Underground Games


Jagged Alliance: The Board Game Review

In our Jagged Alliance: The Board Game review, we look at a cooperative tactical combat game from Marko Jelen, Jan Wagner, and Underground Games. The post Jagged Alliance: The Board Game Review appeared first on Co-op Board Games.

» View Source Article

Videli smo Jagged Alliance na Essen Spiel 2018

Seriju videa sa ovogodišnjeg Essen Spiel sajma nastavljamo adaptacijom jedne kultne video igre. Underground Games bio je pisutan na sajmu, gde je prikazivao igru Jagged Alliance, zvaničnu adaptaciju video igre koja je finansirana putem Kickstartera, a od nedavno i u rukama igrača koji su podržali projekat. Ovo je […]

» View Source Article