podsumowanie


Podsumowanie 2018 / Summary of 2018

Bloody Baron is ready / WOŚP’owy Baron już gotowy Allies „Fire Dragon” / „Ognisty Smok” Aliantów Dust European Championship 2018,…It happend 🙂 Mercenaries MeatGrinder Mortar / Moździerz Najemniczek FKB 50 „MONSTER”- Gregor the Defector My contribution to „Christmas Miniatures Exchange”/ Mój wkład do Świątecznej Wymiany Figurkowej To play Dust1947 during „Roll the Dice” / Zagrać […] Artykuł Podsumowanie 2018 / Summary of 2018 pochodzi z serwisu Dust Brothers.

» View Source Article