dustbrothers


European Championship and Painting Contest Summary…./ Podsumowanie Mistrzostw i Konkursu Modelarskiego….

70 European Championship Players, almost 😉 / 70 zawodników, prawie 😉 Only one can be a master / Tylko jeden może być mistrzem Championship Armies The Bast Painting Models/ Najlepiej Pomalowane Modele Models presented during 5BPMC New plans / Nowe plany Some slides from Olivier presentation Thank You / Dziękuję     Artykuł European Championship and Painting Contest Summary…./ Podsumowanie Mistrzostw i Konkursu Modelarskiego…. pochodzi z serwisu Dust Brothers.

» View Source Article

Just 2 months till European Dust Championship/Już tylko 2 miesiące do Mistrzostw Europy Dust1947

First scenario of Championships/ Pierwszy scenariusz Mistrzostw The Best Painted Army & My Army in Camouflage  The Best Painted Model Artykuł Just 2 months till European Dust Championship/Już tylko 2 miesiące do Mistrzostw Europy Dust1947 pochodzi z serwisu Dust Brothers.

» View Source Article

February & March on my Blog/ Luty i Marzec na blogu

Stefan my last Wehrmacht Hero / Ostatni w kolekcji bohater Wehrmacht Stefan, Forgotten Hero / Stefan, Zapomniany Bohater Magda & Flamingo, Killing Mercenary Team. Killing Team: Magda & Flamingo / Zabójczy Set: Madzia i Flaming Click the poster of 2019 Dust European Championship to move to the Facebook event of Championship. Kliknij w plakat Mistrzostw, […] Artykuł February & March on my Blog/ Luty i Marzec na blogu pochodzi z serwisu Dust Brothers.

» View Source Article

Podsumowanie 2018 / Summary of 2018

Bloody Baron is ready / WOŚP’owy Baron już gotowy Allies „Fire Dragon” / „Ognisty Smok” Aliantów Dust European Championship 2018,…It happend 🙂 Mercenaries MeatGrinder Mortar / Moździerz Najemniczek FKB 50 „MONSTER”- Gregor the Defector My contribution to „Christmas Miniatures Exchange”/ Mój wkład do Świątecznej Wymiany Figurkowej To play Dust1947 during „Roll the Dice” / Zagrać […] Artykuł Podsumowanie 2018 / Summary of 2018 pochodzi z serwisu Dust Brothers.

» View Source Article