Posts Tagged ‘Spellcrow’

Recenzja: Tarcze od SpellCrow.Reviews: Shields from SpellCrow.

Posted on February 9th, 2018 under , . Posted by

Prezentowany poniżej model był jedną z nagród ufundowanych przez firmę SpellCrow, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.Zapraszam zatem do lektury recenzji zestawu Tarcze wyprodukowanej przez SpellCrow.Zestaw został …

Turniej Warheim FS – Przeklęty Szczurołap. Sponsorzy – SpellCrow!Tournament Warheim FS – Cursed Ratcatcher. Sponsors – SpellCrow!

Posted on December 28th, 2017 under , , , , . Posted by

SpellCrow to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS – Przeklęty Szczurołap, który odbędzie się 24 marca 2018 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.W ofercie SpellCrow znajdziecie świetne figurki…

Trick or treat. Wardancers story / Cukierek albo psikus. Rzecz o Tancerzach Wojny (SpellCrow Wood Elves – Young Axemen #1)

Posted on October 31st, 2017 under , , , , . Posted by

Hello everyone!

Courtesy of Peter of Spellcrow I am inviting today to the entry devoted to the first two elves of the “Wood Elves – Young Axemen” box.

Set’s blister included 5 elf figures made of white metal and 5 25mm bases. The castings look very nice, they do not have any overflow or underdevelopment and the microscopic residues from the casting process and the dividing lines can easily be cut off with a modeling knife.
Finished elves team price under THIS link.

I invite all interested to visit Spellcrow also. You will find there a resin and metal:

 •      10mm Miniatures,
 •      Various SF figurines,
 •      Bitzs,
 •      Modeling materials,
 •      and the flagship product – UMBRA TURRIS skirmish game.

Are you looking for additional models for Warmaster? Do you want to enrich your Space Marines or Orcs with great parts? Perhaps you are interested in great fantasy miniatures? Check the official site and Facebook fan page.

       The above mentioned set, actually the first two figurines, I decided to use as a Wood Elves, more strictly as Wardancers. Models in my opinion are perfectly suited to presenters of forest logs and old oaks as well as adventurers in the dangerous world of Warhammer. Also do not mind the lack of small arms in the form of immortal elven bow – Wardancers are trained in melee.
Now, who are the Wardancers?


      Wardancers can be found in the headquarters of Loren Forest, as well as in many of the larger wood elf colony in the Old World. They prefer the company of their own race, within which, apart from the exercises with weapons, spend time during theatrical staging and dance shows.
The dancers live like brothers and sisters, mutually supportive in peace and war.
This specific brootherhood also manifests itself in the passion for glowing outfits, stage gestures and speech, as well as the frequent use of resin on their hairs.


       Many members of this community leave their homes and become adventurers. Some of the young elves come to the conclusion that life in the forest is boring and too peaceful for a perfect fencer and a courageous warrior who would rather test out against a worthy opponent than spend the day in exercise.

       Sometimes, the impetuous temperament is often the culprit of an event in which an elf has to leave the forest community and go to exile to the world – whether it is to repent of guilt, or to seek the glorious end of the battle, followed by minstrels and bards. This is a comparison to the dwarf Troll Slayers, but it is unwise to use it in the presence of these bearded ones. Particularly aware of the reluctance of both races to each other.


Wardancer / Tancerz Wojny by grandanvil

Witam wszystkich serdecznie!


Dzięki uprzejmości Piotra ze Spellcrow zapraszam dziś do wpisu poświęconego dwóm pierwszym elfom z zestawu “Wood Elves – Young Axemen”.

Blister z wkładką firmową zawierał 5 figurek elfów wykonanych z białego metalu oraz 5 podstawek 25mm. Odlewy wyglądają bardzo ładnie, nie posiadają żadnych nadlewek ani niedolewek a mikroskopijne  pozostałości po procesie odlewniczym oraz linie podziału można łatwo odciąć nożykiem modelarskim.
Cena gotowej drużyny znajduje się pod TYM odnośnikiem.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam również na stronę Spellcrow. Znajdziecie tam żywiczne i metalowe:

 • Figurki w skali 10mm,
 • Różne figurki SF,
 • Bitzy,
 • Materiały modelarskie,
 • oraz sztandarowy produkt- miniaturki do skirmishowej gry UMBRA TURRIS.

Szukacie dodatkowych modeli do wskrzeszanego przez fanów Warmastera? Chcecie wzbogacić swoim Space Marinów lub Orków znakomitymi częściami? a może interesują Was znakomite figurki fantasy? Zapraszam na stronę oraz fan page na Facebooku.


       Wymieniony wyżej zestaw, a właściwie pierwsze dwie figurki, postanowiłem wykorzystać jako oddział Leśnych Elfów, ściślej jako Trupę Tancerzy Wojny. Modele w moim przekonaniu nadają się doskonale do przedstawienia obrońców leśnych polan i prastarych dębów, jak i poszukiwaczy przygód w niebezpiecznym świecie Warhammera. Nie przeszkadza również brak broni strzeleckiej w postaci nieśmiertelnego elfiego łuku- Tancerze Wojny szkoleni są w walce wręcz.
No właśni, a kim byli Tancerze Wojny…


       W społeczeństwie Leśnych Elfów Tancerze Wojny są najbardziej szanowanymi wśród wszystkich poddanych. Ci specyficzni wojownicy-tancerze żyją po to aby sprawdzać w walce swoje umiejętności, których arkana poznają przez cale życie, niejednokrotnie broniąc swoich prastarych leśnych domostw. Dzięki temu, każdy ich ruch jest delikatny i wykonywany z wielką gracją a walka wynoszona jest do rangi sztuki.

       Tancerzy Wojny można znaleźć w głównej siedzibie Lesie Loren, jak również w wielu większych osadach Leśnych Elfów w całym Starym Świecie. Preferują towarzystwo własnej rasy, w obrębie której, oprócz ćwiczeń z bronią, spędzają czas podczas inscenizacji teatralnych i pokazów tańca.
Trupy elfich Tancerzy żyją jak bracia i siostry, wzajemnie się wspierając w czasie pokoju i wojny.
To specyficzne braterstwo przejawia się również w zamiłowaniu do jaskrawych strojów, scenicznego gestykulowania i mowy oraz do częstego farbowania włosów, stawianych za pomocą żywicy.

       Wielu członków tej społeczności zostawia swoje domostwa i staje się poszukiwaczami przygód. Niektórzy z młodych elfów dochodzą do wniosku, że życie w lesie jest nudne i zbyt spokojne dla doskonałego szermierza i odważnego wojownika, który wolałby raczej sprawdzić się w pojedynku z godnym przeciwnikiem niż spędzać dzień na ćwiczeniach.

       Zdarza się, że porywczy temperament jest często sprawcą tragicznego w skutkach wydarzenia, przez które elf musi opuścić leśną społeczność i udać się w tułaczkę po świecie- czy to odpokutowując winę, czy szukając chwalebnego końca w walce, opiewanego potem przez minstreli i bardów. Nasuwa się tu porównanie do krasnoludzkich Zabójców Trolli, jednakże nieroztropnie jest go używać w obecności tych brodatych jegomości. Szczególnie znając niechęć obu ras do siebie nawzajem.
Quoting or copying the following text and photos remember the author 🙂 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 🙂


Trick or treat. Wardancers story / Cukierek albo psikus. Rzecz o Tancerzach Wojny (SpellCrow Wood Elves – Young Axemen #1)

Posted on October 31st, 2017 under , , , , . Posted by

Hello everyone!

Courtesy of Peter of Spellcrow I am inviting today to the entry devoted to the first two elves of the “Wood Elves – Young Axemen” box.

Set’s blister included 5 elf figures made of white metal and 5 25mm bases. The castings look very nice, they do not have any overflow or underdevelopment and the microscopic residues from the casting process and the dividing lines can easily be cut off with a modeling knife.
Finished elves team price under THIS link.

I invite all interested to visit Spellcrow also. You will find there a resin and metal:

 •      10mm Miniatures,
 •      Various SF figurines,
 •      Bitzs,
 •      Modeling materials,
 •      and the flagship product – UMBRA TURRIS skirmish game.

Are you looking for additional models for Warmaster? Do you want to enrich your Space Marines or Orcs with great parts? Perhaps you are interested in great fantasy miniatures? Check the official site and Facebook fan page.

       The above mentioned set, actually the first two figurines, I decided to use as a Wood Elves, more strictly as Wardancers. Models in my opinion are perfectly suited to presenters of forest logs and old oaks as well as adventurers in the dangerous world of Warhammer. Also do not mind the lack of small arms in the form of immortal elven bow – Wardancers are trained in melee.
Now, who are the Wardancers?


      Wardancers can be found in the headquarters of Loren Forest, as well as in many of the larger wood elf colony in the Old World. They prefer the company of their own race, within which, apart from the exercises with weapons, spend time during theatrical staging and dance shows.
The dancers live like brothers and sisters, mutually supportive in peace and war.
This specific brootherhood also manifests itself in the passion for glowing outfits, stage gestures and speech, as well as the frequent use of resin on their hairs.


       Many members of this community leave their homes and become adventurers. Some of the young elves come to the conclusion that life in the forest is boring and too peaceful for a perfect fencer and a courageous warrior who would rather test out against a worthy opponent than spend the day in exercise.

       Sometimes, the impetuous temperament is often the culprit of an event in which an elf has to leave the forest community and go to exile to the world – whether it is to repent of guilt, or to seek the glorious end of the battle, followed by minstrels and bards. This is a comparison to the dwarf Troll Slayers, but it is unwise to use it in the presence of these bearded ones. Particularly aware of the reluctance of both races to each other.


Wardancer / Tancerz Wojny by grandanvil

Witam wszystkich serdecznie!


Dzięki uprzejmości Piotra ze Spellcrow zapraszam dziś do wpisu poświęconego dwóm pierwszym elfom z zestawu “Wood Elves – Young Axemen”.

Blister z wkładką firmową zawierał 5 figurek elfów wykonanych z białego metalu oraz 5 podstawek 25mm. Odlewy wyglądają bardzo ładnie, nie posiadają żadnych nadlewek ani niedolewek a mikroskopijne  pozostałości po procesie odlewniczym oraz linie podziału można łatwo odciąć nożykiem modelarskim.
Cena gotowej drużyny znajduje się pod TYM odnośnikiem.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam również na stronę Spellcrow. Znajdziecie tam żywiczne i metalowe:

 • Figurki w skali 10mm,
 • Różne figurki SF,
 • Bitzy,
 • Materiały modelarskie,
 • oraz sztandarowy produkt- miniaturki do skirmishowej gry UMBRA TURRIS.

Szukacie dodatkowych modeli do wskrzeszanego przez fanów Warmastera? Chcecie wzbogacić swoim Space Marinów lub Orków znakomitymi częściami? a może interesują Was znakomite figurki fantasy? Zapraszam na stronę oraz fan page na Facebooku.


       Wymieniony wyżej zestaw, a właściwie pierwsze dwie figurki, postanowiłem wykorzystać jako oddział Leśnych Elfów, ściślej jako Trupę Tancerzy Wojny. Modele w moim przekonaniu nadają się doskonale do przedstawienia obrońców leśnych polan i prastarych dębów, jak i poszukiwaczy przygód w niebezpiecznym świecie Warhammera. Nie przeszkadza również brak broni strzeleckiej w postaci nieśmiertelnego elfiego łuku- Tancerze Wojny szkoleni są w walce wręcz.
No właśni, a kim byli Tancerze Wojny…


       W społeczeństwie Leśnych Elfów Tancerze Wojny są najbardziej szanowanymi wśród wszystkich poddanych. Ci specyficzni wojownicy-tancerze żyją po to aby sprawdzać w walce swoje umiejętności, których arkana poznają przez cale życie, niejednokrotnie broniąc swoich prastarych leśnych domostw. Dzięki temu, każdy ich ruch jest delikatny i wykonywany z wielką gracją a walka wynoszona jest do rangi sztuki.

       Tancerzy Wojny można znaleźć w głównej siedzibie Lesie Loren, jak również w wielu większych osadach Leśnych Elfów w całym Starym Świecie. Preferują towarzystwo własnej rasy, w obrębie której, oprócz ćwiczeń z bronią, spędzają czas podczas inscenizacji teatralnych i pokazów tańca.
Trupy elfich Tancerzy żyją jak bracia i siostry, wzajemnie się wspierając w czasie pokoju i wojny.
To specyficzne braterstwo przejawia się również w zamiłowaniu do jaskrawych strojów, scenicznego gestykulowania i mowy oraz do częstego farbowania włosów, stawianych za pomocą żywicy.

       Wielu członków tej społeczności zostawia swoje domostwa i staje się poszukiwaczami przygód. Niektórzy z młodych elfów dochodzą do wniosku, że życie w lesie jest nudne i zbyt spokojne dla doskonałego szermierza i odważnego wojownika, który wolałby raczej sprawdzić się w pojedynku z godnym przeciwnikiem niż spędzać dzień na ćwiczeniach.

       Zdarza się, że porywczy temperament jest często sprawcą tragicznego w skutkach wydarzenia, przez które elf musi opuścić leśną społeczność i udać się w tułaczkę po świecie- czy to odpokutowując winę, czy szukając chwalebnego końca w walce, opiewanego potem przez minstreli i bardów. Nasuwa się tu porównanie do krasnoludzkich Zabójców Trolli, jednakże nieroztropnie jest go używać w obecności tych brodatych jegomości. Szczególnie znając niechęć obu ras do siebie nawzajem.
Quoting or copying the following text and photos remember the author 🙂 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 🙂


InBox: Zrujnowany dom od SpellCrow | Ruined House from SpellCrow.

Posted on October 6th, 2017 under , , . Posted by

Prezentowany poniżej model był jedną z nagród ufundowanych przez firmę SpellCrow, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

Zapraszam zatem do lektury recenzji makiety Zrujnowany dom wyprodukowanej przez SpellCrow.

Zestaw został zapakowany wraz z innymi nagrodami w woreczek strunowy, wewnątrz którego znalazły się odlane w szarej żywicy ruiny. Nieliczne nadlewki i linie podziału formy nie powinny być trudne do usunięcia.

Zrujnowany dom z powodzeniem można wykorzystać jako samodzielną makietę lub wraz z innymi zestawami od SpellCrow użyć do budowy większego kompleksu.

The miniatures presented below is one of the prizes funded by the company SpellCrow, which will be able to win a tournament Warheim FS – Ucieczka z Gór Środkowych.

I invite you therefore to read reviews model Ruined House produced by company SpellCrow.

The set was packed with other rewards in a string bag, inside which found a cast resin in a gray resin. Few overlays and dividing lines of the mold should not be difficult to remove.

The Ruined House can be successfully used as a stand-alone model or with other SpellCrow sets to use to build a larger complex.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.