Ogre Kingdoms


Huskard on Stonehorn Beastclaw Raiders / Warhammer Ogre Kingdoms Army Level 2

Hello, today I will show more detailed photos of Huskard on Stonehorn to the ogre kingdom painted some time ago at level 2 with small additions. I invite you.Witam dziś pokaże bardziej szczegółowe zdjęcia Huskard on Stonehorn do królestwa ogrów malowanego jakiś czas temu na poziomie 2 z małymi dodatkami. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Warhammer / 9Th Age Thundertusk Beastriders Beastclaw Raiders / Ogre Kingdoms Army Level 2

Hello, today I will show more detailed photos of Thundertusk to the ogre kingdom painted some time ago at level 2 with small additions. I invite you.Witam dziś pokaże bardziej szczegółowe zdjęcia Thundertuska do królestwa ogrów malowanego jakiś czas temu na poziomie 2 z małymi dodatkami. Zapraszam.Regards Grzegorz

» View Source Article

Ogre Kingdoms Army Warhammer / 9Th Age Level 2

Today I will show the finished Ogre Kingdoms Army to Warhammer that contains:-Frostlord on Stonehorn-Huskard on Stonehorn-Thundertusk Beastriders-Mournfang Beastclaw RaidersArmy painted on level 2 which looks great on the gaming table on small and larger units as well as single characters, monsters and vehicles. Check it out and invite you to watch the video on YouTube. You can see more photos here.Dziś pokaże skończoną armie Królestwa Ogrów do Warhammera w skład której wchodzi:-Frostlord on Stonehorn-Huskard on Stonehorn-Thundertusk Beastriders-Mournfang Beastclaw RaidersArmia pomalowana na poziomie 2 który wygląda świetnie na stole na małych i większych jednostkach, jak również pojedynczych postaciach, potworach i pojazdach. Sami oceńcie i zapraszam do oglądania filmiku na YouTubie. Więcej zdjęć możecie zobaczyć tu.Regards MPS

» View Source Article