Posts Tagged ‘Germans’

Blitzkrieg Miniatures Black Friday Unboxing

Posted on March 21st, 2018 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Blitzkrieg Miniatures had a cracking Black Friday offer on many of their 1/56 vehicles such as a wonderful £10 per vehicle. It would be rude […]

The post Blitzkrieg Miniatures Black Friday Unboxing appeared first on Tabletop Games UK.

Bolt Action: Afrika Korp Project Part 3

Posted on March 12th, 2018 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Following on with the tradition of being very slow to post updates for my Afrika Korp Force. I have neglected it for far too long […]

The post Bolt Action: Afrika Korp Project Part 3 appeared first on Tabletop Games UK.

Chrząszczyżewoszyce 1939.

Posted on February 7th, 2018 under , , , , , , , . Posted by

Today the game we had last week and my favourite 2WW system: Rapid Fire! Sadly we didn’t have any game with this set recently last year, so to prevent that situation recent year I invited our club members for a game. The other opportunity was to finall…

Kaiserschlacht 1918

Posted on February 2nd, 2018 under , , , , , , , . Posted by

Today very quickly report from the game we had a week ago. Michael was tempting to use his 1WW collection and with some support from Campbell’s figures he organised the game. He put it on my special demand, he placed his scenario just after the breakin…

Completed – Wraith Knight, Guard Starter Set & more

Posted on January 25th, 2018 under , , , , , . Posted by

One advantage of taking time off over the school holidays is the amount of painting I’ve managed to get done while the kids kept themselves entertained.  Completed so far this month:Harlequin themed Wraith KnightImperial Guard SquadGuard Commissar…

Salzkotten-Bickeringen 1760.

Posted on January 24th, 2018 under , , , , , , , , . Posted by

Today the second game I had last week. Some time ago we had opportunity to use rooms of Royal Navy Club, our host for SESWC, also once per month on Sundays. We used it from time to time and finally the idea died. Last Sunday we renewed that option and …

Dresden 1813. Drezno 1813.

Posted on January 9th, 2018 under , , , , , , . Posted by

First game of the new year was Napoleonic, Over the Hills game, loosely based on the real battle of Dresden. Here we had the Saxon/Württemberg/Bavarian forces tried to take the city of Dresden defended by some French forces under command of prince Poni…

Bolt Action: Afrika Korp Project Part 2

Posted on January 2nd, 2018 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Part 1 Part 2: Supply Drop So where is this “Afrika Korp army then lad?” this was the first thing that the lovely Paul Walker […]

The post Bolt Action: Afrika Korp Project Part 2 appeared first on Tabletop Games UK.

Beiseforth Bridge, 1758.

Posted on January 1st, 2018 under , , , , , , , . Posted by

Happy New Year to all of you! It is finally January, so all the December madness is over and we can finally back to our hobby. Today our last game of 2017. It was again General d’Armee and our trial to fit it into the Seven Years War.Szczęśliwego Noweg…

The Battle of Jutland – The run to the South. Bitwa jutlandzka – starcie krążowników liniowych.

Posted on November 27th, 2017 under , , , , , , . Posted by

So it begins! November and December, less time for hobby and more time for work. So today some updates of the past games. Today’s report will be from game played 2 weeks ago. We can not decided what to play, so finally we decided to play something naval and with big guns. Angus came across with his idea of refighting the first chapter of the famous Battle of Jutland where Angus’s most favourite British admiral, David Beatty met admiral Franz Hipper. This time, beside the big ships we had also some cruisers, destroyers and torpedo boats, all fun! For our game we used the General Quarters: Fleet Action Imminent rules.
Więc się zaczęło! Listopad i grudzień są tymi miesiącami w roku, w których mam mniej czasu na hobby a więcej na pracę. Dzisiaj więc zaległy raport z rozegranej dwa tygodnie temu gry. Nie mogliśmy się na nic zdecydować i w końcu stanęło na czymś morskim i z dużymi działami. Angus wymyślił by odtworzyć pierwszy rozdział sławnej bitwy jutlandzkiej, gdzie jego ulubiony brytyjski admirał, David Beatty spotkał się z admirałem Franzem Hipperem. Tym razem do dyspozycji oprócz wielkich okrętów mieliśmy również krążowniki, niszczyciele i torpedowce. Do gry użyliśmy zasad General Quarters: Fleet Action Imminent.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Michael (GER), Peter)
1st Battle Cruisers Squadron

HMS Lion
HMS Princess Royal
HMS Queen Mary

2nd Battle Cruisers Squadron

HMS New Zeleand
HMS Indefatigable

1st Light Cruiser Squadron

HMS Galatea
HMS Phaeton
HMS Inconstant
HMS Cordelia

1st Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Lydiard
HMS Liberty
HMS Landrail

2nd Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Moorsom
HMS Laurel
HMS Morris

3rd Division/13th Destroyer Flotilla

HMS Narborough
HMS Pelican
HMS Petard
HMS Turbulent


HOCHSEEFLOTTE
(Michael (MDF), Angus, Bartek)

I. Aufklärungsgruppe

SMS Lützow
SMS Derfflinger
SMS Seydlitz
SMS Moltke
SMS Von der Tann

II. Aufklärungsgruppe

SMS Frankfurt
SMS Elbing
SMS Pillau
SMS Wiesbaden

3. Halbflottille/II. Torpedoboots-Flottille

SMS B98
SMS G101
SMS G102
SMS B112
SMS B97

12. Halbflottille/VI. Torpedoboots-Flottille

SMS V69
SMS V45
SMS V46
SMS S50
SMS G37


2. The Game. Gra.


The game started with big ships firing each other. Soon it became clear for British players, that on long distance it is very hard for their ships to destroy German battlecruisers. Therefore they decided to short the distance. During all that time German ships managed to hit British several times and cause some serious damages. Two of the British lost their main guns: HMS Lion and HMS Indefatigable, which broke the line and retreat from the battlefield. If you thinking that German ships get all those hits without any problems, you will be wrong. Some ships get several damages, specially Seydlitz and Von der Tann, but both ships were still able to fire their guns. During this firing very effective was specially SMS Derfflinger, which every hit was announced to the fellow gamers with changed main theme from James Bond’s Goldfinger, which soon became the song of the evening.
Gra zaczęła się od pojedynku ogniowego dużych okrętów. Wkrótce stało się jasne dla brytyjskich graczy, że na dalekim dystansie było bardzo trudno ich okrętom zniszczyć niemieckie krążowniki liniowe. Dlatego zdecydowali się na zmniejszenie zasięgu. Podczas tego czasu niemieckim okrętom udało się kilka razy trafić brytyjskie okręty powodując poważne uszkodzenia. Dwa brytyjskie okręty utraciły swoje główne działa: HMS Lion i HMS Indefatigable, które złamały szyk i wycofały się z pola walki. Jeśli się Wam wydaje, że te sukcesy przyszły Niemcom łatwo, to się mylicie. Kilka okrętów otrzymało poważne uszkodzenia a w szczególności Seydlitz i Von der Tann, jednak oba te okręty wciąż były zdolne by używać swoich dział. Podczas tej wymiany ognia, bardzo skuteczny okazał się SMS Derfflinger, którego każde trafienie oznajmiałem moim współgraczom zmienioną wersją piosenki z filmu z Jamesem Bondem Goldfinger, która wkrótce okazała się piosenką tego wieczora.Suddenly our last ship in line Von der Tann, get hit from unexpected direction with a very heavy gun. It were 15′ guns from HMS Barham. She appeared on the table edge with her sister ships HMS Valiant, HMS Warspite and HMS Malaya.  That wasn’t good news for our ships, however we had something to prevent it. Our light cruisers put a smoke screen and for some time we had that problem solved. In the meantime we decided to launch a torpedo attack with our t-boots. That was very unsuccessful, because they come under the secondary guns of the British cruisers. The attack failed and cost Germans lost of the V69. So the game had to be decided with big guns. Again very successful was Derfflinger, who managed to hit British ships several times, but the most important was those on HMS Princess Royal. It destroyed the steering on the ship and British cruiser turn starboard, which bring her even closer to the German guns. That was enough and soon she get hit from Derfflinger one more time, but this time in her ammunition magazines and HMS Princess Royal sunk in just few minutes. We stopped our game at this moment, which bring German victory, however this time it wasn’t the disaster like in real battle, which gave the British players something to be proud with.
Niespodziewanie nasz ostatni okręt w linii, Von der Tann otrzymał trafienie z nieoczekiwanego kierunku z bardzo dużego działa. Był to pocisk 15 calowego działa z HMS Barham. Okręt ten pojawił się wraz z bliźniaczymi jednostkami: HMS Valiant, HMS Warspite i HMS Malaya. Nie była to dobra wiadomość dla naszych okrętów, jednak mieliśmy coś, co mogło temu przeciwdziałać. Nasze lekkie krążowniki postawiły zaporę dymną i na pewien czas odseparowały nasze okręty od nadchodzącego zagrożenia. W międzyczasie zdecydowaliśmy się na atak torpedowy naszymi t-botami. Ten okazał się bardzo nieskuteczny, ponieważ podczas ataku znalazły się one w zasięgu dział średnich brytyjskich krążowników (między innymi Niemcy stracili V69). Gra miała się więc rozstrzygnąć przy użyciu dział dużych kalibrów. Znowu bardzo skuteczny okazał się Derfflinger, który trafił Brytyjczyków kilka razy, jednak najważniejszym trafieniem okazało się to zadane HMS Princess Royal. Uszkodzenia doznał ster okrętu, który spowodował zwrot na prawą burtę co spowodowało przybliżenie się okrętu do niemieckich dział. To wystarczyło i wkrótce kolejny pocisk z Derfflingera trafił w komorę amunicyjną i HMS Princess Royal zatonęła w kilka minut. Naszą grę zakończyliśmy właśnie w tym momencie, które dało Niemcom zwycięstwo. Należy tu nadmienić, że gra nie zakończyła się katastrofą, tak jak to w oryginalnej bitwie, co daje brytyjskim graczom powód do dumy.


3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/jutland-1916-the-run-to-the-south/

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1520187454685889

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666840207589

The Battle of Jutland – The run to the South. Bitwa jutlandzka – starcie krążowników liniowych.

Posted on November 27th, 2017 under , , , , , , . Posted by

So it begins! November and December, less time for hobby and more time for work. So today some updates of the past games. Today’s report will be from game played 2 weeks ago. We can not decided what to play, so finally we decided to play something nava…

SYW: Somewhere in Germany. WS: Gdzies w Niemczech.

Posted on November 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Yesterday we tried for another time the General d’Armee rules. The idea is to fit them into the Seven Years War and to simplify them to get them hassle free for the club night. Angus made some work with them and that game was to try them if they work or not. 
Wczoraj spróbowaliśmy po raz kolejny zasad General d’Armee. Myślą przewodnią tej gry było przerobienie ich tak, by mogły pasować do wojny siedmioletniej oraz by bezproblemowo nadawały się one do klubowego wieczoru. Angus dokonał pewnych zmian i ta gra miała nam pokazać, czy będą one działać, czy też nie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

HESSE/HESJA
(Michael, Bartek)
1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
2nd Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment
1 x Jaegers
HABSBURG’S FORCES/SIŁY HABSBURGÓW
(Peter, Angus)
1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
2nd Brigade
2 x Infantry Battalion
3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment

2. The Game. Gra.

In our game, some Rhineland forces were defending small village against attacking Hessians. That was the objective of the game. This time we played on small table to speed up the game. The Hessians started with bombardment the Rhinelanders positions with the guns. That did not bring any effects, so we have to move our infantry forward. This time we used quite clever tactic and together with our soldiers we moved our guns. Concentrating the fire on one target also gave us some results and soon one of the Rhineland units broke. That reduced the number of the ADCs available for defenders and gave us some advantage. After that we decided to finally charge the village and Michael did it first. His units forced defenders to withdraw and made two units unformed. I had to wait till next turn, because my brigade become hesitant. However there was no next turn as we had no more time for that. Game finished with a draw. During the game we tested the Angus’s changes and all worked very well. We had also some ideas, which we will test in our next games. I will you kept informed about that.
W naszej grze, część oddziałów nadreńskich broniła małej wioski, atakowanej przez sły heskie. To był cel gry. Grę rozegraliśmy na małym stole aby przyspieszyć grę. Oddziały heskie zaczęły od ostrzału artyleryjskiego, jednak to nie przynosiło zbyt dużych rezultatów i trzeba było ruszyć piechotę do przodu. Tym razem jednak z piechotą do przodu poruszały się nasze działa. Skoncentrowanie ognia na jednym celu również odniosło efekt i wkrótce jeden z oddziałów nadreńskich został złamany. To zredukowało liczbę ADC naszych przeciwników i dało nam pewna przewagę. Po tym zdecydowaliśmy się na ostateczną szarżę na wioskę, którą zaczął Michael. jego oddziały zmusiły przeciwnika do cofnięcia się i zdezorganizowania dwóch oddziałów. Ja musiałem jednak poczekać na kolejna turę, ponieważ moja brygada “nie zrozumiała” rozkazów. Jednak kolejnej tury już nie było i gra zakończyła się remisem. Podczas gry przetestowaliśmy zmiany zaproponowane przez Angusa, które okazały się bardzo trafne. W trakcie gry pojawiły się też pomysły, które zamierzamy wykorzystać w naszych kolejnych grach. O czym was oczywiście poinformuję.

3. Links. Linki.

Angus:
link to be updated soon/link wkrótce
Michael:
link to be updated soon/link wkrótce
SESWC:
link to be updated soon/link wkrótce
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687178564502

SYW: Somewhere in Germany. WS: Gdzies w Niemczech.

Posted on November 9th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Yesterday we tried for another time the General d’Armee rules. The idea is to fit them into the Seven Years War and to simplify them to get them hassle free for the club night. Angus made some work with them and that game was to try them if they work or not. 
Wczoraj spróbowaliśmy po raz kolejny zasad General d’Armee. Myślą przewodnią tej gry było przerobienie ich tak, by mogły pasować do wojny siedmioletniej oraz by bezproblemowo nadawały się one do klubowego wieczoru. Angus dokonał pewnych zmian i ta gra miała nam pokazać, czy będą one działać, czy też nie.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

HESSE/HESJA
(Michael, Bartek)
1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
2nd Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment
1 x Jaegers
HABSBURG’S FORCES/SIŁY HABSBURGÓW
(Peter, Angus)
1st Brigade
2 x Infantry Battalions
1 x Gun Battery
2nd Brigade
2 x Infantry Battalion
3rd Brigade
1 x Cavalry Regiment

2. The Game. Gra.

In our game, some Rhineland forces were defending small village against attacking Hessians. That was the objective of the game. This time we played on small table to speed up the game. The Hessians started with bombardment the Rhinelanders positions with the guns. That did not bring any effects, so we have to move our infantry forward. This time we used quite clever tactic and together with our soldiers we moved our guns. Concentrating the fire on one target also gave us some results and soon one of the Rhineland units broke. That reduced the number of the ADCs available for defenders and gave us some advantage. After that we decided to finally charge the village and Michael did it first. His units forced defenders to withdraw and made two units unformed. I had to wait till next turn, because my brigade become hesitant. However there was no next turn as we had no more time for that. Game finished with a draw. During the game we tested the Angus’s changes and all worked very well. We had also some ideas, which we will test in our next games. I will you kept informed about that.
W naszej grze, część oddziałów nadreńskich broniła małej wioski, atakowanej przez sły heskie. To był cel gry. Grę rozegraliśmy na małym stole aby przyspieszyć grę. Oddziały heskie zaczęły od ostrzału artyleryjskiego, jednak to nie przynosiło zbyt dużych rezultatów i trzeba było ruszyć piechotę do przodu. Tym razem jednak z piechotą do przodu poruszały się nasze działa. Skoncentrowanie ognia na jednym celu również odniosło efekt i wkrótce jeden z oddziałów nadreńskich został złamany. To zredukowało liczbę ADC naszych przeciwników i dało nam pewna przewagę. Po tym zdecydowaliśmy się na ostateczną szarżę na wioskę, którą zaczął Michael. jego oddziały zmusiły przeciwnika do cofnięcia się i zdezorganizowania dwóch oddziałów. Ja musiałem jednak poczekać na kolejna turę, ponieważ moja brygada “nie zrozumiała” rozkazów. Jednak kolejnej tury już nie było i gra zakończyła się remisem. Podczas gry przetestowaliśmy zmiany zaproponowane przez Angusa, które okazały się bardzo trafne. W trakcie gry pojawiły się też pomysły, które zamierzamy wykorzystać w naszych kolejnych grach. O czym was oczywiście poinformuję.

3. Links. Linki.

Angus:
link to be updated soon/link wkrótce
Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2017/11/1758-et-wor-in-kunigswinta-net-dafur-en.html
SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1511412912230010
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687178564502

Fehmarn Belt, 1906.

Posted on October 17th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Today, quick relation from our last Thursday game. This time it was an alternative history, what would happened if the Algeciras Conference went wrong in 1906. For that purpose we used Angus’s collection of pre-dreadnought ships and Perfidious Albion rules.
Dziś szybki raport z naszej ostatniej gry czwartkowej. Tym razem była to alternatywna historia, czyli co by się stało, gdyby konferencja w Algeciras w 1906 zakończyła się fiaskiem. Do tego celu użyliśmy kolekcji przeddrednotów Angusa i zasad Perfidious Albion.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły

FRANCO RUSSIAN FLEET/FLOTA FRANCUSKO ROSYJSKA
(Bill, Campbell, Bartek)
Will be updated/Będzie uzupełnione
GERMAN FLEET/FLOTA NIEMIECKA
(Peter, Neil, Angus)
Will be updated/Będzie uzupełnione


2. The game. Gra.

It was quick and funny game. Both fleet started the game from the opposite corners and both very quickly formed the lines, Germans one big and Allied two separate. I received to command Russian “Slava” and French “Gaulois” and followed Bill’s Russian ships: “Pantelejmon” and “Tsesarevich”. Soon both sides discovered that the fighting on the long distance will not bring any results, so the lines started to closed the distance. Soon it brings some results. The first sunk ship was “Deutschland”. Sadly, soon after my ships get under heavy fire of all German ships and “Gaulois” had to withdraw, because she lost all main guns and “Slava” finished her existence with a big explosion. German seems to be closer to victory, but then their leading ship and the very last get sunk. “Hessen” get hit from leading Russian ships and the “Brandenburg” from Campbell’s French battleships. The game was over as Germans decided to turn to Kiel.
To była szybka i zabawna gra. Obie floty rozpoczęły grę po przeciwnych rogach i obie szybko utworzyły linie, Niemcy jedną wielką a Sprzymierzeni dwie oddzielne. Ja dowodziłem rosyjską “Sławą” i francuskim “Gaulois” i podążyłem za rosyjskimi okrętami Billa: “Pantelejmonem” i “Cesarewiczem”. Wkrótce obie strony odkryły, że walka na dużym dystansie nie doporowadzi do rozstrzygnięcia i linie poczęły skracać dystans. Wkrótce okazało się to owocne. Pierwszym zatopionym okrętem był niemiecki “Deutschland”. Niestety, wkrótce moje okręty znalazły się pod ciężkim ogniem niemieckich okrętów i “Gaulois” musiał się wycofać, pozbawiony głównej artylerii a “Sława” zakończyła egzystencję potężną eksplozją. Wydawało się, że Niemcy są dużo bliżej wygranej ale właśnie wtedy ich okręty, wiodący i zamykający szyk zostały zatopione. “Hessen” został trafiony pociskami z wiodących okrętów Rosyjskich a “Brandenburg” ogniem francuskich pancerników Campbella. Gra była zakończona, poniewaz okręty niemieckie uciekły do Kilonii.
Pantelejmon on fire. Palący się Pantelejmon.
Last moment of Deutschland. Ostatnie chwile Deutschlanda.
Slava’s last minute, behind her Gaulois leaving the battle. Ostatnie minuty Sławy, za nią opuszczający pole bitwy Gaulois.
Explosion on Brandenburg. Eksplozja na Brandenburgu.
Hessen

3. Links. Linki.

Much more detailed report on Angus website:
Dużo bardziej szczegółowy raport na stronie Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/battle-of-the-fehmarn-belt-1906/
Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1485892074782094
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687437597920

Fehmarn Belt, 1906.

Posted on October 17th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Today, quick relation from our last Thursday game. This time it was an alternative history, what would happened if the Algeciras Conference went wrong in 1906. For that purpose we used Angus’s collection of pre-dreadnought ships and Perfidious Albion rules.
Dziś szybki raport z naszej ostatniej gry czwartkowej. Tym razem była to alternatywna historia, czyli co by się stało, gdyby konferencja w Algeciras w 1906 zakończyła się fiaskiem. Do tego celu użyliśmy kolekcji przeddrednotów Angusa i zasad Perfidious Albion.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły

FRANCO RUSSIAN FLEET/FLOTA FRANCUSKO ROSYJSKA
(Bill, Campbell, Bartek)
Will be updated/Będzie uzupełnione
GERMAN FLEET/FLOTA NIEMIECKA
(Peter, Neil, Angus)
Will be updated/Będzie uzupełnione


2. The game. Gra.

It was quick and funny game. Both fleet started the game from the opposite corners and both very quickly formed the lines, Germans one big and Allied two separate. I received to command Russian “Slava” and French “Gaulois” and followed Bill’s Russian ships: “Pantelejmon” and “Tsesarievich”. Soon both sides discovered that the fighting on the long distance will not bring any results, so the lines started to closed the distance. Soon it brings some results. The first sunk ship was “Deutschland”. Sadly, soon after my ships get under heavy fire of all German ships and “Gaulois” had to withdraw, because she lost all main guns and “Slava” finished her existence with a big explosion. German seems to be closer to victory, but then their leading ship and the very last get sunk. “Hessen” get hit from leading Russian ships and the “Brandenburg” from Campbell’s French battleships. The game was over as Germans decided to turn to Kiel.
To była szybka i zabawna gra. Obie floty rozpoczęły grę po przeciwnych rogach i obie szybko utworzyły linie, Niemcy jedną wielką a Sprzymierzeni dwie oddzielne. Ja dowodziłem rosyjską “Sławą” i francuskim “Gaulois” i podążyłem za rosyjskimi okrętami Billa: “Pantelejmonem” i “Cesariewiczem”. Wkrótce obie strony odkryły, że walka na dużym dystansie nie doprowadzi do rozstrzygnięcia i linie poczęły skracać dystans. Wkrótce okazało się to owocne. Pierwszym zatopionym okrętem był niemiecki “Deutschland”. Niestety, wkrótce moje okręty znalazły się pod ciężkim ogniem niemieckich okrętów i “Gaulois” musiał się wycofać, pozbawiony głównej artylerii a “Sława” zakończyła egzystencję potężną eksplozją. Wydawało się, że Niemcy są dużo bliżej wygranej ale właśnie wtedy ich okręty, wiodący i zamykający szyk zostały zatopione. “Hessen” został trafiony pociskami z wiodących okrętów Rosyjskich a “Brandenburg” ogniem francuskich pancerników Campbella. Gra była zakończona, poniewaz okręty niemieckie uciekły do Kilonii.
Pantelejmon on fire. Palący się Pantelejmon.
Last moment of Deutschland. Ostatnie chwile Deutschlanda.
Slava’s last minute, behind her Gaulois leaving the battle. Ostatnie minuty Sławy, za nią opuszczający pole bitwy Gaulois.
Explosion on Brandenburg. Eksplozja na Brandenburgu.
Hessen

3. Links. Linki.

Much more detailed report on Angus website:
Dużo bardziej szczegółowy raport na stronie Angusa:
http://www.edinburghwargames.com/battle-of-the-fehmarn-belt-1906/
Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1485892074782094
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687437597920

King Tiger Available for Pre-Order

Posted on September 27th, 2017 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Ruling the European battlefields with a steel fist, the new plastic King Tiger is almost ready for its fearsome debut. The Königstiger (officially named the […]

The post King Tiger Available for Pre-Order appeared first on Tabletop Games UK.

Bolt Action German armoured platoon for Tunisia 1943

Posted on September 18th, 2017 under , . Posted by

By Bryan,


I’ve been working away for a while now on a German tank platoon for Bolt Action, based on the 10th Panzer Division in the 1943 campaign in Tunisia. I thought I would share it as I think it’s a rather interesting force, being a bit different to the ‘classic’ Afrika Korp that most people choose to collect. I’ll take you on a tour of the force and how I collected and painted an army based on the fall of the Axis in North Africa.
Here is an overview of the platoon, a ‘Tank Wars’ format of armoured vehicles making up the compulsory choices and the infantry in support. You’ll notice it’s not really much of a tank platoon as there are only two Panzers! This ad-hoc Kampfgruppe has a Marder tank hunter but most interestingly…many of Uncle Sam’s halftracks!

Read more »

Bolt Action German armoured platoon for Tunisia 1943

Posted on September 18th, 2017 under , . Posted by

By Bryan,


I’ve been working away for a while now on a German tank platoon for Bolt Action, based on the 10th Panzer Division in the 1943 campaign in Tunisia. I thought I would share it as I think it’s a rather interesting force, being a bit different to the ‘classic’ Afrika Korp that most people choose to collect. I’ll take you on a tour of the force and how I collected and painted an army based on the fall of the Axis in North Africa.
Here is an overview of the platoon, a ‘Tank Wars’ format of armoured vehicles making up the compulsory choices and the infantry in support. You’ll notice it’s not really much of a tank platoon as there are only two Panzers! This ad-hoc Kampfgruppe has a Marder tank hunter but most interestingly…many of Uncle Sam’s halftracks!

Read more »

Poland 1939 (11). Something for the 3rd Reich. Polska 1939 (11). Coś dla III Rzeszy.

Posted on August 28th, 2017 under , , , . Posted by

Finally managed to finish one of my drawer, which is models for my Poland 1939. As the last comes something for my Germans. All models in this post are First to Fight. Now my forces (German and Polish) are finally ready for the battle and soon I will a…

Brettevillette 1944

Posted on July 23rd, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another Chain of Command game, but this time we used the Big CoC rules, so we had two infantry platoons plus tank platoon per side.W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z zasadami Chain of Command, jednak tym razem użyliśmy reguł…

Die Hexenkessel.

Posted on July 16th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Two weeks ago Alan asked me for a game with Battlegroup rules with about 500 pts armies. Last Thursday we had that game. However Alan forgot to bring some of his toys, so we had to reduce our strengths. We played the Die Hexenkessel scenario from Fall …

Flames Of War V4 Launch Weekend

Posted on April 1st, 2017 under , , , . Posted by

Over the Flames Of War V4 Launch Weekend I was pulling a little bit of double duty; hanging with most of the studio team assembling my DAK Panzers, whilst jumping back to the desk every now and then to web content. I thought it would be fun to shoot a …

Mid War Plastics At FlamesCon 2016

Posted on October 21st, 2016 under , , , , , , . Posted by

Its pretty traditional these days for Battlefront to bring a few rapid prototypes of some of the new plastics we can expect to see over the coming months. This time was no exception and we had a few of the new Mid War plastics we can expect to see on s…

German Anti-aircraft trucks

Posted on August 22nd, 2016 under , . Posted by

In this post I have some pictures of some German anti-aircraft trucks I painted for a trade with Kip. The models are 15mm scale from Battlefront.Read more »

Boom, Boom, Boom! German 10.5 Howitzer.

Posted on June 6th, 2016 under , , , . Posted by

In the ever going quest to one day beat my Bolt Action nemisis Steve, I have finally got around to adding some heavier firepower to my 28mm Germans.I have gone for a leFH 18/40 10.5 cm Howitzer to hopefully blow a few infantry squads off the table.Quit…