Posts Tagged ‘British’

Desert War, 1942. Wojna na pustyni, 1942.

Posted on January 18th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Welcome in new, 2017 year! It took me some time to publish first post in this year, but things at work get little complicated and instead of gaming I had to solve some things. Now everything is as it should be, so back to hobby. Since my last post I had pleasure having 2 games. The first was played in first Thursday in the club and it was game involved 10 players and 2 tables. The idea was to get familiar with Deluxe version of Battleground Panzergrenadier. It was ages ago, when I had the last game with that rules and it was great opportunity, to get them refreshed. For those who asking what are the differences between those two sets, I would said, that not big. At least I did not find any particular. However you need to remember that I did not played those rules for a long time and could be completely wrong…
Witam w nowym, 2017 roku! Zajęło mi to trochę czasu, be w końcu opublikować pierwszego posta w tym roku, ale kilka rzeczy skomplikowało mi się w pracy i zamiast sobie grać, musiałem tam wszystko sobie poukładać. Teraz wszystko wróciło już do normy, więc można wrócić do hobby. Od czasu opublikowania mojego ostatniego postu, udało mi się rozegrać dwie gry. Pierwsza z nich została rozegrana w pierwszy czwartek tego roku i wzięło w niej udział 10 graczy na dwóch stołach. Pomysłem na ta grę było wydanie wersji deluxe zasad Battleground Panzergrenadier. Minęły już wieki, od kąd miałem styczność z tymi zasadami i była to doskonała okazja, by je sobie odświeżyć. Dla tych co będą pytać o różnice, pomiędzy tymi dwoma wersjami, to mogę jedynie powiedzieć, że nie są one zbyt duże, przynajmniej ja takich nie zauważyłem. Jednak należy przy tym pamiętać, że mój ostatni kontakt z nimi był wieki temu i mogę się tu bardzo mylić…
SCENARIO/SCENARIUSZ: Sandy Gillespie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gillespie
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Scotty
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Sandy Gillespie and others

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Neil, Angus Konstam, Jack Glanville, Bartek Żynda)
HQ
4 x Infantry Company
4 x 2pdr guns
Matilda II tanks sqdr. (3 tanks)
A10 tanks sqdr. (3 tanks)
4 x Cruiser tanks sqdr. (3 tanks each)
2 x airstrikes
3 x indirect artillery 
GERMANS/NIEMCY
(Jim, Derek Hodge, Campbell Hardie)
HQ
2 x Infantry Company in Trucks
1st Tank Battalion (HQ: Pz I; 2 x (3 x Pz II) Sqdr.; 1 (3 x Pz III) Sqdr.)
2nd Tank Battalion (HQ: Pz I; 2 x (3 x Pz II) Sqdr.; 1 (3 x Pz IV) Sqdr.)
2 x airstrikes
3 x indirect artillery
ITALIANS/WŁOSI
HQ
3 x Infantry Company
1 x M11/39 tank sqdr. (3 tanks)
2 x M13/40 tank sqdr. (3 tanks each)

2. The game. Gra.

Before the game, Sandy made a pregame selection. Everyone of us had to draw a card with his forces. I got the British Infantry Company. As I said before the game was played on two tables. One of them, the coastal was made by Scotty and looks absolutely amazing. You can check it on some pictures below.  On that table we send Angus and Jack, who had to fight against Italians. Me and Neil (CinC) had to face Germans on desert table. Both sides had some support of Air Forces and Artillery, which could be send to the one of the tables at any point of the game. British on both tables started game in prepared positions.
Przed grą Sandy przeprowadził losowanie. Każdy z nas musiał wylosować kartę z podległymi mu jednostkami. Mi przypadła brytyjska kompania piechoty. Tak jak to powiedziałem we wstępie, gra była podzielona na dwa stoły. Jeden z nich to dzieło Scotta i przedstawia wybrzeże z zamkiem, całość wygląda niesamowicie. Możecie sami go obejrzeć na poniższych zdjęciach. Na tamten stół wysłaliśmy Angusa i Jack’a, którzy musieli walczyć przeciw Włochom. Ja i Neil (nasz głównodowodzący) mieliśmy za zadanie powstrzymać Niemców na pustynnym stole. Obie strony miały wsparcie lotnicze i artylerii, które mogli wezwać w dowolnej dla nich chwili. Na obu stołach Brytyjczycy zaczęli grę w przygotowanych pozycjach obronnych.
On the coastal table the British had some hard moments against Italians, who this time were tough opponent. Finally both sides took half of the table and finished with a draw. More detailed relation from that table, you can find on Angus’s blog:
Na nadmorskim stole Brytyjczycy mieli ciężkie chwile z Włochami, którzy okazali się bardzo twardym przeciwnikiem. Ostatecznie obie strony zajęły po połowie stołu i gra zakończyła się remisem. Bardziej szczegółowy opis starcia znajdziecie na blogu Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/mersa-brega-1941/
On our table the situation was much more difficult. I started game on the forward position with the task of defending the hill. Germans strike with a fury and very quickly forced my forces to hide behind the hill. Then their tanks get surprised first by our 2pdrs and then by our Matilda tanks. We got support of RAF and soon the field was full of wrecks of German tanks. However despite our efforts, some of the German tanks managed to break through our defences. However the gap wasn’t big and the British forces managed to survive till the end of the game.  That game also finished with a draw as the whole game. Good game for a good start of the year!
Na naszym stole sytuacja była zdecydowanie trudniejsza. Grę zacząłem na wysuniętej pozycji na wzgórzu, którego miałem bronić.  Niemcy uderzyli z furią i wkrótce moje oddziały musiały skryć się za wzgórzem. Wtedy ich czołgi zostały zaskoczone, wpierw przez nasze dwufuntówki  a później przez nasze Matyldy. Udało nam się też uzyskać wsparcie RAFu i wkrótce nasze pole walki usiane było wrakami niemieckich czołgów. Jednak pomimo naszych wysiłków część niemieckich czołgów przedarła się przez nasza obronę, jednak wyrwa nie była zbyt duża i Brytyjczykom udało się dotrwać do końca gry. Na tym stole również doszło więc do remisu i cała gra zakończyłą się takim wynikiem. To była dobra gra na dobry początek roku!

3. Some other links. Kilka innych linków.

SESWC(Campbell):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1225641197473851&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157679310755665

Heavier

Posted on January 17th, 2017 under , , , , , . Posted by

One of the things I dislike about the new plastic 15mm kits from Battlefront is the lack of weight the models have compared to older metal kits and even the resin ones have. With my recent addition of Team Yankee British Scorpion and Scimitar tanks I started to think about I could make them heavier. … Continue reading “Heavier”

15mm British Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – Team Tankee

Posted on January 12th, 2017 under , , , , . Posted by

For Christmas I was kindly given not only the Team Yankee Iron Maiden book I also got a box of the newly released 15mm British Scorpion or Scimitar Troop. The British Army Of the Rhine had three tracked reconnaissance regiments. The recce troops of the first two were equipped entirely with Scimitar reconnaissance vehicles, while … Continue reading “15mm British Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – Team Tankee”

Upgrade your Bolt Action

Posted on January 8th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

It’s time to re-arm the British front-line with top of the line weaponry, starting with the Tesla Cannon for the Cromwell.   View in Store The power of the Tesla Cannon is something not to trifle with, but must be used to stop the abominations coming from the German lines. The Tesla Cannon pulsates powerful … Continue reading Upgrade your Bolt Action

Pardon my French, British vs French, Napoleonics, Black Powder rules

Posted on December 30th, 2016 under , , , , , , . Posted by


“One does not simply walk into Mordor Portugal” Sean Bean, Sharpe’s Rifles.

Below, we have an 8 foot by 6 foot table, with new cloth gaming mats from http://cigarboxbattlestore.bigcartel.com/, for a rousing game of Napoleonics.   My French with foreign allies vs Scott’s British.  We have been using Warlord Games‘ Black Powder rule set (written by a bunch of ex-GW guys) an unlike almost every other block-unit game I have ever played,  the mobility is HUGE in Black Powder, so we are starting with nothing on the board, except each unit touching the board edge, if they rolled a 4+ to deploy.  If you click the below picture you will see I only got 4 units out of 11 while he got 9 out of 11!  He also rolled to get first turn….

Read more »

Bolt Action – Review: Warlord Games Plastic Mark V Sherman

Posted on December 21st, 2016 under , , , , . Posted by

I recently decided I needed some armour support for my Canadian Kangaroo army list and what better way to do that then to add in a Sherman? As a fan of plastic kits, I knew I had to try out the Warlord Games Sherman V and I recently picked one up as a prize from the All Over October event I attended in Melbourne. The Sherman V is also known as the Sherman M4A4 and is the lend-lease version of the Sherman used by Great Britain.

Read more »

British get more armour.

Posted on December 19th, 2016 under , , , . Posted by

 I have always wondered why Allied tank designs were so different to the Germans and Russians who seemed to understand tank warfare better, although I suppose they both had years to work it out correctly on the battlefield while we were stuck with…

(sitrep) Maurice at the Snappswine

Posted on December 19th, 2016 under , , , , , . Posted by

Stirrups in
(Dragoons prepare to charge)

Read more »

Tashkent 1920. Taszkient 1920.

Posted on December 15th, 2016 under , , , , , , , , , , , . Posted by

End of the year s always full of crazy games, so it wasn’t different last Thursday. 8 players met for Back and Beyond game with  Set An East Ablaze rules. It was very big and chaotic, but also very fun game. 
Koniec roku obfituje w szalone gry, więc nie było inaczej w ostatni czwartek. Ośmiu graczy spotkało się przy grze Back and Beyond z zasadami Set An East Ablaze. Była to bardzo duża, chaotyczna ale również bardzo zabawna gra.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC

1. Forces. Siły.

BOLSHEVIKS/BOLSZEWICY
Two teams one commanded by Peter and  Angus (I did not managed to made picture of his troops). All figures supplied by Angus and Peter.
Dwa oddziały dowodzone przez Petera i Angusa (nie zrobiłem zdjęcia jego oddziału). Wszystkie figurki pochodzą z kolekcji Angusa i Petera.
WHITE RUSSIANS/BIALI ROSJANIE
Team commanded by Dougie Trail. Figures supplied by Angus.
Oddział dowodzony przez Dougiego Traila. Figurki pochodzą z kolekcji Angusa.
BRITISH/BRYTYJCZYCY
Team commanded and supplied by Donald Adamson.
Oddział dowodzony przez Donalda Adamsona. Figurki z jego kolekcji.
LITHUANIANS/LITWINI
Team commanded and supplied by Jack Glanville.
Oddział dowodzony przez Jack’a Glanville. Figurki z jego kolekcji.
CHINESE/CHIŃCZYCY
Team commanded and supplied by Kenn Clark.
Oddział dowodzony przez Kenna Clarka. Figurki z jego kolekcji.
BUKHARANS/BUCHAROWIE
Team commanded by Michael Schneider. Figures supplied by Campbell Hardie.
Oddział dowodzony przez Michaela Schneidera. Figurki z kolekcji Campbella Hardiego.
POLES/POLACY
Team commanded and supplied by myself.
Oddział z mojej kolekcji i przeze mnie dowodzony.

2. The game. Gra.

It was great game. Angus made a fantastic write up of it, so you are very welcome to check it on his blog (link is below this report). I can give you some key points of it. First was taking the palace by Bukharan and after that hard fight between Chinese, Bukharans and Bolsheviks over that building. The second was agreement between Poles, White Russians, British and Lithuanians against Bolsheviks (especially against those commanded by Angus…). Third was the fight between Brits supported by my tank against angry locals. Forth was mad ram of bolshevik tank by Russian train and finally fifth dogfight between my and bolshevik plane (my plane won again!). Angus is little wrong in his report about the final order of the game. Game was won by Jack, who collected 77 points, I was second (72 points, but I was the only one who did not lost any figure) and then Ken with his Chinese.
To była naprawdę świetna gra. Angus stworzył naprawde fantastyczny raport z tej rozgrywki i wszystkich zapraszam do zapoznania się z nim na jego blogu (link znajdziecie poniżej). Ja dam Wam tylko kluczowe momenty rozgrywki. Pierwszy to zajęcie pałacu przez Bucharan i późniejsza walka o niego pomiędzy Chińczykami, Bucharanami i Bolszewikami. Drugi to porozumienie pomiędzy Polakami, Białymi Rosjanami, Brytyjczykami i Litwinami przeciw Bolszewikom (a szczególnie tym dowodzonym przez Angusa…). Trzecim była walka Brytyjczyków, wspartych moim czołgiem przeciw wkurzonym tubylcom. Czwarty było staranowanie bolszewickiego czołgu przez rosyjski pociąg i piąty to walka powietrzna pomiędzy moim i bolszewickim samolotem (mój samolot znowu wygrał!). Angus w swojej relacji trochę się myli, jeżeli chodzi o końcową kolejność gry. Wygrał Jack, który zdobył 77 punktów, drugi byłem ja z 72 punktami, jednak jako jedyny nie straciłem w całej grze nawet jednej figurki i dopiero wtedy Ken i jego Chińczycy.

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/trouble-in-tashkent-1920/
Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1189355501102421&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157673934705984

Bolt Action – Painting BEF and Tartan

Posted on December 15th, 2016 under , , , . Posted by

My latest project is to create an all metal British Expeditionary Force (BEF). Whilst I have predominately used Warlord Games miniatures (which are excellent) I jumped with excitement when I saw Pulp Figures come out with a range for Highlanders. There are three separate packs being offered, Infantry Rifles, Command and Special Weapons, all wearing early war attire with kilts which is perfect for my BEF. While many of you out there might be put off painting tartan, I will hopefully show you an easy way to get them to a simple but effective standard so that you too can include them in your force. I will talk more about the composition of my force in a later article and leave this one just for the painting.

Read more »

Lets play maurice

Posted on December 12th, 2016 under , , , , , . Posted by

American Brigade blocks the road

Read more »

The War just got Weird

Posted on December 9th, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

At the weekend I received my two new starters for Konflickt ’47 and after spending the whole night trying to remember how to spell the title of the game, I am now starting to get round to reading through the rules and looking at getting some building work done this weekend. March 1947. Europe is gradually emerging … Continue reading The War just got Weird

Konflick ’47: BRITISH ARMOURED INFANTRY SECTION

Posted on December 7th, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

Coming soon for the British of Konflikt ’47 View in Store As most nations began adopting heavily-armoured infantry, the British took a more extreme view. With automatons providing close fire support to the infantry, it was decided that any armoured troops should be capable of providing a punch beyond that of current infantry. Therefore the … Continue reading Konflick ’47: BRITISH ARMOURED INFANTRY SECTION

Two rivers in Spain 1811. Dwie rzeki w Hiszpanii 1811.

Posted on December 6th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had Napoleonic game with a Over the Hills rules. This time Angus used the scenario written by Stuart Asquith called ‘Seizing the Initiative’. In our game British forces to win the game had to crossed two rivers and create the bridgehead beyond them. The Wurttembergers had to prevent that.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną napoleońską grę z zasadami Over the Hills. Tym razem Angus użył scenariusza napisanego przez Stuarta Asquitha, zatytułowanego “Seizing the Initiative”. W naszej grze Brytyjczycy by wygrać musieli przekroczyć dwie rzeki i utworzyć przyczółek za drugą z nich. Wirtembergowie musieli temu zapobiec.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Stuart Asquith
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.

Both sides started game with small initial forces and then on turn 3rd (British), 5th,  7th (both) and 9th (Wurttembergers) get some randomly selected reinforcements.
Obie strony zaczęły grę z małymi siłami początkowymi i wtedy podczas tury trzeciej (Brytyjczycy), piątej, siódmej (obie strony) oraz dziewiątej (Wirtembergowie) otrzymały losowo wybrane uzupełnienia.
BRITISH and PORTUGUESE/BRYTYJCZYCY i PORTUGALCZYCY
(Donald Adamson, Peter)

Initial:
Gen. Brig. Adamson
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment
1 Gun Battery

3rd turn:
1 Cavalry Regiment
2 Infantry Battalions

5th turn:
Col. Ronaldo
2 Infantry Battalions (Portuguese)
1 Gun Battery (Portuguese)

7th turn:
Maj. Gen. Hill
2 Infantry Battalions
Lusatian Legion (Portuguese)
WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Cambell Hardie, Bartek Żynda)
Initial:
Village A:
1 Jaeger Battalion

Village B:
Col. von Hoffmann
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment

turn 5th:
Maj. Gen. Flugelhorn
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

turn 7th:
Col. von Schneider
2 Infantry Battalions
1 Gun Battery

turn 9th:
Col. von Pohl
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

2. The game. Gra.

To win a game we had to push the British beyond the first river. I found it very difficult, so our option was to play to draw a game. For that instance we had to prevent British against crossing the second river. That looks very easy, however we had to distracted our opponent with something. As you noticed the British forces had a huge advantage over our troops till turn 5th and if we could kept them busy till that time, the draw was very possible.
By wygrać grę musielibyśmy zepchnąć Brytyjczyków za pierwszą z rzek. Było to bardzo trudne zadanie, więc nasza opcją pozostało granie na remis. By tego dokonać musieliśmy powstrzymać Brytyjczyków by nie przekroczyli drugiej rzeki. Wydawało się to łatwe, jednak musieliśmy czymś odciągnąć uwagę naszego przeciwnika. Jak zauważyliście, do tury piątej, Brytyjczycy mieli zdecydowaną przewagę i trzeba było ich czymś zająć do tego czasu, by remis był wogóle możliwy.
As we predicted, the British forces put all their efforts against our Jeagers in first village. Against them they used all Infantry battalions and did not pushed them forward. During that time we were able to secure only one crossing over the second river. However they push forward their cavalry. Against them we send our horses and unexpectedly for us, our cavalry won the first combat. Then our brave horses has been attacked from the front and the flank and finally get destroyed. The way over the second bridge was open…
Tak jak przewidzieliśmy główny nacisk sił brytyjskich poszedł przeciw naszym Jegrom w pierwszej z wiosek. Przeciw nim użyli oni całej swojej piechoty zamiast rzucić je do przodu. W tym czasie mogliśmy ubezpieczyć jedynie jedną z przepraw przez druga rzekę. Jednakże do przodu rzucili swoją kawalerię. Przeciw niej rzuciliśmy naszą konnicę i niespodziewanie dla nas, nasza kawaleria wygrała pierwszą walkę. Wtedy nasi kawalerzyści zostali zaszarżowani od przodu i z flanki i zostali zniszczeni. Droga przez drugi most stała otworem…

Not really, because, the fight against our cavalry took them a lot of time and we were able to bring our reinforcements. They secured the second crossing. British tried to attack our cavalry on the bridge, but I withdraw them, then replaced them with infantry battalion and created the emergency square. British mighty Dragoons had to withdraw. As the last act of the game, was the British attack on the first village which they were driven back by brave Jeagers. The whole game finished with a draw!
Niekoniecznie, ponieważ walka przeciw naszej kawalerii zajęła im dość dużo czasu i udało nam się ściągnąć posiłki. Zabezpieczyli oni druga przeprawę. Brytyjczycy spróbowali zaatakować naszą kawalerię, ale w porę ją wycofałem i w jej miejsce ustawiłem batalion piechoty, który utworzył czworobok. Wspaniali brytyjscy dragoni musieli się wycofać. Ostatnim aktem gry był atak Brytyjczyków na pierwszą wioskę z której zostali odepchnięci przez dzielnych Jegrów, cała gra zakończyła się więc remisem!
© Angus Konstam
© Angus Konstam

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/las-dos-eques-1811/
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1180324378672200&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157677407514176

PBI WW2 game.

Posted on December 4th, 2016 under , , , , . Posted by

Now then,I have just met up with mate Al, who kindly put on a game of Poor Bloody Infantry in his cool gaming shed. I have never played PBI before, so wasnt sure what to expect, I was pleasantly surprised.The game plays really smoothly,(although we mis…

Bolt Action – Review: Warlord Games LVT Buffalo

Posted on November 29th, 2016 under , , , , . Posted by

The Landing Vehicle Tracked (LVT) is a beast and I love it. It is among one of the largest vehicles you will see on the table and is a real centerpiece for an army. Today I will review the LVT Buffalo from Warlord Games and discuss it in game. I will only be speaking about the use of the LVT with Commonwealth forces this time, as the entry differs slightly from those available to the US.

Read more »

British Army Starter Set

Posted on November 21st, 2016 under , , , , , , , , , , . Posted by

The new Konflikt ’47 British Starter Set is just bursting at the seems with new Automated infantry and special weapons! Pre-Order in Store March 1947. Europe is gradually emerging from it’s most severe winter in living memory. Dug in through the winter, British and Commonwealth troops prepare to begin the last push into Germany. Setbacks the … Continue reading British Army Starter Set

Newark 1776.

Posted on November 17th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Our AWI campaign is still in progress. This time my commander got in trap. Gen. Howe with three line battalions get surrounded in town of Newark. He had to face sixteen Continental battalions. Jack, who acting as Gen. Washington used all his cards against my small forces. He had ‘Delayed Enemy’ (I was not allowed me to call for any reinforcements), ‘Surprise Attack’ (which gave the Americans possibility to attack me from any point of the table) and ‘Forced March’ (it gave Americans possibility of starting game within 12” off my troops). That lead to the battle. It looked like my forces were doomed, however it was small chance that it could be the key to our future victory…
Nasza kampania wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych ciągle trwa. Tym razem mój dowódca wpadł w zasadzkę. Gen. Howe wraz z trzema batalionami został okrążony w miasteczku Newark przez szesnaście batalionów kontynentalnych. Jack, który wcielił się w gen. Waszyngtona użył wszystkich swoich kart przeciw moim małym siłom. Użył karty ‘Delayed Enemy’ (nie mogłem wezwać żadnych posiłków), ‘Surprise Attack’ (Amerykanie mogli zaatakować z dowolnego punktu na stole) oraz ‘Forced March’ (Amerykanie mogli zacząć grę, będąc rozstaweni 12 cali od moich oddziałów). Tak doszło do bitwy. Wyglądało, że moje siły są z góry skazane na porażkę, jednak był cień szansy, że mogła być ta bitwa również kluczem do naszego zwycięstwa…
SCENARIO/SCENARIUSZ: Campaign game.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bill Gilchrist, Jack Glanville

1. Forces. Siły

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda)
Gen. Howe
Gen. Johnson
3 Infantry Battalions
AMERICANS/AMERYKANIE
(Jack Glanville, Bill Gilchrist, Michael Charge, Campbell Hardie)
Gen. Washngton
1 Continental Battalion

Gen. Beall
4 Continental Battalions

Gen. Heath
3 Continental Battalions

Gen. Sullivan
1 Continental Battalion

Col. Glover
1 Continental Battalion
2 Guns

Gen. Wadsworth
3 Continetal Battalions

Gen. Clinton
3 Continental Battalions

2. The Game. Gra.

The ‘Surprising Attack’ card did it job. I was completely surprised by that. I was left with only one way away from the town. I could move only east, however I failed to move and soon Bill with his forces closed the only way out. All my plans failed. Now I was surrounded.  I was offered terms, but I refused. I decided to fight to the last soldier. Gen. Howe took one battalion and charged surprised Americans. However there was too many of them, so soon my battalion get destroyed and Gen. Howe get killed. Rest of my battalions fought bravely, but they were destroyed as well. The game was over… Howe will be avenged!
Karta ‘Surprising Attack’ zadziała znakomicie, powodując całkowite moje zaskoczenie. Pozostała mi jedyna droga ucieczki na wschód. Jednak gdy próbowałem tego dokonać, nie zdałem testu i wkrótce Bill z jego oddziałami zatarasował mi jedyna drogę ucieczki. Wszystkie moje plany zawiodły. Byłem okrążony. Zaoferowano mi warunki kapitulacji, które odrzuciłem. Postanowiłem bronić się do ostatniego żołnierza. Gen. Howe poprowadził do szarży jeden ze swoich batalionów na zaskoczonych Amerykanów. Jednak było ich zbyt wielu i wkrótce mój batalion został zniszczony a Gen. Howe zabity. Reszta moich oddziałów dzielnie broniła się w mieście, jednak również została zniszczona. Gra się zakończyła… Howe zostanie pomszczony!

3. Links. Linki.

Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/11/battle-of-newark.html
Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/11/howe-could-ye-ever-let-that-happen.html
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1158037994234172&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157676622536136
Now my blog will get quiet for some time. I am not able to participate in today’s game and next Thursday will be our club’s AGM. So next game relation will be posted at the end of November or on beginning of December.
Teraz zapanuje na moim blogu chwilowa cisza. Nie jestem w stanie uczestniczyć w dzisiejszej grze a za tydzień nasz klub ma doroczne spotkanie organizacyjne. Następna relacja z gry ukaże się więc pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Team Yankee British vs Soviet Dust-Up

Posted on November 16th, 2016 under , , , . Posted by

The first test of my new British Team Yankee forces against the Soviet menace was a blood bath. My force consisted of 3 formations and 14 platoons! This wacky force had 7 Chieftains, Swingfire, Mech Platoons, Mortar platoon, Scimitars, Scorpions, Milans all over the place. The Soviets had two large BMP companies, T-72s, Artillery, ZSU, and Recon BMPs.

The Brits held off the Tanks and deployed all the Mech, Mortar, Milan, and Guided Weapons platoon in the defense. The Soviets kept a BMP/ Mech Company, Arty and T-72s in defense. Their attacking force was Recon, ZSU, and a BMP mech company. Neither side took air I think both of use realize its so easily counted by much cheaper AAA vehicles and missiles.

This is the British Objective marker burnt out house.

Read more »

Bolt Action Painting Guides

Posted on November 10th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Browsing the warlord website I came across these free painting guides for all the main forces. British, US, German, Japanese, French, Italian and early German, means that the spread of forces is all most complete, and with these free to download it would be a good time to hammer the works printer and make yourself … Continue reading Bolt Action Painting Guides

Bolt Action – Mission Debrief: Michigan Grand Tournament

Posted on November 8th, 2016 under , , , . Posted by

By Seamus

Recently, several members of the Chicago Bolt Action group made a little trek to an event run by our friends in the Michigan Bolt Action Group. Despite grossly early mornings, time zone differences, and biblical rains, we made it and had a great time over the two one-day events! The Michigan Grand Tournament was special for me because it was the first games out with my newly painted Royal Marine Commandos.

I’d modeled my Commandos around No. 10 Inter-Allied Commando, a unit consisting of displaced men from many of the conquered countries of Europe in 1940. There were Poles, Belgians, Dutch, Norwegians, French, and even some displaced Austrians and Germans!

Read more »

Chioggia 1905.

Posted on November 3rd, 2016 under , , , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another naval game. Few weeks ago Angus bring to the club his collection of 1/1000 Pre-Dreadnoughts for the game with Bill. Bill was unable to come to club that night, so the game was postponed (I also had different game that night). In the same evening I asked Angus, to bring that ships again and that happened last week. For the game we used Perfidious Albion rules some time ago invented in our club by Colin Jack and Bill Gilchrist.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną morską grę. Kilka tygodni temu Angus przyniósł swoją kolekcję przeddrednotów w skali 1/1000 by rozegrać grę z Billem. Bill jednak w tamten wieczór nie mógł przyjść do klubu i gra została przesunięta w czasie (tamtego wieczoru ja również miałem inną grę). Tego samego wieczora poprosiłem Angusa, by przyniósł te okręty jeszcze raz i to stało się w zeszłym tygodniu. Do gry użyliśmy zasad Perfidious Albion, wymyślone w naszym klubie jakiś czas temu, przez Colina Jack’a i Billa Gilchrista.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY:Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.

TRIPLE ALLIANCE/TRÓJPRZYMIERZE
Austro-Hungarian and Italian Squadron/Eskadra austro-węgiersko i włoska.
(Campbell Hardie)
REGINA MARGHERITA
SMS ERZHERZOG KARL
SMS HAPSBURG
German Squadron/ Eskadra niemiecka.
(Michael Schneider)
SMS KAISER FREDRICH III
SMS KAISER WILHELM DER GROSSE
SMS DEUTSCHLAND
TRIPLE ENTENTE/TRÓJPOROZUMIENIE
British Squadron/ Eskadra brytyjska.
(Angus Konstam)
HMS FORMIDABLE
HMS LORD NELSON
Russian Squadron/ Eskadra rosyjska.
(Bill Gilchrist)
PANTELIMON
TSESSAREVITCH
French Squadron/Eskadra francuska.
(Bartek Żynda)
REPUBLIQUE
CHARLES MARTEL

2. The game. Gra.

For background of that battle and ships check Angus’s blog (link at the bottom of my relation). Our game since the beginning divided into two different clashes. First Austro-Hungarian-Italian against Russians and British and the second Germans against French. In our naval games when Campbell had ships under command, his main tactic is to ram enemy ships despite period. This time it wasn’t very wise as that rules do not tolerate that way of fighting. Soon Russians and British put the letter T over Campbell’s squadron. That leads to the first disaster. The leading ship Regina Margherita was hit several times and finally one of the hit penetrated the powder magazine. Campbell had option of flooding the magazine or take the damage test, he failed and soon Italian ship exploded. That not finished his problems. Soon after the same fate get the second in the line SMS Erzherzog Karl. Michael tried to save Campbell and send him SMS Deutschland, but Campbell’s troubles continued and soon the last Austrian ship exploded. Finally Campbell decided to withdraw last German ship of the battlefield. As his last desperate action, he tried to torpedoed British ships, but this time his attack completely failed.
Po historię bitwy i powstania modeli użytych w grze zapraszam na blog Angusa (link na dole relacji). Nasza gra od początku podzieliła się na dwa osobne starcia. Pierwsze pomiędzy Austro-Węgrami i Włochami a Brytyjczykami i Rosjanami oraz na drugi francusko-niemiecki. W naszych morskich grach Campbell zazwyczaj, bez względu na okres stara się doprowadzić do taranowania. Tym razem było nie inaczej, jednak te zasady nie tolerują takiej taktyki. Wkrótce Rosjanom i Brytyjczykom udało się postawić kreskę nad literą T nad eskadrą Campbella. To doprowadziło do szeregu tragedii. Prowadzący okręt Regina Margherita została trafiona kilka razy i jeden z pocisków trafił w magazyny prochowe. Campbell miał możliwość zatopienia magazynów, lub zrobić test zniszczenia, którego nie zdał i wkrótce włoski okręt eksplodował. Wkrótce ten sam los spotkał drugi okręt w linii SMS Erzherzog Karl. Michael próbował pomóc Campbellowi i wysłał mu SMS Deutschland, jednak Campbell był cały czas w opałach i wkrótce ostatni okręt austriacki eksplodował. Ostatecznie Campbell zdecydował się wycofać ostatni niemiecki okręt z pola walki. W swojej ostatniej desperackiej akcji  spróbował ataku torpedowego na okręty brytyjskie, lecz ten był kompletnie nieudany.
In the second clash two lead German ships fought against French ships. Both sides hit enemy ships many times and both sides tried to put the letter T over the enemy. Finally French managed to do it and that finished with German disaster. Soon badly damaged SMS Kaiser Friedrich III took so many water, that finally sunk. That lead the second German ship to withdraw as soon as possible. Game finished with great Entente victory.
W drugim pojedynku dwa prowadzące okręty niemieckie walczyły przeciw okrętom francuskim. Obie strony zaliczyły wiele trafień i obie eskadry próbowały postawić literę T nad wrogiem. W końcu udało się to Francuzom a to skończyło się niemiecką katastrofą. Wkrótce ciężko uszkodzony SMS Kaiser Friedrich III nabrał tyle wody, że zatonął. To doprowadziło do tego, że drugi niemiecki okręt czym prędzej opuścił pole bitwy. W ten sposób cała gra zakończyła się wspaniałym zwycięstwem Ententy.

3. Summary. Podsumowanie.

Entente ships hit enemy ships 64 times and get 20 hits in return. Triple Alliance lost 4 ships.
Okręty Ententy trafiły wrogie okręty 64 razy, samę będąc trafione 20 razy. Trójprzymierze straciło 4 okręty.
TRIPLE ALLIANCE/TRÓJPRZYMIERZE:
REGINA MARGHERITA: hit 12 times; exploded/ trafiona 12 razy; eksplodowała
SMS ERZHERZOG KARL: hit 9 times; exploded/trafiony 9 razy; eksplodował
SMS HAPSBURG: hit 2 times; exploted/ trafiony 2 razy; eksplodował
SMS KAISER FREDRICH III: hit 13 times; sank of losing flotation/ trafiony 13 razy; zatonął na wskutek przecieków
SMS KAISER WILHELM DER GROSSE: hit 18 times/ trafiony 18 razy
SMS DEUTSCHLAND: hit 10 times/ trafiony 10 razy
ENTENTE/ENTENTA:
HMS FORMIDABLE: no hits/brak trafień
HMS LORD NELSON: hit 4 times/trafiony 4 razy
PANTELIMON: hit 3 times/trafiony 3 razy
TSESSAREVITCH: hit 6 times/trafiony 6 razy
REPUBLIQUE: hit 2 times/ trafiona 2 razy
CHARLES MARTEL: hit 5 times/trafiony 5 razy

4. Links. Linki.

Angus’s:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-chioggia-1905/
Campbell’s:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1145787342125904&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157674645324951

Incoming Releases for Konflikt ’47

Posted on November 3rd, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Over in the official Konflikt ’47 Facebook Group, the guys from Clockwork Goblin (the guys behind the design of the game and the models) have been getting a little over-excited at the prospect of what’s to come… the scope of possibilities and potential for the game…. …some of their excitement has spilled-out into the wider … Continue reading Incoming Releases for Konflikt ’47

Trafalgar Day 2016.

Posted on October 24th, 2016 under , , , , , , . Posted by

The situation, when I arrived. RN lines broke the Franco-Spanish lines. My Ships on the down left corner.

From some time few our club members, including myself, collecting 1/1200 Langton Miniatures ships for the battle of Trafalgar. We still about 15 ships short, but that is only temporary. Few days ago we had another anniversary of that one of the decisive battles in human history, so we decided to refight it again. For that purpose Angus hired the Dean Bowling Club for a Sunday and we were able to have a game with most of our ships (we used about 45 ships in total). Army lists and scenario were prepared by Jack Glanville and the whole game was umpired by John Ewing. For the game we used the Kiss Me,Hardy rules from the TFL.
Od jakiegoś juz czasu członkowie naszego klubu, włączając i mnie, kolekcjonują okręty w skali 1/1200 od Langton Miniatures do bitwy pod Trafalgarem. Cały czas brakuje nam około 15, jednak jest to tymczasowe. Kilka dni temu mieliśmy kolejną rocznicę, tej jednej z najważniejszych bitew w historii ludzkości, więc postanowiliśmy ja odtworzyć. Dla tego celu Angus wynajął Dean Bowling Club na niedzielę, gdzie mogliśmy rozegrać naszą grę z większością naszych okrętów (razem użylismy ich 45). Listy i scenariusz zostały opracowane przez Jack’a Glanville, natomiast cała gra była prowadzona przez Johna Ewinga. Do gry użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy od TFL.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville, Derek Hodge

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Dougie Trail, Bartek Żynda, Jim Louttit
British squadrons (Jack’s and Angus’s) moving into the action.
The battle gets more chaotic now.
The Royal Navy was played by J.P., Michael Schneider, Angus Konstam and Jack Glanville. Sandy Gilespie together with Chris Henry played the Spaniards and Derek Hodge, John Ewing, Campbell Hardie and myself played French.
Okretami Royal Navy dowodzili J.P., Michael Schneider, Angus Konstam i Jack Glanville. Sandy Gilespie razem z Chrisem Henry dowodzili Hiszpanami oraz Derek Hodge, John Ewing, Campbell Hardie i ja graliśmy Francuzami.
My British Ships of the line under the Michael’s command.
Chaos of the batttle.
As I was quite late for the game, arrived on the second part of the game and I cannot give all story behind the game. I take two French ships separate from John’s squadron and lead them to battle, however I had to maneuver first against the wind to come back on the battlefield. It took me some time to do it, but finally I managed to fired twice, but without any significant success. The game finished with a British victory, none of the ships were sunk and some of them changed the colors (6 Spanish, 2 French and 1 British). It was great fun and we will repeat it next year with a bigger number of the ships!
Jako, że do gry przystąpiłem mocno spóźniony, wziąłem jedynie udział w drugiej jej części i nie moge przekazać jej Wam w całości. Z eskadry Johna dostałem dwa okrety francuskie i poprowadziłem je do boju. to znaczy wpierw pod wiatr musiałem na pole bitwy wrócić, co zajęło mi trochę czasu. W końcu udało mi się dwa razy oddać salwy z moich dział, jednak bez większych sukcesów. Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, żaden z okrętów nie został zatopiony jednak kilku udało się zmienić kolory (6 hiszpańskich, 2 francuskie i 1 brytyjski). To była wspaniała zabawa i na pewno powtórzymy ją w przyszłym roku, jednak teraz z większa ilością okrętów!
J.P.’s ships in troubles.
Fate of the Spanish fleet…
HMS Victory n troubles. However she managed to win all combats and even took a prize. Also Adm. Nelson did not die this time!
For more detailed relations from the game check the links below:
Dla bardziej szczegółowych relacji sięgnijcie do linków poniżej:
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-trafalgar-1805/
Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/10/trafalgar-light.html
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1138817662822872&id=158670127504302
Dereck:
(awaiting)
Michael:
(awaiting)
My Flickr gallery:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157675535670416