Posts Tagged ‘Warhammer 40K’

Z otchłani czasu: klany i kasty orków (Świrusy) | From the abyss of time: Orks clans and castes (Madboyz)

Posted on March 27th, 2015 under , , , , , . Posted by

W poprzednim wpisie z tej serii opisani zostali Chopacy, a jeszcze wcześniej Burszuje. Sam tekst pochodzi z podręcznika Waaargh Orks, dodatku do Warhammera 40, 000, czyli pierwszej edycji gry, wydanego w 1990 r.
Świrusy
Świrusy to obłąkani, ekscentryczni orkowie. Wszyscy orkowie są dzikimi, agresywnymi wojownikami, lubującymi się w dobrych bijatykach, ale spośród wszystkich nich, to właśnie świrusy są najbardziej dzikie i nieprzewidywalne. Nawet pozostałe orki uważają ich za szaleńców, co świadczy o tym, jak bardzo są nienormalni. Choć określa się ich wspólnym mianem świrusów, tak naprawdę można ich podzielić ze względu na różne manie, charakteryzujące ich działania. Niektóre z bardziej powszechnych manii, spotykanych wśród Świrusów, opisano poniżej:
Szaleńdzy
Szaleńdzów ogarnia nie dające się opanować podniecenie. Stan ten może wywołać praktycznie wszystko, a uspokojenie się trwa bardzo, bardzo długo. Kłótnia o posiadanie służącego gretchina, podniecenie wywołane uczestnictwem w konkursie zjadania paszczunów, jazda na najnowszym tworze Mekaniaka – wszystko to może wywołać stan histerycznego podniecenia szaleńdza. Często zdarza się, że szaleniedz przyłącza się do zabawy i śmiechów innych orków, nie wiedząc nawet co wywołało radość i zabawę. Nie przeszkadza mu to w najmniejszym stopniu podskakiwać i zataczać się ze śmiechu długo po rozejściu się wszystkich pozostałych orków.
Paranoicy
Orkowie tego rodzaju mają ciągle wrażenie, że ktoś lub coś usiłuje ich zabić. Skutki mogą być różnorakie – od wrogości względem przedstawicieli obcych ras, do nienawiści żywionej wobec przedstawicieli innych klanów, czy kast. Paranoja może też przybrać formę niczym niesprowokowanej nienawiści do jakiegoś konkretnego orka, gretchina czy snotlinga, może też przejawiać się w jakiś inny, podobnie niedorzeczny sposób. Niezależnie od tego, co jest obiektem paranoi orka, kiedy tylko znajdzie się w jego pobliżu, albo zaatakuje go z miejsca, nie dbając o nic, co dzieje się wokół niego, albo też ucieknie gdzie pieprz rośnie.
Fobiacy
Orkowie tego rodzaju odczuwają irracjonalny strach przed czymś, co jest całkowicie niegroźne. Strach może się manifestować jako groza na widok malutkiego paszczuna, lecz równie dobrze jako lekki dyskomfort w towarzystwie Dziwolonga. Często spotyka się fobiaków, odczuwających strach przed małymi, niegroźnymi stworzeniami, takimi jak owady latające czy jakieś małe ssaki. Kiedy fobiak napotka obiekt będący źródłem jego lęków, natychmiast wpada w panikę.
Maniakowie
Maniakowie cierpią na irracjonalne obsesje. Umysł Maniaka jest skoncentrowany całkowicie i wyłącznie na obiekcie jego manii, niezależnie od tego, co nim jest. Dzieje się tak aż do momentu, gdy coś innego przykuje uwagę Maniaka. Mania tego rodzaju może też przybrać formę nieracjonalnego strachu lub nienawiści. Maniak może, przykładowo, z miejsca znienawidzić jakiś kolor i reagować gwałtownie wobec wszystkich, którzy go noszą. Kiedy indziej biedny, oszalały Maniak może tarzać się w grozie po ziemi przed jakimś niewinnym paszczunem, który skończyłby jako przekąska w paszczy każdego innego orka.
Zmiana obiektu manii z jednego na drugi może być bardzo gwałtowna i nic nie musi jej zapowiadać. Maniak może tropić ukryty jakiegoś Gretchina, walnąć go drągiem w łeb tylko po to, by odrzucić lagę i z afektem poklepać go po głowie, a w chwilę potem zniknąć w podskokach ścigając muchę lub zagapić się na muchomora.
Schizy
Orkowi tacy nie potrafią odróżnić rzeczywistości od iluzji. Nic więc dziwnego, że żyją w dziwnym świecie fantazji i zmyśleń. W jednej chwili mogą zdawać się ospali (niczym pozostałe Chopaki), w drugiej ich nastrój zmienia się diametralnie, a oni sami są hiperaktywni – wszystko to, bez żadnej przyczyny zewnętrznej.
Od czasu do czasu można znaleźć Schiza żyjącego w skupisku grzybów, namawiającego się z grupą snotlingów i wierzącego, że sam jest snotlingiem. Stwory te mają prawdziwego pecha, wkrótce potem bowiem Schiz może pomyśleć, że jest dzikim paszczunem, po czym z wyciem wygoni je spośród grzybów, a sam rzuci się na najbliższego orka, gryząc go, dajmy na to, w kolano.
Moronicy
Tych orków charakteryzują rozbiegane, szeroko otwarte oczy i pusty wyraz twarzy. Moronicy często są w stanie permanentnego zdziwienia. Potrafią wykonywać tylko najprostsze polecenia, choć i tych nad wyraz często zapominają zaraz po tym, gdy ich wysłuchają. Po tym, jak zapomną, czego się od nich chciało, potrafią chodzić godzinami w kółko.
Melankolicy
Świrusy tego rodzaju cierpią na głęboką melancholię. Wspominają dawno minione bitwy i towarzyszy którzy polegli w walkach. Melankolicy czerpią inspiracje z opowieści o starożytnych walkach i legendach, często spotykają się przy ogniskach, gdzie wspominają dawną chwałę. Zdarza się, że nie mogą wówczas powstrzymać płaczu, albo ogarnia ich wielki entuzjazm lub złość. Dzieje się tak, gdyż w swej wyobraźni są wówczas gdzieś bardzo daleko, powtórnie przeżywając heroiczne zmagania z przeszłości.
Deliraki
Te świrusy zdają się być wiecznie szczęśliwi. Śmieją się długo i radośnie, ich szaleńczy chichot niesie się po całym obozowisku, doprowadzając do szału nawet najbardziej stoickie orki lub wrogów. Absolutnie nic nie jest w stanie zmazać uśmiechu widocznego na gębie takiego orka. Śmieją się prosto w twarz niebezpieczeństwu, ryczą rozbawione w chwili odnoszenia strasznych ran, na przykład gdy tracą w wybuchu nogi. Ich zachowanie fascynuje Konowałów. Proste radości pola walki, hałas, kwaśny odór prochu, zamieszanie – wszystko to sprawia Delirakom niesłychaną frajdę. Świrusy tego typu nigdy nie odmawiają uczestnictwa w zawodach w zjadaniu paszczunów, czy jazdy na masce świeżo zrobionej superfury Mekaniaka.
Sawanci
Takie świrusy to swoiści genialni idioci. To introwertyczne, łatwe do zdenerwowania istoty, mające doskonałą pamięć, potrafiące także świetnie liczyć. W ich przypadku mania przybiera postać ulepszonych do poziomu zdecydowanie ponadprzeciętnego umiejętności mentalnych. Mówiąc krótko, orkowie tacy to ekscentryczni geniusze. Jedynymi orkami, którzy potrafią coś zrozumieć z ich bełkotu, są Mekaniacy. Poszukują oni sawantów na swych pomocników, ponieważ działają oni, w praktyce, jak komputery. Choć mekaniacy potrafią zrobić prymitywne urządzenia tego rodzaju, już dawno doszli do wniosku, że algebraiczne mambo-jumbo, wychodzące z ust sawantów, jest, ogólnie rzecz biorąc, bardziej przydatne niż rezultaty obliczeń maszynowych. Sawanci są, rzecz jasna, wniebowzięci, gdy znajdą kogoś, kto stoi i jest gotów słuchać ich mamrotania – kręcą się wokół każdego Meka, który im na to pozwoli. To właśnie dlatego Mekom niemal zawsze towarzyszy jakiś sawant, zwłaszcza wtedy, gdy Mekaniak bierze akurat udział w jakimś wielkim, wspaniałym projekcie, wymagającym użycia wszelkich posiadanych środków i umiejętności. Problem z sawantami polega jednak na tym, że mają tendencję do odchodzenia, gdy zostawi się ich na chwilę samym sobie. Taki sawant odejdzie i zniknie wśród innych świrusów, pozostawiając Mekaniaka samego w środku skomplikowanego projektu.
Pomniejsze manie
Istnieją, rzecz jasna, inne, pomniejsze manie, spotykane rzadziej. Zdarza się także, że ork cierpi na dwie czy więcej manii. Osobniki takie nie mają swoich specjalnych nazw, nazywa się je, po prostu, Świrusami.
Bandy Świrusów
Większość klanów orków ma w swoim składzie jakichś świrusów, jednak ich liczba bardzo się różni – od niewielu, do bardzo licznych. Świrusy, mimo oczywistych zmian w zachowaniu i wyglądzie, są podobni do szeregowych chopaków orków. Noszą barwy klanu i normalną ikonografię. Wyróżnia je jedynie zachowanie, wygląd twarzy i gesty. Pozostałe orki traktują świrusy z szacunkiem, uważani są jednak za normalny składnik orczych społeczności. Nie są prześladowani – wprost przeciwnie. Gdyby jakiś złośliwy gretchin czy snotling uprzykrzał życie świrusowi, szybko do porządku doprowadziłoby go kilku normalniejszych orków.
Świrusy przejawiają tendencję do trzymania się w grupach, połączonych albo taką samą manią, albo nieco bardziej ogólnych, łączących świrusów wszelkich rodzajów. W ten sam sposób wolą uczestniczyć w bitwach, w samodzielnych jednostkach – dzięki temu inne orki nie kłócą się z nimi i pozwalają im walczyć z wrogiem na ich własne sposoby. Kiedy nie biorą udziału w walce, świrusy zbierają się wokół swoich ognisk, gestykulują i rozmawiają, są szczęśliwi we własnym towarzystwie. Czasami takie zgromadzenie świrusów przyciąga inne orki, których bawi zachowanie ich mniej normalnych towarzyszy.

You can read previous entry from this series, one detailing Boyz, here. Here is first installment of this series, the one describing Nobz. Text itself comes from the Waaagh Orks, one of the supplements for Rogue Trader game.

MADBOYZ 
Madboyz are deranged and eccentric Orks. All Orks are fierce, aggressive fighters who like nothing better than a good fight, but Madboyz are the most battle-crazed of them all. Madboyz are so far gone that they’re even recognized as insane by the rest of the Orks. Although referred to collectively as Madboyz by the other Orks, Madboyz are actually subject to several different manias that characterize their behavior. Some of the more common manias found among Madboyz are described below.

Frantiks: Frantiks are subject to uncontrollable excitement. Almost anything can set them off and it will be a long time before they calm down. A heated argument over possession of a Gretchin servant, the excitement of a squig-eating contest or a ride on the latest Mekboy contraption can send a Frantik into hysterical frenzy. Often a Frantik will sense the excitement and delight of other Orks and join in the fun without knowing what they are laughing and joking about. He will still be hopping up and down in sheer joy long after they have gone. 

Paranoids: These Orks are under the constant impression that something or someone is out to get them. This can result in excessive animosity towards alien races, and even to other clans and castes. It may take the form of an instantaneous hatred to a particular Ork, Gretchin or Snotling or something equally irrational. Whatever the object of their loathing, whenever they come into contact with it, Paranoids either run away and hide or attack it on sight, oblivious to anything else occurring around them. 

Phobiaks: These Orks exhibit an irrational terror of something outwardly harmless. These fears can vary from terror at the sight of a creepy-crawly squig, to mild apprehension at the presence of a Weirdboy. Fears induced by small, harmless creatures (such as flying insects and inoffensive small mammals) are common among Phobiaks. If the Phobiaks encounter the object of their fear, they are immediately thrown into panic and confusion. 

Maniks: Maniks suffer from irrational obsessions. Whatever the object of the unfortunate Ork’s obsession, it will completely absorb his mind until something else attracts his attention. This can take the form of an irrational fear or hatred. Perhaps the Manik will take an instant dislike to a particular color and react violently against anyone wearing it. On another occasion the poor deranged Manik might be seen recoiling in horror from an innocent-looking squig that any sane Ork would have immediately picked up and gobbled. 
The switch from one obsession to another can occur suddenly and without warning. A Manik might be seen stealthily creeping up on a Gretchin from behind, raise a lump of wood to clobber the hapless creature, then inexplicably drop the club and pat the Gretchin affectionately on the head, before loping off to chase a fly or peer at a toadstool. 

Skitzos: These Orks cannot distinguish between reality and illusion. Consequently, Skitzos live in a strange world of delusion and fantasy. One moment, they appear to be phlegmatic and nonchalant (just like the rest of the Boyz); then their mood suddenly changes to one of extreme hyperactivity for no apparent reason. 
Occasionally one might find a Skitzo hiding in a growth of fungus beside a drop, frolicking with the Snotlings under the impression that he’s one too. It is very unfortunate for these poor Snotlings when the Skitzo suddenly thinks he’s a savage growler squig, as he’ll then chase them out of the fungus grove and scurry off to bite the kneecap of the nearest Ork. 

Moroniks: These Orks are recognized by their wide, staring eyes and vacant expression. Moroniks seem to be in a permanent state of bewilderment. They can only obey simple instructions, which they are quite likely to forget immediately they are given them. Once they’ve forgotten what they’re supposed to be doing, they can wander about aimlessly for hours. 

Melankoliks: These Madboyz suffer from deep melancholia, in which they pine for the battles of the past, and the company of lost comrades who fell in these ancient conflicts. Melankoliks find inspiration in the old battle legends, and will often sit together around the campfire recalling past glories. Often, Melankoliks weep inexplicably, or are unaccountably inspired to rage or enthusiasm. This is usually because their imaginations are far away, reliving some heroic action of the past. 

Deliriaks: These Madboyz seem to be continually, deliriously happy. They laugh long and loudly and their insane cackling wafts across the encampment to unnerve even the most stolid of Orks or foes. Absolutely nothing can wipe the smile off their faces. They laugh in the face of danger, and grin delightedly after suffering terrible injuries like having their legs blown off. Painboyz find this attitude most perplexing. The simple joys of battle, with its noises, flashes, acrid stench and general confusion cause the Deliriak no end of delight. Deliriaks are always willing to try their luck in a squig-eating contest, or on a new-fangled Mekaniak’s jalopy. 

Savantz: These Madboyz are a kind of idiot savant. They are introverted, twitchy, erratic individuals with prodigious powers of memory, recall and calculation. Here, the mania takes the form of enhanced mental abilities, or in other words they are eccentric know-it-alls. Just about the only Orks who can make sense of their babblings are the Mekboyz. Savantz are much sought after by Meks as personal companions, since they can function almost like a personal computer. Although Meks do make for themselves primitive computers and calculating apparatus, they find the algebraic gobbledigook spoken by the Savantz to be generally more accurate and useful. The Savantz are of course delighted to find an Ork prepared to stand still and listen to them and will latch on to any Mek who shows an interest. Consequently Meks are accompanied by Savantz, especially on any complicated or grandiose project which taxes even the skills of the Mekboyz to the limit. The main problem with Savantz is that they tend to wander off if left unattended, and will go and join the rest of the Madboyz, leaving the Meks helpless in the middle of a difficult project. 

Lesser Manias: Of course there are other, lesser manias which are not so common and combinations of two or more manias can occur in the same Ork. These rare forms are not given special names by the Orks, but are included with all the other manias under the general name Madboyz. 

Bands of Madboyz 
Most Ork clans can claim to have Madboyz among them, but the incidence varies widely from relatively few to a large quantity. Madboyz, apart from their obvious state of mind and facial expressions, are otherwise similar to the rank and file warrior Ork Boyz. They will wear clan colours and iconography as normal. Their distinctive character is obvious from their behaviour, facial expressions and gestures. The rest of the Orks regard Madboyz as different and special, but nonetheless a natural part of Ork society. They are not shunned or shown any disrespect. Indeed, if any mischievous Orks or Gretchins should annoy a Madboy, they would soon find themselves surrounded and chastised by a few of his even more deranged mates. 
Madboyz naturally band together, either into bands of those with the same mania or more generally into bands with Madboyz of every variety. This is the way that they prefer to fight in battle, in units of their own, so the Orks do not argue with them and let them get on with fighting the enemy in their own way. When they are not fighting, the Madboyz tend to gather together around their own campfires and hovels, gibbering and gesticulating happily and content to keep their own company. Sometimes a gathering of Madboyz will attract other Orks who are entertained by their antics. 

How to Paint Legion of the Damned.

Posted on March 25th, 2015 under , , . Posted by

So here it is, my first ever tutorial! (Milestone!) Anyway, so this covers not only the converted trooper I’m about to do, but also standard tactical marines, well, anything painting in Legio Damno colors really. Please remember, this is for tabletop standard, I will do a part 2 that does more details. So, start by […]

Rebel Grot Commissar Finished

Posted on March 24th, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Commissar Painted (1)

Hello all, I finished painting my Rebel Grot Commissar.  I am pretty happy with how he came out.  Now my Rebel Grots have a proper Commissar, maybe a Lord Commissar or even Yarrick!  I still need to get some sealer on him then he’s ready for the table.  Here are the pics!   So there’s […]

The post Rebel Grot Commissar Finished appeared first on Creative Twilight.

Crimson Fist Space Marines

Posted on March 23rd, 2015 under , , . Posted by

These photos were some of the biggest draw from my old website so I thought I’d recycle them here…These models are currently in my brother’s possession. I’ve added a few models since I took these pics and promised to add a few more to make the list m…

15mm Space Orc Army: the mob so far…

Posted on March 22nd, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Well, I thought I might a well share my progress on my 15mm space orc mob thats finished so far. I still need to get lots more done yet, more mobs of boys including my own lot (from CP models) as well as some GZG ones, more Ogryns, squigs, dreds and vehicles. They’ve ended up […]

Khorne Daemonkin: About Damn Time

Posted on March 21st, 2015 under , , , , . Posted by

Khorne Daemonkin

The rumors of god centric codices for Chaos have been a long time in the making. The first whispers of them were over a year ago, that I recall anyway. The whispers died off for a while and I gave up hope, as I’m sure did many other followers of Chaos. Then out of nowhere […]

The post Khorne Daemonkin: About Damn Time appeared first on Creative Twilight.

Epic 30K odsłona 21: stare contemptory World Eaters | Epic 30K part 21 – old World Eaters’ contemptors

Posted on March 17th, 2015 under , , , , . Posted by

Dziś Mormeg pokazuje pomalowaną część swoich plastikowych dreadnoughtów klasy Contemptor. Modele te pojawiły się w ramach zestawu “Epic Stompers”, wydanego jako dodatek do drugiej edycji gry “Space Marine”. Trochę różnią się od obecnej wersji w skali 28 mm, wydanej przez Forge World, ale nie na tyle, by miało to większe znaczenie. Osobiście modele te mi się podobają, a efekt ten wzmacnia dodatkowo fajne malowanie mojego brata.
Mormeg shares with us painted part of his painted old plastic dreadnoughts Contemptor class. Models were released as a part of “Epic Stompers” boxed set, expansion for 2nd edition of “Space Marine” game. They look a little bit different then current 28mm scale version released by Forge World, but differences are minor in this scale. Personally, I like them as they are, and painting by Mormeg only improves them.


Chaos Space Marines: An 1,850 List for Saturday

Posted on March 16th, 2015 under , , , , . Posted by

Psykill Leads the Marines

This coming Saturday is an 1,850 40K tournament at my FLGS. With my schedule lately, I’ve missed a few weeks of play testing so I decided to just bulk up my 1,750 list from last month. The list did well for me last time, 2-1 for the day (best I’ve done in a long time), […]

The post Chaos Space Marines: An 1,850 List for Saturday appeared first on Creative Twilight.

Rebel Grot Commissar Paint in Progress

Posted on March 14th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Commissar PIP

Hello all, I have made a fair amount of progress painting the Rebel Grot Commissar that I finished converting last week.  I still have quite a bit of painting to do but I am far enough along that you can get a good sense of what the finished model will look like.   So far I […]

The post Rebel Grot Commissar Paint in Progress appeared first on Creative Twilight.

Forge World Newsletter #448

Posted on March 13th, 2015 under , , , , . Posted by

Looks like some-one at Forge World is a big fan of the Solar Auxilia…

The Rapier weapons platform is used extensively by the Solar Auxilia. Its hard-wearing armoured track system and high load capacity make it ideal for carrying powerful weapons that are too heavy for an auxiliary to carry into battle. The long-range firepower of the quad mortar is used to suppress enemy troops and even crack through their armoured bunkers. Whilst the quad multi-laser tears through enemy infantry formations in rapid firing bursts, the terrifying sound of which has heralded the advance, and victory, of the Solar Auxilia for generations.
The Solar Auxilia Rapier Quad Mortar and Solar Auxilia Rapier Quad Multi-laser can both be taken as part of an Auxilia Rapier Battery in Solar Auxilia armies in Horus Heresy games. Rules for these units can be found in The Horus Heresy Book Four – Conquest.
These two complete multi-part resin kits each include a Solar Auxilia Rapier with two crew members. They are available to pre-order today for despatch from Friday 20th March.
“Vengeance, it is said, is the preserve of the gods; gods we in our folly denied ever existed.”

Captain-General Orson Souzerin III,
Introit to The Last Cohort

There is still time to place a reservation order for Salute 2015. Reservation orders can be placed up to and including Wednesday 15th April. To place a reservation order, call us now on 0115 900 4995. For full details on placing a reservation order, CLICK HERE.

New Project: Alpha Legion

Posted on March 12th, 2015 under , , , . Posted by

Alpha Legion

I have been craving a new project for some time. I have tried to keep plugging away on the white the scars but at this point I just have no drive to work on them. I still love the army, but I need to work on something else. The scars have been my only real […]

The post New Project: Alpha Legion appeared first on Creative Twilight.

Genestealer Cult – Hierarch Mijur

Posted on March 12th, 2015 under , , . Posted by

Continuing on with the cult, I painted one of my all time favourite miniatures, the cult magus with scanner. He took some tracking down, but once I had this fellow it wasn’t long before I had to paint him. As with many Olley sculpts he’s a riot of gorg…

Ultramarines Sicaran Tank & Storm Raven

Posted on March 12th, 2015 under , , . Posted by

Ultramarine-Storm-Eagle

This week we painted up an Ultramarine Sicaran Tank and a Storm Raven. The blue colours were painted like the Ultramarine Dreadnought in our tutorial. Both vehicles were weathered with exhaust fumes. dust on the treads and a small amount of OSL for the red lighting as well (oh and the green OSL on

Continue reading Ultramarines Sicaran Tank & Storm Raven

Relic Board Game (Including Nemesis Expansion)

Posted on March 11th, 2015 under , , . Posted by

IMG_1140

Some more Relic busts completed for a client’s commission. This set includes the Nemesis expansion busts as well. The bases and the busts were magnetized. All the busts were painted to Standard Quality.

Here are the pictures of all the busts:

Continue reading Relic Board Game (Including Nemesis Expansion)

Epic 30K odsłona dwudziesta: land speedery Pożeraczy Światów | Epic 30K part 30: World Eaters land speeders

Posted on March 10th, 2015 under , , , , , . Posted by

Kolejny zakup z popularnego portalu aukcyjnego – land speedery z zamierzchłych czasów Rogue Tradera, których konstrukcja silnie kojarzy mi się z latającą kanapą. W mojej armii będą reprezentować javelin attack speedery. Na uwagę, albo raczej nieuwagę zasługuje słabe łączenie części w modelach, które im mniej dzieli nos od modelu tym bardziej są, niestety, widoczne. Na aukcji, pryśnięte czarnym “szprejem” nie były widoczne, w moich łapkach, pozbawionych debondera były wielkie niczym Kanion Kolorado. Cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Nie narzekając zbytnio, a tylko pomrukując ścicha pod nosem zacząłem, z pewną niechęcią je malować. Efekt jaki jest każdy widzi:) IMO, gdyby nie te dziury byłoby całkiem nieźle. Może kiedyś uda mi się upolować modele w ramkach.
W każdym razie piątka land speederów jest gotowa do walki.
- Mormeg

Further purchase from popular auction site – land speeders from the ancient era of Rogue Trader, with conctruction of theirs being strongely influenced by a sofa design. In my army those will count as javelin attack speeders. Unfortunately, models are of rather poor quality, as the parts are badly fitted. Closer you get to them, more obvious it is. It wasn’t visible on the auction site’s photo, as the models were undercoated black, but believe me, some of the gaps are so huge as Great Canyon. Well, beggars can’t be choosers. So, I just quit whining and started to paint them, with just a slight reluctancy. Final effect is visible on the photos. IMO, it would be ok, if not those huge gaps. Well, I just have to find some old speeders still on sprue.
Anyway, five land speeders is ready for a combat.
- Mormeg


Harlequin Army Showcase

Posted on March 10th, 2015 under , , . Posted by

I managed to finish painting my harlequin force over the weekend, I’m pretty happy that I managed to get it all finished in a short space of time! As mentioned in the previous posts I used a gradient effect using greys over a black undercoat glazed with various citadel glazes to give a colourful yet slightly muted scheme. I went […]

The post Harlequin Army Showcase appeared first on THE VANUS TEMPLE.

Forge World Newsletter #447

Posted on March 6th, 2015 under , , , , . Posted by

It’s a shame I can’t get those Ogryn arms separately…

…there’s also some news about Warhammer Worlds ‘Grand Opening’…

Building on the already massive frame of an Ogryn, Solar Auxilia Charonite squads have been biochemically and cybernetically altered using ancient technologies, possibly of xenos origin, that have been deemed unholy by the Mechanicum. The result is a creature that will blindly follow orders, but which at the touch of a button will become a savage and near-unstoppable brute.

With the Ogryns’ hands and forearms replaced by a brutal collection of mechanisms known as Charonite claws, which amplify their already fearsome strength, Ogryn Charonite squads can rip through armour plating with ease, devastating their foes in the cramped confines of boarding actions. It is little wonder then that as the wars of the Horus Heresy became ever more ferocious, Loyalist Solar Auxilia commanders increasingly turn to the creation of Charonites, particularly when facing Traitor Legiones Astartes and the forces of the Dark Mechanicum.

This is a complete resin kit which includes enough components to make three Ogryn Charonite models. The rules for using Ogryn Charonite Squads in Horus Heresy Solar Auxilia armies can be found in The Horus Heresy Book Four – Conquest.

These models are available to pre-order now and will be despatched from Friday 13th March.

 “I care not if my troops consider me a tyrant or a saint; I care only that they obey my orders” 

Lord Marshal Konstin Shillesse, 
Legate Commander of the 187th Cohort 
(the Death’s Heads)

There is still time to place a reservation order for Salute 2015. Reservation orders can be placed up to and including Wednesday 15th April. To place a reservation order, call us now on 0115 900 4995. For full details on placing a reservation order, CLICK HERE.

Showcase: Deathcry (Helbrute)

Posted on March 5th, 2015 under , , , , , . Posted by

Deathcry (Helbrute) #6

Normally I don’t retake shots of models I’ve already showcased when I just add a magnetized option, in this case the twin-linked lascannon, but I also rebased the model too. The previous showcase showed him with the missile launcher and my older snow basing technique. I just noticed there’s a hair that shows up on […]

The post Showcase: Deathcry (Helbrute) appeared first on Creative Twilight.

Rebel Grot Commissar Ready for Paint

Posted on March 2nd, 2015 under , , , , , , , . Posted by

Commissar 030115

Hello all, I’ve finished modelling the Rebel Grot Commissar I’ve been working on.  The changes I’ve made are small.  I’ve made his left ear bionic, added a right sleeve, and added the tattered remains of his left sleeve.  The rest of the work I’ve done was cleanup on mold lines and things like that.  Not […]

The post Rebel Grot Commissar Ready for Paint appeared first on Creative Twilight.

Harlequins Army Progress Part 1

Posted on March 2nd, 2015 under , . Posted by

I played my first game with the Harlequins last Friday using the list I posted here.  Most of the weapons were blue tac’d together and I had to proxy the 2 extra Seers and Death Jesters as they weren’t released til the day after! I felt the list did pretty well, it has a good mix of anti tank and […]

The post Harlequins Army Progress Part 1 appeared first on THE VANUS TEMPLE.

Showcase: Chaos Lord Psykill

Posted on February 28th, 2015 under , , , , , . Posted by

Chaos Lord Psykill #1

Some of you will recognize this as the model I use as my counts-as Huron Blackheart. I also use him as a stock Chaos Lord and had to get some alternative arms painted up for it. So, it’s very much like what you saw before but with a different lightning claw and a power fist. […]

The post Showcase: Chaos Lord Psykill appeared first on Creative Twilight.

Harlequin Army Lists and Tactics Part 2

Posted on February 26th, 2015 under , . Posted by

So not even one game and I’ve already changed my list!  I didn’t originally intend to make this into a series of posts but I thought it might be good to share my development of the list and my tactics now I play more regularly again. So the new list (with comments and tactics after):   Harlequins (1500pts) Harlequins – […]

The post Harlequin Army Lists and Tactics Part 2 appeared first on THE VANUS TEMPLE.

Genestealer Cult – Codex?

Posted on February 25th, 2015 under , , . Posted by

There’s a lot of exciting rumour coming out of late, and I’m sure most of you interested in 40k will have heard the rumblings about a harlequin-sized release for the genestealer cult. You can read a bit about it here. It’s popped up in a couple of plac…

Harlequin 1500pt Army List and Tactics

Posted on February 25th, 2015 under , . Posted by

I’ve always been one for making out of the ordinary lists ( Deathwing, Sanguinary Guard etc) and I still haven’t got it into my head that I can take allies for tactical benefits…. So I’ve written a full Harlequin army list using the Cegorach’s Revenge Formation which gives the army the ability to run and charge and also re-roll 1’s […]

The post Harlequin 1500pt Army List and Tactics appeared first on THE VANUS TEMPLE.

Daemonhunters Retinue – Speed Painted

Posted on February 24th, 2015 under . Posted by

Continuing in my quest to paint all the things in my garage, here’s a Daemonhunter retinue from 2003. They’re good old Games Workshop metals and are probably some of the nicest 40K figures I own, so it’s criminal they’ve been bare metal for over a decade. I particularly enjoyed painting the yellow sage with his […]