USA


Battle of Snowy Farms, 1781.

We back with our AWI campaign. During my holiday boys at the club played the second game of the first round. In that second game, Hessians (Peter) decimated Americans (Mike) 5VP to 0VP. That gave the British and Peter a lead in our campaign. However, in the second round (we are going to play 8 rounds) the Hessians were going to meet my French. As you possibly remember my French won over Alisdair British 3VP to 0VP in the first battle. For our game, we used Eve of Battle for the scenario and Black Powder for a game.Jesteśmy z powrotem z naszą kampanią wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Gdy byłem na wakacjach, chłopaki w klubie rozegrali drugą grę pierwszej rundy. W tej drugiej gry Hesja (Peter) zdziesiątkowała Amerykanów (Mike) 5VP do 0VP. To dawało Brytyjczykom i Peterowi prowadzenie w naszej klasyfikacji. Jednakże w drugiej rundzie (mamy zamiar rozegrać ich 8) siły heskie miały spotkać się z moimi Francuzami. Jak zapewne pamiętacie moi Francuzi wygrali z Brytyjczykami Alasdaira 3VP do 0VP w pierwsze

» View Source Article

Fort Bartovski (1862) and Eldritch Horror.

Today two games. The first big, two days game with 12 players and the second the board, fantasy.Dzisiaj dwie gry. Pierwsza duża, dwudniowa z udziałem 12 graczy i druga, planszówka fantasy.1. Fort Bartovski, 1862.That was our AB1 gaming group game. This time organised by me. It was ACW game with fictitious fort Bartovski (the name was taken from our previous games with ironclads), this time attacked from the land. It was 6 players on each side, everyone commanding a division. We used Black Powder rules for the game. Despite the scenario was fully prepared by me,  would like to thank Bill for his help with rules and unit statistics. The game was played on three 12'x6' tables.Była to gra naszej grupy AB1, tym razem organizowana przeze mnie. Była to gra z okresu wojny secesyjnej z fikcyjnym fortem Bartovski (nazwa wzięta z naszych wcześniejszych gier z ironkladami), tym razem jednak atakowany od lądu. W grze wzięło udział 6 graczy, każdy dowodzący dywizją. Do gry użyliśmy zasad Black Powder. Pomimo faktu, że

» View Source Article

Shenandoah Valley, 1862.

ACW once again with Black Powder. This time we played a scenario prepared by Peter. In our game, we used the AB1 house rules for our big game, as I had some things to be tested. Wojna secesyjna ponownie z użyciem Black Powder. Tym razem rozegraliśmy scenariusz przygotowany przez Petera. W naszej grze wykorzystaliśmy zasady domowe grupy AB1 do nadchodzącej dużej gry, ponieważ musiałem jeszcze kilka rzeczy przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter MearnsUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter MearnsFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Alisdair, Mike, Bartek)1st Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery2nd Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery3rd Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun BatteryCavalry Brigade2 x Cavalry RegimentCONFEDERATES/KONFEDERACI(Michael, Peter)1st Infantry Brigade4 x Infantry Regiment1 x 10pdr Gun Battery2nd Infantry Brigade4 x Infantry Reg

» View Source Article

Bendy Bayou, 1862, second game. Bendy Bayou, 1862, druga gra.

Next ACW game. I decided to use once again Bill's scenario and give it to our club members. I slightly changed the OdB of the game, like some game statistics for the troops. That was the outcome of Bill's game. To simulate a bigger table, we used Peter's 15mm collection and changed inches into centimetres. We used Black Powder.Kolejna gra amerykańskiej wojny secesyjnej. Zdecydowałem się przenieść scenariusz Billa i zaproponowałem go naszym członkom klubu. Lekko zmieniłem OdB gry, tak jak też niektóre statystyki oddziałów. To wynik gry u Billa. By zasymulować większy stół, użyliśmy kolekcji Petera w skali 15mm i zamieniliśmy cale na centymetry. System to oczywiście Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek ŻyndaSCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter MearnsFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Michael)CinC - level 81st Brigade (level 8)3 x Infantry Battalion1 x 10pdr Gun battery2nd Brigade (level 8)3 x Infa

» View Source Article

Bendy Bayou, 1862.

Our next AB1 game will be the American Civil War, for which I'm preparing scenario. Unfortunately, I played with Black Powder only one game for that period and it was a long time ago. To refresh the rules I was invited to Bill's house for a small game.Nasza kolejna grą grupy AB1 będzie amerykańska wojna secesyjna, do której przygotowuję scenariusz. Niestety, do tej pory z zasadami Black Powder rozegrałem jedynie jedna grę dotyczącą tego okresu i było to dość dawno. By przypomnieć sobie zasady zostałem zaproszony przez Billa do jego domu na małą rozgrywkę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill GilchristUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: Bill GilchristFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist1. Forces. Siły.UNION/UNIA(Bartek)Brigade General Ambrose Burnside (CinC - 8)1st BrigadeBrigade General Foster (8)23rd MA24th MA25th MA1st US RiflesGun battery (4x10pdr Rifle)2nd BrigadeBrigade General Reno (8)21st MA Zouaves51st NY Zouaves51st PA ZouavesGun Battery (2x6pdr SB)Caval

» View Source Article

US Army Tank destroyer

Need to share this with my fellow wargamers.  This is the information most of us miss.  Here is what companies made them during WW2.  The American cars companies where the back bone of the Tank Destroyers.   Let me know what you think about this chart.Ford M-10s builrt in Highland Park,MIFord built V8 for the tanksLincoln built tank enginesInside the Highland Park plant.

» View Source Article

Villeneuve, 1781.

Hello! Last Thursday we returned with new campaign game. Michael once again returned with AWI, but this time with a different rules. About those you can read on Michael's blog. Every game is pregamed with Eve of Battle, the card game also written by Michael and which I had a privilege to test. In our campaign we have four players: American (Mike), French (myself), British (Alasdair) and Hessians (Peter). In our first game I faced Alasdair. For our games we using Black Powder rules.Witam! W ostatni czwartek zaczęliśmy naszą nową kampanię. Michael znów powrócił z Wojną o Niepodległość Stanów Zjednoczonych, jednak tym razem z odmiennymi zasadami. O nich możecie przeczytać na blogu Michaela. Każda gra poprzedzona jest grą z użyciem Eve of Battle, karcianka, również napisana przez Michaela, którą miałem zaszczyt testować. W naszej kampanii mamy czworo graczy: Amerykanie (Mike), Francuzi (ja), Brytyjczycy (Alasdair) i Hesowie (Peter). W naszej pierwszej grze stanąłem do walki z Alasdairem. Do naszych gier używamy z

» View Source Article

Antietam, 1862.

Last Sunday I joined a big refight of battle of Antietam. Some time ago Michael gave me his 10mm ACW collection, for a better use. It is Union infantry together with a guns. We used this figures so far only once and I was more than happy to use them again. In the game was involved 9 players plus umpire. For the game we used The Altar of Freedom rules. It was my first time with them.W ostatnią niedzielę dołączyłem do odtworzenia bitwy pod Antietam. Jakiś czas temu Michael podarował mi jego kolekcję do Wojny secesyjnej w skali 10mm, dla lepszego jej wykorzystania. Są to siły unii, piechota z artylerią. Jak do tej pory tych figurek użyliśmy tylko raz i gdy nadarzyła się okazja ponownego ich wykorzystania, byłem bardziej niż szczęśliwy. W grę zaangażowanych było 9 graczy plus prowadzący. Do gry użyliśmy zasad The Altar of Freedom. Było to moje z nimi pierwsze spotkanie.SCENARIO/SCENARIUSZ: From main book.UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy GillespieSCENERY/SCENERIA: Sandy Gillespie, Jack Glanville,&nbs

» View Source Article

Pearl Harbor Vets Remember

The attack on Pearl Harbor was a surprise military strike by the Imperial Japanese Navy Air Service against the United States naval base at Pearl Harbor, Hawaii Territory, on the morning of December 7, 1941. The attack, also known as the Battle of Pearl Harbor, led to the United States' entry into World War II. The Japanese military leadership referred to the attack as the Hawaii Operation and Operation AI, and as Operation Z during its planning.Dec 7 1941

» View Source Article

Guilford Courthouse, 1781.

Recently I have not enough time for blogging, so sorry for some delays. Today very short report from the game we had two weeks ago. Bill again visited our club with an AWI Black Powder game.Ostatnio nie mam zbyt wiele czasu na blogowanie, więc przepraszam za małe opóźnienia. Dzisiaj krótki raport z gry rozegranej dwa tygodnie temu. Bill znów odwiedził nasz klub, tym razem z grą z czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych z użyciem zasad Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Battle of Guilford Courthouse scenario from the Rebellion! supplementUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill GilchristSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam1. Forces. Siły.USA(Campbell, Mike, Bartek)C-in-C Major-General Nathaniel Greene 8American First LineBrigadier-General Butler 7North Carolina Militia Brigade 2 units of 20 figuresLynch’s Virginia Rifles unit of 12 figuresWashington’s 1st/3rd Cont Dragoons unit of 8 figures1st Continental Artillery Deta

» View Source Article

The Space Force

The U.S. military depends heavily on space for communications, reconnaissance, and detecting incoming missiles. Russia and China have been building surface-to-air missiles powerful enough to take out a satellite, Albrecht notes, a move that has U.S. officials increasingly concerned. In 2007, China even shot down one of its own aging weather satellites in a test of the technology that the U.S. protested.The Space Force

» View Source Article

Patrol in Bazistan. Patrol w Bazistanie.

Last Thursday we moved to the fictitious country of Bazistan for ultra modern wargaming with Skirmish Sangin rules.W ostatni czwartek przenieśliśmy się do fikcyjnego państwa Bazistanu na ultra nowoczesną grę z zasadami Skirmish Sangin.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael ChargeUMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael ChargeSCENERY/SCENERIA: SESWCFIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Charge1. Forces. Siły.ADEN DEFENCE FORCES/SIŁY OBRONY ADENU(Bartek)Fire team 1 (AR, UGL, LMG, GPMG) in Humvee (M2 HMG)Fire team 2 (AR, UGL, LMG, GPMG) in Humvee (AGL + MMG)US SPECIAL FORCES/SIŁY SPECJALNE USA(Mike)4 x Green Berets + USAF JTAC (LMG, DMR, UGL) in Humvee (M2 HMG)Support available:81mm mortar covering fire2 x F16DUSTOFFINSURGENTS/POWSTAŃCY(Campbell, Alisdair)SPG-9The Fox (marksman)2 x IED2 x 8 fighters (with RPG-MMG)2. The game. Gra.We moved our Humvees along the road. Our task was to move across the table. 2 ADF cars were moving in front of the column and the American was covering the back of it. Sadly for u

» View Source Article