Games


Battle of Snowy Farms, 1781.

We back with our AWI campaign. During my holiday boys at the club played the second game of the first round. In that second game, Hessians (Peter) decimated Americans (Mike) 5VP to 0VP. That gave the British and Peter a lead in our campaign. However, in the second round (we are going to play 8 rounds) the Hessians were going to meet my French. As you possibly remember my French won over Alisdair British 3VP to 0VP in the first battle. For our game, we used Eve of Battle for the scenario and Black Powder for a game.Jesteśmy z powrotem z naszą kampanią wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Gdy byłem na wakacjach, chłopaki w klubie rozegrali drugą grę pierwszej rundy. W tej drugiej gry Hesja (Peter) zdziesiątkowała Amerykanów (Mike) 5VP do 0VP. To dawało Brytyjczykom i Peterowi prowadzenie w naszej klasyfikacji. Jednakże w drugiej rundzie (mamy zamiar rozegrać ich 8) siły heskie miały spotkać się z moimi Francuzami. Jak zapewne pamiętacie moi Francuzi wygrali z Brytyjczykami Alasdaira 3VP do 0VP w pierwsze

» View Source Article

Fort Bartovski (1862) and Eldritch Horror.

Today two games. The first big, two days game with 12 players and the second the board, fantasy.Dzisiaj dwie gry. Pierwsza duża, dwudniowa z udziałem 12 graczy i druga, planszówka fantasy.1. Fort Bartovski, 1862.That was our AB1 gaming group game. This time organised by me. It was ACW game with fictitious fort Bartovski (the name was taken from our previous games with ironclads), this time attacked from the land. It was 6 players on each side, everyone commanding a division. We used Black Powder rules for the game. Despite the scenario was fully prepared by me,  would like to thank Bill for his help with rules and unit statistics. The game was played on three 12'x6' tables.Była to gra naszej grupy AB1, tym razem organizowana przeze mnie. Była to gra z okresu wojny secesyjnej z fikcyjnym fortem Bartovski (nazwa wzięta z naszych wcześniejszych gier z ironkladami), tym razem jednak atakowany od lądu. W grze wzięło udział 6 graczy, każdy dowodzący dywizją. Do gry użyliśmy zasad Black Powder. Pomimo faktu, że

» View Source Article

Holiday Gift Guide 2019 – Wargaming Recon #240

Jonathan and Adrian are back with everybody’s seasonal favourite episode.  The Holiday Gift Guide 2019 is here! Wargaming Recon Army members get newest episodes FIRST Don’t want to wait? Support Wargaming Recon through Patreon. It costs as little as $1 per per month. That is less than a cup of… Read More» The post Holiday Gift Guide 2019 – Wargaming Recon #240 appeared first on Wargaming Recon.

» View Source Article

Game of Thrones društvena igra uskoro na kompjuterima pored vas

Serija Igra prestola (Game of Thrones) se završila u maju, a gledaoci i fanovi još uvek nisu emocionalno načisto sa spornim finalom serije. Mimovi kidaju internet, a raznorazni sajtovi se i dalje bave greškama u produkciji. Asmodee Digital je uskočio u prazninu nastalu završetkom serije i najavio digitalnu […] The post Game of Thrones društvena igra uskoro na kompjuterima pored vas appeared first on PITCHWISE.

» View Source Article

Songs of Drums and Shakos.

A new system and a new scale today. Some time ago Mike announced that he has a 54mm Napoleonic collection and is willing to use it with Songs of Drums and Shakos system. We all agreed to give them a try. It was my first game with that scale and the figures look great. Surprisingly, with those rules, 4'x6' table was big enough.Nowy system i nowa skala. Jakiś czas temu Mike ogłosił, że jest w posiadaniu napoleonki w skali 54mm i może jej użyć z zasadami Songs of Drums and Shakos. Wszyscy na ten pomysł się zgodzili i postanowili dać im szansę. To była moja pierwsza gra z tą skalą i figurki wyglądają znakomicie. O dziwo z tymi zasadami, stół o wymiarach 4 na 6 stóp okazał się wystarczającym.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike EvansSCENERY/SCENERIA: SESWC, Mike EvansFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Mike Evans1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA(Alexander, Peter, Bartek)Initial forces.CapitainSergeant3 x Voltigeurs4 x GrenadiersReinforcements1 x Chasseur Offic

» View Source Article

Shenandoah Valley, 1862.

ACW once again with Black Powder. This time we played a scenario prepared by Peter. In our game, we used the AB1 house rules for our big game, as I had some things to be tested. Wojna secesyjna ponownie z użyciem Black Powder. Tym razem rozegraliśmy scenariusz przygotowany przez Petera. W naszej grze wykorzystaliśmy zasady domowe grupy AB1 do nadchodzącej dużej gry, ponieważ musiałem jeszcze kilka rzeczy przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter MearnsFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Alisdair, Mike, Bartek)1st Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery2nd Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery3rd Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun BatteryCavalry Brigade2 x Cavalry RegimentCONFEDERATES/KONFEDERACI(Michael, Peter)1st Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery2nd Infantry Brigade4 x Infantry Reg

» View Source Article

Bendy Bayou, 1862, second game. Bendy Bayou, 1862, druga gra.

Next ACW game. I decided to use once again Bill's scenario and give it to our club members. I slightly changed the OdB of the game, like some game statistics for the troops. That was the outcome of Bill's game. To simulate a bigger table, we used Peter's 15mm collection and changed inches into centimetres. We used Black Powder.Kolejna gra amerykańskiej wojny secesyjnej. Zdecydowałem się przenieść scenariusz Billa i zaproponowałem go naszym członkom klubu. Lekko zmieniłem OdB gry, tak jak też niektóre statystyki oddziałów. To wynik gry u Billa. By zasymulować większy stół, użyliśmy kolekcji Petera w skali 15mm i zamieniliśmy cale na centymetry. System to oczywiście Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter MearnsFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Michael)CinC - level 81st Brigade (level 8)3 x Infantry Battalion1 x 10pdr Gun battery2nd Brigade (level 8)3 x Infa

» View Source Article

Bendy Bayou, 1862.

Our next AB1 game will be the American Civil War, for which I'm preparing scenario. Unfortunately, I played with Black Powder only one game for that period and it was a long time ago. To refresh the rules I was invited to Bill's house for a small game.Nasza kolejna grą grupy AB1 będzie amerykańska wojna secesyjna, do której przygotowuję scenariusz. Niestety, do tej pory z zasadami Black Powder rozegrałem jedynie jedna grę dotyczącą tego okresu i było to dość dawno. By przypomnieć sobie zasady zostałem zaproszony przez Billa do jego domu na małą rozgrywkę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: Bill GilchristFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Bartek)Brigade General Ambrose Burnside (CinC - 8)1st BrigadeBrigade General Foster (8)23rd MA24th MA25th MA1st US RiflesGun battery (4x10pdr Rifle)2nd BrigadeBrigade General Reno (8)21st MA Zouaves51st NY Zouaves51st PA ZouavesGun Battery (2x6pdr SB)Caval

» View Source Article

Big Guns! - next test. Gig Guns! następny test.

I'm back from my holidays. Crete and Santorini are great places and if you never been there, it is highly recommended! Yesterday I had my first game after a break. I joined Michael's another test game for his Big Guns! This time he tested mechanism for the bigger games. Jestem z powrotem z moich wakacji, Kreta i Santorini to wspaniałe miejsca i jeśli jeszcze tam nie byliście, bardzo je polecam! Wczoraj miałem też pierwszą grę po przerwie. dołączyłem do testów Michaela jego Big Guns! Tym razem zdecydował się przetestować mechanizmy dla większych gier.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.Both navies had: 4 x dreadnought, 4 x battlecruisers, 4 x pre-dreadnoughts, 1 x submarine. Michael and Alasdair played for Royal Navy whereas Peter with me for the Kaiserliche Marine.Obie floty posiadały: 4 x drednoty, 4 x krążowniki liniowe, 4 x

» View Source Article

Osvojite sve Magic: The Gathering Arena Standard karte

Do izlaska jesenjeg Magic: The Gathering seta karata ostalo je nešto manje od dve nedelje. Throne of Eldraine set će uzdrmati Standard format a fanovi i igrači će morati da obnove svoju kolekciju ako žele da nastave da igraju ovaj format. Wizards of the Coast se pobrinuo da […] The post Osvojite sve Magic: The Gathering Arena Standard karte appeared first on PITCHWISE.

» View Source Article

Mančkinujte sa prijateljima u Munchkin: Quacked Quest video igri

Voleli ga ili ne, Munchkin je bio i ostao hit. A uskoro će postati digitalan kroz Munchkin: Quacked Quest. Asmodee Digital je najavio video igru zasnovanu na ovoj društvenoj igri koja neće biti direktna adaptacija (ono što volimo da zovemo “digitalni karton”), već “šibačina” u stilu klasika Gauntlet. […] The post Mančkinujte sa prijateljima u Munchkin: Quacked Quest video igri appeared first on PITCHWISE.

» View Source Article

Initiation of my 28mm Soviets. Inicjacja moich Sowietów w skali 28mm.

There is nothing better than pushing your freshly painted models straight into the table. There happened with my Soviets in 28mm, during last Thursday game. We used the Chain of Command rules for that.Nie ma nic lepszego, niż możliwość wysłania świeżo pomalowanych figurek prosto na stół. Taką szansę mieli moi Sowieci w skali 28mm, podczas ostatniej czwartkowej gry. Do tego celu użyliśmy zasad Chain of Command.SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol from the main bookUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda1. Forces. Siły.SOVIET UNION/ZWIĄZEK SOWIECKI(Alasdair, Bartek)Regular Rifle Platoon + Maxim MMGTank Riders Platoon + Maxim MMG3rd REICH/III RZESZA(Peter, Michael)2 x HEER PLATOON 2. The game. Gra.We divided our game into two separate clashes. In first Soviet Rifle Platoon under Alasdair fought against Michael's Heer Platoon and in the second my Tank Riders fought Peter's Heer Platoo

» View Source Article

How to lose a beer. Jak stracić piwo.

Last Thursday we had another Rebels and Patriots game. Most of the players complain about statistics for Indians with these rules and especially when they were given to me (what not everyone knows is that, for about 10 years, back in my home country, I was doing the Native American Reenactment). During our last game, we decided that the next one I will play against Indians and therefore we had our game.W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z zasadami Rebels and Patriots. Większość graczy narzekała na zbyt mocnych Indian w tych zasadach a jeszcze bardziej, gdy byli oni w moich rękach (większość nie wie, że przez 10 lat, gdy mieszkałem jeszcze w mojej Ojczyźnie, zajmowałem się odtwórstwem historycznym Rdzennych Mieszkańców Ameryki). Podczas naszej poprzedniej gry ustaliliśmy, że to ja będę grał przeciw Indianom i stąd nasza gra.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike EvansSCENERY/SCENERIA: Mike Evans, Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I M

» View Source Article

Napravite dobro vino uz digitalni Viticulture

Viticulture, strateška igra menadžerisanja vinarije stiže u digitalnom obliku na naše računare i mobilne uređaje. Viticulture je dizajnirao Džejmi Stegmajer iz Stonemaier Games a digitalnu verziju sprema Digidiced. Ovaj studio stoji iza skorašnjih digitalnih adaptacija igara poput Cottage Garden, Indian Summer, Agricola, Terra Mystica, Isle of Skye i […] The post Napravite dobro vino uz digitalni Viticulture appeared first on PITCHWISE.

» View Source Article