Bolt Action - German


Two German Sd.Kfz 251/10 ausf D Bolt Action Rubicon Models Level 2

The Sd.Kfz. 251 half-track was a WW2 German armored fighting vehicle designed by the Hanomag company, based on its earlier, unarmored Sd.Kfz. 11 vehicle. The Sd.Kfz. 251 was designed to transport the panzergrenadiers (German mechanized infantry) into battle. Sd.Kfz. 251s were the most widely produced German half-tracks of the war, with at least 15,252 vehiclesSd.Kfz. 251 półgąsienicwy niemiecki pojazd bojowym II wojny światowej zaprojektowanym przez firmę Hanomag, opartym na jego wcześniej nieuzbrojonej wersji Sd.Kfz. 11 pojazd. Sd.Kfz. 251 został zaprojektowany do transportu panzergrenadierów (niemieckiej zmechanizowanej piechoty) do walki. Sd.Kfz. 251 były najczęściej produkowanym niemieckim pół-gąsienicowym pojazdem wojny, z co najmniej 15 252 pojazdami.Regards MPS

» View Source Article

Two German Sd.Kfz 251/10 ausf D Bolt Action Level 2 Warlord Games

The Sd.Kfz. 251 half-track was a WW2 German armored fighting vehicle designed by the Hanomag company, based on its earlier, unarmored Sd.Kfz. 11 vehicle. The Sd.Kfz. 251 was designed to transport the panzergrenadiers (German mechanized infantry) into battle. Sd.Kfz. 251s were the most widely produced German half-tracks of the war, with at least 15,252 vehiclesSd.Kfz. 251 półgąsienicwy niemiecki pojazd bojowym II wojny światowej zaprojektowanym przez firmę Hanomag, opartym na jego wcześniej nieuzbrojonej wersji Sd.Kfz. 11 pojazd. Sd.Kfz. 251 został zaprojektowany do transportu panzergrenadierów (niemieckiej zmechanizowanej piechoty) do walki. Sd.Kfz. 251 były najczęściej produkowanym niemieckim pół-gąsienicowym pojazdem wojny, z co najmniej 15 252 pojazdami.

» View Source Article

German Stug III ausf G Bolt Action Level 2

The Sturmgeschütz III (StuG III) assault gun was Germany's second most-produced armoured fighting vehicle during World War II after the Sd.Kfz. 251 half-track. It was built on the chassis of the proven Panzer III tank, replacing the turret with an armored, fixed superstructure mounting a more powerful gun. Initially intended as a mobile assault gun for direct-fire support for infantry, the StuG III was continually modified, and much like the later Jagdpanzer, was employed as a tank destroyer.Działo szturmowe Sturmgeschütz III (StuG III) był drugim najczęściej produkowanym niemieckim pojazdem bojowym podczas drugiej wojny światowej po Sd.Kfz. 251. Został zbudowany na podwoziu sprawdzonego czołgu Panzer III, zastępując wieżę zbrojoną, nieruchomą nadbudówką mocującą mocniejszy pistolet. Początkowo zaprojektowany jako mobilne działo szturmowe do wsparcia ogniowego piechoty, StuG III był ciągle modyfikowany i podobnie jak późniejszy Jagdpanzer, był zatrudniony jako niszczyciel czołgów.Regards MPS

» View Source Article