CSA


Fort Bartovski (1862) and Eldritch Horror.

Today two games. The first big, two days game with 12 players and the second the board, fantasy.Dzisiaj dwie gry. Pierwsza duża, dwudniowa z udziałem 12 graczy i druga, planszówka fantasy.1. Fort Bartovski, 1862.That was our AB1 gaming group game. This time organised by me. It was ACW game with fictitious fort Bartovski (the name was taken from our previous games with ironclads), this time attacked from the land. It was 6 players on each side, everyone commanding a division. We used Black Powder rules for the game. Despite the scenario was fully prepared by me,  would like to thank Bill for his help with rules and unit statistics. The game was played on three 12'x6' tables.Była to gra naszej grupy AB1, tym razem organizowana przeze mnie. Była to gra z okresu wojny secesyjnej z fikcyjnym fortem Bartovski (nazwa wzięta z naszych wcześniejszych gier z ironkladami), tym razem jednak atakowany od lądu. W grze wzięło udział 6 graczy, każdy dowodzący dywizją. Do gry użyliśmy zasad Black Powder. Pomimo faktu, że

» View Source Article

Shenandoah Valley, 1862.

ACW once again with Black Powder. This time we played a scenario prepared by Peter. In our game, we used the AB1 house rules for our big game, as I had some things to be tested. Wojna secesyjna ponownie z użyciem Black Powder. Tym razem rozegraliśmy scenariusz przygotowany przez Petera. W naszej grze wykorzystaliśmy zasady domowe grupy AB1 do nadchodzącej dużej gry, ponieważ musiałem jeszcze kilka rzeczy przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter MearnsFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Alisdair, Mike, Bartek)1st Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery2nd Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery3rd Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun BatteryCavalry Brigade2 x Cavalry RegimentCONFEDERATES/KONFEDERACI(Michael, Peter)1st Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery2nd Infantry Brigade4 x Infantry Reg

» View Source Article

Bendy Bayou, 1862, second game. Bendy Bayou, 1862, druga gra.

Next ACW game. I decided to use once again Bill's scenario and give it to our club members. I slightly changed the OdB of the game, like some game statistics for the troops. That was the outcome of Bill's game. To simulate a bigger table, we used Peter's 15mm collection and changed inches into centimetres. We used Black Powder.Kolejna gra amerykańskiej wojny secesyjnej. Zdecydowałem się przenieść scenariusz Billa i zaproponowałem go naszym członkom klubu. Lekko zmieniłem OdB gry, tak jak też niektóre statystyki oddziałów. To wynik gry u Billa. By zasymulować większy stół, użyliśmy kolekcji Petera w skali 15mm i zamieniliśmy cale na centymetry. System to oczywiście Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter MearnsFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Michael)CinC - level 81st Brigade (level 8)3 x Infantry Battalion1 x 10pdr Gun battery2nd Brigade (level 8)3 x Infa

» View Source Article

Bendy Bayou, 1862.

Our next AB1 game will be the American Civil War, for which I'm preparing scenario. Unfortunately, I played with Black Powder only one game for that period and it was a long time ago. To refresh the rules I was invited to Bill's house for a small game.Nasza kolejna grą grupy AB1 będzie amerykańska wojna secesyjna, do której przygotowuję scenariusz. Niestety, do tej pory z zasadami Black Powder rozegrałem jedynie jedna grę dotyczącą tego okresu i było to dość dawno. By przypomnieć sobie zasady zostałem zaproszony przez Billa do jego domu na małą rozgrywkę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: Bill GilchristFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Bartek)Brigade General Ambrose Burnside (CinC - 8)1st BrigadeBrigade General Foster (8)23rd MA24th MA25th MA1st US RiflesGun battery (4x10pdr Rifle)2nd BrigadeBrigade General Reno (8)21st MA Zouaves51st NY Zouaves51st PA ZouavesGun Battery (2x6pdr SB)Caval

» View Source Article

Antietam, 1862.

Last Sunday I joined a big refight of battle of Antietam. Some time ago Michael gave me his 10mm ACW collection, for a better use. It is Union infantry together with a guns. We used this figures so far only once and I was more than happy to use them again. In the game was involved 9 players plus umpire. For the game we used The Altar of Freedom rules. It was my first time with them.W ostatnią niedzielę dołączyłem do odtworzenia bitwy pod Antietam. Jakiś czas temu Michael podarował mi jego kolekcję do Wojny secesyjnej w skali 10mm, dla lepszego jej wykorzystania. Są to siły unii, piechota z artylerią. Jak do tej pory tych figurek użyliśmy tylko raz i gdy nadarzyła się okazja ponownego ich wykorzystania, byłem bardziej niż szczęśliwy. W grę zaangażowanych było 9 graczy plus prowadzący. Do gry użyliśmy zasad The Altar of Freedom. Było to moje z nimi pierwsze spotkanie.SCENARIO/SCENARIUSZ: From main book.UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy GillespieSCENERY/SCENERIA: Sandy Gillespie, Jack Glanville,&nbs

» View Source Article