Posts Tagged ‘British’

2nd Battle of Trenton, 1777. Druga bitwa pod Trenton, 1777.

Posted on December 27th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Welcome all of you after Christmas. I hope that it was amazing time for all of you, as it was for me. Today the game, which became our Christmas tradition. It was refight the 2nd Battle of Trenton. A year ago we played the 1st Battle, originally fought…

part 2 Cage Rage in AWI with BAT (Bolt Action & Tomahawks)

Posted on December 21st, 2017 under , , , , , . Posted by

Charge in Cage Rage part2Read more »

Easy Eight Canadian Skink AA Tank Hit/damage Chart

Posted on December 20th, 2017 under , . Posted by

Odd looks tank.  But effect anti aircraft/ anti personal tank.

Part 1: Cage Rage in AWI with BAT (Bolt Action & Tomhawks)

Posted on December 18th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Under fire in the AWIRead more »

part 2 of Clash at the Creek with Maurice in the American War of Independence

Posted on November 30th, 2017 under , , , , , . Posted by

Getting ready, the American defense lines are set-up
After a bit of delay, no doubt caused by the curse of setting up the table in advance thereby causing serendipitous chain of events guaranteeing the game will be delayed by a couple of weeks, Tonio and myself final got to play out the clash of the Creek scenario I posted a while ago (link).

Read more »

part 2 of Clash at the Creek with Maurice in the American War of Independence

Posted on November 30th, 2017 under , , , , , . Posted by

Getting ready, the American defense lines are set-up
After a bit of delay, no doubt caused by the curse of setting up the table in advance thereby causing serendipitous chain of events guaranteeing the game will be delayed by a couple of weeks, Tonio and myself final got to play out the clash of the Creek scenario I posted a while ago (link).

Read more »

The Battle of Jutland – The run to the South. Bitwa jutlandzka – starcie krążowników liniowych.

Posted on November 27th, 2017 under , , , , , , . Posted by

So it begins! November and December, less time for hobby and more time for work. So today some updates of the past games. Today’s report will be from game played 2 weeks ago. We can not decided what to play, so finally we decided to play something naval and with big guns. Angus came across with his idea of refighting the first chapter of the famous Battle of Jutland where Angus’s most favourite British admiral, David Beatty met admiral Franz Hipper. This time, beside the big ships we had also some cruisers, destroyers and torpedo boats, all fun! For our game we used the General Quarters: Fleet Action Imminent rules.
Więc się zaczęło! Listopad i grudzień są tymi miesiącami w roku, w których mam mniej czasu na hobby a więcej na pracę. Dzisiaj więc zaległy raport z rozegranej dwa tygodnie temu gry. Nie mogliśmy się na nic zdecydować i w końcu stanęło na czymś morskim i z dużymi działami. Angus wymyślił by odtworzyć pierwszy rozdział sławnej bitwy jutlandzkiej, gdzie jego ulubiony brytyjski admirał, David Beatty spotkał się z admirałem Franzem Hipperem. Tym razem do dyspozycji oprócz wielkich okrętów mieliśmy również krążowniki, niszczyciele i torpedowce. Do gry użyliśmy zasad General Quarters: Fleet Action Imminent.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Michael (GER), Peter)
1st Battle Cruisers Squadron

HMS Lion
HMS Princess Royal
HMS Queen Mary

2nd Battle Cruisers Squadron

HMS New Zeleand
HMS Indefatigable

1st Light Cruiser Squadron

HMS Galatea
HMS Phaeton
HMS Inconstant
HMS Cordelia

1st Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Lydiard
HMS Liberty
HMS Landrail

2nd Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Moorsom
HMS Laurel
HMS Morris

3rd Division/13th Destroyer Flotilla

HMS Narborough
HMS Pelican
HMS Petard
HMS Turbulent


HOCHSEEFLOTTE
(Michael (MDF), Angus, Bartek)

I. Aufklärungsgruppe

SMS Lützow
SMS Derfflinger
SMS Seydlitz
SMS Moltke
SMS Von der Tann

II. Aufklärungsgruppe

SMS Frankfurt
SMS Elbing
SMS Pillau
SMS Wiesbaden

3. Halbflottille/II. Torpedoboots-Flottille

SMS B98
SMS G101
SMS G102
SMS B112
SMS B97

12. Halbflottille/VI. Torpedoboots-Flottille

SMS V69
SMS V45
SMS V46
SMS S50
SMS G37


2. The Game. Gra.


The game started with big ships firing each other. Soon it became clear for British players, that on long distance it is very hard for their ships to destroy German battlecruisers. Therefore they decided to short the distance. During all that time German ships managed to hit British several times and cause some serious damages. Two of the British lost their main guns: HMS Lion and HMS Indefatigable, which broke the line and retreat from the battlefield. If you thinking that German ships get all those hits without any problems, you will be wrong. Some ships get several damages, specially Seydlitz and Von der Tann, but both ships were still able to fire their guns. During this firing very effective was specially SMS Derfflinger, which every hit was announced to the fellow gamers with changed main theme from James Bond’s Goldfinger, which soon became the song of the evening.
Gra zaczęła się od pojedynku ogniowego dużych okrętów. Wkrótce stało się jasne dla brytyjskich graczy, że na dalekim dystansie było bardzo trudno ich okrętom zniszczyć niemieckie krążowniki liniowe. Dlatego zdecydowali się na zmniejszenie zasięgu. Podczas tego czasu niemieckim okrętom udało się kilka razy trafić brytyjskie okręty powodując poważne uszkodzenia. Dwa brytyjskie okręty utraciły swoje główne działa: HMS Lion i HMS Indefatigable, które złamały szyk i wycofały się z pola walki. Jeśli się Wam wydaje, że te sukcesy przyszły Niemcom łatwo, to się mylicie. Kilka okrętów otrzymało poważne uszkodzenia a w szczególności Seydlitz i Von der Tann, jednak oba te okręty wciąż były zdolne by używać swoich dział. Podczas tej wymiany ognia, bardzo skuteczny okazał się SMS Derfflinger, którego każde trafienie oznajmiałem moim współgraczom zmienioną wersją piosenki z filmu z Jamesem Bondem Goldfinger, która wkrótce okazała się piosenką tego wieczora.Suddenly our last ship in line Von der Tann, get hit from unexpected direction with a very heavy gun. It were 15′ guns from HMS Barham. She appeared on the table edge with her sister ships HMS Valiant, HMS Warspite and HMS Malaya.  That wasn’t good news for our ships, however we had something to prevent it. Our light cruisers put a smoke screen and for some time we had that problem solved. In the meantime we decided to launch a torpedo attack with our t-boots. That was very unsuccessful, because they come under the secondary guns of the British cruisers. The attack failed and cost Germans lost of the V69. So the game had to be decided with big guns. Again very successful was Derfflinger, who managed to hit British ships several times, but the most important was those on HMS Princess Royal. It destroyed the steering on the ship and British cruiser turn starboard, which bring her even closer to the German guns. That was enough and soon she get hit from Derfflinger one more time, but this time in her ammunition magazines and HMS Princess Royal sunk in just few minutes. We stopped our game at this moment, which bring German victory, however this time it wasn’t the disaster like in real battle, which gave the British players something to be proud with.
Niespodziewanie nasz ostatni okręt w linii, Von der Tann otrzymał trafienie z nieoczekiwanego kierunku z bardzo dużego działa. Był to pocisk 15 calowego działa z HMS Barham. Okręt ten pojawił się wraz z bliźniaczymi jednostkami: HMS Valiant, HMS Warspite i HMS Malaya. Nie była to dobra wiadomość dla naszych okrętów, jednak mieliśmy coś, co mogło temu przeciwdziałać. Nasze lekkie krążowniki postawiły zaporę dymną i na pewien czas odseparowały nasze okręty od nadchodzącego zagrożenia. W międzyczasie zdecydowaliśmy się na atak torpedowy naszymi t-botami. Ten okazał się bardzo nieskuteczny, ponieważ podczas ataku znalazły się one w zasięgu dział średnich brytyjskich krążowników (między innymi Niemcy stracili V69). Gra miała się więc rozstrzygnąć przy użyciu dział dużych kalibrów. Znowu bardzo skuteczny okazał się Derfflinger, który trafił Brytyjczyków kilka razy, jednak najważniejszym trafieniem okazało się to zadane HMS Princess Royal. Uszkodzenia doznał ster okrętu, który spowodował zwrot na prawą burtę co spowodowało przybliżenie się okrętu do niemieckich dział. To wystarczyło i wkrótce kolejny pocisk z Derfflingera trafił w komorę amunicyjną i HMS Princess Royal zatonęła w kilka minut. Naszą grę zakończyliśmy właśnie w tym momencie, które dało Niemcom zwycięstwo. Należy tu nadmienić, że gra nie zakończyła się katastrofą, tak jak to w oryginalnej bitwie, co daje brytyjskim graczom powód do dumy.


3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/jutland-1916-the-run-to-the-south/

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1520187454685889

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666840207589

The Battle of Jutland – The run to the South. Bitwa jutlandzka – starcie krążowników liniowych.

Posted on November 27th, 2017 under , , , , , , . Posted by

So it begins! November and December, less time for hobby and more time for work. So today some updates of the past games. Today’s report will be from game played 2 weeks ago. We can not decided what to play, so finally we decided to play something nava…

Perry Miniatures AEC ‘Dorchester’ Armoured Command Vehicle

Posted on November 17th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by

Fresh from the molds, the AEC Command Vehicle by Perry Miniatures, directly covered as a review as part of the Africa themed week. The AEC 4×4 Command Vehicle was the most common ACV (armoured command vehicle) of the British Army. It was based upon the AEC Matador chassis (although available by the Perrys as code […]

FOW LW Tournament – Toywiz October 2017

Posted on November 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

I headed down to Nanuet, NY to participate in a tournament run by Troy Baker and Ordo Malleus.  Its been a while since I’ve gotten a game with these guys since they manage to schedule their tournaments during every wedding I’ve been forced to attend over the past 2 years.  And there have been many weddings.  As my Friend “Matt Varnish” and his Canadian cohorts know, I’ve been unable to attend Canadian Nationals for 3 consecutive years due to weddings on Labor day weekend.

But the good news is that I’m running out of friends who haven’t been married yet…..so I may have more time to do the important things….like painting models, and fighting with toy soldiers.

Some shots of the store:

The Tournament would be played in three rounds, and I brought my airborne, along with their over sized but pretty tray.  It would be the second time I had played Brit airborne in a tournament and I had learned some lessons from last time. I hoped they would pay off.

Read more »

FOW LW Tournament – Toywiz October 2017

Posted on November 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

I headed down to Nanuet, NY to participate in a tournament run by Troy Baker and Ordo Malleus.  Its been a while since I’ve gotten a game with these guys since they manage to schedule their tournaments during every wedding I’ve been forced to attend over the past 2 years.  And there have been many weddings.  As my Friend “Matt Varnish” and his Canadian cohorts know, I’ve been unable to attend Canadian Nationals for 3 consecutive years due to weddings on Labor day weekend.

But the good news is that I’m running out of friends who haven’t been married yet…..so I may have more time to do the important things….like painting models, and fighting with toy soldiers.

Some shots of the store:

The Tournament would be played in three rounds, and I brought my airborne, along with their over sized but pretty tray.  It would be the second time I had played Brit airborne in a tournament and I had learned some lessons from last time. I hoped they would pay off.

Read more »

Battle at the Militia camp with Maurice in the American War of Independence

Posted on November 9th, 2017 under , , , , , . Posted by

The American Militia in camp

Read more »

Battle at the Militia camp with Maurice in the American War of Independence

Posted on November 9th, 2017 under , , , , , . Posted by

The American Militia in camp

Read more »

Rorke’s Drift Ready To Go

Posted on November 7th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

It’s been a long process, working on my Anglo-Zulu War Armies, and although the figures are all painted (and have been for nearly 10 years) they still await their basing completed. Luckily the terrain is a happier story, thanks to

Read more ›

Clash at the Creek with Maurice in the American War of Independence

Posted on November 6th, 2017 under , , , , , . Posted by

Read more »

Clash at the Creek with Maurice in the American War of Independence

Posted on November 6th, 2017 under , , , , , . Posted by

Read more »

Cod, Þorskur, la morue or bacalao?

Posted on October 24th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by

source: Wikimedia
And everything is about, what language we will use to name  that fish…
I wszystko o to,  jakiego języka użyjemy by nazwać tą rybę…Last week was very navy. Initially it should be Napoleonic, but because of some circumstances, we had to improvise. Initially on Thursday we should play Over the Hills, but Bill had some health issues and cannot be at the club that evening. Quick action from Angus gave us Cod Wars instead. Another game of the week was our traditional way of celebrating the Trafalgar Day, when we re-fight that famous battle. So today two games in one relation. Enjoy!

Poprzedni tydzień był prawdziwie morskim tygodniem. Początkowo miał być głównie napoleoński, jednak z powodu pewnych okoliczności musieliśmy improwizować. Początkowo w czwartek mieliśmy grać z użyciem zasad Over the Hills, jednak Bill miał pewne problemy zdrowotne i nie mógł przybyć do klubu w ten wieczór. Szybka akcja Angusa przyniosła nam Wojny dorszowe. Drugą grą rozegrana w poprzednim tygodniu był nasz tradycyjny sposób na spędzanie Trafalgar Day, kiedy to odtwarzamy tą sławna bitwę. Dzisiaj więc dwie gry w jednej relacji. Życze przyjemnej lektury!

1. Thursday game: Cod Wars. Gra czwartkowa: wojny dorszowe.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Campbell)
HMS Scylia
HMS Falmouth

MV Euroman
MV St. Giles
MV William Wilberforce
MV Port Vale
ICELANDERS/ISLANDCZYCY
(Peter, Bartek)
ICGV Ægir
ICGV Tyr

1.2. The Game. Gra.

That was our second game with that rules (Cod Wars). This time the initiative was from the beginning with the British. Campbell is known in our club from his passion for ramming in naval games. This time it gave a great result! His HMS Falmouth hit the stern of Peter’s Ægir and forced him to withdraw. That left only my ship against all British. Despite I was really try hard to cut the nets of British trawlers, they still were able to catch cods. Finally I decided that the only way to win the game will be to sunk my ship. Again despite I tried it hard it was not successful and finally I was forced to withdraw. At the end of the game Peter has his moment of the game and accidently he cut one of the nets. But it was not enough for us and this time cods were delivered back to British ports, were  citizens were able to enjoy their national dish!
To było nasze drugie spotkanie z tymi zasadami (Cod Wars). Tym razem jednak inicjatywa była od początku w rękach Brytyjczyków. Campbell jest znany w naszym klubie z jego zamiłowania do taranowania w bitwach morskich. Tym razem przyniosło to duży rezultat! Jego HMS Falmouth uderzył w rufę Ægir’a Petera i zmusił go do wycofania się. To pozostawiło mój okręt przeciw reszcie Brytyjczyków. Pomimo moich usilnych prób zerwania sieci brytyjskich trawlerów, cały czas byli w stanie poławiać dorsze. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że jedyną metodą na wygranie gry będzie zatopienie mojej jednostki. Znowu pomimo moich prób nie udało mi się tego dokonać i ostatecznie mój okręt ciężko uszkodzony musiał się wycofać. Pod koniec gry Peter miał swój moment w grze i przez przypadek zerwał sieci jednego z Brytyjczyków. Było to jednak niewystarczające i tym razem dorsze zostały dostarczone do brytyjskich portów, gdzie obywatele mogli delektować się swoją narodową potrawą! 

1.3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/dodgems-in-the-dfa-off-iceland-1975/
Campbell:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1491966280841340
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687486902951

2. Trafalgar Day 2017.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing, Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Donald Adamson,  Bartek Żynda, Jim Louttit

2.1 Forces. Siły.BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Jed, Michael, J.P., Peter, Chris)
HMS Tonnant
HMS Minotaur
HMS Spartiate
HMS Swiftsure
HMS Victory
HMS Revenge
HMS Orion
HMS Agamennon
HMS Dreadnought
HMS Belleisle
HMS Concqueror
HMS Defence
HMS Royal Sovereign
HMS Temeraire
HMS Mars
HMS Colossus
HMS Polyphemus
HMS Britannia
HMS Leviathan
HMS Defiance
HMS Africa
HMS Thunderer
HMS Neptune
HMS Prince
HMS Achille
HMS Ajax
HMS Bellerophon
SPANISH/HISZPANIE
(Jack G, Bill, Donald)
Principia de Asturias
San Juan Nepomuceno
San Ildefonso
Monarca
San Leandro
Santa Anna
Argonauta
San Justo
San Augistine
San Francisco de Asis
Rayo
Santissima Trinidad
Neptuno
Bahama
Montanez

FRENCH/FRANCUZI
(Malcolm, Bartek, John)
Bucentaure
Neptune
Redoutable
Scipion
Indomptable
Algesiras
Fougueux
Pluton
Achille
Formidable
Argonaut
Mont-Blanc
Heros
Berwick
L’Aigle
Duguay-Trouin
Swiftsure
Intrepide

2.2. The Game. Gra.

We owe all ships of the lines, which took part in Battle of Trafalgar. All of them are in 1/1200 scale and come from Langton Miniatures. This time we did a little different than last year and we changed some statistics for the purpose of the game. We downgraded British and upgraded French and Spanish ships. Also we started game in different way that it happened originally. Sadly the game was to big to be able to remember everything, so this time I am able to tell you the story of my part of the game. I commanded two French squadrons (lead by Indomptable and Achille) supported by John (Berwick) and fought against two British squadrons Jed’s (HMS Britannia) and Angus (HMS Neptune).
W naszym posiadaniu są wszystkie modele okrętów liniowych biorących udział w bitwie pod Trafalgarem. Wszystkie są w skali 1/1200 i są produkcji Langton Miniatures. Tym razem nasza gra wyglądała trochę inaczej od tej zeszłorocznej. Zmieniliśmy statystyki okrętów, obniżając poziom Brytyjczyków i podwyższając Francuzów i Hiszpanów. Zaczęliśmy grę troszkę inaczej od oryginalnej bitwy. Niestety gra była zbyt duża by spamiętać wszystko, więc jestem w stanie opisać Wam co wydarzyło się po mojej stronie stołu. Dowodziłem dwoma francuskimi eskadrami (prowadzonymi przez Indomptable i Achille) wsparty przez Johna (Berwick) i walcząc przeciw dwóm brytyjskim eskadrą dowodzonym przez Jeda (HMS Britannia) i Angusa (HMS Neptune).
Marine Nationale & Armada Española
Royal Navy.

I moved my squadrons ahead and managed to put letters ‘T’ over British squadrons, but I did not managed to do a lot of damages, maybe only on HMS Britannia, which now was very slow (she lost a lot of speed points). Then came the British answer, especially from Angus’s ships, which fired at me from the short distance. My ships were in trouble. Soon because of the damages three of them surrendered to the opponent (Formidable, Achille and Argonaut). One of them being on fire finally exploded (Formidable). Mont-Blanc boarded HMS Ajax and fought fierce battle, but better British boarding team push my French back on their ship and finally capture next of my ships. From that squadron left me only Heros. She moved against damaged HMS Britannia, but had not enough time for that. In the meantime my other squadron had some problems with the wind and moved away from Jed’s squadron. During their return they get under friendly fire from Malcolm’s ships. Finally when they return, it was too late for the rest of my ships. The game was over. Whole Battle finished with a draw as the leading Franco-spanish squadrons made very good work and won with the British. At the end British lost 3 ships, of which one get sunk (I don’t know which one). Franco-Spanish lost two ships sunk (despite my Formidable, we lost Spanish Bahama) and three captured. It was great day with a very good and enjoyable game. For that we used Kiss Me, Hardy rules.
Ruszyłem moimi eskadrami do przodu i nawet udało mi się postawić litery “T” nad brytyjskimi eskadrami, jednak nie udało mi się zadać im wystarczającej liczby uszkodzeń, no może poza HMS Britannia, która została mocno spowolniona. Wtedy przyszła brytyjska odpowiedź, szczególnie ze strony okrętów Angusa, który ostrzelał mnie z bliskiej odległości. Moje okręty miały powazny problem. Wkrótce z powodu odniesionych uszkodzeń, trzy z nich się poddały (Formidable, Achille i Argonaut). Jeden z nich mający pożar na swoich pokładach wkrótce eksplodował (Formidable). Mont-Blanc dokonał abordażu HMS Ajax, jednak lepiej wyszkolona załoga brytyjskiego okrętu odparła atak, przebiła się na mój pokład i ostatecznie zdobyła kolejny mój okręt. Z tej eskadry pozostał jedynie Heros, który ruszył przeciw HMS Britannia, jednak na to zabrakło już czasu. W międzyczasie moja druga eskadra miała pewne problemy z wiatrem i oddaliła się znacznie od eskadry Jeda. Podczas powrotu dostały się pod omyłkowy ogień francuskich okrętów Malcolma. W końcu, gdy powróciły do walki było już za późno by ratować resztę moich okrętów. Gra została zakończona. Cała gra zakończyła się jednak remisem, ponieważ prowadzące okręty francusko hiszpańskie pokonały tam Brytyjczyków. Ostateczne Brytyjczycy stracili 3 okręty (jeden z nich zatonął. Sprzymierzeni stracili dwa okręty zatopione (oprócz mojej Formidable, straciliśmy hiszpańską Bahamę) i trzy, które się poddały. To był świetny dzień i świetna gra, do której użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy.

2.3. Links. Linki.

Angus:
link to be updated

Bill:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day-game.html

Jack G.:
link to be updated

Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day.html

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686532482362

Cod, Þorskur, la morue or bacalao?

Posted on October 24th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by

source: Wikimedia
And everything is about, what language we will use to name  that fish…
I wszystko o to,  jakiego języka użyjemy by nazwać tą rybę…Last week was very navy. Initially it should be Napoleonic, but because of some circumstances, we had to improvise. Initially on Thursday we should play Over the Hills, but Bill had some health issues and cannot be at the club that evening. Quick action from Angus gave us Cod Wars instead. Another game of the week was our traditional way of celebrating the Trafalgar Day, when we re-fight that famous battle. So today two games in one relation. Enjoy!

Poprzedni tydzień był prawdziwie morskim tygodniem. Początkowo miał być głównie napoleoński, jednak z powodu pewnych okoliczności musieliśmy improwizować. Początkowo w czwartek mieliśmy grać z użyciem zasad Over the Hills, jednak Bill miał pewne problemy zdrowotne i nie mógł przybyć do klubu w ten wieczór. Szybka akcja Angusa przyniosła nam Wojny dorszowe. Drugą grą rozegrana w poprzednim tygodniu był nasz tradycyjny sposób na spędzanie Trafalgar Day, kiedy to odtwarzamy tą sławna bitwę. Dzisiaj więc dwie gry w jednej relacji. Życze przyjemnej lektury!

1. Thursday game: Cod Wars. Gra czwartkowa: wojny dorszowe.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Campbell)
HMS Scylia
HMS Falmouth

MV Euroman
MV St. Giles
MV William Wilberforce
MV Port Vale
ICELANDERS/ISLANDCZYCY
(Peter, Bartek)
ICGV Ægir
ICGV Tyr

1.2. The Game. Gra.

That was our second game with that rules (Cod Wars). This time the initiative was from the beginning with the British. Campbell is known in our club from his passion for ramming in naval games. This time it gave a great result! His HMS Falmouth hit the stern of Peter’s Ægir and forced him to withdraw. That left only my ship against all British. Despite I was really try hard to cut the nets of British trawlers, they still were able to catch cods. Finally I decided that the only way to win the game will be to sunk my ship. Again despite I tried it hard it was not successful and finally I was forced to withdraw. At the end of the game Peter has his moment of the game and accidently he cut one of the nets. But it was not enough for us and this time cods were delivered back to British ports, were  citizens were able to enjoy their national dish!
To było nasze drugie spotkanie z tymi zasadami (Cod Wars). Tym razem jednak inicjatywa była od początku w rękach Brytyjczyków. Campbell jest znany w naszym klubie z jego zamiłowania do taranowania w bitwach morskich. Tym razem przyniosło to duży rezultat! Jego HMS Falmouth uderzył w rufę Ægir’a Petera i zmusił go do wycofania się. To pozostawiło mój okręt przeciw reszcie Brytyjczyków. Pomimo moich usilnych prób zerwania sieci brytyjskich trawlerów, cały czas byli w stanie poławiać dorsze. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że jedyną metodą na wygranie gry będzie zatopienie mojej jednostki. Znowu pomimo moich prób nie udało mi się tego dokonać i ostatecznie mój okręt ciężko uszkodzony musiał się wycofać. Pod koniec gry Peter miał swój moment w grze i przez przypadek zerwał sieci jednego z Brytyjczyków. Było to jednak niewystarczające i tym razem dorsze zostały dostarczone do brytyjskich portów, gdzie obywatele mogli delektować się swoją narodową potrawą! 

1.3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/dodgems-in-the-dfa-off-iceland-1975/
Campbell:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1491966280841340
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687486902951

2. Trafalgar Day 2017.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing, Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Donald Adamson,  Bartek Żynda, Jim Louttit

2.1 Forces. Siły.BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Jed, Michael, J.P., Peter, Chris)
HMS Tonnant
HMS Minotaur
HMS Spartiate
HMS Swiftsure
HMS Victory
HMS Revenge
HMS Orion
HMS Agamennon
HMS Dreadnought
HMS Belleisle
HMS Concqueror
HMS Defence
HMS Royal Sovereign
HMS Temeraire
HMS Mars
HMS Colossus
HMS Polyphemus
HMS Britannia
HMS Leviathan
HMS Defiance
HMS Africa
HMS Thunderer
HMS Neptune
HMS Prince
HMS Achille
HMS Ajax
HMS Bellerophon
SPANISH/HISZPANIE
(Jack G, Bill, Donald)
Principia de Asturias
San Juan Nepomuceno
San Ildefonso
Monarca
San Leandro
Santa Anna
Argonauta
San Justo
San Augistine
San Francisco de Asis
Rayo
Santissima Trinidad
Neptuno
Bahama
Montanez

FRENCH/FRANCUZI
(Malcolm, Bartek, John)
Bucentaure
Neptune
Redoutable
Scipion
Indomptable
Algesiras
Fougueux
Pluton
Achille
Formidable
Argonaut
Mont-Blanc
Heros
Berwick
L’Aigle
Duguay-Trouin
Swiftsure
Intrepide

2.2. The Game. Gra.

We owe all ships of the lines, which took part in Battle of Trafalgar. All of them are in 1/1200 scale and come from Langton Miniatures. This time we did a little different than last year and we changed some statistics for the purpose of the game. We downgraded British and upgraded French and Spanish ships. Also we started game in different way that it happened originally. Sadly the game was to big to be able to remember everything, so this time I am able to tell you the story of my part of the game. I commanded two French squadrons (lead by Indomptable and Achille) supported by John (Berwick) and fought against two British squadrons Jed’s (HMS Britannia) and Angus (HMS Neptune).
W naszym posiadaniu są wszystkie modele okrętów liniowych biorących udział w bitwie pod Trafalgarem. Wszystkie są w skali 1/1200 i są produkcji Langton Miniatures. Tym razem nasza gra wyglądała trochę inaczej od tej zeszłorocznej. Zmieniliśmy statystyki okrętów, obniżając poziom Brytyjczyków i podwyższając Francuzów i Hiszpanów. Zaczęliśmy grę troszkę inaczej od oryginalnej bitwy. Niestety gra była zbyt duża by spamiętać wszystko, więc jestem w stanie opisać Wam co wydarzyło się po mojej stronie stołu. Dowodziłem dwoma francuskimi eskadrami (prowadzonymi przez Indomptable i Achille) wsparty przez Johna (Berwick) i walcząc przeciw dwóm brytyjskim eskadrą dowodzonym przez Jeda (HMS Britannia) i Angusa (HMS Neptune).
Marine Nationale & Armada Española
Royal Navy.

I moved my squadrons ahead and managed to put letters ‘T’ over British squadrons, but I did not managed to do a lot of damages, maybe only on HMS Britannia, which now was very slow (she lost a lot of speed points). Then came the British answer, especially from Angus’s ships, which fired at me from the short distance. My ships were in trouble. Soon because of the damages three of them surrendered to the opponent (Formidable, Achille and Argonaut). One of them being on fire finally exploded (Formidable). Mont-Blanc boarded HMS Ajax and fought fierce battle, but better British boarding team push my French back on their ship and finally capture next of my ships. From that squadron left me only Heros. She moved against damaged HMS Britannia, but had not enough time for that. In the meantime my other squadron had some problems with the wind and moved away from Jed’s squadron. During their return they get under friendly fire from Malcolm’s ships. Finally when they return, it was too late for the rest of my ships. The game was over. Whole Battle finished with a draw as the leading Franco-spanish squadrons made very good work and won with the British. At the end British lost 3 ships, of which one get sunk (I don’t know which one). Franco-Spanish lost two ships sunk (despite my Formidable, we lost Spanish Bahama) and three captured. It was great day with a very good and enjoyable game. For that we used Kiss Me, Hardy rules.
Ruszyłem moimi eskadrami do przodu i nawet udało mi się postawić litery “T” nad brytyjskimi eskadrami, jednak nie udało mi się zadać im wystarczającej liczby uszkodzeń, no może poza HMS Britannia, która została mocno spowolniona. Wtedy przyszła brytyjska odpowiedź, szczególnie ze strony okrętów Angusa, który ostrzelał mnie z bliskiej odległości. Moje okręty miały powazny problem. Wkrótce z powodu odniesionych uszkodzeń, trzy z nich się poddały (Formidable, Achille i Argonaut). Jeden z nich mający pożar na swoich pokładach wkrótce eksplodował (Formidable). Mont-Blanc dokonał abordażu HMS Ajax, jednak lepiej wyszkolona załoga brytyjskiego okrętu odparła atak, przebiła się na mój pokład i ostatecznie zdobyła kolejny mój okręt. Z tej eskadry pozostał jedynie Heros, który ruszył przeciw HMS Britannia, jednak na to zabrakło już czasu. W międzyczasie moja druga eskadra miała pewne problemy z wiatrem i oddaliła się znacznie od eskadry Jeda. Podczas powrotu dostały się pod omyłkowy ogień francuskich okrętów Malcolma. W końcu, gdy powróciły do walki było już za późno by ratować resztę moich okrętów. Gra została zakończona. Cała gra zakończyła się jednak remisem, ponieważ prowadzące okręty francusko hiszpańskie pokonały tam Brytyjczyków. Ostateczne Brytyjczycy stracili 3 okręty (jeden z nich zatonął. Sprzymierzeni stracili dwa okręty zatopione (oprócz mojej Formidable, straciliśmy hiszpańską Bahamę) i trzy, które się poddały. To był świetny dzień i świetna gra, do której użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy.

2.3. Links. Linki.

Angus:
link to be updated

Bill:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day-game.html

Jack G.:
link to be updated

Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day.html

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686532482362

Making an Urban Display Board in 15mm

Posted on October 19th, 2017 under , , , , , , . Posted by

One of my first articles for WWPD was on building my British Airborne Company.  Having bought more infantry than anyone would ever need, and having it sit in my closet for 2 years, I decided to try and start working on it.  Years have past, and much has been done, but one major project eluded me:  a display board for this army.  Below is the finished product, but I will be trying to walk you through how I got it to look like this.  I don’t profess to be as good as many terrain makers as I have seen, but hopefully I can give you a little inspiration and a few easy steps you can build off of.  

I started, as one always should, with a rough plan.  I already have a carrying tray that fits these pieces of pink foam (with some modifications before construction.) I made the frame out of scrap wood that I sanded, cut and fit together, follower by sanding and staining. I won’t be showing that part however, just the assembly of the main display piece.

The original idea was to use a few ruined buildings I had partially painted, or at least primed, as centerpieces or accent pieces for a destroyed intersection.  But these are valuable pieces, and I found they were too tall for my purposes.  Their ability to hide guys inside of them work great in game terms, but not so much in display terms.  And they take up enormous space on the display itself, making it more unwieldy than I intend.  I resolved instead to use balsa wood and craft sticks to glue together my own wrecked buildings. (you see the scraps of wood in the foreground.

Some of my weapons of choice:

Read more »

Making an Urban Display Board in 15mm

Posted on October 19th, 2017 under , , , , , , . Posted by

One of my first articles for WWPD was on building my British Airborne Company.  Having bought more infantry than anyone would ever need, and having it sit in my closet for 2 years, I decided to try and start working on it.  Years have past, and much has been done, but one major project eluded me:  a display board for this army.  Below is the finished product, but I will be trying to walk you through how I got it to look like this.  I don’t profess to be as good as many terrain makers as I have seen, but hopefully I can give you a little inspiration and a few easy steps you can build off of.  

I started, as one always should, with a rough plan.  I already have a carrying tray that fits these pieces of pink foam (with some modifications before construction.) I made the frame out of scrap wood that I sanded, cut and fit together, follower by sanding and staining. I won’t be showing that part however, just the assembly of the main display piece.

The original idea was to use a few ruined buildings I had partially painted, or at least primed, as centerpieces or accent pieces for a destroyed intersection.  But these are valuable pieces, and I found they were too tall for my purposes.  Their ability to hide guys inside of them work great in game terms, but not so much in display terms.  And they take up enormous space on the display itself, making it more unwieldy than I intend.  I resolved instead to use balsa wood and craft sticks to glue together my own wrecked buildings. (you see the scraps of wood in the foreground.

Some of my weapons of choice:

Read more »

Raising the militia with Maurice in the American war of Independence

Posted on October 16th, 2017 under , , , , , . Posted by

Intro:
I have been busy chipping away at my AWI project. Recently I managed to paint up a brigade of three Militia regiments (only another 400 infantry, 45 cavalry and 4 guns to go).To mark the occasion Tonio volunteered to play an AWI Maurice game. For the scenario I raided the Black Powder rulebook and opted to play something influenced by their ACW scenario.  The idea being the American are raising the militia when the British get word of this they dispatch a force to disperse the Rebel camp


Read more »

Raising the militia with Maurice in the American war of Independence

Posted on October 16th, 2017 under , , , , , . Posted by

Intro:
I have been busy chipping away at my AWI project. Recently I managed to paint up a brigade of three Militia regiments (only another 400 infantry, 45 cavalry and 4 guns to go).To mark the occasion Tonio volunteered to play an AWI Maurice game. For the scenario I raided the Black Powder rulebook and opted to play something influenced by their ACW scenario.  The idea being the American are raising the militia when the British get word of this they dispatch a force to disperse the Rebel camp


Read more »

Another Flowerpot Men Duel

Posted on October 10th, 2017 under , , , , . Posted by

En Garde, Bill!”
“Damn yer eyes, Ben!”
EDIT: I was playing around with the Blogger app on my tablet and didn’t realise I published this post before I’d finished it! Apologies. (Though it’s heartening I still got two comments in that time…)
Well, it’s been a while!
Finally got a game under my belt AND remembered to bring the camera! It’s been a torrid time for me in  past month or so. The flu season has been the worst for a long time, and I was off work for about a week in early August. Then I had to have an infected tooth removed…etc., etc.
This game was the first I’d been to at the new NWA Saturday venue at the Croydon RSL club, which, while a bit more snug than the previous venue, certainly has its bonuses: There’s a bar! Nothing like having a cold one while contemplating military tactics.
Anyway, Bill and I decided on another Peninsular War scenario using the randomised entry of advanced guard, main body and rear guard formations. Bill started off holding the central village with his Portuguese, while my advanced came on the board at a randomised point. From then on we rolled to see when and where our next units came on, adding little randomised chaos to the game! Bill also devised another variable by adding ANOTHER roll, dubbed the “racist roll”. In the event of his main body or rearguard successfully rolling to enter the board, Bill would then roll again to see if the British commanders would ignore the pleas of their Portuguese allies, dismissing them as “panicky foreigners”. In the event, his British units remained faithful to their oldest allies, but it added a certain frisson of danger to the game!
Bill started off the game with two Portuguese line infantry battalions occupying the central villages, while two battalions of skirmished caçadores held the wooded ridgeline and vineyard across the stream. My advanced guard crossed the stream by the vineyard with one of my battalions in skirmish order to fend off the nearest caçadore battalion. Ineffective skirmish combat kept the Portuguese at bay while the rest of my force crossed the stream and formed up behind the villages. His artillery and some of his infantry redeployed to meet the threat, but with no cavalry, his infantry were effectively blocked from taking offensive action. However, I didn’t really have enough infantry to take advantage of that fact, so it devolved into an artillery slug-fest with my guns whittling down his infantry square, while my skirmishers bickered away with his. My skirmishers eventually prevailed over the caçadores, forcing them back from the stream with losses.

That coincided with my main body making an appearance on the board behind the Portuguese position. Caught between hammer and anvil! Now to press on before the Anglo-Portuguese main body appeared. But, wait! Bill also rolled for his main body to appear on the table. Still, he had to make the “racist roll”…Curses! He passed it! Then he had to roll for his entry point on the table. Guess where he rolled for? Right behind my advanced guard. Now I was the one in between a rock and a hard place!

After putting my infantry in defensive formations to face the dangers from both directions, I moved the hussars from threatening the Portuguese artillery to face the British threat. I thought I was toast there for a while, but then Bill moved his light dragoons into my opportunity charge range. I declared the charge, managed to roll for it and launched the charge (Nothing worse than declaring you’re going to take the opportunity, then flubbing the roll; Officers yell “CHARGE!” and the troopers say “Yeah…nah”). SO satisfying to have things go the right way for a change; the hussars barrelled into the advancing light dragoons and smacked them around a bit before pulling up just short of the infantry. Not such a nice place to end up, but the British were stuck where they were for the moment, pinned to the edge of the board with the cavalry behind the infantry licking their wounds from the rough handling they’d been given.

Just then the sun seemed to be out and smiling on my efforts as my rearguard appeared in the quadrant closest to be able to support my game-saving hussars! Infantry and another cavalry regiment (chasseurs this time) were arriving ready to fall on the British flank if they were ever able to advance away from the edge of the table.

Of course, that advantage didn’t last long with Bill’s rearguard appearing on the table (fortunately a fair distance away). Still, I needed to get my skates on if I wanted to keep the advantage. I elected to keep the horse gun battery facing the villages in order to keep the Portuguese in cover, while trying to get as much infantry to bear on the British brigade pinned to the edge of the board by the hussars. This was made easier by Bill keeping his caçadores in skirmish order, but I was sure he wouldn’t be leaving them in that formation for much longer.

On the other side I was spreading my main body out along the stream. At first I contemplated storming the nearest BUA, but decided that I should first secure the flanks. After Bill’s rearguard came on nearby, I decided that should be the primary  focus of my rearguard, despite the fact that my troops were beginning to be spread out to cover all contingencies. With his riflemen peppering my columns as they advanced, my forces were being disordered before they could get in a position to threaten Bill’s exposed line. I had a moment wbere it looked like I could get around his flank, but by skillfully withdrawing the flank just out of reach each time I threatened, my chance quickly evaporated. Nowhere else along that sector did  I have enough of a concentration of forces to break his defences. After a little toying, where I managed to force back but not destroy an infantry square, Bill got his second cavalry unit into their rear of my pinning force and then freed the original unit I’d charged. After the hussars were dealt with, my inantry were caught between both cavalry units and were picked off one by one. With that front collapsing and stalemate on the other, we declared it an Anglo-Portuguese victory.

Although it wasn’t a favourable outcome, it was still a very entertaining game. The fortunes of war fluctuated from one player to the other causing all sorts of consternation, and with lots of open flanks it was a real challenge to protect all contingencies. Bill’s ‘racist’ dice roll was another innovation,  but unfortunately (for me!) didn’t have an effect on the game.


Hussars and horse gun battery approach villages with infantry following behind.

Caçadores in the vineyard…

…and on the wooded hilltop.

The French forces cross the stream, to be met by the Portuguese artillery.

The Caçadores leave the vineyard to confront the last French légère battalion, which has unformed.

Skirmish combat ensues, while the rest of the French forces across the stream ready themselves for action.

The skirmish line

The French triple threat (a bit light on infantry, though. Light?…Infantry?…Geddit?! Ha!)

Bill protects his artillery with an infantry square on one flank and a line anchored between the 2 occupied BUAs.

My légère skirmishers win their combat, forcing the caçadores to retire with losses.

Blurry action shot of my main body entering the board!

Portuguese get that funny feeling that they’re being watched…

Curses! The table are turned almost immediately!
Bill’s main body appear behind my advanced guard’s position.

Hussars about face towards the threat

One battalion faces the Portuguese while the other turns along with the horse gun battery.

On the other side of the table, my main body advances on the Portuguese position.

The hussars take the charge at the advancing British cavalry!

The light dragoons are repulsed! They also retreat through their own infantry, disordering them all.
Huzzah!
Behind that action, the rearguard rides to the rescue!

The hussars pull back with a parting shot from the British, while the rearguard appears at the top left.

Bill’s rearguard appears off the flank of my main body on the other side of the table!

Bill’s caçadores enter the walled field, threatening the French columns. My rearguard approaches the fight from the top. In the top right corner, though, British cavalry can be seen!

The French guns and infantry line facing the villages remain oblivious to the threat!

On the other side of the table, my main body spread out instead of concentrating against one target.

While my guns attempt to whittle the British infantry in preparation for my infantry columns to charge, the pesky rifles with their long-range fire rack up the disorders on my columns!

Disaster!
Back in the center, the British cavalry from the main body spring their trap on the horse guns

They then take the breakthrough into the infantry line who are unable to form square in time!

“Tally-ho! Yoiks and away!”

Things are looking crook in Tallarook!
Time to go on the offensive, methinks!

One battered battalion in square moves forward to block the threatening British cavalry, covering the neighbouring column’s path as it charges the nearest British infantry square.

I was hoping to break into the square and then unleash the hussars behind…

Although successful…

…the square was only pushed back, not broken.

Meanwhile, between the villages, my lines were getting out flanked. With added firepower from the artillery now released from guarding against the French artillery, my infantry was in a losing position.

Even with rear support, their numbers were shrinking fast. 

Further down the stream, my infantry had crossed with the intention of outflanking the British line, but with constant rearward movement guarded by persistent galling skirmish fire they were relatively safe. They were extremely powerful light bobs who would have made mincemeat of my poor, battered regulars if push came to shove.

On the stream between these two actions was another 3 battalions which couldn’t really do anything but block. Charging a BUA across the stream with support from the line would have been risky at best and suicidal at worst! I’d spent too long faffing at the edges when I should have concentrated on the BUA.

Bill’s coup de grace: his light dragoons (all recovered now) charge the flank of the closed column after his caçadores had pushed back my weakened square.

After smashing the closed column, the light dragoons’ momentum takes them into the square, which is too weak to resist…

…taking the dragoons into the flank of my valiant hussars!

The dragoons end up like a knife blade in the heart of tne French position.
Game over!

The North Valley, 1758.

Posted on October 2nd, 2017 under , , , , , , , . Posted by

After long holiday break I’m back for wargaming. My first one was last Thursday’s game organised by Angus. It was Muskets&Tomahawks game. This time French and their allied Indians were going to burn a village protected by British forces.
Po długiej wakacyjnej przerwie powracam do wargamingu. Moją pierwszą grą była czwartkowa potyczka zorganizowana przez Angusa. Tym razem sięgnęliśmy po zasady Muskets&Tomahawks. W naszej grze Francuzi razem z wspierającymi ich Indianami mieli spalić wieś bronioną przez Brytyjczyków.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Dougie):

British Regular Officer

2 x British Regular Infantry (12 – regular)
1 x British Light Infantry (8 – irregular)(Bartek):

British Regular Officer
British Irregular Officer

1 x British Grenadiers (12 – regular)
1 x Provincial Infantry (12 – provincial)
2 x Rangers (6 – irregular)(Angus):

Militia Officer

2 x Militia (6 – militia)
Civilians
FRENCH/FRANCUZI
(Campbell):

Irregular Officer

2 x Montreal Militia (8 – irregular)
1 x Compagnie Franches de la Marine (12 – regular)(Michael, Peter)

2 x Chiefs

4 x Huron Warbands (6 – Indians)
1 x Les Coureurs des Bois (6 – irregular)

2. The Game. Gra.

We played our on 6×4 foot table. French and Indians entered it on the shorter edges and British on longer. The man objective was to burn or protect whole village. On the beginning of the game French managed to burn the first building but soon they had been stopped by British forces. Indians attacked the British lines and it appeared be very deadly for them. The first wave has been decimated and Angus had to allow to bring another wave to not finish the game to quickly. That second wave also managed to reach the British lines, but again was destroyed in bloody melee in the woods.
Grę rozegraliśmy na stole o wymiarach 6×4 stopy. Francuzi i Indianie wchodzili nań na krótszych krawędziach a Brytyjczycy na dłuższych. Już na początku gry udało się Francuzom spalić jeden z budynków jednak wkrótce zostali oni zatrzymani przez siły brytyjskie. Indianie zaatakowali brytyjskie linie, jednak okazało się to dla nich bardzo zabójcze. Pierwsza fala została zdziesiątkowana i angus musiał zezwolić na następną falę, by nie zakończyć gry zbyt szybko.  Druga fala również dotarła do brytyjskich linii, jednak tu została zniszczona w bardzo krwawym pojedynku w lasach.
In the meantime Campbell moved his forces forward and soon he started burning another house. However this time my units started fired at him. I managed to destroy both of his militia units, but then I got under the fire of his regulars. I rolled very badly for the morale and my Provincials routed from the battlefield. I did not get my cards and I was able only received the fire from Campbell’s Marines. That forced my forces to withdraw into the woods. The time for the game has finished and the village was still not fully burned so it finished with British victory. From the individual missions Campbell and Michael managed to fulfill theirs, which was to lose one of their units… Anyway it was great game with a great set of rules.
W międzyczasie Campbell ruszył swoje oddziały do przodu i udało mu się spalić kolejny dom. Jednak tym razem moje oddziały otworzyły do niego ogień. Udało mi się zniszczyć oba jego oddziały milicji, jednak wtedy ja dostałem się pod ogień jego Regularsów. Bardzo źle rzuciłem na morale i moje siły prowincjonalne pierzchły z pola walki. Nie mogłem dostać kart dla moich oddziałów i byłem zmuszony przyjmować ogień od Campbellowych Mirinsów. To zmusiło moje oddziały do cofnięcia się do lasu. Czas na grę się zakończył, wioska wciąż pozostawała nie zniszczona w całości, więc zwycięstwo odnieśli Brytyjczycy. Z misji indywidualnych tylko Campbell i Michael wykonali swoje, czyli utracić po jednym ze swoich oddziałów… To była świetna gra ze świetnymi zasadami.

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-north-valley-raid-1758/
Michael:
to be updated
Campbell:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1472455916125710
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157661082623448

The North Valley, 1758.

Posted on October 2nd, 2017 under , , , , , , , . Posted by

After long holiday break I’m back for wargaming. My first one was last Thursday’s game organised by Angus. It was Muskets&Tomahawks game. This time French and their allied Indians were going to burn a village protected by British forces.
Po długiej wakacyjnej przerwie powracam do wargamingu. Moją pierwszą grą była czwartkowa potyczka zorganizowana przez Angusa. Tym razem sięgnęliśmy po zasady Muskets&Tomahawks. W naszej grze Francuzi razem z wspierającymi ich Indianami mieli spalić wieś bronioną przez Brytyjczyków.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Dougie):

British Regular Officer

2 x British Regular Infantry (12 – regular)
1 x British Light Infantry (8 – irregular)(Bartek):

British Regular Officer
British Irregular Officer

1 x British Grenadiers (12 – regular)
1 x Provincial Infantry (12 – provincial)
2 x Rangers (6 – irregular)(Angus):

Militia Officer

2 x Militia (6 – militia)
Civilians
FRENCH/FRANCUZI
(Campbell):

Irregular Officer

2 x Montreal Militia (8 – irregular)
1 x Compagnie Franches de la Marine (12 – regular)(Michael, Peter)

2 x Chiefs

4 x Huron Warbands (6 – Indians)
1 x Les Coureurs des Bois (6 – irregular)

2. The Game. Gra.

We played our on 6×4 foot table. French and Indians entered it on the shorter edges and British on longer. The man objective was to burn or protect whole village. On the beginning of the game French managed to burn the first building but soon they had been stopped by British forces. Indians attacked the British lines and it appeared be very deadly for them. The first wave has been decimated and Angus had to allow to bring another wave to not finish the game to quickly. That second wave also managed to reach the British lines, but again was destroyed in bloody melee in the woods.
Grę rozegraliśmy na stole o wymiarach 6×4 stopy. Francuzi i Indianie wchodzili nań na krótszych krawędziach a Brytyjczycy na dłuższych. Już na początku gry udało się Francuzom spalić jeden z budynków jednak wkrótce zostali oni zatrzymani przez siły brytyjskie. Indianie zaatakowali brytyjskie linie, jednak okazało się to dla nich bardzo zabójcze. Pierwsza fala została zdziesiątkowana i angus musiał zezwolić na następną falę, by nie zakończyć gry zbyt szybko.  Druga fala również dotarła do brytyjskich linii, jednak tu została zniszczona w bardzo krwawym pojedynku w lasach.
In the meantime Campbell moved his forces forward and soon he started burning another house. However this time my units started fired at him. I managed to destroy both of his militia units, but then I got under the fire of his regulars. I rolled very badly for the morale and my Provincials routed from the battlefield. I did not get my cards and I was able only received the fire from Campbell’s Marines. That forced my forces to withdraw into the woods. The time for the game has finished and the village was still not fully burned so it finished with British victory. From the individual missions Campbell and Michael managed to fulfill theirs, which was to lose one of their units… Anyway it was great game with a great set of rules.
W międzyczasie Campbell ruszył swoje oddziały do przodu i udało mu się spalić kolejny dom. Jednak tym razem moje oddziały otworzyły do niego ogień. Udało mi się zniszczyć oba jego oddziały milicji, jednak wtedy ja dostałem się pod ogień jego Regularsów. Bardzo źle rzuciłem na morale i moje siły prowincjonalne pierzchły z pola walki. Nie mogłem dostać kart dla moich oddziałów i byłem zmuszony przyjmować ogień od Campbellowych Mirinsów. To zmusiło moje oddziały do cofnięcia się do lasu. Czas na grę się zakończył, wioska wciąż pozostawała nie zniszczona w całości, więc zwycięstwo odnieśli Brytyjczycy. Z misji indywidualnych tylko Campbell i Michael wykonali swoje, czyli utracić po jednym ze swoich oddziałów… To była świetna gra ze świetnymi zasadami.

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-north-valley-raid-1758/
Michael:
to be updated
Campbell:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1472455916125710
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157661082623448