Posts Tagged ‘British’

Bolt Action – Review: Rubcion’s M5A1 Stuart and Crusader

Posted on November 11th, 2015 under , , , , , . Posted by

By Patch

  I have recently had the chance to put together and paint up a couple of smashing tanks from Rubicon Models. First was the A15 British Crusader tank MkVI, which I assembled as the AA version.  Second was the M5A1 Stuart, which I turned into a Free French unit thanks to some excellent choices on the decal sheet!

Read more »

Bart’s Farm.

Posted on November 2nd, 2015 under , , , , , . Posted by

Last Thursday we finally move on with our AWI campaign. To set up the map and forces we had to spend a lot of time, so we did not have time for big battle. However Michael prepared something which could fit into the time we had left in the evening. We started AWI campaign, so we had the AWI game too. It was fictional scenario of clash between Continental troops and British/Hessian army. For the game we used the Black Powder rules with some Michael’s House amendments.
W ostatni czwartek udało nam się ruszyć z naszą kampanią Wojny o Niepodległość Stanów Zjednoczonych (WNSZ). By ustawić mapę i oddziały potrzebowaliśmy trochę na czasu, więc nie mieliśmy juz czasu na dużą bitwę. Jednak Michael przygotował coś na taką ewentualność, by wypełnić jakoś pozostały nam wieczór. Jako że, zaczęlismy kampanię WNSZ, więc i gra musiała być w tym klimacie. Była to fikcyjna bitwa pomiędzy siłami Kolonistów a brytyjsko-heską armią. Do gry uzyliśmy zasad Black Powder z pewnymi dodatkami Michaela.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.

AMERICANS/AMERYKANIE
(Bartek Żynda)
Major-Gen. Joseph Spencer
Brigadier-Gen. McDouglas
1 Militia 
1 Continental Regt. 
1 Gun, 6 pounder 
1 Indians
Colonel Douglas 
1 Militia 
1 Continental Regt. 
1 Gun, 6 pounder 
1 Cont. Riflemen 
1 Light Dragoons 
Colonel O’Douglas
1 Militia 
1 Continental Regt.
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus Konstam, Michael Schneider)
Lietenant-Gen. Cornwallis
1 Guns, 6 pounder 
1 British Grenadiers 
1 British Line 
1 Light Dragoons 
1 Light Infantry 
1 Pickets
Brigadier-Gen. v. Trab
1 Hess. Grenadiers 
1 Hess. Line (Fus. Regt.) 
1 Hess. Line (Fus. Regt.) 
1 Guns, 6 pounder

2. The game. Gra.

From the beginning the game was split on two. The fight over the farm and on the plains on the American right flank. Colonist forces had to stand against the Hessian troops. This time the Militia together with the Continentals supporter by whole American artillery gave the bloody bath to the Hessians. They managed to destroy 2 regular units for the price of one and where able to made further damages as all Hessian units remain shaken!
Od początku gra podzieliła się na dwa równoległe starcia. Pierwsza o farmę i druga na równinie na prawej flance Amerykanów. Oddziały kolonistów stanęły tu naprzeciw oddziałom heskim. tym razem milicja wraz z siłami kontynentalnymi wsparta wszystkimi działami urządziła krwawą łaźnię heskim żołnierzom. Zniszczyła dwa oddziały regularnej piechoty za cene utraconego jednego oddziału i była zdolna do kolejnych zniszczeń, jako ze wszystkie znajdujące się tu jednostki miały status shaken!
Much harder was around the farm. First Colonists moved forward and took the farm, but then they get under the fire from British lines and soon they lost both skirmish units. In return British captured the farm and finally moved on bayonet charge and… Continentals survived! However in this moment we had to finish the game. We agreed for the draw, however Americans get the strategic victory as they still where able to fight!
Dużo trudniej było wokół farmy. wpierw Koloniści ruszyli do przodu i wzięli farmę, jednak wtedy dostali się pod zabójczy ogień brytyjskich linii i wkrótce stracili oba oddziały harcowników. W odpowiedzi Brytyjczycy zajęli farmę i w końcu ruszyli do ataku na bagnety i… Kontynentalni wytrzymali! Jednak właśnie w tym momencie musieliśmy skończyć. Razem ustaliliśmy, że gra zakończyła się remisem, jednak amerykanie odnieśli strategiczne zwycięstwo, jako że utrzymali pola i byli nadal w stanie walczyć!

3. Links. Linki.

Michael’s relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/10/massacre-at-barts-farm-awi-black-powder.html
My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157660725349931

Bolt Action – Review: Rubicon M3 Half-track

Posted on October 27th, 2015 under , , , , , . Posted by

By Tristan

    Let me set the tone of this review with one word…. Wow!

    My first Rubicon kit arrived in the mail and considering all the things I’d heard about the quality of Rubicon I was excited to get this on my desk. Pulling open the box and examining the sprue, I was delighted to see plenty of different options to customise and personalise my particular model.

Read more »

Bolt Action – Review: Warlord Mk. IV Humber Armoured Car

Posted on October 26th, 2015 under , , , , . Posted by

By Tristan

    Since changing to a British army, I’ve impatiently waited to get my hands on all the tasty options the British armoured cars allow me. Having run Americans for quite some time, the two choices between the M3 White scout car and the Greyhound meant my options were limited and at times a little dull. This Warlord Games Humber is my first step into a much larger world (please excuse the Star Wars reference).

Read more »

Colonel Frederick Gustavus Burnaby

Posted on October 26th, 2015 under , , , . Posted by

Today something I painted for my British forces in Sudan during the Mahdist Uprising. It is figure of Colonel Frederick Gustavus Burnaby. This figure comes from Warlord Games. This figure you can get if you buy the “Blood on the Nile” a Black Powder supplement from Warlord Games, however if you do this purchase from Perry Miniatures, you will get different figure made by Perry brothers.
Dzisiaj coś co pomalowałem dla moich brytyjskich oddziałów z sudanu, podczas Powstania Mahdystów. Jest to figurka pułkownika Fredericka Gustavusa Burnaby’ego. Pochodzi ona od Warlord Games. Ta figurkę możecie dostać jeżeli jeżeli zakupicie dodatek do Black Powder: “Blood on the Nile” od Warlord Games, jednak jeżeli ten sam dodatek zakupicie od Perry Miniatures, to wtedy otrzymacie inna figurkę wykonaną przez braci Perrych.
More about Colonel Frederick Gustavus Burnaby here:
Więcej o pułkowniku Fredericku Gustavusie Burnabym tu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Gustavus_Burnaby

Bolt Action – Review: Warlord Universal Carrier and Sherman

Posted on October 23rd, 2015 under , , , , , . Posted by

By Tristan

  Recently I made the long haul to Sydney for Moab and whilst there I was fortunate to pick up a universal carrier, otherwise known as a Bren carrier, and an M4 Sherman.

  Both of these kits were from the Warlord Games plastic range and having already assembled a plastic Sherman previously (it was the first Warlord plastic I ever assembled and in my haste I managed to stuff it up) I was eager to get these gems home and begin work.

Read more »

Zulu Wars – British Column

Posted on October 21st, 2015 under , , , , . Posted by

And here are the Imperial forces mustered so far to fight the Zulu. British regulars backed by European and native contingents.  I plan to add to thus force using the fantastic Empress Miniatures range to flesh out the various mounted infantry and cavalry units and more natal native troops.  So far I have painted the … Continue reading Zulu Wars – British Column

Battle of Norfolk Bank 1915. Bitwa na Ławicy Norfolk 1915.

Posted on October 14th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Another update on my blog. Today the game we had last week in our club. Angus had an idea of fictitious naval battle between Kaiserliche Marine and Royal Navy somewhere in 1915. That idea met my great enthusiasm, as my wargaming adventure started from the naval battles (one day I will tell you that story). As for the earliest periods we have a lot of games, there is lack of the later period, a specially WW1 and WW2, my favourites. So when Angus told me about that idea, I was first to play it. We used for our game the General Quarters: Fleet Actions Imminent by L.L. Gill. That was my first met with those set of rules and I really liked them.
Kolejne uzupełnienie mojego bloga. Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w zeszłym tygodniu w naszym klubie. Angus podsunął nam pomysł stoczenia fikcyjnej bitwy między Kaiserliche Marine i Royal Navy gdzieś w 1915 roku. Ten pomysł spotkał się z moim wielkim entuzjazmem, ponieważ moje przygoda z wargamingiem zaczeła się właśnie od bitew morskich (kiedyś opowiem wam o tym więcej). O ile mamy w klubie ilość gier z wcześniejszymi okresami dość dużo, to brak jest tych późniejszych, a w szczególności moich ulubonych: pierwszej i drugiej wojny światowej. Kiedy Angus powiedział mi o tym, byłem pierwszy by w to zagrać. Do naszej rozgrywki użylismy zasad: General Quarters: Fleet Actions Imminent autorstwa L.L. Gilla. To było moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i bardzo mi się one spodobały.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam

UMPIRE/PROWADZENIE: Angus Konstam

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Fleets. Floty.

KAISERLICHE MARINE

1st Squadron.
(Michael Schneider)
SMS Von der Tann
SMS Seidlitz
SMS Blücher
SMS Frankfurt

2nd Squadron
(Bartek Żynda)
SMS Derfflinger
SMS Moltke
SMS Pillau
SMS Elbing

ROYAL NAVY

1st Squadron
(Bill Gilchrist)
HMS Lion
HMS Princess Royal
HMS Tiger

2nd Squadron
(Campbell Hardie)
HMS New Zealand
HMS Indomitable
HMS Hampshire
HMS Southampton
HMS Nottingham

2. Pregame. Przedgra.

Before we sat at the table, Angus prepared something special for us. A wee board game. Both of us, German and British players got the map and both of us had to draw our courses. Germans had to bombard one of the British towns and come back to Wilhelmshaven, whilst Royal Navy has to intersepte them on the sea and destroy them. Finally, when we compared both maps, only our light forces, after the bombardment of Yarmouth, would met somewhere over the Norfolk Bank. However we were going to use bigger ships than light cruisers, so we also used all available ships.
Zanim zajęliśmy miejsca przy stole, Angus przygotował dla nas coś specjalnego. Małą planszówkę. Obaj gracze, brytyjscy i mieniemccy otrzymali mapę, na której musieli zaznaczyć swoje kursy. Niemcy mieli za zadanie zbombardowac jedno z brytyjskich miast i wrócić do Wilhelmshaven, natomiast Royal Navy miała za zadanie przejąć wrogie okręty i je zniszczyć. Ostatecznie, kiedy porównaliśmy obie mapy, okazało się, że spotkały by się jedynie nasze lekkie siły, zaraz po zbombardowaniu Yarmouth, gdzieś w pobliżu Ławicy Norfolk. Jednakże my osobiście chcieliśmy użyć wszystkich możliwych okrętów, więc tak też zrobiliśmy.

3. The game. Gra.

Before the game I was expected that British will be trying to put the letter T. So I have invaded the V maneuver. It was risky plan, because it exposes part of our fleet, but gives us the advantage to the other. However to execute that plan we had to choose the best moment, in other way we were going to loose. The V maneuver is about the half of the fleet is trying to put the letter T, whilst the other ships trying to the same from the other side and thus the enemy fleet will be between our squadrons.
Przed samą grą spodziewałem się, że Brytyjczycy będą starali się położyć poprzeczkę nad literą T. Aby temu przeciwdziałać wymyśliłem manewr V. Był to dość ryzykowny plan, ponieważ wystawi to na atak część naszej floty, jednak druga nasza część w tym samym czasie zyska przewagę. Jednak by wykonać ten manewr, musieliśmy wybrać najbardziej dogodny do tego moment, ponieważ w innym wypadku groziła nam przegrana. Manewr V polega na tym, że połowa floty próbuje postawić porzeczkę nad literą T z jednej strony wrogiej floty, a druga połowa z drugiej strony i w ten sposób wroga flota znajdzie się pomiędzy nimi.
The battle not started very well for us, because better British guns hit one of our battlecruisers and hit them in two main artillery guns. That caused a massive explosion and SMS Derfflinger was the past from that moment.
Bitwa nie zaczęła się dla nas najlepiej, ponieważ lepsze brytyjskie działa trafiły jeden z naszych krażowników w dwa głowne działa. To spowodowało ogromną eksplozję i SMS Derfflinger od tej pory należał już do przeszłości.
In response our cruisers had two lucky shots. First SMS Moltke hit HMS Tiger and sunk her and just after that SMS Von Der Tann, together with SMS Seydlitz hit HMS Lion and sunk her too.
W odpowiedzi nasze krążowniki miały dwa szczęśliwe strzały. Wpierw SMS Moltke trafił HMS Tiger i zatopił go a zaraz potym SMS Von Der Tann wraz z SMS Seydlitz trafiły HMS Lion i równiez go zatopili.
Two British ships sunk in the same moment caused a little panic in British lines. They decided to turn and that was the best moment to do our maneuver. British were surrounded. Soon after another British ship got sunk, HMS New Zealand. That finished the game with great German victory!
Dwa brytyjskie okręty zatopione w tym samym momencie zpowodowały lekka panikę w brytyjskich liniach. Zdecydowali sie skręcić i to był odpowiedni moment na nasz manewr. Brytyjczycy zostali okrążeni. Wkrótce kolejny brytyjski okręt został zatopiony: HMS New Zealand. To zakończyło grę wielkim niemieckim zwycięstwem!

4. Summary. Podsumowanie.

KAISERLICHE MARINE
SMS Von der Tann – lightly damaged/lekko uszkodzony
SMS Seidlitz – heavily damaged/ciężko uszkodzony
SMS Blücher – lightly damaged/lekko uszkodzony
SMS Frankfurt – heavily damaged/ciężko uszkodzony
SMS Derfflinger – sunk/zatopiony
SMS Moltke – lightly damaged/lekko uszkodzony
SMS Pillau
SMS Elbing
ROYAL NAVY
HMS Lion – sunk/zatopiony
HMS Princess Royal – heavily damaged/ciężko uszkodzony
HMS Tiger – sunk/zatopiony
HMS New Zealand – sunk/zatopiony
HMS Indomitable – lightly damaged/lekko uszkodzony
HMS Hampshire – lightly damaged/lekko uszkodzony
HMS Southampton – lightly damaged/lekko uszkodzony
HMS Nottingham
Dodaj napis
That’s the original steering wheel from battlecruiser HMS New Zealand, which is located in our club.
To jest oryginalne koło sterowe z krążownika HMS New Zealand, które znajduje się w naszym klubie.

5. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157657499009644

I Should Have Listened to the Lemur, or…..I’m the The King of Wishful Thinking!

Posted on October 5th, 2015 under , , , , , , , , , . Posted by

I went to last Saturday’s club meeting with Vince in tow to show him how it’s done. After this lesson, I’m not sure if he’ll thank me!I’d accepted a challenge from Ian KH to meet his 1/72nd French on the field of battle with my Anglo-Portuguese fo…

Songs of Drums and Tomahawks.

Posted on September 30th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday in our club, we had a little test game of the newly system for us called Songs of Drums and Tomahawks. Bill tried it once and decided to bring it to us. I was very curious of that system, first because I like to play that period (which it covers), secondly it always good to have some alternative for other systems (mainly for Muskets and Tomahawks).
W ostatni czwartek w naszym klubie mieliśmy małą grę testową nowego dla nas systemu zwanego Songs of Drums and Tomahawks. Bill spróbował go juz raz i postanowił zapoznać nas z nim. Osobiście byłem bardzo ciekawy tych zasad. Po pierwsze lubię rozgrywać okres, który system pokrywa i po drugie zawsze dobrze jest mieć jakąś alternatywę dla innych systemów (głównie dla Muskets and Tomahawks).
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist

SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Bill Gilchrist
To keep the test simple, everything was simplified. The two groups of Indians (myself) attacked group of Colonists (Campbell Hardie) supported by Rangers (Bill Gilchrist) across the river. During this game we tried everything, shooting on long distance, hand to hand etc. Finally Indians get pushed back and had to withdraw. That’s the game in very brief description of the game. That wasn’t the point. The point was set o rules.
Aby sprawę uprościć, wszystko w naszej grze zostało uproszczone. Dwie grupy Indian (ja) zaatakowały przy rzece grupę Kolonistów (Campbell Hardie) wsprtej oddziałem Rangersów (Bill Gilchrist). Podczas gry spróbowaliśmy prawie wszystkiego, walki na daleki dystans, walki wręcz itp. Ostatecznie Indianie zostali odparci i zmuszeni do wycofania się. To oczywiście bardzo krótki opis naszej gry, ale nie o to tutaj chodziło. Bardziej zależało nam na zasadach.
So far or that period we had two set of rules: Muskets and Tomahawks and Black Powder. As the second one is better for big battles we mainly for skirmish games used the first one. And that the area where Songs arrived. I have read about this system many times and finally had the opportunity to try it. After the first game I can said I like it. Have a very good potential. It is simple and fast but not boring. As there was some issues I had with M&T, mainly activations, when at the very big games it get bored, specially when you have to wait all cards deck to finally activate your unit (I’m not generally enthusiast of that way of activations), here it goes to the something I like much more: turns. Every unit or figure (it depends of the specific of the unit, orders etc.), had to take the test and then if it pass can execute the given order (move, shot etc.). When we fight (both shooting and melee) we had to beat the value of the enemy figure. It is usually sum of weapons and figure characteristics plus dice roll. The difference gives us the result of fight. Very simple. Rest is in the same way.
Do tej pory dla tego okresu mieliśmy dwa systemy: Muskets and Tomahawks i Black Powder. Jako, że ten drugi obejmuje duże bitwy dla skirmish’ów wykorzystywaliśmy ten pierwszy. Ten sam poziom obejmuje Songs. Czytałem o tym systemie wiele razy i w końcu miałem możliwość bezpośredniego się z nim zapoznania. Po pierwszej grze musze powiedzieć, że mi się podoba. Ma bardzo duży potencjał. Jest prosty, szybki ale nie nudny. Jako, że M&T w kilku miejscach mnie denerwuje, chodzi mi tu szczególnie o aktywację, szczególnie podczas dużych gier, kiedy trzeba czekać przez całą talię kart, aby w końcu ruszyć swoje oddziały (generalnie nie jestem fanem takiej aktywacji), tutaj poradzono sobie w sposób, który mi się dużo bardzij podoba: tury. Każdy oddział lub figura (zależy to od rozdzaju jednostki, rozkazu itp.) musi zdać test i dopiero po jego zdaniu, może przejść do wykonania rozkazu (ruch, strzał itp.). Każda walka (zrówno strzelanie jak i walka wręcz) odbywa się na zasadzie pokonania wartości przeciwnej figurki, którą jest suma charakterystyk figurki, broni i rzutu kostką. Różnica decyduje o rezultacie walki. Bardzo proste i cała reszta jest również taka.
However the game have its minuses as well. I don’t know, maybe it was caused by tiredness after hard week at work, but in my opinion the way the value of figure during the fight is the most confusing. As it put action very often to the single figure,  it always had to check the reference sheet. Especially when our unit has many individuals, it is really annoying and it is really easy to get lost. Maybe I’m wrong, but that are my feelings about it.
Jednak gra ma też pewne minusy. Nie wiem, czy jest to spowodowane zmęczeniem po ciężkim tygodniu w pracy, ale w mojej opinii, sposób oblicznina wartości figurki w walce jest najbardziej pogmatwany. Jako ze akcja bardzo często opiera się na pojedynczej figurce a nasz oddział składa się z wielu indywidualnych postaci, zmusza nas to do ciągłego zaglądania do statystyk. To jest dość irytujące i bardzo łatwo się w tym wszystkim pogubić. Może się mylę, ale takie są moje odczucia co do tego.
Despite the minuses, the game is very enjoyable. I don’t think that it will beat M&T in our games, however it will be some kind of alternative. For sure we need to try more games and maybe finally I will paint some Indians for myself.
Pomimo minusów, gra jest bardzo przyjemna. Nie sadzę, by pobiła M&T w naszym klubie, jednak będzie dla pewną alternatywą. Na pewno przyda nam sie więcej gier i być może w końcu uda mi się pomalować w końcu jakichś Indian dla siebie.
My gallery from the game on Flickr:
Moja galeria z gry na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157659235761346

MIssion critical (M&T): chevauchée

Posted on September 28th, 2015 under , , , . Posted by

The British are coming

Read more »

28mm Napoleonic British Infantry

Posted on September 26th, 2015 under , , . Posted by

Hoi,In my last post I spoke of the 28mm British Napoleonics I have painted and it is now about time I’d show them to you. The regimental colour I chose is buff, since quite a lot of yellow and blue faced figures are to be found on the web already.These…

Hiding In Plain Sight: Camouflage and Color in WWII

Posted on September 25th, 2015 under , , , , , . Posted by

Since the beginning of time, man has tried to disguise himself and his intentions on the battlefield. Whether it be a Trojan Horse or covering vehicles and installations to hide from aerial reconnaissance, other armies and it’s troops; camouflage has played an important part of warfare.
This Tiger may need a little more to help hide it……what do you think?
As with everything else, the art of hiding a tank while also trying to use it as a tool of war is a careful balance of planning and color. We take for granted that many of the period pictures from WW2 are in black & white. It’s easy to forget or even difficult to discover what colors were actually used during this period to cover the bare metal and primer that was used during this time.

Read more »

Preview :Battlefront’s Great War Additions: Part 1 The French and British

Posted on September 23rd, 2015 under , , . Posted by

 By Mitch Reed

It is no secret to many that the Great War is a subject I am fascinated with.  I have written a few articles in the past not only about gaming the Great War in general, but also about Battlefront’s summer 2014 release of their new Great War line.  In the months since this release I was able to get on Battlefront’s development team for the next wave that that will expand the Great War line. I was excited to work on this project with Wayne Turner and feel the final product will appeal to not only Great War fans, but other Flames of War players who have yet to discover how great this period is play.

I want to first explain that the upcoming release is not so much of an expansion as much it is a re-boot of the game.  The new booklet which is about 77 pages not only introduces the French and Americans into the fight; it also contains all of the rules and lists that came out in 2014.  The new book also has a full painting guide for all the forces found in the game as well as a new mission and adaptations of current missions used in the WWII version of the game.  So this one volume will cover all of the Great War line that has been released by Battlefront.

What is new?
The two new nations that are being introduced is something I am sure most people are excited about.  The French and the Americans make their appearance in the game and complete the list of the major combatants found in France during 1918.  Both of these nations, much like the British and Germans before, has a distinctive flair that makes playing them a unique experience.

Read more »

Napoleonic Stragglers and walking wounded

Posted on September 14th, 2015 under , , , , . Posted by

My troops, both French and British have finished the winter campaign season and have returned home to their barracks in the Woolshed. They have fought at Waterloo three times, Quatra Bras and Ligny over a three month period. They covered themselves with glory, except for the last game when I was commanding my own troops … Continue reading Napoleonic Stragglers and walking wounded

CoC Russian Civil War Allied Intervention.

Posted on September 11th, 2015 under , , , , , . Posted by

 By Eric Lauterbach

When you belong to group of gamers that have been around a while there is not much you can’t do.

So when the call went out for who has stuff that would work for Russian Civil War a surprising amount of crap was available in the I95 Gamers inventory.

To make it even more silly we went with the Allied Intervention into Northern Russia around Arkhangelsk.

If you are not familiar with that fiasco here you go. We adapted the recent Too fat Lardies release of a WWI variant for Chain of Command.  

We had a combined French and British force holding a village from a Red Russian force.

 Reds on table! I forgot to take pics of the patrol phase..doh!

Read more »

Games 2015 – The Crisis at Waterloo

Posted on September 7th, 2015 under , , , , . Posted by

Battered Belgians and British.The last weekend of August saw the annual NWA Games open day at the club. I was introducing an ex-work colleague and friend, Vince, to the wonderful world of wargaming. As he was very keen to see the Napoleonic event, we o…

Sudan 1883

Posted on September 6th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we decided to refresh our Sudan War collections. For that Campbell prepared the scenario for the game. He used the Battles for the Empire II of Chris Leach book and only updated the scenario for the units we have available. For the game we have used Black Powder rules together with Blood on the Nile supplement.
W ostatni czwartek postanowilismy odświerzyć nasze kolekcje do Wojny w Sudanie. Do tego Campbell przygotował scenariusz. Użył on ksiazki Battles for the Empire II, Chrisa Leacha i jedynie dostosował scenariusz do sił przez nas posiadanymi. Do gry uzyliśmy zasad Black Powder wraz z dodatkiem Blood on the Nile.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Matt Mirsik (scenario No. 5 from Battles for the Empire II)
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

ANGLO-EGYPTIAN-SUDANESE/ANGLO-EGIPSKO-SUDAŃSKIE
Fort Garrison
(Campbell Hardie)
1 x British Infantry battalion
1 x Egyptian Infantry battalion
1 Machine Gun 
The withdarwing collumn
(Bartek Żynda)
1 x British ‘Red Coats’ battalion
1 x Royal Navy Sailors battalion
2 x Sudanese Infantry battalions
1 x Bashi-Bazouk unit
1 x Bazinger unit
1 x British cavalry unit
1 x Egyptian cavalry unit
2 x guns
MAHDIST/MAHDYŚCI
(Bill Gilchrist, Michael Schneider)
2 x Dervish foot warriors units with rifles
15 x Dervish foot warriors units with spears
2 x Dervish cavalry

2. Orders. Rozkazy.

In this action an over-zealous British commander has led his forces on a sortie against what he believes is a small Dervish force in the area. However, instead of a minor band of the enemy, he is confronted by a large host of Dervishes. The British commander quickly decides it would be best to face this force behind the defences of the village and fort from where they set out from and orders the whole forces to withdraw. Now the race is on to see who get to the village first.
W tej akcji nadgorliwy brytyjski dowódca poprowadził swoje oddziały przeciw jak mu się wydawało małym siłom Derwiszów znajdujących sie w okolicy. Jednakże, zamiast małego oddziału wroga, napotkał olbrzymie ilości  wroga. Brytyjski dowódca szybko zdecydował, że dużo lepiej będzie stanąć przeciw wrogowi za obwarowaniami fortu i wsi, z których wyruszyli i rozkazał wszystkicm swoim oddziałom wycofać się. Teraz rozpoczął się wyścig, kto jako pierwszy dotrze do wioski.
The Dervishes win if they seize the village and the fort before losing ten units. The defenders have nowhere to run, so they are not assigned a breakpoint. Essentially, they are fighting to the last man to hold onto the village and the fort.
Derwisze wygrają, jeśli uda im się zdobyć wioskę i fort przed utrata dziesięciu swoich oddziałów. Obrońcy nie mają się gdzie cofnąć, więc nie maja punktu załamania. Zasadniczo walczą oni do ostatniego czowieka by utrzymać wioskę i fort.

3. The game. Gra.

When before the game I have analysed the game scenario, I discovered, that the key for Colonial troops is in keeping the Mahdist attention off their objective as long as I can. I believed that if I create the square it will be attacked by major part of the enemy forces. Our plan had only one unknown, are the withdrawal column survive long enough to win the game? We were going to find that out. Campbell accepted that plan, so the game begins. I started the game with all my troops in marching columns. My first issued order was to create the square, but I failed to do so. In that moment I have noticed the smile on Mahdist commanders faces. They said that the game will least 10 minutes from that moment and any minute longer…
Kiedy analizowałem scenariusz przed bitwą, odkryłem że klucz do zwycięstwa sił kolonialnych leży w utrzymaniu uwagi Mahdystów z dala od ich celu przez jak najdłuższy czas. Wierzyłem, że jeżeli uda mi się utworzyć czworobok, zostanie on zaatakowany przez większą część sił wroga. Nasz plan miał tylko jedną niewiadomą, czy kolumna wytrzyma na tyle długo, by wygrać grę? Mieliśmy zamiar się o tym przekonać. Campbell przystał na plan, więc gra się rozpoczęła. Grę zacząłem ze wszystkimi oddziałami w kolumnach marszowych. Moim pierwszym rozkazem było utworzenie czworoboku, jednak nie udało mi się tego zrobić. W tym momencie zauważyłem usmiech na twarzach mahdyjskich dowódców. Powiedzieli, że moje oddziały nie przezyja dłużej niż 10 minut…
Soon behind my units the enormous number of Mahdist appeared. They attacked my unprepared forces, however my units pushed them back. That was the crucial moment of the game, after that I was more than sure that we will won that game. After the first attack I have changed our tactic and instead the creating the square I started creating two lines of defence. The first line was going to stop Mahdists as long as they can and the second line was my last defence line. In the meantime I used my cavalry against flanking me units. The British cavalry had been repulsed by Mahdist spears, the Egyptian was much more lucky and managed to push back the Mahdist cavalry and destroy one Dervish unit, before been destroyed.
Wkrótce za moimi oddziałami pojawiła się olbrzymia ilość Mahdystów. Zaatakowali moje nieprzygotowane oddziały, jednak moim oddziałom udało się ich odepchnąć. To był krytyczny moment całej bitwy, po tym byłem już zupełnie pewny, że wygramy tą grę. Po pierwszym ataku zmieniłem nasza taktyke i zamiast tworzyć czworobok, rozpoczęłem tworzenie dwóch linii obrony. Pierwsza linia miała za zadanie powstrzymać Mahdystów jak najdłużej, natomiast druga miała być ostateczną linią oporu. W międzyczasie użyłem naszej kawalerii by zaatakować oddziały prubujące mnie oflankować. Brytyjczycy zostali odparci dzięki mahdyjskim włócznią, natomiast Egipcjanom udało się zmusić mahdyjską kawalerię do wycofania się oraz zniszczyć jeden z oddziałów Derwiszów, zanim sami nie zostali zniszczeni.
My first line get several times attacked, but they managed repulse almost every attack. Finally the line get broke with my best units destroyed (Sailors, Red Coats). The whole battle moved to the second line, but those one had two guns. They massacred Mahdist unit one after another. Soon my units received the support from the fort. Campbell get bored, as his units seen no action and move one of his units out of the fort to support me. Together we survived another Mahdist attacks. Finally the game gets over with victorious Colonial troops, becouse Mahdists were unable to broke our defences.
Moja pierwsza linia kilkakrotnie była atakowana, jednak udało im się odeprzeć prawie kazdy atak. W końcu linia została złamana, a moje najlepsze oddziały zniszczone (Marynarze, Czerwone Kurtki). Cała bitwa przeniosła się na drugą linię, ale ta posiadała dwa działa. Masakrowały one jeden oddział Mahdystów za drugim. Moje oddziały wkrótce otrzymały wsparcie z fortu. Campbell znudzony, że jego oddziały nie biorą udziału w bitwie, wysłał jeden ze swoich oddziałów z fortu by wesprzeć mnie. Razem przeżyliśmy kolejne ataki Mahdystów. W końcu gra zakończyła się zwycięstwem sił kolonialnych, ponieważ Mahdyści nie byli w stanie przełamać naszej obrony.

4. Summary. Podsumowanie.

Egyptian and Sudanese units were surprisingly well this time. They managed to push few serious Mahdists attacks and did not get broken. Mahdists lost 7 units and soon would be able to lost few more, so they were very close to break point. The failed of the Mahdist initial attack decided about the result of the game, the same as staying out of the game objective. If Mahdists would move directly to the village, the game possible would look completely different. It was another great game.
Egipcjanie i Sudańczycy wypadli zaskakujaco dobrze tym razem. Udało im się odeprzeć kilka poważnych ataków mahdyjskich oraz nie zostali oni złamani. Mahdyści stracili 7 oddziałów i wkrótce stracili by kilka kolejnych, więc byli całkiem niedaleko od swojego punktu załamania, tak samo pozostali z dala od swojego celu gry. Jeśli Mahdyści ruszyli by bezpośrednio do wioski, gra najprawdopodbniej miała by zupełnie inny obraz. Była to kolejna znakomita gra.

5. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157655897087243

Small Video on British Matilda II Tanks

Posted on September 3rd, 2015 under , , . Posted by

I found this video out at (where else?) YouTube. It has a section devoted specifically to the Matilda II that runs just over a minute long. Nice details and some great images of a legendary tank.

At them Scots Greys!

Posted on August 25th, 2015 under , , , , . Posted by

Hoi,

Recently I had a bit of a luck on “marktplaats” a Dutch version of Ebay. I obtained two lots of 1:72 plastic toy soldiers. The first lot was a set of Airfix British Guards which I held to be the one trooping the colour. The set had been on sale for some time with no bids to name, since I’d like to have a set of both the Colour Guard and the Band, I put in a bid of €2,- and this was duly accepted…

The same vendor offered several o9ther lots including a set of Napoleonics. In this lot where a set of Italeri French dragoons, Revell Life Guards and Guard Chasseurs, an Airfix Napoleonic Highlanders and a set of Airfix French Napoleonic infantry including one gun. My bid of €10,- for the lot was also accepted…

When we came back from our Holiday in Switzerland, the envelope was awaiting me and I went at it sorting all the sets out. Unfortunately, all the sets are missing parts and the Airfix Guards set is actually a combination of both the sets and pretty incomplete at that. That said I will try to do my best to turn them into something nice.

But I first started with something else. For some time I have reached the conclusion that the Revell Life Guards are pretty much the best set of British heavy cavalry for the Napoleonic Wars. Therefore I have decided to represent several regiments using these figures and with the set out of this lot I had a try in converting them to Scots Greys. The heads used are mostly from the inadequate Italeri set (really bad poses and totally the wrong horse furniture) with the 3 command figures sporting HäT heads. The bandaged head is a Bruno Arnal piece and very nice!

Now before you start commenting about it: I know that I made a mistake by using the Life Guards horses for the Greys but seeing as I have no others here at present, nor know where to get some more, I went with these. And since I was blaspheming anyway I also made the chequered border along the shabraques blue… Yeah I know, but at least it looks spiffing!

Without further ado:

Cheers Sander

White Plains 1776- Battle at Chatterton Hill.

Posted on August 18th, 2015 under , , , , , . Posted by

Last Sunday we finally started our AWI campaign. This was specially designed by Michael Schneider. The whole campaign started at the Battle of White Plains and should finished when Washington reach the Philadelphia (or not). Soon I will write more about this, I can only tell you that the game have two levels. The first board game, where we move all our units, taking care about whole war who leds us to the battles with a use of toy soldiers. Sounds good and as I said more details soon. Last Sunday our Navy Club was empty, so we had possibility to use its space for big game, which starts whole campaign, the battle at Chatteron Hill.
W ostatnią niedzielę w końcu rozpoczęliśmy naszą kampanię Amerykańskiej Wojny o Niepodległość. Została ona wymyślona i zaprojektowana przez Michaela Schneidera. Cała kampania zaczyna się bitwą przy White Plains i powinna się skończyć dotarciem Waszyngtona do Filadelfii (lub nie). Wkrótce opowiem o niej więcej, jedyne co Wam powiem teraz to, ze kampania ma dwa poziomy. Pierwszy to gra na planszy, gdzie poruszamy nasze jednostki, mając na uwadze całą wojnę i ta prowadzi nas do bitew rozgrywanych za pomocą naszych żołnierzyków. Brzmi to naprawdę wspaniale i wkrótce opowiem Wam o tym więcej. W ostatnią niedzielę nasz Klub Marynarki Wojennej był pusty, więc mogliśmy wykorzystać jego przestrzeń dla dużej gry, która zaczyna całą kampanię – bitwa o Chatteron Hill.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
Lt. Gen, von Heister
(Bartek Żynda)
Maj. Maitland Brigade
(Bartek Żynda)
Guns battery (3 6pdr guns, 3 seige guns)
17th Light Dragoons
3rd Light Infantry
Hessian Jaegers
Gen. Leslie Brigade
(Bartek Żynda)
5th Fus
28th Infantry
35th Infantry
49th Infantry
Col. Rall Brigade
(Angus Konstam)
Leib Regt.
Regt  von Rall
Fus. Regt von Knyphausen
Reserves/Rezerwy:
Col. von Donop Brigade
(Angus Konstam)
Battalion von Block
Battalion von Minnigerode
Battalion von Linsingen
AMERICANS/AMERYKANIE
Maj. Gen. Spencer
(Jack Glanville)
Gen. McDougall Brigade
(Jack Glanville)
Smallwoods M. Regt
1st NY Regt.
3rd NY Regt.
19th Regt.
Cont. Riflemen
1 gun (6pdr)
Col. Douglas Brigade
(Michael Schneider)
Haslets Regt.
1st Regt.
5th Regt.
Brook’s MAS Militia
Mosley’s MAS Militia
Graham’s NY Militia
Reserves. Rezerwy.
(Jack Glanville)
2nd Rhode Island
New Jersey State Regt.

2. Orders. Rozkazy.

In our game General Spencer had to buy the time for Washington to withdraw as much American battalions from White Plains as they can. Each turn, when the Chatterton Hill will be in colonials hand give one American battalion withdraw from White Plains and available for the campaign. Of course if Americans manage to withdraw any unit from Chatterton Hill, it will give thame extra battalions. Pretty much in our game was exactly the same as in the original battle. However I was going to be much more aggressive than British commanders. First I was going to flatter the hill with all available artillery, encircle the hill and destroy all American units, so there will be no survivors. Of course all plan should be executed as quick as possible.
W naszej grze generał Spencer musiał kupić czas Waszyngtonowi, aby ten mógł wycofać jak największa ilość swoich oddziałów spod White Plains. Każda tura, kiedy Chatterton Hill będzie w posiadaniu Amerykanów, pozwoli wycofać jeden batalion spod White Plains, który bedzie później dostępny w kampanii. Oczywiście, każdy batalion, który przeżyje Chatterton Hill, także bedzie dostępny w późniejszej grze. W gruncie rzeczy wszystko było bardzo podobne do oryginalnej bitwy. Jednakże zamierzałem być dużo bardziej agresywny, niż brytyjscy dowódcy. Po pierwsze postanowiłem zrównać wzgórze ogniem całej dostępnej artylerii a następnie okrążyć i zniszczyć wszystkie oddziały Amerykanów, tak żeby nie pozostał żaden ocalały. No i rzecz jasna, cały plan musiał być wykonany jak najszybciej.

3. The game. Gra.

The luck was from the beginning on our side. I managed to place whole artillery in first turn and in next turn all my guns started firing at the enemy. My infantry and jaegers hide themselves in the woods and started fight with America riflemen. Very quickly they managed to destroy them and the way through the river was open, however still not save. The other task I had for my Dragoons. I send them to the Bridge at River Bronx to attack flank Americans from that side (originally British did this at the end of the game). The Leslie’s Brigade reach the Bronx River at the ford and prepared themselves to cross that obstacle. All those happened till turn 3.
Szczęście od samego początku było po naszej stronie. Udało mi się ustawić baterię już w pierwszej turze i w następnej rozpocząć ostrzał wroga. Moja piechota i jegrzy ukryli się w zaroślach i stamtąd ostrzelali amerykańskich strzelców. Bardzo szybko ich pokonali i droga przez rzekę została otwarta, jednak wciąż nie była ona w pełni bezpieczna. Inne zadanie mieli moi dragoni. Wysłałem ich w stronę mostu na rzece Bronx by zaatakować amerykanów z flanki (faktycznie Brytyjczycy równiez wykonali taki manewr, jednak zrobili to pod koniec bitwy). Brygada Lesliego dotarła do rzeki Bronx i przygotowywała się do sforsowania tej przeszkody. To wszystko wydarzyło się w ciągu pierwszych trzech tur.
Third turn was very special as all reinforcements arrived. Hessians of Rall enter the table from the right edge (that was my choice, I had before the game, or they will come at our edge in 1st turn or on the right on 3rd. I choose the second option as closest to my plan) and I spend another two turns to move von Donop brigade to follow the path of my Dragoons. So everything was going according to the plan. Dragoons finally reach the American back, but then they find themselves in front of the American reinforcements. They were doomed, but to destroy them Americans needed their three battalions nad another two turns. That allowed us to move our troops forward. Special role in that had my artillery and my orange and white dice of doom. My artillery showed no mercy for the American battalions and removed them from the game one after another (the key was in concentrate the guns on one unit each time).
Trzecia tura była bardzo specjalna, to właśnie wtedy przybyły wszystkie rezerwy. Hescy żołnierze Ralla weszli na stół z prawej krawędzi (to był mój wybór prze rozpoczęciem gry, albo wejdą na naszej krawędzi w pierwszej turze lub dopiero w trzeciej ale po prawej stronie – wybrałem opcję drugą, jako bliższą mojemu planowi) oraz poświęciłem kolejne dwie tury by brygadę von Donopa puścić śladem moich dragonów. Wszystko więc przebiegało zgodnie z moim planem. Dragoni w końcu znaleźli się na tyłach Amerykanów, jednak zostali zaskoczeni, przez przybyłe właśnie ich posiłki. Nie było dla nich ratunku, jednak by ich zniszczyć Amerykanie potrzebowali sił aż trzech batalionów i dwóch kolejnych tur. To pozwoliło reszcie naszych oddziałów posunąć się do przodu. Szczególną rolę w tym odegrała tu moja artyleria oraz moje pomarańczowa i biała kość zagłady. Moja artyleria nie miała miłosierdzia amerykańskim batalionom i po kolei usuwała je ze stołu (kluczem była koncentracja ognia na jednej jednostce za każdym ostrzałem).
Heavy bombardments from my artillery forced rest of the McDougall’s Brigade to withdraw behind the hill. This allowed my Light Infantry together with Jaegers to take the positions on the hill. In the same time Hessians and soon supported by Leslie’s Brigade pushed back Douglas brigade and finally destroy them. During this advantage Hessians lost one battalion and this was our last lost during this game. Finally Hessians von Donop crossed the bridge (during turn 11) and all American survivors were encircled. Any of the American units were able to withdraw from the battlefield. However it took us whole 12 turns to fulfill my plan, but we did it in 100%!
Cięzki ostrzał artyleryjski moich dział zmusił resztki brygady McDougalla do wycofania się za wzgórze. to pozwoliło mojej lekkiej piechocie i jegrom zająć pozycje na wzgórzu. W tym samym czasie Hescy żołnierze, wkrótce wsparci brygada Lesliego odepchnęli brygadę Douglasa i wkrótce ją zniszczyli. Podczas tego natarcia straciliśmy jeden heski batalion, który był ostatnią nasza stratą w tej grze. W końcu Hescy najemnicy von Donopa przekroczyli most (podczas 11 tury) i wszystkie istniejące jeszcze oddziały amerykańskie zostały okrążone. Żaden z oddziałów Kolonistów nie był w stanie wyrwać się z okrążenia. Jednakże zajęło to nam aż 12 tur by wypełnić mój plan, jednak nam się to udało w 100%!

4. Summary. Podsumowanie.

In our game British Army lost two units, Americans lost all units: 12 units destroyed together with killed two brigadiers (McDougall and Douglas) and 2 units captured. 12 turns of resistance gave Patriots 12 units available for the campaign. British possible had them much more. Sonn the first look of the campaign map. For the game we have used the Black Powder rules with some Michael’s House Rules and Bill Gilchrist’s game sequence (Initiative, Firing, Orders, Hand to Hand).
W naszej grze Brytyjczycy stracili dwa oddziały, Amerykanie stracili wszystkie swoje oddziały: 12 zniszczonych wraz z dwoma brygadierami zabitymi (McDougall i Douglas) oraz 2 oddziały pojmane. 12 tur oporu dało Patriotom dostępnych w kampanii 12 oddziałów. Brytyjczycy zapewne będą mieli ich znacznie więcej. Wkrótce pierwsze spojrzenie na mapę kampanii. Do naszej gry użyliśmy zasad Black Powder z kilkoma House Rules Michaela oraz sekwencją gry (Inicjatywa, Strzelania, Rozkazy, Walka Wręcz).

5. Links. Linki.

Michael’s realtion:
Relacja Michaela:
http://meneken.blogspot.co.uk/2015/08/white-plains-1776-battle-at-chatterton.html
Relation of Angus:
Relacja Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/Journal%20109.htm
My gallery on Flickr (more pictures):
Moja galeria na Flickr (więcej zdjęć):
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157655100814454

Attack of the Cavalry Brigade! Sword and the Flame Battle in the Sudan.

Posted on August 11th, 2015 under , , , , . Posted by

 By Eric Lauterbach

Sword and the Flame Colonial Battles in the Sudan! One of my all time favorites and something we hardly play any more. Bob Rossi has so much Cavalry its ridiculous, so we designed a scenario around it.  The Cavalry Brigade has been sent forward to secure a vital village with water for the advancing army. Time is of the essence it must be seized before the Mahdist can destroy the wells. In true charge of the Light Brigade fashion the Commander moved out front and prepared to charge the position. The Mahdi’s warriors not fearing death were ready for the infidels. They had a cannon hidden ready to give them a surprise!

The Brigade forms up for the attack.


Read more »

Inchcolm Island 1940. Wyspa Inchcolm 1940.

Posted on August 6th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Yesterday we had a fictional game of German landing on the Inchcolm Island in 1940. We used the table created by Hugh Wilson and updated by himself for the later period. For the game we have used Bolt Action with Night Fighting rules and some updates about melee. We gave the loser team in hand to hand combat to test its morale and if passed, the loser have a chance to fight on until someone’s broke. We tried it and it worked quite well.
Wczoraj mieliśmy fikcyjną grę dotyczącą niemieckiego desantu na Wyspę Inchcolm w 1940 roku. Do tego celu użyliśmy wcześniej stworzonego przez Hugh Wilsona stołu, teraz zaktualizowanego do odpowiedniego okresu czasu. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action z uwzględnieniem reguł dotyczących walk nocnych oraz kilku zmian dotyczących walki wręcz. Daliśmy szanse przegrywającemu rzucić test morale i jeśli udało by mu się go zdać, to może kontynuować walkę aż ktoś się w końcu złamie. Wypróbowaliśmy je i nam się to dość podobało.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Colin Jack, Bartek Żynda

1. Forces and orders. Siły i rozkazy.

POLES/POLACY
(Bartek Żynda, Tim Watson)
HO: CO + 2 fig
FAO: Airstrike or Naval Artillery
4 x Infantry Sqd: NCO+8 rifles+LMG
3” Mortar: 3 crew
2” Mortar: 2 crew
Coastal Artillery: 5 crew
40mm Bofors AA gun: 3 crew
BRITISH RAPID REACTION FORCE/ BRYTYJSKIE S SZYBKIEGO REAGOWANIA
(Bill Gilchrist, Tim Watson)
Paratroop HQ: CO + 2 fig
3 x Paratroop Sqd: NCO+8 rifles+LMG
MMG team: 3 crew
Mortar team: 3 crew

Marine HQ: CO+2 fig
Marine Sqd: NCO+7 rifles+LMG+Light Mortar
Sniper
GERMANS/NIEMCY
(Donald Adamson, Hugh Wilson, Ray Neal, Isaac Neal)
German briefing:
You have been given the task of landing on the island during the hours of darkness from a flotilla of submarines. You will then proceed to neutralise the garrison and the coastal artillery which covers this part of the River Forth. This is all in preparation for a landing somewhere on the southern shore by a large invasion force.
A small paratroop section will also be available.
You have the benefit of reconnaissance photographs on which to base your invasion plans.
Niemieckie rozkazy:
Masz za zadanie wylądowania na wyspie, podczas nocy przy pomocy flotylli łodzi podwodnych. Następnie musisz wyeliminować garnizon oraz artylerię nadbrzeżną, która broni ta część rzeki Forth. To wszystko ma wspomóc lądowanie większych sił gdzieś dalej na południu.
Do dyspozycji masz również mały oddział spadochroniarzy.
Swój plan ataku możesz oprzeć na fotografiach przeprowadzonych przez wywiad lotniczy.
Wehrmacht (Regular)
HQ: CO+2 fig
FAO: Airstrike or Naval Artillery
6 x Infantry Sqd: NCO+8 rifles+LMG
2 x MMG: 3 crew
2 x Medium Mortar: 3 crew

Fallschirmjager (Veteran)
HQ: CO+2 fig
3 Infantry Sqd: NCO+8 rifles+LMG
MMG team: 3 crew
Medium Mortar: 3 crew

Possible reinforcements (if Coastal Artillery neutralised):
2 x Pz38(t)
1 x Pz II

2. The Game. Gra.

Just after the operation Dynamo, when Allied army has been lucky evacuated from the France, Britain prepared for German invasion. However the enemy strike when it was the least expected. In Southern Scotland. Before it could happen, Germans had to capture Inchcolm Island and specially eliminate the Coastal Artillery. At this moment the Inchcolm garrison consisted of Polish troops, evacuated here from France. The Island was chosen by Polish command as a quiet place, when the soldiers will be able rest and prepare for the future actions. Not this time…
Zaraz po operacji Dynamo, kiedy siły alianckie zostały szczęśliwie ewakuowane z Francji, Brytania przygotowywała się na niemiecką inwazję. Jednak wróg uderzył w najmniej oczekiwane miejsce, w południową Szkocję. Jednak zanim to było możliwe Niemcy musieli opanować Wyspę Inchcolm a w szczególności znajdującą się tam artylerię nadbrzeżną. W tym własnie momencie garnizon na Inchcolm składał się z polskich oddziałów, ewakuowanych tu z Francji. Wyspa została wybrana przez polskie dowództwo, jako ciche miejsce, gdzie żołnierze mogliby odpocząć i przygotować się do przyszłych zadań. Nie tym jednak razem…
Wehrmacht landed on the Inchcolm beaches and the Fallschirmjagers on the western part of the island. German paratroopers landed very close to the radio station, which has been very quickly conquered, as the Polish defenders had no chance to react as they have all been eliminated by unexpected attack of German soldiers.
Wehrmacht wylądował na plażach Inchcolmu a Fallschirmjagerzy w zachodniej części wyspy. Niemieccy spadachroniarze wylądowali bardzo blisko stacji radiowej, która bardzo szybko została opanowana, jako że polscy obrońcy nie mieli szans na reakcję przeciw niespodziewanemu atakowi niemieckich żołnierzy.
Wehrmacht spread their forces on two. One of them attacked the Inchcolm Abbey and the second moved against the coastal artillery. There Germans has been stopped by Poles, but not for a long. Finally they broke the defenders and push them back to the guns. Poles called for help and the RAF plane arrived. Air attack was very successful and only one German soldier get killed, but the important one, the FAO! Finally Germans conquered the eastern part of the island and the artillery has been silenced.
Werhmacht rozdzielił swoje siły na pół. Jedna część atakowała Opactwo Inchcolm, druga natomiast ruszyła w kierunku artylerii nadbrzeżnej. Tam Niemcy zostali zatrzymani przez Polaków, ale nie na długo. W końcu udało się złamać obrońców, którzy zostali  odrzuceni w kierunku dział. Polacy wezwali pomoc i nadleciał samolot RAF-u. Atak lotniczy okazał się jednak mało skuteczny i tylko jeden niemiecki żołnierz zginął, za to jednak dość ważny, bo Obserwator! Ostatecznie Niemcy opanowali wschodnią część wyspy i artyleria została uciszona. 
Germans attacking the Abbey had less luck then the other troops. Here they met the rest of the Polish troops. They managed to alarm the mainland and only remaining task for them was to hold the ground. Germans get to the abbey and in several hand to hand fights they eliminated most of the Polish troops, however not all of them and finally the abbey stayed in Polish hands. They hold the ground till the reinforcements arrive…
Niemcy atakujący Opactwo mieli  mniej szcześcia od innych oddziałów. Tu napotkali twardy opór polskich oddziałów. Udało im się zaalarmować główne siły i jedynym ich zadaniem pozostało wytrwać. Niemcy przedostali się do opactwa i w walkach wręcz wyeliminowali większość Polaków, jednak nie wszystkich i w ostateczności opactwo pozostało w polskich rękach. Wytrzymali aż do przybycia posiłków…
The reinforcements landing was completely disaster, as most of the units has been dropped directly to the water. The Forth River waters are very danger and only one paras squad, MMG and the mortar team successfully landed, however just in front of the german rifles. The British paras has been eliminated very quickly. Marines managed to create the bridge head and were able to retake the estern part of the island, however we did not have enough time to check it. The game finished with German victory. It was another good game.
Lądowanie posiłków okazało się jednak jedna wielką katastrofą, jako że większość zrzuconych oddziałów wpadła prosto do wody. Rzeka Forth jest bardzo niebezpieczna i tylko jedenej drużynie, karabinowi  maszynowemu i moździerzowi udało się wylądować, jednak wprost pod lufy niemieckich żołnierzy. Brytyjscy spadochroniarze zostali wyeliminowani bardzo szybko. Piechocie morskiej udało się jednak utworzyć przyczółek i byli zdolni odbić wschodnią część wyspy, jednak nie dane nam było się o tym przekonać, ponieważ czas na grę się skończył. Gra zakończyła się więc niemieckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654515755503

"With Fury Unabated…"

Posted on July 31st, 2015 under , , , , . Posted by

It’s been some while between posts – unfortunately, there hasn’t been much opportunity for VSF gaming this year.So it was fortuitous to be invited to a playetst of Bob Giglio’s next Colonial Epic – the Invasion of Alexandria – or as he entitled it “Wit…

We Apologise For This Break in Transmission…

Posted on July 30th, 2015 under , , , , . Posted by

,,,normal service will be resumed as soon as possible.Life at Chez Rosbif is way too busy at the moment for much painting or wargaming. I hope to have something to report soon, but when that will be, I’m not too sure.My Neapolitan project is ongoing an…