Germans


Big Guns! - next test. Gig Guns! następny test.

I'm back from my holidays. Crete and Santorini are great places and if you never been there, it is highly recommended! Yesterday I had my first game after a break. I joined Michael's another test game for his Big Guns! This time he tested mechanism for the bigger games. Jestem z powrotem z moich wakacji, Kreta i Santorini to wspaniałe miejsca i jeśli jeszcze tam nie byliście, bardzo je polecam! Wczoraj miałem też pierwszą grę po przerwie. dołączyłem do testów Michaela jego Big Guns! Tym razem zdecydował się przetestować mechanizmy dla większych gier.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.Both navies had: 4 x dreadnought, 4 x battlecruisers, 4 x pre-dreadnoughts, 1 x submarine. Michael and Alasdair played for Royal Navy whereas Peter with me for the Kaiserliche Marine.Obie floty posiadały: 4 x drednoty, 4 x krążowniki liniowe, 4 x

» View Source Article

Initiation of my 28mm Soviets. Inicjacja moich Sowietów w skali 28mm.

There is nothing better than pushing your freshly painted models straight into the table. There happened with my Soviets in 28mm, during last Thursday game. We used the Chain of Command rules for that.Nie ma nic lepszego, niż możliwość wysłania świeżo pomalowanych figurek prosto na stół. Taką szansę mieli moi Sowieci w skali 28mm, podczas ostatniej czwartkowej gry. Do tego celu użyliśmy zasad Chain of Command.SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol from the main bookUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda1. Forces. Siły.SOVIET UNION/ZWIĄZEK SOWIECKI(Alasdair, Bartek)Regular Rifle Platoon + Maxim MMGTank Riders Platoon + Maxim MMG3rd REICH/III RZESZA(Peter, Michael)2 x HEER PLATOON 2. The game. Gra.We divided our game into two separate clashes. In first Soviet Rifle Platoon under Alasdair fought against Michael's Heer Platoon and in the second my Tank Riders fought Peter's Heer Platoo

» View Source Article

Zadorra River 1814.

Last Thursday we had a big Black Powder v.2 game. After the big Waterloo game (I still owe you the second part of the report from that game, it will be done soon), Peter asked me to have another game with this set. However, he asked me to do it as the rules are written, so with a normal sequence of play, not diverted as we usually play. I prefer the other way, but if there is demand for that kind of game, why not? Unfortunately, after some people left the club our Napoleonic collections don't match. Peter has them for 1815 campaign, Campbell and I for 1812-13 campaigns. So I had to come with some alternative history solution, and I did.W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z użyciem zasad Black Powder v.2. Po dużej grze Waterloo (cały czas winny jestem Wam część drugą relacji, która zostanie opublikowana już wkrótce), Peter chciał kolejna grę z użyciem tego systemu. Jednakże, chciał byśmy rozegrali tą grę tak została ona napisana, czyli nie z odwróconą sekwencją, ale z normalną. Ja wolę tą odwróconą, ale jest

» View Source Article

Flohlingen 1525.

Last Thursday we had the German Peasant War game with the use of Pike&Shotte rules. The game was a great opportunity to introduce new Michael's hills. That gives our game a completely new quality.W ostatni czwartek mieliśmy grę z okresu Wojen Chłopskich w Niemczech z użyciem zasad Pike&Shotte. Gra była doskonałą okazją by wykorzystać nowe wzgórza wykonane przez Michaela. Te dodają naszym grom zupełnie nową jakość.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider1. Forces. Siły.© Michael Schneider© Michael Schneider© Michael Schneider2. The game. Gra.I took the side of the Peasants, whilst Alasdair and Mike decided to rescue the Abbot. The game started very well for me. In the first turn, I managed to defeat the Monks. However, my peasants instead of cathing the Abbot decided to plunder the abbey... In the meantime, the Imperial forces arrived. Mike's hea

» View Source Article

Big Guns!

Last Thursday Michael brings to our club his new rules for the naval battles. He called it Big Guns! We all love play naval battles with big ships, especially those from the first half of the 20th century. Sadly all rules known by us are mostly overcomplicated, especially with a lot of paperwork, tables etc. It is not good for the club game, especially when it comes to the end of that (especially when your club shares the roof with a pub ;). So we needed something simple and quick. Michael reduced the ships factors to the 4 elements: hull strength, speed, command and gunpower. Depends on the navy, type of the ship those factors would vary. He also introduced the rules for submarines, which are some kind of novum for the games played by me (I don't remember if I ever played with submarines on the table). Michael idea was: until the submarine stays on the surface it behave as other ships, but as soon it goes underwater, we have to mark its movement on the pice of paper. It is very simple: we mark the direc

» View Source Article

War of the Ring & Muddy CoC.

Hi! It was a long time, since my last post. I'm quite busy right now as I'm looking for a new home and that takes a lot of my free time. Until I will not solve that problem, my posts will be much shorter, than usual. Sorry about that. Today two games we recently had. First was War of the Rings and the second Muddy CoC. Witam! Upłynęło trochę czasu od mojego ostatniego posta. Jestem ostatnio bardzo zajęty, a to dlatego że szukam nowego mieszkania. Zajmuje mi to prawie cały wolny czas. Do czasu, aż nie rozwiążę tego problemu, moje posty bedą niestety krótsze, niż zazwyczaj. Bardzo Was za to przepraszam. Dzisiaj dwie ostatnie gry. Pierwsza to War of the Rings, druga to Muddy CoC.1. The Battle of Three Armies. Bitwa trzech armii.SCENARIO/SCENARIUSZ: Alasdair WatsonUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Alasdair WatsonSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Alasdair WatsonDwarfs and Elves.The Enemy.In this game, the join forces of Dwarfs and Elves (me) stand up against forces of S

» View Source Article

Saxony 1945. Saksonia 1945.

Hi! I'm back with game reports. However, before I tell you  about our game, I have to announce something. The Late Medieval Polish army list for To the Strongest! You can download for free from Simon's shop at this link:Cześć! Wracam z raportami z gier. Jednakże, zanim opowiem Wam o naszej grze, mam coś do ogłoszenia. Lista na późne średniowiecze dla Polski dla zasad To the Strongest! jest w końcu gotowa. Możecie sobie ją ściągnąć za darmo ze sklepu Simona pod tym linkiem:https://bigredbatshop.co.uk/collections/all/products/medieval-listsOk, let back to our games. The work with the army list took all my free time and had no time for blogging. Now I am going to fix it. First  the game we had two weeks ago. It was Rapid Fire! game with Polish together with Soviets against Germans.Ok, wracamy do naszych gier. Praca nad listą armijną zajęła mi prawie cały mój wolny czas i nie miałem czasu na blogging. Teraz zamierzam to naprawić. Pierwsza gra, którą mieliśmy dwa tygodnie temu. Była to gra z zasadami Rap

» View Source Article

1st battle of Tomaszów Lubelski, 18.09.1939. Pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, 18.09.1939.

Last Thursday we replayed the first battle of Tomaszów Lubelski. This battle was very interesting, because it was the largest battle of Polish Campaign with a use of tanks on both sides. For the game we used the Rapid Fire! rules.W ostatni czwartek na stół przenieśliśmy pierwszą bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Bitwa ta jest o tyle interesującą bitwą kampanii w Polsce, że jest ona największą w jakiej użyto czołgów po obu stronach. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire!SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek ŻyndaUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek ŻyndaFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda1. Introduction. Wprowadzenie.Polish forces, composed of Army Lublin and Army Kraków under general Tadeusz Piskor attempted to break through the German positions around Tomaszów Lubelski towards the Romanian Bridgehead area. Both armies joined forces on September 15, in the area southwest of Frampol. Their road towards south was blocked, by two German corps - 8th Army Corps (

» View Source Article

Way to Berlin, 1813. Droga na Berlin, 1813.

Last Thursday we had Napoleonic game with Black Powder 2 game. That was the time, when my Poles were put first time on the table. Sadly I thought, that my second regiment will be ready for the game, but because of some unexpected things, I did not finished it on time. W ostatni czwartek mieliśmy grę z czasów napoleońskich z użyciem zasad Black Powder 2. Był to także debiut moich Polaków. Niestety nie wyrobiłem się z malowaniem drugiego pułku, ze względu na kilka niespodziewanych rzeczy, a myślałem, że dam radę. SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Campbell Hardie, Bartek Żynda1. Forces. Siły.SAXONY & DUCHY OF WARSAW/SAKSONIA i KSIĘSTWO WARSZAWSKIE(Dougie, Campbell, Michael, Bartek)1st Saxonian Infantry Brigade3 x Infantry Battalion1 x 12 pdr gun Battery2nd Saxonian Infantry Brigade3 x Infantry Battalion1st Polish Infantry Regiment2 x Infantry Battalions with Ski

» View Source Article

Belgium 1944. Belgia 1944.

Last Thursday we had Chain of Command game. This time we set up the game somewhere in Belgium, where British and Polish troops get attacked by German reinforcements.W ostatni czwartek mieliśmy grę z zasadami Chain of Command. Tym razem nasza rozgrywka była umiejscowiona gdzieś w Belgii, gdzie brytyjskie i polskie oddziały zostały zaatakowane przez niemieckie posiłki.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek ZyndaSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Zynda1. Forces. Siły.UK/ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO(Alasdair)Infantry Platoon+ Firefly tankPOLAND/POLSKA(Bartek)Motorised Infantry Platoon+ Adjutant and 2'' Mortar3rd REICH/III RZESZA(Peter, Angus)Infantry Platoon+ HetzerPanzerGrenadier Platoon+ PzKpfw IV2. The game. Gra.From the beginning we split our game on two clashes. Panzergrenadiers against British and Poles against German infantry. This time my Poles won the Patrol phase and get better deploy points. That allow

» View Source Article

Mehr, 1758

Last week we had Seven Years War game. After several tests, Michael finally published his set and this time we were going to check, how it will work with historical scenario. For that we used one of the Charles Grant's games and that was battle of Mehr, fought 5th of august 1758.W zeszłym tygodniu mieliśmy grę z okresu wojny siedmioletniej. Po kilku testach, Michael w końcu opublikował swoje zasady i tym razem postanowiliśmy je przetestować z historycznym scenariuszem. do tego celu użyliśmy jednej z gier Charlesa Granta i była to potyczka pod Mehr, stoczoną 5 sierpnia 1758 roku.SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles GrantUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider1. Forces. Siły.ALLIED/SPRZYMIERZENI(Michael, Mike)7 x Line Infantry Battalion2 x Cavalry RegimentsFRANCE/FRANCJA(Angus, Alasdair, Bartek)11 x Line Infantry Battalion1 x Gun Battery2 x Cavalry Regiment1 x Light Cavalry Regiment2. The game. Gra.The objec

» View Source Article

Grzmiszczosławice, 1939.

Few weeks ago, Andrew, the members of the Wargaming in Scotland group on Facebook, asked if someone would be able to show him Battlegroup rules. I answered him as the first and last Thursday we had our game. I was thinking which book to use, Kursk, Fall of the Reich or Blitzkrieg. I decided to use the last one, which would be the great possibility to use some of my new models. Therefore we had Polish campaign of 1939 and fight for fictitious village with hard to pronounce name of Grzmiszczosławice.Kilka tygodni temu, Andrew, członek facebookowej grupy Wargaming in Scotland, zapytał się czy ktoś nie pokazałby mu zasad Battlegroup. Odpowiedziałem jako pierwszy i w ten sposób w zeszły czwartek odbyła się nasza gra. Zastanawiałem się jakiej książki użyć, Kurska, Fall of the Reich czy Blitzkrieg. Zdecydowałem się na tą ostatnią, była to więc możliwość użycia kilku z moich nowych modeli. Dlatego też mieliśmy grę z okresu Kampanii w Polsce w 1939 roku i walkę o fikcyjną wioskę o bardzo trudnej do wymówienia nazwie G

» View Source Article

Germans 1939. Niemcy 1939.

Another few models for my collection of Germans in 1939 in 20mm. Kolejne kilka modeli do mojej kolekcji Niemców na 1939 rok w skali 20mm.PzKpfw 35(t), Panzerbefehlswagen 35(t) - FtF:SdKfz 251/4 Ausf. A., SdKfz 251/6 Ausf. A, SdKfz 251/1 Ausf. A - FtF:PzKpfw 38(t) - PSC:PzKpfw I Ausf. A, PzKpfw I Ausf. B - S-Model:7,5cm le.IG 18, SdKfz 223, SdKfz 247 - FtF:Mercedes L3000, Opel Blitz - PCS:SdKfz 11 - FtF:SdKfz 221 - FtF:SdKfz 222 - FtF:SdKfz 231 8-Rad - PSC:Krupp Protze Kfz. 69, Krupp Protze Kfz. 70 - FtF:Gunners - FtF, Esci, Hasegawa:Tankers - FtF, Esci:Next in pale should be the Poles for 1939, however I also got some Napoleonic Poles to paint. I cannot decide, what to do next...Następni w kolejce powinni być Polacy na 1939, jednak mam również trochę napoleonki, też Polaków i nie mogę się zdecydować co pomalować...

» View Source Article

Kümmerling, 1512.

Last week game was Italian Wars with  Pike and Shotte rules game. It  started with small delay, as both main figure suppliers were argue about the size (of armies and the table, of course). When they finally get some agreement we were able to start the game.W ostatni czwartek naszą grą były wojny włoskie z użyciem zasad Pike and Shotte. Rozgrywka rozpoczęła się z małym poślizgiem, ponieważ dwóch głównych dostawców figurek spierało się o rozmiar (armii i stołu, rzecz jasna). Kiedy już w końcu udało im się dojść do porozumienia, mogliśmy zacząć naszą grę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam,  Bartek Żynda1. Forces. Siły.VENETIA & VERONA/WENECJA I WERONA(Angus, Bartek)1st Division of Cavalry1 x Lanze Spezzate1 x Men-At-Arms2 x Stradioti2nd Division of Cavalry1 x Lanze Spezzate1 x Men-At-Arms2 x Stradioti1st Infantry Division1 x Pike Bloc

» View Source Article

Gross Weitzer, 1813.

Last Thursday we had fictitious Napoleonic game with Black Powder 2 rules. The idea was to try different game sequence than original, which is: initiative movements, shooting, order movements and finally hand to hand combats. In our opinion, this is a more sensible sequence that reflects the realities of the battlefields of that period in the much better way.W ostatni czwartek mieliśmy fikcyjną grę z okresu napoleońskiego z użyciem zasad Black Powder 2. W tej grze chcieliśmy sprawdzić, jak się ona zachowa z odwróconą sekwencją gry, tzn. wpierw ruchy z inicjatywą, potem strzelanie, potem ruchy z rozkazami i na końcu walka wręcz. Według nas, taka sekwencja ma dużo większy sens i bardziej oddaje realia pól bitewnych tego okresu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus KonstamUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam, Campbell Hardie, Bartek Żynda1. Forces. Siły.FRANCE & ALLIED/FRANCJA I ALIANCI(Angus, Alisdai

» View Source Article