Native Americans


How to lose a beer. Jak stracić piwo.

Last Thursday we had another Rebels and Patriots game. Most of the players complain about statistics for Indians with these rules and especially when they were given to me (what not everyone knows is that, for about 10 years, back in my home country, I was doing the Native American Reenactment). During our last game, we decided that the next one I will play against Indians and therefore we had our game.W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z zasadami Rebels and Patriots. Większość graczy narzekała na zbyt mocnych Indian w tych zasadach a jeszcze bardziej, gdy byli oni w moich rękach (większość nie wie, że przez 10 lat, gdy mieszkałem jeszcze w mojej Ojczyźnie, zajmowałem się odtwórstwem historycznym Rdzennych Mieszkańców Ameryki). Podczas naszej poprzedniej gry ustaliliśmy, że to ja będę grał przeciw Indianom i stąd nasza gra.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike EvansSCENERY/SCENERIA: Mike Evans, Michael Schneider, SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I M

» View Source Article

Second Empire. Rebels & Patriots.

Hi! Today two new short reports from games we had during the last two weeks. The first was a test game of new Michael's set for the Franco-Prussian War and is called Second Empire. The other game, played last week was Rebels and Patriots and again I received Indians to play... By the way, we got a new home and soon we will receive keys. Now I busy with packing stuff and prepare to move, so be aware, that this space could be quiet for some time...Witam! Dziś dwa raporty z naszych gier, rozegranych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pierwsza z nich to testy nowych zasad Michaela dla wojny francusko pruskiej, zwane Second Empire. Druga to gra z poprzedniego tygodnia z zasadami Rebels and Patriots, gdzie znów dostałem do gry Indian... Tak przy okazji, to znaleźliźmy juz nowy dom i wkrótce dostaniemy do niego klucze. Teraz zajęty jestem pakowaniem wszystkich rzeczy i może się tak zdarzyć, że to miejsce zamilknie na pewien czas...1. Second Empire.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY:&nb

» View Source Article

Go and try to stop my Hurons! Idź i spróbuj zatrzymać moich Huronów!

Last Thursday we had another French Indian War. Mike Evans asked to try Muskets And Tomahawks rules, as he never tried it before. However, because of recent Angus's fire and necessary of moving places, he temporary lost his rules and cards. Having game already set up, we decided to use Rebels and Patriots again.W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z czasów wojny angielsko-francuskiej o kolonie w Ameryce Płn. Mike Evans poprosił nas o grę z zasadami Muskets And Tomahawks, ponieważ nigdy w nie grał. Jednakże z powodu niedawnego pożaru u Angusa i konieczności zmiany miejsca zamieszkania, zasady i karty gdzieś się zawieruszyły. Mając już grę ustawioną, zdecydowaliśmy się użyć znów zasad Rebels and Patriots.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike EvansSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA(Angus, Michael, Bartek)1 x regular line infantry1 x light line infantry1 x Coeur de Bois3 x Militia3

» View Source Article

Rebels & Patriots.

Last Thursday we had game with new set of rules, called Rebels & Patriots. This set is another clone of Lion Rampant, this time to wargame conflicts from New World, especially from the northern part. So far we really liked all the previous versions and we were very curious about new one.W ostatni czwartek mieliśmy grę z nowymi zasadami, zwanymi Rebels & Patriots. Jest to kolejny klon Lion Rampant, tym razem poświęcony konfliktom z Nowego Świata, szczególnie z jej północnej części. Jak do tej pory podobały się nam wszystkie poprzednie wersje i byliśmy bardzo ciekawi tej nowej.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael EvansUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael EvansSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Evans1. Forces. Siły.GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA(Mike, Peter, Michael)1st Brigade1 x Line Infantry (Large)2 x Line Infantry1 x Line Infantry (Small, Elite)1 x Gun2nd Brigade1 x Line Infantry (Large)2 x Line Infantry1 x Militia1 x Gun3rd Brigade1 x Line Infantry1 x Line

» View Source Article

Stealin’ Horses – A Sharp Practice AAR

Having finally finished painting the Native Americans, we decided to have a game of Sharp Practice to try them out. K. played the Union defenders, with four groups from 2ndRegiment, Indian Home Guard (irregular skirmishers) and two groups of 1stKansas Colored Infantry (regular line infantry). I played the Confederates and got 4 groups of Cherokees (irregular skirmishers), one group of cavalry and one small mountain howitzer. To make it more interesting, there were two objectives and I randomly drew one of them. K. wouldn’t know which I had. Turned out I had to steal the horses! I also had a moveable secondary deployment point, which I cunningly positioned in the woods to the left, near the house where the second objective was located. For the first couple of turns, I had very bad cards and was unable to deploy my troops. K. meanwhile put most of her skirmishers to cover the house and keep my moveable DP in check. Fortunately, that was what I wanted. As my cards were so bad, I didn’t move my secondary DP but

» View Source Article