SESWC


Ostritz, 1813.

Last Thursday we had first game with a new version of Black Powder. This time we decided to play the rules as it has been written, so we did the original sequence of play. I have to admit, that despite my seven years experience with this set, this was  my first time I did it that way and I liked. However was it realistic, I doubt. Sadly my copy arrived yesterday, so I did not have a chance to read the rules before the game, but Bill managed to do the comparison of both versions and with that I was able to play it without any hussle.W ostatni czwartek mieliśmy pierwsza grę z nową wersją Black Powder. Tym razem zdecydowaliśmy się rozegrać grę według zasad, tak jak zostały one napisane, więc z oryginalną sekwencją gry. Muszę się przyznać, że pomimo mojego siedmioletniego doświadczenia z tymi zasadami, był to mój pierwszy raz by rozegrać je w ten sposób i nawet mi się to spodobało. Jednakże, śmiem wątpić w realizm takiego rozwiązania. Niestety moja kopia zasad przyjechała dopiero do mnie wczoraj i nie mogłem

» View Source Article

Valdemoro, 1937.

Last Thursday we had a Chain of Command game with Spanish Civil War as a background. I went for Falangist (green), whereas Angus took Ejercito Popular (regular).W ostatni czwartek mieliśmy grę z użyciem zasad Chain of Command z hiszpańską wojną domową w tle. Ja zagrałem Falangą (green) a Angus wybrał sobie Ejercito Popular (regular).SCENARIO/SCENARIUSZ: Attack/Defence from main CoC bookUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda, Angus KonstamSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam1. Forces. Siły.FALANGA(Bartek)Senior officerAdjutantJunior officer + 4 rifles1st sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (2 rifles + LMG team)2nd sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (4 rifles)Light mortarEJERCITO POPULAR (Angus)Senior officerJunior officerMedium mortar observer1st sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (2 rifles + LMG team)2nd sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (2 rifl

» View Source Article

Budyonny near Lvov, 1920. Budionny pod Lwowem, 1920.

Last week  we had a Polish Bolshevik War game with Set An East Ablaze rules. My scenario was loosely based on the situation on the southern front, in the first half of August 1920, where Budyonny 1st Cavalry Army was moving forward on Lwów. On their way was fictitious village defended by join Ukrainian and Polish troops. Their task was to stop Bolshevik against any movement through their defending lines.W zeszłym tygodniu mieliśmy gre z czasów wojny polsko bolszewickiej z zasadami Set An East Ablaze. Mój scenariusz luźno bazował na sytuacji on południowym froncie, w pierwszej połowie sierpnia 1920, gdzie Konarmia Budionnego posuwała się do przodu na Lwów. Na jej drodze znalazła się fikcyjna wioska, broniona przez połączone oddziały ukraińskie i polskie. Zadaniem było powstrzymianie Bolszewików, by nie przekroczyli ich linii obrony.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek ŻyndaUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda, Angus Kon

» View Source Article

Guilford Courthouse, 1781.

Recently I have not enough time for blogging, so sorry for some delays. Today very short report from the game we had two weeks ago. Bill again visited our club with an AWI Black Powder game.Ostatnio nie mam zbyt wiele czasu na blogowanie, więc przepraszam za małe opóźnienia. Dzisiaj krótki raport z gry rozegranej dwa tygodnie temu. Bill znów odwiedził nasz klub, tym razem z grą z czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Battle of Guilford Courthouse scenario from the Rebellion! supplementUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam1. Forces. Siły.USA(Campbell, Mike, Bartek)C-in-C Major-General Nathaniel Greene 8American First LineBrigadier-General Butler 7North Carolina Militia Brigade 2 units of 20 figuresLynch’s Virginia Rifles unit of 12 figuresWashington’s 1st/3rd Cont Dragoons unit of 8 figures1st Continental Artillery Deta

» View Source Article

Patrol in Bazistan. Patrol w Bazistanie.

Last Thursday we moved to the fictitious country of Bazistan for ultra modern wargaming with Skirmish Sangin rules.W ostatni czwartek przenieśliśmy się do fikcyjnego państwa Bazistanu na ultra nowoczesną grę z zasadami Skirmish Sangin.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael ChargeUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael ChargeSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Charge1. Forces. Siły.ADEN DEFENCE FORCES/SIŁY OBRONY ADENU(Bartek)Fire team 1 (AR, UGL, LMG, GPMG) in Humvee (M2 HMG)Fire team 2 (AR, UGL, LMG, GPMG) in Humvee (AGL + MMG)US SPECIAL FORCES/SIŁY SPECJALNE USA(Mike)4 x Green Berets + USAF JTAC (LMG, DMR, UGL) in Humvee (M2 HMG)Support available:81mm mortar covering fire2 x F16DUSTOFFINSURGENTS/POWSTAŃCY(Campbell, Alisdair)SPG-9The Fox (marksman)2 x IED2 x 8 fighters (with RPG-MMG)2. The game. Gra.We moved our Humvees along the road. Our task was to move across the table. 2 ADF cars were moving in front of the column and the American was covering the back of it. Sadly for u

» View Source Article

Granja de la Abundancia, 1810.

Last Thursday we had great come back to the club. Bill Gilchrist after long absence finally visited us with a game. He returned with his favourite set of rules: Black Powder. It was good, because he knows some news about upcoming version 2 of the rules, so it was great share some gossips with him. For our game he chose the scenario  Granja de la Abundancia from the Triumph of the Albion, the BP supplement.W ostatni czwartek zanotowaliśmy wielki powrót do naszego klubu. Bill Gilchrist po długiej absencji postanowił nas odwiedzić i zagrać z nami. Powrócił z jego ulubionymi zasadami, czyli Black Powder. Było to o tyle dobre, że podzielił się z nami kilkoma nowościami z nadchodzącej wersji 2 zasad i świetnie było tego posłuchać. Dla naszej gry wybrał scenariusz Granja de la Abundancia z Triumph of the Albion, dodatku do BP.SCENARIO/SCENARIUSZ: Granja de la Abundancia scenario from the Triumph of the Albion suplementUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/S

» View Source Article

Detmold, 1759

Last Thursday, we got demand for a horse and musket game. I push idea to try another time Michael's Seven Years War rules and all agreed. We wanted  to check if the BUA rules working well. During our game we had two new players and they pick up the game very quickly and that prove that the rules are easy to pick, which was one of our conditions for the rules for that period.W ostatni czwartek część z nas miała chęć zagrania w grę z czasów konia i muszkietu. Podsunąłem pomysł, by rozegrać kolejny raz testową grę Michael'owych zasad Seven Years War i wszyscy się na to zgodzili. Tym razem byliśmy ciekawi zasad walk w budynkach i czy napisane zasady są dobrze napisane. Podczas naszej gry uczestniczyło w niej dwóch nowych graczy, którzy bardzo szybko zrozumieli jej przepisy. To tylko potwierdza, że zasady są bardzo łatwe dla nowicjuszy, czyli jeden z naszych warunków względem zasad do tego okresu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWC

» View Source Article

Rolf's last stand. Ostatnia walka Rolfa.

Our Norman saga continues. After last game (link here), my forces split off. Rolund move back to his land and Rolf moved to plunder Henri's land. That was mistake, as Henri's forces still were at full strength. Norman prince send his spies to track Viking. Finally they found them camping at the lonely hill. That was the opportunity for the Henri to destroy those annoying pagans. He moved his forces to catch them. He did that and they were lonely, but prepared for the battle. Henri didn't know, that Rolf is waiting here to join forces of Rolund, but no one knows when he will arrive. The battle begins... For the game we used Hail Caesar rules.Kolejny odcinek naszej normańskiej sagi. Po ostatniej bitwie (link tutaj), moje siły rozdzieliły się. Rolund wrócił na swoje ziemie a Rolf wyruszył rabować ziemie Henriego. To był błąd, ponieważ siły Henriego były cały czas bardzo silne. Normański książe wysłał swoich szpiegów, by śledzili Wikinga. W końcu odnaleźli go, obozującego na samotnym wzgórzu. To była doskonała ok

» View Source Article

Narrow Seas - time for torpedoes and bigger guns. Narrow Seas - czas na torpedy i większe działa.

Another test game of Narrow Seas. This time we decided to test how the torpedoes and bigger guns work.Kolejna gra testowa Narrow Seas. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić jak działają torpedy i większe działa.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus KonstamUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus KonstamSCENERY/SCENERIA: SESWCMODELS/MODELE: Angus Konstam1. Forces. Siły.ROYAL NAVY(Peter, Alisdair, Bartek)MTB-75MTB-76MTB-82MTB-413MTB-414MTB-447KRIEGSMARINE(Campbell, Michael)SS AGATHAGR-312KFK-19KFL-762. The game. Gra.Angus put his scenario somewhere in the English Channel, close to the French coast. The small German convoy get attacked by British MTB flotilla.  The main task for Royal Navy, was to sunk SS Agatha and for Kriegsmarine to prevent it. It started with firing the guns and British boats moving towards the main target. The 3' gun on SS Agatha appeared very powerful. In first round it hit one of my boats and kills the steering man. It confused my crew and they remaining  to swim forward for t

» View Source Article