Posts Tagged ‘WIP’

WIP: Eldar War Walker of Iybraesil #2

Posted on February 26th, 2015 under , , . Posted by

Hey guys, I’ve finished highlighting and painting the chassis of my Iybraesil War Walker number three.  Left to do are the pilot, the canopy and the weapons. So far, so good. How do you like it?

My wings are a hurricane.

Posted on February 26th, 2015 under , , . Posted by

More coming soon.

Showcase: Blood Bowl Orc Team

Posted on February 25th, 2015 under , , . Posted by

And here’s my finished Orcs team. They had their baptism of fire a few days ago and it took a while until they were all patched up and presentable again.

More after the jump

Photo of Plague Lord’s conversion set from Spellcrow | Zdjęcie zestawu do konwersji Lorda Plagi ze Spellcrow

Posted on February 25th, 2015 under , , , . Posted by

Spellcrow company has published a photo showing upcoming conversion set for its ‘Plague Lord’ miniature. You can see it here.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie przygotowywanego zestawu do konwersji produkowanej przez siebie figurki “Lorda Plagi”. Można je obejrzeć tutaj.

Upcoming Imperial hero for ‘Warzone Resurrection’ | Zapowiedź bohatera Imperialu do gry "Warzone Resurrection"

Posted on February 25th, 2015 under , , . Posted by

Prodos Games, publisher of ‘Warzone Resurrection’ game, has shown part of the 3D render of upcoming Imperial hero miniature. You can see picture here.

Firma Prodos Games, wydawca gry “Warzone Resurrection”, pokazała fragment rendera 3D przygotowywanej figurki bohatera megakorporacji Imperial. Zdjęcie można obejrzeć tutaj.

Back to the Brushes 101

Posted on February 24th, 2015 under , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

A brief update on the progress of several different projects that are in different stages. Sadly no pictures as the camera hadn’t charged properly. Hopefully just operator error there.The next three “cats” for the WW2 Germans are nearing completion wit…

Render of Japanese heavy mortar from Black Grom Studio | Render japońskiego ciężkiego moździerza z Black Grom Studio

Posted on February 24th, 2015 under , , . Posted by

Black Grom Studio has presented one of its upcoming resin 28mm scale historical models - Japanese 320mm Type 98 mortar. Model will be available next month probably.

Firma Black Grom Studio pokazała render 3D jednego z przygotowywanych modeli historycznych w skali 28 mm – japońskiego ciężkiego moździerza 320 mm Type 98. Model będzie prawdopodobnie dostępny w przyszłym miesiącu.

Arkham Dozen Painting – Take 2

Posted on February 24th, 2015 under , , , , , , , , , , , . Posted by

A while back I joined in with a Batman painting challenge on the Arkham City Limits Facebook group.The plan is to paint up 12 Knight Models figures over the course of a few weeks. They called it the Arkham Dozen.My first choice was a whole load of char…

‘Wolsung Expansion’ Kickstarter campaign update | Informacja o kampanii kickstarterowej dodatku do "Wolsunga"

Posted on February 23rd, 2015 under , , , . Posted by

Micro Art Studio company has updated its Kickstarter campaign website of ‘Wolsung Expansion’. New update shows finished and printed new miniatures and painted example of Necrogolem.

Firma Micro Art Studio dokonała aktualizacji strony swojej kampanii kickstarterowej dodatku go gry “Wolsung”. Nowy wpis pokazuje skończone i wydrukowane mastery kolejnych figurek oraz pomalowaną figurkę Nekrogolema.

Blast doors for modular sci-fi base from Assault Publishing | Śluzy do modularnej bazy SF z Assault Publishing

Posted on February 22nd, 2015 under , , , , . Posted by

Assault Publishing company has shown us further modules for its upcoming sci-fi base in 15/20mm scale. Photos show all variants of blast doors and corridor support modules. Finished base will be available really soon.

Firma Assault Publishing pokazała zdjęcia kolejnych modułów przygotowywanej bazy SF w skali 15/20 mm. Zdjęcia pokazują wszystkie warianty śluz i łączników korytarzy. Gotowa baza będzie dostępna już wkrótce.

WIP Weekend: Imperial Knight, BA Tactical Sarge, BA Scouts and Marines, BA Jetbikes, Napoleonic French Line Infantry

Posted on February 22nd, 2015 under , , , , , . Posted by

I thought I would start a new series. Just a quick post every weekend and Wednesday with WIP. So this is the first WIP weekend.This week I am working on all the below:This Paladin will either be a House Griffith or a Freeblade knight. Not sure yet.And …

Updated render of upcoming railbox from Black Grom Studio (WIP) | Nowy render wagonu kolejowego z Black Grom Studio (WIP)

Posted on February 20th, 2015 under , , , . Posted by

Black Grom Studio company has shown a new 3D render of its currently developed railbox model in 28mm scale. You can see it on manufacturer’s Facebook profile here.

Firma Black Grom Studio opublikowała na swoim profilu fejsbukowym nowy render 3D, pokazujący zmiany w przygotowywanym obecnie modelu wagonu kolejowego w skali 28 mm.

Renders of assassin from Siren Miniatures | Rendery asasyna z Siren Miniatures

Posted on February 20th, 2015 under , , . Posted by

Siren Miniatures company has shown 3D renders of its next miniature – assassin. You can see pictures on manufacturer’s Facebook profile here.

Firma Siren Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym rendery 3D kolejnej przygotowywanej figurki – asasyna. Można je obejrzeć tutaj.

WIP: Eldar War Walker of Iybraesil #1

Posted on February 20th, 2015 under , , . Posted by

Hey guys, back to painting more Eldar vehicles. I’ve already built and painted two War Walkers, now there will be a third and final one to complete the squad. As you can see, I work my way from the bottom to the top. The whole model was basecoated with…

Last hours or X-Terra vs. Daemonic Kingdom campaign | Ostatnie godziny kampanii X-Terra vs. Daemonic Kingdom

Posted on February 20th, 2015 under , , . Posted by

X-Terra Space Forces vs Daemonic Kingdom campaign is nearing its finish, there are only 13 hours left. With almost 34 000 USD pledged is well beyound funding point, with many stretch goals unlocked too. The last unlocks are Assassin, wepons set and Banner upgrade pack. Manufacturer has also shown upgrade pack for its Dropship aerial vehicle, with open cargo space and infantry inside. Check it here.

Kampania kickstarterowa X-Terra Space Forces vs. Daemonic Kingdoms zbliża się powoli do końca, pozostało jeszcze 13 godzin do jej zakończenia. Obecnie zadeklarowano wpłaty w wysokości niemal 34 000 USD, co nie tylko ufundowało cały projekt, lecz także odblokowało liczne cele dodatkowe. Ostatnie z nich to figurka asasyna, zestaw broni oraz zestaw dodatkowy ze sztandarem. Producent pokazał również zestaw dodatkowy do pojazdu powietrznego, pozwalający zamontować na nim otwartą ładownię z piechotą w środku. Stronę kampanii można odwiedzić tutaj.

‘Wolsung Expansion’ Kickstarter campaign update | Aktualizacja kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung"

Posted on February 18th, 2015 under , , , . Posted by

Micro Art Studio, publisher of the ‘Wolsung SSG’, has updated its Kickstarter campaing’s website, publishing new information about parcels being sent to America and Europe and showing finished or improved sculpts and renders. You can see this update here.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry “Wolsung SSG”, zaktualizował stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej dodatku do “Wolsunga”. Opublikowane zostały nowe informacje na temat wysyłki paczek dla osób wspierających zbiórkę z Ameryki i Europy, pokazane zostały ukończone bądź poprawione rzeźby nowych figurek. Z treścią wpisu można zapoznać się tutaj.

Y se fueron las vacaciones // bye bye Holidays

Posted on February 18th, 2015 under , , , , , , . Posted by

Y bueno, post corto que hay que ir a laburar…Saludetes…Tu comentario es siempre bienvenido…

Upcoming AVLB in 3mm scale | Zapowiedź modelu AVLB w skali 3 mm

Posted on February 18th, 2015 under , , . Posted by

Oddział Ósmy company has previewed one of its upcoming 3mm scale models – AVLB. Check it here.

Firma Odział Ósmy zapowiedziała na swoim profilu fejsbukowym jeden z opracowywanych obecnie modeli w skali 3 mm – AVLB.

X-Terra vs. Daemonic Kindgom campaign update | Aktualizacja stanu kampanii X-Terra kontra Demoniczne Królestwo

Posted on February 18th, 2015 under , , . Posted by

There are still 60 hours left till the end of the X-Terra Space Force vs. Daemonic Kingdom Kickstarter campaign by Titan-Forge. Currently, the project has been backed by 181 persons and more then 26 000 USD are pledged.
With the 25 000 stretch goal reached, X-Terra forces Dropship is available now. Producer has also shown multiple pictures of X-Terran soldiers, announcement of three new stretch goals (resin scenic base for Daemonic Lords and champions miniatures for

Armoured Guardians and Terra Marines units), pictures of actual casts of miniatures.
You can also read an interview with Titan-Forge crew, which was published on Beasts of War website.

Do końca kampanii kickstarterowej X-Terra Space Force vs. Dameonic Kingdom, firmowanej przez Titan-Forge, pozostało jeszcze 60 godzin. Obecnie, projekt wspiera 181 osób, które zadeklarowały łączną wpłatę ponad 26 000 USD.
Po osiągnięciu progu 25 000 USD odblokowany został pojazd desantowy sił X-Terra. Producent pokazał także liczne zdjęcia części, z których składają się figurki żołnierzy X-Terra, podał trzy kolejne cele dodatkowe (duża żywiczna podstawka sceniczna dla każdego z Demonicznych Lordów, a także figurki czempionów jednostek opancerzonych strażników oraz Terramarines), pokazane zostały także zdjęcia pierwszych odlewów figurek.
Strona Beasts of War zamieściła wywiad z firmą Titan-Forge, można go przeczytać tutaj.

Hi-Tech style modules for Sci-Fi base | Moduły Hi-Tech do basy SF

Posted on February 16th, 2015 under , , , , . Posted by

Assault Publishing company has shown third variant of its upcoming modular sci-fi 15/20mm base – Hi-Tech. You can see photos here.

Firma Assault Publishing pokazała trzeci wariant przygotowywanych modułów bazy SF w skali 15/20 mm. Pokazane dziś moduły to wersja Hi-Tech, ich zdjęcia można obejrzeć tutaj.

WIP: Blood Bowl Orc Team #2

Posted on February 16th, 2015 under , , . Posted by

…aaand another WIP shot. The orange-yellow on the armour is mostly done (none of that lame airbrush business. This be real painting. ;-) ), metallics have been basecoated. I considered using NMM on the metal parts, but I think that it would have detr…

Preview of Neo-Gothic modules for Sci-Fi Base | Zapowiedź modułów Neo-Gotyckich do bazy SF

Posted on February 15th, 2015 under , , , , . Posted by

Assault Publishing company has shown us new photos of some Neo-Gothic modules of its upcoming sci-fi base in 15/20mm scale. Check it here.

Firma Assault Publishing podzieliła się z nami kilkoma zdjęciami modułów w stylu neo-gotyckim z przygotowywanej modularnej bazy sf w skali 15/20 mm. Można je obejrzeć tutaj.

‘Alien vs. Predator’ final approves | Końcowe zatwierdzenia gry "Alien vs. Predator"

Posted on February 15th, 2015 under , . Posted by

‘Alien vs. Predator’ game’s Facebook profile has been updated with a latest information about status of this much delayed product. It seems that Hollywood bosses finally gave their last approves and the game will be produced soon. Check more detailed information here.

Na profilu fejsbukowym gry “Alien vs. Predator” ukazała się informacja na temat obecnego statusu tej dość mocno opóźnionej gry firmy Prodos Games. Jak się wydaje, zmienione komponenty gry uzyskały ostatecznie akceptację licencjodawcy, co oznacza, że “AvP” wkrótce trafi do produkcji. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Radar prototype from ZEN Terrain | Prototyp radaru z ZEN Terrain

Posted on February 15th, 2015 under , , . Posted by

ZEN Terrain company has shown first photos of finished prototype of its upcoming radar model in 28mm scale. You can see it on manufacturer’s Facebook profile here.

Firma ZEN Terrain pokazała pierwsze fotografie ukończonego prototypu opracowywanego obecnie modelu radaru w skali 28 mm. Zdjęcia można zobaczyć na profilu fejsbukowym tego producenta.

Narok WIP – Part 3

Posted on February 15th, 2015 under , , , , . Posted by

Narok WIP – Part 3 Insomnia struck again yesterday so I had some time to kill that was spend working on Narok. I finished his skin and started painting the metal parts, they need…

The post Narok WIP – Part 3 appeared first on Klatu.org.