Posts Tagged ‘Napoleonic’

Aiming for an easier life…

Posted on January 26th, 2015 under , , . Posted by

Since I began writing the blog life has changed a lot through it. The road has been somewhat lumpy though I have made and met a great many new friends which is a really positive thing. The downside is my continued poor health, I wont be dwelling on tha…

Riflemen and Voltigeurs, 54mm scale

Posted on January 16th, 2015 under , , , , , , . Posted by

A quick look at some new 54mm Napoleonic figures for my man to man skirmish game set in Napoleonic Europe Continue reading

Getting my geek on – Black powder & Beyond the gates of Antares

Posted on January 16th, 2015 under , . Posted by

Well its been a action packed week in the land of the Anton!Last Sunday Ed whom is buggering off to the mighty RAF asked a few guys if they fancied a game of black powder.I thought it’d be rude not to and so we got a few models out and shoved them arou…

28mm 23rd (Royal Welsh) Fusiliers (Connoisseur Miniatures)

Posted on January 14th, 2015 under , , , . Posted by

I had these guys for almost as long as I have had my son who is twenty next birthday.  They were the first British infantry I ever tried to paint and I gave up after about ten minutes and they have sat in a box semi painted ever since. At the start of the year … Continue reading 28mm 23rd (Royal Welsh) Fusiliers (Connoisseur Miniatures)

Wavre

Posted on January 13th, 2015 under , , , , , . Posted by

The Battle of Wavre, quite a significant battles of the Napoleonic era. This holding action by the Prussians helped the main body of Bluchers army escape and reach a rather more well known battle, taking place just to the west, at Waterloo. It also den…

28mm Royal Navy Landing Party (Brigade Games)

Posted on January 12th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

My first unit completed this year. Finished them last week but only just got around to posting.  Another beautiful summer day at the Woolshed. A unit of Royal Navy Sailors on shore duty. These figures are from Brigade Games and are wonderful little miniatures. I only wish I had the skill and patience to do … Continue reading 28mm Royal Navy Landing Party (Brigade Games)

Capitaine Gerard and the Convoy. Kapitan Gerard i konwój.

Posted on January 12th, 2015 under , , , , , . Posted by

When you play the first game of the year, it must be something silly. This time we return to our old friend Capitaine Gerard (this is the favourite hero of Donald Adamson). You’ve already met him once, however it was some time ago (so to remember the story check this link).  This game was played last Wednesday at Hugh Wilson’s with a decent number of players. We used Black Powder rules with new break test prepared by Bill Gilchrist.
Kiedy rozgrywasz swoją pierwszą grę w roku, musi to być coś nie do końca poważne. Tym razem powróciliśmy do naszego starego znajomego, Kapitana Gerarda (ulubiony bohater Donalda Adamsona). Mieliście okazję już raz go spotkać, choć to było już jakiś czas temu (dla przypomnienia sprawdźcie ten link). Ta gra została rozegrana w ostatnią środę u Hugh’a Wilson’a z dość przyzwoitą liczbą graczy. Użyliśmy zasad Black Powder z nowym break testem przygotowanym przez Bill’a Gilchrist’a.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson

UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson

SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Donald Adamson, Bill Gilchrist
1. Forces. Siły.
FRENCH/FRANCUZI
(Bartek Żynda, Bill Gilchrist, Martin Gibson, Hugh Wilson, Dave)
4 units of infantry
1 unit of light infantry
1 unit of hussars
1 unit of dragoons
gun
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Tim Watson, Jim Conquer, Ray Neal, Colin Jack)
6 units of infantry
2 units of light infantry
2 units of cavalry
gun
2. Orders. Rozkazy.
In our game French and British was going to clash about incoming convoy. Both sides want them for their own, however the French were quicker and prepared the ambush. All units had to deployed in seven forests. They could only been activated by Capitaine Gerard, however they were able to defend themselves. We had no idea of where the Brits or the convoy will enter the table. According to this I (as Capitaine Gerard) placed all our infantry in three forests on the possible entry points of the convoy. Our cavalry was left in the middle of the table, to activate them when we will know where the convoy is. That was the plan…
W naszej grze Francuzi i Brytyjczycy zamierzali stoczyć walkę o konwój, który chcieli zatrzymać dla siebie, jednak to Francuzi przybyli wcześniej i to oni przygotowali zasadzkę. Wszystkie oddziały musiały zostać rozstawione w siedmiu lasach. Mogły one być aktywowane przez Kapitana Gerarda, jednak mogły samodzielnie się bronić. Nie mieliśmy pojęcia gdzie Brytyjczycy i konwój wejdą na stół. Zgodnie z tym rozstawiłem (jako Kapitan Gerard) naszą piechotę w trzech lasach na przeciw trzem możliwym miejscom wejścia konwoju. Nasza kawaleria pozostała na środku stołu, aby zostać aktywowana w momencie wejścia na stół konwoju. Taki był plan…
Capitaine Gerard.
The convoy. Konwój
3. The game. Gra.
Everything started exactly as I supposed. We stopped infantry, but the British cavalry broke through our blockades. But we did not worried about this – to stop cavalry we had our cavalry. That what we thought. Bill, who lead our cavalry hadn’t good day that day. He lost both of his units and now our situation wasn’t very good as we cannot support Dave, who unexpectedly found himself closest to the convoy. He was outnumbered by Tim’s and Jim’s forces. After the long fight his forces were destroyed and the convoy get into British hands. On the other side of the forces French stopped the British soldiers, however they weren’t able to change the score of the game. So the first defeat during this year…
Wszystko zaczęło się dokładnie tak jak to przewidziałem. Zatrzymaliśmy brytyjską piechotę, jednak wroga kawaleria przedarła się przez naszą blokadę. Nie martwiliśmy się tym jednak, ponieważ jej zatrzymanie to było zadanie dla naszej kawalerii. Tak myśleliśmy. Bill, który dowodził naszą kawalerią, nie miał dobrego dnia. Utracił oba swoje oddziały i nasza sytuacja stała się bardzo nieciekawa, ponieważ naszymi oddziałami nie mogliśmy wesprzeć Dave’a, który niespodziewanie znalazł się najbliżej konwoju. Został przygnieciony przewaga liczebną oddziałów Tima i Jima. Po długiej walce, jego oddziały zostały wkrótce rozbite i Brytyjczycy opanowali konwój. Po drugiej stronie stołu Francuzi powstrzymali Brytyjczyków, jednakże nie byli w stanie zmienić wyniku gry. Zatem pierwsza porażka w tym roku…
Gallery on the Flickr:
Galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157649850480340/

Blücher By Sam Mustafa

Posted on January 5th, 2015 under , , , , , , , , , , , , . Posted by

Early this year Sam Mustafa will be releasing his latest game system in his “Honour” series, Blücher, which provides the ability to fight grand-tactical type games in the Napoleonic Wars. One units, stand, or counter, represents a Brigade or Regiment (incorporating multiple-battalions)

Read more ›

Austrian Landwehr

Posted on January 3rd, 2015 under , , , , . Posted by

Now then,The first painting of the new year!Carneville Friekorps.Carneville HussarsThe Carneville Freiorps were the smallest unit in the Austrian army, I have boosted them up, reasoning that I havent got enough militia units, so it doesnt really matter…

20mm Napoleonic game.

Posted on December 31st, 2014 under , . Posted by

A couple of us got together for a little Napoleonic game the other day.An encounter game with both sides entering opposite each other. We gave one side an extra cavalry unit and an extra infantry unit and the other side got an extra gun battery.  …

Ice Berg Ahead

Posted on December 17th, 2014 under , . Posted by

I have been chilling out this is my last week on the brushes before I take a proper holiday and spend 2 weeks, getting things in order that have been languishing in my to do list but almost certainly get forgotten about. So time to sort the paperwork e…

Richard the Lionheart, revisited..

Posted on December 16th, 2014 under , , , , , , , , , . Posted by

Now then,I have spent the last few days re-doing King Richards standard. It looked passable before, but you know when you look at something and it bugs you?Heres what it looked like before…. 3 demented monkeys……Anyway, I have re-done it, and im m…

Cigar Box Battle Terrain Mats and Sam Mustafa’s new game “Blucher”

Posted on December 14th, 2014 under , , , , . Posted by

We are really excited about Sam’s new Napoleonic game! He has been doing some great podcasts on “Blucher” that have whipped us into a Nappy frenzy! We are especially looking forward to playing the game with the “Scharnhorst&#822…

Conwy Wargames Club 15mm 1812 Bavarians vs Russians

Posted on December 2nd, 2014 under , . Posted by

There were 2 choices of game at the club meeting to be played side by side. The first to be set up was the 15mm Napoleonic game put on by Mel set in 1812 using the General De Brigade rules.The scenario involved roughly equal forces of brigade strength….

Wargames Fashion Police A.K.A. you need to get a life buddy! ( RANT WARNING )

Posted on November 25th, 2014 under , , . Posted by

Right I know this is going to cause a bit of a do but I have had it with this type of wandering goon.Last night I completed a couple of fellas I had been working on for some good friends in the Blogging community. I took some snaps and sent them direct…

Playing Sam Mustafa’s new Napoleonic rules with a CBB terrain mat!

Posted on November 25th, 2014 under , , , , , . Posted by

We are  very happy to announce a partnership with Sam Mustafa, author of the excellent rules – “Longstreet”,” Honour”, “Maurice” , “Grande Armee’”, “Might and Reason” and “LaS…

British rear guard action.

Posted on November 23rd, 2014 under , , , , . Posted by

Friday night saw us play a Rear Guard game using our 28mm Napoleonics.Nothing too special in the setup, French attacking and outnumbering the Brit’s 2:1 andthe British controlling a pass through the hills. The British setup most of their troops on…

Napoleonic Peacocks, Popinjays and Dandies (part 5) The finished vignette

Posted on November 22nd, 2014 under , . Posted by

For those that have not been following this through the week, if you want to see the individual figures before they got to this stage please see the previous posts this week. click the page tab at the bottom of this post.Right onto the finished vignett…

Taking the rough with the smooth

Posted on November 21st, 2014 under , , . Posted by

Well good readers I can confirm that I am definitely on my way back up, the black dog has for now apparently finished hungrily dining on my mind. instead it is more of light snacks, which are much easier to deal with. Until next time of course, but tha…

Napoleonic Peacocks, Popinjays and Dandies (part 4)

Posted on November 20th, 2014 under , . Posted by

Today I present the last two figures that are ready to join the vignette.First up is a Neapolitan ADC, sourced from the information in one of my new PDF’s from the History bookman. Link on the right.I apologise for the picture quality, it seems the blu…

Napoleonic Peacocks, Popinjays and Dandies (part 3)

Posted on November 19th, 2014 under , . Posted by

Well if you are going to slap colour into a vignette as I have been doing you also need a balancing factor to give it so cohesiveness. This means that part of the base has to be subtle, but still detailed enough to give you a focal point and set the sc…

Napoleonic Peacocks, Popinjays and Dandies (part 2)

Posted on November 18th, 2014 under , . Posted by

So yesterday saw me continue working on the vignette, but before I show the next figure I thought it might be a good idea to show the image that inspired the first figure in the vignette.As you will see I had to use a little artistic license on my own …

Napoleonic Peacocks, Popinjays and Dandies (part 1)

Posted on November 17th, 2014 under , . Posted by

Well I am progressing nicely and almost feel back to my old self in most aspects of life so I have been continuing with my clearout of all the unpainted 28mm Napoleonic figures I have. Painting them up and selling them to raise funds for my new 15mm co…

Maybe a little controversial but !

Posted on November 14th, 2014 under , , . Posted by

I will come right out and state that I mean no offence to anyone regardless of their skill set with this post, it is just an opinion that I have been discussing with my good friend Kevin and wondered if we were alone in this train of thought.The whole …

Rediscovering a lost Treasure and finding more – The revised works of W J Rawkins reviewed

Posted on November 10th, 2014 under , . Posted by

Back in the mists of time when I was a younger incarnation of what I am today. Just starting out on my lifelong journey of playing with toy soldiers, I used to collect all manner of reference books as money permitted at the time. Those I could not affo…