Level 4


1/35 GIRLS' LAST TOUR: KETTENKRAD W/CHITO & YUURI Level 4. Platz-hobby

Hello everyone today will show a model painted at level 4 on a 1/35 scale GIRLS 'LAST TOUR: KETTENKRAD W / CHITO & YUURI. All characters and eyes are freehand. I invite you.Cześć wszystkim dziś pokaże model pomalowany na poziomie 4 w skali 1/35 GIRLS' LAST TOUR: KETTENKRAD W/CHITO & YUURI. Wszelkie znaki i oczy zostały pomalowane odręcznie. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Clanrats and Rat Ogre Skaven Age of Sigmar Level 4 freehand banner

Hello, today I will show you finite Clanrats and Rat Ogre painted on level 4 with a very nice hand-painted banner made by Agnieszka. I invite.Witam was, dziś pokaże wam skończonych Clanratów oraz Rat Ogra pomalowanych na poziomie 4 z bardzo fajnym odręcznie malowanym sztandarem wykonanym przez Agnieszkę. Zapraszam.Regards MPS

» View Source Article

Harlequins Army Warhammer 40k Level 3 and 5

Today I will show the finished Harlequins Army to Warhammer 40k painted by Agnieszka that contains:-Harlequin Troupe Level 3-Death Jester Level 3-Skyweavers Level 3-Starweaver Level 3-Shadowseer Level 5Main colors are brightened. Shading with matched color wash, brighting of most edges with lining.All details are specified together with brighting. This level of painting is similar to producent’s paining on the websites.  Dziś pokaże skończoną armie Harlequins do Warhammera 40k pomalowaną przez Agnieszke w skład której wchodzi:-Harlequin Troupe Level 3-Death Jester Level 3-Skyweavers Level 3-Starweaver Level 3-Shadowseer Level 5Główne kolory są rozjaśnione o 1-2 tony. Cieniowanie dopasowanymi kolorami washa, rozjaśnienia większości krawędzi w postaci liningu. Wyszczególnienie wszystkich detali wraz z rozjaśnieniem. Jest to poziom malowania podobny do poziomu prezentowanego na stronach procentów.Regards MPS

» View Source Article

Infinity Ariadna Corvus Belli Kazak Spetsnaz and Roger Van Zant Level 4

Welcome after a short break caused by a very lot of work, today I will show two finished models: Corvus Belli and Roger Van Zant at level 4. I invite you to watch.Witam po krótkiej przerwie spowodowanej bardzo dużą ilością pracy, dziś pokaże skończone dwa modele: Corvus Belli i Roger Van Zant na poziomie 4. Zapraszam do oglądania.Regards MPS

» View Source Article

Infinity Ariadna Level 3 and 4

Today will show the finished models of Ariadna to Infinity which includes:-Corvus Belli and Roger Van Zant Level 4 -USAriadna Grunts Level 3 -45th Highlander Rifles Galwegian Level 3Models painted at levels 3 and 4. Level 4 is not yet described in the Commissions section because the new website is under preparation and will be nicely described soon. I invite you to watch the video on YouTube. You can see more photos here.Dziś pokaże skończone modele Ariadny do Infinity w skład której wchodzi:-Corvus Belli and Roger Van Zant Level 4 -USAriadna Grunts Level 3 -45th Highlander Rifles Galwegian Level 3 Modele pomalowane na poziomie 3 i 4. Poziom 4 nie jest opisany jeszcze w sekcji Commissions ponieważ nowa strona internetowa jest w przygotowaniu i niedługo będzie to ładnie opisane. Zapraszam do oglądania filmiku na YouTubie. Więcej zdjęć możecie zobaczyć tu.Regards MPS

» View Source Article

Skaven Army Age of Sigmar Level 4 Freehand Banner Level 3 and 4

Hi, today I wanted to show a finite small armies to Age of Sigmar and a novelty that came to the studio, a freehanded banner from today in our offer. I invite to watch.Cześć, dziś chciałem pokazać skończoną małą armie do Age of Sigmar oraz pewną nowość która zawitała do studia czyli freehandowany sztandar od dziś w naszej ofercie. Zapraszam do oglądania.

» View Source Article

Roboute Guilliman Ultramarines Warhammer 40k Level 4

Welcome after a short break caused by a very lot of work, today I will show a finished Roboute Guilliman on level 4. I invite you to watch.Witam po krótkiej przerwie spowodowanej bardzo dużą ilością pracy, dziś pokaże skończonego Roboute Guilliman na poziomie 4. Zapraszam do oglądania.

» View Source Article