Posts Tagged ‘British’

Bolt Action – My British Expeditionary Force, A Run Through the Ranks

Posted on February 22nd, 2017 under , , , . Posted by

Howdy folks, I have been gathering and painting my British Expeditionary Force for Bolt Action for some time now, and it is finally in a game ready position to write about. I will cover off on why I chose to play a BEF force, what units I intend to take to the table and where I sourced the miniatures from.

Read more »

Going back to 1971

Posted on February 16th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Had my first game of Team Yankee at the weekend, using my new painted (but not finished) Scorpion and Scimitar light tanks. This was a blue on blue combat with British forces versus British forces. I had a platoon of Centurions to fight alongside my Scorpions and Scimitars. Opposing them was Centurions, FV432 APCs, with … Continue reading “Going back to 1971”

SDD Daimler Dingo

Posted on February 13th, 2017 under , , , , , . Posted by

The Daimler Scout Car, known in service as the “Dingo” (after the Australian wild dog), was a British light fast 4WD reconnaissance vehicle also used in the liaison role during the Second World War. In 1938 the British War Office issued a specification for a scouting vehicle. Out of three designs submitted by Alvis, BSA … Continue reading “SDD Daimler Dingo”

More of the LVT-4 Buffalo Amtrac

Posted on February 10th, 2017 under , , , , . Posted by

I have started working on my Warlord LVT-4 Buffalo Amtrac for Bolt Action. The LVT-4 is a 1/56th scale 28mm resin and metal kit. Having given the model a white undercoat I then gave the model a base coat of British Armour Green. Here are some more photographs of the model. This is a well … Continue reading “More of the LVT-4 Buffalo Amtrac”

Bolt Action – Review: Warlord Games British Airborne Polsten Gun

Posted on February 6th, 2017 under , , , , , . Posted by

I’ve had a Canadian Para army for a few years now, but outside of a running at the infamous Field of Dreams/Face-off tournament, it has sadly gotten very little game time. I can’t really pinpoint why the desire to pull them back out always seems to fade in the face of playing Hungarians or Germans instead, but I am attempting to play a ‘regular’ Canadian force at Cancon next year and when this model came out from Warlord Games, I couldn’t resist including one to my Paras. While it has taken me a long time to build it and get it painted (due to a hobby lull), it’s finally done and I can’t wait to get it on the table soon.

Read more »

Painting the LVT-4 Buffalo Amtrac

Posted on February 4th, 2017 under , , , , . Posted by

I have started working on my Warlord LVT-4 Buffalo Amtrac for Bolt Action. The LVT-4 is a 1/56th scale 28mm resin and metal kit. Having cleaned the model it was a relatively simple process of putting the kit together, well apart from the issue with the rear mudguards. Having given the model a white undercoat … Continue reading “Painting the LVT-4 Buffalo Amtrac”

Testing General Quarters: Post Captain.

Posted on February 3rd, 2017 under , , , , , , . Posted by

Today, the game we had yesterday. Angus proposed the rules, he got from some time and had never played them before. That was the another product from General Quarters, this time for actions in Napoleonic period called Post Captain. Rules are written by L.L. Gill and M.R. Baulch. First I have to said that the try to read them was a huge nightmare for me. It seems to be very complicated set of rules, the extensive ship cards and the large number of stuff used during the game and also different measurements etc. It from the first look scared most of the wargamers in our club, so they decided to stay away of them. However we decided to give it a go and it proved how much I was wrong!
Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy wczoraj. Angus zaproponował nam zasady, które posiadał już od jakiegoś czasu, jednak nigdy nie miał szansy w nie zagrać. Był to kolejny produkt od General Quarters, tym razem przeznaczony do rozgrywania potyczek w czasach napoleońskich zwany Post Captain. Zasady zostały napisane przez L.L. Gilla i M.R. Baulcha. Wpierw muszę powiedzieć, że próbowałem je przeczytać  i przyswoić, jednak okazało się to zbyt dużym wyzwaniem dla mnie. Wydawały się zbyt skomplikowane, ze zbyt rozbudowanymi kartami okrętów i dużą ilością pomocy do gry przestraszyła wielu graczy w naszym klubie, więc zdecydowali się trzymać od nich z daleka. Jednakże zdecydowaliśmy się dać im szansę i to udowodniło jak bardzo się myliłem!
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
HMS Naiad (38 guns) – Angus
HMS Aeolus (32 guns) – Peter
MARINE NATIONALE
Hortense (40 guns) – Campbell
Cornelie (40 guns) – myself 

2. The game. Gra.

The first good reason to play that game, was possibility to use of my little Cornelie. That French frigate never been used before, so that was her debut. Before the game, we all decided that our ships will be moving only under battle sails and without boarding or ramming actions to made the game as much simple as it could. For some first phases of the game we had to get familiar with the rules, but with time, the game became very friendly for us. All stuff used during the game proved to be very useful. The ship’s cards proved to be very simple and well designed. All my pregame worries were unnecessary. However more about the rules I will post another time. Before the game we had roll for our crews and captains. All our commanders were regular and most of the crews too besides of mine, which I rolled very badly and my boys were very raw. The quality of my troops meant that all things they did longer and worst than the other crews. That determined my tactic for the game: to get very close to the opponent, fired all of my guns and move away to reload my guns. In that rules the turn has 5 phases.Three of them are called white, red and blue when you are shooting, sailing, and reloading your guns. Another two are the command phases for command test and repair tests. British crews reload their guns in two turns, so if they lucky, they can shoot twice during the turn, French  crews need three phases to reload the guns and my, because of its quality needed 4 phases, so I was able to shoot once on two turns. A huge disadvantage. That brings me most of the game away from main actions. Most of fight had to be taken by Campbell, who bravely stood against two british ships. The lack of time forced us to finish the game without any results. Both British ships were lightly damaged and Hortense had some serious problems, but my ships had only some scratches. That gave us a draw and sure, that we will use that rules again.
Pierwszym dobrym powodem by zagrać w tą grę, była możliwość użycia mojej małej francuskiej fregaty Cornelie. Jakoś nigdy nie miałem możliwości jej użycia, więc był to jej debiut. Przed grą zdecydowaliśmy się na kilka uproszczeń: okręty poruszały się na żaglach bojowych i nie można było dokonywać abordażu ani taranować wrogich okrętów. Przez kilka pierwszych faz gry zapoznawaliśmy się z zasadami, ale z czasem gra stawała się coraz bardziej łatwa. Wszystkie dodatkowe rzeczy używane w grze okazały się bardzo pomocne, karty okrętów bardzo czytelne i proste a wszelkie moje przed growe wątpliwości niepotrzebne. Jednak więcej na temat samych zasad napisze innym razem. Przed grą, każdy z nas musiał rzucić na jakość naszych kapitanów i załóg. Wszyscy kapitanowie i prawie wszystkie załogi, oprócz mojej okazały się być regularne. Moi ludzie okazali się być słabo wyszkoleni. To zdeterminowało moją taktykę na całą grę: zbliżyć się do okrętów przeciwnika, oddać strzał i szybko się oddalić by przeładować działa. W tych zasadach tura dzieli się na pięć faz. Trzy z nich są zwane fazą białą, czerwoną i niebieską. Podczas tych faz można okręty poruszać, strzelać bądź przeładowywać swoje działa. Następne dwie tury są na testy, pierwsza na naprawy i druga dowodzenia. Brytyjskie załogi przeładowywują swoje działa w ciągu dwóch faz, więc jeśli szczęście im dopisze mogą strzelać dwa razy na turę, Francuzi przeładowywują działa w trzy tury i moja świeża załoga, potrzebowała aż czterech faz by przeładować działa, co dawało mi możliwość oddania strzału raz na dwie tury. Olbrzymie utrudnienie. To spowodowało, że większość gry, mój okręt trzymał się z dala od głównej akcji. Cały ciężar walki musiał więc wziąć na siebie Campbell, który dzielnie stawał przeciw dwóm brytyjskim okrętom. Brak czasu zmusił nas do zakończenia gry bez wyraźnego rezultatu. Oba brytyjskie okręty były lekko uszkodzone a Hortense miała jakieś poważne problemy, natomiast mój okręt miał tylko kilka zadrapań. To dało nam remis i pewność, że te zasady wypróbujemy na pewno jeszcze raz.

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/action-off-ushant-1803/
Campbell (SESWC):
to be updated…
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157678370953420

Painting the Scimitars

Posted on February 2nd, 2017 under , , , , . Posted by

For Christmas I was kindly given not only the Team Yankee Iron Maiden book I also got a box of the newly released 15mm British Scorpion or Scimitar Troop. I have been thinking about the paint scheme for my Scorpions and Scimitars and I outlined this in a previous post. I started them off, with … Continue reading “Painting the Scimitars”

When Maurice met Blucher; the battle for providence county

Posted on February 2nd, 2017 under , , , , , . Posted by


The British dispatched their two strongest brigades (Howe and Charlton) to the north and secured Astoria and Pennington. There they held position expecting an American assault on Pennington.  Clinton and Riedesel’s brigades moved to the south capturing Glenvale and taking up a position to flank any assault on Pennington or capture Maidenhead if the opportunity presented itself.  But the Americans had differing plans Lauzun’s brigade moved north secured Bergen then moved south to rejoin the main army.  The rest of the army moved south securing Gravesend, Flatbush and Maidenhead.   Campaign wise the British held two towns and village while the Americans had one town and three villages so neither side could claim a victory in the campaign step. But interestingly the Americans were able to concentrate four brigades against two British brigades with an assault on the British flank rather than the expected march onto Pennington.
The battlefield from the north west


The battle saw Washington’s brigade deployed on the American’s right at Maidenhead. With William’s brigade deployed in the centre at Flatbush.  The British had Clinton’s brigade in the centre with Riedesel’s brigade facing Maidenhead.  Of the brigades on the battlefield Riedesel started the strongest with Clinton having the weakest.  Washington and William’s brigades were average.Clinton’s brigade
But reinforcements were on the way. First to arrive would be Morgans brigade from the west down the Flatbush road. Howe would arrive from the east down the Pennington road.  Then Green from the south along the Maidenheads road. With Clinton coming from the north. Followed by Lauzan also from the north. Both sides were only aware of where they could expect reinforcements but not when or where were the enemy reinforcements coming from.Riedesel’s Hessians
The Americans attacked with Washtinston’s brigade streaming out of Maidenhead to form up in front of the approaching Riedesel’s Hessians. William deployed at Flatbush while the American artillery fired on the Hessians while they vulnerable marching columns.  The British decide the best defense was a good offense with both Clinton and Riedesel moving to engage the advance Americans. In the centre 88th and 89th foot were reinforced with Grenadier regiment Von Rall and they advanced to the tune of the british grenadiers. On the flank the remaining Hessians formed line to receive the advance Americans.


The pressure on the British increased when Morgan’s brigade arrived to reinforce the centre.  The Americans were not having it all their way. In the centre Williams was struggling to deploy. The village and the presence of the 16th Dragoons forced his regiments to go into line in bad positions. And this block the approach from Morgan’s arriving brigade.  Effectively this meant only the 1st providence county militia and the artillery on the Flatbush heights could counter the advancing British.Washington’s brigade
On the flank Washington advanced with the regulars of the 1st and 2nd Maryland regiments screening the Connecticut militia.  Taking fire from the Hessian the regulars paused and exchanged a volley before the militia passed through their lines to assault the Hessian positions. In their assault Fusilier regiment Von Knyphausen was broken.


The Hessians reacted with a furious counter attack breaking one regiment of militia and forcing the American brigade to retreat. Counter battery fire also cause damage destroying one of the American batteries at Maidenhead. Washington led from the front and that is where he was shot further demoralising the brigade.  The Americans fell back to Maidenhead and once there they started rally.  The Hessians were too exhausted to follow up on their attack.British advance on the heights
In the centre the 88th broke under fire from Williams brigade, with Williams personally commanding the guns on the heights. The remaining British broke the 1st providence county militia.  William’s brigade was too badly placed to prevent the British loyalists and Hessian grenadiers from storming the heights and taking the guns.  In the struggle the second American brigade commander fell.  Washington’s brigade assualt on the Hessian
But the British assault had cleared the path for Morgan’s Americans who obliging opted to charge and ejected the British off the heights. In the struggle the 89th regiment broke and with it the British force morale broke and they withdrew from the field to give the Americans a minor victory.Morgan’s Brigade arrive
The victory was not cheap with the Americans losing two militia regiments, three batteries of artillery and two brigade commanders while the British lost two regiments of militia and one regiment of Hessians.Iresedesl counter attack does in the Connecticut militia
Overall the Blucher met Maurice experiment worked rather well and while it may not be worth the effort for a pickup game it is worth a try for a monthly or special event game.

Washington’s brigade rally at Maidenhead

Morgan’s brigade regain the heights

Reinforcements on the painting desk

That is all for now thanks for stopping by.

Building the LVT-4 Buffalo Amtrac

Posted on February 2nd, 2017 under , , , , . Posted by

There aren’t too many parts to this model, so I thought it would be a simple build, but in the end I made a mistake which meant having to start again. The problem arose when adding the tracks to the main hull. Unlike when building Flames of War resin models which include notches for the … Continue reading “Building the LVT-4 Buffalo Amtrac”

Painting the Scorpion

Posted on January 31st, 2017 under , , , , . Posted by

For Christmas I was kindly given not only the Team Yankee Iron Maiden book I also got a box of the newly released 15mm British Scorpion or Scimitar Troop. I have been thinking about the paint scheme for my Scorpions and Scimitars. One choice would be to paint them as part of the BAOR tracked … Continue reading “Painting the Scorpion”

Centurion Mk 5 – Team Yankee

Posted on January 30th, 2017 under , , , , . Posted by

The Centurion, introduced in 1945, was the primary British main battle tank of the post-Second World War period. It is widely considered to be one of the most successful post-war tank designs, remaining in production into the 1960s, and seeing combat in the front lines into the 1980s. According to this source, in 1981, the … Continue reading “Centurion Mk 5 – Team Yankee”

Building the 15mm British Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – Team Yankee

Posted on January 30th, 2017 under , , , , . Posted by

For Christmas I was kindly given not only the Team Yankee Iron Maiden book I also got a box of the newly released 15mm British Scorpion or Scimitar Troop. The British Army Of the Rhine had three tracked reconnaissance regiments. The recce troops of the first two were equipped entirely with Scimitar reconnaissance vehicles, while … Continue reading “Building the 15mm British Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – Team Yankee”

When Maurice met Blucher; the battle for providence county prelude

Posted on January 30th, 2017 under , , , , , . Posted by

   

Read more »

North Sea, 1941. Morze Północne, 1941.

Posted on January 27th, 2017 under , , , , , . Posted by

Today quick report from our game, we had a week ago. The idea of that game was to play something naval, what we did not played for long period of time. Angus for that occasion bring his 1/600 schnell boats collection. For that game we used the Attack with torpedoes rules.
Dzisiaj szybki raport z gry, którą rozegraliśmy tydzień temu. Ideą gry było to by zagrać coś na morzu i coś czego nie graliśmy od dłuższego już czasu. Angus na tą okazję przyniósł swoją kolekcję schnell boatów w skali 1/600. Do gry użyliśmy zasad Attack with torpedoes.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

In our game Angus together with Peter lead the small convoy through waters of the North Sea (HMS Southwold, HMS Burray, HMS Alert and 4 merchant ships). Me and Bill lead two schnell boat squadrons (my was consist of three E-boat type, Bill’s had one R-boat and two E-boats). The normal game would look that way, we should get to the convoy, fired our torpedoes, withdraw, reload and then attack again, but it would be boring… However that was the way Bill played his game, but he never fired his torpedoes. He saved his ships, but did not get any successful results.
W naszej grze Angus razem z Peterem prowadzili mały konwój przez wody Morza Północnego (HMS Southwold, HMS Burray, HMS Alert i cztery statki handlowe). Ja i Bill prowadziliśmy do boju dwie eskadry schnell boatów (mój składał się z trzech E-boatów, Bill posiadał jeden R-boat i dwa E-boaty). Normalnie gra powinna wyglądać w ten sposób: podejście na bliska odległość, odpalenie torped, wycofanie się, przeładowanie i ponowny atak, ale to by było zbyt nudne… W ten właśnie sposób działał Bill, jednak nawet nie wystrzelił swoich torped. Zachował więc wszystkie swoje okręty, ale nie odniósł żadnego sukcesu.
My squadron. Moja eskadra.
Bill’s squadron. Eskadra Billa.
British convoy. Konwój brytyjski.
I decided to play it in very fancy way. On full speed I managed to approach the convoy and fired my torpedoes. I managed to destroy one merchant ship, but then I get to close to the British ships, who literally fired my ships to pieces. In my last desperate action I tried to ram the HMS Southwold, but I only managed to scratch the paint off the destroyer… Finally all my boats were destroyed. It was fast, fun and good game!
Ja postanowiłem rozegrać to z fantazją. Na pełnej prędkości zbliżyłem się do konwoju i odpaliłem torpedy . Udało mi się zatopić jeden ze statków handlowych, jednak wtedy znalazłem się zbyt blisko jednostek brytyjskich i dosłownie zostałem rozstrzelany. W ostatniej desperackiej akcji postanowiłem staranować HMS Southwold, ale jedynie zadrapałem trochę farbę na niszczycielu… Ostatecznie wszystkie moje okręty zostały zniszczone. To była szybka, zabawna i dobra gra!
Some other links:
Kilka innych linków:
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/cross-sands-north-sea-1941/
SESWC:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1239882049383099&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157676037475123

Cleaning the LVT-4 Buffalo Amtrac

Posted on January 23rd, 2017 under , , , , , . Posted by

I have started working on my Warlord LVT-4 Buffalo Amtrac for Bolt Action. The LVT-4 is a 1/56th scale 28mm resin and metal kit and comes in a box with a picture of the completed model on the front. The Landing Vehicle Tracked (LVT) is an amphibious warfare vehicle and amphibious landing craft, introduced by … Continue reading “Cleaning the LVT-4 Buffalo Amtrac”

Desert War, 1942. Wojna na pustyni, 1942.

Posted on January 18th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Welcome in new, 2017 year! It took me some time to publish first post in this year, but things at work get little complicated and instead of gaming I had to solve some things. Now everything is as it should be, so back to hobby. Since my last post I had pleasure having 2 games. The first was played in first Thursday in the club and it was game involved 10 players and 2 tables. The idea was to get familiar with Deluxe version of Battleground Panzergrenadier. It was ages ago, when I had the last game with that rules and it was great opportunity, to get them refreshed. For those who asking what are the differences between those two sets, I would said, that not big. At least I did not find any particular. However you need to remember that I did not played those rules for a long time and could be completely wrong…
Witam w nowym, 2017 roku! Zajęło mi to trochę czasu, be w końcu opublikować pierwszego posta w tym roku, ale kilka rzeczy skomplikowało mi się w pracy i zamiast sobie grać, musiałem tam wszystko sobie poukładać. Teraz wszystko wróciło już do normy, więc można wrócić do hobby. Od czasu opublikowania mojego ostatniego postu, udało mi się rozegrać dwie gry. Pierwsza z nich została rozegrana w pierwszy czwartek tego roku i wzięło w niej udział 10 graczy na dwóch stołach. Pomysłem na ta grę było wydanie wersji deluxe zasad Battleground Panzergrenadier. Minęły już wieki, od kąd miałem styczność z tymi zasadami i była to doskonała okazja, by je sobie odświeżyć. Dla tych co będą pytać o różnice, pomiędzy tymi dwoma wersjami, to mogę jedynie powiedzieć, że nie są one zbyt duże, przynajmniej ja takich nie zauważyłem. Jednak należy przy tym pamiętać, że mój ostatni kontakt z nimi był wieki temu i mogę się tu bardzo mylić…
SCENARIO/SCENARIUSZ: Sandy Gillespie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gillespie
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Scotty
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Sandy Gillespie and others

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Neil, Angus Konstam, Jack Glanville, Bartek Żynda)
HQ
4 x Infantry Company
4 x 2pdr guns
Matilda II tanks sqdr. (3 tanks)
A10 tanks sqdr. (3 tanks)
4 x Cruiser tanks sqdr. (3 tanks each)
2 x airstrikes
3 x indirect artillery 
GERMANS/NIEMCY
(Jim, Derek Hodge, Campbell Hardie)
HQ
2 x Infantry Company in Trucks
1st Tank Battalion (HQ: Pz I; 2 x (3 x Pz II) Sqdr.; 1 (3 x Pz III) Sqdr.)
2nd Tank Battalion (HQ: Pz I; 2 x (3 x Pz II) Sqdr.; 1 (3 x Pz IV) Sqdr.)
2 x airstrikes
3 x indirect artillery
ITALIANS/WŁOSI
HQ
3 x Infantry Company
1 x M11/39 tank sqdr. (3 tanks)
2 x M13/40 tank sqdr. (3 tanks each)

2. The game. Gra.

Before the game, Sandy made a pregame selection. Everyone of us had to draw a card with his forces. I got the British Infantry Company. As I said before the game was played on two tables. One of them, the coastal was made by Scotty and looks absolutely amazing. You can check it on some pictures below.  On that table we send Angus and Jack, who had to fight against Italians. Me and Neil (CinC) had to face Germans on desert table. Both sides had some support of Air Forces and Artillery, which could be send to the one of the tables at any point of the game. British on both tables started game in prepared positions.
Przed grą Sandy przeprowadził losowanie. Każdy z nas musiał wylosować kartę z podległymi mu jednostkami. Mi przypadła brytyjska kompania piechoty. Tak jak to powiedziałem we wstępie, gra była podzielona na dwa stoły. Jeden z nich to dzieło Scotta i przedstawia wybrzeże z zamkiem, całość wygląda niesamowicie. Możecie sami go obejrzeć na poniższych zdjęciach. Na tamten stół wysłaliśmy Angusa i Jack’a, którzy musieli walczyć przeciw Włochom. Ja i Neil (nasz głównodowodzący) mieliśmy za zadanie powstrzymać Niemców na pustynnym stole. Obie strony miały wsparcie lotnicze i artylerii, które mogli wezwać w dowolnej dla nich chwili. Na obu stołach Brytyjczycy zaczęli grę w przygotowanych pozycjach obronnych.
On the coastal table the British had some hard moments against Italians, who this time were tough opponent. Finally both sides took half of the table and finished with a draw. More detailed relation from that table, you can find on Angus’s blog:
Na nadmorskim stole Brytyjczycy mieli ciężkie chwile z Włochami, którzy okazali się bardzo twardym przeciwnikiem. Ostatecznie obie strony zajęły po połowie stołu i gra zakończyła się remisem. Bardziej szczegółowy opis starcia znajdziecie na blogu Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/mersa-brega-1941/
On our table the situation was much more difficult. I started game on the forward position with the task of defending the hill. Germans strike with a fury and very quickly forced my forces to hide behind the hill. Then their tanks get surprised first by our 2pdrs and then by our Matilda tanks. We got support of RAF and soon the field was full of wrecks of German tanks. However despite our efforts, some of the German tanks managed to break through our defences. However the gap wasn’t big and the British forces managed to survive till the end of the game.  That game also finished with a draw as the whole game. Good game for a good start of the year!
Na naszym stole sytuacja była zdecydowanie trudniejsza. Grę zacząłem na wysuniętej pozycji na wzgórzu, którego miałem bronić.  Niemcy uderzyli z furią i wkrótce moje oddziały musiały skryć się za wzgórzem. Wtedy ich czołgi zostały zaskoczone, wpierw przez nasze dwufuntówki  a później przez nasze Matyldy. Udało nam się też uzyskać wsparcie RAFu i wkrótce nasze pole walki usiane było wrakami niemieckich czołgów. Jednak pomimo naszych wysiłków część niemieckich czołgów przedarła się przez nasza obronę, jednak wyrwa nie była zbyt duża i Brytyjczykom udało się dotrwać do końca gry. Na tym stole również doszło więc do remisu i cała gra zakończyłą się takim wynikiem. To była dobra gra na dobry początek roku!

3. Some other links. Kilka innych linków.

SESWC(Campbell):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1225641197473851&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157679310755665

Heavier

Posted on January 17th, 2017 under , , , , , . Posted by

One of the things I dislike about the new plastic 15mm kits from Battlefront is the lack of weight the models have compared to older metal kits and even the resin ones have. With my recent addition of Team Yankee British Scorpion and Scimitar tanks I started to think about I could make them heavier. … Continue reading “Heavier”

15mm British Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – Team Tankee

Posted on January 12th, 2017 under , , , , . Posted by

For Christmas I was kindly given not only the Team Yankee Iron Maiden book I also got a box of the newly released 15mm British Scorpion or Scimitar Troop. The British Army Of the Rhine had three tracked reconnaissance regiments. The recce troops of the first two were equipped entirely with Scimitar reconnaissance vehicles, while … Continue reading “15mm British Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – Team Tankee”

Upgrade your Bolt Action

Posted on January 8th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

It’s time to re-arm the British front-line with top of the line weaponry, starting with the Tesla Cannon for the Cromwell.   View in Store The power of the Tesla Cannon is something not to trifle with, but must be used to stop the abominations coming from the German lines. The Tesla Cannon pulsates powerful … Continue reading Upgrade your Bolt Action

Pardon my French, British vs French, Napoleonics, Black Powder rules

Posted on December 30th, 2016 under , , , , , , . Posted by


“One does not simply walk into Mordor Portugal” Sean Bean, Sharpe’s Rifles.

Below, we have an 8 foot by 6 foot table, with new cloth gaming mats from http://cigarboxbattlestore.bigcartel.com/, for a rousing game of Napoleonics.   My French with foreign allies vs Scott’s British.  We have been using Warlord Games‘ Black Powder rule set (written by a bunch of ex-GW guys) an unlike almost every other block-unit game I have ever played,  the mobility is HUGE in Black Powder, so we are starting with nothing on the board, except each unit touching the board edge, if they rolled a 4+ to deploy.  If you click the below picture you will see I only got 4 units out of 11 while he got 9 out of 11!  He also rolled to get first turn….

Read more »

Bolt Action – Review: Warlord Games Plastic Mark V Sherman

Posted on December 21st, 2016 under , , , , . Posted by

I recently decided I needed some armour support for my Canadian Kangaroo army list and what better way to do that then to add in a Sherman? As a fan of plastic kits, I knew I had to try out the Warlord Games Sherman V and I recently picked one up as a prize from the All Over October event I attended in Melbourne. The Sherman V is also known as the Sherman M4A4 and is the lend-lease version of the Sherman used by Great Britain.

Read more »

British get more armour.

Posted on December 19th, 2016 under , , , . Posted by

 I have always wondered why Allied tank designs were so different to the Germans and Russians who seemed to understand tank warfare better, although I suppose they both had years to work it out correctly on the battlefield while we were stuck with…

(sitrep) Maurice at the Snappswine

Posted on December 19th, 2016 under , , , , , . Posted by

Stirrups in
(Dragoons prepare to charge)

Read more »

Tashkent 1920. Taszkient 1920.

Posted on December 15th, 2016 under , , , , , , , , , , , . Posted by

End of the year s always full of crazy games, so it wasn’t different last Thursday. 8 players met for Back and Beyond game with  Set An East Ablaze rules. It was very big and chaotic, but also very fun game. 
Koniec roku obfituje w szalone gry, więc nie było inaczej w ostatni czwartek. Ośmiu graczy spotkało się przy grze Back and Beyond z zasadami Set An East Ablaze. Była to bardzo duża, chaotyczna ale również bardzo zabawna gra.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC

1. Forces. Siły.

BOLSHEVIKS/BOLSZEWICY
Two teams one commanded by Peter and  Angus (I did not managed to made picture of his troops). All figures supplied by Angus and Peter.
Dwa oddziały dowodzone przez Petera i Angusa (nie zrobiłem zdjęcia jego oddziału). Wszystkie figurki pochodzą z kolekcji Angusa i Petera.
WHITE RUSSIANS/BIALI ROSJANIE
Team commanded by Dougie Trail. Figures supplied by Angus.
Oddział dowodzony przez Dougiego Traila. Figurki pochodzą z kolekcji Angusa.
BRITISH/BRYTYJCZYCY
Team commanded and supplied by Donald Adamson.
Oddział dowodzony przez Donalda Adamsona. Figurki z jego kolekcji.
LITHUANIANS/LITWINI
Team commanded and supplied by Jack Glanville.
Oddział dowodzony przez Jack’a Glanville. Figurki z jego kolekcji.
CHINESE/CHIŃCZYCY
Team commanded and supplied by Kenn Clark.
Oddział dowodzony przez Kenna Clarka. Figurki z jego kolekcji.
BUKHARANS/BUCHAROWIE
Team commanded by Michael Schneider. Figures supplied by Campbell Hardie.
Oddział dowodzony przez Michaela Schneidera. Figurki z kolekcji Campbella Hardiego.
POLES/POLACY
Team commanded and supplied by myself.
Oddział z mojej kolekcji i przeze mnie dowodzony.

2. The game. Gra.

It was great game. Angus made a fantastic write up of it, so you are very welcome to check it on his blog (link is below this report). I can give you some key points of it. First was taking the palace by Bukharan and after that hard fight between Chinese, Bukharans and Bolsheviks over that building. The second was agreement between Poles, White Russians, British and Lithuanians against Bolsheviks (especially against those commanded by Angus…). Third was the fight between Brits supported by my tank against angry locals. Forth was mad ram of bolshevik tank by Russian train and finally fifth dogfight between my and bolshevik plane (my plane won again!). Angus is little wrong in his report about the final order of the game. Game was won by Jack, who collected 77 points, I was second (72 points, but I was the only one who did not lost any figure) and then Ken with his Chinese.
To była naprawdę świetna gra. Angus stworzył naprawde fantastyczny raport z tej rozgrywki i wszystkich zapraszam do zapoznania się z nim na jego blogu (link znajdziecie poniżej). Ja dam Wam tylko kluczowe momenty rozgrywki. Pierwszy to zajęcie pałacu przez Bucharan i późniejsza walka o niego pomiędzy Chińczykami, Bucharanami i Bolszewikami. Drugi to porozumienie pomiędzy Polakami, Białymi Rosjanami, Brytyjczykami i Litwinami przeciw Bolszewikom (a szczególnie tym dowodzonym przez Angusa…). Trzecim była walka Brytyjczyków, wspartych moim czołgiem przeciw wkurzonym tubylcom. Czwarty było staranowanie bolszewickiego czołgu przez rosyjski pociąg i piąty to walka powietrzna pomiędzy moim i bolszewickim samolotem (mój samolot znowu wygrał!). Angus w swojej relacji trochę się myli, jeżeli chodzi o końcową kolejność gry. Wygrał Jack, który zdobył 77 punktów, drugi byłem ja z 72 punktami, jednak jako jedyny nie straciłem w całej grze nawet jednej figurki i dopiero wtedy Ken i jego Chińczycy.

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/trouble-in-tashkent-1920/
Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1189355501102421&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157673934705984