Poles


Zadorra River 1814.

Last Thursday we had a big Black Powder v.2 game. After the big Waterloo game (I still owe you the second part of the report from that game, it will be done soon), Peter asked me to have another game with this set. However, he asked me to do it as the rules are written, so with a normal sequence of play, not diverted as we usually play. I prefer the other way, but if there is demand for that kind of game, why not? Unfortunately, after some people left the club our Napoleonic collections don't match. Peter has them for 1815 campaign, Campbell and I for 1812-13 campaigns. So I had to come with some alternative history solution, and I did.W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z użyciem zasad Black Powder v.2. Po dużej grze Waterloo (cały czas winny jestem Wam część drugą relacji, która zostanie opublikowana już wkrótce), Peter chciał kolejna grę z użyciem tego systemu. Jednakże, chciał byśmy rozegrali tą grę tak została ona napisana, czyli nie z odwróconą sekwencją, ale z normalną. Ja wolę tą odwróconą, ale jest

» View Source Article

Back to the game. Powrót do gry.

The work is in progress again!Hello! I'm back. Thank you for all your patience. The nightmare is over and all have been moved. We are finally settled and what is most important I'm back to painting too! Today a few games we had the past month and I had no time to post reports here. Of course, you will get a second report from Big Waterloo game, but I will do it in a separate post. Witam! Jestem z powrotem. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwe czekanie. Koszmar przeprowadzki zakończony. W końcu się urządzilismy i co najważniejsze mogę znów malować! Dziś kilka raportów z gier, które rozegraliśmy a ja nie miałem czasu na opublikowanie ich na blogu. Oczywiście będzie też drugi raport z Wielkiej Gry Waterloo, ale to w osobnym poście.1. Sudan.SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell HardieUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell HardieSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell HardieThis time we had a small skirmish game with  Anglo-Egyptian (Peter, Alasdair and Mike) against&nb

» View Source Article

Saxony 1945. Saksonia 1945.

Hi! I'm back with game reports. However, before I tell you  about our game, I have to announce something. The Late Medieval Polish army list for To the Strongest! You can download for free from Simon's shop at this link:Cześć! Wracam z raportami z gier. Jednakże, zanim opowiem Wam o naszej grze, mam coś do ogłoszenia. Lista na późne średniowiecze dla Polski dla zasad To the Strongest! jest w końcu gotowa. Możecie sobie ją ściągnąć za darmo ze sklepu Simona pod tym linkiem:https://bigredbatshop.co.uk/collections/all/products/medieval-listsOk, let back to our games. The work with the army list took all my free time and had no time for blogging. Now I am going to fix it. First  the game we had two weeks ago. It was Rapid Fire! game with Polish together with Soviets against Germans.Ok, wracamy do naszych gier. Praca nad listą armijną zajęła mi prawie cały mój wolny czas i nie miałem czasu na blogging. Teraz zamierzam to naprawić. Pierwsza gra, którą mieliśmy dwa tygodnie temu. Była to gra z zasadami Rap

» View Source Article

Leipzig 1813, pt. 3. Lipsk 1813, cz. 3.

Hi! Today my third part of our big Leipzig 1813 game. Before I will go to it, I owe you some emedations. First is that we were replaying the southern part of the battle with the real troops and not as I wrote in 1st part loosely based. Bill, who prepared the scenario and layout of the table chose the 16th of October 1813, the first day of the battle. In our game we used 4 700 figures and 162 guns with about 900 being still in reserves. All game was played on four 12'x6' tables with 5' gaps. The tables did not interact, except that units within 2' of the respective table edges, where able to move between tables.Witam! Dzisiaj trzecia część naszej dużej gry Lipsk 1813. Zanim jednak przejdę do tego kilka słów sprostowania wcześniejszych relacji. Po pierwsze rozgrywaliśmy południową część bitwy z użyciem właściwych sił, a nie jak napisałem w pierwszej części relacji, luźno opartych. Bill, który przygotował scenariusz i plan gry wybrał dzień 16 października 1813, czyli pierwszy dzień bitwy dla naszej gry. W niej u

» View Source Article

Leipzig 1813. Lipsk 1813.

Hi! This is my first try to put the game raport live on my blog. Our today and tomorrow game with a group AB1 is loosely based on original battle. We chose the southern part of this biggest battle of Napoleonic period, but as I said it is loosely based and you can met forces not presented on this side of the original battle. I'm expecting 12 players, divided on two sides. I together with my Poles will be defending the honour of the Emperor. For the game we will be using Black Powder rules.Witajcie! To jest moja pierwsza próba prowadzenia relacji z gry, live na blogu. Nasza dzisiejsza i jutrzejsza gra grupy AB1, jest luźno oparta na wydarzeniach oryginalnej bitwy. Na naszą rozgrywkę wybraliśmy południowy teatr działań tej największej bitwy czasów napoleońskich, ale tak jak powiedziałem jest ona luźno oparta na prawdziwych wydarzeniach i możecie spodziewać się oddziałów tam nieobecnych. Spodziewam się 12 graczy, podzielonych na dwie części. Ja razem z moimi Polakami będę bronił honoru Cesarza. do gry będziemy u

» View Source Article

Leipzig 1813, pt.1. Lipsk 1813, cz. 1.

Hi! This is my first try to put the game raport live on my blog. Our today and tomorrow game with a group AB1 is loosely based on original battle. We chose the southern part of this biggest battle of Napoleonic period, but as I said it is loosely based and you can met forces not presented on this side of the original battle. I'm expecting 12 players, divided on two sides. I together with my Poles will be defending the honour of the Emperor. For the game we will be using Black Powder rules.Witajcie! To jest moja pierwsza próba prowadzenia relacji z gry, live na blogu. Nasza dzisiejsza i jutrzejsza gra grupy AB1, jest luźno oparta na wydarzeniach oryginalnej bitwy. Na naszą rozgrywkę wybraliśmy południowy teatr działań tej największej bitwy czasów napoleońskich, ale tak jak powiedziałem jest ona luźno oparta na prawdziwych wydarzeniach i możecie spodziewać się oddziałów tam nieobecnych. Spodziewam się 12 graczy, podzielonych na dwie części. Ja razem z moimi Polakami będę bronił honoru Cesarza. do gry będziemy u

» View Source Article

Duchy of Warsaw: 2nd Uhlan Regiment. Księstwo Warszawskie: 2. Pułk Ułanów.

Next unit for my army of Duchy of Warsaw is ready. It is 2nd Uhlan Regiment. In this way I made the whole 1st Legion, The Warsaw one. I'm not painted the 4th Infantry Regiment, as this will be part of my Spanish Division for the future. Back to the Uhlans. Figures are again from Front Rank and this time is not that great, as it was with the Chasseurs. The central companies looks ok, If could change something, I would give them a different plume. The problem is with Elite Company. Front Rank gave them normal square hats (called rogatywka), where it supposed be the same pattern, as they gave to their late horse artillery (they of course have also wrong hats, which should look like those, given to the elite Chasseurs). As you can see the mix is terrible... This is the reason, why I don't have the elite company with my Uhlans. Finally I got my flags for the units. Most of them were simple scanned by Michael from my books (Army of Duchy of Warsaw: Infantry from Karabela). I simple scaled it down, to the proper siz

» View Source Article

Duchy of Warsaw: 1st Chasseur Regiment. Księstwo Warszawskie: 1. Pułk Strzelców Konnych.

Another unit for my army of Duchy of Warsaw, but cavalry this time. I start with 1st Chasseur Regiment. All figures are Front Rank and the bases are from Warbases. Together with the regiment I painted the cavalry brigade commander. It is not historical accurate because I did a  conversion of Uhlan officer and tried to made as close as possible to the Cavalry General. It is my first try and possible next time it will be better. The second figure is model of General Jan Henryk Dąbrowski, my first Division General. What about the historical accuracy of the models of that set. Sadly Wydawnictwo Karabela did not published their part about Chasseurs and I had to base on four pictures I have in my collection. According to them, this time Front Rank did quite a good job and their Chasseurs are almost perfect (possible that experts of the uniforms of that period would be able to show more mistakes, but for me are ok). Well done. My next unit, will be the 2nd Lancers Regiment.Kolejny oddział gotowy do mojej armii

» View Source Article

Duchy of Warsaw: 3rd Infantry Regiment. Księstwo Warszawskie: 3. Pułk Piechoty.

Next regiment is ready for inspection. This time it is 3rd Regiment and like my all previous this one is also two battalion unit with Voltigeurs screen. All figures are from Front Rank. Together with my regiment I made my first Brigade General, the second will be made later.  Now I have enough infantry for the upcoming game, so it is time for cavalry. I started it from Horse Artillery. This time again Front Rank did not made good job. Soldiers have hats with wrong shape. It looks like for Hussars, but it should looks more like for the Chasseurs from Elite Companies. In the future I am going to compare this Horse guns with Murawski Miniatures ones and we will see what set is historically more accurate. But this is future. If you seen that set, let me know in comment section.Kolejny pułk gotowy do inspekcji. Tym razem jest to 3. Pułk i tak jak moje poprzednie składa się z dwóch batalionów i tyraliery Woltyżerów. Wszystkie figurki to Front Rank. Razem z pułkiem pomalowałem pierwszego generała brygady, drugi

» View Source Article

1st battle of Tomaszów Lubelski, 18.09.1939. Pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, 18.09.1939.

Last Thursday we replayed the first battle of Tomaszów Lubelski. This battle was very interesting, because it was the largest battle of Polish Campaign with a use of tanks on both sides. For the game we used the Rapid Fire! rules.W ostatni czwartek na stół przenieśliśmy pierwszą bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Bitwa ta jest o tyle interesującą bitwą kampanii w Polsce, że jest ona największą w jakiej użyto czołgów po obu stronach. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire!SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek ŻyndaUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek ŻyndaFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda1. Introduction. Wprowadzenie.Polish forces, composed of Army Lublin and Army Kraków under general Tadeusz Piskor attempted to break through the German positions around Tomaszów Lubelski towards the Romanian Bridgehead area. Both armies joined forces on September 15, in the area southwest of Frampol. Their road towards south was blocked, by two German corps - 8th Army Corps (

» View Source Article

Duchy of Warsaw: 2nd Infantry Regiment. Księstwo Warszawskie: 2. Pułk Piechoty.

Second regiment finally ready. I made it exactly as the first,two battalions with Voltigeur screen. Now I have the 'Warsaw' brigade, as both regiment were created in Warsaw district in 1806/07.  Together with regiment I painted two more foot artillery companies (3rd and 4th). Unfortunately I forgot to buy the Brigade general and brigade will have to wait for its commander some time, when I will finish another regiment. All figures are from Front Rank and bases from Warbases.Drugi pułk w końcu skończony. Zrobiłem go dokładnie tak jak pierwszy, czyli  2 bataliony z tyralierą woltyżerów. W ten sposób mam gotową brygadę "warszawską", jako że oba regimenty były tworzone przez departament warszawski na przełomie 1806 i 07. Razem z pułkiem pomalowałem dwie kompanie artylerii pieszej (3. i 4.). Niestety zapomniałem kupić brygadiera, w związku z czym brygada będzie musiała poczekać na swojego dowódcę, kiedy skończę malować kolejny pułk. Wszystkie figurki pochodzą od Front Rank a podstawki od Warbases.1st Bat

» View Source Article

Way to Berlin, 1813. Droga na Berlin, 1813.

Last Thursday we had Napoleonic game with Black Powder 2 game. That was the time, when my Poles were put first time on the table. Sadly I thought, that my second regiment will be ready for the game, but because of some unexpected things, I did not finished it on time. W ostatni czwartek mieliśmy grę z czasów napoleońskich z użyciem zasad Black Powder 2. Był to także debiut moich Polaków. Niestety nie wyrobiłem się z malowaniem drugiego pułku, ze względu na kilka niespodziewanych rzeczy, a myślałem, że dam radę. SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Campbell Hardie, Bartek Żynda1. Forces. Siły.SAXONY & DUCHY OF WARSAW/SAKSONIA i KSIĘSTWO WARSZAWSKIE(Dougie, Campbell, Michael, Bartek)1st Saxonian Infantry Brigade3 x Infantry Battalion1 x 12 pdr gun Battery2nd Saxonian Infantry Brigade3 x Infantry Battalion1st Polish Infantry Regiment2 x Infantry Battalions with Ski

» View Source Article

Belgium 1944. Belgia 1944.

Last Thursday we had Chain of Command game. This time we set up the game somewhere in Belgium, where British and Polish troops get attacked by German reinforcements.W ostatni czwartek mieliśmy grę z zasadami Chain of Command. Tym razem nasza rozgrywka była umiejscowiona gdzieś w Belgii, gdzie brytyjskie i polskie oddziały zostały zaatakowane przez niemieckie posiłki.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek ZyndaSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Zynda1. Forces. Siły.UK/ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO(Alasdair)Infantry Platoon+ Firefly tankPOLAND/POLSKA(Bartek)Motorised Infantry Platoon+ Adjutant and 2'' Mortar3rd REICH/III RZESZA(Peter, Angus)Infantry Platoon+ HetzerPanzerGrenadier Platoon+ PzKpfw IV2. The game. Gra.From the beginning we split our game on two clashes. Panzergrenadiers against British and Poles against German infantry. This time my Poles won the Patrol phase and get better deploy points. That allow

» View Source Article

1st Infantry Regiment of Duchy of Warsaw. 1. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego.

Today 1st Infantry Regiment of Duchy of Warsaw. It will be part of my army created for our big AB1 game in March this year. My plan is to create a division of two infantry brigades (2 regiments each) till that time. In my plans I have to create a cavalry brigade, but still thinking what to put inside. All my units will be in uniforms from 1810. Battalion will be consist of 4 fisylieur companies, 1 grenadiers and 1 voltigeurs. Voltigeurs will create a skirmish screen for battalion. I decided to do 2 battalion regiment, as for the most of the time it operated like that. All figures are from Front Rank. I did not found a big mistakes in uniforms on that figures, however to be historically correct it had to cut the feathers from officers hats. Together with infantry regiment I painted two 6 pounder guns, which will create the batteries for my brigades. Sadly Front Rank made here a lot of mistakes. The gaiters have a strange shape, the bottom is correct, but the top looks like Hungarian type boots, which is w

» View Source Article

Grzegrzogrzewickie Hills, 1657. Wzgórza Grzegrzogrzewickie, 1657.

With last Thursday game we had several problems. First it supposed to be a 2WW naval game, but according to a fire in Angus's house, we had to cancel it. Happily nobody get hurt and most of his books and models get saved (some boxes get melted and some of them get smoked). For that I have volunteered to prepare game by myself with By Fire and Sword rules. I was going to made a divisional game, but only Campbell and Alasdair appeared, so we downgrade a game to a skirmish. As both players had only one game each, we went to the small points forces, to made the game easier for them with me as the umpire.Z ostatnią czwartkową grą mieliśmy kilka problemów. Na początku miała to być morska rozgrywka z czasów 2WŚ, jednak ze względu na pożar w mieszkaniu Angusa musieliśmy to odwołać. Na szczęście nikt nie ucierpiał a wszystkie książki i modele udało się uratować (kilka pudełek się stopiło i część z nich okopciło). Z tego powodu zgłosiłem się na ochotnika i zaproponowałem Ogniem i Mieczem, jako zamiennik. Chciałem zrobi

» View Source Article