Age of Sigmar Gaunt Summoner on Disc of Tzeentch Level 2

They are powerful, faceless daemon sorcerers from the Crystal Labyrinth of Tzeentch who have served Archaon ever since the Everchosen enslaved them during the Age of Chaos. Hello, today I will show you finite a sorcerer on the disk Gaunt Summoner painted on level 2. I invite you.Są potężnymi, pozbawionymi twarzy demonami, czarodziejami z Kryształowego Labiryntu Tzeentch, którzy służyli Archaonowi od czasu, gdy Everchosen zniewolił ich podczas Ery Chaosu. Witam was, dziś pokaże wam skończonego maga na dysku czyli Gaunt Summoner pomalowany na poziomie 2. Zapraszam.

» View Source Article