Posts Tagged ‘recenzja’

InBox: Zrujnowana karczma od SpellCrow | Ruined Inn from SpellCrow

Posted on May 19th, 2017 under , , . Posted by

Zestaw był jedną z nagród ufundowanych przez firmę SpellCrow, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

Zapraszam do lektury recenzji Zrujnowanej karczmy wyprodukowanej przez SpellCrow.

Zestaw został zapakowany wraz z innymi nagrodami w woreczek strunowy, wewnątrz którego znalazły się odlane w dwóch elementach ruiny.

Elementy zostały odlane w żywicy, a nadlewki i linie podziału formy nie powinny być trudne do usunięcia.

Zrujnowaną karczmę z powodzeniem można wykorzystać jako samodzielną makietę lub wraz z innymi zestawami od SpellCrow użyć do budowy większego kompleksu.

The miniatures presented below is one of the prizes funded by the company SpellCrow, which will be able to win a tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

I invite you therefore to read reviews model Ruined Inn produced by company SpellCrow.

Set was packed along with the other awards in the string bag, inside there are two cast pieces of Ruined Inn.

Elements were cast in the resin, and the overlays and splitting lines of the mold should not be difficult to remove.

The Ruined inn can be successfully used as a stand-alone model or with other SpellCrow sets to use to build a larger complex.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

InBoX: Tree stumps – Kromlech

Posted on May 12th, 2017 under , , , , , . Posted by

Piątek, pora więc na kolejną relację z rozpakowania pudełka z zestawem modeli Tree stumps od Kromlech.

Elementy zapakowane zostały w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazło się jedenaście odlanych w całości pni drzew, a także ulotka z informacjami w kilku językach. Linie podziału formy oraz błony pozostałe po odlewie są łatwe do usunięcia.

Modele pni drzew z powodzeniem można wykorzystać do waloryzacji zarówno podstawek pod figurki jak i makiet czy dioram.

Zestaw Tree stumps był jedną z nagród, które można było wygrać podczas turnieju Warheim FSUcieczka z Gór Środkowych który odbył się 21 stycznia 2017 roku w Katowicach w Innym Wymiarze.

Friday, so it’s time for another relationship with unpacking boxes with a set of models Tree stumps from Kromlech.

The elements were packed into a transparent blister, inside, eleven casts of tree stumps were found, as well as a leaflet with information in several languages. Mold lines and membranes remaining after the cast are easy to remove.

Models of tree stumps can be successfully used for the valorization of both bases and model and dioramas.

Set tree stumps was one of the prizes that can be won during the tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych which took place on January 21, 2017 in Katowice in the club Inny Wymiar.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

InBox: Ancient Britons: Mastiff Packmaster od Warlord Games

Posted on May 5th, 2017 under , , , , , . Posted by

Prezentowany poniżej zestaw był jedną z nagród ufundowanych przez sklep Battle Models, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

Zapraszam zatem do lektury recenzji zestawu Ancient Britons: Mastiff Packmaster wyprodukowanej przez Warlord Games.

Zestaw Mastiff Packmaster został zapakowany firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się odlany w całości model Psiarczyka oraz trzy Mastify, a także ulotka z informacjami od producenta.

Figurki zostały odlane z metalu, a nadlewki i linie podziału formy choć widoczne, to nie powinny być trudne do usunięcia.

W Warheim FS modele Mastifów z powodzeniem mogą pełnić rolę Psów bojowych. Podobny model umieściłem parę lat temu na podstawce Szczurołapa.

Model Psiarczyka można wykorzystać jako woźnicę. Wystarczy zamiana trzymanego w lewej ręce topora na bat lub bicz, zaś smycz trzymana w prawej dłoni równie dobrze może być lejcami.

The set presented below was one of the prizes sponsored by the shop Battle Models, which will be able to win a tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych in January.

I invite you therefore to read reviews miniatures from set Ancient Britons: Mastiff Packmaster produced by company Warlord Games.

The set Mastiff Packmaster  was packaged in a transparent blister,  which included a cast in one piece miniatures Huntsman and three Mastiffs, as well as a leaflet with information from the manufacturer.

Figurine was cast in one piece on metal and trapping the molding though visible, should not be difficult to remove.

While playing the Warheim FS game, Mastiffs can be listed as Warhound. A similar model I put a few years ago on the base of the Ratcatcher.

The Huntsman model can be used as a coachman. Just a slight conversion of replacing the left-handed ax with a bat, while the leash held in the right hand can equally be a reins.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

InBox: Signposts od Mini Monsters.

Posted on April 27th, 2017 under , , , . Posted by

Zapraszam szanowne państwo-draństwo na kolejną recenzje w której przedstawię wam bliżej zestaw Signposts od Mini Monsters.

Drogowskazy zostały zapakowane w przeźroczysty worek strunowy. Opakowanie została zamknięte firmową ulotką z adresem internetowym oraz innymi niezbędnymi informacjami.

Drogowskazy to odlany z żywicy zestaw 21 elementów o wysokości od 52 mm do 56 mm, dedykowany do skali 28-30 mm. Jakość odlewu jest bardzo dobra, a linie podziału formy i błony pozostałe po procesie odlewu są łatwe do usunięcia.

Zestaw świetnie nadaje się do waloryzacji makiet i podstawek w Warheim FS oraz innych gier osadzonych w światach fantasy i średniowieczu.

Zestaw był jedną z nagród ufundowanych przez Mini Monsters, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

It’s Friday, so I invite you to another reviews on the blog  DansE MacabrE, which will present you closer to the Signposts  from Mini Monsters.

Signposts have been packed in a transparent bag string. The packaging has been closed company leaflet with web address and other necessary information.


Signposts  are cast in resin set of twenty one elements height from 52 mm to 56 mm, dedicated to the scale of 28-30 mm. Casting quality is very good, and the parting lines form and membrane remaining after the casting process are easy to remove.


A set is ideal for valorization models and bases in Warheim FS and other games embedded in the worlds of fantasy and medieval.

A set was one of the prizes sponsored by Mini Monsters, which could win the tournament Warheim FS – Escape from Middle Mountains.


Zobacz też inne recenzje produktów firmy Mini Monsters: See also other product reviews of company Mini Monsters:

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

InBoX: Dwarf Miner #6 – Scibor MM

Posted on April 21st, 2017 under , , , , , . Posted by

W piątek zapraszam was do lektury recenzji modelu 28mm/30mm Dwarf Miner #6 28FM0116 od Scibor MM.

Dwarf Miner został zapakowany w blister, wewnątrz którego znalazł się odlany w kilku częściach model oraz sceniczna podstawka, a także ulotka z adresem internetowym sklepu.

Na odwrocie blistra znajduje się naklejka z kodem kreskowym oraz nazwą zestawu.

Figurka została odlana z szarej żywicy, a nadlewki i błony pozostałe po odlewie nie są trudne do usunięcia. Detale modelu są ostre i wyraźne.

Dwarf Miner przedstawia odzianego w kolczugę i skórzane spodnie górnika, który wyposażony w parowy świder i hełm z lampą w czasie rozgrywek w Warheim FS może reprezentować postać Poszukiwacza złota.

Model był jedną z nagród ufundowanych przez Scibor MM, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

On Friday I have for you a relationship with unpacked boxes of 28mm/30mm Dwarf Miner #6 28FM0116 from Scibor MM.

Dwarf Miner was packaged in a transparent blister, inside which featured a resin cast in several parts, a model and a scenic bases, and a leaflet with the web address store.

On the back of the blister is a sticker with a bar code and the name of the set.

The figurine was cast from gray resin, and the trapping membranes remaining after casting are not difficult to remove. Details of the miniatures are sharp and clear.

Dwarf Miner is a model presenting a miner dressed in a mail and leather trousers, which features a steam drill and a helmet with a lamp, during the Warheim FS game successfully representing the dwarf Gold Seeker

The model was one of the prizes funded by Scibor MMwhich will be able to win a tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

InBox: Gloria Invicta od GameZone Miniatures.

Posted on April 7th, 2017 under , , , , , . Posted by

Na prezentowany poniżej model zachorowałem kilka lat temu i dużo czasu minęło zanim go kupiłem. Nie to, żeby model był wyjątkowo trudno dostępny albo drogi, po prostu zawsze było coś pilniejszego, aż do teraz. Przy okazji zakupu prezentu dla Torina z Paint Crime Site uszczupliłem nieco własne oszczędności i do koszyka powędrował jeden model więcej.

Nie wiem jak na szanownym państwie-draństwie ale na mnie modele z GameZone Miniatures, podobnie zresztą jak te z BlackChapel Miniatures, zawsze robiły duże wrażenie i są bardziej staroświatowe niż produkty GW z kilkunastu ostatnich lat.

Uważni czytelnicy DansE MacabrE z pewnością zauważyli też, że mam pewną słabość do pomników, które jeden po drugim zapełniają ulice Oldenlitz.

Również przedstawiony poniżej model zakupiłem z myślą o postawieniu go na piedestale.

W pierwszy piątek kwietnia 2017 roku i zapraszam do lektury krótkiej prezentacji figurki Gloria Invicta od GameZone Miniatures.

Gloria Invicta został zapakowany firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się odlany w czterech fragmentach model, podstawka 25×50 mm,oraz ulotka z informacjami.

Figurka została odlana z metalu, a nadlewki i linie podziału formy choć widoczne, to nie powinny być trudne do usunięcia. Gloria Invicta cierpi jednak na przypadłość wspólną dla wszystkich modeli od GameZone, choć poszczególne części pasują do siebie dobrze, to pozostałe po sklejeniu szczeliny są widoczne, a samo klejenie jest dość uciążliwe. Rozwiązanie tego problemu przy okazji zeszłorocznego 30-dniowego Wyzwania Figurkowego przypomniał Grish, który na swoim blogu fat lazy painter pokazał jak za pomocą papieru toaletowego i kleju cyjanoakrylowego łatwo i szybko kleić metalowe modele. Sposób ten ma jeszcze tę zaletę, że świetnie wypełnia szczeliny pomiędzy klejonymi elementami modelu.

Gloria Invicta to figurka przedstawiająca pokonanego kawalerzystę, który brocząc krwią z wielu ran, rozbrojony wraca z pola bitwy na grzbiecie swojego wierzchowca. Fantastyczny model, który można umieścić na dioramie lub makiecie, ja wybrałem pomnik.

I to tyle. Zdjęcia modelu dostępne są poniżej, a postępy prac nad pomnikiem możecie śledzić na DansE MacabrE.

The model below I got sick a few years ago and a lot of time passed before I got it. Not that the model was extremely difficult to access or expensive, there was always something more urgent until now. On the occasion of buying a birthday gift for Torin from Paint Crime Site I cut down some of my own savings and one model went shopping basket.

I do not know how you like me, but the models from GameZone Miniatures, like the ones from BlackChapel Miniatures, have always made a big impression and are more Old World than GW products from the past several years.

DansE MacabrE readers are sure to notice that I have some weakness for the monuments that fill the Oldenlitz streets one by one.

I also bought the model below with the intention of putting it on a pedestal

On the first Friday in April 2017, I invite you to read the brief presentation of the Gloria Invicta from GameZone Miniatures.

The Gloria Invicta miniatures was packaged in a transparent blister, which included a four-piece metal model and a rectangular 25×50 mm base, as well as a leaflet with information from the manufacturer.

The figure has been casted of metal, and the overlays and dividing lines of the mold though visible, it should not be difficult to remove. Gloria Invicta suffers from a common problem with all models from GameZone Miniatures, although the parts fit together well, the remaining glue slots are visible and the glue is quite annoying. The solution to this problem last year’s 30-Day Miniatures Challenge was reminiscent of Grish, who on his blog fat lazy painter showed how using toilet paper and cyanoacrylate glue easily and quickly glue metal models. This method still has the advantage that it fills gaps between the glued elements of the model.

Gloria Invicta is a figurine depicting a defeated cavalryman who, with blood drawn from multiple wounds, disarms from the battlefield on the ridge of his mount. A fantastic model that can be put on dioramas or models, I chose the model of the monument.

And that’s it. Model photos are available below, and you can follow the progress of the monument on DansE MacabrE.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

InBoX: Human Male Thief – Otherworld Miniatures.

Posted on March 30th, 2017 under , , , , , . Posted by

Prezentowany poniżej model jest jedną z nagród ufundowanych przez sklep Battle Models, którą można było wygrać na turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

Zapraszam zatem do lektury recenzji figurki Human Male Thief v2 wyprodukowanej przez Otherworld Miniatures.

Model został zapakowany firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się odlany w dwóch częściach metalowy model oraz okrągła podstawka 25 mm, a także ulotka z informacjami od producenta.

Figurka została odlana z metalu, a nadlewki i linie podziału nie powinny być trudne do usunięcia.

Autorami figurki Human Male ThiefKev Adams oraz Ian Mountain, a sam model przedstawia jednego z rzezimieszków, których bez trudu można spotkać w różnych światach fantasy.

W czasie rozgrywek w Warheim FS model Human Male Thief z powodzeniem może pełnić rolę Skrytobójcy.

The miniatures presented below is one of the prizes funded by the shop Battle Models, which could be won in the tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

I invite you therefore to read reviews miniatures Human Male Thief v2 produced by company Otherworld Miniatures.

Model Human Male Thief is packed in a transparent blister, inside of which was cast in two parts of the metal model and a round base 25 mm, and a leaflet with information from producer.


Figurine was cast in metal, trapping and mold parting line though visible, should not be difficult to remove.

Miniature Human Male Thief was sculpted by 
Kev Adams and Ian Mountain and the model itself represents one of the thieves, which easily can be found in different worlds of fantasy.

During the game in Warheim FS miniatures Human Male Bard can successfully act as a Assassin.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

InBoX: Stone Knight Ruins Terrains – Ristuls Extraordinary Market

Posted on March 24th, 2017 under , , . Posted by

Dziś pokażę wam zawartość pudełka Stone Knight Ruins Terrains od Ristuls Extraordinary Market.

Zestaw Stone Knight Ruins Terrains został zapakowany firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazły się trzy żywiczne elementów oraz firmowa ulotka Ristuls EM.

Na elementach nie zauważyłem nadlewek oraz innych śladów pozostałych po procesie odlewania. Dla pewności warto jednak umyć żywiczne elementy w wodzie z mydłem i wyczyścić szczoteczką do zębów.

Zestaw składa się z trzech elementów z których najwyższy mierzy 120 mm. Elementy można z powodzeniem wykorzystać do waloryzacji makiet oraz dioram lub podstawek pod modele.

Prezentowany zestaw był jedną z nagród ufundowanych przez Ristuls Extraordinary Market, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

Today I’ll show you a box Stone Knight Ruins Terrains from Ristuls Extraordinary Market.

Set Stone Knight Ruins Terrains has been packed in a transparent blister pack, inside which there were three resin elements and the company leaflet Ristuls Extraordinary Market

On elements not noticed burrs and other traces left after the casting process. To be sure, it is worth to wash the resin parts in soapy water and clean with a toothbrush.

Stone Knight Ruins Terrains consists of three elements, the highest of which measures 120 mm. Elemets can be successfully used for valorization models and dioramas or bases. Elements measure 6 to 22 mm.

Presented set was one of the prizes sponsored by Ristuls Extraordinary Market, which will be able to win a tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

InBoX: Large Wooden Barrels – Micro Art Studio.

Posted on March 17th, 2017 under , , . Posted by

W bogatej ofercie Micro Art Studio znajduje się między innymi zestaw Large Wooden Barrels, który składa się z dwóch żywicznych elementów reprezentujących duże drewniane beczki.

Po rozpakowaniu umyłem żywiczne elementy w ciepłej wodzie z mydłem. Nie znalazłem linii podziału formy, a nieliczne ślady po pęcherzach powietrza są łatwe do zamaskowania.

Zestaw Large Wooden Barrels z powodzeniem można wykorzystać do waloryzacji makiet, dioram lub podstawek pod modele.

Prezentowany zestaw był jedną z nagród ufundowanych przez 
Micro Art Studio, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

The wide range of Micro Art Studio is a set of Large Wooden Barrels, which consists of two resin components represent Large Wooden Barrels of course.

Travel Set – Basing Kit is composed of 10 resin elements set representing various suitcases and packages.

After unpacking, I washed the resin components in warm, soapy water. I have not found the parting line, few traces after air bladders are easy to cover.

Set Large Wooden Barrels can be successfully used to valorisation models, dioramas or models bases.

Presented set was one of the prizes sponsored by Micro Art Studio, which will be able to win a tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.
Zobacz też inne recenzje produktór od firmy Micro Art Studio:
See also other product reviews of company Micro Art Studio:

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Figurkowy Karnawał Blogowy. Edycja #31: Biały Kruk.

Posted on March 10th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Witam w trzydziestej pierwszej odsłonie Figurkowego Karnawału Blogowego

Gdyby ktoś z szanownego państwa-draństwa czytających DansE MacabrE jeszcze nie wiedział, FKB to inicjatywa którą w polskiej wargamingowej blogosferze rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze.


Do tej pory, co łatwo wywnioskować po tytule posta, odbyło się trzydzieści edycji, których podsumowania znajdziecie TUTAJ


Gospodarzem trzydziestej pierwszej edycji jest Grish, którzy na łamach bloga fat lazy painter opublikowali wprowadzenie zawierające temat na marzec, czyli Biały Kruk.


To tyle tytułem wstępu, zapraszam do lektury.

***
Choć zaproponowany przez Grisha temat #31 edycji FKB z pozoru wydawał się dość prosty, to przeglądając mój zbiór modeli nie trafiłem na żaden, który byłby szczególnie wyjątkowy czy trudny do zdobycia. Na szczęście przypomniałem sobie o fantastycznych figurkach ufundowanych przez GameZone Miniatures na drugi turniej Warheim FSŚmiech Mrocznych Bogów.

Szanowne państwo-draństwo może zobaczyć poniżej fotografie trzech modeli, które otrzymali odpowiednio zwycięzca konkursu na najładniej pomalowaną kompanię, zwycięzca turnieju oraz zdobywca ostatniego miejsca.

Wyprodukowane z daleka od Chin modele utrzymane są w charakterystycznym dla GZ, a także i GW stylu.

Pierwszy przedstawia imperialnego pikiniera, który jednak zamiast włóczni i tarczy dzierży pędzel i paletę.

Z kolei drugi z imperialnych żołnierzy, to prawdopodobnie oficer z wieńcem laurowym w jednej i K6 w drugiej ręce. Przy czym K6 na każdej ściance posiada 6 oczek…

…w odróżnieniu od kostki ściskanej przez zafrasowanego Orka, który w głowę zachodzi jak to się mogło stać? No jak?


Ze względu na trudność zdobycia oraz unikatowość specjalne modele od GameZone Miniatures z pewnością zasługują na miano Białych Kruków.

***

I to by było na tyle. Mam nadzieję, że szanowne państwo-draństwo nie znudziło się za bardzo lekturą powyższego wpisu. Zostało jeszcze kilkanaście dni, więc zachęcam was do udziału w #31 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego oraz propagowania inicjatywy wśród znajomych. Publikujcie wpisu na swoich blogach lub blogach swoich znajomych, a o wpisach informujcie w komentarzach na łamach bloga fat lazy painter.
***
I to wszystko na dzisiaj. Jeśli szanownemu państwu-draństwu spodobał się wpis i chcecie mi zrobić dobrze to udostępniajcie post oraz zostawcie po sobie ślad klikając na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

InBoX: Travel Set – Basing Kit – HQResin

Posted on March 2nd, 2017 under , . Posted by

W ofercie HQResin znajduje się między innymi zestaw Travel Set – Basing Kit, który przedstawię wam w dzisiejszej recenzji. Zestaw podobnie jak inne produkty od HQResin znajdziecie w sklepie Hexy.

Travel Set – Basing Kit to złożony z 10 żywicznych elementów zestaw reprezentujący różnorakie walizki i paczki.

Po rozpakowaniu umyłem żywiczne elementy w ciepłem wodzie z mydłem. Nie znalazłem linii podziału formy, a nieliczne błony pozostałe po odlewie usunąłem szczoteczką do zębów.

Zestaw Travel Set – Basing Kit z powodzeniem można wykorzystać do konwersji figurek jak i do waloryzacji makiet, dioram lub podstawek pod modele.

A TUTAJ możecie obejrzeć pomalowany zestaw Travel Set – Basing Kit.

Prezentowany zestaw był jedną z nagród ufundowanych przez HQResin, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

On offer HQResin you will find also a set of Travel Set – Basing Kit, which I will present to you in today’s review. This set, like other products of HQResin you will find in the store Hexy.

Travel Set – Basing Kit is composed of 10 resin elements set representing various suitcases and packages.

After unpacking, I washed the resin components in warm, soapy water. I have not found the parting line, and the few remaining membranes after casting removed with a toothbrush.

Set Travel Set – Basing Kit can be successfully used to convert figures and valorisation models, dioramas or models coasters.

And HERE you can see pictures of painted set Travel Set – Basing Kit.

Presented set was one of the prizes sponsored by HQResin, which will be able to win a tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.Zobacz też inne recenzje produktór od firmy HQResin:
See also other product reviews of company HQResin:

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

InBox: Goblin z wielkim piórem od SpellCrow | Goblin with big feather from SpellCrow

Posted on February 24th, 2017 under , , , . Posted by

Prezentowany poniżej model był jedną z nagród ufundowanych przez firmę SpellCrow, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

Zapraszam zatem do lektury recenzji figurki Goblin z wielkim piórem wyprodukowanej przez SpellCrow.

Goblina z wielkim piórem zapakowany wraz z innymi nagrodami w woreczek strunowy, wewnątrz którego znalazł się odlany w całości metalowy model oraz kwadratowa podstawka o boku 25 mm.

Figurka została odlana z metalu, a nadlewki i linie podziału formy choć widoczne, to nie powinny być trudne do usunięcia.

Goblin z wielkim piórem uzbrojony jest ponadto w broń drzewcową, a przed wrogimi ciosami chroni go kolczuga i nieco zniszczona tarcza.

Zielonoskóry wygląda jednak na prawdziwego twardziela, bowiem oprócz wymienionego wyżej ekwipunku posiada także solidną skrzynię w której przetrzymuje swoje skarby.

Goblin z wielkim piórem z powodzeniem może być wykorzystany jako bohater w drużynach Zielonoskórych do Warheim FS.

The miniatures presented below is one of the prizes funded by the company SpellCrow, which will be able to win a tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

I invite you therefore to read reviews miniatures from set Boghin Goblin with big feather produced by company SpellCrow.

Goblin with big feather packed along with the other awards in the string bag, inside of which was cast entirely metal model and a square base with a side of 25 mm.

Figurine was cast in one piece on metal and trapping the molding though visible, should not be difficult to remove.

Goblin with big feather is armed with a polearm, and from enemy blows protects chain mail and slightly damaged shield.

A greenskin looks a real tough small guy, because in addition to the aforementioned equipment also has a solid chest which holds its treasures.

Goblin with big feather can be successfully used as a heroes in the teams Greenskins during a game of Warheim FS.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.