Posts Tagged ‘Spellcrow’

Warszat: Arkanaut Frigate, część 3 – Kapitan Rudobrody | Workshop: Arkanaut Frigate, part 3 – Captain Redbeard.

Posted on August 9th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

Pomalowałem model Gnoma z muszkietem od SpellCrow, który w mojej pracy będzie Kapitanem Rudobrodym.

I mały konkurs: Jakie imię nadalibyście fregacie? Wpisujcie propozycje w komentarzach.
I painted a model of Gnome with musket from SpellCrow, who in my work will be the Captain Redbeard’s.

And a little contest: What name would you give a frigate? Enter the suggestions in the comments below.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Warszat: Arkanaut Frigate, część 3 – Kapitan Rudobrody | Workshop: Arkanaut Frigate, part 3 – Captain Redbeard.

Posted on August 9th, 2017 under , , , , , , , , , . Posted by

Pomalowałem model Gnoma z muszkietem od SpellCrow, który w mojej pracy będzie Kapitanem Rudobrodym.

I mały konkurs: Jakie imię nadalibyście fregacie? Wpisujcie propozycje w komentarzach.
I painted a model of Gnome with musket from SpellCrow, who in my work will be the Captain Redbeard’s.

And a little contest: What name would you give a frigate? Enter the suggestions in the comments below.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Warszat: Arkanaut Frigate, część 2 | Workshop: Arkanaut Frigate, part 2

Posted on August 2nd, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Dziś będzie krótko. Być może część z was już wie ale od 10 lipca do 28 września będę na specjalistycznym szkoleniu w Pile, a część postów które się ukażą została napisana i zaplanowana wcześniej.

Ten post właśnie taki jest. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia fregaty na którą nałożyłem szary podkład i wash od Vallejo.

Natomiast na ostatnim zdjęciu widać początek malowania modelu Gnom z muszkietem od SpellCrow.
Today will be short. Perhaps some of you already know but from July 10 to September 28 I will be on a specialized training in Piła, and some of the posts that appear will be written and scheduled earlier.

This post is just that. Below you can see the pictures of frigates on which I applied a gray primer and wash from Vallejo.

And on the last photo you can see the beginning of the painting miniatures the Gnom with musket from SpellCrow.
  
     
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Warszat: Arkanaut Frigate, część 2 | Workshop: Arkanaut Frigate, part 2

Posted on August 2nd, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Dziś będzie krótko. Być może część z was już wie ale od 10 lipca do 28 września będę na specjalistycznym szkoleniu w Pile, a część postów które się ukażą została napisana i zaplanowana wcześniej.

Ten post właśnie taki jest. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia fregaty na którą nałożyłem szary podkład i wash od Vallejo.

Natomiast na ostatnim zdjęciu widać początek malowania modelu Gnom z muszkietem od SpellCrow.
Today will be short. Perhaps some of you already know but from July 10 to September 28 I will be on a specialized training in Piła, and some of the posts that appear will be written and scheduled earlier.

This post is just that. Below you can see the pictures of frigates on which I applied a gray primer and wash from Vallejo.

And on the last photo you can see the beginning of the painting miniatures the Gnom with musket from SpellCrow.
  
     
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

InBox: Gnom z muszkietem od SpellCrow. | Gnome with musket from SpellCrow.

Posted on July 28th, 2017 under , , , . Posted by

Zapraszam szanowne państwo-draństwo do lektury krótkiej recenzji modelu Gnom z muszkietem wyprodukowanej przez SpellCrow.

Model otrzymałem zapakowany wraz z innymi figurkami w woreczek strunowy, wewnątrz którego znalazł się odlany w całości Gnom z muszkietem.

Figurka została odlana w metalu, a nadlewki i linie podziału formy nie powinny być trudne do usunięcia.

Gnom z muszkietem został wyrzeźbiony przez Micka Darpa z pomysłem, detali jest dużo, a rzeźba jest ostra: zdobienia muszkietu, luneta, sakwy, pasy, spleciona w warkocze broda oraz gogle – wszystko to sprawia, że model praktycznie sam się maluje.

W Warheim FS figurka Gnoma z muszkietem z powodzeniem może służyć w szeregach Khazadów z Gór Krańca Świata lub jako Najemne OstrzeOgniomistrz.

I invite you to read a short review of the miniatures Gnome with musket made by SpellCrow.

The model I received was packed with other miniatures in a string bag, inside which was cast a whole Gnome with musket.

The figure was cast in metal, and the overlays and dividing lines of the mold should not be difficult to remove.

Gnome with musket was carved by Mick Darpa with the idea, there is a lot of detail, and the sculpture is fierce: decorating musket, telescope, bags, belts, braided beard and goggles – all this makes the model paints itself.

During the game at Warheim FS, miniatures Gnome with musket can successfully serve in the ranks of the Dwarfs from the World Edge Mountains or as the Hired SwordsArtilleryman.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

InBox: Gnom z muszkietem od SpellCrow. | Gnome with musket from SpellCrow.

Posted on July 28th, 2017 under , , , . Posted by

Zapraszam szanowne państwo-draństwo do lektury krótkiej recenzji modelu Gnom z muszkietem wyprodukowanej przez SpellCrow.

Model otrzymałem zapakowany wraz z innymi figurkami w woreczek strunowy, wewnątrz którego znalazł się odlany w całości Gnom z muszkietem.

Figurka została odlana w metalu, a nadlewki i linie podziału formy nie powinny być trudne do usunięcia.

Gnom z muszkietem został wyrzeźbiony przez Micka Darpa z pomysłem, detali jest dużo, a rzeźba jest ostra: zdobienia muszkietu, luneta, sakwy, pasy, spleciona w warkocze broda oraz gogle – wszystko to sprawia, że model praktycznie sam się maluje.

W Warheim FS figurka Gnoma z muszkietem z powodzeniem może służyć w szeregach Khazadów z Gór Krańca Świata lub jako Najemne OstrzeOgniomistrz.

I invite you to read a short review of the miniatures Gnome with musket made by SpellCrow.

The model I received was packed with other miniatures in a string bag, inside which was cast a whole Gnome with musket.

The figure was cast in metal, and the overlays and dividing lines of the mold should not be difficult to remove.

Gnome with musket was carved by Mick Darpa with the idea, there is a lot of detail, and the sculpture is fierce: decorating musket, telescope, bags, belts, braided beard and goggles – all this makes the model paints itself.

During the game at Warheim FS, miniatures Gnome with musket can successfully serve in the ranks of the Dwarfs from the World Edge Mountains or as the Hired SwordsArtilleryman.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that’s all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Warszat: Arkanaut Frigate, część 1 | Workshop: Arkanaut Frigate, part 1.

Posted on July 26th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Jak zapewne wiecie nie jestem wielkim zwolennikiem wydanej przez GW gry AoS oraz nowej stylistyki dedykowanych do gry modeli. Jednak nie zamierzam obrażać się na GW i z uwagą śledzę nowości co jakiś czas odnotowując warte uwagi modele.

I tak też było z Arkanaut Frigate oraz całą linią Kharadronów do AoS. Model fregaty kupiłem i skonwertowałem, a dla Kharadronów planujemy stworzyć zasady Klanu szkutników z Barak Varr i zaadaptować do Warheim FS.

Przy całej sympatii to Kharadronów nie umiem zaakceptować kul mocy, których stylistyka nijak mi nie pasuje. Dlatego zainspirowany znalezioną w odmętach internetu ilustracją latającej łodzi postanowiłem przy użyciu, głównie krasnoludzkich bitsów z WFB, przebudować fregatę, a kapitanem uczynić model Gnoma z muszkietem od SpellCrow.

Element na podstawce to część zestawu Dwarven Ruins od Scibor MM.

Efekty konwersji możecie obejrzeć poniżej.

As you probably know, I’m not a big supporter of GW ‘s AoS and new style of miniatures dedicated to the game. However, I am not going to offend GW and keep an eye on the news from time to time noting the noteworthy models.

And so it was with Arkanaut Frigate and the whole Kharadron line to AoS. The frigate model I bought and converted and for the Kharadrons we plan to create the rules for the  Bootmen from Barak Varr and adapt it to the Warheim FS.

With all the sympathy the Kharadrons I can not accept the orb of power, whose styling does not fit me. Therefore, inspired by the found in the depths of the internet illustration of a flying boat I decided to use, mainly Dwarf WFB bits, to rebuild the frigate, and the captain to make a model Gnome with musket from SpellCrow.

Element on the stand is part of the Dwarven Ruins set from Scibor MM.

You can view the conversion effects below.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Warszat: Arkanaut Frigate, część 1 | Workshop: Arkanaut Frigate, part 1.

Posted on July 26th, 2017 under , , , , , , , . Posted by

Jak zapewne wiecie nie jestem wielkim zwolennikiem wydanej przez GW gry AoS oraz nowej stylistyki dedykowanych do gry modeli. Jednak nie zamierzam obrażać się na GW i z uwagą śledzę nowości co jakiś czas odnotowując warte uwagi modele.

I tak też było z Arkanaut Frigate oraz całą linią Kharadronów do AoS. Model fregaty kupiłem i skonwertowałem, a dla Kharadronów planujemy stworzyć zasady Klanu szkutników z Barak Varr i zaadaptować do Warheim FS.

Przy całej sympatii to Kharadronów nie umiem zaakceptować kul mocy, których stylistyka nijak mi nie pasuje. Dlatego zainspirowany znalezioną w odmętach internetu ilustracją latającej łodzi postanowiłem przy użyciu, głównie krasnoludzkich bitsów z WFB, przebudować fregatę, a kapitanem uczynić model Gnoma z muszkietem od SpellCrow.

Element na podstawce to część zestawu Dwarven Ruins od Scibor MM.

Efekty konwersji możecie obejrzeć poniżej.

As you probably know, I’m not a big supporter of GW ‘s AoS and new style of miniatures dedicated to the game. However, I am not going to offend GW and keep an eye on the news from time to time noting the noteworthy models.

And so it was with Arkanaut Frigate and the whole Kharadron line to AoS. The frigate model I bought and converted and for the Kharadrons we plan to create the rules for the  Bootmen from Barak Varr and adapt it to the Warheim FS.

With all the sympathy the Kharadrons I can not accept the orb of power, whose styling does not fit me. Therefore, inspired by the found in the depths of the internet illustration of a flying boat I decided to use, mainly Dwarf WFB bits, to rebuild the frigate, and the captain to make a model Gnome with musket from SpellCrow.

Element on the stand is part of the Dwarven Ruins set from Scibor MM.

You can view the conversion effects below.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.