechotę co spowodowało, że Peter zaczął tracić punkty morale…
The game had its decisive point on the other side of the table, where Campbell’s Germans attacked Angus’s British. Campbell decided to made a frontal attack on British positions supported with his tanks. That Eastern front tactic was not very accurate among the Normandy hedges. British had good defending positions and simple decimated German troops. German tanks were destroyed either by 6pdr or by PIAT team. Finally Campbell in his style decided to ram the British gun, he managed to destroy the gun, but the German Infantry morale drop to 0 and Germans run away. that finished the game with British/Polish victory.
Gra rozstrzygnęła sie po drugiej strone stołu, gdzie Campbellowi Niemcy atakowali Angusowych Brytyjczyków. Campbell zdecydował się użyć frontalnego ataku na brytyjskie pozycje wspartego własnymi czołgami. Ta zdecydowanie taktyka z frontu wschodniego nie bardzo się sprawdziła w warunkach normandzkich żywopłotów. Brytyjczycy mieli  dobre pozycje obronne i po prostu dziesiątkowali niemieckich żołnierzy. Niemieckie czołgi zostały zniszczone albo przez sześciofuntówkę, albo przez PIATA. Ostatecznie Campbell zdecydował się na staranowanie brytyjskiego działa, udało mu się to, jednak morale jego piechoty spadło do zera i Niemcy uciekli z pola walki. Gra zakończyła się brytyjsko-polskim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/brettevillette-1944/
SESWC (Campbell):
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1413492295355406
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686654524515

Rorke’s Drift Update

Posted on July 21st, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Well it’s been a long time since I’ve posted anything directly to do with my own wargaming, and an even longer time since I posted about my 28mm Anglo-Zulu War project! Way back in 2011 Warlord Game’s brought out their fantastic

Read more ›

Stuck Truck Ruck

Posted on July 18th, 2017 under , , , , . Posted by

Two more games of TMWWBK’s, once again set in East Africa during the Great War, with the first scenario being very lopsided and over quickly, and the second lasting a bit longer and a very close finish.

The first game was already under way when I got to the Hall, A truck is stuck in the middle of the table and the two unit of British defenders have to wait for reinforcements to help them out as the enemy approaches.

Slowness of the reinforcements to move up (they entered on a random roll at start of a British turn.) and bad orientation of the MG defending the truck led to this being one sided. Massed fire power saw the truck defenders routed before they could be supported and the now out-numbered reinforcements stood no change of a successful counter-attack.

In the second scenario it’s the get off the table scenario again, as played in the first trial game. The scenario rules meant that the British could just sit there and blast away and not even attempt to get off the table as there’s no real risk of time running out – the slow MG movement, with the movement rate governing the length of game, granting them enough turns to do so.

The Germans launched their native contingent in a mad dash across the battle field, trying to make as much use of cover as possible. The British meanwhile move across to cover their baseline to prevent any enemy units getting off. This would have worked well but for some bad dice rolling from the British and good morale checks from the natives. This lead to two native units getting off the table edge. The third native unit wasn’t so lucky.

The German regulars decide to hang back. having no realistic way of getting off after getting badly shot up and losing a couple of leaders (for the first time in any of the games played). The game ends in a close German win 5-4 in points, with no British units off but a large portion of the German force destroyed.

The system does not seem to like equal forces meeting with the defenders having a large advantage in normal conditions. Maybe more terrain would have helped but you’ve still got the problem of the first to shoot having a big advantage, and when you have equal size forces it’s difficult to gain local superiority in numbers.

Next week is a prospective big battle with two 24pt forces on each side.

Stuck Truck Ruck

Posted on July 18th, 2017 under , , , , . Posted by

Two more games of TMWWBK’s, once again set in East Africa during the Great War, with the first scenario being very lopsided and over quickly, and the second lasting a bit longer and a very close finish.

The first game was already under way when I got to the Hall, A truck is stuck in the middle of the table and the two unit of British defenders have to wait for reinforcements to help them out as the enemy approaches.

Slowness of the reinforcements to move up (they entered on a random roll at start of a British turn.) and bad orientation of the MG defending the truck led to this being one sided. Massed fire power saw the truck defenders routed before they could be supported and the now out-numbered reinforcements stood no change of a successful counter-attack.

In the second scenario it’s the get off the table scenario again, as played in the first trial game. The scenario rules meant that the British could just sit there and blast away and not even attempt to get off the table as there’s no real risk of time running out – the slow MG movement, with the movement rate governing the length of game, granting them enough turns to do so.

The Germans launched their native contingent in a mad dash across the battle field, trying to make as much use of cover as possible. The British meanwhile move across to cover their baseline to prevent any enemy units getting off. This would have worked well but for some bad dice rolling from the British and good morale checks from the natives. This lead to two native units getting off the table edge. The third native unit wasn’t so lucky.

The German regulars decide to hang back. having no realistic way of getting off after getting badly shot up and losing a couple of leaders (for the first time in any of the games played). The game ends in a close German win 5-4 in points, with no British units off but a large portion of the German force destroyed.

The system does not seem to like equal forces meeting with the defenders having a large advantage in normal conditions. Maybe more terrain would have helped but you’ve still got the problem of the first to shoot having a big advantage, and when you have equal size forces it’s difficult to gain local superiority in numbers.

Next week is a prospective big battle with two 24pt forces on each side.

Star Trek Adventures The Roleplaying Game. Interview and Insights

Posted on July 15th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

  Captain on Bridge! As you where cadets! I recently had a the chance to chat with Sam Web of Mordiphius Entertainment about the exciting […]

Dismounted dragoons and mounted British legion

Posted on July 10th, 2017 under , , , . Posted by

Read more »

Dismounted dragoons and mounted British legion

Posted on July 10th, 2017 under , , , . Posted by

Read more »

The Battle of the Flower-Pot Men

Posted on July 7th, 2017 under , , , , , , . Posted by

“Flobba-dob!”Translated: “Have at you, sir!”I’m falling behind in my battle-reporting; this one took place at the club almost a month ago! It was the first outing of the new, improved 2nd Division against a polyglot European force of French, Poles, Swi…

The Battle of the Flower-Pot Men

Posted on July 7th, 2017 under , , , , , , . Posted by

“Flobba-dob!”Translated: “Have at you, sir!”I’m falling behind in my battle-reporting; this one took place at the club almost a month ago! It was the first outing of the new, improved 2nd Division against a polyglot European force of French, Poles, Swi…

Stuck in the Middle

Posted on July 5th, 2017 under , , , , . Posted by

Back to East Africa and another trial game of TMWWBK in the Great War. Set up by Dave M to test the artillery rules and to get a few more players involved.

A German led force is stuck between two British led groups ( Askari and Indian based respectively ). Naturally enough things didn’t quite go as planned.


The British-Askari force, lead by Matt, moved up the games sole artillery piece. The crew of which is then decimated by a single volley of German rifle fire. Another round of fire saw the gun completely crewless.

The British-Indian force uses successive rounds of fire to dislodge the German MG from it’s position, and to cover the approach of a unit into charge range of a damaged and pinned German unit.

In scenes reminiscent of the previous game the first close assault went against the attacker despite overwhelming advantages. The British change tact and just sends repeated shots into the now surrounded unit till it breaks.

So the link up occurs and the remaining German units are under attack from three sides. They manage to break a couple of the attacking squads as they close but there is just too many to repulse.

The Germans could have done with a couple of prepared positions rather than having to rely on just the rough terrain. And we never found out about the artillery, but from the book it seems the weapon is great just like Machine Guns.

Stuck in the Middle

Posted on July 5th, 2017 under , , , , . Posted by

Back to East Africa and another trial game of TMWWBK in the Great War. Set up by Dave M to test the artillery rules and to get a few more players involved.

A German led force is stuck between two British led groups ( Askari and Indian based respectively ). Naturally enough things didn’t quite go as planned.


The British-Askari force, lead by Matt, moved up the games sole artillery piece. The crew of which is then decimated by a single volley of German rifle fire. Another round of fire saw the gun completely crewless.

The British-Indian force uses successive rounds of fire to dislodge the German MG from it’s position, and to cover the approach of a unit into charge range of a damaged and pinned German unit.

In scenes reminiscent of the previous game the first close assault went against the attacker despite overwhelming advantages. The British change tact and just sends repeated shots into the now surrounded unit till it breaks.

So the link up occurs and the remaining German units are under attack from three sides. They manage to break a couple of the attacking squads as they close but there is just too many to repulse.

The Germans could have done with a couple of prepared positions rather than having to rely on just the rough terrain. And we never found out about the artillery, but from the book it seems the weapon is great just like Machine Guns.

Would be African Kings

Posted on June 27th, 2017 under , , , , . Posted by

A game of The Men Who Would Be Kings, but transplanted from it’s usual colonial period forward to East Africa during the Great War, an often forgotten about theatre of that war. Dave M supplied the rules and figures.

A scenario straight out of the book with two balanced forces, of British and German led troops, trying to make their way across the table and ‘Just Passing By’.


I didn’t play but watched the action from the side and tried to assist with the rules. I do own an ebook copy of the rules and was interested to see how things flowed and how the differences from it’s ‘Rampant’ rules siblings panned out.

Things didn’t start to well for the Germans, First coming under heavy rifle fire and then losing the first unit, the games sole cavalry force, after it charged an infantry unit and lost against the odds, ending up pinned in front of a number of rifle units.

The momentum changed to the Germans when fire from a native unit of Ruga Rugas caused the opposing Askari unit to rout straight off the table in it’s rally phase.

The British MG never really got a chance to show what it could do as it was too busy moving from position to position, blocked from firing by it’s own friendly units, and only once getting a partial field of fire.

In the mean time the German forces had found cover and were sending a constant stream of fire into the enemy, keeping them pinned down. IT does seem that once this cycle of constant pins is reached then it’s hard to break.

For this level of skirmish it seemed to work well and flowed quickly with few difficult calculations to make. The difference in pinning and morale rules from the Rampants did take some getting use to. It seems to be a capable set of World War One rules in it’s own right.

Apparently the next test game will include artillery, and possibly Armoured Cars if he can make the rules up for them.

Would be African Kings

Posted on June 27th, 2017 under , , , , . Posted by

A game of The Men Who Would Be Kings, but transplanted from it’s usual colonial period forward to East Africa during the Great War, an often forgotten about theatre of that war. Dave M supplied the rules and figures.

A scenario straight out of the book with two balanced forces, of British and German led troops, trying to make their way across the table and ‘Just Passing By’.


I didn’t play but watched the action from the side and tried to assist with the rules. I do own an ebook copy of the rules and was interested to see how things flowed and how the differences from it’s ‘Rampant’ rules siblings panned out.

Things didn’t start to well for the Germans, First coming under heavy rifle fire and then losing the first unit, the games sole cavalry force, after it charged an infantry unit and lost against the odds, ending up pinned in front of a number of rifle units.

The momentum changed to the Germans when fire from a native unit of Ruga Rugas caused the opposing Askari unit to rout straight off the table in it’s rally phase.

The British MG never really got a chance to show what it could do as it was too busy moving from position to position, blocked from firing by it’s own friendly units, and only once getting a partial field of fire.

In the mean time the German forces had found cover and were sending a constant stream of fire into the enemy, keeping them pinned down. IT does seem that once this cycle of constant pins is reached then it’s hard to break.

For this level of skirmish it seemed to work well and flowed quickly with few difficult calculations to make. The difference in pinning and morale rules from the Rampants did take some getting use to. It seems to be a capable set of World War One rules in it’s own right.

Apparently the next test game will include artillery, and possibly Armoured Cars if he can make the rules up for them.

Post Captain: HMS Sybille vs Forte (28.02.1799)

Posted on June 27th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another game using the Post Captain rules. Angus came up with historical scenario where British frigate HMS Sybille took by surprise French frigate Forte on 28th of February 1799 on the waters of Bay of Bengal.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z użyciem zasad Post Captain. Angus przygotował scenariusz historyczny, gdzie brytyjska fregata HMS Sybille zaskoczyła fregatę francuską Forte dnia 28 lutego 1799 na wodach Zatoki Bengalskiej.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

HMS Sybille (38 guns)
(Bill Gilchrist)
Forte (50 guns)
(Tim Watson, Bartek Żynda)

2. The game. Gra.

We started game with HMS Sybille chasing Forte. French ship was unprepared for battle and needed three turns to do it. Thanks to the good winds we managed to keep distance and when we were ready we turn back and moved against British ship. We passed and it and fired. British ship suffered significant rigging damages then I managed to turn back and fired from the other side. British ship catched the fire. I decided to repeat the maneuver, but then I was hit by deadly British carronades. It killed my captain and forced to moral test. I diced the worst score and our ship stroke her colors. For the bigger fun, Bill did not managed to stop the fire and British ship soon exploded. Battle finished with Royal Navy victory but with the better special effects than the original battle.

Zaczęliśmy grę z HMS Sybille ścigającą Forte. Francuski okręt był kompletnie nieprzygotowany do walki i potrzebował do tego trzech tur. Dzięki sprzyjąjącym wiatrom udało nam się utrzymać dystans i kiedy byliśmy już gotowi, zawróciliśmy i stanęliśmy do walki z brytyjskim okrętem. Minęliśmy się i oddaliśmy salwę. Olinowanie brytyjskiego okrętu mocno w tym starciu ucierpiało wtedy udało mi się wykonać zwrot i oddać salwę z drugiej burty. Brytyjski okręt zaczął się palić. Chciałem powtórzyć manewr, ale wtedy trafiła mnie salwa z karonad, która zabiła naszego kapitana i zmusiła do testu morale. Rzuciłem i otrzymałem najgorszy możliwy wynik i nasz okręt opuścił banderę. Dla większej zabawy Billowi nie udało się ugasić ognia i jego okręt skończył widowiskową eksplozją. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Royal Navy ale z lepszymi efektami specjalnymi niż to odbyło się w rzeczywistości.

3. Links. Linki.

Angus:
SESWC:
Flickr:

Post Captain: HMS Sybille vs Forte (28.02.1799)

Posted on June 27th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another game using the Post Captain rules. Angus came up with historical scenario where British frigate HMS Sybille took by surprise French frigate Forte on 28th of February 1799 on the waters of Bay of Bengal.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z użyciem zasad Post Captain. Angus przygotował scenariusz historyczny, gdzie brytyjska fregata HMS Sybille zaskoczyła fregatę francuską Forte dnia 28 lutego 1799 na wodach Zatoki Bengalskiej.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

HMS Sybille (38 guns)
(Bill Gilchrist)
Forte (50 guns)
(Tim Watson, Bartek Żynda)

2. The game. Gra.

We started game with HMS Sybille chasing Forte. French ship was unprepared for battle and needed three turns to do it. Thanks to the good winds we managed to keep distance and when we were ready we turn back and moved against British ship. We passed and it and fired. British ship suffered significant rigging damages then I managed to turn back and fired from the other side. British ship catched the fire. I decided to repeat the maneuver, but then I was hit by deadly British carronades. It killed my captain and forced to moral test. I diced the worst score and our ship stroke her colors. For the bigger fun, Bill did not managed to stop the fire and British ship soon exploded. Battle finished with Royal Navy victory but with the better special effects than the original battle.

Zaczęliśmy grę z HMS Sybille ścigającą Forte. Francuski okręt był kompletnie nieprzygotowany do walki i potrzebował do tego trzech tur. Dzięki sprzyjąjącym wiatrom udało nam się utrzymać dystans i kiedy byliśmy już gotowi, zawróciliśmy i stanęliśmy do walki z brytyjskim okrętem. Minęliśmy się i oddaliśmy salwę. Olinowanie brytyjskiego okrętu mocno w tym starciu ucierpiało wtedy udało mi się wykonać zwrot i oddać salwę z drugiej burty. Brytyjski okręt zaczął się palić. Chciałem powtórzyć manewr, ale wtedy trafiła mnie salwa z karonad, która zabiła naszego kapitana i zmusiła do testu morale. Rzuciłem i otrzymałem najgorszy możliwy wynik i nasz okręt opuścił banderę. Dla większej zabawy Billowi nie udało się ugasić ognia i jego okręt skończył widowiskową eksplozją. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Royal Navy ale z lepszymi efektami specjalnymi niż to odbyło się w rzeczywistości.

3. Links. Linki.

Angus:
SESWC:
Flickr: