17th century


Saxon / Polish Infantry GNW

Continued completion of my unfinished Polish army, I gave had these in the lead pile for a very long time, so I popped them on the desk this week, easily completed in two days. I am unsure if I will keep them as originally they were purchased for a imagination army and they are a little late for my Polish hussar army, so off to market I think.Foundry miniatures they were a breeze to paint.CheersMatt

» View Source Article

Lithuanian Commonwealth Winged Lancer

Off the painting desk this week some Lithuanian winged lancers from the Foundry range. They have been in thevpainting pile for at least 5 years. They are part of the winged Hussar army I have built for Impetus Barouque, the command is missing and not yet purchased, next Foundry order I will sort that out I think. They were a pleasure to paint, I elected to depict this unit with part bleached horses, which is a really nice effect.CheersMatt

» View Source Article

Grzegrzogrzewickie Hills, 1657. Wzgórza Grzegrzogrzewickie, 1657.

With last Thursday game we had several problems. First it supposed to be a 2WW naval game, but according to a fire in Angus's house, we had to cancel it. Happily nobody get hurt and most of his books and models get saved (some boxes get melted and some of them get smoked). For that I have volunteered to prepare game by myself with By Fire and Sword rules. I was going to made a divisional game, but only Campbell and Alasdair appeared, so we downgrade a game to a skirmish. As both players had only one game each, we went to the small points forces, to made the game easier for them with me as the umpire.Z ostatnią czwartkową grą mieliśmy kilka problemów. Na początku miała to być morska rozgrywka z czasów 2WŚ, jednak ze względu na pożar w mieszkaniu Angusa musieliśmy to odwołać. Na szczęście nikt nie ucierpiał a wszystkie książki i modele udało się uratować (kilka pudełek się stopiło i część z nich okopciło). Z tego powodu zgłosiłem się na ochotnika i zaproponowałem Ogniem i Mieczem, jako zamiennik. Chciałem zrobi

» View Source Article

100 years of Polish Air Forces. Pikeman's Lament ECW. Stulecie polskich sił powietrznych. Angielska wojna domowa z Pikeman's Lament.

Before I move to the last week game, we have something to celebrate today. Exactly 100 years ago we had first military action of Polish Air Forces. Some time ago I wrote something about that and today is very good day to bring that post back. More details at the link below.Zanim przejdę do opisu gry z zeszłego tygodnia, mamy powód do świętowania. Dokładnie 100 lat temu, miała miejsce pierwsza akcja bojowa polskich sił powietrznych. Jakiś czas temu pisałem o tym i to jest dobra okazja, by sobie ten wpis przypomnieć. Więcej szczegółów w linku poniżej.https://asienieboje.blogspot.com/2013/11/pierwsza-szachownica-first-checkerboard.htmlAfter that introduction, time for the last game. This time our new Mike (there is a lot of Michaels in our club...) invited us to a game with ECW Pikeman's Lament. Po tym wstępie czas na ostatnią grę. tym razem nowy Mike (w naszym klubie jest już naprawdę dużo Michaelów) zaprosił nas do gry z użyciem zasad Pikeman's Lament w czasach angielskiej wojny domowej.SCENARIO/SCEN

» View Source Article

Two new regiments for Polish-Lithuanian Commonwealth. Dwa nowe pułki dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Today two new regiments for my Polish-Lithuanian Commonwealth forces in 15mm. The first is dragoon regiment and the second is cavalry. All figures are from Wargamer.Dziś dwa nowe pułki dla moich sił Rzeczypospolitej Obojga Narodów w skali 15mm. Pierwszy z nich to dragoni a drugi to pułk jazdy. Wszystkie figurki pochodzą od Wargamera.Dragoons mounted/Dragoni konno:Dragoons dismounted + dragoon Commander/Dragoni pieszo + dowódca dragonii:Cossack style cavalry/Jazda kozacka:Pancerni:Cossack style cavalry with spears + colonel/Jazda kozacka z rohatynami + pułkownik:My next figures will be Mahdists in 28mm.Moimi następnymi figurkami będą Mahdyści w skali 28mm.

» View Source Article