Posts Tagged ‘Napoleonic’

Waterloo 200th Anniversary (3)

Posted on June 29th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Following on from our previous Wellington & Auckland refight posts, on Saturday 21 June a third Waterloo Re-fight happened in New Zealand – at the Christchurch Wargaming Club, in 28mm using General de Brigade rules rather than Blackpowder that had been used in

Read more ›

Deep Fried Lard – Musselburgh 2015 – Afternoon games. Gry popołudniowe.

Posted on June 23rd, 2015 under , , , , , , . Posted by

Today the second relation from this year Deep Fried Lard – our Scottish meeting with TooFatLardies games. For the second game I have selected the General Napoleon meets Chain of Command. Sounds it very interesting and it is. However the game is still in very advancing tests and is not finished yet, but we had the opportunity to play it. The game was so popular, that is has morning and afternoon games. I was happily put on the second one.


Dzisiaj druga relacja z tegorocznego Deep Fried Lard – naszego szkockiego spotkania z grami od TooFatLardies. Jako drugą grę wybrałem General Bonaparte meets Chain Of Command. Brzmi nieźle? I tak jest. Jednakże gra jest ciągle w fazie bardzo zaawansowanych testów i nie jest jeszcze ukończona, jednak mieliśmy już teraz możliwość by zagrać w nią. Gra była tak popularna, że miała swoje dwie odsłony, jedną rano i drugą popołudniową. Mnie udało się zagrać w drugą z nich.

1. General Bonaparte Meets Chain of Command – the game and my opinion/gra i moja opinia.

Recently we received a few new variations of the Chain of Command. Few of them you have already have seen on this blog such us the Spanish Civil War or I World War supplements, now we had the opportunity to check something totally different. To put the Chain of Command mechanic into the Napoleonic period, some things had to be changed.  First is the reconnaissance phase. This time we moving our tokens 18 inches instead of 12 and after locking them all we are creating the deployment zone. That’s not the only one difference, the game moved a level up, it means that right now we are moving our battalions, brigades and divisions. It works the same way at in basic rules, so we using our 1,2,3 and 4s to activate our officers on the appropriate level. Rest of the rules are pretty much the same like the old one.
Ostatnio otrzymaliśmy kilka nowych wariacji zasad Chain of Command. Kilka z nich mieliście już okazje zobaczyć na tym blogu, takie jak Wojna Domowa w Hiszpanii czy też Pierwsza Wojna Światowa, teraz mieliśmy okazję wypróbować coś totalnie innego. By wcisnąć mechanikę Chain of Command w czasy napoleońskie, kilka rzeczy musiało być zmienionych. Pierwszą jest faza zwiadu. Tym razem poruszamy nasze znaczniki 18 cali zamiast 12 i w ten sposób tworzymy naszą strefę rozstawienia. To nie jedyna zmiana, gra została o poziom w górę i teraz dowodzimy naszymi batalionami, brygadami i dywizjami. Dzieje się to w podobny sposób, jak w starych zasadach i naszymi 1, 2, 3 i 4 aktywujemy oficerów na odpowiednim poziomie. Reszta zasad jest w zasadzie podobna do starych zasad.

For our game we had the battle between Austrian and French. Austrian forces were commanded by Richard and Alan as the French were lead by Jack Glanville and myself. Every army was consist of two infantry brigades (4 battalion each), cavalry brigade (3 squadrons) and artillery. We put our in one big battery when Austrian put the guns between their brigades. Austrian were defending the crossroad and the French had to take it. The game was umpired by John Edwing.
W naszej grze mieliśmy starcie pomiędzy Austriakami i Francuzami. Austriackimi siłami dowodzili Richard i Alan, z kolei francuskimi Jack Glanville i ja. Każda armia składała się z dwóch brygad piechoty (4 bataliony każda), brygady kawalerii (3 szwadrony) oraz artylerii. Nasze działa ustawiliśmy razem jako dużą baterię, Austriacy rozmieścili swoje armaty pomiędzy brygady. Austriacy mieli za zadanie obrony skrzyżowania, natomiast Francuzi mieli je zdobyć. Całość gry była prowadzona przez Johna Edwinga.

Together with Jack we had a cunning plan. My forces were to take the most of Austrian attention so Jack would be able to attack the Austrian forces, beat them and take the crossroad. During the reconainse phase we did not played it well and we had very small area to deploy our troops, so our cavalry was blocked at the beginning of our game by my infantry. Austrian did it in much better way and they had much more space for their troops. From the beginning our plan worked well and my troops engage the most Austrian forces and Jack was able to attack the crossroad. However his first attack failed and he was pushed back, however the second attempt success and finally took the objective. We could claim the victory during the game, but it was small but. My infantry bravely fought against the Austrian soldiers and even I had tried the cavalry charge, wich has been repulsed. Then Allan, who commanded the Austrian cavalry started his charge. He got very high result on move dice and hit my infantry from the flank. You can imagine what happend. Three of my battalions broke! We stopped the game at this point and agreed that the game finished with a draw.
Razem z Jack’iem mieliśmy chytry plan. Moje siły miały wziąć większość uwagi Austriaków, by Jak mógł zaatakować siły austriackie, rozbić je i zająć skrzyżowanie. Nie rozegraliśmy fazy rekonesansu zbyt dobrze i nasze siły miały bardzo ograniczoną strefę rozstawienia, tak na przykład nasza kawaleria była na początku gry blokowana przez moją piechotę. Austriacy zagrali to znacznie lepiej i mieli dla swoich oddziałów znacznie większą przestrzeń. Od początku wszystko przebiegało według naszego planu. Moje oddziały wiązały walką większość sił austriackich i Jack mógł natrzeć na skrzyżowanie. Jego pierwszy atak został odparty, jednak drugi się powiódł i w tym momencie moglibyśmy ogłosić zwycięstwo, gdyby nie jedno małe ale. Moja piechota dzielnie walczyła przeciwko Austriakom a nawet mojej kawalerii udało się przeprowadzić szarżę, odpartą niestety, kiedy Alan, dowódca austriackiej kawalerii, uzyskał bardzo wysoki wynik na kościach ruchu i z flanki uderzył na moją piechotę. Możecie sobie wyobrazić co się wtedy stało. Trzy moje bataliony zostały rozbite! W tym momencie zatrzymaliśmy grę i wspólnie ogłosiliśmy remis.

The rules worked very well and if you are familiar with Chain of Command you can pick up those rules very quickly. The differences are not very big. The rules are still testing so they are not ready for publishing yet, however the game seems to be nearly finished and if you ever will have a chance to try them, do it, they are really cool!
Zasady sprawiły się całkiem dobrze i jeśli ktoś jest zaznajomiony z zasadami Chain of Command, nie powinien mieć z nimi żadnych problemów. Różnice nie są zbyt duże. Przepisy są ciągle w fazie testów i nie są jeszcze gotowe do publikacji, jednakże wyglądają na prawie skończone i jeśli będziecie mieli możliwość kiedykolwiek ich wypróbowania, zróbcie to, są naprawdę super!

2. Other Afternoon games. Inne gry popołudniowe.

Dux Riders (second game/druga gra)


Kiss Me, Hardy


Chain of Command


Charlie Don’t Surf


At the end of this relation I would like to thank all of those who decided to put the games during the meeting, all players and especially to Derek Hodge, who organised it again. See you on next Deep Fried Lard 2016!
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim wystawiającym gry, grającym i w szczególności Derekowi Hodge za zorganizowanie całego spotkania. Do zobaczenia na Deep Fried Lard 2016!

3. Links. Linki.

My gallery from the General Bonaparte Meets Chain of Command on my Flickr:
Moja galeria z gry General Bonaparte Meets Chain of Command na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654559260678

My gallery fo the Afternoon games on Flickr:
Moja galeria gier popołudniowych na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654561045358

Morning games:
Poranne gry:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/deep-fried-lard-musselburgh-2015.html

Waterloo 200th Anniversary (2)

Posted on June 21st, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Continuing on from Waterloo 200th Anniversary (1) the second re-fight was staged by the Auckland Wargaming Club, here in Auckland on the 21 June 2015. The game was played in 6mm scale using Sam Mustafa’s ‘Grand Armee’ rules to facilitate the

Read more ›

Waterloo 200th Anniversary (1)

Posted on June 20th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

The 18 June 2015 is the 200th Anniversary of Waterloo, the battle – that along with Wavre on the same day – saw the final defeat of Napoleon and ushered in the ’50 years of peace’. Here in New Zealand

Read more ›

15mm Napoleonic Black Powder game (in honor of Waterloo)

Posted on June 19th, 2015 under , . Posted by

With the 200th anniversary of Waterloo yesterday, we just had to run a Nappy’s game. Armed with but a fraction of Lead Addict’s enormous Napoleonic collection we staged a Black Powder game using some of the house rules generated over the years on the B…

Reviewing the new "Painting War" series of magazines

Posted on June 13th, 2015 under , , , , . Posted by

One of the nice things about producing a website such as this one is that occasionally nice people send you nice stuff – and this is exactly what happened when Quino Ruiz contacted me via the Madaxeman.com Facebook Page to see if I wanted to road-test …

Miniature World, Part 2.

Posted on June 12th, 2015 under , , , , , . Posted by

A few more photos from Miniature World, Vancouver Island. Another lovely Napoleonic display.  A display of castles. A collection of WW2 aircraft. There were buttons beside this diorama that played some great sound effects! Pioneervi…

The Women of Waterloo

Posted on June 12th, 2015 under , , , . Posted by

This month we commemorate the Battle of Waterloo, which was fought 200 years ago on 18th June. What would be more appropriate than to also remember the women who fought and died on this day? It’s not very surprising that women should have been present at Waterloo. For a start, there exists a long tradition … Continue reading The Women of Waterloo

Miniature World. Vancouver Island.

Posted on June 7th, 2015 under , , , , , , , , , , . Posted by

After spending a couple of weeks with family in Bellingham ( about one and a half hours drive north from Seattle) we headed to Vancouver. While there we went across to Vancouver Island and ended up at the very interesting Miniature World.85 dioramas th…

Recent Books

Posted on May 30th, 2015 under , , . Posted by

I’ve just finished some heavyweight reading.  The two books below cover very different periods but share the same aim of producing readable, narrative history:

Here are my one sentence reviews:

  • “1812” offers a beautifully readable version of the famous campaign of 1812 and thoroughly deserves the plaudits heaped on it by others not least by avoiding the pitfalls so common in military history of this period. 10 /10
  • “All Hell Let Loose” is also very readable offering a critical, yet dynamic, overview of such a vast topic apparently with ease bolstered with an excellent selection of very apposite statistics, stories and quotes from all sides. 9/10

The images are linked to Amazon if you want to buy a new copy but if you just want a reading copy then my used copies are yours for the cost of the postage. Postage will be £3.25 within the UK. To arrange this just email me using the contact form in the page footer.

ESR – New Napoleonic Rules by David Ensteness

Posted on May 25th, 2015 under , , , . Posted by

1. You just launched Et sans résultat! at Little Wars 2015 – How’d the launch go? Awesome. Just awesome. We ran two games of ESR – the Battle of Eylau. At the height of things we had seven players and eight people observing the game, lot of interest. Each side had one veteran player who’d […]

The post ESR – New Napoleonic Rules by David Ensteness appeared first on Cigar Box Battle.

Building a Murray Semaphore

Posted on May 22nd, 2015 under , , , , . Posted by

The British expedition sailing to St Domingue in 1795 brought not only more than 18.000 men, but also twenty-four modular two storey timber block houses as well as the latest invention in communication technology: a semaphore. This was almost certainly a Murray semaphore. Its inventor, Lord George Murray, had been inspired by news of the … Continue reading Building a Murray Semaphore

2015-05-16 Sheffield Triples

Posted on May 17th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

I picked up Dave and drove over to Mel’s and swapped cars and Mel kindly drove us all to Sheffield. I managed to get some great bargains which I’ll post about later, and all in all we enjoyed ourselves. I thought the show was a lot quieter than I’d see…

Furniture in 15mm

Posted on May 15th, 2015 under , , , , , . Posted by

To enliven my gaming table a bit I thought about adding some miniature furniture. Nothing fancy, a couple of tables and chairs in order to make nice objectives for skirmish games. However, it proved quite difficult to find manufacturers which produce that kind of stuff. While there is lots of furniture for 28mm out there, … Continue reading Furniture in 15mm

28mm Napoleonic Saxons

Posted on May 4th, 2015 under , , , . Posted by

Well some of the guys at PAW bought a ton of 28mm Napoleonic at out show in February, to play Black Poewder with.  I liked the look and thought I would give it a go..Here is my first attempt at doing a Victorix 28mm figure form start to finish.I w…

Beach Assault – Another Sharp Practice AAR

Posted on May 1st, 2015 under , , , , , . Posted by

After finishing the beach mat, I couldn’t wait to break it in. Last weekend the time had finally come: We decided to play an amphibious assault scenario with Sharp Practice set during the Haitian Revolution. To make things more interesting, we decided to use our ‘secret objective’ mechanics. We have used this extensively for games … Continue reading Beach Assault – Another Sharp Practice AAR

La Haye Sainte mat released!

Posted on April 19th, 2015 under , , , . Posted by

  La Haye Sainte (#183)  is the newest edition to the CBB mat line-up! This mat is designed to refight D’Erlon’s attack on Picton’s Division at the Battle of Waterloo. It works perfectly for 10mm – 15mm miniatures using a tactical set of rules.   The mat is also designed to be somewhat generic  in […]

The post La Haye Sainte mat released! appeared first on Cigar Box Battle.

Książę Poniatowski. Prince Poniatowski.

Posted on April 15th, 2015 under , , . Posted by

Powracam dzisiaj do naszej wielkiej bitwy pod Borodino. W tej grze wykorzystywałem figurki Jack’a Glanville, ja jedynie musiałem wykonać podstawkę dowódczą. Jako że, grałem Polakami to wybór był tylko jeden: Książę Poniatowski. Do stworzenia tego standu wybrałem figurki Front Rank i oprócz księcia, znajdują się tam jego adiutant oraz trębacz 15 pułku ułanów – ulubionego pułku kawalerii księcia i jednocześnie też najlepszego w armii. Stand ten będzie zaczątkiem mam nadzieję większej armii w przyszłości.
I am returning today to our big battle of Borodino. I that game I used Jack’s Glanville figures and I had only to paint the Command Stand. As I was played Poles, the choice was only one: Prince Poniatowski. To create this stand I have used Front Rank figures and besides the prince we have an aide-de-camp and the trumpeter in colors of 15th Ulan Regiment – the beloved prince’s regiment of cavalry and the best in the whole army. I hope that this stand will be in the future the beginning of the bigger army.

Take the Plantation!

Posted on April 11th, 2015 under , , , , , . Posted by

Major Horace Turvington had clear orders: Take the de la Bréjaude plantation from the brigands. The manor house had been burned down during that fateful night in August 1791, when the slaves of the Northern Plains had risen in union. However, the Marquis de la Bréjaude was an important ally and it would show good will … Continue reading Take the Plantation!

Albuera 1811.

Posted on April 8th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Last Thursday I have joined to the game with Blucher rules. It was refight of Battle of Albuera. This was my first time with this new set and I can admit that I liked it very much.
W ostatni czwartek dołączyłem do gry rozegranej z zasadami Blucher. Było to ponowne rozegranie bitwy pod Albuerą. To było moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i muszę przyznać, że bardzo mi się one spodobały.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Sandy Gilespie

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gilespie

SCENERY/SCENERIA: Sandy Gilespie
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Sandy Gilespie

1. Forces. Siły.

The forces were original to the Battle. The French were commanded by me and Douglas, the Allied by Alistair and Neal. 
Siły były identyczne do prawdziwej bitwy. Francuzi byli dowodzeni przeze mnie i Douglasa, Aliantami dowodzili Alistair i Neal.

2. The Game. Gra.

Our game was almost identical to the original battle. Started from cavalry fight on the left flank. Again the French Cuirassiers together with Polish lancers were much better than their British and Spanish opponents. Allied lost two brigades there and now comes time for infantry fighting.
Nasza gra była prawie identyczna do tej oryginalnej. Zaczęła się od walki kawaleryjskiej na lewym skrzydle. Ponownie francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami okazali się znacznie lepsi od swoich brytyjskich i hiszpańskich przeciwników. Alianci stracili w tej walce dwie brygady kawalerii i przyszedł czas na walkę piechoty.
Corps of General Girard (myself) attacked the Allied infantry. However this attack was not supported by the rest of the French forces, which acted very guardedly, stopped by British cavalry. Seeing an opportunity for causing a lot of damages I have attacked the British and Spanish units. Managed to destroy few brigades, however that was enough. Because of my casualties I had to withdraw.
Korpus generała Girarda (ja) zaatakował aliancką piechotę. Niestety ten atak nie zastał wsparty przez resztę oddziałów francuskich, które działały bardzo ostrożnie, zatrzymane przez brytyjską kawalerię. Widząc szansę na zadanie poważnych zniszczeń, zaatakowałem brytyjskie i hiszpańskie oddziały. Udało mi się zniszczyć dwie brygady, jednak tego było za wiele. Z powodu moich strat musiałem się wycofać.
In that moment rest of the French units should attack, but they were to far from the main battlefield and being busy with some other British forces. Finally when they decided to attack, was to late. Allied managed to destroy few of my units and now the game have it decisive moment. Whos unit will be destroyed as the first – those will lose the game…
W tym momencie reszta oddziałów francuskich powinna była zaatakować, jednak znajdowały się one zbyt daleko od głównego pola walki, zajęte walką z innymi oddziałami brytyjskimi. W końcu, kiedy zdecydowali się na atak było już za późno. Aliantom udało się zniszczyć kilka moich jednostek i gra wkroczyła w decydujący moment. Tego oddział, który zostanie zniszczony jako pierwszy, ten przegra grę…
To bring back the victory for us, I have again used my cavalry. French cuirassiers together with Polish lancers attacked British lines, but this time they attack was very unsuccessful and they get repulsed. In revenge they fired at my cavalry and managed to destroy the brigade of cuirassiers and in that way they won the game.
By przywrócić nam szanse na zwycięstwo, ponownie użyłem mojej kawalerii. Francuscy kirasjerzy wraz z polskimi lansjerami zaatakowało brytyjskie linie, jednak tym razem bardzo nieskutecznie i zostali oni odparci. W odpowiedzi ostrzelali moją kawalerię, czym udało im się zniszczyć brygadę kirasjerów i w ten sposób wygrać grę.

3. Summary. Podsumowanie.

The Blucher rules of Sam A. Mustafa are very simple and I liked them very much. The game is on the corps level, so you can play a very large battles. The best from them is the way the units are activated during the game. Your opponent roll 3D6 and this the point value of all actions you can take during the move phase. All movements and maneuvers cost some points, but the best of this is, that you don’t know how many points you have available, because those are only know to your opponent. The whole game is IGoYouGo type of gaming with three phases during the turn: movement, shooting and hand to hand with only those units whos not been activated during the move can fire. Firing is very simple: 6 is always a hit, sometimes is a first 5 as well (depending of the unit value and their special rules). If your unit get hit it decreases the number of dice available for shooting etc. As I said before I liked this system, but I think that it will not replace the Black Powder rules for our Napoleonic gaming, however it could be a very good supplement for our games.
Zasady Blucher Sama A. Mustafy są bardzo proste i bardzo mi się podobały. Gra się na poziomie korpusu, więc można rozgrywać naprawdę duże bitwy. Najlepszym elementem jest sposób aktywacji jednostek w grze. Twój przeciwnik rzuca 3K6 i w ten sposób określa ilość punktów, jakie możesz wydać w trakcie fazy ruchu. Wszystkie ruchy i manewry kosztują określoną ilość punktów, ale najlepsze w tym że nie wiesz ile masz do wydania punktów, bo te są znane tylko Twojemu przeciwnikowi. Cała gra jest typu IGoYouGo z trzema fazami: ruchu, strzelania i walki wręcz. Tylko oddziały, które się nie poruszyły mogą strzelać. Strzelanie jest bardzo proste, 6 oznacza zawsze trafienie, czasem również pierwsze 5 (w zależności od wartości oddziału i jego cech szczególnych). Jeśli oddział zostanie trafiony, redukuje to liczbę kości dostępnych przy strzelaniu itp. Tak jak napisałem to powyżej system mi się spodobał, jednak nie sądzę by zastąpił Black Powder dla naszych gier napoleońskich, jednakże najprawdopodobniej stanie się on bardzo dobrym uzupełnieniem dla naszych gier.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651770410596/

Borodino 1812

Posted on March 30th, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

First great venue of this year was Anything But 1 group great battle. This time we refight the Battle of Borodino. This game was played by ten players and it took us two days to finish the game. On the table was around 4 000 28mm figures from many collections.
Pierwszy wielkim wydarzeniem tego roku była wielka bitwa rozegrana przez grupę Anything But 1. Tym razem była to powtórka z bitwy pod Borodino. Ta gra została rozegrana przez dziesięciu graczy i zajęła nam to dwa dni by zakończyć grę. Na stole znalazło się około 4 000 figurek w skali 28mm, pochodzących z wielu kolekcji.
Utitsa.
Russian centre.
Borodino and Gorki.
Great Redoubt.
Our battle finished with draw and most Russian positions were still in their hands. French forces did not managed to open their way to Moscow, however my Poles managed to create the gap in Russian lines (for the very high price of loosing 15 battalions of infantry). In our battle Duvot and Poniatowski exchanged their places and my Poles were attacking the positions of Borosdin. The other difference was that the Old Guard moved into the battle, but was bitten by better fire of the Russian troops. Finally French managed to take the Borodino, outskirts of Gorki and Utitsa, however the centre of the Russian lines remind untouched. So the game finished with the draw, which  changed the history (Napoleon wouldn’t be able to take Moskow and had to withdraw to Poland before the winter – quite interesning what would happen after this? Third Polish War?).
Nasza bitwa zakończyła sie remisem i większość pozycji rosyjskich pozostała w ich rękach. Siłom francuskim nie udało się otworzyć drogi na Moskwę, jednakże moi Polacy utworzyli wyrwę w rosyjskich liniach (za bardzo wysoką cenę utraty 15 batalionów piechoty). W naszej bitwie Duvot i Poniatowski zamienili się miejscami i moi Polacy atakowali pozycje Borozdina. Inną różnicą z oryginalną bitwą było użycie Starej Gwardii, jednak została pokonana przez lepszy ogień sił rosyjskich. W końcu Francuzom udało się zająć Borodino, obrzeża Gorki i Uticę, jednakże centrum linii rosyjskich pozostało nietknięte. Gra zakończyła się wiec remisem, który zmieniał historię (Napoleon nie mógłby zająć Moskwy i musiałby wycofać się do Polski przed zimą – ciekawe co nastąpiło by po tym? Trzecia wojna Polska?).
Polish 5th Corps.
The battle begins.
The Great Redoubt fighting.
Polish and French push on Russian positions.
Fightings in Borodino and Gorki.
The venue was mostly organized by Jack Glanville, who made a really great job. All participants were happy after the game. Next AB1 meeting in October/November with the Back and Beyond game (so less serious this time). I am going to put some Polish forces for that game with will be also good for Polish-Bolshevik war.
Wydarzenie było głównie zorganizowane przez Jack’a Glanville, który wykonał dużo dobrej pracy nad tym. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni po grze. Następne spotkanie grupy AB1 odbędzie się na przełomie października i listopada i będzie to gra Back and Beyond (więc trochę mniej powaznie tym razem). Dla tej gry zamierzam wykonać polskie siły, które będą równiez pasować do Wojny Polsko-Bolszewickiej.
At the end check the gallery from the game on my Flickr:
Na zakończenie, proszę obejrzyjcie moją galerię na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157651236052929/

Waterloo terrain mat now available!

Posted on March 30th, 2015 under , , , , . Posted by

Our Waterloo mat is now available! This is a fantastic looking mat, detailing all of the key areas of the battlefield. It is recommended for use with a grand-tactical set of rules, like Sam Mustafa’s “Blucher” or “Napoleon’s Battles”. The Battle of Waterloo,  June 18th, 1815 – Just in time for the 200th anniversary of […]

The post Waterloo terrain mat now available! appeared first on Cigar Box Battle.

Haitian Revolution – First Game

Posted on March 27th, 2015 under , , , , , . Posted by

I’ve finally painted up enough figures for a first game of our new Haitian Revolution project. We are using the Sharp Practice rules, which we have never before used for what they were intended – we’ve only played the Wars of the Roses variant so far. Naturally, we were quite apprehensive how we would manage. I … Continue reading Haitian Revolution – First Game

RP No 165 Napoleonic, Hanavarion – Prince Regent’s Hussars

Posted on March 24th, 2015 under , , , . Posted by

This unit was my 3rd entry into the Challenge apart from all the Bonus rounds of course, which is  not that good for the ol’ lead pile!! The figures are for Postie to add to his massive 15mm Napoleonic collection.They are the final unit he needed …

It’s a Jungle Sometimes…

Posted on March 20th, 2015 under , , , , . Posted by

… it makes you wonder, doesn’t it? The Haitian revolution project is coming along nicely. I’m making good progress with painting and I’m looking forward to playing a game some time soon. However, what I still need is terrain. For basic things such as roads, hills, river etc. I will use our Wars of the Roses … Continue reading It’s a Jungle Sometimes…