Posts Tagged ‘Scots’

Beating Up Quarters

Posted on May 30th, 2018 under , , , , , . Posted by

My friend Bob from Edmonton was in town last night so I set up a little game of The Pikeman’s Lament for us to play…June 1644, Glenn DunnyWhen first we met our hero Robert MacRame, he was living in his families ancestral lands in Glenn Dunny. He…

More Scots for the English Civil War

Posted on May 29th, 2018 under , , , , , . Posted by

Taking a brief break from all the 40K stuff, I decided to finish up a few more Highlanders for a game of Pikeman’s Lament I am hosting this evening – so I could bring back Robert MacRame! This small lot means I can now field THREE units of Highland Cla…

Scots, part 4

Posted on May 19th, 2018 under , , , , . Posted by

More progress:

The tufts have landed!  The tufts are Gamer’s Grass brand; I believe that I purchased these from GC Mini.  

After the glue dries – I secured the tufts to the bases with Matt Medium – the last step can be completed and that i…

Scots, part 3

Posted on May 6th, 2018 under , , , . Posted by

With this post, I bring to you a project that was originally featured on a separate blog that was disbanded long ago.  The posts and pics from the discarded blog are here now, so one could look at previous work on these miniatures by clicking on one of…

Somewhere Else to Be

Posted on March 12th, 2018 under , , , , . Posted by

Last week my friend John came over and we played a game of The Pikeman’s Lament. It’s been too long since John and I last rolled dice in anger…May 1644, YorkshireThe Siege of York has been dragging on and our hero, Ensign Evan “Holy” MacErrol, has be…

The Scottish Project

Posted on March 2nd, 2018 under , , , , , . Posted by

Ah, the heady delights of a new project! This week the last bits and pieces arrived so I can now begin work on [drumroll…] The Scottish Project! That’s right, a new year and a new project. Not to say that the 55 Days at Peking project or the Warhamme…

Problems in Jedburgh. Problemy w Jedburgu.

Posted on December 8th, 2017 under , , , , , , . Posted by

I still have not much time for wargaming, however I managed to visit my club for AGM last week. Usually the meeting is quite long and take all evening, but this time was different and we managed to play a short game. Angus bring his Border Reivers collection and we played some scenario which was placed back in 1572 in Southern Scotland. It was great opportunity to finally try The Pikeman’s Lament rules published by Osprey. For those, who don’t know it is the Pike and Shotte version of Lion Rampant and that it is. The main difference with those two sets is that the new one, offers much more shooting.
Wciąż mam mniej czasu na wargaming, jednak w zeszłym tygodniu udało mi się odwiedzić mój klub na doroczne walne zebranie. Zazwyczaj spotkanie to jest dość długie i zajmuje cały wieczór, jednak nie tym razem i udało nam się rozegrać małą grę. Angus przyniósł swoją kolekcję z czasów Border Reivers i zagraliśmy pewien scenariusz, który przeniósł nas do roku 1572 w południowej Szkocji. To była doskonała okazja by spróbować w końcu zasad The Pikeman’s Lament, opublikowanych przez Ospreya. Dla tych co nie wiedzą, jest to wersja na czasy piki i muszkietu gry Lion Rampant. Główną różnicą pomiędzy tymi zasadami, jest to, że w tej nowszej jest trochę więcej strzelania.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam
It will be short relation this time. There was two sides, one in favour of Mary, Queen of Scots and those against and all set up somewhere close to the town of Jedburgh. I played with Campbell in favour of the queen and we had 5 units of cavalry against the citizens of Jedburgh (played by Peter and Angus), who 2 units of cavalry and 3 units of infantry (some with pikes, some with muskets and some with halberds). 
To będzie bardzo krótka relacja tym razem. Były dwie strony, jedna która opowiadała się za Marią, królową Szkotów i ta przeciw niej a wszystko działo się w pobliżu miasta Jedburga. Razem z Campbellem grałem po stronie królowej i dysponowaliśmy pięcioma oddziałami kawalerii i graliśmy przeciw mieszkańcom Jedburga (Angus i Peter), którzy dysponowali dwoma oddziałami kawalerii i trzema piechoty (jeden z pikami, jeden z muszkietami i jeden z halabardami).
Mary, Queen of Scots forces:
Siły Marii, królowej Szkotów:
Defenders of Jedburgh:
Obrońcy Jedburga:
This game was from the beginning not in our favour. Just in the first turn I lost first unit, which decided to move back to their homes and Angus gain an extra unit. Everything because of bad (me) and incredible good (Angus) dice for activations. Since that time we were hopeless against amazing rolls of Peter and Angus, who soon decimated our units. It did not helped an extra unit we finally got and defenders of Mary, Queen of Scots, defeated, had to withdraw…
Gra od początku nie układała się po naszej myśli. Już podczas pierwszej tury straciłem oddział, który wolał wrócić do ich domów a Angus w przeciwieństwie do nas taki oddział otrzymał. Wszystko dzięki rzutom na aktywację: tych złych (ja) i bardzo dobrych (Angus). Od tego momentu wszystkie nasze akcje okazały się bezsilne wobec niesamowicie dobrych rzutów Petera i Angusa, którzy zdziesiątkowali nasze oddziały. Nie pomógł nam też otrzymany ekstra oddział i ostatecznie pokonani obrońcy królowej Marii, musieli się wycofać…
Some other stories of the same game:
Inne opisy tej gry:
Angus:
http://www.edinburghwargames.com/to-jedburgh-with-fyre-and-sworde-1572/
Campbell:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1532960810075220

Problems in Jedburgh. Problemy w Jedburgu.

Posted on December 8th, 2017 under , , , , , , . Posted by

I still have not much time for wargaming, however I managed to visit my club for AGM last week. Usually the meeting is quite long and take all evening, but this time was different and we managed to play a short game. Angus bring his Border Reivers…