Posts Tagged ‘Night Lords’

Battle Report – Shadow War Armageddon – Ep 01

Posted on April 21st, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

On the Paint Table – Wrath of Kings – Shadow War: Armageddon – Relic Blade

Posted on April 15th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Battle Report – Warhammer 40k Kill Teams – Dark Millennium Ep 27

Posted on February 22nd, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

Śmierć spada z góry | Death comes from above

Posted on February 21st, 2017 under , , , , , , . Posted by

Stado raptorów Władców Nocy Mormega znowu jest silniejsze. Kolejny metalowy staruszek po pomalowaniu wzmocnił grupę wojowników dawnego VIII Legionu. Malowanie zostało już opisane w jednym z wcześniejszych wpisów przedstawiających członków stada, zachęcam do zerknięcia.
Zawsze miałem wrażenie, że podstawki 25mm, na których do jeszcze całkiem niedawna stawiano marines, są wystarczające – z wyjątkiem właśnie Assault Marines i Raptorów. Osobiście użyłbym już nowszej, większej podstawki, rozumiem jednak i niechęć do zmiany wcześniejszych podstawek i chęć utrzymania jednolitej wielkości. Ciekawy tylko jestem, jak taki raptor utrzyma się na makiecie terenu choćby odrobinę nierównej, kiedy ma tak wysoko położony środek ciężkości.
Pack of Night Lords’ Raptors belonging to my brother Mormeg has grown yet again. Further metal old miniature strengthtened warband of former warriors of VIII Legion. Painting was described in detail in one of the earlier notes showing raptors, you can read about it here.

I always thought that 25mm round base used for years for Space Marines was large enough, with the exception of Assault Marines and Raptors. Personally, nowadays I would use larger, modern 32mm bases, as models look better on them and are more stable. Still, rebasing already painted models is major PITA… But handling this raptor made me wonder how unstable it will be on some gaming table features, having centre of the mass placed so high.