Poland 1939


1st battle of Tomaszów Lubelski, 18.09.1939. Pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, 18.09.1939.

Last Thursday we replayed the first battle of Tomaszów Lubelski. This battle was very interesting, because it was the largest battle of Polish Campaign with a use of tanks on both sides. For the game we used the Rapid Fire! rules.W ostatni czwartek na stół przenieśliśmy pierwszą bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Bitwa ta jest o tyle interesującą bitwą kampanii w Polsce, że jest ona największą w jakiej użyto czołgów po obu stronach. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire!SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek ŻyndaUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek ŻyndaFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda1. Introduction. Wprowadzenie.Polish forces, composed of Army Lublin and Army Kraków under general Tadeusz Piskor attempted to break through the German positions around Tomaszów Lubelski towards the Romanian Bridgehead area. Both armies joined forces on September 15, in the area southwest of Frampol. Their road towards south was blocked, by two German corps - 8th Army Corps (

» View Source Article

Grzmiszczosławice, 1939.

Few weeks ago, Andrew, the members of the Wargaming in Scotland group on Facebook, asked if someone would be able to show him Battlegroup rules. I answered him as the first and last Thursday we had our game. I was thinking which book to use, Kursk, Fall of the Reich or Blitzkrieg. I decided to use the last one, which would be the great possibility to use some of my new models. Therefore we had Polish campaign of 1939 and fight for fictitious village with hard to pronounce name of Grzmiszczosławice.Kilka tygodni temu, Andrew, członek facebookowej grupy Wargaming in Scotland, zapytał się czy ktoś nie pokazałby mu zasad Battlegroup. Odpowiedziałem jako pierwszy i w ten sposób w zeszły czwartek odbyła się nasza gra. Zastanawiałem się jakiej książki użyć, Kurska, Fall of the Reich czy Blitzkrieg. Zdecydowałem się na tą ostatnią, była to więc możliwość użycia kilku z moich nowych modeli. Dlatego też mieliśmy grę z okresu Kampanii w Polsce w 1939 roku i walkę o fikcyjną wioskę o bardzo trudnej do wymówienia nazwie G

» View Source Article

Last game, figures and models of 2018. Ostatnia gra, figurki i modele roku 2018.

Today we have last day of 2018. For the year review I will write separate post soon, but now last wargaming events of passing year.Dziś mamy ostatni dzień roku 2018. POdsumowanie roku znajdzie się w osobnym poście, który opublikuje już wkrótce, a teraz ostatnie wargamingowe wydarzenia mijającego roku.1. Last Game: Galleys, Guns and Glory. Ostatnia gra: Galleys, Guns and Glory.SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack GlanvilleUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack GlanvilleSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Jack Glanville, Angus Konstam1.1. Forces. Siły.HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA(Alasdair, Angus, Campbell)1 x Galeassa3 x Lanternas5 x Galleys6 x GalliotsOTTOMAN EMPIRE/IMPERIUM OSMANÓW(Jack, Peter, Bartek)3 x Lanternas7 x Galleys6 x Galliots1.2. The game. Gra.As usual the time between Christmas and Hogmanay is not very busy at our club, so the game planned for 8 players had them only 6. Anyway it was still quite amusing. Both fleets moved against each other (even Venetians). Jack reach

» View Source Article

Germans 1939. Niemcy 1939.

Another few models for my collection of Germans in 1939 in 20mm. Kolejne kilka modeli do mojej kolekcji Niemców na 1939 rok w skali 20mm.PzKpfw 35(t), Panzerbefehlswagen 35(t) - FtF:SdKfz 251/4 Ausf. A., SdKfz 251/6 Ausf. A, SdKfz 251/1 Ausf. A - FtF:PzKpfw 38(t) - PSC:PzKpfw I Ausf. A, PzKpfw I Ausf. B - S-Model:7,5cm le.IG 18, SdKfz 223, SdKfz 247 - FtF:Mercedes L3000, Opel Blitz - PCS:SdKfz 11 - FtF:SdKfz 221 - FtF:SdKfz 222 - FtF:SdKfz 231 8-Rad - PSC:Krupp Protze Kfz. 69, Krupp Protze Kfz. 70 - FtF:Gunners - FtF, Esci, Hasegawa:Tankers - FtF, Esci:Next in pale should be the Poles for 1939, however I also got some Napoleonic Poles to paint. I cannot decide, what to do next...Następni w kolejce powinni być Polacy na 1939, jednak mam również trochę napoleonki, też Polaków i nie mogę się zdecydować co pomalować...

» View Source Article

Another new models. Kolejne nowe modele.

Today some new reinforcements to my collections. After Normans I wanted something small and unified, before next hard project. With hundreds unpainted figures and models the choice was quite hard, but finally I found something which fit into my needs. Dzisiaj kilka uzupełnień do moich kolekcji. Po Normanach chciałem pomalować coś małego i zunifikowanego, przed następnym trudnym projektem. Z setkami niepomalowanych figurek i modeli, wybór był naprawdę trudny, jednak w końcu znalazłem coś co wpasowało się w moje potrzeby. First were some support weapons for my Polish 1st Armoured Division. Two 2' mortars together with MMG. All models are from Crusader Miniatures.Na początek kilka broni wsparcia dla mojej 1. Dywizji Pancernej. Dwa dwucalowe moździerze oraz ckm. Wszystkie modele pochodzą od Crusader Miniatures.Second is HMG for my Poles for 1920. Models are from Scheltrum Miniatures.Drugi jest ckm dla moich Polaków na 1920 rok. Modele sa od Scheltrum Miniatures.The last is the plane for G

» View Source Article