Freehands


1/35 GIRLS' LAST TOUR: KETTENKRAD W/CHITO & YUURI Level 4. Platz-hobby

Hello everyone today will show a model painted at level 4 on a 1/35 scale GIRLS 'LAST TOUR: KETTENKRAD W / CHITO & YUURI. All characters and eyes are freehand. I invite you.Cześć wszystkim dziś pokaże model pomalowany na poziomie 4 w skali 1/35 GIRLS' LAST TOUR: KETTENKRAD W/CHITO & YUURI. Wszelkie znaki i oczy zostały pomalowane odręcznie. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Clanrats and Rat Ogre Skaven Age of Sigmar Level 4 freehand banner

Hello, today I will show you finite Clanrats and Rat Ogre painted on level 4 with a very nice hand-painted banner made by Agnieszka. I invite.Witam was, dziś pokaże wam skończonych Clanratów oraz Rat Ogra pomalowanych na poziomie 4 z bardzo fajnym odręcznie malowanym sztandarem wykonanym przez Agnieszkę. Zapraszam.Regards MPS

» View Source Article

Harlequins Army Warhammer 40k Level 3 and 5

Today I will show the finished Harlequins Army to Warhammer 40k painted by Agnieszka that contains:-Harlequin Troupe Level 3-Death Jester Level 3-Skyweavers Level 3-Starweaver Level 3-Shadowseer Level 5Main colors are brightened. Shading with matched color wash, brighting of most edges with lining.All details are specified together with brighting. This level of painting is similar to producent’s paining on the websites.  Dziś pokaże skończoną armie Harlequins do Warhammera 40k pomalowaną przez Agnieszke w skład której wchodzi:-Harlequin Troupe Level 3-Death Jester Level 3-Skyweavers Level 3-Starweaver Level 3-Shadowseer Level 5Główne kolory są rozjaśnione o 1-2 tony. Cieniowanie dopasowanymi kolorami washa, rozjaśnienia większości krawędzi w postaci liningu. Wyszczególnienie wszystkich detali wraz z rozjaśnieniem. Jest to poziom malowania podobny do poziomu prezentowanego na stronach procentów.Regards MPS

» View Source Article

Skaven Army Age of Sigmar Level 4 Freehand Banner Level 3 and 4

Hi, today I wanted to show a finite small armies to Age of Sigmar and a novelty that came to the studio, a freehanded banner from today in our offer. I invite to watch.Cześć, dziś chciałem pokazać skończoną małą armie do Age of Sigmar oraz pewną nowość która zawitała do studia czyli freehandowany sztandar od dziś w naszej ofercie. Zapraszam do oglądania.

» View Source Article