Posts Tagged ‘Games’

Hired Guns and Mercs

Posted on September 13th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

Rogues, misfits and wanderers, the Wayfarers are a loose alliance of mercenaries and guns for hire united by nothing more than a mysterious benefactor who […]

Weitzel’s Mill, 1781

Posted on September 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

After long three weeks I am back for gaming! Last Thursday I joined the game organized by Angus and Bill. It was Black Powder AWI game. It was very nice to roll some dice after so long break.
Po długich trzech tygodniach powracam do grania! W ostatni czwartek dołączyłem do gry organizowanej przez Angusa i Bill. To była wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder. To była prawdziwa przyjemność móc znowu poturlać kostki po tak długiej przerwie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Ken Pearce, Bartek Żynda)
CinC: Lt. General Lord Cornwallis

Col. Webster’s Brigade
23rd Foot 
33rd Foot
Guards Brigade
Brigadier Leslie’s Brigade
2nd Bttn, 71st Highlanders
Von Bose Regt.
Col. Tarleton’s Brigade
British Legion Horse
British Legion Foot
Jaegers
Royal Artillery Detachment (2 guns)
AMERICANS/AMERYKANIE
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)
CinC: Maj. Gen. Nathanael Greene

Col. William’s Brigade
Continental Light Infantry Battalion
Rowland’s Virginia Rifles
Crocket’s Virginia Militia
Brigadier Picken’s Brigade(commanded by Col. Campbell)
Preston’s Virginia Rifles
2nd Virginia Rifles
Moore’s North Carolina Militia
Col. “Light Horse Harry” Lee’s Brigade
1st/3rd Continental Dragoons
McCall’s Light Horse
Lee’s Legion

2. The Game. Gra.

The game was started by Americans deployed on the table and the British forces entered the table on the opposite edge. Most of the American units were deployed behind the river, however one of the skirmish units were put by Bill on the opposite side, to block the road to the ford. As that were skirmished I thought that it will be small obstacle for my cavalry and push them to charge. Thanks to my bad roll, my cavalry (or rather man on horses…) was pushed back by Bill’s soldiers. However in next turn he blundered and moved inside the woods. That cleared the way to the ford and again, I push my cavalry forward to charge Militia boys over the ford. However this time the situation repeated, by I failed the morale test and my cavalry was gone. That was very unlucky start…
Gra zaczęła się od Amerykanów rozstawionych na stole  i siłach brytyjskich wkraczających na stół po przeciwnej stronie. Większość oddziałów amerykańskich była wystawiona za rzeką, oprócz jednego oddziału harcowników, którzy blokowali drogę prowadzącą do brodu. Jako że był to oddział harcowników, wydawało mi się, że nie powinni oni stanowić problemu dla mojej kawalerii i zaszarżowałem na nich. Dzięki moim naprawdę słabym rzutom, moja kawaleria (a raczej ludzie na koniach…) zostali odepchnięci przez wojaków Billa. Jednakże w następnej turze jego oddział zaliczył Blundera i weszli oni między drzewa. To oczyściło drogę do brodu i jeszcze raz rzuciłem do szarży moich kawalerzystów na milicję broniącej brodu. Sytuacja się powtórzyła, jednak tym razem nie zdałem testu morale i moja kawaleria przepadła. To nie było szczęśliwe rozpoczęcie gry…
On the other side Ken pushed his boys and attacked two other fords. He was stopped by Americans before the river, but slowly and steady he pushed Americans back. Finally moved over the river, but then he was charged by American cavalry and again, the horses were pushed back. After that he managed to destroy all infantry units and the way was open for the Brits.
Po drugiej stronie Ken pchnął swoich chłopców w kierunku pozostałych dwóch brodów. został zatrzymany przez amerykanów przed rzeką, jednak powoli lecz systematycznie spychał Amerykanów wstecz. Ostatecznie przeprawił się przez rzekę, jednak wtedy jego oddziały zostały zaatakowane przez amerykańską kawalerię i znów konnica została odparta. Po tym udało mu się zniszczyć ostatnie oddziały piechoty i otworzył w ten sposób drogę dla Brytyjczyków.On my side the situation looks bad, but not very and there was still a hope. The reinforcements arrived (Leslie’s Brigade) and with them I moved against the ford. This time there was no problems at all. The militia broke and my units crossed the river. Some sort of threat for my units were the American cavalry, but accurate fire from one of my units disorganized them and I was free to move over the table. The game finished with British victory. 
Po mojej stronie sytuacja wyglądała źle, ale nie beznadziejnie. Przybyły posiłki (brygada Leslie’go) i teraz z nimi ruszyłem ponownie do  brodu. Tym razem nie było żadnych problemów z milicją, która nie wytrzymała ataku i moje oddziały przeprawiły się przez rzekę. Pewnym zagrożeniem była tu amerykańska kawaleria, ale celna salwa jednego z moich oddziałów zdezorganizowała ich i nie stanowili juz więcej problemu. Mogłem swobodnie przejść przez stół. Gra zakończyła się więc zwycięstwem Brytyjczyków.
It was great to be able to play a game, but my blog will go silent for another three weeks. I finally starting my holidays. See you after my return!
To było doskonałe uczucie móc rozegrać grę, jednak mój blok znów zamilknie na kolejne trzy tygodnie. W końcu zaczynam wakacje. Do zobaczenia po moim powrocie!
3. Links. Linki.
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-weitzels-mill-1781/
Bill:
to be updated
Campbell (SESWto be updated
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1456065407764761

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686014200400

Weitzel’s Mill, 1781

Posted on September 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

After long three weeks I am back for gaming! Last Thursday I joined the game organized by Angus and Bill. It was Black Powder AWI game. It was very nice to roll some dice after so long break.
Po długich trzech tygodniach powracam do grania! W ostatni czwartek dołączyłem do gry organizowanej przez Angusa i Bill. To była wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder. To była prawdziwa przyjemność móc znowu poturlać kostki po tak długiej przerwie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Ken Pearce, Bartek Żynda)
CinC: Lt. General Lord Cornwallis

Col. Webster’s Brigade
23rd Foot 
33rd Foot
Guards Brigade
Brigadier Leslie’s Brigade
2nd Bttn, 71st Highlanders
Von Bose Regt.
Col. Tarleton’s Brigade
British Legion Horse
British Legion Foot
Jaegers
Royal Artillery Detachment (2 guns)
AMERICANS/AMERYKANIE
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)
CinC: Maj. Gen. Nathanael Greene

Col. William’s Brigade
Continental Light Infantry Battalion
Rowland’s Virginia Rifles
Crocket’s Virginia Militia
Brigadier Picken’s Brigade(commanded by Col. Campbell)
Preston’s Virginia Rifles
2nd Virginia Rifles
Moore’s North Carolina Militia
Col. “Light Horse Harry” Lee’s Brigade
1st/3rd Continental Dragoons
McCall’s Light Horse
Lee’s Legion

2. The Game. Gra.

The game was started by Americans deployed on the table and the British forces entered the table on the opposite edge. Most of the American units were deployed behind the river, however one of the skirmish units were put by Bill on the opposite side, to block the road to the ford. As that were skirmished I thought that it will be small obstacle for my cavalry and push them to charge. Thanks to my bad roll, my cavalry (or rather man on horses…) was pushed back by Bill’s soldiers. However in next turn he blundered and moved inside the woods. That cleared the way to the ford and again, I push my cavalry forward to charge Militia boys over the ford. However this time the situation repeated, by I failed the morale test and my cavalry was gone. That was very unlucky start…
Gra zaczęła się od Amerykanów rozstawionych na stole  i siłach brytyjskich wkraczających na stół po przeciwnej stronie. Większość oddziałów amerykańskich była wystawiona za rzeką, oprócz jednego oddziału harcowników, którzy blokowali drogę prowadzącą do brodu. Jako że był to oddział harcowników, wydawało mi się, że nie powinni oni stanowić problemu dla mojej kawalerii i zaszarżowałem na nich. Dzięki moim naprawdę słabym rzutom, moja kawaleria (a raczej ludzie na koniach…) zostali odepchnięci przez wojaków Billa. Jednakże w następnej turze jego oddział zaliczył Blundera i weszli oni między drzewa. To oczyściło drogę do brodu i jeszcze raz rzuciłem do szarży moich kawalerzystów na milicję broniącej brodu. Sytuacja się powtórzyła, jednak tym razem nie zdałem testu morale i moja kawaleria przepadła. To nie było szczęśliwe rozpoczęcie gry…
On the other side Ken pushed his boys and attacked two other fords. He was stopped by Americans before the river, but slowly and steady he pushed Americans back. Finally moved over the river, but then he was charged by American cavalry and again, the horses were pushed back. After that he managed to destroy all infantry units and the way was open for the Brits.
Po drugiej stronie Ken pchnął swoich chłopców w kierunku pozostałych dwóch brodów. został zatrzymany przez amerykanów przed rzeką, jednak powoli lecz systematycznie spychał Amerykanów wstecz. Ostatecznie przeprawił się przez rzekę, jednak wtedy jego oddziały zostały zaatakowane przez amerykańską kawalerię i znów konnica została odparta. Po tym udało mu się zniszczyć ostatnie oddziały piechoty i otworzył w ten sposób drogę dla Brytyjczyków.On my side the situation looks bad, but not very and there was still a hope. The reinforcements arrived (Leslie’s Brigade) and with them I moved against the ford. This time there was no problems at all. The militia broke and my units crossed the river. Some sort of threat for my units were the American cavalry, but accurate fire from one of my units disorganized them and I was free to move over the table. The game finished with British victory. 
Po mojej stronie sytuacja wyglądała źle, ale nie beznadziejnie. Przybyły posiłki (brygada Leslie’go) i teraz z nimi ruszyłem ponownie do  brodu. Tym razem nie było żadnych problemów z milicją, która nie wytrzymała ataku i moje oddziały przeprawiły się przez rzekę. Pewnym zagrożeniem była tu amerykańska kawaleria, ale celna salwa jednego z moich oddziałów zdezorganizowała ich i nie stanowili juz więcej problemu. Mogłem swobodnie przejść przez stół. Gra zakończyła się więc zwycięstwem Brytyjczyków.
It was great to be able to play a game, but my blog will go silent for another three weeks. I finally starting my holidays. See you after my return!
To było doskonałe uczucie móc rozegrać grę, jednak mój blok znów zamilknie na kolejne trzy tygodnie. W końcu zaczynam wakacje. Do zobaczenia po moim powrocie!
3. Links. Linki.
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-weitzels-mill-1781/
Bill:
to be updated
Campbell (SESWC):
to be updated
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686014200400

Osprey’s Rogue Stars: Is it any good? Give me your recommendations?

Posted on September 4th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

So, been browsing about, and I’ve noticed Rogue Stars: Skirmish Wargaming in a Science Fiction Underworld (Osprey Wargames), which has caught my eye with a prospect of getting it. I absolutely know jack s**t about it, only that it seems like an attempt at a mini skirmish game attempt from Osprey to get some of […]

Hobby Bunker Game Day 2017 – Wargaming Recon #191

Posted on September 4th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Among the crowd and noise, Adrian sits down with Jonathan at the Hobby Bunker Game Day for 2017 and chew the fat about a great day and a hobby we all love! The Game Day Held at the Hobby Bunker in Malden, the game day was made up of 3… Read More»

The post Hobby Bunker Game Day 2017 – Wargaming Recon #191 appeared first on Wargaming Recon.

Last of this month’s Grinning Skull Studios Titles!

Posted on August 30th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Hello again everyone, just a quick message to let you know about the last two of this month’s releases, starting with 100 Things Killer Toys do, when your back is turned for all fantasy RPGs. This is the first in a series of Killer toy themed titles coming up from us, so if creepy murder […]

Oddball Outlet: More stuff for sale…

Posted on August 29th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Well, more stuff is up for sale, quite a bit of 3rd Edition 40K in this batch, so I’ll waste no more time, and get on with the show! Let’s let the pictures do the talking!! http://www.ebay.co.uk/itm/132310977680?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.co.uk/itm/132310970470?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.co.uk/itm/132310985479?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.co.uk/itm/132310982393?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.co.uk/itm/132310958421?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.co.uk/itm/132311027938?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.co.uk/itm/132311032634?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.co.uk/itm/132311057284?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.co.uk/itm/132311004656?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 http://www.ebay.co.uk/itm/132310992804?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 So, if any of those interest you, please check […]

The 1st Legion Prepares to Ride Again

Posted on August 28th, 2017 under , , , , , , , , , , , . Posted by

As you may have seen in my last Dark Angels article I am returning to the Rock and preparing for war again with the First Legion, […]

Resident Evil Weaponary

Posted on August 26th, 2017 under , , , . Posted by

Last week SteamForged previewed Claire Redfield and Leon S. Kennedy, and discussed how their special abilities were designed to help them feel characterful and unique […]

Grab your pitchforks and Cockrels

Posted on August 23rd, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

The farmers are here for Guild Ball, yes that’s right the hit game from Steam Forged games gets another team, with another on the horizon […]

Open Gaming Convention 2017 – Wargaming Recon #190

Posted on August 21st, 2017 under , , , , , , . Posted by

Mike Paine, Jonathan, and Alex Kostopoulos get into their recent hobbying and the Opening Gaming Convention 2017. Recent Hobbying The fellas discuss their recent activities within the wargaming hobby, Mike has been busy prepping for the cons as well as a Wargaming Recon Soccer Stadium to paint for the Striker set… Read More»

The post Open Gaming Convention 2017 – Wargaming Recon #190 appeared first on Wargaming Recon.

Star Wars: Legion announced!

Posted on August 19th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by

There are a handful of things in this world that I would say I am very passionate about. Hell, if you’ve perused any of my […]

2nd Edition Batman

Posted on August 18th, 2017 under , , , , , , , , , , , . Posted by

The Future is… Knight! In a season the seems knee deep in revisions and editions Knight Models makers of the Batman Miniatures Game have thrown […]

Resident Evil 2: Charactor Abilities

Posted on August 18th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Steamforged Games have revealed how playing as different characters affects the role players take when playing the Resident Evil™ 2: Board Game, by taking a […]

Dropzone Commander 2nd Edition changes

Posted on August 17th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Gen Con 2017 opened  today and Hawk Staff and Talons will be running demo games of the beta rules for Dropzone Commander 2nd Edition to […]

Steamforged announces next Kickstarter

Posted on August 15th, 2017 under , , , , , . Posted by

Probably one of the best announcements came this week, if you are of a certain age and had the original PlayStation or PS one as […]

AK47

Posted on August 14th, 2017 under , , , , , . Posted by

Last Thursday we had AK47 game. It was quite popular game in our club in the past and Campbell and I was very curious to give it a go, especially that in October in Goth we are going to have a big game. For those who don’t know what is AK47, it is very simple set of rules for wargaming the conflicts in Africa in 1960’s and 1970’s. There is several fraction to chose from starting from some tribal  finishing on superpowers of the contemporary world. The game was also great opportunity for me to use my forgotten 15mm collection of tanks. As you remember I have some tanks for 24th Uhlans and one tanks for Karpatian Uhlans. It was great, to finally use them on the table!
W ostatni czwartek mieliśmy grę z zasadami AK47. Zasady te były w przeszłości bardzo popularne w naszym klubie i Campbell i ja bardzo chcieliśmy je wypróbować, szczególnie że w październiku mamy z ich użyciem dużą grę w Goth’cie. Dla tych co ne wiedza co to jest AK47, są to bardzo proste zasady do konfliktów toczonych w Afryce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dostępnych jest kilkadziesiąt frakcji, począwszy od plemiennych a na super potęgach ówczesnego świata skończywszy. Gra była też doskonałą okazją by wypróbować moją zapomniana kolekcję czołgów w skali 15mm. Jak zapewne pamiętacie mam kilka czołgów dla 24. Ułanów i jeden dla Ułanów Karpackich. Świetnie było je w końcu użyć na stole.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson, Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Tim Watson, Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły

DICTATOR FORCES/SIŁY DYKTATORA
(Campbell Hardie)
1 x 2 tanks
1 x 3 armoured cars
1 x 3 jeeps with HMG
2 x militia
COLONIAL SETTLERS TROOPS/SIŁY OSADNIKÓW KOLONIALNYCH
(Bartek Żynda)
1 x 3 tanks
1 x 2 tanks
1 x 2 guns on trucks
2 x infantry

2. The game. Gra.

Campbell as the defender was able to deploy most of his troops on the table with only one militia unit being as reinforcements. I rolled very badly and started game with only tanks on the table. That all game was my one big disaster. This time I think that I rolled ‘1s’ so many times, as I did not for my entire life, when Campbell had so many ‘6s’… Soon all my tanks were destroyed, my guns on trucks proved to be useless and only my infantry managed to do something. It kept one of the objectives, but it was not enough to win the game… Anyway I liked the rules very much and can not wait for the big game in October.
Campbell jako obrońca mógł wystawić większość swoich oddziałów na stole pozostając tylko z jedną milicją jako posiłki. Ja wyrzuciłem bardzo źle na początku i gry i zacząłęm ją tylko z moimi czołgami. Ta cała gra to była dla mnie jedna wielka katastrofa. Tym razem miałem tyle jedynek co nigdy w całym moim życiu, a Campbell tyle szóstek… Wkrótce wszystkie moje czołgi zostały zniszczone, działa na ciężarówkach okazały się bezużyteczne i tylko mojej piechocie udało się coś zdziałać. Utrzymało jeden z celów gry, jednak było to za mało by wygrać grę… Pomimo tego zasady bardzo mi się podobały i nie mogę się już doczekać na wielką grę w październiku.
Unfortunately now for about three weeks I would be not able to attend to the club, so no games reports for that period. Don’t be afraid, I got something instead  to publish.
Niestety przez najbliższe trzy tygodnie nie będę w stanie uczestniczyć w klubowych grach, więc przez jakiś czas nie będzie raportów z gier. Bez obaw jednak mam kilka innych rzeczy do opublikowania.

3. Links. Linki.

Tim:
http://moth107.blogspot.co.uk/2017/08/collateral-or-not-collateral.html
Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1429829723721663
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157684101664292

AK47

Posted on August 14th, 2017 under , , , , , . Posted by

Last Thursday we had AK47 game. It was quite popular game in our club in the past and Campbell and I was very curious to give it a go, especially that in October in Goth we are going to have a big game. For those who don’t know what is AK47, it is very simple set of rules for wargaming the conflicts in Africa in 1960’s and 1970’s. There is several fraction to chose from starting from some tribal  finishing on superpowers of the contemporary world. The game was also great opportunity for me to use my forgotten 15mm collection of tanks. As you remember I have some tanks for 24th Uhlans and one tanks for Karpatian Uhlans. It was great, to finally use them on the table!
W ostatni czwartek mieliśmy grę z zasadami AK47. Zasady te były w przeszłości bardzo popularne w naszym klubie i Campbell i ja bardzo chcieliśmy je wypróbować, szczególnie że w październiku mamy z ich użyciem dużą grę w Goth’cie. Dla tych co ne wiedza co to jest AK47, są to bardzo proste zasady do konfliktów toczonych w Afryce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dostępnych jest kilkadziesiąt frakcji, począwszy od plemiennych a na super potęgach ówczesnego świata skończywszy. Gra była też doskonałą okazją by wypróbować moją zapomniana kolekcję czołgów w skali 15mm. Jak zapewne pamiętacie mam kilka czołgów dla 24. Ułanów i jeden dla Ułanów Karpackich. Świetnie było je w końcu użyć na stole.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Tim Watson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Tim Watson, Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Tim Watson, Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły

DICTATOR FORCES/SIŁY DYKTATORA
(Campbell Hardie)
1 x 2 tanks
1 x 3 armoured cars
1 x 3 jeeps with HMG
2 x militia
COLONIAL SETTLERS TROOPS/SIŁY OSADNIKÓW KOLONIALNYCH
(Bartek Żynda)
1 x 3 tanks
1 x 2 tanks
1 x 2 guns on trucks
2 x infantry

2. The game. Gra.

Campbell as the defender was able to deploy most of his troops on the table with only one militia unit being as reinforcements. I rolled very badly and started game with only tanks on the table. That all game was my one big disaster. This time I think that I rolled ‘1s’ so many times, as I did not for my entire life, when Campbell had so many ‘6s’… Soon all my tanks were destroyed, my guns on trucks proved to be useless and only my infantry managed to do something. It kept one of the objectives, but it was not enough to win the game… Anyway I liked the rules very much and can not wait for the big game in October.
Campbell jako obrońca mógł wystawić większość swoich oddziałów na stole pozostając tylko z jedną milicją jako posiłki. Ja wyrzuciłem bardzo źle na początku i gry i zacząłęm ją tylko z moimi czołgami. Ta cała gra to była dla mnie jedna wielka katastrofa. Tym razem miałem tyle jedynek co nigdy w całym moim życiu, a Campbell tyle szóstek… Wkrótce wszystkie moje czołgi zostały zniszczone, działa na ciężarówkach okazały się bezużyteczne i tylko mojej piechocie udało się coś zdziałać. Utrzymało jeden z celów gry, jednak było to za mało by wygrać grę… Pomimo tego zasady bardzo mi się podobały i nie mogę się już doczekać na wielką grę w październiku.
Unfortunately now for about three weeks I would be not able to attend to the club, so no games reports for that period. Don’t be afraid, I got something instead  to publish.
Niestety przez najbliższe trzy tygodnie nie będę w stanie uczestniczyć w klubowych grach, więc przez jakiś czas nie będzie raportów z gier. Bez obaw jednak mam kilka innych rzeczy do opublikowania.

3. Links. Linki.

Tim:
http://moth107.blogspot.co.uk/2017/08/collateral-or-not-collateral.html
Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1429829723721663
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157684101664292

Star Wars RPG: Reading the Rolls (Mechanics)

Posted on August 14th, 2017 under , , , , , , , , , , , , . Posted by

Good day to all you Star Wars and role-playing enthusiasts out there. It’s time for another journey into the hypothetical. Last time we covered Stealth […]

The Adeptus Mechanicus Project Part II

Posted on August 14th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

++++++BEGIN TRANSMISSION++++++ Part I Welcome back to part two of the The Adeptus Mechanicus Project, for this update I have managed to build all the […]

The return of Necromunda!

Posted on August 13th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Looks like we (and probably a few others…) were “bang-on the money” regarding that teaser video released previously. Necromunda is coming back! As can be […]

New 40K RPG on the horizon!

Posted on August 11th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Breaking news just in,  Wraith of Glory is due to come out in 2018 and will allow players to experience the full breadth of the […]

Derek Sinclair Spartan Games. Insight and Interview

Posted on August 8th, 2017 under . Posted by

Hello again fellow gamer and welcome to yet another insight interview here on Tabletop Gaming UK.  Today I get to speak with a really close […]

Claymore 2017 – part 2; część 2.

Posted on August 7th, 2017 under , , , . Posted by

Today the second part of my gallery from Claymore. This time the games, which were shown in the Gym:
Dzisiaj druga część galerii z Claymore. Tym razem gry, które były prezentowane na sali gimnastycznej:

Claymore 2017 – part 2; część 2.

Posted on August 7th, 2017 under , , , . Posted by

Today the second part of my gallery from Claymore. This time the games, which were shown in the Gym:
Dzisiaj druga część galerii z Claymore. Tym razem gry, które były prezentowane na sali gimnastycznej: