CoC


Initiation of my 28mm Soviets. Inicjacja moich Sowietów w skali 28mm.

There is nothing better than pushing your freshly painted models straight into the table. There happened with my Soviets in 28mm, during last Thursday game. We used the Chain of Command rules for that.Nie ma nic lepszego, niż możliwość wysłania świeżo pomalowanych figurek prosto na stół. Taką szansę mieli moi Sowieci w skali 28mm, podczas ostatniej czwartkowej gry. Do tego celu użyliśmy zasad Chain of Command.SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol from the main bookUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda1. Forces. Siły.SOVIET UNION/ZWIĄZEK SOWIECKI(Alasdair, Bartek)Regular Rifle Platoon + Maxim MMGTank Riders Platoon + Maxim MMG3rd REICH/III RZESZA(Peter, Michael)2 x HEER PLATOON 2. The game. Gra.We divided our game into two separate clashes. In first Soviet Rifle Platoon under Alasdair fought against Michael's Heer Platoon and in the second my Tank Riders fought Peter's Heer Platoo

» View Source Article

War of the Ring & Muddy CoC.

Hi! It was a long time, since my last post. I'm quite busy right now as I'm looking for a new home and that takes a lot of my free time. Until I will not solve that problem, my posts will be much shorter, than usual. Sorry about that. Today two games we recently had. First was War of the Rings and the second Muddy CoC. Witam! Upłynęło trochę czasu od mojego ostatniego posta. Jestem ostatnio bardzo zajęty, a to dlatego że szukam nowego mieszkania. Zajmuje mi to prawie cały wolny czas. Do czasu, aż nie rozwiążę tego problemu, moje posty bedą niestety krótsze, niż zazwyczaj. Bardzo Was za to przepraszam. Dzisiaj dwie ostatnie gry. Pierwsza to War of the Rings, druga to Muddy CoC.1. The Battle of Three Armies. Bitwa trzech armii.SCENARIO/SCENARIUSZ: Alasdair WatsonUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Alasdair WatsonSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Alasdair WatsonDwarfs and Elves.The Enemy.In this game, the join forces of Dwarfs and Elves (me) stand up against forces of S

» View Source Article

Belgium 1944. Belgia 1944.

Last Thursday we had Chain of Command game. This time we set up the game somewhere in Belgium, where British and Polish troops get attacked by German reinforcements.W ostatni czwartek mieliśmy grę z zasadami Chain of Command. Tym razem nasza rozgrywka była umiejscowiona gdzieś w Belgii, gdzie brytyjskie i polskie oddziały zostały zaatakowane przez niemieckie posiłki.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek ZyndaSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Zynda1. Forces. Siły.UK/ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO(Alasdair)Infantry Platoon+ Firefly tankPOLAND/POLSKA(Bartek)Motorised Infantry Platoon+ Adjutant and 2'' Mortar3rd REICH/III RZESZA(Peter, Angus)Infantry Platoon+ HetzerPanzerGrenadier Platoon+ PzKpfw IV2. The game. Gra.From the beginning we split our game on two clashes. Panzergrenadiers against British and Poles against German infantry. This time my Poles won the Patrol phase and get better deploy points. That allow

» View Source Article

Valdemoro, 1937.

Last Thursday we had a Chain of Command game with Spanish Civil War as a background. I went for Falangist (green), whereas Angus took Ejercito Popular (regular).W ostatni czwartek mieliśmy grę z użyciem zasad Chain of Command z hiszpańską wojną domową w tle. Ja zagrałem Falangą (green) a Angus wybrał sobie Ejercito Popular (regular).SCENARIO/SCENARIUSZ: Attack/Defence from main CoC bookUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda, Angus KonstamSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam1. Forces. Siły.FALANGA(Bartek)Senior officerAdjutantJunior officer + 4 rifles1st sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (2 rifles + LMG team)2nd sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (4 rifles)Light mortarEJERCITO POPULAR (Angus)Senior officerJunior officerMedium mortar observer1st sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (2 rifles + LMG team)2nd sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (2 rifl

» View Source Article

New figures. Nowe figurki.

Today some new figures for few of my collections.Dzisiaj kilka nowych figurek dla kilku z moich kolekcji.1. Normans. Normanowie.First is the big reinforcements for my Normans. Figures are from Conquest Games, Perry Miniatures and Warlord Games.Na początek duże posiłki dla moich Normanów. Figurki pochodzą od Conquest Games, Perry Miniatures i Warlord Games.My whole Norman and Viking army. I'm still planning some reinforcements for them ;)Moja cała armia normańsko wikińska. Wciąż planuję pewne wzmocnienia dla niej ;)2. Poland, 15th century. Polska, XV wiek.Next is my new period, I started to paint. It is Polish army from the 15th century. This time they are Perry Miniatures archers with special Salute 2015 figure as their leader or hero.Następny jest mój nowy okres, który zacząłem malować. Jest to polska armia z XV wieku. tym razem są to łucznicy od Perry Miniatures ze specialną figurką z Salute 2015, która posłuży albo ich dowódca albo jako bohater.3. Polish markers for Chain of Command. Po

» View Source Article