SESWC


Onomatopoeia, 423 BC.

Last Thursday I was invited to the Hail Caesar game. Michael S. just painted new armies and we were going to test them on the table. As the counterpart came Mike with his Ancient Greek collection.  So we had Athenians vs Spartans clash. For this game Michael came up with some house rules we were also going to test.W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry z zasadami Hail Caesar. Michael S. właśnie pomalował nową armię i mieliśmy zamiar przetestować ją na stole. Jako przeciwwagę dla tejże, Mike wystawił swoją kolekcję antycznych Greków. Mieliśmy więc starcie Ateńczyków ze Spartanami. Do tej gry Michael przygotował kilka zasad domowych, które mieliśmy zamiar również przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Mike Evans1. Forces. Siły.SPARTA(Michael, Bartek)1 x Elite Hoplites5 x Hoplites2 x Hippei1 x Slingers2 x Light CavalryATHENY/ATENY(Mike)6 x Ho

» View Source Article

Cap de Formentor, 1805.

Last Thursday we had AGM in our club, so less time for gaming. Happily (second time in the row), the meeting took only an hour and we had time for small game. Other club members brought their board games, but we had proper naval game with Post Captain rules.W zeszły czwartek, mieliśmy doroczne spotkanie podsumowujące poprzedni rok, a więc mniej czasu na grę. Na szczęście (to już drugi raz z rzędu), spotkanie zajęło tylko godzinę i pozostały czas mogliśmy przeznaczyć na grę. Inni członkowie naszego klubu przynieśli ze sobą planszówki, my jednak mieliśmy porządną grę morską z użyciem zasad Post Captain.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus KonstamUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus KonstamSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam,  Bartek Żynda1. Forces. SiłyROYAL NAVYHMS Shannon (38 guns) - AlisdairHMS Aeolus (38 guns) - MichaelMARINE NATIONALECornélie (40 guns) - BartekHermione (40 guns) - Campbell2. The game. Gra.The game objective was to French ships have to

» View Source Article

Kümmerling, 1512.

Last week game was Italian Wars with  Pike and Shotte rules game. It  started with small delay, as both main figure suppliers were argue about the size (of armies and the table, of course). When they finally get some agreement we were able to start the game.W ostatni czwartek naszą grą były wojny włoskie z użyciem zasad Pike and Shotte. Rozgrywka rozpoczęła się z małym poślizgiem, ponieważ dwóch głównych dostawców figurek spierało się o rozmiar (armii i stołu, rzecz jasna). Kiedy już w końcu udało im się dojść do porozumienia, mogliśmy zacząć naszą grę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam,  Bartek Żynda1. Forces. Siły.VENETIA & VERONA/WENECJA I WERONA(Angus, Bartek)1st Division of Cavalry1 x Lanze Spezzate1 x Men-At-Arms2 x Stradioti2nd Division of Cavalry1 x Lanze Spezzate1 x Men-At-Arms2 x Stradioti1st Infantry Division1 x Pike Bloc

» View Source Article

Gross Weitzer, 1813.

Last Thursday we had fictitious Napoleonic game with Black Powder 2 rules. The idea was to try different game sequence than original, which is: initiative movements, shooting, order movements and finally hand to hand combats. In our opinion, this is a more sensible sequence that reflects the realities of the battlefields of that period in the much better way.W ostatni czwartek mieliśmy fikcyjną grę z okresu napoleońskiego z użyciem zasad Black Powder 2. W tej grze chcieliśmy sprawdzić, jak się ona zachowa z odwróconą sekwencją gry, tzn. wpierw ruchy z inicjatywą, potem strzelanie, potem ruchy z rozkazami i na końcu walka wręcz. Według nas, taka sekwencja ma dużo większy sens i bardziej oddaje realia pól bitewnych tego okresu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus KonstamUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam, Campbell Hardie, Bartek Żynda1. Forces. Siły.FRANCE & ALLIED/FRANCJA I ALIANCI(Angus, Alisdai

» View Source Article

Saga continues, the death of Henri the 2nd. Kontynuacja sagi, śmierć Henryka II.

Our Norman saga continues. Forces of Rolund has been beaten. His ally Rolf get killed and he had to withdraw to his lands. The situation was very bad. Henri together with bishop Luidolf moved their forces against Rolund. However Rolund decided to prevent this and send for help to his brother in law Rudolf the Insane and to Rolf's brother Reinar. Both respond positively for this call. Rudolf arrived to the Rolund's land soon after Rolf's death and took command over the whole forces as the much more experienced. However there was no news from Reiner, yet. Rudolf moved whole his army on the border of Rolund's lands to cross the way incoming army of Henri. For the game we used the Hail Caesar rules.Kontynuacja naszej normańskiej sagi. Siły Rolunda zostały pobite. Jego sprzymierzeniec Rolf został zabity, musiał więc wycofać swoje siły na swoje ziemie. Sytuacja była bardzo zła. Henri razem z biskupem Luidolfem ruszył przeciw Rolundowi. Jednakże Rolund postanowił temu przeciwdziałać i posłał po pomoc do swojego szwa

» View Source Article

100 years of Polish Air Forces. Pikeman's Lament ECW. Stulecie polskich sił powietrznych. Angielska wojna domowa z Pikeman's Lament.

Before I move to the last week game, we have something to celebrate today. Exactly 100 years ago we had first military action of Polish Air Forces. Some time ago I wrote something about that and today is very good day to bring that post back. More details at the link below.Zanim przejdę do opisu gry z zeszłego tygodnia, mamy powód do świętowania. Dokładnie 100 lat temu, miała miejsce pierwsza akcja bojowa polskich sił powietrznych. Jakiś czas temu pisałem o tym i to jest dobra okazja, by sobie ten wpis przypomnieć. Więcej szczegółów w linku poniżej.https://asienieboje.blogspot.com/2013/11/pierwsza-szachownica-first-checkerboard.htmlAfter that introduction, time for the last game. This time our new Mike (there is a lot of Michaels in our club...) invited us to a game with ECW Pikeman's Lament. Po tym wstępie czas na ostatnią grę. tym razem nowy Mike (w naszym klubie jest już naprawdę dużo Michaelów) zaprosił nas do gry z użyciem zasad Pikeman's Lament w czasach angielskiej wojny domowej.SCENARIO/SCEN

» View Source Article

Ostritz, 1813.

Last Thursday we had first game with a new version of Black Powder. This time we decided to play the rules as it has been written, so we did the original sequence of play. I have to admit, that despite my seven years experience with this set, this was  my first time I did it that way and I liked. However was it realistic, I doubt. Sadly my copy arrived yesterday, so I did not have a chance to read the rules before the game, but Bill managed to do the comparison of both versions and with that I was able to play it without any hussle.W ostatni czwartek mieliśmy pierwsza grę z nową wersją Black Powder. Tym razem zdecydowaliśmy się rozegrać grę według zasad, tak jak zostały one napisane, więc z oryginalną sekwencją gry. Muszę się przyznać, że pomimo mojego siedmioletniego doświadczenia z tymi zasadami, był to mój pierwszy raz by rozegrać je w ten sposób i nawet mi się to spodobało. Jednakże, śmiem wątpić w realizm takiego rozwiązania. Niestety moja kopia zasad przyjechała dopiero do mnie wczoraj i nie mogłem

» View Source Article

Valdemoro, 1937.

Last Thursday we had a Chain of Command game with Spanish Civil War as a background. I went for Falangist (green), whereas Angus took Ejercito Popular (regular).W ostatni czwartek mieliśmy grę z użyciem zasad Chain of Command z hiszpańską wojną domową w tle. Ja zagrałem Falangą (green) a Angus wybrał sobie Ejercito Popular (regular).SCENARIO/SCENARIUSZ: Attack/Defence from main CoC bookUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda, Angus KonstamSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam1. Forces. Siły.FALANGA(Bartek)Senior officerAdjutantJunior officer + 4 rifles1st sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (2 rifles + LMG team)2nd sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (4 rifles)Light mortarEJERCITO POPULAR (Angus)Senior officerJunior officerMedium mortar observer1st sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (2 rifles + LMG team)2nd sectionJunior officer2 x Infantry (5 rifles)1 x Infantry (2 rifl

» View Source Article

Budyonny near Lvov, 1920. Budionny pod Lwowem, 1920.

Last week  we had a Polish Bolshevik War game with Set An East Ablaze rules. My scenario was loosely based on the situation on the southern front, in the first half of August 1920, where Budyonny 1st Cavalry Army was moving forward on Lwów. On their way was fictitious village defended by join Ukrainian and Polish troops. Their task was to stop Bolshevik against any movement through their defending lines.W zeszłym tygodniu mieliśmy gre z czasów wojny polsko bolszewickiej z zasadami Set An East Ablaze. Mój scenariusz luźno bazował na sytuacji on południowym froncie, w pierwszej połowie sierpnia 1920, gdzie Konarmia Budionnego posuwała się do przodu na Lwów. Na jej drodze znalazła się fikcyjna wioska, broniona przez połączone oddziały ukraińskie i polskie. Zadaniem było powstrzymianie Bolszewików, by nie przekroczyli ich linii obrony.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek ŻyndaUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda, Angus Kon

» View Source Article

Guilford Courthouse, 1781.

Recently I have not enough time for blogging, so sorry for some delays. Today very short report from the game we had two weeks ago. Bill again visited our club with an AWI Black Powder game.Ostatnio nie mam zbyt wiele czasu na blogowanie, więc przepraszam za małe opóźnienia. Dzisiaj krótki raport z gry rozegranej dwa tygodnie temu. Bill znów odwiedził nasz klub, tym razem z grą z czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Battle of Guilford Courthouse scenario from the Rebellion! supplementUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam1. Forces. Siły.USA(Campbell, Mike, Bartek)C-in-C Major-General Nathaniel Greene 8American First LineBrigadier-General Butler 7North Carolina Militia Brigade 2 units of 20 figuresLynch’s Virginia Rifles unit of 12 figuresWashington’s 1st/3rd Cont Dragoons unit of 8 figures1st Continental Artillery Deta

» View Source Article

Patrol in Bazistan. Patrol w Bazistanie.

Last Thursday we moved to the fictitious country of Bazistan for ultra modern wargaming with Skirmish Sangin rules.W ostatni czwartek przenieśliśmy się do fikcyjnego państwa Bazistanu na ultra nowoczesną grę z zasadami Skirmish Sangin.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael ChargeUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael ChargeSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Charge1. Forces. Siły.ADEN DEFENCE FORCES/SIŁY OBRONY ADENU(Bartek)Fire team 1 (AR, UGL, LMG, GPMG) in Humvee (M2 HMG)Fire team 2 (AR, UGL, LMG, GPMG) in Humvee (AGL + MMG)US SPECIAL FORCES/SIŁY SPECJALNE USA(Mike)4 x Green Berets + USAF JTAC (LMG, DMR, UGL) in Humvee (M2 HMG)Support available:81mm mortar covering fire2 x F16DUSTOFFINSURGENTS/POWSTAŃCY(Campbell, Alisdair)SPG-9The Fox (marksman)2 x IED2 x 8 fighters (with RPG-MMG)2. The game. Gra.We moved our Humvees along the road. Our task was to move across the table. 2 ADF cars were moving in front of the column and the American was covering the back of it. Sadly for u

» View Source Article

Granja de la Abundancia, 1810.

Last Thursday we had great come back to the club. Bill Gilchrist after long absence finally visited us with a game. He returned with his favourite set of rules: Black Powder. It was good, because he knows some news about upcoming version 2 of the rules, so it was great share some gossips with him. For our game he chose the scenario  Granja de la Abundancia from the Triumph of the Albion, the BP supplement.W ostatni czwartek zanotowaliśmy wielki powrót do naszego klubu. Bill Gilchrist po długiej absencji postanowił nas odwiedzić i zagrać z nami. Powrócił z jego ulubionymi zasadami, czyli Black Powder. Było to o tyle dobre, że podzielił się z nami kilkoma nowościami z nadchodzącej wersji 2 zasad i świetnie było tego posłuchać. Dla naszej gry wybrał scenariusz Granja de la Abundancia z Triumph of the Albion, dodatku do BP.SCENARIO/SCENARIUSZ: Granja de la Abundancia scenario from the Triumph of the Albion suplementUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/S

» View Source Article

Detmold, 1759

Last Thursday, we got demand for a horse and musket game. I push idea to try another time Michael's Seven Years War rules and all agreed. We wanted  to check if the BUA rules working well. During our game we had two new players and they pick up the game very quickly and that prove that the rules are easy to pick, which was one of our conditions for the rules for that period.W ostatni czwartek część z nas miała chęć zagrania w grę z czasów konia i muszkietu. Podsunąłem pomysł, by rozegrać kolejny raz testową grę Michael'owych zasad Seven Years War i wszyscy się na to zgodzili. Tym razem byliśmy ciekawi zasad walk w budynkach i czy napisane zasady są dobrze napisane. Podczas naszej gry uczestniczyło w niej dwóch nowych graczy, którzy bardzo szybko zrozumieli jej przepisy. To tylko potwierdza, że zasady są bardzo łatwe dla nowicjuszy, czyli jeden z naszych warunków względem zasad do tego okresu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael SchneiderUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael SchneiderSCENERY/SCENERIA: SESWC

» View Source Article

Rolf's last stand. Ostatnia walka Rolfa.

Our Norman saga continues. After last game (link here), my forces split off. Rolund move back to his land and Rolf moved to plunder Henri's land. That was mistake, as Henri's forces still were at full strength. Norman prince send his spies to track Viking. Finally they found them camping at the lonely hill. That was the opportunity for the Henri to destroy those annoying pagans. He moved his forces to catch them. He did that and they were lonely, but prepared for the battle. Henri didn't know, that Rolf is waiting here to join forces of Rolund, but no one knows when he will arrive. The battle begins... For the game we used Hail Caesar rules.Kolejny odcinek naszej normańskiej sagi. Po ostatniej bitwie (link tutaj), moje siły rozdzieliły się. Rolund wrócił na swoje ziemie a Rolf wyruszył rabować ziemie Henriego. To był błąd, ponieważ siły Henriego były cały czas bardzo silne. Normański książe wysłał swoich szpiegów, by śledzili Wikinga. W końcu odnaleźli go, obozującego na samotnym wzgórzu. To była doskonała ok

» View Source Article

Narrow Seas - time for torpedoes and bigger guns. Narrow Seas - czas na torpedy i większe działa.

Another test game of Narrow Seas. This time we decided to test how the torpedoes and bigger guns work.Kolejna gra testowa Narrow Seas. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić jak działają torpedy i większe działa.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus KonstamUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus KonstamSCENERY/SCENERIA: SESWCMODELS/MODELE: Angus Konstam1. Forces. Siły.ROYAL NAVY(Peter, Alisdair, Bartek)MTB-75MTB-76MTB-82MTB-413MTB-414MTB-447KRIEGSMARINE(Campbell, Michael)SS AGATHAGR-312KFK-19KFL-762. The game. Gra.Angus put his scenario somewhere in the English Channel, close to the French coast. The small German convoy get attacked by British MTB flotilla.  The main task for Royal Navy, was to sunk SS Agatha and for Kriegsmarine to prevent it. It started with firing the guns and British boats moving towards the main target. The 3' gun on SS Agatha appeared very powerful. In first round it hit one of my boats and kills the steering man. It confused my crew and they remaining  to swim forward for t

» View Source Article