Posts Tagged ‘Warlord Games’

Warlord Games: Plastic T34/76 Tank and Tank Platoon!

Posted on March 1st, 2015 under , , . Posted by

Warlord Games: Reinforcements are here and the fascist invaders will be pushed from our glorious Soviet soil! Now available in the Warlord webstore – the plastic T34/76 Medium Tank Platoon – containing three plastic T34/76 kits – each of which has three different turret options – and an Soviet Infantry sprue included to create Tank Riders!
Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

This is the bosses city…

Posted on March 1st, 2015 under , , , , , . Posted by

If you had a look at the previous post you would have seen the outline for my Stalingrad plan and I did promise to post pictures.  Here we go with the pictures of the work so far.  This is … Continue reading

Games I Like – Mordheim – A Scenery Building Video for the Warlord Games ruins!

Posted on March 1st, 2015 under , , , , , , , , . Posted by

Warlord Games: One More Pro Gloria Landsknecht Character Pack Released

Posted on February 28th, 2015 under , , , . Posted by

Warlord Games: More new releases for our Italian Wars range this week! This atmospheric pack contains a dying Landsknecht having the last rites administered by a priest and wounded officer being aided by a trusty retainer. These are a great addition to your collection be they as casualty markers, additions to your units or as a diorama to add more character to your battlefield. They could even be the objective for a scenario…
Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Warlord Games: New Judge Dredd Miniatures Released

Posted on February 27th, 2015 under , , , . Posted by

Warlord Games: This week sees increased activity on the streets of Mega City One (and beyond!) – with a bundle of releases for the Judge Dredd Miniatures Game!

Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Games I Like – Mordheim – Great alternative terrain from Warlord Games

Posted on February 26th, 2015 under , , , , . Posted by

With my energy being really focused on Warhammer these past six months I’ve been bandying around ideas doing  skirmish content with an End Times theme. Mordheim is a natural shoe-in as a Ruleset. Post-Apocalyptic skirmish Fantasy? Done. The biggest issue with an Urban Fantasy skirmish is suitable terrain. You can find plenty of intact buildings […]

VI edycja Figurkowego Karnawału Blogowego – Samotne Głowy

Posted on February 24th, 2015 under , , , , . Posted by

Dzisiejszy wpis jest niejako podwójny. Kilka tygodni temu na łamach fejsbukowej, polskiej grupy poświęconej Bolt Action wspomniałem coś o napisaniu poradnika malowania twarzy – to po pierwsze. Po drugie – temat ten idealnie wpisuje się w motyw przewodni VI edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, prowadzonego tym razem przez Anolecraba z bloga Krypta Królów. Tematem tym są, bowiem, Samotne Głowy. Traf chciał, że jedna z malowanych przeze mnie obecnie figurek boltowych ma właśnie taką samotną, czekającą na przyklejenie główkę. Wykorzystam ją do pokazania sposobu, w jaki maluję twarze. Głowa pochodzi z plastikowego zestawu USMC produkcji Warlord Games.
Dla ułatwienia czytania, wyodrębniłem poszczególne fazy, czy też etapy malowania. Trzeba jednak pamiętać, że malując w normalny sposób, część spośród nich, zwłaszcza dwie, trzy ostatnie, niemal w naturalny sposób łączą się ze sobą – przynajmniej w moim wykonaniu. W opisach będę używał normalnych nazw kolorów, po których w nawiasie podana zostanie nazwa konkretnej, użytej farby, co pozwoli lepiej zorientować się w niuansach barw i ich odcieni. I jeszcze jedna uwaga – twarz figurki, którą tu pokazuje, utrzymana jest w ciepłej tonacji, właściwej do teatru działań USMC w czasie II wojny światowej.

Today’s entry fulfills two roles. First, few weeks ago I promised to write a short face painting tutorial on Polish Bolt Action Facebook group. Second, this is the Lone Head – and Lone Heads are – literary – subjects of yet another round of Miniatures Blog Carnival, initiative started by me few months ago amongst Polish blogosphere, and current edition is run by Anolecrab from the Krypta Królów blog.
So, to kill two birds with one stone, I will use a head in overseas cup from USMC plastic box by Warlord Games, to show my way of painting faces.


To make reading easier, I divided whole painting process into few separate stages. It is worth to note though, that I tend to blend few stages into one, especially two, three last ones, when painting miniatures not for tutorial. I tend to paint shadows and highlights in one, extended stage. All descriptions will use neutral colors’ names first, with a name of specific paint in brackets, to make identyfing precise shade of color easier. One more thing – colours used are best for warm summer – which I like to think my WW2 era US marines are operating in.
1. Podkład. W przypadku moich marines, używam białego podkładu (White Vallejo Model Air), natryśniętego aerografem – chcę uzyskać jasny, precyzyjny obraz skończonej figurki, a taki podkład pozwala otrzymać go łatwiej, niż jakikolwiek inny (może z wyjątkiem jasnoszarego).
1. Undercoat. I basecoat my marines using white paint (White Vallejo Model Air) airbrushed on – I want to achieve bright, clean final look of the finished miniature, and white basecoat is best for it (maybe with a light gray being close second).
2. Wash. Wykorzystuję czarny wash zmieszany z medium (Nuln Oil z Lahmian Medium produkcji GW) i wodą. Mieszanka ma konsystencję wody, spływa w zagłębienia dzięki dodaniu medium, a służy do podkreślenia szczegółów i nałożenia cieniutkich, ciemnych linii w zagłębienia. Część z nich wykorzystam do oddzielenia kolorów w pomalowanej figurce.
2. Wash. I tend to use black wash with a drop or two of medium (Nuln Oil and Lahmian Medium by GW) and water. Mix has a water consistency and tends to flow into depressions. I use it to accentuate details and to make fine, dark lines, which will be visible between areas of different colors on finished miniature.
3. Kolory podstawowe. Cielisty na twarz, brązowy na włosy, khaki na furażerkę – nic prostszego. Malując, starałem się nie zamazać linii pozostałej po washu, widocznej między furażerką a czołem. Wykorzystałem głównie farbę Tallarn Flesh produkcji GW, której używam najczęściej do malowania podstawowego koloru ciała.
3. Basic colors. Flesh on face, brown on hair, khaki on overseas cap – nothing simpler really. I tried to not overpaint thin, fine dark line between the cap and the forehead. My paint of choice for painting basic flesh color is Tallarn Flesh by GW.
4. Washe. Ponownie washe, tym razem już zróżnicowane i w swej podstawowej roli. Na obszary cieliste położyłem wash w kolorze brązowo-czerwonym (Reikland Fleshshade GW). Włosy i furażerka zostały w całości pokryte ciemniejszym washem brązowym (stary Devlan Mud GW).
4. Washes. Washes again, more varied this time. Flesh areas were washed with brown-red wash (Reikland Fleshshade by GW). Hair and a cap were fully washed with brown wash (old Devlan Mud by GW).
5. Oczy. Malowanie oczu zaczynam od przyciemnienia ogólnego obszaru oczu washem wykonanym z dowolnego, ciemnobrązowego koloru. Nałożony punktowo na oczy ma przyciemnić ich obszar. Po wyschnięciu, maluję gałkę oczną kolorem czarnym lub grafitowym (Abaddon Black lub Charadon Granite). Malowanie pokrywa obszar nieco większy, niż samo oko, ale ciut mniejszy niż obszar poddany działaniu brązowego washa.
5. Eyes. I started with a darkening of eye sockets with a dark brown wash – any dark brown paint and water will do. It is pin washed on sockets to darken general eye area. After the was is dry, I paint the eyeball with a black or dark grey paint (Abaddon Black or Charadon Granite). The black area is slightly larger then the eyeball and slightly smaller then the area washed with dark brown wash.
6. Gałki i źrenice. Najtrudniejszy etap malowania całej twarzy. Tu potrzebne będą dobry pędzel i pewna ręka – osobiście używam też w ogóle do malowania okularów modelarskich. Do malowania gałek używam koloru jasnoszarego (Fortress Grey zmieszany z bielą). Prawdziwa gałka oka ludzkiego rzadko kiedy jest biała – najczęściej jest właśnie szara. Spójrzcie na kogoś nawet z odległości półtora, czy dwóch metrów. Oczy z tej odległości z pewnością nie wyglądają na białe. Gałkę oczną maluję nieco mniejszą, niż namalowana w poprzednim etapie czarna plamka. Pozostałe czarne obwódki utworzą przekonujące w skali 28 mm krawędzie powiek. Źrenice maluję zazwyczaj kolorem czarnym, czubkiem pędzla. Staram się, by nie była to okrągła kropka pośrodku gałki ocznej, a raczej fragment półokręgu, wychodzący spod górnej powieki. Ważne jest, by utrzymać symetrię źrenic, a ich wielkość dostosować do ogólnego wyrazu twarzy. Inne oczy ma ktoś, kto wrzeszczy, inne ktoś, kto patrzy w dal, a jeszcze inne żołnierz, który walczy wręcz. Tu nie ma rady – trzeba próbować, aż się uda. 
6. Whites of the eyes and pupils. The hardest part of face painting. To paint it right, good brush and steady hands are a must. Personally, I use modelling glasses too, but I paint everything wearing them, as my eyesight is not as good as it was ten or even five years ago. To paint whites of the eyes, I use light grey color (Fortress Grey mixed with white paint). True eyeball is rarely white – it is light grey. Look on someone’s face from the distance of 150-200cm. Eyes are definitely not white when seen from this distance. Whites of the eyes, which I paint, are slightly smaller then the black area painted in the previous stage. Thin black lines, which are visible, are believeble eyelids’ edges in 28mm scale. I paint pupils with black paint, using just a tip of the brush. I try to paint not in the middle of the white area, but slightly to the top. I want to achieve not a perfect, round circle, but something closer to a part of the circle. It is really important to achieve similar look of the both pupils, both size and positionwise. It is equally important, to paint pupils correct for the look of the face itself. Eyes of the shouting person are different then the eyes of someone just staring into the distance, etc. It is hard and it will make you curse and try again. And again:)
7. Podstawowe cienie. Prosty, przyjemny etap, w którym zaczyna być już coś widać. Do malowania cieni używam bardzo rozwodnionych kolorów brązowych i szarych (Scorched Brown, Fortress Grey, Shadow Grey). Główne cienie, które maluję w zagłębieniach i bruzdach twarzy, wokół nosa, przy oczach, w uszach, pod szczęką – to mocno rozwodniony, niemal glazowany Scorched Brown. W miejscach takich jak krawędzie szczęki, dolna część policzków, używam też kolorów szarych, zaznaczając w ten sposób skórę pokrywającą się powoli zarostem.
7. Basic shadows. Simple, pleasant stage, one where face starts to be finally visible. To paint shadows I use very watered down brown and grey paints (Scorched Brown, Fortress Grey, Shadow Grey). Main shadows, the ones which are visible in all folds and depressions, is Scorched Brown, glazed on in several layers. Areas such as jaw edges, lower cheeks – grey is being used, to make an impression of growth of hair.

8. Podstawowe rozjaśnienia. W tym etapie wykorzystuję kolory cieliste, biel i szary (Tallarn Flesh, Fortress Grey, Bleached Bone). Rozjaśniam górne elementy i płatki uszu, nozdrza, grzbiet nosa, brwi i środkową część czoła, obszary nad kośćmi policzkowymi. Jako pierwszy kolor wykorzystywany jest rozcieńczony Tallarn Flesh. Nie tylko rozjaśnia miejsca poprzednio zwashowane, wykorzystuję go do wyrównania i wymieszania krawędzi cieni, jest też pierwszą warstwą każdego rozjaśnienia. Kolejne warstwy to Tallarn Flesh mieszany z Bleached Bone, białym i szarym. Mieszanki różnią się, w zależności od miejsca nakładania, ogólnie jednak miejsca bardziej widoczne w oświetleniu zenitalnym maluję jaśniej.
8. Basic highlights. I use flesh colors, white and grey (Tallarn Flesh, Fortress Grey, Bleached Bone). I highlight upper areas of the ears and ear lobes, middle of the forehead, cheek bones, middle of the jawbone, etc. My first highlight color is always Tallarn Flesh – I use it to blend washed areas of the face with highlights and generally to tidy up all mistakes made in previous stages. Next layers of highlights are done with Tallarn Flesh mixed with varying amounts of Bleached Bone, white and Fortress Grey. Areas, which are brighter lit in zenithal lightning, I paint lighter.


9. Wykończenie. Najprzyjemniejszy etap całej pracy. Wykorzystuję wszystkie wymieszane wcześniej kolory, by poprawić przejścia, wzmocnić kontrasty, zamaskować wszelkie błędy. W tym etapie pomalowałem też furażerkę i włosy głowy, która jest już gotowa do doklejenia do reszty miniaturki. Tak wyglądać będzie dowódca moich żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej z okresu II wojny światowej.
Zdjęcia nie są może najlepsze, doszedłem – jak się zdaje – do kresu możliwości technicznych mojego aparatu, mam jednak nadzieję, że coś tam na nich widać, a sam artykulik okaże się dla kogoś przydatny.
9. Finishing touches. The most pleasant and satisfactory stage of the whole work. I use all previously mixed colours to fix some blending, make contrasts, fix all errors and mistakes. I paitned overseas cap and hair too in this stage and the head is finished and ready to be glued on the miniature itself. So, the head of commander of my WW2 American US marines is finished.

Sorry for low quality photos, but I think my camera is no able to make anything better. I hope that they are clear enough to see something at least… Warlord Games: New Kingdom Egyptian Command Released

Posted on February 24th, 2015 under , , , . Posted by

Warlord Games: Continuing our releases from the Cutting Edge Miniatures range, this week we have two command packs for the New Kingdom Egyptians!Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame n…

Warlord Games: New US Army M3 White Scout Car

Posted on February 22nd, 2015 under , , . Posted by

Warlord Games: The latest addition to our massive range of resin vehicles for Bolt Action is this US Army M3 White Scout Car. 
Produced by the White Motor Company, the M3 White Scout Car was first produced in 1937 – the original order was for just 37 units, however by the end of the war, nearly 21,000 had been put into service for the Armies of the United States! Built on a commercial truck chassis, the M3 was able to withstand the extra weight of light armour being added – enough to deflect small arms fire.
 
With a 4-speed gearbox, 30 gallon (US) capacity fuel tank, and leaf spring suspension – the robust, hard working White Scout Car could carry up to seven infantry, and give not inconsiderable fire support – mounting two 30 cal machine guns and a 50 cal heavy machine gun!
Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Warlord Games: Plastic Napoleonic Portugese Infantry Preview

Posted on February 21st, 2015 under , , , . Posted by

Warlord Games: Following the tremendous success of our Waterloo and Peninsular British plastics last year, we’re following-up in 2015 with plastic Portuguese (and more!).
Wojtek has been hard at work (or so he tells us!) putting together the 3-ups, and they’re looking really rather nice! We didn’t want to keep this to ourselves, so – take a look! As you can see we’re including shakos for early and later infantry as well as the bonnet de police style cap. We’ll bring you more details about release dates, pre-orders and previews of more Napoleonic plastic sets soon!

Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Warlord Games: New Warlord Games Lipped Bases!

Posted on February 21st, 2015 under , , , . Posted by

Warlord Games: Some of the more keen-eyed among you may have spotted a new style of bases being used with – particularly our new Beyond the Gates of Antares miniatures – and as of today, we’re pleased to announce that our new style of Lipped Bases are available to order…
We’re starting this week with the 40mm round bases, and 25mm x 50mm Cavalry-style bases! The idea behind these bases is simple – attaching figures to a completely flat base leaves an unsatisfying hump where the figures integral base shows. You can build it up with putty, etc but we felt that was too much hassle and instead designed our bases so the integral bases sat into a depression with a lipped edge. Now all you need do is to fill the area with PVA glue or filler of your choice and add your chosen basing materials. We’re also offering 50mm x 25mm Lozenge bases as a srue of eight. These are perfect for basing bikes, cavalry, prone figures, etc.

Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Warlord Games: Plastic T34/76 Medium Tank Pre-Order

Posted on February 18th, 2015 under , , , . Posted by

Warlord Games: Reinforcements are on their way and the fascist invaders will be pushed from our glorious Soviet soil! Now available to pre-order on the Warlord webstore – the plastic T34/76 Medium Tank and it includes options for three different turret types! 
The new plastic kit will prove a valuable investment for all budding Soviet commanders looking to bolster their forces in preparation for the Ostfront! As with all of our plastic tank kits, the T34/76 kit comes with a full-colour decal sheet. As with all our plastic tanks there is also a tank crewman…

Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

INDLUYENGWE

Posted on February 17th, 2015 under , , . Posted by

My latest Zulu Regiment the INDLUYENGWE an unmarried regiment that fought at Rorkes Drift ,Khambula and Ulundi .The usual 32 figure unit this one also has a 6 figure skirmish unit as well ,as with the other units  a mix of Empress ,warlord games a…

Warlord Games: Concord Strike Force Starter Army Deal Pre-Order

Posted on February 16th, 2015 under , , , . Posted by

Warlord Games: The Concord are the largest and most powerful Panhuman civilisation of the Seventh Age – having colonised almost a quarter of all the known human worlds in Antarean space.
The military arm of the Concord is organised and directed by a branch called the C3 (or Concord Combined Command,) and they responds to threats with logical ruthlessness – dispatching heavily armed forces throughout Antarean space.
Headed by Strike Commanders, C3 Strike Units form the bulk of Concord forces – backed-up by Support Teams – the Concord have access to the most advanced weaponry in all of Antarean space – with their standard Strike Troopers going to battle armed with heavy-duty plasma weaponry and protected by advanced hyper-light shielding.
Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Warlord Games: New German RSO/01 Tractor Released

Posted on February 15th, 2015 under , , . Posted by

Warlord Games: We previewed the RSO on our Facebook Page a few months back, and since then we’ve received countless messages enquiring as to when it’s being released – this week, it’s ready and waiting! The RSO (short for Raupenschlepper Ost – or “Caterpillar Tractor East”) was a lightweight, fully tracked, German vehicle, built to solve the issue of the poor performance of wheeled vehicles in the mud and the snow on the Soviet Front.
Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Warlord Games: Centuria Ancient Warfare Rules from Massimo Torriani

Posted on February 12th, 2015 under , , , . Posted by

Warlord Games: From Massimo Torriani, the creator of Operation Squad and Wild West Chronicles, comes a new game focussing on the conflicts of ancient Rome. Massimo explains: Centuria is a wargame for two or more players that simulates battles set in Ancient times.
Dice introduce an element of luck that, in real life, is the difference between a glorious victory and a miserable failure. But trusting to luck won’t be enough if you really want to win; this game is the result of a huge amount of playtesting and realistically simulates a battle in the Ancient period. The Ancient Roman period has fascinated people for centuries and will certainly continue to do so in the future.
Books, films, and video games glorify and celebrate those times and, considering the fact that we’re Italian, we thought that we should produce a game set in that period. Instead of recreating battles with huge numbers of miniatures, we opted for a more “tactical” solution that would allow us to reproduce the more salient aspects of the battles without losing sight of the events that determine a victory.
Raising a Shieldwall at the right time, charging the enemy when they are disordered and making the most of their indecision to break their lines are some of the aspects that we wanted to highlight when writing these rules. Centuria has benefited from the wealth of experience that we gained with Operation Squad and Wild West Chronicles and has evolved in a new direction that allows outnumbered but well-equipped and well-trained armies to fight hordes of enemies.
Each battle offers a scenario with a set objective and the side that reaches their objective in the given number of turns will be the winner. Your Army will have various units to choose from, each of which has a certain points value. These rules, and the examples contained herein, cover battles for two players but you can easily fight battles with more than two players per side. So what are you waiting for? 
Grab your digital copy here and lead your men to glory!

Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

28mm Greek Hoplites

Posted on February 10th, 2015 under , , , , . Posted by

Followers of the blog may remember this post: http://evilbobs.blogspot.com/2014/06/28mm-greek-hoplites.html This batch of figures is an expansion of that unit. There’s 80 more hoplites to add to the previous 20. As before the figures are from Warlord G…

Warlord Games: New Soviet Tachanka MMG Wagon

Posted on February 10th, 2015 under , , . Posted by

Warlord Games: The release of ‘Ostfront’ brings about a focus shift – over the coming months, we’ll be unveiling reinforcements for the German, Soviet, and other nations involved in the Eastern Front conflict. Infantry, support, and of course – tanks – are all incoming, but to start things off, we have a little something different!
Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

28mm Smaller WWII German Job

Posted on February 9th, 2015 under , , . Posted by

This batch of figures was an expansion to a customer’s German WWII forces. Nice little mix of some AA, anti-tank, and infantry gun support. All figures are from Warlord Games.

Warlord Games: New Plastic Winter Gear Soviet Infantry Released

Posted on February 9th, 2015 under , , . Posted by

Warlord Games: Along with the ‘Ostfront’ Theatre book, we received another delivery this week – our eagerly anticipated new plastic kit for Bolt Action – Soviet Infantry equipped for the freezing wintry conditions of the Eastern Front or for the push into Germany’s heartland…

Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Paint Table Sunday – A strange collection of odments…..

Posted on February 8th, 2015 under , , , , , , . Posted by

An odd collection this weekend, I was hoping the Northstar order might have arrived but nothing from the postie yet. So an opportunity to clear the decks to make way for other projects.I had these based up before Christmas and really needed to great th…

Warlord Games: Boltaction: Ostfront – Barbarossa to Berlin Supplement

Posted on February 8th, 2015 under , , . Posted by

Warlord Games: We had a little delivery this week – as our latest Theatre Book for Bolt Action, Ostfront: Barbarossa to Berlin arrived at the Warlord warehouse on Tuesday afternoon…

Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Warlord Games: Soviet Naval Brigade Squad Released

Posted on February 8th, 2015 under , , . Posted by

Warlord Games: As part of our continuous range revision, we’ve revisited the Soviet Naval Brigade and have taken the opportunity to add reinforcements to provide a 10-man squad – and they’ve even got a shiny new box!
Welcome to Wargame News and Terrain, a wargame hobby blog dedicated to supply you with your daily wargame news, straight from the source. We also have an extensive collection of reviews and tutorials so take a look now.

Winchester do czyszczenia okopów | Winchester – trench cleaning solution

Posted on February 4th, 2015 under , , , . Posted by

Ostatni z malowanych niedawno marines, tym razem uzbrojony w M12 Trench Gun produkcji Winchestera. Broń dość wiekową już w trakcie służby w czasie II wojny światowej, co nie przeszkodziło w pełnieniu jej przez kolejne 20 lat. Piechota morska USA wykorzystywała strzelby Winchestera nie tylko do walk w okopach – sprawdzały się świetnie wszędzie tam, gdzie walka toczyła się na małych odległościach, a celowanie było utrudnione. Dżungla, walki w jaskiniach, zakamarki baz… Ta sama strzelba była standardowym wyposażeniem zespołu miotacza ognia – uzbrojony w nią marine ochraniał kolegę z miotaczem… Mam nadzieję, że taki właśnie zespół pokaże już za kilka dni.
Na zakończenie jeszcze fota grupowa wszystkich dotychczas pomalowanych marines.

The last of recently painted marines, this time armed with Winchester M12 Trench Gun. It was relatively old weapon during WW2 already, still – it was widely used by both USMC and US Army for next 20 years. USMC used those shotguns not only for trench warfare – it was excellent weapon for close combat fightning, when aiming was hard and firepower was king – jungle, cave fightning, underground corridors, etc. Winchester was also a standard weapon in flamethrower teams. Shotgun armed marine protected the one with flamethrower. I hope to show such a team in a couple of days.
And one more thing – a group photo of all painted marines so far.


River Horse Games: Upcoming Terminator Wargame Kickstarter Miniatures and Terrain Previewed

Posted on February 2nd, 2015 under , , , , . Posted by

Just found this Facebook group about the upcoming Terminator miniature game by River Horse Games: First of all, Kyle Reese, by the top-notch sculptor Michael Perry.  Kyle Reese (Sergeant, Tech-Com, DN38416) is a soldier in the human resistanc…