Posts Tagged ‘Vallejo’

Painting “Grunt” (SBS)

Posted on July 17th, 2017 under , , , , , , . Posted by

25 photos and 2 videos from the recently completed “Grunt” project. Beautiful bust from Nuts PlanetAfter painting I watched again the “Platoon” movie… If you have any questions, please leave them in a comments section. I will try to give comprehensive answers :)

25 zdjęć i 2 filmiki z właśnie ukończonego projektu “Grunt”. Przepiękne popiersie od Nuts Planet. Po pomalowaniu jeszcze raz obejrzałem film “Pluton”… Jeśli macie jakieś pytania to pozostawcie je w komentarz. Postaram się udzielić wyczerpujących odpowiedzi :)

READ MORE »

How to place decals on miniatures?

Posted on July 10th, 2017 under , . Posted by

Every beginner modeler struggles with the problem of how to put decals on a model. This also applies to miniature painters. In this tutorial I will show you how to correctly place the decals on the figurine or model in six simple steps. For this purpose I used Acrylicos Vallejo products. I realize that there are also third-party products available on the market. Perhaps they are more specialized. However, everyone has their own tastes and habits. I will show you my simple but effective way.

Każdy początkujący modelarz boryka się z problemem jak umieścić kalkomanie na modelu. Dotyczy to również malarzy figurek. W tym poradniku pokażę Wam jak w sześciu prostych krokach prawidłowo umieścić kalkomanię na elemencie figurki lub modelu. W tym celu wykorzystałem produkty marki Acrylicos Vallejo. Zdaję sobie sprawę, że na rynku dostępne są również produkty innych firm. Być może są one bardziej specjalistyczne. Każdy ma jednak swoje upodobania i przyzwyczajenia. Ja pokaże Wam mój prosty ale skuteczny sposób.

READ MORE »

Painting “Yi Sun-sin” (SBS)

Posted on June 19th, 2017 under , , , , , . Posted by


The last SBS in the topic of bust painting I posted 2 months ago. Today I’m catching up. 43 photos and 3 videos from the recently completed “Yi Sun-sin” project. Beautiful bust from Nuts PlanetIf you have any questions, please leave them in a comments section. I will try to give comprehensive answers :)

Ostatni SBS w tematyce malowania popiersia zamieściłem 2 miesiące temu. Dzisiaj nadrabiam zaległości. 43 zdjęcia i 3 filmiki z właśnie ukończonego projektu “Yi Sun-sin”. Przepiękne popiersie od Nuts Planet.  Jeśli macie jakieś pytania to pozostawcie je w komentarz. Postaram się udzielić wyczerpujących odpowiedzi :)

READ MORE »

INBOX072 – Grunt (Nuts Planet NP-i003)

Posted on May 24th, 2017 under , , , , . Posted by

I’ll show you another bust – “GRUNT” (NP-i003). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin. The bust is from “it bust”, sculpted by Jun Sik Ahn and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie “GRUNT” (NP-i003). Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Popiersie pochodzi od “it bust”, wyrzeźbione przes Jun Sik Ahn i wydane przez Nuts Planet.

READ MORE »

From the workshop… #26

Posted on May 15th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Almost 9 months have passed since the previous entry from the “From the workshop…” series. In recent weeks I have returned to hobby with a lot of energy and this is why I’ve wrote 26 article :)

Prawie 9 miesięcy minęło od poprzedniego wpisu z cyklu “From the workshop…“. W ostatnich tygodniach powróciłem do hobby z większą energia i z tego powodu postanowiłem popełnić wpis numer 26 :)

READ MORE »

Painting “Knight of Outremer, 1300” (SBS)

Posted on May 9th, 2017 under , , , , . Posted by

I’m trying to catch up on my blog. It turns out that I have a lot of photos from old projects that I have not presented you yet. The first of these projects is “Knight of Outremer, 1300” on a 75mm scale from FeR. It was a really difficult figurine. I painted it 1,5 year, or rather 1,5 year it took me to finishe it. I put it on a shelf several times and returned to painting again. Fortunately, I was able to finish this excellent (in my opinion) historical model. All photos in this step by step guide were done at the turn of the 1,5 year. Please excuse so poor quality photos. However, I think it’s good that this “documentation” is not lost.

Ostatnio staram się nadrabiać zaległości na blogu. Okazuje się, że posiadam sporo zdjęć ze starych projektów, których jeszcze Wam nie zaprezentowałem. Pierwszy z takich projektów to “Knight of Outremer, 1300” w skali 75mm od FeR. To była naprawdę trudna figurka. Malowałem ją 1,5 roku, a raczej 1,5 roku zajęło mi jej ukończenie. Wielokrotnie odstawiałem ją na półkę i znów wracałem do jej malowania. Na szczęście udało mi się skończyć moim zdaniem ten doskonały model historyczny. Wszystkie zdjęcia w tym poradniku step by step były wykonane właśnie na przełomie 1,5 roku. Proszę więc o Waszą wyrozumiałość co do jakości tych fotografii. Stwierdziłem jednak, że warto aby ta “dokumentacja” nie zaginęła.

READ MORE »

Anti Robot Squad Sergeant

Posted on April 21st, 2017 under , , , , . Posted by

Today I wanted to show you my latest job. 1:10 bust “Anti Robot Squad Sergeant” from Nuts Planet. WIP photos have been available on my Facebook. I have made all the changes that you wrote in the comments. Working on this project was a real pleasure. I sincerely recommend this model. I used only Vallejo acrylic paints. I hope the uou like the sergeant :)

Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją ostatnią pracę. Popiersie “Anti Robot Squad Sergeant” w skali 1:10 od Nuts Planet. Zdjęcia WIP udostępniałem już prędzej na Facebook. Wprowadziłem wszystkie zmiany, o których pisaliście w komentarzach.  Praca nad tym projektem była prawdziwą przyjemnością. Wszystkim szczerze polecam ten model. Użyłem wyłącznie farb akrylowych Vallejo. Mam nadzieję, że sierżant się Wam podoba :)

READ MORE »

Adding details to figurines and busts.

Posted on April 4th, 2017 under , , , , , . Posted by

In one of the earlier texts I have already written about adding details to the scenic bases. This guide, however, was based on one particular project. Today I want to write a bit about ideas for adding details to figurines and busts. This is a review of my old but also unfinished projects.

W jednym z wcześniejszych tekstów pisałem już o dodawaniu detali do podstawki scenicznej. Poradnik ten był jednak oparty o jeden konkretny projekt. Dzisiaj chciałem napisać trochę o pomysłach na dodanie detali do figurek i popiersi. To taki przegląd moich starych ale i również niedokończonych jeszcze projektów.

READ MORE »

Vallejo – Pigment Sets (March 2017)

Posted on March 29th, 2017 under , . Posted by

March ends so it’s good moment to check out the current Vallejo product catalog released in January this year. Let’s take a look at the new and refreshing positions.
Kończy się właśnie marzec więc to dobry moment aby zajrzeć w aktualny katalog produktów firmy Vallejo wydany w styczniu tego roku. Przyjrzyjmy się nowym i odświeżonym pozycjom.

READ MORE »

Painting “The Guardian” (SBS)

Posted on March 15th, 2017 under , , , , , , , , . Posted by

“The Guardian” is a project that I’ve done with large intervals for almost 6 months. Finally I decided to finish it. While working on a project I made a lot of photos. I created also a tutorial about painting wooden barrels. I created two additional video. They are not high quality but can anyone clearly shows how I work with the airbrush. I invite you to look at 59 photos and 3 videos in this SBS :) I hope that this material will be useful for you. If you have any questions, as always leave it in the comments of this post.

“The Guardian” to projekt, który robiłem z dużymi przerwami prawie 6 miesięcy. W końcu postanowiłem go ukończyć. W czasie pracy nad projektem wykonałem dużo zdjęć. Powstał też poradnik o malowaniu drewnianych beczek. Zmontowałem również dwa dodatkowe filmiki video. Nie są one wysokiej jakości ale może komuś zobrazują w jaki sposób pracuję używając aerografu. Zapraszam więc do obejrzenia 59 zdjęć i 3 filmów w tym SBS :) Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was przydatny. Jeśli macie jakieś pytania to jak zawsze pozostawcie je w komentarzach do tego posta.

READ MORE »