Far Future Enterprizes


RPG Retro kutak – Traveller

Smrtonosno generisanje likova, istraživanje svemira i njutnovska fizika – dobro došli u Traveller! Postoji jedan paradoks vezan za način na koji se RPG-ovi igraju. Sa jedne strane, posredi je žanr koji bi trebalo da se bavi dogodovštinama grupe pustolova koji su odani sami sebi. A sa druge strane, […]

» View Source Article