Posts Tagged ‘Games’

Gates of Antares Part Two Concord Renforcements

Posted on September 24th, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

The hard to write second part, well unfortunately I don’t believe I have managed to get much painting done since the first update this is in part due to a few new arrivals that have well arrived. As well as a combination of outside factors and a lot of things demanding brush time, i think I … Continue reading Gates of Antares Part Two Concord Renforcements

Wasteman – The Knights of Gnar!

Posted on September 24th, 2016 under , , , , , . Posted by

The Knights of Gnar are live on Kickstarter! I am a big fan of small independant games manufacturers – specifically those valiant souls who slave away in their backrooms, to make something personal and magical that can touch other gamers. Jason Fairclough with his Thunderchild Miniatures encapsulate this ethos completely for me.   The 35mm … Continue reading Wasteman – The Knights of Gnar!

Coming soon to a Konflikt near you!

Posted on September 24th, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Available to as of yesterday are the first preview blister packs for the Soviets and British in Konflikt ’47. Box sets for both these awesome troop types will come later in December but we know you guys couldn’t wait!NB Final design of infantry for the box sets may change from the designs in these preview blister … Continue reading Coming soon to a Konflikt near you!

40K Hobby Starter Sets

Posted on September 24th, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

In news from elsewhere on the internet ICv2 have confirmed the impending arrival of six new introductory kits for the Warhammer 40’000 universe. Designed with the very beginner most beginners these kits are designed to encourage people into the hobby at a very low skill level.  Each kit contains the basic paints, a brush and … Continue reading 40K Hobby Starter Sets

Spartan Games – Flashpoint Amber

Posted on September 23rd, 2016 under , , , , . Posted by

To say Spartan games has been busy of late would be an understatement, the blog section of the website has been steadily churning out new stuff all week.  Be it bits for Dystopian Wars, Halo elements or the new outing for Firestorm Armada. Flashpoint Amber brings battles into the Storm Zone in a once quiet … Continue reading Spartan Games – Flashpoint Amber

Crossing the Danube, 1809. Przeprawa przez Dunaj, 1809.

Posted on September 23rd, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another Napoleonic game. This time I was invited to the new set of rules, recently used in our club. From some time Angus is trying to force us to change the system for that period from Black Powder into the Over the Hills. I was busy with other games and have not got time for testing that rules, yet. This time I was offered the game and I decided to give it a chance.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z okresu napoleońskiego. tym razem zostałem zaproszony do gry z nowym systemem, który od jakiegoś czasu jest rozgrywany w naszym klubie. Od jakiegoś już czasu Angus, stara się nas przekonać na przesiadkę z Black Powder na Over the Hills. Do tej pory byłem zajęty innymi grami i nie miałem na nowy system czasu. Tym razem jednak postanowiłem skorzystać z zaproszenia i dać szansę nowym zasadom.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles S. Grant, Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Campbell Hardie, Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły. 

WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Campbell Hardie, Bartek Żynda)
12 infantry battalions
2 cavalry regiments
2 gun batteries
AUSTRIA
(Angus Konstam, Bill Gilchrist)
10 infantry battalions
2 cavalry regiments
2 gun batteries

2. The game. Gra.

Campbell gave me command of the bridgehead forces (third of our forces started the game already deployed on the other bank of the river, when the rest still need to cross that river). In front of me was a little village full of Austrian soldiers (Bill), half of them in lines and half of them in attack columns. I decided that the attack is the best tactic and charged with my cavalry on Bill’s forces. Soon the first Austrian battalion get broken and the second nearly broken. Unfortunately I had to withdraw my cavalry to rally them and push my infantry forward. For the long time we tried to break each other with our rifles, but it was not worked well. Finally I pushed the next charge with my infantry and cavalry again. This time another 2 Austrian battalions get broken. When I finally nearly opened the way to the upper land (our objective), the game was finished.
Campbell przekazał mi dowodzenie nad grupą na przyczółku (trzecia część naszych sił zaczęła grę juz po drugiej stronie rzeki, reszta musiała jeszcze tą przeszkodę przekroczyć). Na przeciw mnie znajdowała się wioska pełna austriackich żołnierzy (Bill), połowa z nich ustawiona w linie i połowa w kolumny. Zdecydowałem się, że najlepszą taktyką będzie tu atak i zaszarżowałem moja kawalerią na siły Bila. Wkrótce pierwszy z austriackich batalionów został zniszczony a następny był blisko złamania. Niestety musiałem wycofać kawalerię by ja uporządkować i puściłem piechotę do przodu. Przez długi czas próbowaliśmy wzajemnie złamac się ogniem naszych karabinów, jednak to się nie sprawdzało. W końcu zdecydowałem się na następny atak całą moja piechota i kawalerią. Tym razem zniosłem następne dwa austrackie bataliony. W końcu droga do wzgórz była juz prawie otwarta (nasz cel gry), jednak gra została zakończona.
The much harder had Campbell, who started the game on the other bank of the river. He could push only one unit over one bridge, during our movement phase. That gave Angus some time for a  better deployment of his forces. Finally most of the Campbell’s forces crossed the river. After this he joined the fight. However his troops had the best Austrian units to deal with. That not worked well for him, however he managed to destroy one austrian battalion, but for the price of two battalions. Then started other problems. One of Campbell’s battalion get caught by Austrian cavalry in march column. They did not managed to form a square and get annihilated. The best Campbell’s unit, the cavalry, managed to push the second Austrian cavalry back. Finally neither Austrian nor Wuttenbergians were able to get their objectives and the time for game was over. Whole game finished with a draw, however we managed to inflict more damage to the enemy (3 battalions against 4).
Dużo cięższe zadanie miał przed sobą Campbell, który zaczął grę znajdując sę po przeciwnej stronie rzeki. Podczas jednej fazy ruchu mogł przeprawić przez most tylko jeden oddział. To dało czas Angusowi, by lepiej rozstawić swoje jednostki. W końcu Campbellowi udało się przeprawić większość jego oddziałów i dołączył tym do walki. Niestety, naprzeciw niego znajdowały się najlepsze austriackie oddziały, z którymi musiał się zmierzyć. Niezbyt dobrze tu wypadł, chociaż udało mu się zniszczyć jeden batalion, jednak za to zapłacił uttratą dwóch naszych batalionów. Wtedy zaczęły się inne problemy. Jeden z oddziałów Campbella został złapany przez kawalerię, sam będąc jeszcze w kolumnie marszowej. Nie udało mu się sformować czworoboku i został unicestwiony. Najlepszy oddział Campbella. kawaleria, zdołała odeprzeć drugi oddział austriackiej kawalerii. Ostatecznie ani Austriacy, ani Witenbergowie ne byli w stanie opanować swoich celów i gra zakończyła się remisem. Jednak to nam udało się zadać większe straty przeciwnikowi (3 bataliony stracone przez nas przeciw 4 przez przeciwnika).

3. Over the Hills.

After first game with the rules it is hard to tell are they better than Black Powder or not. I did not found that “better napoleonic flavour”, which Angus said that that rules have. Anyway to defend him, the game was quite chaotic some time, that because no one did know the rules very well. I borrowed the book from Campbell and I will read it. After that, I will write you something more about it.
Po pierwszej grze z tymi zasadami, cięzko mi jest powiedzieć, czy są lepsze od Black Powder, czy też nie. Nie znalazłem w nich tego “specjalnego napoleońskiego smaczku: zachwalanego przez Angusa. Jednak by stanąć w jego obronie, gra była nazbyt chaotyczna, a to dlatego, że nikt nie znał zasad bardzo dobrze. Porzyczyłem podręcznik od Campbella i go przeczytam. Po tym napiszę Wam o nim coś więcej.

4. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/crossing-the-danube-1809/
Campbell:
https://www.facebook.com/South-East-Scotland-Wargames-Club-SESWC-158670127504302/?fref=ts (awaiting)
Bill:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/ (awaiting)
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157670924135463

TTGUK Paints Update 3

Posted on September 23rd, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Well here we go 6 weeks into what should really have been a pretty easy painting challenge, the guys are doing really well except one, but he shall remain nameless unless he doesnt get any work done this weekend but as he is running a Guild Ball tournament its highly likely he will be the … Continue reading TTGUK Paints Update 3

HATECONZOM

Posted on September 23rd, 2016 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Bethnal Green’s own HATE wargames club (HATE of course standing for the Hackney Area Tabletop Enthusiasts) in alliance with Mantic games will be hosting their very own HATECONZOM on the 5th of November – Dreadball and Kings of War tournaments, Dungeon …

Forge World Thousand Sons Transfers

Posted on September 23rd, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

  Forge World release their Thousand Sons transfer sheet and as per usual it looks great. I have used the Night Lords ones here and I’d highly recommend getting these regardless of if you play 40K or 30K as the Thousand Sons.  Not cheap at £16 but well worth it for the look of your … Continue reading Forge World Thousand Sons Transfers

Infinity Releases For September

Posted on September 23rd, 2016 under . Posted by

What! I just did a post on Infinity releases, well that was for Aug, these bad boys are for Sept. So what’s new, well as a Yu Jing player I’m pleased to see some new figures for the most hard working of my troops the Zhanshi. I’m still running the old school ones from when … Continue reading Infinity Releases For September

Frostgrave – Arcane Locations

Posted on September 22nd, 2016 under , , , , . Posted by

For those of you that are big Frostgrave Fans, today see’s another segment in the ever expanding Folio of articles. We’ve talked about the rules a few times on the site, the main review being here. Arcane Locations brings out three new infamous locations in the Frostgrave city of Felstad, it also has some interesting new … Continue reading Frostgrave – Arcane Locations

Heroes of Normandie: Tactical Card Game – The Rules

Posted on September 22nd, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

Howdy folks, a few days ago we gave you the heads up about Devil Pig Games releasing their kickstarter for the HoN:TCG.  Well I’m back to let you know that those jolly kind folks have put the rules up for general use! Yes that’s correct, regardless of if you are or are not a backer you … Continue reading Heroes of Normandie: Tactical Card Game – The Rules

Learning Curve 18: Beyond The Gates of Antares

Posted on September 21st, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Hi again!  A few weeks ago I discussed my bargain Antares Concord army and then the super fast manner of painting that I applied to them.  This week I got the pleasure of taking them to the field for the first time.  So what did I learn? Well the first thing is that the game … Continue reading Learning Curve 18: Beyond The Gates of Antares

An Undead Journey Part Two

Posted on September 21st, 2016 under , , , , , . Posted by

Since part one of my Undead Journey, something incredibly strange has happened. 4 points of Cryx has manifested itself into 68 points and maybe a few more. I know weird right, the undead must have been feasting on Souls since my last article. This was the start of my painting but more on that later. … Continue reading An Undead Journey Part Two

Warploque Miniatures – trouble in The North

Posted on September 21st, 2016 under , , , , . Posted by

You know were suckers for Arcworlde stuff I’ve reviewed it here; as a team were doing a painting challenge around it (Part 1, Part 2 and Part 3 soon.).  So when Alex puts up some stuff for the new Kickstarter you know we’ll be signing up. Whats not to like and even the Dark Lords forces look … Continue reading Warploque Miniatures – trouble in The North

Infinity releases for August

Posted on September 20th, 2016 under , , , , . Posted by

No, your not reading it wrong, sadly some things get pushed back, these guys might be a month late, but they will be greatly received. They can be found here

Suicide Squad Game Box

Posted on September 20th, 2016 under , , , , , , , , . Posted by

This keeps getting better and better! I think that I’m sold on this.  I literally can’t wait!  With 13 other 32mm models including (but not limited to) Harley Quinn, Deadshot and the Joker.  Two highly thematic buildings, a bunch of accessories and the rules is this the way to get into the game? I think so … Continue reading Suicide Squad Game Box

Project Z Review 3 of 3, The Game!

Posted on September 20th, 2016 under , , , . Posted by

I finally got a game of this the other night, and the game played out slowly. There were a few teething problems and misprinted cards to get over but after we got passed that we were able to get the game going. Now one thing I do like about Project Z is that it’s slightly different from most Zombie games … Continue reading Project Z Review 3 of 3, The Game!

Heroes of Normandie: The Tactical Card Game

Posted on September 19th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Set in the same universe as the tabletop game Devil Pig’s tactical card game comes to kickstarter tomorrow! Using a deck of cards to deploy your forces across a Battlemap in famous operations such as Cobra the game you’ll activate units and play events.  Gain bonuses (Directives) and combo you units in devastating domino effects.  … Continue reading Heroes of Normandie: The Tactical Card Game

Sunday Colour #16

Posted on September 18th, 2016 under , , , , , , , , , . Posted by

For a little change this week I have assembled and painted some scenery.  I’ve never really owned any to call mine before because I’m lucky enough to be a member of a very good club that provides a great deal.  But just in case I want to play a few small games at home and in … Continue reading Sunday Colour #16

Blitzkrieg for the first time. Blitzkrieg po raz pierwszy.

Posted on September 18th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

As I wrote in last post, I prepared last Thursday’s game in our club. You already know the idea behind that game, which was the centenary of tank warfare and the 77 years since the biggest tank battle during Polish campaign in 1939. That was another reason for that game, which is my new collection for tanks and armoured vehicles for the 1939. Initially I was going to use the Rapid Fire rules, however the use of Blitzkrieg supplement for Battlegroup games, gave me opportunity to use more of my new models.
Tak jak napisałem w poprzednim poście, ja przygotowałem ostatnią, czwartkową grę w naszym klubie. Idea tej gry jest Wam oczywiście znana, a było to stulecie bojowego użycia czołgów i 77 rocznica największej bitwy pancernej w ciągu polskiej kampanii w 1939 roku. Był też inny powód dla tej gry, czyli moja nowa kolekcja czołgów i samochodów pancernych na 1939 rok. Początkowo zamierzałem użyć zasad Rapid Fire, jednak użycie zasad Battlegroup i dodatku Blitzkrieg dało mi możliwość użycia większej ilości pojazdów.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

GERMANS/NIEMCY
(Michael Charge, Campbell Hardie)
SdKfz 265
1st Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
2nd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
3rd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
Panzer III Platoon (5 Pz III)
POLES/POLACY
(Peter, Bartek Żynda)
C2P
TKS Company (7 TKS, 4 TKS(20mm))
Armoured Car Company (3 wz.34(gun), 4 wz.34(MG))
FT-17 Platoon (3 FT-17(gun), 2 FT-17(MG))
7TP Platoon (5 7TPjw)
Minefield

2. The game. Gra.

The game started not very well for Germans, as their rolls for reinforcements and orders were not very high. That gave a huge advantage and we were able to bring more units on table before our opponents. Finally both sides took positions around the village and started shoot at each other. The long distance did not helped us and for most of the time we’ve been wasting our ammunition. Finally Germans get a hit and first Polish TKS get destroyed. However our response was quick and first Pz II finished as the wreck. The better rolls for reinforcements gave us better positions on the table and soon more German tanks were on fire. When finally the game was over none of us was broken, however Germans lost  more BR points, so this time Poles were victorious. German lost 3 Pz III, 2 Pz II and 3 Pz I against Polish 2 TKS(20mm), 1 wz.34(gun) and 1 7TP tank.
Gra zaczeła się niezbyt dobrze dla Niemców, ponieważ ich rzuty na rozkazy i uzupełnienia nie były zbyt wysokie. To dało man dużą przewagę i mogliśmy wprowadzić więcej jednostek, przed naszymi przeciwnikami. Ostatecznie obie strony zajęły pozycje wokół wioski i rozpoczęły wzajemny ostrzał. Duża odległość nie sprzyjała nam i przez większość czasu traciliśmy naszą amunicję. W końcu Niemcom udało się trafić i pierwszy polski TKS został zniszczony. Jednak nasza odpowiedź była bardzo szybka i wkrótce pierwszy Pz II został zamieniony we wrak. Lepsze rzuty na uzupełnienia pozwoliły nam zająć lepsze pozycje na stole i juz wkrótce więcej niemieckich czołgów było zniszczonych. Ostatecznie gdy gra się zakończyła, żadna ze stron nie osiągnęła poziomu załamania, chociaż to Niemcy stracili więcej punktów BR, więc tym razem zwyciężyli Polacy. Niemcy stracili 3 Pz III, 2 Pz II oraz 3 Pz I przeciw polskim 2 TKS(20mm), 1 wz.34(z działem) i 1 czołg 7TP.

3. Links and other relations. Linki i inne relacje.

Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1110075642363741&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157672909191001

Blitzkrieg for the first time. Blitzkrieg po raz pierwszy.

Posted on September 18th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

As I wrote in last post, I prepared last Thursday’s game in our club. You already know the idea behind that game, which was the centenary of tank warfare and the 77 years since the biggest tank battle during Polish campaign in 1939. That was another reason for that game, which is my new collection for tanks and armoured vehicles for the 1939. Initially I was going to use the Rapid Fire rules, however the use of Blitzkrieg supplement for Battlegroup games, gave me opportunity to use more of my new models.
Tak jak napisałem w poprzednim poście, ja przygotowałem ostatnią, czwartkową grę w naszym klubie. Idea tej gry jest Wam oczywiście znana, a było to stulecie bojowego użycia czołgów i 77 rocznica największej bitwy pancernej w ciągu polskiej kampanii w 1939 roku. Był też inny powód dla tej gry, czyli moja nowa kolekcja czołgów i samochodów pancernych na 1939 rok. Początkowo zamierzałem użyć zasad Rapid Fire, jednak użycie zasad Battlegroup i dodatku Blitzkrieg dało mi możliwość użycia większej ilości pojazdów.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

GERMANS/NIEMCY
(Michael Charge, Campbell Hardie)
SdKfz 265
1st Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
2nd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
3rd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
Panzer III Platoon (5 Pz III)
POLES/POLACY
(Peter, Bartek Żynda)
C2P
TKS Company (7 TKS, 4 TKS(20mm))
Armoured Car Company (3 wz.34(gun), 4 wz.34(MG))
FT-17 Platoon (3 FT-17(gun), 2 FT-17(MG))
7TP Platoon (5 7TPjw)
Minefield

2. The game. Gra.

The game started not very well for Germans, as their rolls for reinforcements and orders were not very high. That gave a huge advantage and we were able to bring more units on table before our opponents. Finally both sides took positions around the village and started shoot at each other. The long distance did not helped us and for most of the time we’ve been wasting our ammunition. Finally Germans get a hit and first Polish TKS get destroyed. However our response was quick and first Pz II finished as the wreck. The better rolls for reinforcements gave us better positions on the table and soon more German tanks were on fire. When finally the game was over none of us was broken, however Germans lost  more BR points, so this time Poles were victorious. German lost 3 Pz III, 2 Pz II and 3 Pz I against Polish 2 TKS(20mm), 1 wz.34(gun) and 1 7TP tank.
Gra zaczeła się niezbyt dobrze dla Niemców, ponieważ ich rzuty na rozkazy i uzupełnienia nie były zbyt wysokie. To dało man dużą przewagę i mogliśmy wprowadzić więcej jednostek, przed naszymi przeciwnikami. Ostatecznie obie strony zajęły pozycje wokół wioski i rozpoczęły wzajemny ostrzał. Duża odległość nie sprzyjała nam i przez większość czasu traciliśmy naszą amunicję. W końcu Niemcom udało się trafić i pierwszy polski TKS został zniszczony. Jednak nasza odpowiedź była bardzo szybka i wkrótce pierwszy Pz II został zamieniony we wrak. Lepsze rzuty na uzupełnienia pozwoliły nam zająć lepsze pozycje na stole i juz wkrótce więcej niemieckich czołgów było zniszczonych. Ostatecznie gdy gra się zakończyła, żadna ze stron nie osiągnęła poziomu załamania, chociaż to Niemcy stracili więcej punktów BR, więc tym razem zwyciężyli Polacy. Niemcy stracili 3 Pz III, 2 Pz II oraz 3 Pz I przeciw polskim 2 TKS(20mm), 1 wz.34(z działem) i 1 czołg 7TP.

3. Links and other relations. Linki i inne relacje.

Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1110075642363741&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157672909191001

Blitzkrieg for the first time. Blitzkrieg po raz pierwszy.

Posted on September 18th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

As I wrote in last post, I prepared last Thursday’s game in our club. You already know the idea behind that game, which was the centenary of tank warfare and the 77 years since the biggest tank battle during Polish campaign in 1939. That was another reason for that game, which is my new collection for tanks and armoured vehicles for the 1939. Initially I was going to use the Rapid Fire rules, however the use of Blitzkrieg supplement for Battlegroup games, gave me opportunity to use more of my new models.
Tak jak napisałem w poprzednim poście, ja przygotowałem ostatnią, czwartkową grę w naszym klubie. Idea tej gry jest Wam oczywiście znana, a było to stulecie bojowego użycia czołgów i 77 rocznica największej bitwy pancernej w ciągu polskiej kampanii w 1939 roku. Był też inny powód dla tej gry, czyli moja nowa kolekcja czołgów i samochodów pancernych na 1939 rok. Początkowo zamierzałem użyć zasad Rapid Fire, jednak użycie zasad Battlegroup i dodatku Blitzkrieg dało mi możliwość użycia większej ilości pojazdów.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

GERMANS/NIEMCY
(Michael Charge, Campbell Hardie)
SdKfz 265
1st Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
2nd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
3rd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
Panzer III Platoon (5 Pz III)
POLES/POLACY
(Peter, Bartek Żynda)
C2P
TKS Company (7 TKS, 4 TKS(20mm))
Armoured Car Company (3 wz.34(gun), 4 wz.34(MG))
FT-17 Platoon (3 FT-17(gun), 2 FT-17(MG))
7TP Platoon (5 7TPjw)
Minefield

2. The game. Gra.

The game started not very well for Germans, as their rolls for reinforcements and orders were not very high. That gave a huge advantage and we were able to bring more units on table before our opponents. Finally both sides took positions around the village and started shoot at each other. The long distance did not helped us and for most of the time we’ve been wasting our ammunition. Finally Germans get a hit and first Polish TKS get destroyed. However our response was quick and first Pz II finished as the wreck. The better rolls for reinforcements gave us better positions on the table and soon more German tanks were on fire. When finally the game was over none of us was broken, however Germans lost  more BR points, so this time Poles were victorious. German lost 3 Pz III, 2 Pz II and 3 Pz I against Polish 2 TKS(20mm), 1 wz.34(gun) and 1 7TP tank.
Gra zaczeła się niezbyt dobrze dla Niemców, ponieważ ich rzuty na rozkazy i uzupełnienia nie były zbyt wysokie. To dało man dużą przewagę i mogliśmy wprowadzić więcej jednostek, przed naszymi przeciwnikami. Ostatecznie obie strony zajęły pozycje wokół wioski i rozpoczęły wzajemny ostrzał. Duża odległość nie sprzyjała nam i przez większość czasu traciliśmy naszą amunicję. W końcu Niemcom udało się trafić i pierwszy polski TKS został zniszczony. Jednak nasza odpowiedź była bardzo szybka i wkrótce pierwszy Pz II został zamieniony we wrak. Lepsze rzuty na uzupełnienia pozwoliły nam zająć lepsze pozycje na stole i juz wkrótce więcej niemieckich czołgów było zniszczonych. Ostatecznie gdy gra się zakończyła, żadna ze stron nie osiągnęła poziomu załamania, chociaż to Niemcy stracili więcej punktów BR, więc tym razem zwyciężyli Polacy. Niemcy stracili 3 Pz III, 2 Pz II oraz 3 Pz I przeciw polskim 2 TKS(20mm), 1 wz.34(z działem) i 1 czołg 7TP.

3. Links and other relations. Linki i inne relacje.

Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1110075642363741&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157672909191001

Dragondaze – Show Report

Posted on September 17th, 2016 under , . Posted by

I love gaming shows, okay beyond the fact that I have to get up at silly O’Clock and sometimes the travel the rest is great.  You get a chance to catch up with people you may not of seen for ages and play games you may have missed and lets not comment about the dent … Continue reading Dragondaze – Show Report

Dropzone Commander – Reconquest: Phase 2

Posted on September 15th, 2016 under , , , , , . Posted by

Available to order now is the latest rules/source book for Dropzone Commander, this 152 page A4 full colour perfect bound Expansion Book for Dropzone Commander. This is the Second Expansion Book for Dropzone Commander. The cover is matt laminated with spot UV. Contents of this book include: The Continued Story of the Reconquest Environmental Rules Environmental Scenarios … Continue reading Dropzone Commander – Reconquest: Phase 2