Commissions


1/35 GIRLS' LAST TOUR: KETTENKRAD W/CHITO & YUURI Level 4. Platz-hobby

Hello everyone today will show a model painted at level 4 on a 1/35 scale GIRLS 'LAST TOUR: KETTENKRAD W / CHITO & YUURI. All characters and eyes are freehand. I invite you.Cześć wszystkim dziś pokaże model pomalowany na poziomie 4 w skali 1/35 GIRLS' LAST TOUR: KETTENKRAD W/CHITO & YUURI. Wszelkie znaki i oczy zostały pomalowane odręcznie. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Forge World Dread Saurian Level 3

Hello, today I wanted to show the largest and heaviest model I have painted so far, namely Dread Saurian from Forge World. Resin model and to my surprise very well cast so that was little work on processing and filling holes. The only thing missing in the set is the base and as you can see I added a 100X150 square base. I invite you.Cześć kochani dziś chciałem wam pokazać największy i najcięższy model jaki pomalowałem do tej pory czyli Dread Saurian z firmy Forge World. Model z żywicy i ku mojemu zaskoczeniu bardzo dobrze odlany przez co było mało pracy  przy obrabianiu i wypełnianiu dziur. Jedyne czego w zestawie zabrakło to podstawki i jak widać dodałem podstawkę kwadratową 100X150. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Warhammer / 9Th Age Thundertusk Beastriders Beastclaw Raiders / Ogre Kingdoms Army Level 2

Hello, today I will show more detailed photos of Thundertusk to the ogre kingdom painted some time ago at level 2 with small additions. I invite you.Witam dziś pokaże bardziej szczegółowe zdjęcia Thundertuska do królestwa ogrów malowanego jakiś czas temu na poziomie 2 z małymi dodatkami. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Warhammer Dogs of War Asarnil the Dragonlord Level 3

"Victory was finally within our grasp. Then, without warning, a vast green Dragon fell from the skies to bar our way. Its teeth were like scythes, bilious green fumes leaked from its nostrils, and on its back rode a proud warrior. This was the first we saw of Asarnil"—Extract from "The Glorious adventures of Gunter Friesheim""Zwycięstwo w końcu znalazło się w naszym zasięgu. Potem, bez ostrzeżenia, ogromny zielony Smok spadł z nieba, by zablokować nam drogę. Zęby były jak kosy, z nozdrzy wyciekły obfite zielone opary, a na grzbiecie jechał dumny wojownik. Wtedy pierwszy raz  widzieliśmy Asarnila ”—Wyciąg z „Wspaniałych przygód Guntera Friesheima”Hi everyone today finally it's time to show Asarnil which I painted some time ago on level 3, additionally I got a model in the original packaging that I opened for you and who has not seen yet can see here Greg opens the old box # 1. The model is very nice to paint, for me it was a great adventure and a few VIPs from painting can be here at Studio Update # 14. I

» View Source Article

Age of Sigmar Seraphon Army Level 3 and 2.

Today I will show the finished Seraphon Army to Age of Sigmar that contains:-Forge World Dread Saurian Level 3-Age of Sigmar Kroxigors Level 2-Starpriest Level 2-Saurus Warriors Level 2-Age of Sigmar Terradon Riders Level 2-Saurus Oldblood On Carnosaur Level 3Army painted on level 2 and 3 which looks great on the gaming table on small and larger units as well as single characters, monsters and vehicles. Check it out and invite you to watch the video on YouTube.Dziś pokaże skończoną armie Seraphonów do Age of Sigmar w skład której wchodzi:-Forge World Dread Saurian Level 3-Age of Sigmar Kroxigors Level 2-Starpriest Level 2-Saurus Warriors Level 2-Age of Sigmar Terradon Riders Level 2-Saurus Oldblood On Carnosaur Level 3Armia pomalowana na poziomie 2 i 3 który wygląda świetnie na stole na małych i większych jednostkach, jak również pojedynczych postaciach, potworach i pojazdach. Sami oceńcie i zapraszam do oglądania filmiku na YouTubie. Regar

» View Source Article