Posts Tagged ‘Vikings’

Reject John – Raid on Sandwich 991

Posted on April 21st, 2017 under , . Posted by

Reject John has up and left the Rejects!At the start of the year he buggered off back up north, close to where he was born.He now resides in the Lake District in Cumbria.He can’t find any clubs locally, so he’s settling down for the life of a solo game…

The End is nigh…

Posted on March 18th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Hoi,With the final day(s) of the Challenge in sight and me still a few points short of my target I am in a painting frenzy, so no time for a long post here on the blog. There are however, two new posts up at the Challenge site.Here are more of my Dark …

Hail Caesar: Dark Age again.

Posted on February 10th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Last Thursday I was invited by Michael to play Hail Caesar again. He just painted some new figures and wanted to use them on table. I loved the idea and joined the game with my Normans and Vikings.
W ostatni czwartek Michael zaproponował byśmy znów zagrali w Hail Caesar. Ostatnio pomalował kilka nowych figurek i chciał zobaczyć je na stole. Mi ten pomysł bardzo się spodobał i dołączyłem do gry z moimi Normanami i Wikingami.

SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

NORMANS & VIKINGS/NORMANOWIE i WIKINGOWIE
(Bartek Żynda)
2 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry
3 x Heavy Infantry
1 x Medium Infantry
2 x Light Infantry
1 x Crossbowmen
2 x Archers 

CAROLINGIANS/KAROLINGOWIE
(Michael Schneider)
4 x Heavy Cavalry
2 x Heavy Infantry
2 x Crossbowmen

2. The game. Gra.

Our game started on both flanks as our centres refuges to move. First was the cavalry clash. Michael’s knights charged on my knights. Unlucky for me he broke one of my unit and then flanked my next unit. That was enough to finish my next unit. Then all cavalries withdraw, regroup and again charged. Now I was able to fight only with medium cavalry against the heavy, so the score was only one… I lost all my horses and main commander.
Nasza gra zaczęła się na obu flankach, a to dlatego, że nasze centra nie zdecydowały się ruszyć. Pierwszym starciem była walka naszych kawalerii.  Rycerze Michaela uderzyli na moich. Na moje nieszczęście udało mu się rozbić jeden z moich oddziałów i z flanki uderzył na następny. To wystarczyło by rozbić mój następny oddział.  Wtedy kawalerie się rozjechały, uporządkowały swoje szyki i ponownie na siebie uderzyły. Teraz przeciw ciężkiej kawalerii mogłem przeciwstawić jedynie średnią, więc rezultat mógł być tylko jeden… Straciłem całą swoją konnicę i głównodowodzącego.
On the other side I had my Viking allies. They managed to reach the river and then they get charged by another Michael’s cavalry. However they managed to survive the first impact and even destroyed one of the cavalry unit and forced to withdraw the supporting one. 
Na drugiej flance miałem swoich wikińskich sprzymierzeńców. Udało im się dotrzeć do rzeki, gdzie zostali zaszarżowani przez pozostałą kawalerię Michaela. Jednak udało im się przeżyć pierwsze uderzenia a wtedy zniszczyli jeden z oddziałów kawalerii i zmusili do wycofania się oddział wspierający.
Michael had to regrouped his forces and I finally managed to move my centre. I reach the river and created the massive line of my troops. Then Michael after some ranged attacks decided to charge with all his forces against my line. It was very good idea, but this time both his infantries refuses to move forward and his attack finished very poorly. All his cavalries had been destroyed. That finished the game with a great Norman victory. After the game we both decided, that we need much troops. I need more cavalry and heavy infantry, Michael needs more archers. That war is not over yet!
Michael musiał przegrupować swoje oddziały i mi udało się w końcu ruszyć moje centrum. Osiągnąłem rzekę i utworzyłem olbrzymią linię ze swoich oddziałów. Wtedy Michael po kilku ostrzaliwaniach moich oddziałów, zdecydował się na jeszcze jeden atak na moje pozycje. To był doskonały pomysł, jednak jego wykonanie nie było już tak dobre, ponieważ jego ciężka piechota odmówiła wykonania rozkazu i skończyło się to bardzo marnie. Cała jego kawaleria przepadła. To zakończyło grę, zwycięstwem Normanów. Po grze obaj przyznaliśmy, że potrzebujemy więcej oddziałów. Ja potrzebuję więcej ciężkiej kawalerii i piechoty, Michael więcej łuczników. Ta wojna jeszcze się nie zakończyła!

3. Links. Linki.

Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk (awaiting for update)
SESWC:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1259236790780958&id=158670127504302
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157678615801280

The saga of Ragnar Lothbrok

Posted on February 6th, 2017 under , , , , , . Posted by

Image result for vikings season 1
Vikings
Previously on the the war of the wolf…
…the Welsh warband lead by Rwy’n Hoffi Defaid had raided the Scots led by Keir McDougal. Rwy’n bested Keir in combat but the Scots managed to force passage across the boundary river and claim victory.
…More scots came raiding the lands of the Welsh  this led by Wulfen McLaglen.The Welsh warband tracked them down and in a bloody struggle decimated the Scottish warriors and hearthguard forcing Wulfen to flee for his life.

Read more »