Posts Tagged ‘ww1’

The great blog update. Wielki update bloga.

Posted on June 4th, 2018 under , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

Last few weeks were quite a nightmare for me and I did not have enough time for blogging or painting. However I managed to find some time for gaming. Now, when the situation was brought under control, I can finally write something. To avoid many posts …

1/600 planes

Posted on March 17th, 2018 under , , , . Posted by

Bruce popped over Tuesday for another go at some 1/600 planes using a modified set of c21 airway rules. Our first game saw two flights of MiG 19s assigned to down some Skyraiders.The Skyraiders were on a pre-programmed flight. Bruce flew a pair of Phan…

Dinant – the city of the mighty Citadelle, Leffe and Saxophones

Posted on March 12th, 2018 under , , , , , . Posted by

The past weekend found Noshi and me in the walloon city of Dinant, for a bit of culture sniffling and a night away from home.Famous for it`s 19th century citadel fortress on top of the cliff to protect the bridge over the Meuse, and for being the birth…

Kaiserschlacht 1918

Posted on February 2nd, 2018 under , , , , , , , . Posted by

Today very quickly report from the game we had a week ago. Michael was tempting to use his 1WW collection and with some support from Campbell’s figures he organised the game. He put it on my special demand, he placed his scenario just after the breakin…

The Battle of Jutland – The run to the South. Bitwa jutlandzka – starcie krążowników liniowych.

Posted on November 27th, 2017 under , , , , , , . Posted by

So it begins! November and December, less time for hobby and more time for work. So today some updates of the past games. Today’s report will be from game played 2 weeks ago. We can not decided what to play, so finally we decided to play something naval and with big guns. Angus came across with his idea of refighting the first chapter of the famous Battle of Jutland where Angus’s most favourite British admiral, David Beatty met admiral Franz Hipper. This time, beside the big ships we had also some cruisers, destroyers and torpedo boats, all fun! For our game we used the General Quarters: Fleet Action Imminent rules.
Więc się zaczęło! Listopad i grudzień są tymi miesiącami w roku, w których mam mniej czasu na hobby a więcej na pracę. Dzisiaj więc zaległy raport z rozegranej dwa tygodnie temu gry. Nie mogliśmy się na nic zdecydować i w końcu stanęło na czymś morskim i z dużymi działami. Angus wymyślił by odtworzyć pierwszy rozdział sławnej bitwy jutlandzkiej, gdzie jego ulubiony brytyjski admirał, David Beatty spotkał się z admirałem Franzem Hipperem. Tym razem do dyspozycji oprócz wielkich okrętów mieliśmy również krążowniki, niszczyciele i torpedowce. Do gry użyliśmy zasad General Quarters: Fleet Action Imminent.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.

ROYAL NAVY
(Michael (GER), Peter)
1st Battle Cruisers Squadron

HMS Lion
HMS Princess Royal
HMS Queen Mary

2nd Battle Cruisers Squadron

HMS New Zeleand
HMS Indefatigable

1st Light Cruiser Squadron

HMS Galatea
HMS Phaeton
HMS Inconstant
HMS Cordelia

1st Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Lydiard
HMS Liberty
HMS Landrail

2nd Division/9th and 10th Destroyer Flotilla

HMS Moorsom
HMS Laurel
HMS Morris

3rd Division/13th Destroyer Flotilla

HMS Narborough
HMS Pelican
HMS Petard
HMS Turbulent


HOCHSEEFLOTTE
(Michael (MDF), Angus, Bartek)

I. Aufklärungsgruppe

SMS Lützow
SMS Derfflinger
SMS Seydlitz
SMS Moltke
SMS Von der Tann

II. Aufklärungsgruppe

SMS Frankfurt
SMS Elbing
SMS Pillau
SMS Wiesbaden

3. Halbflottille/II. Torpedoboots-Flottille

SMS B98
SMS G101
SMS G102
SMS B112
SMS B97

12. Halbflottille/VI. Torpedoboots-Flottille

SMS V69
SMS V45
SMS V46
SMS S50
SMS G37


2. The Game. Gra.


The game started with big ships firing each other. Soon it became clear for British players, that on long distance it is very hard for their ships to destroy German battlecruisers. Therefore they decided to short the distance. During all that time German ships managed to hit British several times and cause some serious damages. Two of the British lost their main guns: HMS Lion and HMS Indefatigable, which broke the line and retreat from the battlefield. If you thinking that German ships get all those hits without any problems, you will be wrong. Some ships get several damages, specially Seydlitz and Von der Tann, but both ships were still able to fire their guns. During this firing very effective was specially SMS Derfflinger, which every hit was announced to the fellow gamers with changed main theme from James Bond’s Goldfinger, which soon became the song of the evening.
Gra zaczęła się od pojedynku ogniowego dużych okrętów. Wkrótce stało się jasne dla brytyjskich graczy, że na dalekim dystansie było bardzo trudno ich okrętom zniszczyć niemieckie krążowniki liniowe. Dlatego zdecydowali się na zmniejszenie zasięgu. Podczas tego czasu niemieckim okrętom udało się kilka razy trafić brytyjskie okręty powodując poważne uszkodzenia. Dwa brytyjskie okręty utraciły swoje główne działa: HMS Lion i HMS Indefatigable, które złamały szyk i wycofały się z pola walki. Jeśli się Wam wydaje, że te sukcesy przyszły Niemcom łatwo, to się mylicie. Kilka okrętów otrzymało poważne uszkodzenia a w szczególności Seydlitz i Von der Tann, jednak oba te okręty wciąż były zdolne by używać swoich dział. Podczas tej wymiany ognia, bardzo skuteczny okazał się SMS Derfflinger, którego każde trafienie oznajmiałem moim współgraczom zmienioną wersją piosenki z filmu z Jamesem Bondem Goldfinger, która wkrótce okazała się piosenką tego wieczora.Suddenly our last ship in line Von der Tann, get hit from unexpected direction with a very heavy gun. It were 15′ guns from HMS Barham. She appeared on the table edge with her sister ships HMS Valiant, HMS Warspite and HMS Malaya.  That wasn’t good news for our ships, however we had something to prevent it. Our light cruisers put a smoke screen and for some time we had that problem solved. In the meantime we decided to launch a torpedo attack with our t-boots. That was very unsuccessful, because they come under the secondary guns of the British cruisers. The attack failed and cost Germans lost of the V69. So the game had to be decided with big guns. Again very successful was Derfflinger, who managed to hit British ships several times, but the most important was those on HMS Princess Royal. It destroyed the steering on the ship and British cruiser turn starboard, which bring her even closer to the German guns. That was enough and soon she get hit from Derfflinger one more time, but this time in her ammunition magazines and HMS Princess Royal sunk in just few minutes. We stopped our game at this moment, which bring German victory, however this time it wasn’t the disaster like in real battle, which gave the British players something to be proud with.
Niespodziewanie nasz ostatni okręt w linii, Von der Tann otrzymał trafienie z nieoczekiwanego kierunku z bardzo dużego działa. Był to pocisk 15 calowego działa z HMS Barham. Okręt ten pojawił się wraz z bliźniaczymi jednostkami: HMS Valiant, HMS Warspite i HMS Malaya. Nie była to dobra wiadomość dla naszych okrętów, jednak mieliśmy coś, co mogło temu przeciwdziałać. Nasze lekkie krążowniki postawiły zaporę dymną i na pewien czas odseparowały nasze okręty od nadchodzącego zagrożenia. W międzyczasie zdecydowaliśmy się na atak torpedowy naszymi t-botami. Ten okazał się bardzo nieskuteczny, ponieważ podczas ataku znalazły się one w zasięgu dział średnich brytyjskich krążowników (między innymi Niemcy stracili V69). Gra miała się więc rozstrzygnąć przy użyciu dział dużych kalibrów. Znowu bardzo skuteczny okazał się Derfflinger, który trafił Brytyjczyków kilka razy, jednak najważniejszym trafieniem okazało się to zadane HMS Princess Royal. Uszkodzenia doznał ster okrętu, który spowodował zwrot na prawą burtę co spowodowało przybliżenie się okrętu do niemieckich dział. To wystarczyło i wkrótce kolejny pocisk z Derfflingera trafił w komorę amunicyjną i HMS Princess Royal zatonęła w kilka minut. Naszą grę zakończyliśmy właśnie w tym momencie, które dało Niemcom zwycięstwo. Należy tu nadmienić, że gra nie zakończyła się katastrofą, tak jak to w oryginalnej bitwie, co daje brytyjskim graczom powód do dumy.


3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/jutland-1916-the-run-to-the-south/

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1520187454685889

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157666840207589

The Battle of Jutland – The run to the South. Bitwa jutlandzka – starcie krążowników liniowych.

Posted on November 27th, 2017 under , , , , , , . Posted by

So it begins! November and December, less time for hobby and more time for work. So today some updates of the past games. Today’s report will be from game played 2 weeks ago. We can not decided what to play, so finally we decided to play something nava…

All work and no play.

Posted on November 26th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Hobby time has been rather thin on the ground in recent weeks.
A new job some two hours closer to home should have given me plenty of time to get in front of the brushes, but intense home work and manual reading put paid to any free time in the evenings, hopefully the next month should see things calm down.
I did manage to sneak a trip down to Warfare last weekend and joined the rest of the Wyverns in a refight of Cambrai 1917, using Paul @ Kallistra’s excellent hex terrain and figures.
The British out numbering the Germans 3:1 and supported by 30 Tanks attempted to break three lines of German trenches.

As one of the German commanders we opted to leave the first trench line lightly defended hoping to draw the British in where they would lose a number of tanks in attempting to cross the trench lines with the occasional grenade attack from the infantry defenders.

   

 

In a bloody affair in which the British opened up a number of channels through the use of concentrated artillery they flanked the German left but could not capitalise on the assault as they had lost all of their armour and around 60% of the infantry.
A drawn although the British were quickly on twitter to celebrate a victory.
“The news isn’t there to tell you what happened. It’s there to tell you what it wants you to hear or what it thinks you want to hear.”

 Joss Whedon

A great days gaming touch and go right to the last turn when the German Infantry managed to destroy the last 3 tanks with Grenades, what are the chances of rolling 3 12’s in a row.
Purchases on the day were few, but with Christmas coming and limited paint time, probably not a bad thing, I picked up some extra items for Ghost Archipelago in the shape of a couple of swamps which need some extra’s adding by way of grasses and reeds. I also picked up some lovely treasure pieces which will be great to fight over in the months ahead.

Redoubt had released their cotton pickers for the ACW, but they should be fine for the Haiti Project and some extra jump off points.
I have managed to prep the Crewman from the Ghost Archipelago Nickstarter, with 20 in a box, I opted for 10 European type characters and 10 Middle Eastern both gangs armed with a mixture of weapons, having given the Chinese a run out a few weeks ago, I figured three distinct factions could be formed for any one simply wanting to walk into the club without having to roll for all the stats from the outset.

Until next time….

All work and no play.

Posted on November 26th, 2017 under , , , , , , . Posted by

Hobby time has been rather thin on the ground in recent weeks.A new job some two hours closer to home should have given me plenty of time to get in front of the brushes, but intense home work and manual reading put paid to any free time in the evenings…

More Fields of Despair

Posted on November 4th, 2017 under , . Posted by

Bruce and I gave Fields of Despair a second play this week now that we have worked out the rules and mechanics some. We turned back the clock to the very start of the war and the Germans had to push through Belgium.This went well, with Liege falling qu…

More Fields of Despair

Posted on November 4th, 2017 under , . Posted by

Bruce and I gave Fields of Despair a second play this week now that we have worked out the rules and mechanics some. We turned back the clock to the very start of the war and the Germans had to push through Belgium.This went well, with Liege falling qu…

Fields of Despair

Posted on October 28th, 2017 under , . Posted by

Bruce hosted me in a game of Fields of Despair on Tuesday. This is a WW1 operational game on the western front. The eastern front and broader political situation are abstracted using some of the tracks on the left side of the boardI played the dastardl…

Fields of Despair

Posted on October 28th, 2017 under , . Posted by

Bruce hosted me in a game of Fields of Despair on Tuesday. This is a WW1 operational game on the western front. The eastern front and broader political situation are abstracted using some of the tracks on the left side of the boardI played the dastardl…

Llandudno Museum

Posted on August 1st, 2017 under , , , . Posted by

While enjoying the summer holiday we popped into the Llandudno museum. It’s a small affair with lots packed in , taking you through the story of the town and the local history society. The layout was a little muddled in my opinion but I know they are c…

Prinz Friedrich-Karl von Preussen

Posted on December 13th, 2016 under , . Posted by

Roden recently released a 1/72 model of the Albatross D1 flown by Prinz Friedrich-Karl von Preussen. A really nice and easy kit, yet to add a pilot to this one also, I also need to add a cross to the tail plane, stuff up the decals for this, I may just…

Jasta 2 Lt D R Wilhelm Prien 1917

Posted on December 7th, 2016 under , . Posted by

first German aircraft off the table for some time, this is the partner to the SE5a I built in the twin pack from italeri, a easy build, I chose to do lt DR Wilhelm Prien aircraft for Jasta 2 in June 1917. Prienalso flew with Jasta 10.

Se 5a 25th Areo Sqaudron 1918

Posted on December 7th, 2016 under . Posted by

Italeri have released a range of 1/72nd models in twin packs, great value for money, I selected to do the Se 5a of Lt Joseph E Boudain whilst flying for the 25th areo sqn, the first plane for my Americans, the sqn did not see a lot of action as its Se5…

Pulp of the Week – The Explorers Guild Vol.1

Posted on August 21st, 2016 under , , , , , , , , , , , , . Posted by

The Explorer’s Guild Volume OnebyJON BAIRDwithKEVIN COSTNERandSTEPHEN MEYER Illustrated by RICK ROSSThe 2015 novel, The Explorers Guild is a beautiful book written by Jon Baird with input and collaboration by actor / director Kevin Costner. It is …

WW 1 Bolt Action

Posted on August 21st, 2016 under , , . Posted by

The other night a few of the lads got together for a WW1 game.Rules used were Bolt Action.Figures are 20mm from Brad’s collection.The battle was based around a British force sent to capture a German occupied town.   German artillery quickly b…

Bertholds Jagdstaffel 18

Posted on January 16th, 2016 under , . Posted by

First miniatures off the desk this year are these three completed 1/72nd aircraft, most were base coated but not completed. They consist of two Roden Pfalz DIIIa and a Revell albatross DIII all with wartime miniatures pilots. Theses aircraft represent …

Wartime WW1 1/72nd Pilots

Posted on January 4th, 2016 under , . Posted by

Wartime Miniatures have released their long awaited 1/72nd scale pilots for WW1, these will fit into most if not all model aircraft on the market. Four different pilot options with mixed clothing combinations will give enough variation for any Jasta le…

28mm WWI British from Brigade Games

Posted on June 25th, 2015 under , , , , . Posted by

As promised here are the WWI British we did for Brigade Games of their African/Palestine WWI line. This batch included some Australians and African Colonial troops. First up the Australians:Here’s some British cavalry:The King’s African Rifles:

28mm WWI Germans from Brigade Games

Posted on June 24th, 2015 under , , , , , . Posted by

Sorry its been quiet lately. We were on vacation, then had to try and catch up on things once we got home. Then we had to get the business back up and chugging along. That’s the downfall of being self-employed with no employees: nothing gets done when …

Bolt Action for WW1? That would be sweet..

Posted on April 30th, 2015 under , , . Posted by

Last week my buddy Christian gave me a tank to paint for his new project: Flames of War, WW1, a supplement that allows FOW to take their game back from WW2 to the Great War. There are a modest amount of models available and I got to paint one of them, …

One of the lucky ones

Posted on August 4th, 2014 under . Posted by

My Grandfather who served from February 1915 up-until 1918, and came home, and in remembrance of all those who didn’t, from all the nations involved.

Leaf it out

Posted on December 18th, 2012 under , , , , , , , , , , , , , , , . Posted by

The fourth 28mm horse I’ve painted is this British officer from Great War Miniatures who only on being based revealed himself to be crookedly mounted. This makes his nationally questionable and suggests he might be a fifth-columnist. It’s a…