Posts Tagged ‘Napoleonic’

Sharp Practice 2 – Ah, for Fuchs’ sake!

Posted on January 20th, 2018 under , . Posted by

I finally managed to get Kapitän Fuchs and his Prussian jäger on the table last night for a rather apocryphal game which saw my Prussians team up with some Austrians to try to destroy a wagon of gun powder protected by a column of Russians. Thanks…

Dresden 1813. Drezno 1813.

Posted on January 9th, 2018 under , , , , , , . Posted by

First game of the new year was Napoleonic, Over the Hills game, loosely based on the real battle of Dresden. Here we had the Saxon/Württemberg/Bavarian forces tried to take the city of Dresden defended by some French forces under command of prince Poni…

Haitian Reinforcements – No Porkies

Posted on December 16th, 2017 under , , , . Posted by

Finally another 6 Infantry limp off the paint table together with a much needed Big Man.These should serve to flesh out the units bringing each up 8 figures rather than the 6 currently in play.The Big Man is from Trent Minatures Insurgent pack and make…

Haitian Reinforcements – No Porkies

Posted on December 16th, 2017 under , , , . Posted by

Finally another 6 Infantry limp off the paint table together with a much needed Big Man.These should serve to flesh out the units bringing each up 8 figures rather than the 6 currently in play.The Big Man is from Trent Minatures Insurgent pack and make…

The Pearl of the Antilles – Haitian Revolution AAR #4 Hold the line.

Posted on December 9th, 2017 under , , , , , . Posted by

Painting and posting has slowed to a trickle but hopefully the Christmas period will give me that free time to get juices flowing and some of the back log cleared.Last weekend saw the Wyvern Christmas all dayer, we were a little thin on the ground but …

The Pearl of the Antilles – Haitian Revolution AAR #4 Hold the line.

Posted on December 9th, 2017 under , , , , , . Posted by

Painting and posting has slowed to a trickle but hopefully the Christmas period will give me that free time to get juices flowing and some of the back log cleared.Last weekend saw the Wyvern Christmas all dayer, we were a little thin on the ground but …

The Pearl of the Antilles – Haitian Revolution AAR #3 Into the Hinterland

Posted on November 4th, 2017 under , , , , . Posted by

Following on from the last game which was a close call and saw the Haitian’s fall back as their morale fell away as the support units were beaten and driven from the fight, this scenario sees the British push inland towards the fertile plantations, fea…

The Pearl of the Antilles – Haitian Revolution AAR #3 Into the Hinterland

Posted on November 4th, 2017 under , , , , . Posted by

Following on from the last game which was a close call and saw the Haitian’s fall back as their morale fell away as the support units were beaten and driven from the fight, this scenario sees the British push inland towards the fertile plantations, fea…

Cod, Þorskur, la morue or bacalao?

Posted on October 24th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by

source: Wikimedia
And everything is about, what language we will use to name  that fish…
I wszystko o to,  jakiego języka użyjemy by nazwać tą rybę…Last week was very navy. Initially it should be Napoleonic, but because of some circumstances, we had to improvise. Initially on Thursday we should play Over the Hills, but Bill had some health issues and cannot be at the club that evening. Quick action from Angus gave us Cod Wars instead. Another game of the week was our traditional way of celebrating the Trafalgar Day, when we re-fight that famous battle. So today two games in one relation. Enjoy!

Poprzedni tydzień był prawdziwie morskim tygodniem. Początkowo miał być głównie napoleoński, jednak z powodu pewnych okoliczności musieliśmy improwizować. Początkowo w czwartek mieliśmy grać z użyciem zasad Over the Hills, jednak Bill miał pewne problemy zdrowotne i nie mógł przybyć do klubu w ten wieczór. Szybka akcja Angusa przyniosła nam Wojny dorszowe. Drugą grą rozegrana w poprzednim tygodniu był nasz tradycyjny sposób na spędzanie Trafalgar Day, kiedy to odtwarzamy tą sławna bitwę. Dzisiaj więc dwie gry w jednej relacji. Życze przyjemnej lektury!

1. Thursday game: Cod Wars. Gra czwartkowa: wojny dorszowe.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Campbell)
HMS Scylia
HMS Falmouth

MV Euroman
MV St. Giles
MV William Wilberforce
MV Port Vale
ICELANDERS/ISLANDCZYCY
(Peter, Bartek)
ICGV Ægir
ICGV Tyr

1.2. The Game. Gra.

That was our second game with that rules (Cod Wars). This time the initiative was from the beginning with the British. Campbell is known in our club from his passion for ramming in naval games. This time it gave a great result! His HMS Falmouth hit the stern of Peter’s Ægir and forced him to withdraw. That left only my ship against all British. Despite I was really try hard to cut the nets of British trawlers, they still were able to catch cods. Finally I decided that the only way to win the game will be to sunk my ship. Again despite I tried it hard it was not successful and finally I was forced to withdraw. At the end of the game Peter has his moment of the game and accidently he cut one of the nets. But it was not enough for us and this time cods were delivered back to British ports, were  citizens were able to enjoy their national dish!
To było nasze drugie spotkanie z tymi zasadami (Cod Wars). Tym razem jednak inicjatywa była od początku w rękach Brytyjczyków. Campbell jest znany w naszym klubie z jego zamiłowania do taranowania w bitwach morskich. Tym razem przyniosło to duży rezultat! Jego HMS Falmouth uderzył w rufę Ægir’a Petera i zmusił go do wycofania się. To pozostawiło mój okręt przeciw reszcie Brytyjczyków. Pomimo moich usilnych prób zerwania sieci brytyjskich trawlerów, cały czas byli w stanie poławiać dorsze. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że jedyną metodą na wygranie gry będzie zatopienie mojej jednostki. Znowu pomimo moich prób nie udało mi się tego dokonać i ostatecznie mój okręt ciężko uszkodzony musiał się wycofać. Pod koniec gry Peter miał swój moment w grze i przez przypadek zerwał sieci jednego z Brytyjczyków. Było to jednak niewystarczające i tym razem dorsze zostały dostarczone do brytyjskich portów, gdzie obywatele mogli delektować się swoją narodową potrawą! 

1.3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/dodgems-in-the-dfa-off-iceland-1975/
Campbell:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1491966280841340
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687486902951

2. Trafalgar Day 2017.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing, Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Donald Adamson,  Bartek Żynda, Jim Louttit

2.1 Forces. Siły.BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Jed, Michael, J.P., Peter, Chris)
HMS Tonnant
HMS Minotaur
HMS Spartiate
HMS Swiftsure
HMS Victory
HMS Revenge
HMS Orion
HMS Agamennon
HMS Dreadnought
HMS Belleisle
HMS Concqueror
HMS Defence
HMS Royal Sovereign
HMS Temeraire
HMS Mars
HMS Colossus
HMS Polyphemus
HMS Britannia
HMS Leviathan
HMS Defiance
HMS Africa
HMS Thunderer
HMS Neptune
HMS Prince
HMS Achille
HMS Ajax
HMS Bellerophon
SPANISH/HISZPANIE
(Jack G, Bill, Donald)
Principia de Asturias
San Juan Nepomuceno
San Ildefonso
Monarca
San Leandro
Santa Anna
Argonauta
San Justo
San Augistine
San Francisco de Asis
Rayo
Santissima Trinidad
Neptuno
Bahama
Montanez

FRENCH/FRANCUZI
(Malcolm, Bartek, John)
Bucentaure
Neptune
Redoutable
Scipion
Indomptable
Algesiras
Fougueux
Pluton
Achille
Formidable
Argonaut
Mont-Blanc
Heros
Berwick
L’Aigle
Duguay-Trouin
Swiftsure
Intrepide

2.2. The Game. Gra.

We owe all ships of the lines, which took part in Battle of Trafalgar. All of them are in 1/1200 scale and come from Langton Miniatures. This time we did a little different than last year and we changed some statistics for the purpose of the game. We downgraded British and upgraded French and Spanish ships. Also we started game in different way that it happened originally. Sadly the game was to big to be able to remember everything, so this time I am able to tell you the story of my part of the game. I commanded two French squadrons (lead by Indomptable and Achille) supported by John (Berwick) and fought against two British squadrons Jed’s (HMS Britannia) and Angus (HMS Neptune).
W naszym posiadaniu są wszystkie modele okrętów liniowych biorących udział w bitwie pod Trafalgarem. Wszystkie są w skali 1/1200 i są produkcji Langton Miniatures. Tym razem nasza gra wyglądała trochę inaczej od tej zeszłorocznej. Zmieniliśmy statystyki okrętów, obniżając poziom Brytyjczyków i podwyższając Francuzów i Hiszpanów. Zaczęliśmy grę troszkę inaczej od oryginalnej bitwy. Niestety gra była zbyt duża by spamiętać wszystko, więc jestem w stanie opisać Wam co wydarzyło się po mojej stronie stołu. Dowodziłem dwoma francuskimi eskadrami (prowadzonymi przez Indomptable i Achille) wsparty przez Johna (Berwick) i walcząc przeciw dwóm brytyjskim eskadrą dowodzonym przez Jeda (HMS Britannia) i Angusa (HMS Neptune).
Marine Nationale & Armada Española
Royal Navy.

I moved my squadrons ahead and managed to put letters ‘T’ over British squadrons, but I did not managed to do a lot of damages, maybe only on HMS Britannia, which now was very slow (she lost a lot of speed points). Then came the British answer, especially from Angus’s ships, which fired at me from the short distance. My ships were in trouble. Soon because of the damages three of them surrendered to the opponent (Formidable, Achille and Argonaut). One of them being on fire finally exploded (Formidable). Mont-Blanc boarded HMS Ajax and fought fierce battle, but better British boarding team push my French back on their ship and finally capture next of my ships. From that squadron left me only Heros. She moved against damaged HMS Britannia, but had not enough time for that. In the meantime my other squadron had some problems with the wind and moved away from Jed’s squadron. During their return they get under friendly fire from Malcolm’s ships. Finally when they return, it was too late for the rest of my ships. The game was over. Whole Battle finished with a draw as the leading Franco-spanish squadrons made very good work and won with the British. At the end British lost 3 ships, of which one get sunk (I don’t know which one). Franco-Spanish lost two ships sunk (despite my Formidable, we lost Spanish Bahama) and three captured. It was great day with a very good and enjoyable game. For that we used Kiss Me, Hardy rules.
Ruszyłem moimi eskadrami do przodu i nawet udało mi się postawić litery “T” nad brytyjskimi eskadrami, jednak nie udało mi się zadać im wystarczającej liczby uszkodzeń, no może poza HMS Britannia, która została mocno spowolniona. Wtedy przyszła brytyjska odpowiedź, szczególnie ze strony okrętów Angusa, który ostrzelał mnie z bliskiej odległości. Moje okręty miały powazny problem. Wkrótce z powodu odniesionych uszkodzeń, trzy z nich się poddały (Formidable, Achille i Argonaut). Jeden z nich mający pożar na swoich pokładach wkrótce eksplodował (Formidable). Mont-Blanc dokonał abordażu HMS Ajax, jednak lepiej wyszkolona załoga brytyjskiego okrętu odparła atak, przebiła się na mój pokład i ostatecznie zdobyła kolejny mój okręt. Z tej eskadry pozostał jedynie Heros, który ruszył przeciw HMS Britannia, jednak na to zabrakło już czasu. W międzyczasie moja druga eskadra miała pewne problemy z wiatrem i oddaliła się znacznie od eskadry Jeda. Podczas powrotu dostały się pod omyłkowy ogień francuskich okrętów Malcolma. W końcu, gdy powróciły do walki było już za późno by ratować resztę moich okrętów. Gra została zakończona. Cała gra zakończyła się jednak remisem, ponieważ prowadzące okręty francusko hiszpańskie pokonały tam Brytyjczyków. Ostateczne Brytyjczycy stracili 3 okręty (jeden z nich zatonął. Sprzymierzeni stracili dwa okręty zatopione (oprócz mojej Formidable, straciliśmy hiszpańską Bahamę) i trzy, które się poddały. To był świetny dzień i świetna gra, do której użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy.

2.3. Links. Linki.

Angus:
link to be updated

Bill:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day-game.html

Jack G.:
link to be updated

Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day.html

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686532482362

Cod, Þorskur, la morue or bacalao?

Posted on October 24th, 2017 under , , , , , , , , , , . Posted by

source: Wikimedia
And everything is about, what language we will use to name  that fish…
I wszystko o to,  jakiego języka użyjemy by nazwać tą rybę…Last week was very navy. Initially it should be Napoleonic, but because of some circumstances, we had to improvise. Initially on Thursday we should play Over the Hills, but Bill had some health issues and cannot be at the club that evening. Quick action from Angus gave us Cod Wars instead. Another game of the week was our traditional way of celebrating the Trafalgar Day, when we re-fight that famous battle. So today two games in one relation. Enjoy!

Poprzedni tydzień był prawdziwie morskim tygodniem. Początkowo miał być głównie napoleoński, jednak z powodu pewnych okoliczności musieliśmy improwizować. Początkowo w czwartek mieliśmy grać z użyciem zasad Over the Hills, jednak Bill miał pewne problemy zdrowotne i nie mógł przybyć do klubu w ten wieczór. Szybka akcja Angusa przyniosła nam Wojny dorszowe. Drugą grą rozegrana w poprzednim tygodniu był nasz tradycyjny sposób na spędzanie Trafalgar Day, kiedy to odtwarzamy tą sławna bitwę. Dzisiaj więc dwie gry w jednej relacji. Życze przyjemnej lektury!

1. Thursday game: Cod Wars. Gra czwartkowa: wojny dorszowe.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1.1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Campbell)
HMS Scylia
HMS Falmouth

MV Euroman
MV St. Giles
MV William Wilberforce
MV Port Vale
ICELANDERS/ISLANDCZYCY
(Peter, Bartek)
ICGV Ægir
ICGV Tyr

1.2. The Game. Gra.

That was our second game with that rules (Cod Wars). This time the initiative was from the beginning with the British. Campbell is known in our club from his passion for ramming in naval games. This time it gave a great result! His HMS Falmouth hit the stern of Peter’s Ægir and forced him to withdraw. That left only my ship against all British. Despite I was really try hard to cut the nets of British trawlers, they still were able to catch cods. Finally I decided that the only way to win the game will be to sunk my ship. Again despite I tried it hard it was not successful and finally I was forced to withdraw. At the end of the game Peter has his moment of the game and accidently he cut one of the nets. But it was not enough for us and this time cods were delivered back to British ports, were  citizens were able to enjoy their national dish!
To było nasze drugie spotkanie z tymi zasadami (Cod Wars). Tym razem jednak inicjatywa była od początku w rękach Brytyjczyków. Campbell jest znany w naszym klubie z jego zamiłowania do taranowania w bitwach morskich. Tym razem przyniosło to duży rezultat! Jego HMS Falmouth uderzył w rufę Ægir’a Petera i zmusił go do wycofania się. To pozostawiło mój okręt przeciw reszcie Brytyjczyków. Pomimo moich usilnych prób zerwania sieci brytyjskich trawlerów, cały czas byli w stanie poławiać dorsze. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że jedyną metodą na wygranie gry będzie zatopienie mojej jednostki. Znowu pomimo moich prób nie udało mi się tego dokonać i ostatecznie mój okręt ciężko uszkodzony musiał się wycofać. Pod koniec gry Peter miał swój moment w grze i przez przypadek zerwał sieci jednego z Brytyjczyków. Było to jednak niewystarczające i tym razem dorsze zostały dostarczone do brytyjskich portów, gdzie obywatele mogli delektować się swoją narodową potrawą! 

1.3. Links. Linki.

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/dodgems-in-the-dfa-off-iceland-1975/
Campbell:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1491966280841340
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157687486902951

2. Trafalgar Day 2017.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: John Ewing, Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam, J.P., Donald Adamson,  Bartek Żynda, Jim Louttit

2.1 Forces. Siły.BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus, Jed, Michael, J.P., Peter, Chris)
HMS Tonnant
HMS Minotaur
HMS Spartiate
HMS Swiftsure
HMS Victory
HMS Revenge
HMS Orion
HMS Agamennon
HMS Dreadnought
HMS Belleisle
HMS Concqueror
HMS Defence
HMS Royal Sovereign
HMS Temeraire
HMS Mars
HMS Colossus
HMS Polyphemus
HMS Britannia
HMS Leviathan
HMS Defiance
HMS Africa
HMS Thunderer
HMS Neptune
HMS Prince
HMS Achille
HMS Ajax
HMS Bellerophon
SPANISH/HISZPANIE
(Jack G, Bill, Donald)
Principia de Asturias
San Juan Nepomuceno
San Ildefonso
Monarca
San Leandro
Santa Anna
Argonauta
San Justo
San Augistine
San Francisco de Asis
Rayo
Santissima Trinidad
Neptuno
Bahama
Montanez

FRENCH/FRANCUZI
(Malcolm, Bartek, John)
Bucentaure
Neptune
Redoutable
Scipion
Indomptable
Algesiras
Fougueux
Pluton
Achille
Formidable
Argonaut
Mont-Blanc
Heros
Berwick
L’Aigle
Duguay-Trouin
Swiftsure
Intrepide

2.2. The Game. Gra.

We owe all ships of the lines, which took part in Battle of Trafalgar. All of them are in 1/1200 scale and come from Langton Miniatures. This time we did a little different than last year and we changed some statistics for the purpose of the game. We downgraded British and upgraded French and Spanish ships. Also we started game in different way that it happened originally. Sadly the game was to big to be able to remember everything, so this time I am able to tell you the story of my part of the game. I commanded two French squadrons (lead by Indomptable and Achille) supported by John (Berwick) and fought against two British squadrons Jed’s (HMS Britannia) and Angus (HMS Neptune).
W naszym posiadaniu są wszystkie modele okrętów liniowych biorących udział w bitwie pod Trafalgarem. Wszystkie są w skali 1/1200 i są produkcji Langton Miniatures. Tym razem nasza gra wyglądała trochę inaczej od tej zeszłorocznej. Zmieniliśmy statystyki okrętów, obniżając poziom Brytyjczyków i podwyższając Francuzów i Hiszpanów. Zaczęliśmy grę troszkę inaczej od oryginalnej bitwy. Niestety gra była zbyt duża by spamiętać wszystko, więc jestem w stanie opisać Wam co wydarzyło się po mojej stronie stołu. Dowodziłem dwoma francuskimi eskadrami (prowadzonymi przez Indomptable i Achille) wsparty przez Johna (Berwick) i walcząc przeciw dwóm brytyjskim eskadrą dowodzonym przez Jeda (HMS Britannia) i Angusa (HMS Neptune).
Marine Nationale & Armada Española
Royal Navy.

I moved my squadrons ahead and managed to put letters ‘T’ over British squadrons, but I did not managed to do a lot of damages, maybe only on HMS Britannia, which now was very slow (she lost a lot of speed points). Then came the British answer, especially from Angus’s ships, which fired at me from the short distance. My ships were in trouble. Soon because of the damages three of them surrendered to the opponent (Formidable, Achille and Argonaut). One of them being on fire finally exploded (Formidable). Mont-Blanc boarded HMS Ajax and fought fierce battle, but better British boarding team push my French back on their ship and finally capture next of my ships. From that squadron left me only Heros. She moved against damaged HMS Britannia, but had not enough time for that. In the meantime my other squadron had some problems with the wind and moved away from Jed’s squadron. During their return they get under friendly fire from Malcolm’s ships. Finally when they return, it was too late for the rest of my ships. The game was over. Whole Battle finished with a draw as the leading Franco-spanish squadrons made very good work and won with the British. At the end British lost 3 ships, of which one get sunk (I don’t know which one). Franco-Spanish lost two ships sunk (despite my Formidable, we lost Spanish Bahama) and three captured. It was great day with a very good and enjoyable game. For that we used Kiss Me, Hardy rules.
Ruszyłem moimi eskadrami do przodu i nawet udało mi się postawić litery “T” nad brytyjskimi eskadrami, jednak nie udało mi się zadać im wystarczającej liczby uszkodzeń, no może poza HMS Britannia, która została mocno spowolniona. Wtedy przyszła brytyjska odpowiedź, szczególnie ze strony okrętów Angusa, który ostrzelał mnie z bliskiej odległości. Moje okręty miały powazny problem. Wkrótce z powodu odniesionych uszkodzeń, trzy z nich się poddały (Formidable, Achille i Argonaut). Jeden z nich mający pożar na swoich pokładach wkrótce eksplodował (Formidable). Mont-Blanc dokonał abordażu HMS Ajax, jednak lepiej wyszkolona załoga brytyjskiego okrętu odparła atak, przebiła się na mój pokład i ostatecznie zdobyła kolejny mój okręt. Z tej eskadry pozostał jedynie Heros, który ruszył przeciw HMS Britannia, jednak na to zabrakło już czasu. W międzyczasie moja druga eskadra miała pewne problemy z wiatrem i oddaliła się znacznie od eskadry Jeda. Podczas powrotu dostały się pod omyłkowy ogień francuskich okrętów Malcolma. W końcu, gdy powróciły do walki było już za późno by ratować resztę moich okrętów. Gra została zakończona. Cała gra zakończyła się jednak remisem, ponieważ prowadzące okręty francusko hiszpańskie pokonały tam Brytyjczyków. Ostateczne Brytyjczycy stracili 3 okręty (jeden z nich zatonął. Sprzymierzeni stracili dwa okręty zatopione (oprócz mojej Formidable, straciliśmy hiszpańską Bahamę) i trzy, które się poddały. To był świetny dzień i świetna gra, do której użyliśmy zasad Kiss Me, Hardy.

2.3. Links. Linki.

Angus:
link to be updated

Bill:
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day-game.html

Jack G.:
link to be updated

Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2017/10/trafalgar-day.html

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157686532482362

Review: Forager

Posted on October 8th, 2017 under , . Posted by

Rating: Forager opens with an excerpt from the account of Lieutenant George Drummond Graeme of the 2nd Light Kings German Legion of the battle at Le Haye Sainte in 1815: “There are countless tales written by soldiers of the Napoleonic Wars, many highlighting that some of their experiences were forged on the anvil of single combat; combat that was fast paced, bloody, very personal, and a microcosm of the great battles that raged around them. Lieutenant Graeme’s experience is one such account. Forager brings those brutal combats to life, allowing players to recreate not only the small skirmish actions known as the ‘little war’, but also the combat engagements described by brave George Graeme.” Forager is designed and written by Adrian McWalter and Quinton Dalton. Those names maybe familiar, as they previously designed the Napoleonic rules Over the Hills, and Adrian has also written the Albion Triumphant and A Clash of Eagles expansions for Black Powder from Warlord Games. Forager is a departure from Adrian’s previous work, as it deals with a small number of figures per side, although the action is still firmly rooted in the Napoleonic Wars, in this case specifically the Peninsular War of 1808 – 1814. […]

Stand To Games – Forager and Over The Hills demo game videos

Posted on October 7th, 2017 under , . Posted by

Mike Hobbs and Neil Shuck were at Firestorm Games today with Adrian McWalter of Stand To Games. Adrian was running demonstration games of Forager – the new Napoleonic Skirmish game, which is currently being funded on Kickstarter. Meanwhile, Mike Hobbs was running demo games of Stand To Games other set of Napoleonic rules – Over the Hills. Those very nice chaps at Firestorm Games made a video recording of both sessions, which was live streamed and is now available on YouTube. The video starts with Adrian McWalter and Neil Shuck running through a full demo game of Forager. The games lasts 2:15:00, and gives a full explanation of all the basic rules. Then at 2:45:00 Mike Hobbs is demonstrating Over The Hills with Geoff Bond (Hello Geoff!) Don’t forget – Forager is currently funding on Kickstarter, with the project due to finish at 09:23 BST on Friday 13th October. You can find out more here Thanks to Adrian McWalter and Firestorm Games for a great day of gaming!Filed under: Battle Reports & Gaming Sessions Tagged: Napoleonic

The Pearl of the Antilles – Haitian Revolution AAR #2 Life’s a Beach

Posted on October 6th, 2017 under , , , , . Posted by

Somewhat behind on posts due to work commitments but finally the Haitians make an appearance in their new formation, this time defending a full blown British landing.The Brits had come looking for trouble with a naval landing party under the command o…

The Pearl of the Antilles – Haitian Revolution AAR #2 Life’s a Beach

Posted on October 6th, 2017 under , , , , . Posted by

Somewhat behind on posts due to work commitments but finally the Haitians make an appearance in their new formation, this time defending a full blown British landing.The Brits had come looking for trouble with a naval landing party under the command o…

Haitian Napoleonic Flags 1791- 1805

Posted on October 1st, 2017 under , , , , . Posted by

The final figures leave the paint table before setting off on their first major outing with the full force.
Another batch of Freemen from Trent Miniatures, the separate heads do make for plenty of variants within the unit. The standard bearer and drummer is always useful within Sharp Practice to give your force a couple of options.

Ideally I would like to have purchased readymade flags but being one of those off the beaten track projects I could not find them commercially available anywhere so I had to improvise.
Given the mixed history of the war it not unsurpising that the flag varied as well.
As the revolution spread to the colonies so the revolutionary flag was adopted by the freemen of the island so any troops fighting against the monarchy would have been seen carrying the following.
French Republic, 1794
In 1798 Toussaint L’Ouverture wrote the Haitian constitution adopted the French tricolour as his flag when he was nominally governor of the colony. After his kidnap and transportantion to France  Jean-Jacques Dessalines led the fight for independence against the returning French. In 1803  Dessalines tore up the French flag, threw away the white stripe as a symbol of the whites and had the remaining stripes sewn together by Catherine Flon, the goddaughter of Jean-Jacques Dessalines as the first Haitian flag. 
Revolutionary Haiti, 1803

The inscription “Liberté ou la Mort” (Freedom or death) was added and this was used as a military flag for a number of the fighting units.

Military Flag of Haiti, 1803

In 1804 the flag was modified: this time the blue and red bands were placed horizontally: this was the first flag of the independent republic of Haiti.

Republic of Haiti, 1804

 

On 8 October 1804 Dessalines was proclaimed Emperor of Haiti under the name of Jacques I and the blue band was placed vertically again.
Jacques changed the flag to black on 20 May 1805; this can be interpreted as symbolising the people of the country or the colours could symbolise the motto “Freedom (red) or Death (black)”. 

 Empire of Haiti, 1805

I have opted for the 1804 variant, which will allow me to eventually fight the later war with the Polish Legion, but I have my eye on a couple of Congo type figures which will make perfect standard bearers for the insurgent force so you are likely to see a couple of the 1803 types on the table in the weeks ahead.

Haitian Napoleonic Flags 1791- 1805

Posted on October 1st, 2017 under , , , , . Posted by

The final figures leave the paint table before setting off on their first major outing with the full force.
Another batch of Freemen from Trent Miniatures, the separate heads do make for plenty of variants within the unit. The standard bearer and drummer is always useful within Sharp Practice to give your force a couple of options.

Ideally I would like to have purchased readymade flags but being one of those off the beaten track projects I could not find them commercially available anywhere so I had to improvise.
Given the mixed history of the war it not unsurpising that the flag varied as well.
As the revolution spread to the colonies so the revolutionary flag was adopted by the freemen of the island so any troops fighting against the monarchy would have been seen carrying the following.
French Republic, 1794
In 1798 Toussaint L’Ouverture wrote the Haitian constitution adopted the French tricolour as his flag when he was nominally governor of the colony. After his kidnap and transportantion to France  Jean-Jacques Dessalines led the fight for independence against the returning French. In 1803  Dessalines tore up the French flag, threw away the white stripe as a symbol of the whites and had the remaining stripes sewn together by Catherine Flon, the goddaughter of Jean-Jacques Dessalines as the first Haitian flag. 
Revolutionary Haiti, 1803

The inscription “Liberté ou la Mort” (Freedom or death) was added and this was used as a military flag for a number of the fighting units.

Military Flag of Haiti, 1803

In 1804 the flag was modified: this time the blue and red bands were placed horizontally: this was the first flag of the independent republic of Haiti.

Republic of Haiti, 1804

 

On 8 October 1804 Dessalines was proclaimed Emperor of Haiti under the name of Jacques I and the blue band was placed vertically again.
Jacques changed the flag to black on 20 May 1805; this can be interpreted as symbolising the people of the country or the colours could symbolise the motto “Freedom (red) or Death (black)”. 

 Empire of Haiti, 1805

I have opted for the 1804 variant, which will allow me to eventually fight the later war with the Polish Legion, but I have my eye on a couple of Congo type figures which will make perfect standard bearers for the insurgent force so you are likely to see a couple of the 1803 types on the table in the weeks ahead.

Burning the candle at both ends – Haitians complete.

Posted on September 30th, 2017 under , , , , , . Posted by

It’s amazing what the motivation of a big game can do for you painting efforts.A couple of late nights and a few early mornings and the Haitian Slave Army is complete six groups, 4 bigmen and a priest…..The extra units of Hand to Hand troops should c…

Burning the candle at both ends – Haitians complete.

Posted on September 30th, 2017 under , , , , , . Posted by

It’s amazing what the motivation of a big game can do for your painting efforts.A couple of late nights and a few early mornings and the Haitian Slave Army is complete six groups, 4 bigmen and a priest…..The extra units of Hand to Hand troops should …

Haitian Insurgent Leaders.

Posted on September 24th, 2017 under , , , , . Posted by

Posts are coming think and fast at the moment.With the release of Northstar’s Congregation, The Bokor, the Mambo, and the Houngan make for great Haitian Insurgent Leaders. Wonderful figures and a pleasure to paint.Hyacinthe was a leader in the Western …

Haitian Insurgent Leaders.

Posted on September 24th, 2017 under , , , , . Posted by

Posts are coming think and fast at the moment.With the release of Northstar’s Congregation, The Bokor, the Mambo, and the Houngan make for great Haitian Insurgent Leaders. Wonderful figures and a pleasure to paint.Hyacinthe was a leader in the Western …

Sharp Practice – Haitian Slave Army 1791- 1793

Posted on September 23rd, 2017 under , , , , , , , . Posted by

After the first outing a few weeks ago and after reading a number of additional sources on the Haitian Revolution, I have had a re-think about the various forces I plan on building and there make up within Sharp Practice. 
 
The first up is an insurgent force made up of escaped or freed slaves or perhaps a band of Maroons who lived out in the hills outside of the main plantations. These type of forces fought for the French Monarch, the Republic, the Spanish, the British and their own nationhood very often changing sides depending on who offered the best terms. So plenty of scope for gaming purposes.
Steve over at Arcane Scenery was very helpful and added a couple of specific figures from the Trent range which will enable me to complete the core force and the guys over at Warbases created some 10 man movement trays for the groups.
At this stage I wanted to fill out the ranks but need to get a wriggle on, on the painting front with the first full out less than a week away.

Many of the slaves were from the Kongo tribe in Africa and were lead by religous leaders, one French soldier reported how insurgent troops advanced to the sound of Afrian music or the “Incantations of their sorcerers” so the Big Men need to be a mix of Officer types and Religous Shamen will be needed, which makes for an interesting time seeking out figures which could fit the bill.

Fortunately North Stars latest releases for Dracula’s America – The Congregation Arcanists make for perfect Voodoo religous leaders. More on those in future posts.

So on to the force composition, I wanted to give them a suitable mass as very often the forces would heavily out number the local garrison and plantation owners but also some flexibility in terms of skirmish and hand to hand troops.

One contemporary wrote of the insurgent forces. “instead of exposing themselves as a group like fanatics they fought spreadout and dispersed and positioned themselves in places that made ready to envelop and crush their enemies. If they encounter resistance they don’t waste their energy but if they see hesitation in the defence they become extremely audacious”

With this in mind I went for the following.

Slave Army, Night of Fire 1791-1793
Leader, Status II
Three Groups of 10 Slave Rabble, Muskets
Leader, Status I
One Group of 12 Wallahs, Big Choppers
Leader, Status I
One Group of 12 Wallahs, Big Choppers
Leader, Status I
One Group of Irregular Skirmishers, Muskets
Points Value: 39

Force Specific Characteristics

Big Choppers: These troops have no ranged fire capability but are very aggressive and well versed in close combat. In the first round of Fisticuffs they fight as Clan rather than Wallahs.

Maroons
Type
Conscripts and Volunteers
Points Value
4
Weapon
Musket
Size
8
Formation
First
Fire
Controlled Volley
Crashing Volley
Step
Out
Drill
Characteristics
No Shock
Yes
First Only
3
3
3
Hearth and Home, Poor Shot.
Hearth & Home – May improve Step out rating by 1 when at home, become Weedy Coves when fighting away from home.
Freed Slaves
Type
Wallahs
Points Value
3
Weapon
Musket
Size
12
Formation
First
Fire
Controlled Volley
Crashing Volley
Step
Out
Drill
Characteristics
Never
No
No
No
3
3
Big Choppers
Big Choppers: These troops have no ranged fire capability but are very aggressive and well versed in close combat. In the first round of Fisticuffs they fight as Clan rather than Wallahs.         
             
Skirmishers
Type
Irregular Skirmishers
Points Value
6
Weapon
Musket
Size
6
Formation
First
Fire
Controlled Volley
Crashing Volley
Step
Out
Drill
Characteristics
No
Yes
No
3
Tactical, Moveable DP, No Bayonets.
Moveable DP – May be selected as a support option.    
Tactical – Can perform Ambuscade when two cards are available.
No Bayonets – These troops are at a disadvantage in Fisticuffs.                                                                       

With a relatively low force value of 39 points and some very cheap groups it gives plenty of options to add additional units to the force depending on the scenario.

The low quality officers should create a challange reducing shock so they will need to get to grips quickly if they are to make an impact. 
Right back to the brushes those Insurgents won’t paint themsleves.

Sharp Practice – Haitian Slave Army 1791- 1793

Posted on September 23rd, 2017 under , , , , , , , . Posted by

After the first outing a few weeks ago and after reading a number of additional sources on the Haitian Revolution, I have had a re-think about the various forces I plan on building and there make up within Sharp Practice. 
 
The first up is an insurgent force made up of escaped or freed slaves or perhaps a band of Maroons who lived out in the hills outside of the main plantations. These type of forces fought for the French Monarch, the Republic, the Spanish, the British and their own nationhood very often changing sides depending on who offered the best terms. So plenty of scope for gaming purposes.
Steve over at Arcane Scenery was very helpful and added a couple of specific figures from the Trent range which will enable me to complete the core force and the guys over at Warbases created some 10 man movement trays for the groups.
At this stage I wanted to fill out the ranks but need to get a wriggle on, on the painting front with the first full out less than a week away.

Many of the slaves were from the Kongo tribe in Africa and were lead by religous leaders, one French soldier reported how insurgent troops advanced to the sound of Afrian music or the “Incantations of their sorcerers” so the Big Men need to be a mix of Officer types and Religous Shamen will be needed, which makes for an interesting time seeking out figures which could fit the bill.

Fortunately North Stars latest releases for Dracula’s America – The Congregation Arcanists make for perfect Voodoo religous leaders. More on those in future posts.

So on to the force composition, I wanted to give them a suitable mass as very often the forces would heavily out number the local garrison and plantation owners but also some flexibility in terms of skirmish and hand to hand troops.

One contemporary wrote of the insurgent forces. “instead of exposing themselves as a group like fanatics they fought spreadout and dispersed and positioned themselves in places that made ready to envelop and crush their enemies. If they encounter resistance they don’t waste their energy but if they see hesitation in the defence they become extremely audacious”

With this in mind I went for the following.

Slave Army, Night of Fire 1791-1793
Leader, Status II
Three Groups of 10 Slave Rabble, Muskets
Leader, Status I
One Group of 12 Wallahs, Big Choppers
Leader, Status I
One Group of 12 Wallahs, Big Choppers
Leader, Status I
One Group of Irregular Skirmishers, Muskets
Points Value: 39

Force Specific Characteristics

Big Choppers: These troops have no ranged fire capability but are very aggressive and well versed in close combat. In the first round of Fisticuffs they fight as Clan rather than Wallahs.

Maroons
Type
Conscripts and Volunteers
Points Value
4
Weapon
Musket
Size
8
Formation
First
Fire
Controlled Volley
Crashing Volley
Step
Out
Drill
Characteristics
No Shock
Yes
First Only
3
3
3
Hearth and Home, Poor Shot.
Hearth & Home – May improve Step out rating by 1 when at home, become Weedy Coves when fighting away from home.
Freed Slaves
Type
Wallahs
Points Value
3
Weapon
Musket
Size
12
Formation
First
Fire
Controlled Volley
Crashing Volley
Step
Out
Drill
Characteristics
Never
No
No
No
3
3
Big Choppers
Big Choppers: These troops have no ranged fire capability but are very aggressive and well versed in close combat. In the first round of Fisticuffs they fight as Clan rather than Wallahs.         
             
Skirmishers
Type
Irregular Skirmishers
Points Value
6
Weapon
Musket
Size
6
Formation
First
Fire
Controlled Volley
Crashing Volley
Step
Out
Drill
Characteristics
No
Yes
No
3
Tactical, Moveable DP, No Bayonets.
Moveable DP – May be selected as a support option.    
Tactical – Can perform Ambuscade when two cards are available.
No Bayonets – These troops are at a disadvantage in Fisticuffs.                                                                       

With a relatively low force value of 39 points and some very cheap groups it gives plenty of options to add additional units to the force depending on the scenario.

The low quality officers should create a challange reducing shock so they will need to get to grips quickly if they are to make an impact. 
Right back to the brushes those Insurgents won’t paint themsleves.

Paint Table Sunday – The Army of Toussaint Louverture

Posted on September 10th, 2017 under , , , , . Posted by

The recent ACW big bash is distracting me with thoughts of a few “extra” mini’s to stem the Northern tide. However I am resisting the urge to paint these extra’s at least until I have the completed the main forces for the Haiti project.Following on fro…

Royal Welch Fusiliers (23rd Foot) Museum – Volunteers and Militia

Posted on September 7th, 2017 under , , , , , . Posted by

I found this section very interesting. I love the names of the different volunteers raised e.g. Snowdon Rangers. My photos are not great as the area was poorly lit but I suspect this was to preserve the uniforms and the flag.

Royal Welch Fusiliers (23rd Foot) Museum – Napoleonic period

Posted on September 7th, 2017 under , . Posted by

A great section on the Napoleonic period. I didn’t remember that the regiment had captured an Eagle. They received it when the French surrendered at Martinique in 1809.Something I did miss from my youth was the 1/72 diorama of the storming of Badajoz. …