Posts Tagged ‘Napoleonic’

15mm Bavarian army

Posted on December 6th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysHave started a commission to make a 15mm Bavarian army, it is a collector piece rather than gaming army, so will contain units that historically wouldn’t have been fielded together, e.g. Dragoons and Chevaux Legers, to get them as accurate and a…

Two rivers in Spain 1811. Dwie rzeki w Hiszpanii 1811.

Posted on December 6th, 2016 under , , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had Napoleonic game with a Over the Hills rules. This time Angus used the scenario written by Stuart Asquith called ‘Seizing the Initiative’. In our game British forces to win the game had to crossed two rivers and create the bridgehead beyond them. The Wurttembergers had to prevent that.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną napoleońską grę z zasadami Over the Hills. Tym razem Angus użył scenariusza napisanego przez Stuarta Asquitha, zatytułowanego “Seizing the Initiative”. W naszej grze Brytyjczycy by wygrać musieli przekroczyć dwie rzeki i utworzyć przyczółek za drugą z nich. Wirtembergowie musieli temu zapobiec.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Stuart Asquith
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.

Both sides started game with small initial forces and then on turn 3rd (British), 5th,  7th (both) and 9th (Wurttembergers) get some randomly selected reinforcements.
Obie strony zaczęły grę z małymi siłami początkowymi i wtedy podczas tury trzeciej (Brytyjczycy), piątej, siódmej (obie strony) oraz dziewiątej (Wirtembergowie) otrzymały losowo wybrane uzupełnienia.
BRITISH and PORTUGUESE/BRYTYJCZYCY i PORTUGALCZYCY
(Donald Adamson, Peter)

Initial:
Gen. Brig. Adamson
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment
1 Gun Battery

3rd turn:
1 Cavalry Regiment
2 Infantry Battalions

5th turn:
Col. Ronaldo
2 Infantry Battalions (Portuguese)
1 Gun Battery (Portuguese)

7th turn:
Maj. Gen. Hill
2 Infantry Battalions
Lusatian Legion (Portuguese)
WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Cambell Hardie, Bartek Żynda)
Initial:
Village A:
1 Jaeger Battalion

Village B:
Col. von Hoffmann
1 Infantry Battalion
1 Cavalry Regiment

turn 5th:
Maj. Gen. Flugelhorn
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

turn 7th:
Col. von Schneider
2 Infantry Battalions
1 Gun Battery

turn 9th:
Col. von Pohl
2 Infantry Battalions
1 Cavalry Regiment

2. The game. Gra.

To win a game we had to push the British beyond the first river. I found it very difficult, so our option was to play to draw a game. For that instance we had to prevent British against crossing the second river. That looks very easy, however we had to distracted our opponent with something. As you noticed the British forces had a huge advantage over our troops till turn 5th and if we could kept them busy till that time, the draw was very possible.
By wygrać grę musielibyśmy zepchnąć Brytyjczyków za pierwszą z rzek. Było to bardzo trudne zadanie, więc nasza opcją pozostało granie na remis. By tego dokonać musieliśmy powstrzymać Brytyjczyków by nie przekroczyli drugiej rzeki. Wydawało się to łatwe, jednak musieliśmy czymś odciągnąć uwagę naszego przeciwnika. Jak zauważyliście, do tury piątej, Brytyjczycy mieli zdecydowaną przewagę i trzeba było ich czymś zająć do tego czasu, by remis był wogóle możliwy.
As we predicted, the British forces put all their efforts against our Jeagers in first village. Against them they used all Infantry battalions and did not pushed them forward. During that time we were able to secure only one crossing over the second river. However they push forward their cavalry. Against them we send our horses and unexpectedly for us, our cavalry won the first combat. Then our brave horses has been attacked from the front and the flank and finally get destroyed. The way over the second bridge was open…
Tak jak przewidzieliśmy główny nacisk sił brytyjskich poszedł przeciw naszym Jegrom w pierwszej z wiosek. Przeciw nim użyli oni całej swojej piechoty zamiast rzucić je do przodu. W tym czasie mogliśmy ubezpieczyć jedynie jedną z przepraw przez druga rzekę. Jednakże do przodu rzucili swoją kawalerię. Przeciw niej rzuciliśmy naszą konnicę i niespodziewanie dla nas, nasza kawaleria wygrała pierwszą walkę. Wtedy nasi kawalerzyści zostali zaszarżowani od przodu i z flanki i zostali zniszczeni. Droga przez drugi most stała otworem…

Not really, because, the fight against our cavalry took them a lot of time and we were able to bring our reinforcements. They secured the second crossing. British tried to attack our cavalry on the bridge, but I withdraw them, then replaced them with infantry battalion and created the emergency square. British mighty Dragoons had to withdraw. As the last act of the game, was the British attack on the first village which they were driven back by brave Jeagers. The whole game finished with a draw!
Niekoniecznie, ponieważ walka przeciw naszej kawalerii zajęła im dość dużo czasu i udało nam się ściągnąć posiłki. Zabezpieczyli oni druga przeprawę. Brytyjczycy spróbowali zaatakować naszą kawalerię, ale w porę ją wycofałem i w jej miejsce ustawiłem batalion piechoty, który utworzył czworobok. Wspaniali brytyjscy dragoni musieli się wycofać. Ostatnim aktem gry był atak Brytyjczyków na pierwszą wioskę z której zostali odepchnięci przez dzielnych Jegrów, cała gra zakończyła się więc remisem!
© Angus Konstam
© Angus Konstam

3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/las-dos-eques-1811/
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1180324378672200&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157677407514176

15mm AB French Hussards de la Mort

Posted on November 29th, 2016 under , . Posted by

Hi guysSome pics of 15mm AB French Hussards de la Mort finished on commission, I had to change the shabraque to a woollen one, uniform was very similar to Prussian deaths head hussars, the skull and crossbones on the sleeves should be a little sma…

Napoleonic batrep – The Battle of Pampilhosa – Portugal 1810

Posted on November 24th, 2016 under , , . Posted by


On what may well be our last game of the year (boo….hisss!) some of Posties Rejects met in at Reject HQ to play our first game in quite a while, (its all my fault? Don’t ask?) Postie got the rarely seen British Napoleonic’s out for a little bash in the Peninsular. This was a fictional battle set just after the Battle of Bussaco, in 1810 a French loss.
After their famous victory Wellington decided to retreat back to the Torres Vedras Lines, and in a change to history Junot has followed them and managed to hook around the allied forces and get behind them resulting in a harried defence with the troops at hand both British and Portuguese. Maj-Gen Cole the Allied commander aware of the French force chose the best defensible terrain, he can find and waits for the French.
You can see Lee’s report of the game, here!
 
Order of Battle
French c/o General Junot (Lee)
  1st Division – c/o Clausel
     1st Brigade – Monard
        4/19th, 4/25th, 4/28th, 4/34th + Medium Gun Battery
     2nd Brigade – Tavein
        4/15th Legare, 4/46th, 4/75th + Light Gun Battery
     3rd Brigade – Godart
        22nd Line (4)
  2nd Division – c/o Solgnae (Ray)
      1st Brigade – Gratien
         15th (3) & 86th (3) + Medium Gun Battery
      2nd Brigade Tomieres
         65th (4), Irlandais Rgt (1), Regt de Prusse (1)
   Cavalry Division c/o Seinte-Croix
      1st Brigade
         1st Dragoons, 2nd Dragoons
      2nd Brigade
         4th Dragoons, 9th Dragoons
      3rd Bridage
         14th Dragoons, 26th Dragoons + Horse Artillery Battery
      4th (Reserve) Brigade – Ornans
         15th Dragoons, 25th Dragoons

British – c/o Maj-Gen Cole (Ian)
    4th Division – Maj-Gen Cole
       1st Brigade – Campbell
          2/7th, 1/11th, 2/53rd, 5/69th (1 Company) + 1 Medium Gun Battery
       2nd Brigade – Kemmis 
          2/27th, 1/40th, 1/97th, 5/60th (1 Comp)
       3rd Brigade – Collin (Portuguese)
          11th (2), 23rd (2) + Light Gun Battery
    5th Division – Gen Leith (John)
       1st Brigade – Barnes
          3/1st, 1/9th, 2/38th + Light Gun Battery
       2nd Brigade – Spry (Portuguese)
          3rd (2), 15th (2), Tomar Militia
       3rd Brigade – Eben (Portuguese)
          8th (2), Loyal Lusitanian Legion (3)
    Cavalry Division (Surj)
       1st Brigade – De Grey
          3rd Dragoon Guards, 4th Dragoons
       2nd Brigade – Slade
          1st Dragoons, 14th Light Dragoons
       3rd Brigade – Anson
          16th Light Dragoons, 1st Hussars KGL + Horse Artillery Battery

The French plan was simple, attack the Allied right flank in force and hold the centre and hopefully hold our left where both sides had most of their Horse.
Our left of the battlefield
It was pretty open?

The Allied centre was very strong. 3 units of British line and an artillery piece.
Trouble was there was lots of rough ground at the bottom of the hill, which would disordered any
formed unit that passed through it. So it would kinda funnel our attack, which obviously
wouldn’t be good??
On our left were 4 regt of Dragoons and a Horse artillery.

Warning Dodgy photo alert!!
This is 1 of many blurry pics taken that day??
I moved, unlimbered an fired my Horse Artillery….
1 x D6 needing a 6
Bang a 6! I scored a hit with the first shot of the game, knocking a figure from Ian’s artillery who were about to fire on my Dragoons, it fell back disordered!
Here come the boys!!
Blurry pic 2
T’was the first outing for the regt  Irlandais and regt de Prusse
Surj was being very cagey with his Cavalry. He did have Hussars and some Light Dragoons.
And didn’t want to tackle our Dragoons, which I can understand, but after all its all on the dice??

In the foreground is Ian’s poor artillery piece that’ll be heading back soon, in the morale phase.
He also started to come off the hill with some of the Brits.
We had some off board Dragoons, we could choose where they entered but not when.
Lee threw a 5, which meant they came on at the end of our first turn, which worked great for us.
And Not for the Allies!!
A broad pic of the mid left of the field.
Surj moved slowly forward with his Horse, while I jockeyed into position, I wasn’t going forward….they could come to me.
Centre right, my troops on the left are just trying to stop the Brits from moving
to their left and help out the Portuguese on the other hill.
John very wisely moved the Lusitania Legion, down into the fields to harray Lee’s
advancing columns.
Just to the right of the pic above, our plan was to attack the Portuguese flank on
the hill, Lee’s troops on the road were our main battering ram, although we had to battle through
the Lusitania Legion and their attached artillery.
Dead in the centre…
It does look a great defensive doesn’t it?
Helicopter view
Blurry pic 3
The Brits in the centre, start to move left to squeeze in another line unit,
They also start to move the Portuguese reserve troops off the hill in the top left of the pic.
So I moved forward with some troops and also went into line with others, to hopefully stop them moving more troops over.
Very Blurry pic 5
Lee charged the Lusitanian skirmishers that were in the field, they very wisely retreated.
While he moved the rest of his columns up into charge range.
And charge is what he did, apart from the column next to the field??
Last turn the Tit moved it right up to the edge of the hedge (ala Fran stylie)
Which meant any move forward would mean he’d be disordered.
BUT
1 column charged….the 1st & 2nd Batt 3rd Portuguese Line both fled!
Lee positioned  his 2 columns to hit the Tomar Militia and the 1st 15th on the flank.
We pushed our 2 Dragoon units up the centre of the field.
All looks good…
And good it was…..for us anyway.
Lee charged across his lines, all John had to do was throw 4 or below on a D6
he then threw 5,6,5,6,5,6.
Which meant one by one the entire Portuguese Division retired of the hill disorganized!!
Amaazing!
Surj worked it out to be a 3 million/1 chance!
So this is how it ended that turn?
There’s one Portuguese unit left on the hill, but even that one is disorganized.
And we have a lone column following up on its initial charge on the far hill.

A view from the Portuguese lines..
In utter disarray the Allies threw in the towel, much to Surj’s disgust!
A baptism of fire for the Tomar Militia’s first ever outing.
They only threw one dice the whole game, that resulted in them fleeing!
Our plan worked to the T, there were no hiccups and we only had a few minor changes along the way, which makes a change!! I was surprised that Surj didn’t attack with his Horse, I know we had the Heavier Horse, but he could very well have swung the battle back in their hands. If it was me I’d have attacked, he must have known we weren’t going to attack on on left, it just didn’t make any sense?? But then again, we are playing with little lead figures aren’t we?????

Workbench update 23-11-2016

Posted on November 23rd, 2016 under , . Posted by

Well just to show I have been busy beavering away on a project here it is at the Halfway point.I have posted some normal photographs to the Brigantes Studio blog and you can see them by clicking the link in the sidebar.RegardsLoki

The Battle of Pampilhosa – Portugal 1810

Posted on November 21st, 2016 under , , , . Posted by

On Sunday some of Posties Rejects gathered in the shed-o-war to play a neat little Napoleonic, Peninsular War game. This was a fictional battle set with historical forces pitting French forces against a mixed force of British and Portuguese in a strong…

15mm Napoleonic mixed bag part 1

Posted on November 18th, 2016 under , . Posted by

Hi guysA large commission of mixed 15mm Napoleonics finished, to large to post all the pics in one post, so I will spread it over at least 3 posts, all AB (Prussians, Austrian Cavalry), CGM (Nassau) or Xan (the rest) miniatures, AB are of course excell…

Plastic Oels Jagers ready for paint

Posted on November 6th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysHere are my plastic Brunswick Oels Jagers ready for painting, if you see any areas that can be improved let me know, all C&C [email protected]

28mm Metal Brunswick Oels Jagers

Posted on November 6th, 2016 under , . Posted by

Hi guysHere are some Brunswick Oels Jagers finished on commission, nice figures and interesting uniform, they were the inspiration for my plastic Oels Jagers conversion, all comments [email protected]

Brunswick Oels Jager plastic conversions Part 1

Posted on October 30th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysFirst look at my plastic Brunswick Oels Jager conversions, pretty straight forward, Perry Brit bodies (kneeling/officer are Victrix) and a range of Shako heads, dark grey are Perry Brit light Cav, light grey Victrix French, and white Victrix Aus…

French Hussars

Posted on October 30th, 2016 under , . Posted by

French Hussars, Perry Miniatures painted as The 7th HussarsCheers

Plastic Cacadors ready for paint

Posted on October 25th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysOK, I think these are ready for paint, Have added moustaches powder horns and re did the plumes since the last pics, I just want to add some lace to the officers cuffs then that will be it, unless any of you can see an area that is wrong or coul…

Trafalgar Day 2016.

Posted on October 24th, 2016 under , , , , , , . Posted by

The situation, when I arrived. RN lines broke the Franco-Spanish lines. My Ships on the down left corner.

From some time few our club members, including myself, collecting 1/1200 Langton Miniatures ships for the battle of Trafalgar. We still about 15 ships short, but that is only temporary. Few days ago we had another anniversary of that one of the decisive battles in human history, so we decided to refight it again. For that purpose Angus hired the Dean Bowling Club for a Sunday and we were able to have a game with most of our ships (we used about 45 ships in total). Army lists and scenario were prepared by Jack Glanville and the whole game was umpired by John Ewing. For the game we used the Kiss Me,Hardy rules from the TFL.
Od jakiegoś juz czasu członkowie naszego klubu, włączając i mnie, kolekcjonują okręty w skali 1/1200 od Langton Miniatures do bitwy pod Trafalgarem. Cały czas brakuje nam około 15, jednak jest to tymczasowe. Kilka dni temu mieliśmy kolejną rocznicę, tej jednej z najważniejszych bitew w historii ludzkości, więc postanowiliśmy ja odtworzyć. Dla tego celu Angus wynajął Dean Bowling Club na niedzielę, gdzie mogliśmy rozegrać naszą grę z większością naszych okrętów (razem użylismy ich 45). Listy i scenariusz zostały opracowane przez Jack’a Glanville, natomiast cała gra była prowadzona przez Johna Ewinga. Do gry użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy od TFL.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville, Derek Hodge

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Dougie Trail, Bartek Żynda, Jim Louttit
British squadrons (Jack’s and Angus’s) moving into the action.
The battle gets more chaotic now.
The Royal Navy was played by J.P., Michael Schneider, Angus Konstam and Jack Glanville. Sandy Gilespie together with Chris Henry played the Spaniards and Derek Hodge, John Ewing, Campbell Hardie and myself played French.
Okretami Royal Navy dowodzili J.P., Michael Schneider, Angus Konstam i Jack Glanville. Sandy Gilespie razem z Chrisem Henry dowodzili Hiszpanami oraz Derek Hodge, John Ewing, Campbell Hardie i ja graliśmy Francuzami.
My British Ships of the line under the Michael’s command.
Chaos of the batttle.
As I was quite late for the game, arrived on the second part of the game and I cannot give all story behind the game. I take two French ships separate from John’s squadron and lead them to battle, however I had to maneuver first against the wind to come back on the battlefield. It took me some time to do it, but finally I managed to fired twice, but without any significant success. The game finished with a British victory, none of the ships were sunk and some of them changed the colors (6 Spanish, 2 French and 1 British). It was great fun and we will repeat it next year with a bigger number of the ships!
Jako, że do gry przystąpiłem mocno spóźniony, wziąłem jedynie udział w drugiej jej części i nie moge przekazać jej Wam w całości. Z eskadry Johna dostałem dwa okrety francuskie i poprowadziłem je do boju. to znaczy wpierw pod wiatr musiałem na pole bitwy wrócić, co zajęło mi trochę czasu. W końcu udało mi się dwa razy oddać salwy z moich dział, jednak bez większych sukcesów. Gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, żaden z okrętów nie został zatopiony jednak kilku udało się zmienić kolory (6 hiszpańskich, 2 francuskie i 1 brytyjski). To była wspaniała zabawa i na pewno powtórzymy ją w przyszłym roku, jednak teraz z większa ilością okrętów!
J.P.’s ships in troubles.
Fate of the Spanish fleet…
HMS Victory n troubles. However she managed to win all combats and even took a prize. Also Adm. Nelson did not die this time!
For more detailed relations from the game check the links below:
Dla bardziej szczegółowych relacji sięgnijcie do linków poniżej:
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-trafalgar-1805/
Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/10/trafalgar-light.html
Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1138817662822872&id=158670127504302
Dereck:
(awaiting)
Michael:
(awaiting)
My Flickr gallery:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157675535670416

La Belle Alliance

Posted on October 23rd, 2016 under , . Posted by

I have been out of the game for the past couple of weeks due to illness, no blogging, no painting! In fact not very much of anything, but now I am back.I scored this resin model of La Belle Alliance a few weeks back at the local swap meet.After a bit o…

plastic Cacadors WIP 2 a couple of questions

Posted on October 23rd, 2016 under , , . Posted by

Hi guysWasn’t happy with the results of these after taking the first pictures, so have done more work to them, I have1) added more hair/sideburns2) added water bottle cap and strap3) added extra buttons to the chest lace.4) added pointy cuffsAgain I th…

28mm Saxon Guard Grenadiers

Posted on October 21st, 2016 under , . Posted by

Hi guysPainted these for a friend, 28mm Saxon Guard Grenadiers and Artillery, not sure who makes them, but pretty sure they are Paul Hicks sculpts, nice figures, all comments [email protected]

15mm AB Saxon army and ACW generals

Posted on October 19th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysI have painted at least 5 largish 15mm Saxon army commissions, and have just finished the largest one so far, I wont concentrate on post pics of the infantry as I have post many pics of these types before, just an overall pic to show size of the…

Fun with plastics II (Portuguese cacadores)

Posted on October 18th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysI was going to do Brunswickers next, but have decided to finish some Portuguese I started years ago, (I will show the line troops later) so I knocked these up last night, not to much of a conversion.Grey parts are Perry Brits, brown parts Victri…

Fun with plastics (French foot dragoons WIP 1)

Posted on October 14th, 2016 under , , . Posted by

Hi guysThis is the first in a series of posts about 28mm Napoleonic plastic conversions, 28mm isn’t my personal preferred scale, however like most of us I succumbed to shiny syndrome and bought a few boxes of plastics as they were released, and have al…

New 95th Rifle Veterans from Paul Hicks

Posted on October 13th, 2016 under , , . Posted by

Sculptor Paul Hicks has just shared some pictures of his latest figures on his Facebook page. These are some veterans from the 95th Rifles, which readers or viewers of a certain literary hero of the era may recognise… They are due to be released by Brigade Games, and are likely to be available in a few weeks time. I can see these turning up in many games of Sharp Practice!Filed under: Historical Gaming Tagged: 28mm Gaming, Napoleonic

28mm Vistula Legion

Posted on October 5th, 2016 under , . Posted by

Hi guysNext up on the largish Napoleonic commission, 28mm Vistula Legion, love this unit, and the figs are beautiful Paul Hicks sculpts available from Murawski miniatures, all comments [email protected]

Over the Hills.

Posted on October 2nd, 2016 under , , . Posted by

With this post I would like to start the new threat on my blog: reviews of the rules. Today the first one: Over the Hills.
Z tym postem, chciałbym zacząć nowy wątek na moim blogu: recenzje zasad. Dzisiaj pierwsza z nich: Over the Hills.

I just finished reading the rules. After the first game my opinion about the game was not enthusiastic as the game was sometimes a chaos. Now I read them and finally can said a little more about this. The rules are divided into three parts: the basic rules, an optional rules and appendices. So let start from the beginning.
Właśnie skończyłem czytać zasady. Po pierwszej grze moja opinia na ich temat, nie była zbyt entuzjastyczna, a to dla tego, że gra czasami była zbyt chaotyczna. Teraz po przeczytaniu mogę w końcu coś więcej o nich powiedzieć. Zasady są podzielone na trzy części: zasady podstawowe, zasady opcjonalne i dodatki. Zacznijmy więc od początku.

The Over the Hills rules are writen by Adrian McWalter and Quinton Dalton and published by Partizan Press in 2016.
Zasady Over the Hills zostały napisane przez Adriana McWaltera i Quintona Daltona i opublikowane przez Partizan Press w 2016 roku.

1. Basic rules. Zasady podstawowe.

The very interesting is an engine of the rules. It uses the single D10, so everyone who used to use a bucket of dice can be surprised. The game divided sides on side A and side B and depending on side it executes different orders during the turn. The turn started with A moving and then rally their forces and then B is able to fires defensive fire and so on. This is put in a very logical order. I really like that part, it gives something new to the rules not only A does all actions and then B does their actions. 
Bardzo interesujący jest silnik gry. Używa pojedynczych kości K10, węc wszyscy przyzwyczajenie do używania wiader z kostkami, moga poczuć się zaskoczonymi. Gra jest podzielona na dwie strony: A i B i w zalezności od tego w trakcie tury wykonuje różne rozkazy. Tura zaczyna się od ruchu strony A, następnie przechodzi do porządkowana jednostek strony B i wtedy dochodzi do ognia obronnego strony B i tak dalej. Wszystko to jest ustawione w bardzo logiczną całość. Naprawdę ta część bardzo mi się podoba, ponieważ jest to coś nowego i nnego od strona A wykonuje wszystkie swoje akcje a nastepnie strona B.
Every unit has it starting Fatigue Score. It is the number of the fatigues the unt can score, before it become destroyed. Unit can receive fatigues as the effect of firing, melee, forced movement, lost of the friendly units etc. So it is more the morale level of the unit, than unit’s casualties. The number of fatigues define an unit’s abillity for shooting and also for executing the orders etc., so it is very important to keep that level very low. So the very important in the game are the commanders, who can rally, inspire and lead the units. We have three levels of the commanders: Brigade, Divisional and Army. Depends of the level they are able to inflict the units. So this part is done very well too.
Każdy oddział ma swoją startową wartość fatyg. Jest to liczba, która określa ilość fatyg, jakie oddział może ponieść w trakcie gry zanim zostanie zniszczony. Fatygę można otrzymać w wyniku ostrzału, walki wręcz, forsownego marszu, utraty sprzymieżonych jednostek itp. Jest więc bardziej poziom morale, niż liczba strat zadanych naszemu oddziałowi. Liczba fatyg określa tez zdolność do prowadzenia ostrzału naszej jednostki, wykonywania rozkazów itp., ważne jest więc utrzymywanie tego poziomu na niskim poziomie. Bardzo ważni są więc dowódcy, którzy mogą porządkować, inspirować i prowadzić oddziały. Mamy trzy poziomy dowódców: brygady, dywizji i armii. W zależności od ich poziomu są oni w stanie wpływać na nasze jednostki. Ta część jest również bardzo dobrze zrobiona.
Units shoots with a roll against their present fatigue score. So for example the units fatigue starting score is 8 and it has already 2 fatigues it is rolling against 6 etc. It need to score below or equal that number to inflict fatigue. In the same way works the melee. We only roll one dice. The only issue I have it is the arc of fire, which is only in front of the unit against usually 45°.
Oddziały strzelają przez rzut przeciw ich obecnej wartości fatygi. Na przykład jeśli wartość startowa oddziału wynosiła 8 i w chwili obecnej oddział miał 2 fatygi to rzuca przeciw 6 itd. Musi wyrzucić poniżej lub równo tej wartości by zadać fatygę. W ten sam sposób odbywa się walka wręcz. Rzucamy tylko jedna kością. Jedynym moja wątpliwością tu jest kąt ostrzału, który tu jednostka ma tylko do przodu, a nie jak zazwyczaj 45°.
The game recognise the four types of units: infantry, cavalry, artillery and commanders. Every units depend of its type and formations can move a number of movement segments. For example for infantry one movement segment is 6” and for cavalry 12”. We also can change our unit formation and it has it cost in movement segments too.
Gra rozróżnia cztery typy jednostek: piechotę, kawalerię, artylerię i dowódców. Kazdy oddział w zależności od swojego typu i formacji może wykonać określonę liczbę segmentów ruchu. Na przykład dla piechoty jeden segment ruchu wynosi 6 cali a dla kawalerii 12 cali. Za zmiany formacji równiez płacimy segmentami ruchu.
The basic rules can be played to the most of the conflicts of the black powder era (18th and 19th century), even if the authors states that not. The things, that put the rules into Napoleonic period only are the optional rules.
Zasady podstawowe moga być wykorzystane do kazdego konfliktu z ery czarnego prochu (XVIII i XIX wiek), nawet jeśli autorzy temu przeczą. Rzeczą, która powoduje, że zasady nabierają napoleońskiego kolorytu są zasady opcjonalne.

2. The optional rules. Zasady opcjonalne.

That is the Napoleonic taste, that Angus was talking about. Now we can divide our armies into two systems: the French and the Prussian. It will affect our maneuvering of our units, shooting abilities and command. Also it brings few more factors, like weather, which could affect our units.  I don’t want to write to much about it, as do not show the ideas of the authors. But with that rules the game became much more interesting.
To jest ten napoleoński smaczek, o którym wspominał Angus. Teraz nasze arme podzielone sa na dwa systemy: francuski i pruski. To wpływa na manewry naszych oddziałów, zdolności strzeleckie i dowódców. Również przynosi kilka nowych czynników, takich jak np. pogoda, która wpływa na nasze oddziały. Nie chcę tu pisac o tych pomysłach zbyt dużo, aby nie odkrywać za nadto pomysłów autorów. Jednak z tymi zasadami gra staje się naprawde interesująca.

3. Appendices. Dodatki.

There is several appendices, which are: the game creator, characteristics of the main players during the Napoleonic wars, the army creator, historical formations and deployments for the main players, scale calculator as the game is design for 28mm and how to convert it for different scales, a War of 1812 in America appendix and finally the all armies statistics. All appendices are very helpful, except the army statistics. The main armies are done very well, but the smallest players are not done very well. For example Duchy of Warsaw can use the Cuirassiers during the 3rd and 4th coalition, when the only unit of Polish cuirassiers (14th Regiment of Cavalry) was formed in 1809! There is more of that, especially the fatigue levels of few units should be recalculated.
W zasadach znajdziemy kilka dodatków, są to: kreator pola bitwy, charakterystyki armii głównych graczy w wojnach napoleońskich, kreator armii, historyczne formacje głównych graczy, kalkulator zamiany skal (gra jest zaprojektowana dla skali 28mm), dodatek do wojny 1812 roku toczonej w Ameryce i ostatni statystyki wszystkich armii. Wszystkie dodatki są bardzo pomocne dla graczy, poza statystykami armii. O ile główne armie są zrobione bardzo dobrze, to jest już gorzej z mniejszymi armiami. Na przykład Księstwo Warszawskie może używac kirasjerów podczas trzeciej i czwartej koalicji, gdzie jedyny oddział polskich kirasjerów (14. pułk jazdy) został sformowany w 1809 roku! Jest tego więcej, szczególnie wartości startowe fatyg w kilku przypadkach powinny być ponownie skalkulowane.

4. Summary. Podsumowanie.

The Over the Hills rules came as the competitive rules for the Black Powder and possible will not overtake the leading position, but a very interesting step into Napoleonic wargaming. Overal I really like the rules and I think that I will change my prime selection for that period. However, few thing need to be changed like the arc of fire, the small army statistics and some other minor things. Some of the ideas of authors should be highlighted: the turn sequence and the units morale with the fatigue system. Those two are the strongest points of the rules. In score of 1 to 10 (when 10 is the absolutely brilliant) I gave them strong 8.
Over the Hills są naturalną konkurencją dla Black Powder i prawdopodobnie nie zdetronizuja nich i ich wiodącej pozycji, jednak są interesującym krokiem w wargamingu napoleońskim.Ogólnie bardzo mi się zasady spodobały i myślę, że staną się one moimi podstawowymi zasadami do tego okresu. Jednak kilka rzeczy musi zostać zmienione, jak kąt ostrzału, statystyki pomniejszych armii i jeszcze kilka innych mniejszych rzeczy. Niektóre pomysły autorów powinny zostac wyróżnione: sekwencja tury i morale jednostek z systemem fatyg. To są najsilniejsze strony zasad. W skali od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza asolutnie wspaniałe) daje tym zasadom silne 8.

Crossing the Danube, 1809. Przeprawa przez Dunaj, 1809.

Posted on September 23rd, 2016 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday we had another Napoleonic game. This time I was invited to the new set of rules, recently used in our club. From some time Angus is trying to force us to change the system for that period from Black Powder into the Over the Hills. I was busy with other games and have not got time for testing that rules, yet. This time I was offered the game and I decided to give it a chance.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z okresu napoleońskiego. tym razem zostałem zaproszony do gry z nowym systemem, który od jakiegoś czasu jest rozgrywany w naszym klubie. Od jakiegoś już czasu Angus, stara się nas przekonać na przesiadkę z Black Powder na Over the Hills. Do tej pory byłem zajęty innymi grami i nie miałem na nowy system czasu. Tym razem jednak postanowiłem skorzystać z zaproszenia i dać szansę nowym zasadom.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles S. Grant, Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Campbell Hardie, Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły. 

WURTTEMBERG/WIRTEMBERGIA
(Campbell Hardie, Bartek Żynda)
12 infantry battalions
2 cavalry regiments
2 gun batteries
AUSTRIA
(Angus Konstam, Bill Gilchrist)
10 infantry battalions
2 cavalry regiments
2 gun batteries

2. The game. Gra.

Campbell gave me command of the bridgehead forces (third of our forces started the game already deployed on the other bank of the river, when the rest still need to cross that river). In front of me was a little village full of Austrian soldiers (Bill), half of them in lines and half of them in attack columns. I decided that the attack is the best tactic and charged with my cavalry on Bill’s forces. Soon the first Austrian battalion get broken and the second nearly broken. Unfortunately I had to withdraw my cavalry to rally them and push my infantry forward. For the long time we tried to break each other with our rifles, but it was not worked well. Finally I pushed the next charge with my infantry and cavalry again. This time another 2 Austrian battalions get broken. When I finally nearly opened the way to the upper land (our objective), the game was finished.
Campbell przekazał mi dowodzenie nad grupą na przyczółku (trzecia część naszych sił zaczęła grę juz po drugiej stronie rzeki, reszta musiała jeszcze tą przeszkodę przekroczyć). Na przeciw mnie znajdowała się wioska pełna austriackich żołnierzy (Bill), połowa z nich ustawiona w linie i połowa w kolumny. Zdecydowałem się, że najlepszą taktyką będzie tu atak i zaszarżowałem moja kawalerią na siły Bila. Wkrótce pierwszy z austriackich batalionów został zniszczony a następny był blisko złamania. Niestety musiałem wycofać kawalerię by ja uporządkować i puściłem piechotę do przodu. Przez długi czas próbowaliśmy wzajemnie złamac się ogniem naszych karabinów, jednak to się nie sprawdzało. W końcu zdecydowałem się na następny atak całą moja piechota i kawalerią. Tym razem zniosłem następne dwa austrackie bataliony. W końcu droga do wzgórz była juz prawie otwarta (nasz cel gry), jednak gra została zakończona.
The much harder had Campbell, who started the game on the other bank of the river. He could push only one unit over one bridge, during our movement phase. That gave Angus some time for a  better deployment of his forces. Finally most of the Campbell’s forces crossed the river. After this he joined the fight. However his troops had the best Austrian units to deal with. That not worked well for him, however he managed to destroy one austrian battalion, but for the price of two battalions. Then started other problems. One of Campbell’s battalion get caught by Austrian cavalry in march column. They did not managed to form a square and get annihilated. The best Campbell’s unit, the cavalry, managed to push the second Austrian cavalry back. Finally neither Austrian nor Wuttenbergians were able to get their objectives and the time for game was over. Whole game finished with a draw, however we managed to inflict more damage to the enemy (3 battalions against 4).
Dużo cięższe zadanie miał przed sobą Campbell, który zaczął grę znajdując sę po przeciwnej stronie rzeki. Podczas jednej fazy ruchu mogł przeprawić przez most tylko jeden oddział. To dało czas Angusowi, by lepiej rozstawić swoje jednostki. W końcu Campbellowi udało się przeprawić większość jego oddziałów i dołączył tym do walki. Niestety, naprzeciw niego znajdowały się najlepsze austriackie oddziały, z którymi musiał się zmierzyć. Niezbyt dobrze tu wypadł, chociaż udało mu się zniszczyć jeden batalion, jednak za to zapłacił uttratą dwóch naszych batalionów. Wtedy zaczęły się inne problemy. Jeden z oddziałów Campbella został złapany przez kawalerię, sam będąc jeszcze w kolumnie marszowej. Nie udało mu się sformować czworoboku i został unicestwiony. Najlepszy oddział Campbella. kawaleria, zdołała odeprzeć drugi oddział austriackiej kawalerii. Ostatecznie ani Austriacy, ani Witenbergowie ne byli w stanie opanować swoich celów i gra zakończyła się remisem. Jednak to nam udało się zadać większe straty przeciwnikowi (3 bataliony stracone przez nas przeciw 4 przez przeciwnika).

3. Over the Hills.

After first game with the rules it is hard to tell are they better than Black Powder or not. I did not found that “better napoleonic flavour”, which Angus said that that rules have. Anyway to defend him, the game was quite chaotic some time, that because no one did know the rules very well. I borrowed the book from Campbell and I will read it. After that, I will write you something more about it.
Po pierwszej grze z tymi zasadami, cięzko mi jest powiedzieć, czy są lepsze od Black Powder, czy też nie. Nie znalazłem w nich tego “specjalnego napoleońskiego smaczku: zachwalanego przez Angusa. Jednak by stanąć w jego obronie, gra była nazbyt chaotyczna, a to dlatego, że nikt nie znał zasad bardzo dobrze. Porzyczyłem podręcznik od Campbella i go przeczytam. Po tym napiszę Wam o nim coś więcej.

4. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/crossing-the-danube-1809/
Campbell:
https://www.facebook.com/South-East-Scotland-Wargames-Club-SESWC-158670127504302/?fref=ts (awaiting)
Bill:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/ (awaiting)
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157670924135463

28mm Spanish Ordenes Militares Regiment

Posted on September 21st, 2016 under , . Posted by

Hi GuysNext up for the largish Napoleonic commission are the 28mm Spanish Ordenes Militares Regiment, half Grenadiers and half Fusiliers, not sure who makes these, but they look like Paul Hicks sculpts (except the Grenadier officer, drummer and Fu…

Bitching Helps + 6mm Napoleonics

Posted on September 21st, 2016 under , , . Posted by

I spent some time bitching yesterday. It has to be said that I will be doing plenty of bitching today as well. On top of that, in the long term bitching forecast I can see the bitchathon continuing with a good chance of a severe weather warning, high UV and a pollen count that will make even the hardiest reach for the antihistamine. My other half has a number of suggestions to resolve my problems but the underlying problems remain regardless. Which is a shame because I thought the underlying problems were beginning to work themselves out. Instead of things getting better, things look like they are going to get significantly worse as my mum is now ill. At least it means I get to spend some time with her.

But I have some pictures. As a way of over compensating for a bad day, I did some painting the other day. After finishing off two units of French Napoleonic Dragoons, I moved on to some fantasy stuff. Then back to some more 6mm Napoleonics and have now all but finished my first unit of infantry. One down nineteen more to go. That’s just the stuff that I own at the moment. There are about forty bases to do in the packs that I have. I have done about a third of them (in I think eight years of owning them.

Strictly speaking I would say this isn’t my fault as we play a game, say we will do more and then nothing happens, I have a GHQ WW2 US army that cost £150 for Blitzkreig Commander that we agreed to play that has never been used ). I have plans to buy more French and some Spanish (and Wurtemburgers, Bavarians, Duchy of Warsaw and some Brunswickers) tor round out the stuff I have. Then maybe we will get round to playing a game over even a campaign.

I guess the fact that I buy all the stuff and then it just sits and festers is part of the problem. I like the idea of doing something, no one is interested in it so I have to buy all the armies and still have no opponents. I do what somebody else says is going to be the next big thing, spend a wad of cash and then they forget about it. It’s a conspiracy.

As an extra bonus, the weight loss program starts in the morning.

However, I am now downloading the first episode of the new Red Dwarf so things could be a lot worse.