Poradnik


Poradnik: Teufelsberg, część 3: Strzecha.Tutorial: Teufelsberg, part 3: Thatched roof.

Witam szanowne państwo-draństwo w trzeciej części poradnika traktującego o waloryzacji makiet od Tereny do Gier, które w Warheim FS będę wystawiał jako wieś Teufelsberg.W pierwszej części, pokazałem Wam jak szybko i łatwo zrobić pruski mur, w drugiej zobaczyliście mój pomysł na dachówkę, a dziś mam dla Was względni tani sposób na zrobienie strzechy.Welcome to the DansE MacabrE blog in the third part of the tutorial dealing with valorisation of house models from Tereny do Gier, which I will be exhibiting in Warheim FS as the village of Teufelsberg.In the first part, I showed you how to make a Prussian wall quickly and easily, in the second you saw my idea for a tile, and today I have a relatively cheap way to make thatched roof.Do zrobienia strzechy użyłem włosia z szerokich pędzli do malowania, które kupiłem w markecie budowlanym oraz nożyczek i kleju do drewna.O ile w przypadku dachówek nie było takiej potrzeby, to w przypadku st

» View Source Article

Poradnik: Świece.Tutorial: Candles.

W lutym na blogu DansE MacabrE opublikowałem poradnik w którym pokazałem Wam jak zrobić świece za pomocą wykałaczki, miedzianego drutu i kleju Wikol. Poradnik znajdziecie TUTAJ.Natomiast dziś mam dla szanownego państwa-draństwa inny sposób na zrobienie świec.Pomysł nie jest mój, jakiś czas temu zobaczyłem krótki fotoporadnik na stronie AlienLAB Creator, a przy okazji budowy Pomnika Grimnira do Warheim FS postanowiłem wypróbować ten sposób.In February, on my blog the DansE MacabrE blog, I published a tutorial in which I showed you how to make candles with a toothpick, copper wire and Wikol glue. The guide can be found HERE.However, today I have for you magnificent-bastards another way to make candles.The idea is not mine, some time ago I saw a short photo tutorial on the AlienLAB Creator site, and while building the Grimnir Monument to Warheim FS I decided to try this way to make several candles of different sizes.Do zrobienia świec będziecie potrzebować wielożyłowych przewodów elektry

» View Source Article

Poradnik: Teufelsberg, część 2: Dachówka.Tutorial: Teufelsberg, part 2: Tile.

Witam szanowne państwo-draństwo w drugiej części poradnika traktującego o waloryzacji makiet od Tereny do Gier, które w Warheim FS będę wystawiał jako wieś Teufelsberg.W pierwszej części, którą znajdziecie TUTAJ, pokazałem Wam jak szybko i łatwo zrobić pruski mur, dziś zobaczycie mój pomysł na dachówkę.Welcome to the DansE MacabrE blog in the second part of the tutorial dealing with valorisation of house models from Tereny do Gier, which I will be exhibiting in Warheim FS as the village of Teufelsberg.In the first part, which you will find HERE, I showed you how to make a Prussian wall quickly and easily, today you will see my idea for a tile.Do zrobienia dachówek będziecie potrzebować drewnianych wąskich i cienkich listewek, nożyczek lub noża oraz kleju do drewna.Po pocięciu listewki na krótki odcinki imitujące dachówki rozprowadziłem klej do drewna równolegle do dolnej krawędzi dachu, a następnie idąc od lewej strony przykleiłem dachówki jedna obok drugiej.Następnie powtarzałem krok

» View Source Article

Poradnik: Teufelsberg, część 1: Mur pruski.Tutorial: Teufelsberg, part 1: Prussian wall.

Jeśli zaglądanie na blog DansE MacabrE w miarę regularnie, do czego zresztą zachęcam, to z pewnością zauważyliście recenzje makiet pruskiej wioski od Tereny do Gier, które publikuje w ramach piątkowych recenzji.Jak napisałem przy okazji #60 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego postanowiłem w końcu sprawić sobie własny stół z kompletem makiet z charakterystycznym murem pruskim, który jest jednym z elementów architektury staroświatowego Imperium w uniwersum Warhammer Fantasy.Przy okazji, wciąż niedokończonego, projektu dioramy z fałszywą perspektywą podjąłem próbę budowy takich makiet od podstaw, ale jest to praca równie przyjemna co czasochłonna. Dlatego postanowiłem pójść na skróty i wykorzystać do waloryzacji gotowe makiety od Tereny do Gier, a ponieważ efekt waloryzacji spotkał się z aprobatą szanownego państwa-draństwa postanowiłem przygotować kilka poradników w których pokrótce przedstawię co i jak zrobiłem.W pierwszym z poradników na temat budowy wsi Teufelsberg pokaż

» View Source Article

Warsztat: Wieża Kostek - Malowanie cegły.Workshop: Dice Tower - Painting bricks.

Wczoraj na blogu DansE MacabrE mogliście obejrzeć Wieżę Kostek, którą przygotowałem na ósmy turniej gry Warheim FS, który odbędzie się we wrześniu, a więcej o wydarzeniu możecie przeczytać TUTAJ.Dziś mam dla Was krótki poradnik, w którym pokażę Wam mój sposób na malowanie cegieł.Yesterday you could watch the Dice Tower on DansE MacabrE blog, which I prepared for the 8th Warheim FS tournament, which will take place in September, and you can read more about the event HERE.Today I have a short guide for you, in which I will show you my way to paint bricks.Do pomalowania czerwonych cegieł Wieży Kostek użyłem farb Skorne Red z palety P3 oraz Wild Rider Red, Wazdakka Red, Screamer Pink i Troll Slayer Orange z palety GW.Założyłem, że światło będzie padało na Wieżę Kostek z lewego górnego rogu, i tak na każdym z kamieni namalowałem trójkąt farbą Skorne Red.Następnie rozjaśniłem górną i lewą krawędź  farbą Wild Rider Red zmieszaną z Troll Slaye

» View Source Article

Warsztat: Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 4 - Malowanie podstawek.Workshop: Carnival of Chaos, Monstrous folk of Nurgle, part 4 - Painting bases.

Malując kompanię Karnawału Chaosu do Warheim FS, złożoną w większości z figurek z serii Rotten Circus od Rotten Factory, przygotowałem do tej pory trzy poradniki:Budowa podstawekMalowanie ciałaPistolet z flagą BangDziś mam dla Was czwarty i ostatni poradnik, w którym pokażę Wam jak szybko pomalować podstawki przedstawiające zniszczone deski.Do pomalowania podstawek, oprócz farby podkładowej - Surface Primer Grey od Vallejo użyłem także shade oraz technical od Games Workshop i light rust od AK Interactive.O tym jak zrobiłem podstawki możecie przeczytać TUTAJ.When painting the company of the Carnival of Chaos to Warheim FS, made mostly of figures from the Rotten Circus series from Rotten Factory, I have prepared three tutorials so far:Construction of basesBody paintingGun with Bang flagToday I have for you the fourth and last guide, in which I will show you how to quickly paint the stands depicting damaged b

» View Source Article

Warsztat: Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 3 - Bang.Workshop: Carnival of Chaos, Monstrous folk of Nurgle, part 3 - Bang.

Przy okazji malowania modeli z serii Rotten Circus od Rotten Factory do Karnawału Chaosu do Warheim FS opublikowałem już dwa poradniki, w których pokazałem Wam jak zrobiłem podstawki oraz jak pomalowałem skórę.Dziś krótki poradnik o tym, jak zrobiłem pistolet z flagą bang.On the occasion of painting models from the Rotten Circus series from Rotten Factory to Carnival of Chaos to Warheim FS I have already published two tutorials in which I showed you how I made the bases and how I painted the skin.Today a brief guide on how I made a gun with the bang flag.Do zrobienia pistoletu z flagą bang użyłem miękkiej aluminiowej blaszki z kremu po goleniu oraz drzazgi z drewnianej listewki.Po przycięciu materiałów do potrzebnych rozmiarów, wygiąłem blaszkę w kształt łopoczącej flagi, a następnie przykleiłem klejem cyjanoakrylowym do drzazgi.Aby ułatwić klejenie jedną z węższych krawędzi blaszki zagiąłem wokół drzazgi i bardzo delikatnie zacisnąłem, tak by nie złamać drzazgi.Po

» View Source Article

Warsztat: Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 2 - Ciało.Workshop: Carnival of Chaos, Monstrous folk of Nurgle, part 2 - Flesh.

W kwietniu, co być może już wiecie, mam przyjemność prowadzić #56 edycję FKB, której tematem przewodnim jest Totentanz. A cóż w Starym Świecie kojarzy się bardziej z tańcem śmierci niż przeklęty Karnawał Chaosu złożony z Potwornego ludu Nurgla, Pana Rozkładu?Dlatego postanowiłem pomalować modele z serii Rotten Circus, które otrzymałem od Rotten Factory, a poniżej krok po kroku pokażę Wam jak pomalowałem skórę kultystów.Wpis przyda mi się także później, ponieważ nie maluję wszystkich modeli za jednym razem, a chciałbym by odcień ich skóry był zbliżony.In April, as you may already know, I have the pleasure to lead #56 of the Miniatures Blog Carnival, which theme is Totentanz. And what in the Old World is associated more with the dance of death than the damned Carnival of Chaos composed of the Monstrous folk of Nurgle, Lord of Decya?That's why I decided to paint models from the Rotten Circus&nb

» View Source Article

Warsztat: Diorama do fotografowania z fałszywą perspektywą, część 7.Workshop: Diorama for photos with a false perspective, part 7.

Szanowne państwo-draństwo wybaczy chwilę przerwy w publikowaniu postępów prac nad dioramą z fałszywą perspektywą ale tempo prac powoli wraca do normy, a i na zdjęciach ma co pokazać.Na chwilę obecną diorama wygląda tak. Do zrobienia pozostały budynki w tle.You must forgive me for a break in publishing the progress of work on the diorama with a false perspective, but the pace of work is slowly returning to normal, and in the pictures it has something to show.At the moment, the diorama looks like this. Remaining buildings in the background have to be done..Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.A więcej o moim udziale na pa

» View Source Article

Warsztat: Diorama do fotografowania z fałszywą perspektywą, część 6.Workshop: Diorama for photos with a false perspective, part 6.

Pora na powtórzenie prac, które przedstawiłem Wam w czwartym odcinku.Na tekturach z fragmentem ściany przykleiłem odpowiednio przycięcie sosnowe listwy, a następnie wypełniłem przestrzenie pomiędzy nimi gipsem.Po wyschnięciu usunąłem nadmiar gipsu, ostrą igłą wyryłem spękania i całość zabezpieczyłem rozwodnionym klejem Wikol.It's time to repeat the work I've presented to you in the fourth episode.On pre-prepared cardboard with fragment of wall, I glued the pine slats properly, and then filled the spaces between them with plaster.After drying, I removed the excess gypsum, with a sharp needle I engraved the cracks and secured the whole with watered Wikol glue.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE&

» View Source Article

Warsztat: Diorama do fotografowania z fałszywą perspektywą, część 5.Workshop: Diorama for photos with a false perspective, part 5.

Dziś mam dla Was relację z kolejnego etapu budowy dioramy z fałszywą perspektywą i w końcu mogę Wam pokazać pierwszy ze złożonych budynków.Today I have for you a report from the next stage of construction dioramas with a false perspective and finally I can show you the first of complex buildings.Na tym etapie najwięcej czasu zajęło mi wycinanie dachówek z których wykonam dach budynku.Dachówki wykonuję z opakowań po figurkach od GW.Tekturę z pudełek tnę na paski, a te z kolei na dachówki, które dodatkowo obcinam z jednej strony nadając im nieregularnego kształtu.At this stage, it took me the most time to cut roof tiles from which I will make the roof of the building.Roof tiles are made of packaging after miniatures from GW.The cardboard from the boxes is cut into strips, and these in turn into tiles, which I additionally cut on one side, giving them an irregular shape.W czasie gdy z tektury wycinałem dachówki, obok schły sklejone ze sobą ściany budynku.Dwie ściany, które nie będą widoczne na makiecie wykonałem

» View Source Article

Warsztat: Diorama do fotografowania z fałszywą perspektywą, część 4.Workshop: Diorama for photos with a false perspective, part 4.

Na tym etapie postępy w budowie dioramy są o wiele mniej spektakularne.Na tekturach z fragmentami ścian przykleiłem odpowiednio przycięcie sosnowe listwy, a następnie wypełniłem przestrzenie pomiędzy nimi gipsem.Po wyschnięciu usunąłem nadmiar gipsu, ostrą igłą wyryłem spękania i całość zabezpieczyłem rozwodnionym wikolem.Jest z tym dużo pracy ale efekt moim zdaniem jest bardzo dobry.At this stage, the progress in building dioramas is much less spectacular.On pre-prepared cardboard with fragments of walls, I glued the pine slats properly, and then filled the spaces between them with plaster.After drying, I removed the excess gypsum, with a sharp needle I engraved the cracks and secured the whole with diluted woll.There is a lot of work with this but the effect in my opinion is very good.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.I will be happy if you leave comments and share this post wi

» View Source Article

Warsztat: Diorama do fotografowania z fałszywą perspektywą, część 3.Workshop: Diorama for photos with a false perspective, part 3.

Dziś mam dla Was kilka zdjęć z pracy nad brukiem.Pierwszym krokiem jaki wykonałem było zrobienie krawężników z sosnowych listewek. Tak wytyczoną powierzchnię zalałem następnie gispsem szpachlowym.Po wyschnięciu i stwardnieniu gipsu grubą igłą wydłubałem w gipsie bruk w ten sposób, by w obiektywie aparatu droga sprawiała wrażenie znacznie dłuższej niż jest w rzeczywistości.Wiem, że w styrodurze można zrobić bruk dużo szybciej i znacznie mniejszym kosztem, jednak moim zdaniem efekt uzyskany w gipsie jest wart włożonego w pracę wysiłku.Today I have some photos for you working on the pavement.The first step I took was to make kerbstone from pine slats. I flooded the surface so laid out with plaster.After drying and hardening the plaster with a thick needle, I picked out the pavement in the plaster in such a way that the road made the camera's lens look much longer than it really is.I know that in styrodur you can make the pavement much faster and at a much lower cost, but in my opinion the effect obtained in

» View Source Article

Warsztat: The A-SPACE od A-Case.Workshop: The A-SPACE from A-Case.

Po przeprowadzce do nowego domu, która miała miejsce jakiś czas temu wygospodarowałem sobie przestrzeń na warsztat na poddaszu.Przeprowadza sama w sobie nie należała do przyjemnych, a w czasie jej trwania sporo makiet, głównie tych od GW zostało rozbitych i teraz w częściach czekają na ponowne sklejenie.Na czas transportu musiałem też zdemontować oświetlenie, które miałem zamontowane w witrynach i ono także zostało uszkodzone ale to historia na inny wpis.Dziś będzie o czym innym.Poddasze ma parę wad, po pierwsze jest nieogrzewane i nieklimatyzowane, co oznacza, że zimą jest zimno, a latem gorąco - czyli w sumie tak jak być powinno. Drugą większą wadą są skośne ściany i o ile podłoga ma całką sensowną powierzchnię, to im wyżej tym ciaśniej, a z wysokością też nie jest najlepiej - ot tyle, że Detolf z IKEA akurat się zmieści.Zaletą poddasza jest to, że zmieściło mi się tam 7 witryn Detolf co przy zwiększeniu ilości półek daje całkiem sensowną powierzchnię na przechowywanie modeli.A dziś

» View Source Article

Warsztat: Diorama do fotografowania z fałszywą perspektywą, część 2.Workshop: Diorama for photos with a false perspective, part 2.

Tak jak napisałem w poprzednim wpisie, dziś krótka relacja z prac nad wycinaniem i klejeniem ścian z tektury oraz rysowaniem okien, drzwi i belek.Oczywiście wszystko staram się dopasować tak, by widziane obiektywem aparatu wyglądało na naturalną i prawdziwą perspektywę, a nie oszustwo.Jak już wielokrotnie pisałem rzadko kiedy planuję swoją pracę i często zdarza mi się iść na żywioł czy dać ponieść szalonej radosnej twórczości.W miarę możliwości staram się kontrolować i ograniczać fantazję ale jak widać na zdjęciach w trakcie pracy wprowadziłem kilka poprawek.Jeśli chcecie więc uniknąć dodatkowej pracy, to możecie poświęcić trochę więcej czasu i dokładnie wyrysować sobie ściany budynków, by później wyciąć je z jednego kawałka tektury.W kolejnym wpisie pokażę Wam jak na dioramie zrobiłem bruk.As I wrote in the previous entry in the pages of the blog DansE MacabrE, today I have for you a brief account of the work on cutting and gluing cardboard walls and drawing windows, doors and beams.Of course, I try to match

» View Source Article