Level 3


Vex Machinator, Arch-Lord Discordant Khorne colors Level 3

Hello, today I will show you one of the three models Vex Machinator in the colors of the god Khorn painted at level 3. I invite you.Witam, dziś pokaże jednego z trzech modeli Vex Machinator w kolorach boga Khorna malowaneg na poziomie 3. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Forge World Dread Saurian Level 3

Hello, today I wanted to show the largest and heaviest model I have painted so far, namely Dread Saurian from Forge World. Resin model and to my surprise very well cast so that was little work on processing and filling holes. The only thing missing in the set is the base and as you can see I added a 100X150 square base. I invite you.Cześć kochani dziś chciałem wam pokazać największy i najcięższy model jaki pomalowałem do tej pory czyli Dread Saurian z firmy Forge World. Model z żywicy i ku mojemu zaskoczeniu bardzo dobrze odlany przez co było mało pracy  przy obrabianiu i wypełnianiu dziur. Jedyne czego w zestawie zabrakło to podstawki i jak widać dodałem podstawkę kwadratową 100X150. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Warhammer Dogs of War Asarnil the Dragonlord Level 3

"Victory was finally within our grasp. Then, without warning, a vast green Dragon fell from the skies to bar our way. Its teeth were like scythes, bilious green fumes leaked from its nostrils, and on its back rode a proud warrior. This was the first we saw of Asarnil"—Extract from "The Glorious adventures of Gunter Friesheim""Zwycięstwo w końcu znalazło się w naszym zasięgu. Potem, bez ostrzeżenia, ogromny zielony Smok spadł z nieba, by zablokować nam drogę. Zęby były jak kosy, z nozdrzy wyciekły obfite zielone opary, a na grzbiecie jechał dumny wojownik. Wtedy pierwszy raz  widzieliśmy Asarnila ”—Wyciąg z „Wspaniałych przygód Guntera Friesheima”Hi everyone today finally it's time to show Asarnil which I painted some time ago on level 3, additionally I got a model in the original packaging that I opened for you and who has not seen yet can see here Greg opens the old box # 1. The model is very nice to paint, for me it was a great adventure and a few VIPs from painting can be here at Studio Update # 14. I

» View Source Article

Age of Sigmar Seraphon Army Level 3 and 2.

Today I will show the finished Seraphon Army to Age of Sigmar that contains:-Forge World Dread Saurian Level 3-Age of Sigmar Kroxigors Level 2-Starpriest Level 2-Saurus Warriors Level 2-Age of Sigmar Terradon Riders Level 2-Saurus Oldblood On Carnosaur Level 3Army painted on level 2 and 3 which looks great on the gaming table on small and larger units as well as single characters, monsters and vehicles. Check it out and invite you to watch the video on YouTube.Dziś pokaże skończoną armie Seraphonów do Age of Sigmar w skład której wchodzi:-Forge World Dread Saurian Level 3-Age of Sigmar Kroxigors Level 2-Starpriest Level 2-Saurus Warriors Level 2-Age of Sigmar Terradon Riders Level 2-Saurus Oldblood On Carnosaur Level 3Armia pomalowana na poziomie 2 i 3 który wygląda świetnie na stole na małych i większych jednostkach, jak również pojedynczych postaciach, potworach i pojazdach. Sami oceńcie i zapraszam do oglądania filmiku na YouTubie. Regar

» View Source Article

Infinity Ariadna Level 3 and 4

Today will show the finished models of Ariadna to Infinity which includes:-Corvus Belli and Roger Van Zant Level 4 -USAriadna Grunts Level 3 -45th Highlander Rifles Galwegian Level 3Models painted at levels 3 and 4. Level 4 is not yet described in the Commissions section because the new website is under preparation and will be nicely described soon. I invite you to watch the video on YouTube. You can see more photos here.Dziś pokaże skończone modele Ariadny do Infinity w skład której wchodzi:-Corvus Belli and Roger Van Zant Level 4 -USAriadna Grunts Level 3 -45th Highlander Rifles Galwegian Level 3 Modele pomalowane na poziomie 3 i 4. Poziom 4 nie jest opisany jeszcze w sekcji Commissions ponieważ nowa strona internetowa jest w przygotowaniu i niedługo będzie to ładnie opisane. Zapraszam do oglądania filmiku na YouTubie. Więcej zdjęć możecie zobaczyć tu.Regards MPS

» View Source Article

Skaven Army Age of Sigmar Level 4 Freehand Banner Level 3 and 4

Hi, today I wanted to show a finite small armies to Age of Sigmar and a novelty that came to the studio, a freehanded banner from today in our offer. I invite to watch.Cześć, dziś chciałem pokazać skończoną małą armie do Age of Sigmar oraz pewną nowość która zawitała do studia czyli freehandowany sztandar od dziś w naszej ofercie. Zapraszam do oglądania.

» View Source Article

Primaris Redemptor Dreadnought Warhammer 40k Level 3

Welcome after a long break caused by a lot of work, today I will show a finished Primaris Redemptor Dreadnought on level 3.The model has interchangeable weapons on magnets that is, you can replace Heavy onslaught gatling cannon on the Macro plasma incinerator and has an open sarcophagus. I invite you to watch.Witam po dłuższej przerwie spowodowanej dużą ilością pracy, dziś pokaże skończonego Primaris Redemptor Dreadnought na poziomie 3. Model posiada wymienne bronie na magnesach czyli można zamienić Heavy onslaught gatling cannon na Macro plasma incinerator oraz posiada otwierany sarkofag. Zapraszam do oglądania.

» View Source Article